SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 口頭発表 > 詳細

口頭発表の表示

著者名YAMADA, Kyohei, KIKUCHI, Akihiro, IIJIMA, Yasuo, NIMORI, Shigeki, Kiyosumi Tsuchiya, Xudong Wang, Norihito Ohuchi, Akio Terashima, Yoshimitsu Hishinuma, Kazuya Takahata, Toshiyuki Mito, Shinsaku Imagawa, Shinji Hamaguchi, Hidetoshi Oguro, Tomoaki Takao.
タイトルTape Shaped Nb3Al Conductor toward Large Helical Coils for Future Fusion System
会議名The 28th International Toki Conference on Plasma and Fusion Research (ITC28)
発表年2019
言語English

▲ページトップへ移動