SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年09月23日

34件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Shoichi Matsuda, Manai Ono, Hitoshi Asahina, Shin Kimura, Emiko Mizuki, Eiki Yasukawa, Shoji Yamaguchi, Yoshimi Kubo, Kohei Uosaki. Chemical Crossover Accelerates Degradation of Lithium Electrode in High Energy Density Rechargeable Lithium–Oxygen Batteries. Advanced Energy Materials. 13 [11] (2023) 2203062 10.1002/aenm.202203062
 • Yuan Tang, Xiaofang Jia, Yuchen Guo, Zikang Geng, Chunyang Wang, Lequan Liu, Junying Zhang, Wanqian Guo, Xin Tan, Tao Yu, Jinhua Ye, Yuan Tang, Xiaofang Jia, Yuchen Guo, Zikang Geng, Chunyang Wang, Lequan Liu, Junying Zhang, Wanqian Guo, Xin Tan, Tao Yu. Surface Unsaturated Sulfur Modulates Pt Sub‐Nanoparticles on Tandem Homojunction CdS for Efficient Electron Extraction. Advanced Energy Materials. 13 [14] (2023) 10.1002/aenm.202203827
 • Fenglin Wang, Zuxin Wen, Zhicheng Zheng, Wenqiang Fang, Long Chen, Fashen Chen, Ning Zhang, Xiaohe Liu, Renzhi Ma, Gen Chen, Fenglin Wang, Zuxin Wen, Zhicheng Zheng, Wenqiang Fang, Long Chen, Fashen Chen, Ning Zhang, Xiaohe Liu, Gen Chen. Memory Effect of MgAl Layered Double Hydroxides Promotes LiNO 3 Dissolution for Stable Lithium Metal Anode. Advanced Energy Materials. 13 [10] (2023) 2203830 10.1002/aenm.202203830
 • Dhruba B. Khadka, Yasuhiro Shirai, Masatoshi Yanagida, Terumasa Tadano, Kenjiro Miyano. Interfacial Embedding for High‐Efficiency and Stable Methylammonium‐Free Perovskite Solar Cells with Fluoroarene Hydrazine. Advanced Energy Materials. 12 [38] (2022) 2202029 10.1002/aenm.202202029
 • Yaguang Li, Qingqing Guan, Guangyao Huang, Dachao Yuan, Fei Xie, Kailuan Li, Zhibo Zhang, Xingyuan San, Jinhua Ye, Yaguang Li, Qingqing Guan, Guangyao Huang, Dachao Yuan, Fei Xie, Kailuan Li, Zhibo Zhang, Xingyuan San. Low Temperature Thermal and Solar Heating Carbon‐Free Hydrogen Production from Ammonia Using Nickel Single Atom Catalysts. Advanced Energy Materials. 12 [45] (2022) 2202459 10.1002/aenm.202202459
 • Yao Wang, Yanjun Zhang, Shuyu Dong, Wenchong Zhou, Pui‐Kit Lee, Zehua Peng, Chaoqun Dang, Patrick H.‐L. Sit, Junpo Guo, Denis Y. W. Yu. An All‐Fluorinated Electrolyte Toward High Voltage and Long Cycle Performance Dual‐Ion Batteries. Advanced Energy Materials. 12 [19] (2022) 2103360 10.1002/aenm.202103360
 • Yi Tang, Chenhui Yang, Xingtao Xu, Yunqing Kang, Joel Henzie, Wenxiu Que, Yusuke Yamauchi, Chenhui Yang, Xingtao Xu, Wenxiu Que. MXene Nanoarchitectonics: Defect‐Engineered 2D MXenes towards Enhanced Electrochemical Water Splitting. Advanced Energy Materials. 12 [12] (2022) 2103867 10.1002/aenm.202103867
 • Bo Gao, Randy Jalem, Hong‐Kang Tian, Yoshitaka Tateyama. Revealing Atomic‐Scale Ionic Stability and Transport around Grain Boundaries of Garnet Li 7 La 3 Zr 2 O 12 Solid Electrolyte. Advanced Energy Materials. 12 [3] (2022) 2102151 10.1002/aenm.202102151
 • Ying Peng, Lei Miao, Chengyan Liu, Haili Song, Masashi Kurosawa, Osamu Nakatsuka, Song Yi Back, Jong Soo Rhyee, Masayuki Murata, Sakae Tanemura, Takahiro Baba, Tetsuya Baba, Takahiro Ishizaki, Takao Mori. Constructed Ge Quantum Dots and Sn Precipitate SiGeSn Hybrid Film with High Thermoelectric Performance at Low Temperature Region. Advanced Energy Materials. 12 [2] (2022) 2103191 10.1002/aenm.202103191
 • Shuilin Wu, Bizhe Su, Kun Ni, Fei Pan, Changlai Wang, Kaili Zhang, Denis Y. W. Yu, Yanwu Zhu, Wenjun Zhang. Fluorinated Carbonate Electrolyte with Superior Oxidative Stability Enables Long‐Term Cycle Stability of Na 2/3 Ni 1/3 Mn 2/3 O 2 Cathodes in Sodium‐Ion Batteries. Advanced Energy Materials. 11 [9] (2021) 2002737 10.1002/aenm.202002737
 • ▲ページトップへ移動