SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > プロフィール > 渡邊 賢司

渡邊 賢司
Address
305-0044 茨城県つくば市並木1-1 [アクセス]

[論文] | [書籍] | [会議録] | [口頭発表] | [その他の文献] | [特許]

論文 TSV

2023
 1. David Tebbe, Marc Schütte, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten, Lutz Waldecker. Tailoring the dielectric screening in WS2–graphene heterostructures. npj 2D Materials and Applications. (2023) 29-1-29-7 10.1038/s41699-023-00394-0
 2. Daniel Vaquero, Vito Clericò, Michael Schmitz, Juan Antonio Delgado-Notario, Adrian Martín-Ramos, Juan Salvador-Sánchez, Claudius S. A. Müller, Km Rubi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer, Enrique Diez, Mikhail I. Katsnelson, Uli Zeitler, Steffen Wiedmann, Sergio Pezzini. Phonon-mediated room-temperature quantum Hall transport in graphene. Nature Communications. 14 [1] (2023) 318 10.1038/s41467-023-35986-3
 3. Jiajie Pei, , Xue Liu, Andrés Granados del Águila, Di Bao, Sheng Liu, Mohamed-Raouf Amara, Weijie Zhao, Feng Zhang, Congya You, Yongzhe Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Han Zhang, Qihua Xiong, , , , , . Switching of K-Q intervalley trions fine structure and their dynamics in n-doped monolayer WS2. Opto-Electronic Advances. (2023) 220034-1-220034-10 10.29026/oea.2023.220034
 4. Roberto Rosati, Ioannis Paradisanos, Libai Huang, Ziyang Gan, Antony George, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Laurent Lombez, Pierre Renucci, Andrey Turchanin, Bernhard Urbaszek, Ermin Malic. Interface engineering of charge-transfer excitons in 2D lateral heterostructures. Nature Communications. (2023) 2438-1-2438-9 10.1038/s41467-023-37889-9
 5. J. Díez-Mérida, A. Díez-Carlón, S. Y. Yang, Y.-M. Xie, X.-J. Gao, J. Senior, K. Watanabe, T. Taniguchi, X. Lu, A. P. Higginbotham, K. T. Law, Dmitri K. Efetov. Symmetry-broken Josephson junctions and superconducting diodes in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Communications. (2023) 2396-1-2396-7 10.1038/s41467-023-38005-7
 6. Jekwan Lee, Jaehyeon Kwon, Eunho Lee, Jiwon Park, Soonyoung Cha, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Moon-Ho Jo, Hyunyong Choi. Spinful hinge states in the higher-order topological insulators WTe2. Nature Communications. 14 [1] (2023) 1801 10.1038/s41467-023-37482-0
 7. Shuo Lou, Bosai Lyu, Jiajun Chen, Lu Qiu, Saiqun Ma, Peiyue Shen, Zhichun Zhang, Yufeng Xie, Qi Liang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Feng Ding, Zhiwen Shi. Tunable growth of one-dimensional graphitic materials: graphene nanoribbons, carbon nanotubes, and nanoribbon/nanotube junctions. Scientific Reports. 13 [1] (2023) 4328 10.1038/s41598-023-31573-0
 8. Kaining Yang, Xiang Gao, Yaning Wang, Tongyao Zhang, Yuchen Gao, Xin Lu, Shihao Zhang, Jianpeng Liu, Pingfan Gu, Zhaoping Luo, Runjie Zheng, Shimin Cao, Hanwen Wang, Xingdan Sun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiuyan Li, Jing Zhang, Xi Dai, Jian-Hao Chen, Yu Ye, Zheng Han. Unconventional correlated insulator in CrOCl-interfaced Bernal bilayer graphene. Nature Communications. (2023) 2136-1-2136-10 10.1038/s41467-023-37769-2
 9. A. Hötger, T. Amit, J. Klein, K. Barthelmi, T. Pelini, A. Delhomme, S. Rey, M. Potemski, C. Faugeras, G. Cohen, D. Hernangómez-Pérez, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. Kastl, J. J. Finley, S. Refaely-Abramson, A. W. Holleitner, A. V. Stier. Spin-defect characteristics of single sulfur vacancies in monolayer MoS2. npj 2D Materials and Applications. (2023) 30-1-30-9 10.1038/s41699-023-00392-2
 10. M. Iqbal Bakti Utama, Hongfei Zeng, Tumpa Sadhukhan, Anushka Dasgupta, S. Carin Gavin, Riddhi Ananth, Dmitry Lebedev, Wei Wang, Jia-Shiang Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tobin J. Marks, Xuedan Ma, Emily A. Weiss, George C. Schatz, Nathaniel P. Stern, Mark C. Hersam. Chemomechanical modification of quantum emission in monolayer WSe2. Nature Communications. (2023) 2193-1-2193-10 10.1038/s41467-023-37892-0
 11. Xin Huang, Yangyu Guo, Yunhui Wu, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhongwei Zhang, Sebastian Volz, Tomoki Machida, Masahiro Nomura. Observation of phonon Poiseuille flow in isotopically purified graphite ribbons. Nature Communications. (2023) 2044-1-2044-9 10.1038/s41467-023-37380-5
 12. Minjong Lee, Tae Wook Kim, Chang Yong Park, Kimoon Lee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Min-gu Kim, Do Kyung Hwang, Young Tack Lee. Graphene Bridge Heterostructure Devices for Negative Differential Transconductance Circuit Applications. Nano-Micro Letters. 15 [1] (2023) 22 10.1007/s40820-022-01001-5
