SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Néel-type skyrmion in WTe2/Fe3GeTe2 van der Waals heterostructure

Yingying Wu, Senfu Zhang, Junwei Zhang, Wei Wang, Yang Lin Zhu, Jin Hu, Gen Yin, Kin Wong, Chi Fang, Caihua Wan, Xiufeng Han, Qiming Shao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiadong Zang, Zhiqiang Mao, Xixiang Zhang, Kang L. Wang.
Nature Communications 11 [1] . 2020.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at :2020-08-25 03:00:23 +0900 Updated at :2021-09-28 22:20:57 +0900

    ▲ Go to the top of this page