SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > ウー イェン ルー

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [公開特許出願]

論文 TSV

2024
 1. Yen-Ju Wu, Kazuto Akagi, Masahiro Goto, Yibin Xu. Topological data analysis of TEM-based structural features affecting the thermal conductivity of amorphous Ge. International Journal of Heat and Mass Transfer. 221 (2024) 125012 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2023.125012
 2. Yu-Sheng Hsiao, Lin-Yang Weng, Ta-Hung Cheng, Tzu-Yen Huang, Yen-Ju Wu, Jen-Hsien Huang, Nian-Jheng Wu, Shih-Chieh Hsu, Huei Chu Weng, Chih-Ping Chen. Construction of core-shell TiNb2O7/Li4Ti5O12 composites with improved lithium storage for lithium-ion batteries. Journal of Energy Storage. 77 (2024) 109860 10.1016/j.est.2023.109860
2023
 1. Yen-Ju Wu, Yibin Xu. Data-Driven Design of Transparent Thermal Insulating Nanoscale Layered Oxides. Micromachines. 14 [1] (2023) 186 10.3390/mi14010186
 2. Tianzhuo Zhan, Mao Xu, Zhi Cao, Chong Zheng, Hiroki Kurita, Fumio Narita, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Haidong Wang, Mengjie Song, Wei Wang, Yanguang Zhou, Xuqing Liu, Yu Shi, Yu Jia, Sujun Guan, Tatsuro Hanajiri, Toru Maekawa, Akitoshi Okino, Takanobu Watanabe. Effects of Thermal Boundary Resistance on Thermal Management of Gallium-Nitride-Based Semiconductor Devices: A Review. Micromachines. 14 [11] (2023) 2076 10.3390/mi14112076
2022
 1. Tianzhuo Zhan, Keita Sahara, Haruki Takeuchi, Ryo Yokogawa, Kaito Oda, Zhicheng Jin, Shikang Deng, Motohiro Tomita, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Takeo Matsuki, Haidong Wang, Mengjie Song, Sujun Guan, Atsushi Ogura, Takanobu Watanabe. Modification and Characterization of Interfacial Bonding for Thermal Management of Ruthenium Interconnects in Next-Generation Very-Large-Scale Integration Circuits. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [5] (2022) 7392-7404 10.1021/acsami.1c20366
2021
 1. Yen-Ju Wu, Takashi Yagi, Yibin Xu. Interfacial thermal resistance of metal-nonmetal interfaces under bidirectional heat fluxes. International Journal of Heat and Mass Transfer. 180 (2021) 121766 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2021.121766
 2. Er-Chieh Cho, Cai-Wan Chang-Jian, Yen-Ju Wu, Szu-Han Chao, Jen-Hsien Huang, Kuen-Chan Lee, Huei Chu Weng, Shih-Chieh Hsu. Modification of aluminum current collectors with laser-scribed graphene for enhancing the performance of lithium ion batteries. Journal of Power Sources. 506 (2021) 230060 10.1016/j.jpowsour.2021.230060
 3. Shih-Chieh Hsu, Tzu-Ten Huang, Yen-Ju Wu, Cheng-Zhang Lu, Huei Chu Weng, Jen-Hsien Huang, Cai-Wan Chang-Jian, Ting-Yu Liu. Polyimide-Derived Carbon-Coated Li4Ti5O12 as High-Rate Anode Materials for Lithium Ion Batteries. Polymers. 13 [11] (2021) 1672 10.3390/polym13111672
2020
 1. Yen-Ju Wu, Tianzhuo Zhan, Zhufeng Hou, Lei Fang, Yibin Xu. Physical and chemical descriptors for predicting interfacial thermal resistance. Scientific Data. 7 [1] (2020) 36 10.1038/s41597-020-0373-2
 2. Tianzhuo Zhan, Shuaizhe Ma, Zhicheng Jin, Hiroki Takezawa, Kohei Mesaki, Motohiro Tomita, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Takashi Matsukawa, Takeo Matsuki, Takanobu Watanabe. Effect of the Thermal Boundary Resistance in Metal/Dielectric Thermally Conductive Layers on Power Generation of Silicon Nanowire Microthermoelectric Generators. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [30] (2020) 34441-34450 10.1021/acsami.0c09253
 3. Yen‐Ju Wu, Yann‐Wen Lan, Shih‐Chieh Hsu, Chen‐Hao Yeh, Yu‐Seng Ku, Jyh‐Chiang Jiang, Yibin Xu. Tuning Interfacial Thermal and Electrical Conductance across a Metal/MoS 2 Monolayer through N ‐Methyl‐2‐pyrrolidone Wet Cleaning. Advanced Materials Interfaces. 7 [14] (2020) 2000364 10.1002/admi.202000364
 4. Yen-Ju Wu, Shih-Chieh Hsu, Ya-Cheng Lin, Yibin Xu, Tung-Han Chuang, Sheng-Chi Chen. Study on thermoelectric property optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films deposited by co-evaporation process. Surface and Coatings Technology. 394 (2020) 125694 10.1016/j.surfcoat.2020.125694
 5. Tianzhuo Zhan, Kaito Oda, Shuaizhe Ma, Motohiro Tomita, Zhicheng Jin, Hiroki Takezawa, Kohei Mesaki, Yen-Ju Wu, Yibin Xu, Takashi Matsukawa, Takeo Matsuki, Takanobu Watanabe. Effect of Thermal Boundary Resistance between the Interconnect Metal and Dielectric Interlayer on Temperature Increase of Interconnects in Deeply Scaled VLSI. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [19] (2020) 22347-22356 10.1021/acsami.0c03010
 6. Yen-Ju Wu, Takehiro Tanaka, Tomoyuki Komori, Mikiya Fujii, Hiroshi Mizuno, Satoshi Itoh, Tadanobu Takada, Erina Fujita, Yibin Xu. Essential structural and experimental descriptors for bulk and grain boundary conductivities of Li solid electrolytes. Science and Technology of Advanced Materials. 21 [1] (2020) 712-725 10.1080/14686996.2020.1824985

