SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野から探す

論文・分野から探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2024年06月15日

45974件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Jinqiang Huang, Zhiren Xiong, Jinkun He, Xingguang Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shen Lai, Tongyao Zhang, Zheng Vitto Han, Siwen Zhao. Electrically tunable Γ–Q interlayer excitons in twisted MoSe2 bilayers. Journal of Materials Science & Technology. 207 (2025) 70-75 10.1016/j.jmst.2024.04.029
 • Sukyoung Hwang, Hirokazu Kato, Kazuho Okada, Myeong-heom Park, Avala Lavakumar, Reza Gholizadeh, Hiroki Adachi, Masugu Sato, Nobuhiro Tsuji. Exploring unusual Lüders deformation in ultrafine-grained high-Mn austenitic steel. Materials Research Letters. 12 [8] (2024) 571-579 10.1080/21663831.2024.2359611
 • Satoshi Ishii, Cédric Bourgès, Nicholaus K. Tanjaya, Takao Mori. Transparent thermoelectric device for simultaneously harvesting radiative cooling and solar heating. Materials Today. 75 (2024) 20-26 10.1016/j.mattod.2024.03.012
 • Mutsuo Igarashi, Tadashi Shimizu, Atsushi Goto, Kenjiro Hashi, Keiko Yamamichi, Takehito Nakano. Hyperfine couplings between the paramagnetic moment and nuclei in the metallic phase of low silica X zeolite loaded with potassium. DALTON TRANSACTIONS. 53 [23] (2024) 9838-9843 10.1039/d4dt00599f
 • Shuo Chen, Kaiqin Yue, Jiawei Shi, Zhicheng Zheng, Yuanqing He, Hao Wan, Gen Chen, Ning Zhang, Xiaohe Liu, Renzhi Ma. Crystal Structure Regulation of CoSe2 Induced by Fe Dopant for Promoted Surface Reconstitution toward Energetic Oxygen Evolution Reaction. INORGANIC CHEMISTRY. 63 [16] (2024) 7430-7441 10.1021/acs.inorgchem.4c00568
 • Ling Ding, Tianqi Xu, Jiawen Zhang, Jinpeng Ji, Zhaotao Song, Yanan Zhang, Yijun Xu, Tong Liu, Yang Liu, Zihan Zhang, Wenbin Gong, Yunong Wang, Zhenzhong Shi, Renzhi Ma, Jianxin Geng, Huynh Thien Ngo, Fengxia Geng, Zhongfan Liu. Covalently bridging graphene edges for improving mechanical and electrical properties of fibers. Nature Communications. 15 [1] (2024) 4880 10.1038/s41467-024-49270-5 Open Access
 • Yang Liu, Chengjie Lu, Yunting Yang, Wenshu Chen, Fei Ye, Hongliang Dong, Yuping Wu, Renzhi Ma, Linfeng Hu. Multiple Cations Nanoconfinement in Ultrathin V2O5 Nanosheets Enables Ultrafast Ion Diffusion Kinetics Toward High‐performance Zinc Ion Battery. Advanced Materials. 36 [18] (2024) 2312982 10.1002/adma.202312982
 • Mingwei Sun, Baopeng Yang, Jiaxing Yan, Yulong Zhou, Zhencong Huang, Ning Zhang, Rong Mo, Renzhi Ma. Perovskite CoSn(OH)6 nanocubes with tuned d-band states towards enhanced oxygen evolution reactions. Nanoscale. 16 [22] (2024) 10618-10627 10.1039/d4nr00975d
 • Jie Chen, Alexei A. Belik, Kazunari Yamaura, Jianshi Zhou. New Structural Distortions in Osmate Perovskite Na1–xKxOsO3 Synthesized under High Pressure. Chemistry of Materials. 36 [11] (2024) 5587-5595 10.1021/acs.chemmater.4c00568
 • Kousuke Nakano, Sandro Sorella, Dario Alfè, Andrea Zen. Beyond Single-Reference Fixed-Node Approximation in Ab Initio Diffusion Monte Carlo Using Antisymmetrized Geminal Power Applied to Systems with Hundreds of Electrons. Journal of Chemical Theory and Computation. 20 [11] (2024) 4591-4604 10.1021/acs.jctc.4c00139 Open Access
 • ▲ページトップへ移動