SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Tunable quantum criticalities in an isospin extended Hubbard model simulator
(Tunable quantum criticalities in an isospin extended Hubbard model simulator)

Author(s)Qiao Li, Bin Cheng, Moyu Chen, Bo Xie, Yongqin Xie, Pengfei Wang, Fanqiang Chen, Zenglin Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shi-Jun Liang, Da Wang, Chenjie Wang, Qiang-Hua Wang, Jianpeng Liu, Feng Miao.
Journal titleNature 609 [7927] 479-484
ISSN: 00280836, 14764687
ESI category: Multidisciplinary
PublisherSpringer Science and Business Media LLC
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1038/s41586-022-05106-0
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page