SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

論文の分野はクラリベイト・アナリティクス社のESI分類を参考に分類し(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology)、ほか発表文献タイトル・抄録などから2006年以降刊行の論文検索を行うことができます。

最終更新時刻: 2021年01月23日

34793件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Haruka Taniguchi, Yuya Nakarokkaku, Riku Takahashi, Masatoshi Murakami, Atsuko Nakayama, Michiaki Matsukawa, Satoshi Nakano, Makoto Hagiwara, Takahiko Sasaki. Nonmonotonic Pressure Dependence of the Lattice Parameter a in the Quasi-one-dimensional Superconductor Pr2Ba4Cu7O15−δ. Journal of the Physical Society of Japan. 90 [1] (2021) 015001 10.7566/jpsj.90.015001
 • Zhonghua Dai, Jinglong Xie, Xing Fan, Xiangdong Ding, Weiguo Liu, Shun Zhou, Xiaobing Ren. Enhanced energy storage properties and stability of Sr(Sc0.5Nb0.5)O3 modified 0.65BaTiO3-0.35Bi0.5Na0.5TiO3 ceramics. Chemical Engineering Journal. 397 (2020) 125520 10.1016/j.cej.2020.125520
 • Shailendra Rajput, Xiaoqin Ke, Xinghao Hu, Minxia Fang, Dingyue Hu, Fan Ye, Yanshuang Hao, Xiaobing Ren. Critical triple point as the origin of giant piezoelectricity in PbMg1/3Nb2/3O3-PbTiO3 system. Journal of Applied Physics. 128 [10] (2020) 104105 10.1063/5.0021765
 • Xiaoqin Ke, Dong Wang, Xiaobing Ren, Yunzhi Wang. Polarization Spinodal at Ferroelectric Morphotropic Phase Boundary. Physical Review Letters. 125 [12] (2020) 10.1103/physrevlett.125.127602
 • Le Zhang, Xiaojie Lou, Chao Zhou, Sen Yang, Xiaobing Ren, Danyang Wang, Michael A Carpenter. Coupling between phase transitions and glassy magnetic behaviour in Heusler alloy Ni50Mn34In8Ga8. Journal of Physics: Condensed Matter. 32 [32] (2020) 325402 10.1088/1361-648x/ab7f04
 • Xinghao Hu, Shailendra Rajput, Sabyasachi Parida, Junning Li, Wenjia Wang, Luo Zhao, Jinghui Gao, Lisheng Zhong, Xiaobing Ren. Electrostrain Enhancement at Tricritical Point for BaTi1−xHfxO3 Ceramics. Journal of Materials Engineering and Performance. 29 [8] (2020) 5388-5394 10.1007/s11665-020-05003-5
 • Fan Ye, Mingjie Xu, Sheng Dai, Peter Tieu, Xiaobing Ren, Xiaoqing Pan. In Situ TEM Studies of Catalysts Using Windowed Gas Cells. Catalysts. 10 [7] (2020) 779 10.3390/catal10070779
 • Liqiang He, Yuanchao Ji, Shuai Ren, Luo Zhao, Hanyu Luo, Chang Liu, Yanshuang Hao, Le Zhang, Lixue Zhang, Xiaobing Ren. Large piezoelectric coefficient with enhanced thermal stability in Nb5+-doped Ba0.85Ca0.15Zr0.1Ti0.9O3 ceramics. Ceramics International. 46 [3] (2020) 3236-3241 10.1016/j.ceramint.2019.10.028
 • Zhonghua Dai, Jinglong Xie, Weiguo Liu, Xi Wang, Lin Zhang, Zhijian Zhou, Jinglei Li, Xiaobing Ren. Effective Strategy to Achieve Excellent Energy Storage Properties in Lead-Free BaTiO3-Based Bulk Ceramics. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [27] (2020) 30289-30296 10.1021/acsami.0c02832
 • Bablu Mukherjee, Ryoma Hayakawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shu Nakaharai, Yutaka Wakayama. ReS 2 /h‐BN/Graphene Heterostructure Based Multifunctional Devices: Tunneling Diodes, FETs, Logic Gates, and Memory. Advanced Electronic Materials. 7 [1] (2021) 2000925 10.1002/aelm.202000925
 • ▲ページトップへ移動