SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS一般公開2024

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野から探す

論文・分野から探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2024年05月26日

52件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Yujie Liu, Guoying Zhao, Jingshan Hou, Yufeng Liu, Xin Qiao, Zhongzhi Wang, Bo Li, Feng Wang, Hong-Tao Sun, Yongzheng Fang. Ag-CsPbI3 nanocomposite structure in glasses boosts photoluminescence for efficient light emitting diodes. Chemical Engineering Journal. 486 (2024) 150200 10.1016/j.cej.2024.150200
 • Linghui Li, Satoshi Hagiwara, Cheng Jiang, Haruki Kusaka, Norinobu Watanabe, Takeshi Fujita, Fumiaki Kuroda, Akiyasu Yamamoto, Masashi Miyakawa, Takashi Taniguchi, Hideo Hosono, Minoru Otani, Takahiro Kondo. Boron monosulfide as an electrocatalyst for the oxygen evolution reaction. Chemical Engineering Journal. 471 (2023) 144489 10.1016/j.cej.2023.144489 Open Access
 • Cheng Zhang, Jie Ming, Xiang Sun, Yunxin Zhu, Guangqi An, Guoping Chen, Yingnan Yang. Development of a green and efficient photocatalytic mesh microalgae biorefinery (PMMB) system for sustainable biomass conversion under real solar light. Chemical Engineering Journal. 466 (2023) 143260 10.1016/j.cej.2023.143260
 • Fang Xian, LuLu Jia, Yoshiyuki Sugahara, Yusuke Yamauchi, Takayoshi Sasaki, Renzhi Ma. Achieving high ion flux and asymmetric transport in nanofluidic membranes reconstructed from layered double hydroxide nanosheets. Chemical Engineering Journal. 471 (2023) 144703 10.1016/j.cej.2023.144703
 • Chia-Lun Ho, Mohammed Y. Emran, Sota Ihara, Wenyuan Huang, Satoshi Wakai, Wei-Peng Li, Akihiro Okamoto. Osmium-grafted magnetic nanobeads improve microbial current generation via culture-free and quick enrichment of electrogenic bacteria. Chemical Engineering Journal. 466 (2023) 142936 10.1016/j.cej.2023.142936
 • Hassanien Gomaa, Mohamed A. Shenashen, Mohamed F. Cheira, Keisuke Sueki, Tarek A. Seaf El-Nasr, Mahmoud M. Selim, Sherif A. El-Safty. Green extraction of uranium (238U) from natural radioactive resources. Chemical Engineering Journal. 461 (2023) 142014 10.1016/j.cej.2023.142014
 • Yingkui Yan, Ye Wang, Zhenxin Zhang, Songtao Zhang, Jinhua Ye, Li Shi. Doping Sn4+ ionized cocatalyst in CdSe/S colloidal crystal for promoting photocatalytic CO2 reduction under visible light. Chemical Engineering Journal. 468 (2023) 143639 10.1016/j.cej.2023.143639
 • Anna Sciazko, Yosuke Komatsu, Akiko Nakamura, Zhufeng Ouyang, Toru Hara, Naoki Shikazono. 3D microstructures of solid oxide fuel cell Ni-YSZ anodes with carbon deposition. Chemical Engineering Journal. 460 (2023) 141680 10.1016/j.cej.2023.141680
 • Can He, Takashi Takeda, Zhaohui Huang, Jian Xu, Jun Chen, Wei Yi, Rongjun Xie, Naoto Hirosaki. Powder synthesis and luminescence of a novel yellow-emitting Ba5Si11Al7N25: Eu2+ phosphor discovered by a single-particle-diagnosis approach for warm w-LEDs. Chemical Engineering Journal. 455 (2023) 140932 10.1016/j.cej.2022.140932
 • Yiming Zhang, Xusheng Wang, Xiaohui Ren, Shunqin Luo, Hengming Huang, Rongsheng chen, Shibo Shao, Dan Liu, Junkuo Gao, Jianzhou Gui, Jinhua Ye. Building rapid charge transfer channel via engineering Ni coordinated flexible polymer for efficient solar hydrogen evolution. Chemical Engineering Journal. 456 (2023) 141032 10.1016/j.cej.2022.141032
 • ▲ページトップへ移動