書籍 TSV

会議録 TSV

2019
 1. WU, Yen-Ju, Yann-Wen LAN, Shih-Chieh HSU, XU, Yibin. Tuning thermal conductance across metal/MoS2 monolayer interface through N-methyl-2-pyrrolidone wet cleaning. Thermophysical Properties 41:The 41th Japan Symposium 2020. (2019) A142

口頭発表 TSV

2023
 1. 徐 一斌, ウー イェン ルー, 福島孝治, 崎下雄稀. 電池材料データベース AtomWork-Battery とその応用. 第2回先進蓄電池研究開発拠点(ABC)シンポジウム. 2023
 2. WU, Yen-Ju, XU, Yibin. Unveiling Key Factors and Design Implications for Enhancing Li Diffusion in Garnet Ionic Conductors. The 7th Asian Materials Data Symposium (2023 AMDS). 2023
 3. XU, Yibin, FANG, Lei, WU, Yen-Ju. Application of Materials Data Extracted from Literature. The 7th Asian Materials Data Symposium. 2023
 4. WU, Yen-Ju. Understanding and Predicting Interfacial Thermal Resistance in Heterogeneous Materials for Efficient Thermal Management. 2023 Japan-Taiwan Nano Material and Biomedicine Workshop. 2023
2020
 1. WU, Yen-Ju, Shih-Chieh HSU, Ya-Cheng Lin, XU, Yibin, Sheng-Chi Chen, Tung-Han Chuang. Thermoelectric property optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films by co-evaporation. 第41回日本熱物性シンポジウム. 2020
2019
 1. XU, Yibin, Ya-Cheng Lin, Shih-Chieh Hsu, WU, Yen-Ju, Tung-Han Chuang, Tung-Han Chuang, Sheng-Chi Chen, Sheng-Chi Chen, Study on thermoelectric properties optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films deposited via co-evaporation. 2019 TACT International Thin Film Conference. 2019
 2. WU, Yen-Ju, Yann-Wen LAN, XU, Yibin, Shih-Chieh HSU, Shih-Chieh HSU. Tuning thermal conductance across metal/MoS2 monolayer interface through N-methyl-2-pyrrolidone wet cleaning. 第40回日本熱物性シンポジウム. 2019
 3. WU, Yen-Ju, SASAKI, Michiko, GOTO, Masahiro, FANG, Lei, XU, Yibin. Machine Learning Driven Development for Thermal Insulating Thin Film. AMDS 2019. 2019
 4. XU, Yibin, WU, Yen-Ju, GOTO, Masahiro, SASAKI, Michiko, FANG, Lei. Development of Ultra Low Thermal Conductivity Nano-composite by Interface Design. さきがけマテリアルズインフォマティクス領域 国際シンポジウム. 2019
 5. 徐 一斌, ウー イェン ルー, 方 蕾, 佐々木 道子, 後藤 真宏. 機械学習を用いた極小熱伝導率を有する断熱薄膜の設計と開発. SATテクノロジー・ショーケース 2019. 2019

その他の文献 TSV

2022
 1. WU, Yen-Ju, Takashi YAGI, XU, Yibin. Interfacial Thermal Resistance of Metal-nonmetal Interfaces under Bidirectional Heat Fluxes. Thermophysical Properties 43:The 43th Japan Symposium 2022. (2022) . B323 [OS3-V ナノスケール熱物性の評価 5 ] (2022) B323-1-B323-3
2021
 1. Yen-Ju WU, Yibin XU. Design of transparent thermal insulating thin films of nanoscale-layered oxides. Thermophysical Properties 42:The 42th Japan Symposium 2021. (2021) 1496
2020
 1. WU, Yen-Ju, Shih-Chieh Hsu, Ya-Cheng Lin, XU, Yibin, Tung-Han Chuang, Sheng-Chi Chen. Thermoelectric property optimization of mixed-phase bismuth telluride thin films by co-evaporation. Thermophysical Properties 41:The 41th Japan Symposium 2020. (2020) B316-1-B316-3

▲ページトップへ移動