SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Emergence of Chern Insulating States in Non-Magic Angle Twisted Bilayer Graphene
(Emergence of Chern insulating states in non-Magic angle twisted bilayer graphene)

Author(s)Cheng Shen, Jianghua Ying, Le Liu, Jianpeng Liu, Na Li, Shuopei Wang, Jian Tang, Yanchong Zhao, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Fanming Qu, Li Lu, Wei Yang, Guangyu Zhang.
Journal titleChinese Physics Letters 38 [4] 047301
ISSN: 17413540, 0256307X
ESI category: PHYSICS
PublisherIOP Publishing
Year of publication2021
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1088/0256-307x/38/4/047301
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page