SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Tunable quantum criticalities in an isospin extended Hubbard model simulator
(Tunable quantum criticalities in an isospin extended Hubbard model simulator)

Qiao Li, Bin Cheng, Moyu Chen, Bo Xie, Yongqin Xie, Pengfei Wang, Fanqiang Chen, Zenglin Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shi-Jun Liang, Da Wang, Chenjie Wang, Qiang-Hua Wang, Jianpeng Liu, Feng Miao.
Nature 609 [7927] 479-484. 2022.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at :2022-10-15 03:22:10 +0900 Updated at :2022-10-16 03:19:55 +0900

    ▲ Go to the top of this page