SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年06月07日

333件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Wenjia Wang, Yuanchao Ji, Minxia Fang, Dong Wang, Shuai Ren, Kazuhiro Otsuka, Yunzhi Wang, Xiaobing Ren. Reentrant strain glass transition in Ti-Ni-Cu shape memory alloy. Acta Materialia. 226 (2022) 117618 10.1016/j.actamat.2022.117618
 • Minxia Fang, Fanghua Tian, Kaiyan Cao, Xiaoqin Ke, Yin Zhang, Sen Yang, Wenliang Zuo, Yao Liu, Tianyu Ma, Xiaoping Song, Yuanchao Ji, Xiaobing Ren. Understanding of the giant magnetic entropy change around the co-occurrence point of martensitic and magnetic transitions in Ni-Mn-In Heusler alloy. Acta Materialia. 229 (2022) 117839 10.1016/j.actamat.2022.117839
 • Wenjia Wang, Pu Luo, Ying Wei, Yuanchao Ji, Chang Liu, Xiaobing Ren. Spinodal strain glass in Mn-Cu alloys. Acta Materialia. 231 (2022) 117874 10.1016/j.actamat.2022.117874
 • Qianglong Liang, Shuangshuang Zhao, Chuanxin Liang, Tengfei Zhao, Dong Wang, Xiangdong Ding, Shilei Li, Yandong Wang, Yufeng Zheng, Xiaobing Ren, Michael Mills, Yunzhi Wang. Strain states and unique properties in cold-rolled TiNi shape memory alloys. Acta Materialia. 231 (2022) 117890 10.1016/j.actamat.2022.117890
 • Hiroo Tajiri, Loku Singgappulige Rosantha Kumara, Yuya Sakuraba, Zixi Chen, Jian Wang, Weinan Zhou, Kushwaha Varun, Kenji Ueda, Shinya Yamada, Kohei Hamaya, Kazuhiro Hono. Structural insight using anomalous XRD into Mn2CoAl Heusler alloy films grown by magnetron sputtering, IBAS, and MBE techniques. Acta Materialia. 235 (2022) 118063 10.1016/j.actamat.2022.118063
 • Z.X. Chen, Y. Sakuraba, K. Masuda, X.D. Xu, L.S.R. Kumara, H. Tajiri, Y. Kotani, V. Kushwaha, A. Perumal, K. Hono. Microstructure and atomic order analyses in CoFeCrAl Heusler alloy thin films: Interpretation of spin gapless semiconductor-like transport properties. Acta Materialia. 232 (2022) 117958 10.1016/j.actamat.2022.117958
 • Hiroshi Masuda, Koji Morita, Tomoharu Tokunaga, Takahisa Yamamoto, Hidehiro Yoshida. Anelasticity induced by AC flash processing of cubic zirconia. Acta Materialia. 227 (2022) 117704 10.1016/j.actamat.2022.117704
 • A. Bolyachkin, H. Sepehri-Amin, I. Suzuki, H. Tajiri, Y.K. Takahashi, K. Srinivasan, H. Ho, H. Yuan, T. Seki, A. Ajan, K. Hono. Transmission electron microscopy image based micromagnetic simulations for optimizing nanostructure of FePt-X heat-assisted magnetic recording media. Acta Materialia. 227 (2022) 117744 10.1016/j.actamat.2022.117744
 • Jiawei Lai, A. Bolyachkin, N. Terada, S. Dieb, Xin Tang, T. Ohkubo, H. Sepehri-Amin, K. Hono. Machine learning assisted development of Fe2P-type magnetocaloric compounds for cryogenic applications. Acta Materialia. 232 (2022) 117942 10.1016/j.actamat.2022.117942
 • J.S. Zhang, Xin Tang, A. Bolyachkin, A.K. Srinithi, T. Ohkubo, H. Sepehri-Amin, K. Hono. Microstructure and extrinsic magnetic properties of anisotropic Sm(Fe,Ti,V)12-based sintered magnets. Acta Materialia. 238 (2022) 118228 10.1016/j.actamat.2022.118228
 • ▲ページトップへ移動