SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Néel-type skyrmion in WTe2/Fe3GeTe2 van der Waals heterostructure

Author(s)Yingying Wu, Senfu Zhang, Junwei Zhang, Wei Wang, Yang Lin Zhu, Jin Hu, Gen Yin, Kin Wong, Chi Fang, Caihua Wan, Xiufeng Han, Qiming Shao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiadong Zang, Zhiqiang Mao, Xixiang Zhang, Kang L. Wang.
Journal titleNature Communications 11 [1]
ISSN: 20411723
ESI category: Multidisciplinary
PublisherSpringer Science and Business Media LLC
Year of publication2020
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1038/s41467-020-17566-x
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page