 13. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Masatoshi Kitamura. Identification of the monolayer thickness difference in a mechanically exfoliated thick flake of hexagonal boron nitride and graphite for van der Waals heterostructures. NANOTECHNOLOGY. (2023) 295701-1-295701-10 10.1088/1361-6528/accf23
 14. F Lohof, J Michl, A Steinhoff, B Han, M von Helversen, S Tongay, K Watanabe, T Taniguchi, S Höfling, S Reitzenstein, C Anton-Solanas, C Gies, C Schneider. Confined-state physics and signs of fermionization of moiré excitons in WSe2/MoSe2 heterobilayers. 2D Materials. (2023) 034001-1-034001-7 10.1088/2053-1583/acd265
 15. Sheng-Kuei Chiu, Ming-Chi Li, Ji-Wei Ci, Yuan-Chih Hung, Dung-Sheng Tsai, Chien-Han Chen, Li-Hung Lin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nobuyuki Aoki, Ya-Ping Hsieh, Chiashain Chuang. Enhancing optical characteristics of mediator-assisted wafer-scale MoS2 and WS2 on h-BN. NANOTECHNOLOGY. (2023) 255703-1-255703-9 10.1088/1361-6528/acc5f1
 16. Shingo Genchi, Shu Nakaharai, Takuya Iwasaki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama, Azusa N. Hattori, Hidekazu Tanaka. Step electrical switching in VO2 on hexagonal boron nitride using confined individual metallic domains. Japanese Journal of Applied Physics. 62 [SG] (2023) SG1008 10.35848/1347-4065/acb65b
 17. Tingting Wang, Zhihao Zang, Yuchen Gao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wei Bao, Yu Ye. Deterministic and replaceable transfer of silver flakes for microcavities. Frontiers of Physics. 18 [3] (2023) 33302 10.1007/s11467-022-1229-3
 18. Du Chen, Matthieu Fortin-Deschênes, Yuchen Lou, Huiju Lee, Joy Xu, Abrar A. Sheikh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yi Xia, Fengnian Xia, Peijun Guo. Direct Spectroscopic Observation of Cross-Plane Heat Transfer in a Two-Dimensional Van der Waals Heterostructure. Journal of Physical Chemistry C. (2023) 9121-9128 10.1021/acs.jpcc.3c01144
 19. Ronja Khelifa, Shengyu Shan, Antti J. Moilanen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Lukas Novotny. WSe2 Light-Emitting Device Coupled to an h-BN Waveguide. ACS Photonics. (2023) 1328-1333 10.1021/acsphotonics.2c01963
 20. Alexis Coissard, Adolfo G. Grushin, Cécile Repellin, Louis Veyrat, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frédéric Gay, Hervé Courtois, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé. Absence of edge reconstruction for quantum Hall edge channels in graphene devices. Science Advances. (2023) eadf7220-1-eadf7220-8 10.1126/sciadv.adf7220
 21. Donggyu Kim, Trang Thu Tran, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jeongyong Kim, Joon I. Jang. Temperature Dependence of Excitonic Auger Recombination in Excitonic-Complex-Free Monolayer WS2 by Considering Auger Broadening and Generation Efficiency. Journal of Physical Chemistry Letters. (2023) 4259-4265 10.1021/acs.jpclett.3c00305
 22. Mir Mohammad Sadeghi, Yajie Huang, Chao Lian, Feliciano Giustino, Emanuel Tutuc, Allan H. MacDonald, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Li Shi. Tunable electron–flexural phonon interaction in graphene heterostructures. NATURE. (2023) 282-286 10.1038/s41586-023-05879-y
 23. Alessandra Canetta, Sergio Gonzalez-Munoz, Viet-Hung Nguyen, Khushboo Agarwal, Pauline de Crombrugghe de Picquendaele, Yuanzhuo Hong, Sambit Mohapatra, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernard Nysten, Benoît Hackens, Rebeca Ribeiro-Palau, Jean-Christophe Charlier, Oleg Victor Kolosov, Jean Spièce, Pascal Gehring. Quantifying the local mechanical properties of twisted double bilayer graphene. Nanoscale. (2023) 8134-8140 10.1039/d3nr00388d
 24. Xi Wang, Xiaowei Zhang, Jiayi Zhu, Heonjoon Park, Yingqi Wang, Chong Wang, William G. Holtzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Di Xiao, Ting Cao, Xiaodong Xu. Intercell moiré exciton complexes in electron lattices. NATURE MATERIALS. (2023) 599-604 10.1038/s41563-023-01496-2
 25. Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Junyeong Ahn, Anyuan Gao, Houchen Li, Xin-Yue Zhang, Barun Ghosh, Chaowei Hu, Yu-Xuan Wang, Yu-Fei Liu, Damien Bérubé, Thao Dinh, Zhenhao Gong, Shang-Wei Lien, Sheng-Chin Ho, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David C. Bell, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Brian B. Zhou, Qiong Ma, Ashvin Vishwanath, Ni Ni, Su-Yang Xu. Axion optical induction of antiferromagnetic order. NATURE MATERIALS. (2023) 583-590 10.1038/s41563-023-01493-5
