SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

論文の分野はトムソン・ロイター社のESI分類を参考に分類し(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology)、ほか発表文献タイトル・抄録などから2006年以降刊行の論文検索を行うことができます。

最終更新時刻: 2019年02月16日

30601件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Sergio C. de la Barrera, Michael R. Sinko, Devashish P. Gopalan, Nikhil Sivadas, Kyle L. Seyler, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Adam W. Tsen, Xiaodong Xu, Di Xiao, Benjamin M. Hunt. Tuning Ising superconductivity with layer and spin–orbit coupling in two-dimensional transition-metal dichalcogenides. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-03888-4
 • Jun Qian, Sai Jiang, Qijing Wang, Shushu Zheng, Shuya Guo, Chang Yi, Jianpu Wang, Xinran Wang, Kazuhito Tsukagoshi, Yi Shi, Yun Li. Unveiling the piezoelectric nature of polar α-phase P(VDF-TrFE) at quasi-two-dimensional limit. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-017-18845-2
 • C. Mercer, J. Lee, D.S. Balint. An investigation of the mechanical behavior of three-dimensional low expansion lattice structures fabricated via laser printing. Composite Structures. 206 (2018) 80-94 10.1016/j.compstruct.2018.08.023
 • Maaouia Souissi, Marcel H. F. Sluiter, Tetsuya Matsunaga, Masaaki Tabuchi, Michael J. Mills, Ryoji Sahara. Effect of mixed partial occupation of metal sites on the phase stability of γ-Cr23−xFexC6 (x = 0–3) carbides. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-018-25642-y
 • Jun Okabayashi, Yoshio Miura, Hiro Munekata. Anatomy of interfacial spin-orbit coupling in Co/Pd multilayers using X-ray magnetic circular dichroism and first-principles calculations. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-018-26195-w
 • Junwei Han, Debin Kong, Wei Lv, Dai-Ming Tang, Daliang Han, Chao Zhang, Donghai Liu, Zhichang Xiao, Xinghao Zhang, Jing Xiao, Xinzi He, Feng-Chun Hsia, Chen Zhang, Ying Tao, Dmitri Golberg, Feiyu Kang, Linjie Zhi, Quan-Hong Yang. Caging tin oxide in three-dimensional graphene networks for superior volumetric lithium storage. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-017-02808-2
 • Xianguang Meng, Guifu Zuo, Peixiao Zong, Hong Pang, Jian Ren, Xiongfeng Zeng, Shanshan Liu, Yi Shen, Wei Zhou, Jinhua Ye. A rapidly room-temperature-synthesized Cd/ZnS:Cu nanocrystal photocatalyst for highly efficient solar-light-powered CO 2 reduction. Applied Catalysis B: Environmental. 237 (2018) 68-73 10.1016/j.apcatb.2018.05.066
 • Takayuki Isono, Shiori Sugiura, Taichi Terashima, Kazuya Miyagawa, Kazushi Kanoda, Shinya Uji. Spin-lattice decoupling in a triangular-lattice quantum spin liquid. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-04005-1
 • Yusuke Nakazawa, Masaki Uchida, Shinichi Nishihaya, Markus Kriener, Yusuke Kozuka, Yasujiro Taguchi, Masashi Kawasaki. Structural characterisation of high-mobility Cd3As2 films crystallised on SrTiO3. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-018-20758-7
 • Sonia Jaśkaniec, Christopher Hobbs, Andrés Seral-Ascaso, João Coelho, Michelle P. Browne, Daire Tyndall, Takayoshi Sasaki, Valeria Nicolosi. Low-temperature synthesis and investigation into the formation mechanism of high quality Ni-Fe layered double hydroxides hexagonal platelets. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-018-22630-0
 • ▲ページトップへ移動