SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Correlation of Electron Tunneling and Plasmon Propagation in a Luttinger Liquid

Author(s)Sihan Zhao, Sheng Wang, Fanqi Wu, Wu Shi, Iqbal Bakti Utama, Tairu Lyu, Lili Jiang, Yudan Su, Siqi Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Xiang Zhang, Chongwu Zhou, Feng Wang.
Journal titlePhysical Review Letters 121 [4] 047702
ISSN: 10797114, 00319007
ESI category: PHYSICS
PublisherAmerican Physical Society (APS)
Year of publication2018
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1103/physrevlett.121.047702
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page