 26. Cequn Li, Yi-Fan Zhao, Alexander Vera, Omri Lesser, Hemian Yi, Shalini Kumari, Zijie Yan, Chengye Dong, Timothy Bowen, Ke Wang, Haiying Wang, Jessica L. Thompson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Danielle Reifsnyder Hickey, Yuval Oreg, Joshua A. Robinson, Cui-Zu Chang, Jun Zhu. Proximity-induced superconductivity in epitaxial topological insulator/graphene/gallium heterostructures. NATURE MATERIALS. (2023) 570-575 10.1038/s41563-023-01478-4
 27. Wenhao Huang, Tathagata Paul, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mickael L. Perrin, Michel Calame. Electronic Poiseuille flow in hexagonal boron nitride encapsulated graphene field effect transistors. Physical Review Research. (2023) 023075-1-023075-11 10.1103/physrevresearch.5.023075
 28. Wu Shi, Salman Kahn, Nicolas Leconte, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael Crommie, Jeil Jung, Alex Zettl. High-Order Fractal Quantum Oscillations in Graphene/BN Superlattices in the Extreme Doping Limit. PHYSICAL REVIEW LETTERS. (2023) 186204-1-186204-7 10.1103/physrevlett.130.186204
 29. Jonas D. Ziegler, Yeongsu Cho, Sophia Terres, Matan Menahem, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Omer Yaffe, Timothy C. Berkelbach, Alexey Chernikov. Mobile Trions in Electrically Tunable 2D Hybrid Perovskites. ADVANCED MATERIALS. (2023) 2210221-1-2210221-8 10.1002/adma.202210221
 30. Yinong Zhang, Chengxin Xiao, Dmitry Ovchinnikov, Jiayi Zhu, Xi Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Wang Yao, Xiaodong Xu. Every-other-layer dipolar excitons in a spin-valley locked superlattice. Nature Nanotechnology. (2023) 501-506 10.1038/s41565-023-01350-1
 31. Qinghai Tan, Abdullah Rasmita, Zhaowei Zhang, Hongbing Cai, Xiangbin Cai, Xuran Dai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, Weibo Gao. Layer-dependent correlated phases in WSe2/MoS2 moiré superlattice. Nature Materials. 22 [5] (2023) 605-611 10.1038/s41563-023-01521-4
 32. Valerie Hsieh, Dorri Halbertal, Nathan R. Finney, Ziyan Zhu, Eli Gerber, Michele Pizzochero, Emine Kucukbenli, Gabriel R. Schleder, Mattia Angeli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eun-Ah Kim, Efthimios Kaxiras, James Hone, Cory R. Dean, D. N. Basov. Domain-Dependent Surface Adhesion in Twisted Few-Layer Graphene: Platform for Moiré-Assisted Chemistry. NANO LETTERS. (2023) 3137-3143 10.1021/acs.nanolett.2c04137
 33. Matthew S. G. Feuer, Alejandro R.-P. Montblanch, Mohammed Y. Sayyad, Carola M. Purser, Ying Qin, Evgeny M. Alexeev, Alisson R. Cadore, Barbara L. T. Rosa, James Kerfoot, Elaheh Mostaani, Radosław Kalȩba, Pranvera Kolari, Jan Kopaczek, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrea C. Ferrari, Dhiren M. Kara, Sefaattin Tongay, Mete Atatüre. Identification of Exciton Complexes in Charge-Tunable Janus WSeS Monolayers. ACS Nano. (2023) 7326-7334 10.1021/acsnano.2c10697
 34. Souvik Biswas, Aurélie Champagne, Jonah B. Haber, Supavit Pokawanvit, Joeson Wong, Hamidreza Akbari, Sergiy Krylyuk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Albert V. Davydov, Zakaria Y. Al Balushi, Diana Y. Qiu, Felipe H. da Jornada, Jeffrey B. Neaton, Harry A. Atwater. Rydberg Excitons and Trions in Monolayer MoTe2. ACS Nano. (2023) 7685-7694 10.1021/acsnano.3c00145
 35. Vasilios Karanikolas, Takuya Iwasaki, Joel Henzie, Naoki Ikeda, Yusuke Yamauchi, Yutaka Wakayama, Takashi Kuroda, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Plasmon-Triggered Ultrafast Operation of Color Centers in Hexagonal Boron Nitride Layers. ACS Omega. (2023) 14641-14647 10.1021/acsomega.3c00512
 36. Karolina Ewa Połczyńska, Simon Le Denmat, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Marek Potemski, Piotr Kossacki, Wojciech Pacuski, Jacek Kasprzak. Coherent imaging and dynamics of excitons in MoSe2 monolayers epitaxially grown on hexagonal boron nitride. Nanoscale. (2023) 6941-6946 10.1039/d2nr04844b
 37. Paritosh Karnatak, Zarina Mingazheva, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Helmuth Berger, László Forró, Christian Schönenberger. Origin of Subgap States in Normal-Insulator-Superconductor van der Waals Heterostructures. NANO LETTERS. (2023) 2454-2459 10.1021/acs.nanolett.2c02777
 38. Andrew Z. Barabas, Ian Sequeira, Yuhui Yang, Aaron H. Barajas-Aguilar, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Javier D. Sanchez-Yamagishi. Mechanically reconfigurable van der Waals devices via low-friction gold sliding. Science Advances. (2023) eadf9558-1-eadf9558-8 10.1126/sciadv.adf9558
