SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 口頭発表 > 詳細

Development of 1020 MHz HTS/LTS NMR

著者NISHIJIMA, Gen, MATSUMOTO, Shinji, HASHI, Kenjiro, OHKI, Shinobu, GOTO, Atsushi, NOGUCHI, Takashi, IGUCHI Seiya, YANAGISAWA Yoshinori, SHIMIZU, Tadashi, TAKAHASHI Masato, MAEDA Hideaki, MIKI Takashi, SAITO Kazuyoshi, TANAKA Ryoji.
会議名International Conference on Research in High Magnetic Feilds
発表年2015
言語English

▲ページトップへ移動