SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS open house 2024

HOME > Article > Detail

Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet
(Layer Hall effect in a 2D topological Axion antiferromagnet)

Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Chaowei Hu, Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Barun Ghosh, Sheng-Chin Ho, Damien Bérubé, Rui Chen, Haipeng Sun, Zhaowei Zhang, Xin-Yue Zhang, Yu-Xuan Wang, Naizhou Wang, Zumeng Huang, Claudia Felser, Amit Agarwal, Thomas Ding, Hung-Ju Tien, Austin Akey, Jules Gardener, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kenneth S. Burch, David C. Bell, Brian B. Zhou, Weibo Gao, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Liang Fu, Qiong Ma, Ni Ni, Su-Yang Xu.
Nature 595 [7868] 521-525. 2021.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2021-09-25 03:01:00 +0900Updated at: 2024-05-01 07:49:34 +0900

    ▲ Go to the top of this page