SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 分野別にみる

分野別にみる

論文の分野はクラリベイト・アナリティクス社のESI分類を参考に分類し(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology)、ほか発表文献タイトル・抄録などから2006年以降刊行の論文検索を行うことができます。

最終更新時刻: 2021年12月02日

30件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Yi Tang, Chenhui Yang, Minhao Sheng, Xingtian Yin, Wenxiu Que, Joel Henzie, Yusuke Yamauchi. Phosphorus-doped molybdenum carbide/MXene hybrid architectures for upgraded hydrogen evolution reaction performance over a wide pH range. Chemical Engineering Journal. 423 (2021) 130183 10.1016/j.cej.2021.130183
 • Chengqun Xu, Dezhi Li, Xiaolu Liu, Renzhi Ma, Nobuyuki Sakai, Yuchen Yang, Shiyin Lin, Jiale Yang, Hui Pan, Janjer Huang, Takayoshi Sasaki. Direct Z-scheme construction of g-C3N4 quantum dots / TiO2 nanoflakes for efficient photocatalysis. Chemical Engineering Journal. 430 (2022) 132861 10.1016/j.cej.2021.132861
 • Dabum Kim, Jeonghun Kim, Joel Henzie, Youngsang Ko, Hyunsoo Lim, Goomin Kwon, Jongbeom Na, Hyun-Jong Kim, Yusuke Yamauchi, Jungmok You. Mesoporous Au films assembled on flexible cellulose nanopaper as High-Performance SERS substrates. Chemical Engineering Journal. 419 (2021) 129445 10.1016/j.cej.2021.129445
 • Te Si, Qi Zhu, Tao Zhang, Xudong Sun, Ji-Guang Li. Co-doping Mn2+/Cr3+ in ZnGa2O4 to fabricate chameleon-like phosphors for multi-mode dynamic anti-counterfeiting. Chemical Engineering Journal. 426 (2021) 131744 10.1016/j.cej.2021.131744
 • Zhonghua Dai, Jinglong Xie, Xing Fan, Xiangdong Ding, Weiguo Liu, Shun Zhou, Xiaobing Ren. Enhanced energy storage properties and stability of Sr(Sc0.5Nb0.5)O3 modified 0.65BaTiO3-0.35Bi0.5Na0.5TiO3 ceramics. Chemical Engineering Journal. 397 (2020) 125520 10.1016/j.cej.2020.125520
 • Hanying Zheng, Aditya Sharma, Qiansu Ma, Cheng Zhang, Takanori Hiranuma, Yazhou Chen, Guoping Chen, Yingnan Yang. Development of an oyster shell and lignite modified zeolite (OLMZ) fixed bioreactor coupled with intermittent light stimulation for high efficient ammonium-rich anaerobic digestion process. Chemical Engineering Journal. 398 (2020) 125637 10.1016/j.cej.2020.125637
 • Jie Wang, Jeonghun Kim, Bing Ding, Jung Ho Kim, Victor Malgras, Christine Young, Yusuke Yamauchi. Ultra-thin, highly graphitized carbon nanosheets into three-dimensional interconnected framework utilizing a ball mill mixing of precursors. Chemical Engineering Journal. 374 (2019) 1214-1220 10.1016/j.cej.2019.06.012
 • Fan Yang, Dongzhi Liu, Yunxiang Li, Shangbo Ning, Lijun Cheng, Jinhua Ye. Solid-state synthesis of ultra-small freestanding amorphous MoP quantum dots for highly efficient photocatalytic H2 production. Chemical Engineering Journal. 406 (2021) 126838 10.1016/j.cej.2020.126838
 • Jingjing Zhao, Victor Malgras, Jongbeom Na, Rui Liang, Yong Cai, Yunqing Kang, Abdulmohsen Ali Alshehri, Khalid Ahmed Alzahrani, Yousef Gamaan Alghamdi, Toru Asahi, Dieqing Zhang, Bo Jiang, Hexing Li, Yusuke Yamauchi. Magnetically induced synthesis of mesoporous amorphous CoB nanochains for efficient selective hydrogenation of cinnamaldehyde to cinnamyl alcohol. Chemical Engineering Journal. 398 (2020) 125564 10.1016/j.cej.2020.125564
 • Fan Yang, Dongzhi Liu, Yunxiang Li, Lijun Cheng, Jinhua Ye. Lithium incorporation assisted synthesis of ultra-small Mo2C nanodots as efficient photocatalytic H2 evolution cocatalysts. Chemical Engineering Journal. 399 (2020) 125794 10.1016/j.cej.2020.125794
 • ▲ページトップへ移動