SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 口頭発表 > 詳細

口頭発表の表示

著者名Matsuo Yoji, Mori Shigeo, MICHIUE, Yuichi, MATSUSHITA, Yoshitaka, TANAKA, Masahiko, Suzuki Muneyasu, Noguchi Yuji, Yoshii Kensuke, Ikeda Naoshi, F. Brown, Kimizuka Noboru.
タイトルPreparation and property of YbFe1-xTixO3+x/2 (0.72<x<0.75)
会議名IUMRS-ICA2008
発表年2008
言語English
外部での文献参照

▲ページトップへ移動