SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

論文の分野はクラリベイト・アナリティクス社のESI分類を参考に分類し(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology)、ほか発表文献タイトル・抄録などから2006年以降刊行の論文検索を行うことができます。

最終更新時刻: 2021年10月23日

700件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • S. L. Moore, C. J. Ciccarino, D. Halbertal, L. J. McGilly, N. R. Finney, K. Yao, Y. Shao, G. Ni, A. Sternbach, E. J. Telford, B. S. Kim, S. E. Rossi, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. N. Pasupathy, C. R. Dean, J. Hone, P. J. Schuck, P. Narang, D. N. Basov. Nanoscale lattice dynamics in hexagonal boron nitride moiré superlattices. Nature Communications. 12 [1] (2021) 10.1038/s41467-021-26072-7
 • L. Banszerus, S. Möller, C. Steiner, E. Icking, S. Trellenkamp, F. Lentz, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Volk, C. Stampfer. Spin-valley coupling in single-electron bilayer graphene quantum dots. Nature Communications. 12 [1] (2021) 10.1038/s41467-021-25498-3
 • Taro Yakabe, Gaku Imamura, Genki Yoshikawa, Naoya Miyauchi, Masahiro Kitajima, Akiko N. Itakura. 2-step reaction kinetics for hydrogen absorption into bulk material via dissociative adsorption on the surface. Scientific Reports. 11 [1] (2021) 10.1038/s41598-021-98347-4
 • Cedric Robert, Sangjun Park, Fabian Cadiz, Laurent Lombez, Lei Ren, Hans Tornatzky, Alistair Rowe, Daniel Paget, Fausto Sirotti, Min Yang, Dinh Van Tuan, Takashi Taniguchi, Bernhard Urbaszek, Kenji Watanabe, Thierry Amand, Hanan Dery, Xavier Marie. Spin/valley pumping of resident electrons in WSe2 and WS2 monolayers. Nature Communications. 12 [1] (2021) 10.1038/s41467-021-25747-5
 • Takuya Iwasaki, Satoshi Moriyama, Nurul Fariha Ahmad, Katsuyoshi Komatsu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama, Abdul Manaf Hashim, Yoshifumi Morita, Shu Nakaharai. Localization to delocalization probed by magnetotransport of hBN/graphene/hBN stacks in the ultra-clean regime. Scientific Reports. 11 [1] (2021) 10.1038/s41598-021-98266-4
 • K. Ogata, S. Jeon, D.-S. Ko, I. S. Jung, J. H. Kim, K. Ito, Y. Kubo, K. Takei, S. Saito, Y.-H. Cho, H. Park, J. Jang, H.-G. Kim, J.-H. Kim, Y. S. Kim, W. Choi, M. Koh, K. Uosaki, S. G. Doo, Y. Hwang, S. Han. Evolving affinity between Coulombic reversibility and hysteretic phase transformations in nano-structured silicon-based lithium-ion batteries. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-02824-w
 • Conrad H. Stansbury, M. Iqbal Bakti Utama, Claudia G. Fatuzzo, Emma C. Regan, Danqing Wang, Ziyu Xiang, Mingchao Ding, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mark Blei, Yuxia Shen, Stéphane Lorcy, Aaron Bostwick, Chris Jozwiak, Roland Koch, Sefaattin Tongay, José Avila, Eli Rotenberg, Feng Wang, Alessandra Lanzara. Visualizing electron localization of WS 2 /WSe 2 moiré superlattices in momentum space. Science Advances. 7 [37] (2021) 10.1126/sciadv.abf4387
 • Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Chaowei Hu, Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Barun Ghosh, Sheng-Chin Ho, Damien Bérubé, Rui Chen, Haipeng Sun, Zhaowei Zhang, Xin-Yue Zhang, Yu-Xuan Wang, Naizhou Wang, Zumeng Huang, Claudia Felser, Amit Agarwal, Thomas Ding, Hung-Ju Tien, Austin Akey, Jules Gardener, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kenneth S. Burch, David C. Bell, Brian B. Zhou, Weibo Gao, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Liang Fu, Qiong Ma, Ni Ni, Su-Yang Xu. Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet. Nature. 595 [7868] (2021) 521-525 10.1038/s41586-021-03679-w
 • Tingxin Li, Shengwei Jiang, Lizhong Li, Yang Zhang, Kaifei Kang, Jiacheng Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Debanjan Chowdhury, Liang Fu, Jie Shan, Kin Fai Mak. Continuous Mott transition in semiconductor moiré superlattices. Nature. 597 [7876] (2021) 350-354 10.1038/s41586-021-03853-0
 • Kai-Qiang Lin, Chin Shen Ong, Sebastian Bange, Paulo E. Faria Junior, Bo Peng, Jonas D. Ziegler, Jonas Zipfel, Christian Bäuml, Nicola Paradiso, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Strunk, Bartomeu Monserrat, Jaroslav Fabian, Alexey Chernikov, Diana Y. Qiu, Steven G. Louie, John M. Lupton. Narrow-band high-lying excitons with negative-mass electrons in monolayer WSe2. Nature Communications. 12 [1] (2021) 10.1038/s41467-021-25499-2
 • ▲ページトップへ移動