SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

論文の分野はクラリベイト・アナリティクス社のESI分類を参考に分類し(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology)、ほか発表文献タイトル・抄録などから2006年以降刊行の論文検索を行うことができます。

最終更新時刻: 2021年01月26日

592件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Petr Stepanov, Ipsita Das, Xiaobo Lu, Ali Fahimniya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frank H. L. Koppens, Johannes Lischner, Leonid Levitov, Dmitri K. Efetov. Untying the insulating and superconducting orders in magic-angle graphene. Nature. 583 [7816] (2020) 375-378 10.1038/s41586-020-2459-6
 • Xiaomeng Liu, Zeyu Hao, Eslam Khalaf, Jong Yeon Lee, Yuval Ronen, Hyobin Yoo, Danial Haei Najafabadi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ashvin Vishwanath, Philip Kim. Tunable spin-polarized correlated states in twisted double bilayer graphene. Nature. 583 [7815] (2020) 221-225 10.1038/s41586-020-2458-7
 • Harpreet Singh Arora, Robert Polski, Yiran Zhang, Alex Thomson, Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, Zhong Lin, Ilham Zaky Wilson, Xiaodong Xu, Jiun-Haw Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Stevan Nadj-Perge. Superconductivity in metallic twisted bilayer graphene stabilized by WSe2. Nature. 583 [7816] (2020) 379-384 10.1038/s41586-020-2473-8
 • Chen-Yu Wang, Shi-Jun Liang, Shuang Wang, Pengfei Wang, Zhu’an Li, Zhongrui Wang, Anyuan Gao, Chen Pan, Chuan Liu, Jian Liu, Huafeng Yang, Xiaowei Liu, Wenhao Song, Cong Wang, Bin Cheng, Xiaomu Wang, Kunji Chen, Zhenlin Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, J. Joshua Yang, Feng Miao. Gate-tunable van der Waals heterostructure for reconfigurable neural network vision sensor. Science Advances. 6 [26] (2020) eaba6173 10.1126/sciadv.aba6173
 • Yuze Meng, Tianmeng Wang, Chenhao Jin, Zhipeng Li, Shengnan Miao, Zhen Lian, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Fengqi Song, Su-Fei Shi. Electrical switching between exciton dissociation to exciton funneling in MoSe2/WS2 heterostructure. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-16419-x
 • U. Zondiner, A. Rozen, D. Rodan-Legrain, Y. Cao, R. Queiroz, T. Taniguchi, K. Watanabe, Y. Oreg, F. von Oppen, Ady Stern, E. Berg, P. Jarillo-Herrero, S. Ilani. Cascade of phase transitions and Dirac revivals in magic-angle graphene. Nature. 582 [7811] (2020) 203-208 10.1038/s41586-020-2373-y
 • Dillon Wong, Kevin P. Nuckolls, Myungchul Oh, Biao Lian, Yonglong Xie, Sangjun Jeon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, B. Andrei Bernevig, Ali Yazdani. Cascade of electronic transitions in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature. 582 [7811] (2020) 198-202 10.1038/s41586-020-2339-0
 • Long Ju, Lei Wang, Xiao Li, Seongphill Moon, Mike Ozerov, Zhengguang Lu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Erich Mueller, Fan Zhang, Dmitry Smirnov, Farhan Rana, Paul L. McEuen. Unconventional valley-dependent optical selection rules and landau level mixing in bilayer graphene. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-16844-y
 • Yuan Cao, Daniel Rodan-Legrain, Oriol Rubies-Bigorda, Jeong Min Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Tunable correlated states and spin-polarized phases in twisted bilayer–bilayer graphene. Nature. 583 [7815] (2020) 215-220 10.1038/s41586-020-2260-6
 • Edoardo Cuniberto, Abdullah Alharbi, Ting Wu, Zhujun Huang, Kasra Sardashti, Kae-Dyi You, Kim Kisslinger, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Roozbeh Kiani, Davood Shahrjerdi. Nano-engineering the material structure of preferentially oriented nano-graphitic carbon for making high-performance electrochemical micro-sensors. Scientific Reports. 10 [1] (2020) 10.1038/s41598-020-66408-9
 • ▲ページトップへ移動