 39. Wenjin Zhao, Bowen Shen, Zui Tao, Zhongdong Han, Kaifei Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kin Fai Mak, Jie Shan. Gate-tunable heavy fermions in a moiré Kondo lattice. Nature. 616 [7955] (2023) 61-65 10.1038/s41586-023-05800-7
 40. Yue Luo, Nannan Mao, Dapeng Ding, Ming-Hui Chiu, Xiang Ji, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vincent Tung, Hongkun Park, Philip Kim, Jing Kong, William L. Wilson. Electrically switchable anisotropic polariton propagation in a ferroelectric van der Waals semiconductor. Nature Nanotechnology. (2023) 350-356 10.1038/s41565-022-01312-z
 41. Aleksander Rodek, Thilo Hahn, James Howarth, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Marek Potemski, Piotr Kossacki, Daniel Wigger, Jacek Kasprzak. Controlled coherent-coupling and dynamics of exciton complexes in a MoSe2 monolayer. 2D Materials. 10 [2] (2023) 025027 10.1088/2053-1583/acc59a
 42. I. Charaev, D. A. Bandurin, A. T. Bollinger, I. Y. Phinney, I. Drozdov, M. Colangelo, B. A. Butters, T. Taniguchi, K. Watanabe, X. He, O. Medeiros, I. Božović, P. Jarillo-Herrero, K. K. Berggren. Single-photon detection using high-temperature superconductors. Nature Nanotechnology. (2023) 343-349 10.1038/s41565-023-01325-2
 43. Huije Ryu, Yunah Lee, Jae Hwan Jeong, Yangjin Lee, Yeryun Cheon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kwanpyo Kim, Hyeonsik Cheong, Chul‐Ho Lee, Gwan‐Hyoung Lee. Laser‐Induced Phase Transition and Patterning of hBN‐Encapsulated MoTe 2. Small. (2023) 2205224-1-2205224-8 10.1002/smll.202205224
 44. Rafael Luque Merino, Paul Seifert, José Durán Retamal, Roop K Mech, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kazuo Kadowaki, Robert H Hadfield, Dmitri K Efetov. Two-dimensional cuprate nanodetector with single telecom photon sensitivity at T = 20 K. 2D Materials. 10 [2] (2023) 021001 10.1088/2053-1583/acb4a8
 45. Clarisse Fournier, Sébastien Roux, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stéphanie Buil, Julien Barjon, Jean-Pierre Hermier, Aymeric Delteil. Two-Photon Interference from a Quantum Emitter in Hexagonal Boron Nitride. Physical Review Applied. (2023) L041003-1-L041003-5 10.1103/physrevapplied.19.l041003
 46. Dahlia R. Klein, Li-Qiao Xia, David MacNeill, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Electrical switching of a bistable moiré superconductor. Nature Nanotechnology. (2023) 331-335 10.1038/s41565-022-01314-x
 47. Xinzuo Sun, Yan Chen, Dongyang Zhao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jianlu Wang, Jiamin Xue. Measuring Band Modulation of MoS2 with Ferroelectric Gates. Nano Letters. 23 [6] (2023) 2114-2120 10.1021/acs.nanolett.2c04326
 48. Sanghyeok Park, Dongha Kim, Yun-Seok Choi, Arthur Baucour, Donghyeong Kim, Sangho Yoon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jonghwa Shin, Jonghwan Kim, Min-Kyo Seo. Customizing Radiative Decay Dynamics of Two-Dimensional Excitons via Position- and Polarization-Dependent Vacuum-Field Interference. Nano Letters. 23 [6] (2023) 2158-2165 10.1021/acs.nanolett.2c04604
 49. Sourav Paul, Abhijith M. B., Prasenjit Ghosh, Prajna Paromita Chanda, Nicholas R. Glavin, Ajit K. Roy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vidya Kochat. Raman spectroscopic studies on the evolution of interlayer coupling and stacking order in twisted bilayers and polytypes of WSe2. Journal of Applied Physics. 133 [11] (2023) 114301 10.1063/5.0136373
 50. Gabriel R. Jaffe, Keenan J. Smith, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Max G. Lagally, Mark A. Eriksson, Victor W. Brar. Thickness-Dependent Cross-Plane Thermal Conductivity Measurements of Exfoliated Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Materials & Interfaces. 15 [9] (2023) 12545-12550 10.1021/acsami.2c21306
 51. Yanhao Tang, Kaixiang Su, Lizhong Li, Yang Xu, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Chao-Ming Jian, Cenke Xu, Kin Fai Mak, Jie Shan. Evidence of frustrated magnetic interactions in a Wigner–Mott insulator. Nature Nanotechnology. 18 [3] (2023) 233-237 10.1038/s41565-022-01309-8
 52. Dmitry Lebedev, Jonathan Tyler Gish, Ethan Skyler Garvey, Teodor Kosev Stanev, Junhwan Choi, Leonidas Georgopoulos, Thomas Wei Song, Hong Youl Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nathaniel Patrick Stern, Vinod Kumar Sangwan, Mark Christopher Hersam. Electrical Interrogation of Thickness‐Dependent Multiferroic Phase Transitions in the 2D Antiferromagnetic Semiconductor NiI 2. Advanced Functional Materials. 33 [12] (2023) 2212568 10.1002/adfm.202212568
