SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 口頭発表 > 詳細

Tape Shaped Nb3Al Conductor toward Large Helical Coils for Future Fusion System

著者YAMADA, Kyohei, KIKUCHI, Akihiro, IIJIMA, Yasuo, NIMORI, Shigeki, Kiyosumi Tsuchiya, Xudong Wang, Akio Terashima, Norihito Ohuchi, Kazuya Takahata, Tomoaki Takao, Yoshimitsu Hishinuma, Hidetoshi Oguro, Shinsaku Imagawa, Shinji Hamaguchi, Toshiyuki Mito,
会議名The 28th International Toki Conference on Plasma and Fusion Research (ITC28)
発表年2019
言語English

▲ページトップへ移動