SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 口頭発表 > 詳細

1020 MHz LTS/HTS NMR: II. application to solid-state NMR

著者Yusuke Nishiyama, OHKI, Shinobu, Pierre Florian, Manoj Kumar Pandey, HASHI, Kenjiro, Franck Fyon, Takahiro Nemoto, Ryoji Tanaka, Hideaki Maeda, Masato Takahashi, Tetsuo Miyamoto, Yoshinori Yanagisawa, NISHIJIMA, Gen, Hiroto Suematsu, Kazuyoshi Saito, NOGUCHI, Takashi, 出口健三, Takashi Miki, MATSUMOTO, Shinji, SHIMIZU, Tadashi, GOTO, Atsushi.
会議名2015 ENC
発表年2015
言語English

▲ページトップへ移動