 53. Minwook Kim, Yeonjae Lee, Sunil Kumar, Dongwoon Kang, Sohee Lee, Van Huy Nguyen, Dinh Cong Nguyen, Syed Hassan Abbas Jaffery, Jongwan Jung, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yongho Seo. UV light controlled optoelectronic memory based on WSe2 and hBN encapsulated graphene heterostructures. Journal of Alloys and Compounds. 936 (2023) 168333 10.1016/j.jallcom.2022.168333
 54. Zhehao Ge, Sergey Slizovskiy, Peter Polizogopoulos, Toyanath Joshi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, David Lederman, Vladimir I. Fal’ko, Jairo Velasco. Giant orbital magnetic moments and paramagnetic shift in artificial relativistic atoms and molecules. Nature Nanotechnology. 18 [3] (2023) 250-256 10.1038/s41565-023-01327-0
 55. E. Mönch, S. O. Potashin, K. Lindner, I. Yahniuk, L. E. Golub, V. Yu. Kachorovskii, V. V. Bel'kov, R. Huber, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Eroms, D. Weiss, S. D. Ganichev. Cyclotron and magnetoplasmon resonances in bilayer graphene ratchets. Physical Review B. 107 [11] (2023) 115408 10.1103/physrevb.107.115408
 56. Xiao-Feng Zhou, Yi-Wen Liu, Chen-Yue Hao, Chao Yan, Qi Zheng, Ya-Ning Ren, Ya-Xin Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lin He. Coexistence of reconstructed and unreconstructed structures in the structural transition regime of twisted bilayer graphene. Physical Review B. 107 [12] (2023) 125410 10.1103/physrevb.107.125410
 57. T. Johnsen, C. Schattauer, S. Samaddar, A. Weston, M. J. Hamer, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. Gorbachev, F. Libisch, M. Morgenstern. Mapping quantum Hall edge states in graphene by scanning tunneling microscopy. Physical Review B. 107 [11] (2023) 115426 10.1103/physrevb.107.115426
 58. Tetta Suzuki, Yuichi Yamazaki, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yusuke Nishiya, Yu-ichiro Matsushita, Kazuya Harii, Yuta Masuyama, Yasuto Hijikata, Takeshi Ohshima. Spin property improvement of boron vacancy defect in hexagonal boron nitride by thermal treatment. Applied Physics Express. (2023) 032006-1-032006-4 10.35848/1882-0786/acc442
 59. Di Huang, Kevin Sampson, Yue Ni, Zhida Liu, Danfu Liang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hebin Li, Eric Martin, Jesper Levinsen, Meera M. Parish, Emanuel Tutuc, Dmitry K. Efimkin, Xiaoqin Li. Quantum Dynamics of Attractive and Repulsive Polarons in a Doped MoSe2 Monolayer. Physical Review X. 13 [1] (2023) 011029 10.1103/physrevx.13.011029
 60. Jovan Nelson, Teodor K. Stanev, Dmitry Lebedev, Trevor LaMountain, J. Tyler Gish, Hongfei Zeng, Hyeondeok Shin, Olle Heinonen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mark C. Hersam, Nathaniel P. Stern. Layer-dependent optically induced spin polarization in InSe. Physical Review B. 107 [11] (2023) 115304 10.1103/physrevb.107.115304
 61. Cheng Shen, Patrick J. Ledwith, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eslam Khalaf, Ashvin Vishwanath, Dmitri K. Efetov. Dirac spectroscopy of strongly correlated phases in twisted trilayer graphene. Nature Materials. 22 [3] (2023) 316-321 10.1038/s41563-022-01428-6
 62. Wenyu Zhao, Shaoxin Wang, Sudi Chen, Zuocheng Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Feng Wang. Observation of hydrodynamic plasmons and energy waves in graphene. Nature. 614 [7949] (2023) 688-693 10.1038/s41586-022-05619-8
 63. A. Inbar, J. Birkbeck, J. Xiao, T. Taniguchi, K. Watanabe, B. Yan, Y. Oreg, Ady Stern, E. Berg, S. Ilani. The quantum twisting microscope. Nature. 614 [7949] (2023) 682-687 10.1038/s41586-022-05685-y
 64. Zachary J. Krebs, Wyatt A. Behn, Songci Li, Keenan J. Smith, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Levchenko, Victor W. Brar. Imaging the breaking of electrostatic dams in graphene for ballistic and viscous fluids. Science. 379 [6633] (2023) 671-676 10.1126/science.abm6073
 65. Lucja Kipczak, Artur O. Slobodeniuk, Tomasz Woźniak, Mukul Bhatnagar, Natalia Zawadzka, Katarzyna Olkowska Pucko, Magdalena Joanna Grzeszczyk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, A Babinski, Maciej Molas. Analogy and dissimilarity of excitons in monolayer and bilayer of MoSe2. 2D Materials. (2023) 10.1088/2053-1583/acbc8b
 66. Haidong Tian, Xueshi Gao, Yuxin Zhang, Shi Che, Tianyi Xu, Patrick Cheung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mohit Randeria, Fan Zhang, Chun Ning Lau, Marc W. Bockrath. Evidence for Dirac flat band superconductivity enabled by quantum geometry. Nature. 614 [7948] (2023) 440-444 10.1038/s41586-022-05576-2
