SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS open house 2024

HOME > Article > Detail

Isolating hydrogen in hexagonal boron nitride bubbles by a plasma treatment

Li He, Huishan Wang, Lingxiu Chen, Xiujun Wang, Hong Xie, Chengxin Jiang, Chen Li, Kenan Elibol, Jannik Meyer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhangting Wu, Wenhui Wang, Zhenhua Ni, Xiangshui Miao, Chi Zhang, Daoli Zhang, Haomin Wang, Xiaoming Xie.
Nature Communications 10 [1] . 2019.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2019-07-02 11:48:12 +0900Updated at: 2024-05-01 05:22:04 +0900

    ▲ Go to the top of this page