SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Showing Article

AuthorXu-Sheng Wang, Chun-Hui Chen, Fumihiko Ichihara, Mitsutake Oshikiri, Jun Liang, Lan Li, Yunxiang Li, Hui Song, Shengyao Wang, Teng Zhang, Yuan-Biao Huang, Rong Cao, Jinhua Ye.
TitleIntegration of adsorption and photosensitivity capabilities into a cationic multivariate metal-organic framework for enhanced visible-light photoreduction reaction
Journal titleApplied Catalysis B: Environmental 253 323-330
ISSN: 09263373
Year of publication2019
LanguageEnglish
ESI category
DOIhttps://doi.org/10.1016/j.apcatb.2019.04.074
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page