 67. Yong Hyeon Kim, Sungyu Park, Chang Il Kwon, So Young Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Sung Kim. Two-dimensional multiband superconductivity of the optimally and uniformly Li-intercalated FeSe nanoflakes. Current Applied Physics. 46 (2023) 27-33 10.1016/j.cap.2022.12.001
 68. Yunah Lee, Yunyeong Chang, Huije Ryu, Jong Hun Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Miyoung Kim, Gwan-Hyoung Lee. Quasi-van der Waals Epitaxial Recrystallization of a Gold Thin Film into Crystallographically Aligned Single Crystals. ACS Applied Materials & Interfaces. 15 [4] (2023) 6092-6097 10.1021/acsami.2c18514
 69. J. Sonntag, K. Watanabe, T. Taniguchi, B. Beschoten, C. Stampfer. Charge carrier density dependent Raman spectra of graphene encapsulated in hexagonal boron nitride. Physical Review B. 107 [7] (2023) 075420 10.1103/physrevb.107.075420
 70. Yihang Zeng, Zhengchao Xia, Roei Dery, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jie Shan, Kin Fai Mak. Exciton density waves in Coulomb-coupled dual moiré lattices. Nature Materials. 22 [2] (2023) 175-179 10.1038/s41563-022-01454-4
 71. Michele Masseroni, Tingyu Qu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Evidence of the Coulomb gap in the density of states of MoS2. Physical Review Research. 5 [1] (2023) 013113 10.1103/physrevresearch.5.013113
 72. Wanying Li, Yimeng Guo, Zhaoping Luo, Shuhao Wu, Bo Han, Weijin Hu, Lu You, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Alava, Jiezhi Chen, Peng Gao, Xiuyan Li, Zhongming Wei, Lin‐Wang Wang, Yue‐Yang Liu, Chengxin Zhao, Xuepeng Zhan, Zheng Vitto Han, Hanwen Wang. A Gate Programmable van der Waals Metal‐Ferroelectric‐Semiconductor Vertical Heterojunction Memory. Advanced Materials. 35 [5] (2023) 2208266 10.1002/adma.202208266
 73. Chia-Hao Lee, Huije Ryu, Gillian Nolan, Yichao Zhang, Yangjin Lee, Siwon Oh, Hyeonsik Cheong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kwanpyo Kim, Gwan-Hyoung Lee, Pinshane Y. Huang. In Situ Imaging of an Anisotropic Layer-by-Layer Phase Transition in Few-Layer MoTe2. Nano Letters. 23 [2] (2023) 677-684 10.1021/acs.nanolett.2c04550
 74. Hailong Fu, Ke Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Morteza Kayyalha, Jun Zhu. Aharonov–Bohm Oscillations in Bilayer Graphene Quantum Hall Edge State Fabry–Pérot Interferometers. Nano Letters. 23 [2] (2023) 718-725 10.1021/acs.nanolett.2c05004
 75. Samarth Vadia, Johannes Scherzer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alexander Högele. Magneto-Optical Chirality in a Coherently Coupled Exciton–Plasmon System. Nano Letters. 23 [2] (2023) 614-618 10.1021/acs.nanolett.2c04246
 76. Yejin Lee, Mickey Martini, Tommaso Confalone, Sanaz Shokri, Christian N. Saggau, Daniel Wolf, Genda Gu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Domenico Montemurro, Valerii M. Vinokur, Kornelius Nielsch, Nicola Poccia. Encapsulating High‐Temperature Superconducting Twisted van der Waals Heterostructures Blocks Detrimental Effects of Disorder. ADVANCED MATERIALS. (2023) 2209135-1-2209135-8 10.1002/adma.202209135
 77. Oliver J. Burton, Zachary Winter, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer, Stephan Hofmann. Putting High-Index Cu on the Map for High-Yield, Dry-Transferred CVD Graphene. ACS Nano. 17 [2] (2023) 1229-1238 10.1021/acsnano.2c09253
 78. Xingzhou Chen, Zheng Sun, Min Zhang, Ming Li, Zhigao Hu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David Snoke, Zhe-Yu Shi, Jian Wu. Broadband enhancement of absorption by two-dimensional atomic crystals modeled as non-Hermitian photonic scattering. Applied Physics Letters. 122 [4] (2023) 041105 10.1063/5.0134789
 79. Yiran Zhang, Robert Polski, Alex Thomson, Étienne Lantagne-Hurtubise, Cyprian Lewandowski, Haoxin Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Stevan Nadj-Perge. Enhanced superconductivity in spin–orbit proximitized bilayer graphene. Nature. 613 [7943] (2023) 268-273 10.1038/s41586-022-05446-x
 80. Xiaohui Xu, Abhishek B. Solanki, Demid Sychev, Xingyu Gao, Samuel Peana, Aleksandr S. Baburin, Karthik Pagadala, Zachariah O. Martin, Sarah N. Chowdhury, Yong P. Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ilya A. Rodionov, Alexander V. Kildishev, Tongcang Li, Pramey Upadhyaya, Alexandra Boltasseva, Vladimir M. Shalaev. Greatly Enhanced Emission from Spin Defects in Hexagonal Boron Nitride Enabled by a Low-Loss Plasmonic Nanocavity. Nano Letters. 23 [1] (2023) 25-33 10.1021/acs.nanolett.2c03100
