SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS open house 2024

HOME > Article > Detail

Quantum Hall Effect in Electron-Doped Black Phosphorus Field-Effect Transistors

Fangyuan Yang, Zuocheng Zhang, Nai Zhou Wang, Guo Jun Ye, Wenkai Lou, Xiaoying Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kai Chang, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang.
Nano Letters 18 [10] 6611-6616. 2018.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2019-03-04 09:37:17 +0900Updated at: 2024-05-01 05:26:31 +0900

    ▲ Go to the top of this page