SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年04月01日

657件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Wanying Li, Yimeng Guo, Zhaoping Luo, Shuhao Wu, Bo Han, Weijin Hu, Lu You, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Alava, Jiezhi Chen, Peng Gao, Xiuyan Li, Zhongming Wei, Lin‐Wang Wang, Yue‐Yang Liu, Chengxin Zhao, Xuepeng Zhan, Zheng Vitto Han, Hanwen Wang. A Gate Programmable van der Waals Metal‐Ferroelectric‐Semiconductor Vertical Heterojunction Memory. Advanced Materials. 35 [5] (2023) 2208266 10.1002/adma.202208266
 • Jhuo-Lun Lee, Pei-Te Wang, Kai-Chi Lo, Pai-Keng Shen, Nien-Ti Tsou, Koji Kakehi, Hideyuki Murakami, Che-Wei Tsai, Stéphane Gorsse, An-Chou Yeh. Effect of serrated grain boundary on tensile and creep properties of a precipitation strengthened high entropy alloy. Science and Technology of Advanced Materials. 24 [1] (2023) 10.1080/14686996.2022.2158043
 • Esmail Doustkhah, Nao Tsunoji, M. Hussein N. Assadi, Yusuke Ide. Pd Thickness Optimization on Silicate Sheets for Improving Catalytic Activity. Advanced Materials Interfaces. 10 [4] (2023) 2202368 10.1002/admi.202202368
 • Hiroshi Mizuseki, Ryoji Sahara, Kenta Hongo. Order–disorder competition in equiatomic 3d–transition–metal quaternary alloys: phase stability and electronic structure. Science and Technology of Advanced Materials: Methods. 3 [1] (2023) 10.1080/27660400.2022.2153632
 • Aimi A. H. Tajuddin, Mitsuru Wakisaka, Tatsuhiko Ohto, Yue Yu, Haruki Fukushima, Hisanori Tanimoto, Xiaoguang Li, Yoshitatsu Misu, Samuel Jeong, Jun‐ichi Fujita, Hirokazu Tada, Takeshi Fujita, Masaki Takeguchi, Kaori Takano, Koji Matsuoka, Yasushi Sato, Yoshikazu Ito. Corrosion‐Resistant and High‐Entropic Non‐Noble‐Metal Electrodes for Oxygen Evolution in Acidic Media. Advanced Materials. 35 [3] (2023) 2207466 10.1002/adma.202207466
 • Satoshi Ishii, Min‐Wen Yu, Kuo‐Ping Chen, Tadaaki Nagao. Observation of Plasmoelectric Effect in Plasmonic Zirconium Nitride. Advanced Materials Interfaces. 10 [1] (2023) 2201751 10.1002/admi.202201751
 • Xiaoyang Zheng, Ta-Te Chen, Xiaoyu Jiang, Masanobu Naito, Ikumu Watanabe. Deep-learning-based inverse design of three-dimensional architected cellular materials with the target porosity and stiffness using voxelized Voronoi lattices. Science and Technology of Advanced Materials. 24 [1] (2023) 10.1080/14686996.2022.2157682
 • Ngan T. K. Nguyen, Clément Lebastard, Maxence Wilmet, Noée Dumait, Adèle Renaud, Stéphane Cordier, Naoki Ohashi, Tetsuo Uchikoshi, Fabien Grasset. A review on functional nanoarchitectonics nanocomposites based on octahedral metal atom clusters (Nb6, Mo6, Ta6, W6, Re6): inorganic 0D and 2D powders and films. Science and Technology of Advanced Materials. 23 [1] (2022) 547-578 10.1080/14686996.2022.2119101
 • Linglong Zhang, Fei Zhou, Xiaowei Zhang, Shunshun Yang, Bo Wen, Han Yan, Tanju Yildirim, Xiaoying Song, Qi Yang, Ming Tian, Neng Wan, Hucheng Song, Jiajie Pei, Shuchao Qin, Jiaqi Zhu, S. Wageh, Omar A. Al‐Hartomy, Abdullah G. Al‐Sehemi, Haoliang Shen, Youwen Liu, Han Zhang. Discovery of Type II Interlayer Trions. Advanced Materials. (2022) 2206212 10.1002/adma.202206212
 • Ming Lv, Xinzuo Sun, Yan Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Menghao Wu, Jianlu Wang, Jiamin Xue. Spatially Resolved Polarization Manipulation of Ferroelectricity in Twisted hBN. Advanced Materials. 34 [51] (2022) 2203990 10.1002/adma.202203990
 • ▲ページトップへ移動