SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Presentation > Detail

Showing Presentation

AuthorTSUJIMOTO, Yoshihiro, LI, Jun, YAMAURA, Kazunari, MATSUSHITA, Yoshitaka, TANAKA, Masahiko, MUROMACHI, Eiji, Yoshio Katsuya, Yuichi Shirako, Masaki Akaogi.
Title新規層状コバルト酸フッ化物
(New layered cobalt oxyfluoride)
Event name日本セラミックス協会秋季シンポジウム
Year of publication2011
LanguageJapanese
External references

▲ Go to the top of this page