SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Presentation > Detail

Showing Presentation

AuthorTERASHIMA, Taichi, KIMATA, Motoi, KURITA, Nobuyuki, SATSUKAWA, Hidetaka, HARADA, Atsushi, HAZAMA, Kaori, UJI, Shinya, IMAI, Motoharu, SATO, Akira, Kunihiro Kihou, Chul-Ho Lee, Hijiri Kito, Hiroshi Eisaki, Akira Iyo, Hideto Fukazawa, Yoh Kohori, Hisatomo Harima.
TitleDe Haas-van Alphen Oscillations in KFe$_2$As$_2$
Event nameAPS March Meeting 2010
Year of publication2010
LanguageEnglish
External references

▲ Go to the top of this page