SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2022年08月13日

231件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Mingjun Bai, Ying Zhang, Hao Wan, Gen Chen, Xiaohe Liu, MA, Renzhi, Mingjun Bai, Ying Zhang, Hao Wan, Gen Chen, Xiaohe Liu, Renzhi Ma. Tb3+/Sm3+ co-doped double perovskite: synthesis, exfoliation and luminescence properties. Chemical Communications. 58 [46] (2022) 6626-6629 10.1039/d2cc02091b
 • TAN, Minghan, TAKEUCHI, Masayuki, TAKAI, Atsuro, Minghan Tan, Masayuki Takeuchi, Atsuro Takai. Cooperative self-assembling process of core-substituted naphthalenediimide induced by amino–yne click reaction. Chemical Communications. 58 [51] (2022) 7196-7199 10.1039/d2cc02331h
 • Yasukazu Kobayashi, Shohei Tada, Masaru Kondo, Kakeru Fujiwara, MIZOGUCHI, Hiroshi, Yasukazu Kobayashi, Shohei Tada, Masaru Kondo, Kakeru Fujiwara, Hiroshi Mizoguchi. Superior catalytic performance of intermetallic CaPt2 nanoparticles supported on titanium group oxides in hydrogenation of ketones to alcohols. Chemical Communications. 58 [30] (2022) 4795-4798 10.1039/d1cc07135a
 • Jiwei Cui, Xinmin Yang, Zhongshan Yang, Yanhui Sun, Xin Chen, Xiaolu Liu, Defa Wang, Shaokun Jiang, Lequan Liu, Jinhua Ye. Zr–Al co-doped SrTiO3 with suppressed charge recombination for efficient photocatalytic overall water splitting. Chemical Communications. 57 [81] (2021) 10640-10643 10.1039/d1cc04514h
 • Tomoki Kujirai, Akira Yamaguchi, Takeshi Fujita, Hideki Abe, Masahiro Miyauchi. Active site separation of photocatalytic steam reforming of methane using a gas-phase photoelectrochemical system. Chemical Communications. 57 [65] (2021) 8007-8010 10.1039/d1cc02914b
 • Victor Malgras, Yoshitaka Matsushita, Joel Henzie, Yoshiyuki Sugahara, Yusuke Yamauchi. Free-standing membranes from the chemical exfoliation of mesoporous amorphous titania thin film. Chemical Communications. 57 [61] (2021) 7513-7516 10.1039/d1cc02645c
 • Ziyi Xiao, Wei Zhou, Ning Zhang, Chengan Liao, Shicheng Huang, Guoxin Chen, Gen Chen, Min Liu, Xiaohe Liu, Renzhi Ma. Lithium doped nickel oxide nanocrystals with a tuned electronic structure for oxygen evolution reaction. Chemical Communications. 57 [49] (2021) 6070-6073 10.1039/d1cc01655e
 • Chengan Liao, Ziyi Xiao, Ning Zhang, Bo Liang, Gen Chen, Wei Wu, Jianglin Pan, Min Liu, Xiang-Rong Zheng, Qing Kang, Xianwu Cao, Xiaohe Liu, Renzhi Ma. Photo-irradiation tunes highly active sites over β-Ni(OH)2 nanosheets for the electrocatalytic oxygen evolution reaction. Chemical Communications. 57 [72] (2021) 9060-9063 10.1039/d1cc03410c
 • Huimin Liu, Lizi Shi, Qijian Zhang, Ping Qi, Yonghua Zhao, Qingrun Meng, Xiaoqian Feng, Huan Wang, Jinhua Ye. Photothermal catalysts for hydrogenation reactions. Chemical Communications. 57 [11] (2021) 1279-1294 10.1039/d0cc07144g
 • Zhongshan Yang, Qiqi Zhang, Liteng Ren, Xin Chen, Defa Wang, Lequan Liu, Jinhua Ye. Efficient photocatalytic conversion of CH4 into ethanol with O2 over nitrogen vacancy-rich carbon nitride at room temperature. Chemical Communications. 57 [7] (2021) 871-874 10.1039/d0cc07397k
 • ▲ページトップへ移動