SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 口頭発表 > 詳細

Design and technical development of a high-resolution 1.3 GHz (30.5 T) NMR magnet in a persistent current (PC) mode

著者YANAGISAWA Yoshinori, SAITO Kazuyoshi, HAMADA Mamoru, UEDA Hiroshi, NISHIJIMA, Gen, KITAGUCHI, Hitoshi, MATSUMOTO, Shinji, NOGUCHI, Takashi, SUETOMI Yu, UENO Takeshi, YAMAGISHI Kazama, TAKAHASHI Shunji, TAKAO Tomoaki, YAMAGUCHI Takashi, OHKI Kotaro, NAGAISHI Tatsuoki, PIAO Renzhong, TAKAHASHI Masato, MAEDA Hideaki.
会議名30th International Symposium on Superconductivity (ISS2017)
発表年2017
言語English

▲ページトップへ移動