SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年09月23日

3960件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Mohamed S. Selim, Ahmed M. Azzam, Mohamed A. Shenashen, Shimaa A. Higazy, Bayaumy B. Mostafa, Sherif A. El-Safty, Mohamed S. Selim, Shimaa A. Higazy, Bayaumy B. Mostafa. Comparative study between three carbonaceous nanoblades and nanodarts for antimicrobial applications. Journal of Environmental Sciences. 136 (2024) 594-605 10.1016/j.jes.2023.02.036
 • Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Jian-Xiang Qiu, Barun Ghosh, Thaís V. Trevisan, Yugo Onishi, Chaowei Hu, Tiema Qian, Hung-Ju Tien, Shao-Wen Chen, Mengqi Huang, Damien Bérubé, Houchen Li, Christian Tzschaschel, Thao Dinh, Zhe Sun, Sheng-Chin Ho, Shang-Wei Lien, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David C. Bell, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Chunhui Rita Du, Arun Bansil, Liang Fu, Ni Ni, Peter P. Orth, Qiong Ma, Su-Yang Xu, Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Jian-Xiang Qiu, Barun Ghosh, Thaís V. Trevisan, Yugo Onishi, Chaowei Hu, Tiema Qian, Hung-Ju Tien, Shao-Wen Chen, Mengqi Huang, Damien Bérubé, Houchen Li, Christian Tzschaschel, Thao Dinh, Zhe Sun, Sheng-Chin Ho, Shang-Wei Lien, Bahadur Singh, David C. Bell, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Chunhui Rita Du, Arun Bansil, Liang Fu, Ni Ni, Peter P. Orth, Qiong Ma, Su-Yang Xu. Quantum metric nonlinear Hall effect in a topological antiferromagnetic heterostructure. Science. 381 [6654] (2023) 181-186 10.1126/science.adf1506
 • Tetsuichi Kishishita, Kimiyoshi Ichikawa, Kazuya Tauchi, Masayoshi Shoji, Masayuki Hagiwara, Satoshi Koizumi, Manobu M. Tanaka, Tetsuichi Kishishita, Kazuya Tauchi, Masayoshi Shoji, Masayuki Hagiwara, Manobu M. Tanaka. A membrane, pseudo-vertical p-i-n diamond detector. Journal of Nuclear Science and Technology. 60 [10] (2023) 1285-1291 10.1080/00223131.2023.2190548
 • Takayuki Nakane, Takashi Naka, Minako Nakayama, Tetsuo Uchikoshi. Direct bottom-up synthesis of ZnAl2O4 nanoparticle via organic ligand dissolution method. Journal of Materials Science. 58 [33] (2023) 13269-13278 10.1007/s10853-023-08866-w
 • Yuichi Oshima, Takayoshi Oshima. Homoepitaxial growth of 1ˉ02  β-Ga2O3 by halide vapor phase epitaxy. Semiconductor Science and Technology. 38 [10] (2023) 105003 10.1088/1361-6641/acf241
 • Robert D. Smyth, Dmitry Khalyavin, Yoshihiro Tsujimoto, Kazunari Yamaura, Simon J. Clarke, Robert D. Smyth, Dmitry Khalyavin, Simon J. Clarke. Magnetic ordering in the layered oxyhalide Sr2NiO2Cl2. Solid State Sciences. 144 (2023) 107297 10.1016/j.solidstatesciences.2023.107297
 • Ziyi Xiao, Wei Zhou, Baopeng Yang, Chengan Liao, Qing Kang, Gen Chen, Min Liu, Xiaohe Liu, Renzhi Ma, Ning Zhang, Ziyi Xiao, Wei Zhou, Baopeng Yang, Chengan Liao, Qing Kang, Gen Chen, Min Liu, Xiaohe Liu, Ning Zhang. Tuned d-band states over lanthanum doped nickel oxide for efficient oxygen evolution reaction. Nano Materials Science. 5 [2] (2023) 228-236 10.1016/j.nanoms.2022.07.002
 • Yuchen Guo, Jiaming Sun, Yuan Tang, Xiaofang Jia, Yu Nie, Zikang Geng, Chunyang Wang, Junying Zhang, Xin Tan, Dichang Zhong, Jinhua Ye, Tao Yu, Yuchen Guo, Jiaming Sun, Yuan Tang, Xiaofang Jia, Yu Nie, Zikang Geng, Chunyang Wang, Junying Zhang, Xin Tan, Dichang Zhong, Tao Yu. Efficient interfacial electron transfer induced by hollow-structured ZnIn2S4 for extending hot electron lifetimes. Energy & Environmental Science. 16 [8] (2023) 3462-3473 10.1039/d3ee01522j
 • Manai Ono, Jittraporn Saengkaew, Shoichi Matsuda. Poor Cycling Performance of Rechargeable Lithium–Oxygen Batteries under Lean‐Electrolyte and High‐Areal‐Capacity Conditions: Role of Carbon Electrode Decomposition. Advanced Science. 10 [24] (2023) 10.1002/advs.202300896
 • Xiaoyu Wang, Joe Finney, Aaron L. Sharpe, Linsey K. Rodenbach, Connie L. Hsueh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, M. A. Kastner, Oskar Vafek, David Goldhaber-Gordon, Xiaoyu Wang, Joe Finney, Aaron L. Sharpe, Linsey K. Rodenbach, Connie L. Hsueh, M. A. Kastner, Oskar Vafek, David Goldhaber-Gordon. Unusual magnetotransport in twisted bilayer graphene from strain-induced open Fermi surfaces. Proceedings of the National Academy of Sciences. 120 [34] (2023) 10.1073/pnas.2307151120
 • ▲ページトップへ移動