 81. Nikhil Tilak, Guohong Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Eva Y. Andrei. Moiré Potential, Lattice Relaxation, and Layer Polarization in Marginally Twisted MoS2 Bilayers. Nano Letters. 23 [1] (2023) 73-81 10.1021/acs.nanolett.2c03676
 82. Dohun Kim, Byungmin Kang, Yong-Bin Choi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Lee, Gil Young Cho, Youngwook Kim. Robust Interlayer-Coherent Quantum Hall States in Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 23 [1] (2023) 163-169 10.1021/acs.nanolett.2c03836
 83. Apoorv Jindal, Amartyajyoti Saha, Zizhong Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, James C. Hone, Turan Birol, Rafael M. Fernandes, Cory R. Dean, Abhay N. Pasupathy, Daniel A. Rhodes. Coupled ferroelectricity and superconductivity in bilayer Td-MoTe2. Nature. 613 [7942] (2023) 48-52 10.1038/s41586-022-05521-3
 84. Jakob Lenz, Martin Statz, K Watanabe, T Taniguchi, Frank Ortmann, R Thomas Weitz. Charge transport in single polymer fiber transistors in the sub-100 nm regime: temperature dependence and Coulomb blockade. Journal of Physics: Materials. 6 [1] (2023) 015001 10.1088/2515-7639/aca82f
 85. Shuaifei Guo, Mingyan Luo, Gang Shi, Ning Tian, Zhe Huang, Fangyuan Yang, Liguo Ma, Nai Zhou Wang, Qinzhen Shi, Kailiang Xu, Zihan Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xian Hui Chen, Dawei Shen, Liyuan Zhang, Wei Ruan, Yuanbo Zhang. An ultra-high vacuum system for fabricating clean two-dimensional material devices. Review of Scientific Instruments. 94 [1] (2023) 013903 10.1063/5.0110875
 86. Takato Hotta, Haruna Nakajima, Shohei Chiashi, Taiki Inoue, Shigeo Maruyama, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryo Kitaura. Trion confinement in monolayer MoSe2 by carbon nanotube local gating. Applied Physics Express. 16 [1] (2023) 015001 10.35848/1882-0786/aca642
 87. Jia Wang, Zahra Ahmadi, David Lujan, Jeongheon Choe, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Xiaoqin Li, Jeffrey E. Shield, Xia Hong. Physical Vapor Transport Growth of Antiferromagnetic CrCl 3 Flakes Down to Monolayer Thickness. Advanced Science. 10 [3] (2023) 2203548 10.1002/advs.202203548
 88. Yanlin Gao, Haruna Nakajima, Mina Maruyama, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ryo Kitaura, Susumu Okada. Formation of a one-dimensional hole channel in MoS2 by structural corrugation. Japanese Journal of Applied Physics. 62 [1] (2023) 015001 10.35848/1347-4065/acaae0
 89. Yewon Kim, A. Venkatesan, Jihoon Kim, Hanul Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongmok Whang, Gil-Ho Kim. Improved electrical properties of encapsulated MoTe2 with 1T′ edge contacts via laser irradiation. Materials Science in Semiconductor Processing. 153 (2023) 107133 10.1016/j.mssp.2022.107133
 90. S Hubmann, G Di Battista, I A Dmitriev, K Watanabe, T Taniguchi, D K Efetov, S D Ganichev. Infrared photoresistance as a sensitive probe of electronic transport in twisted bilayer graphene. 2D Materials. 10 [1] (2023) 015005 10.1088/2053-1583/ac9b70
 91. Yoshitaka Shingaya, Amir Zulkefli, Takuya Iwasaki, Ryoma Hayakawa, Shu Nakaharai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama. Dual‐Gate Anti‐Ambipolar Transistor with Van der Waals ReS 2 /WSe 2 Heterojunction for Reconfigurable Logic Operations. Advanced Electronic Materials. 9 [1] (2023) 2200704 10.1002/aelm.202200704
 92. D. Beret, L. Ren, C. Robert, L. Foussat, P. Renucci, D. Lagarde, A. Balocchi, T. Amand, B. Urbaszek, K. Watanabe, T. Taniguchi, X. Marie, L. Lombez. Nonlinear diffusion of negatively charged excitons in monolayer WSe2. Physical Review B. 107 [4] (2023) 045420 10.1103/physrevb.107.045420
 93. Rebekka Garreis, Jonas Daniel Gerber, Veronika Stará, Chuyao Tong, Carolin Gold, Marc Röösli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Ensslin, Thomas Ihn, Annika Kurzmann. Counting statistics of single electron transport in bilayer graphene quantum dots. Physical Review Research. 5 [1] (2023) 013042 10.1103/physrevresearch.5.013042
 94. Katarzyna Olkowska Pucko, Elena Blundo, Natalia Zawadzka, Salvatore Cianci, Diana Vaclavkova, Piotr Kapuściński, Dipankar Jana, Giorgio Pettinari, Marco Felici, Karol Nogajewski, Miroslav Bartoš, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Clement Faugeras, Marek Potemski, Adam Babiński, Antonio Polimeni, Maciej R Molas. Excitons and trions in WSSe monolayers. 2D Materials. 10 [1] (2023) 015018 10.1088/2053-1583/aca915
