SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 口頭発表 > 詳細

Present status of 1.03 GHz Bi-2223/LTS NMR magnet
(1.03 GHz Bi-2223/LTS NMR磁石の現状)

著者MATSUMOTO, Shinji, NISHIJIMA, Gen, HASHI, Kenjiro, TAKAHASHI Masato, NOGUCHI, Takashi, OHKI, Shinobu, GOTO, Atsushi, MIKI Takashi, SAITO Kazuyoshi, HASE Takashi, TANAKA Ryoji, YANAGISAWA Yoshinori, MAEDA Hideaki, SHIMIZU, Tadashi, KIYOSHI, Tsukasa.
会議名Applied Superconductivity Conference, ASC 2014
発表年2014
言語English

▲ページトップへ移動