SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2022年01月22日

129件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Dai-Ming Tang, Sergey V. Erohin, Dmitry G. Kvashnin, Victor A. Demin, Ovidiu Cretu, Song Jiang, Lili Zhang, Peng-Xiang Hou, Guohai Chen, Don N. Futaba, Yongjia Zheng, Rong Xiang, Xin Zhou, Feng-Chun Hsia, Naoyuki Kawamoto, Masanori Mitome, Yoshihiro Nemoto, Fumihiko Uesugi, Masaki Takeguchi, Shigeo Maruyama, Hui-Ming Cheng, Yoshio Bando, Chang Liu, Pavel B. Sorokin, Dmitri Golberg. Semiconductor nanochannels in metallic carbon nanotubes by thermomechanical chirality alteration. Science. 374 [6575] (2021) 1616-1620 10.1126/science.abi8884
 • Watcharop Chaikittisilp, Tatsuya Okubo. No more trial and error for zeolites. Science. 374 [6565] (2021) 257-258 10.1126/science.abm0089
 • Conrad H. Stansbury, M. Iqbal Bakti Utama, Claudia G. Fatuzzo, Emma C. Regan, Danqing Wang, Ziyu Xiang, Mingchao Ding, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mark Blei, Yuxia Shen, Stéphane Lorcy, Aaron Bostwick, Chris Jozwiak, Roland Koch, Sefaattin Tongay, José Avila, Eli Rotenberg, Feng Wang, Alessandra Lanzara. Visualizing electron localization of WS2/WSe2 moiré superlattices in momentum space. Science Advances. 7 [37] (2021) 10.1126/sciadv.abf4387
 • Kenji Yasuda, Xirui Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Stacking-engineered ferroelectricity in bilayer boron nitride. Science. 372 [6549] (2021) 1458-1462 10.1126/science.abd3230
 • C. L. Tschirhart, M. Serlin, H. Polshyn, A. Shragai, Z. Xia, J. Zhu, Y. Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. E. Huber, A. F. Young. Imaging orbital ferromagnetism in a moiré Chern insulator. Science. 372 [6548] (2021) 1323-1327 10.1126/science.abd3190
 • Lin Xiong, Yutao Li, Minwoo Jung, Carlos Forsythe, Shuai Zhang, Alexander S. McLeod, Yinan Dong, Song Liu, Frank L. Ruta, Casey Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael M. Fogler, James H. Edgar, Gennady Shvets, Cory R. Dean, D. N. Basov. Programmable Bloch polaritons in graphene. Science Advances. 7 [19] (2021) eabe8087 10.1126/sciadv.abe8087
 • Evan D. Walsh, Woochan Jung, Gil-Ho Lee, Dmitri K. Efetov, Bae-Ian Wu, K.-F. Huang, Thomas A. Ohki, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Dirk Englund, Kin Chung Fong. Josephson junction infrared single-photon detector. Science. 372 [6540] (2021) 409-412 10.1126/science.abf5539
 • Takatoshi Akamatsu, Toshiya Ideue, Ling Zhou, Yu Dong, Sota Kitamura, Mao Yoshii, Dongyang Yang, Masaru Onga, Yuji Nakagawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Joseph Laurienzo, Junwei Huang, Ziliang Ye, Takahiro Morimoto, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa. A van der Waals interface that creates in-plane polarization and a spontaneous photovoltaic effect. Science. 372 [6537] (2021) 68-72 10.1126/science.aaz9146
 • Yuan Cao, Daniel Rodan-Legrain, Jeong Min Park, Noah F. Q. Yuan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rafael M. Fernandes, Liang Fu, Pablo Jarillo-Herrero. Nematicity and competing orders in superconducting magic-angle graphene. Science. 372 [6539] (2021) 264-271 10.1126/science.abc2836
 • Takayoshi Katase, Yudai Takahashi, Xinyi He, Terumasa Tadano, Keisuke Ide, Hideto Yoshida, Shiro Kawachi, Jun-ichi Yamaura, Masato Sasase, Hidenori Hiramatsu, Hideo Hosono, Toshio Kamiya. Reversible 3D-2D structural phase transition and giant electronic modulation in nonequilibrium alloy semiconductor, lead-tin-selenide. Science Advances. 7 [12] (2021) eabf2725 10.1126/sciadv.abf2725
 • ▲ページトップへ移動