SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

論文の分野はクラリベイト・アナリティクス社のESI分類を参考に分類し(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology)、ほか発表文献タイトル・抄録などから2006年以降刊行の論文検索を行うことができます。

最終更新時刻: 2021年01月26日

30件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Thang Duy Dao, Satoshi Ishii, Anh Tung Doan, Yoshiki Wada, Akihiko Ohi, Toshihide Nabatame, Tadaaki Nagao. An On‐Chip Quad‐Wavelength Pyroelectric Sensor for Spectroscopic Infrared Sensing. Advanced Science. 6 [20] (2019) 1900579 10.1002/advs.201900579
 • Qingyi Xiang, Hiroaki Sukegawa, Mohamed Belmoubarik, Muftah Al‐Mahdawi, Thomas Scheike, Shinya Kasai, Yoshio Miura, Seiji Mitani. Realizing Room‐Temperature Resonant Tunnel Magnetoresistance in Cr/Fe/MgAl 2 O 4 Quasi‐Quantum Well Structures. Advanced Science. 6 [20] (2019) 1901438 10.1002/advs.201901438
 • Huayu Chen, Lizhu Song, Shuxin Ouyang, Jianbo Wang, Jun Lv, Jinhua Ye. Co and Fe Codoped WO 2.72 as Alkaline‐Solution‐Available Oxygen Evolution Reaction Catalyst to Construct Photovoltaic Water Splitting System with Solar‐To‐Hydrogen Efficiency of 16.9%. Advanced Science. 6 [16] (2019) 1900465 10.1002/advs.201900465
 • Changdong Chen, Bo‐Ru Yang, Gongtan Li, Hang Zhou, Bolong Huang, Qian Wu, Runze Zhan, Yong‐Young Noh, Takeo Minari, Shengdong Zhang, Shaozhi Deng, Henning Sirringhaus, Chuan Liu. Analysis of Ultrahigh Apparent Mobility in Oxide Field‐Effect Transistors. Advanced Science. 6 [7] (2019) 1801189 10.1002/advs.201801189
 • Haibo Tan, Yunqi Li, Jeonghun Kim, Toshiaki Takei, Zhongli Wang, Xingtao Xu, Jie Wang, Yoshio Bando, Yong-Mook Kang, Jing Tang, Yusuke Yamauchi. Sub-50 nm Iron-Nitrogen-Doped Hollow Carbon Sphere-Encapsulated Iron Carbide Nanoparticles as Efficient Oxygen Reduction Catalysts. Advanced Science. 5 [7] (2018) 1800120 10.1002/advs.201800120
 • Takeshi Sakamoto, Takafumi Ogawa, Hiroki Nada, Koji Nakatsuji, Masato Mitani, Bartolome Soberats, Ken Kawata, Masafumi Yoshio, Hiroki Tomioka, Takao Sasaki, Masahiro Kimura, Masahiro Henmi, Takashi Kato. Development of Nanostructured Water Treatment Membranes Based on Thermotropic Liquid Crystals: Molecular Design of Sub-Nanoporous Materials. Advanced Science. 5 [1] (2018) 1700405 10.1002/advs.201700405
 • Tzu-Yen Huang, Chung-Wei Kung, Yu-Te Liao, Sheng-Yuan Kao, Mingshan Cheng, Ting-Hsiang Chang, Joel Henzie, Hatem R. Alamri, Zeid A. Alothman, Yusuke Yamauchi, Kuo-Chuan Ho, Kevin C.-W. Wu. Enhanced Charge Collection in MOF-525-PEDOT Nanotube Composites Enable Highly Sensitive Biosensing. Advanced Science. 4 [11] (2017) 1700261 10.1002/advs.201700261
 • Akihiro Nishiguchi, Ahmed Mourran, Hang Zhang, Martin Möller. In-Gel Direct Laser Writing for 3D-Designed Hydrogel Composites That Undergo Complex Self-Shaping. Advanced Science. 5 [1] (2018) 1700038 10.1002/advs.201700038
 • Molang Cai, Yongzhen Wu, Han Chen, Xudong Yang, Yinghuai Qiang, Liyuan Han. Cost-Performance Analysis of Perovskite Solar Modules. Advanced Science. 4 [1] (2017) 1600269 10.1002/advs.201600269
 • Bo Jiang, Cuiling Li, Masataka Imura, Jing Tang, Yusuke Yamauchi. Multimetallic Mesoporous Spheres Through Surfactant-Directed Synthesis. Advanced Science. 2 [8] (2015) 1500112 10.1002/advs.201500112
 • ▲ページトップへ移動