 95. Aditya Sood, Jonah B. Haber, Johan Carlström, Elizabeth A. Peterson, Elyse Barre, Johnathan D. Georgaras, Alexander H. M. Reid, Xiaozhe Shen, Marc E. Zajac, Emma C. Regan, Jie Yang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Feng Wang, Xijie Wang, Jeffrey B. Neaton, Tony F. Heinz, Aaron M. Lindenberg, Felipe H. da Jornada, Archana Raja. Bidirectional phonon emission in two-dimensional heterostructures triggered by ultrafast charge transfer. Nature Nanotechnology. 18 [1] (2023) 29-35 10.1038/s41565-022-01253-7
 96. Ke Xiao, Ruihuan Duan, Zheng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wang Yao, Xiaodong Cui. Hot exciton effect in photoluminescence of monolayer transition metal dichalcogenide. Natural Sciences. 3 [1] (2023) 10.1002/ntls.20220035
2022
 1. Hae Yeon Lee, Soumya Sarkar, Kate Reidy, Abinash Kumar, Julian Klein, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James M. LeBeau, Frances M. Ross, Silvija Gradečak. Strong and Localized Luminescence from Interface Bubbles Between Stacked hBN Multilayers. Nature Communications. 13 [1] (2022) 5000 10.1038/s41467-022-32708-z
 2. Dorian Beret, Ioannis Paradisanos, Hassan Lamsaadi, Ziyang Gan, Emad Najafidehaghani, Antony George, Tibor Lehnert, Johannes Biskupek, Ute Kaiser, Shivangi Shree, Ana Estrada-Real, Delphine Lagarde, Xavier Marie, Pierre Renucci, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sébastien Weber, Vincent Paillard, Laurent Lombez, Jean-Marie Poumirol, Andrey Turchanin, Bernhard Urbaszek. Exciton spectroscopy and unidirectional transport in MoSe2-WSe2 lateral heterostructures encapsulated in hexagonal boron nitride. npj 2D Materials and Applications. 6 [1] (2022) 84 10.1038/s41699-022-00354-0
 3. Aidan J. Campbell, Mauro Brotons-Gisbert, Hyeonjun Baek, Valerio Vitale, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Johannes Lischner, Brian D. Gerardot. Exciton-polarons in the presence of strongly correlated electronic states in a MoSe2/WSe2 moiré superlattice. npj 2D Materials and Applications. 6 [1] (2022) 79 10.1038/s41699-022-00358-w
 4. M. Jo, June-Young M. Lee, A. Assouline, P. Brasseur, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Roche, D. C. Glattli, N. Kumada, F. D. Parmentier, H. -S. Sim, P. Roulleau. Scaling behavior of electron decoherence in a graphene Mach-Zehnder interferometer. Nature Communications. 13 [1] (2022) 5473 10.1038/s41467-022-33078-2
 5. Su Kong Chong, Lizhe Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Taylor D. Sparks, Feng Liu, Vikram V. Deshpande. Emergent helical edge states in a hybridized three-dimensional topological insulator. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6386 10.1038/s41467-022-33643-9
 6. Matthew Klein, Rolf Binder, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, John R. Schaibley. Slow light in a 2D semiconductor plasmonic structure. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6216 10.1038/s41467-022-33965-8
 7. Anna Di Renzo, Onur Çakıroğlu, Felix Carrascoso, Hao Li, Giuseppe Gigli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Carmen Munuera, Aurora Rizzo, Andres Castellanos-Gomez, Rosanna Mastria, Riccardo Frisenda. Enhanced Field-Effect Control of Single-Layer WS2 Optical Features by hBN Full Encapsulation. Nanomaterials. 12 [24] (2022) 4425 10.3390/nano12244425
 8. Pratap Chandra Adak, Subhajit Sinha, Debasmita Giri, Dibya Kanti Mukherjee, Chandan, L. D. Varma Sangani, Surat Layek, Ayshi Mukherjee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, H. A. Fertig, Arijit Kundu, Mandar M. Deshmukh. Perpendicular electric field drives Chern transitions and layer polarization changes in Hofstadter bands. Nature Communications. 13 [1] (2022) 7781 10.1038/s41467-022-35421-z
 9. Guanghui Cheng, Mohammad Mushfiqur Rahman, Zhiping He, Andres Llacsahuanga Allcca, Avinash Rustagi, Kirstine Aggerbeck Stampe, Yanglin Zhu, Shaohua Yan, Shangjie Tian, Zhiqiang Mao, Hechang Lei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pramey Upadhyaya, Yong P. Chen. Emergence of electric-field-tunable interfacial ferromagnetism in 2D antiferromagnet heterostructures. Nature Communications. 13 [1] (2022) 7348 10.1038/s41467-022-34812-6
 10. Saurabh Kumar Srivastav, Ravi Kumar, Christian Spånslätt, K. Watanabe, T. Taniguchi, Alexander D. Mirlin, Yuval Gefen, Anindya Das. Determination of topological edge quantum numbers of fractional quantum Hall phases by thermal conductance measurements. Nature Communications. 13 [1] (2022) 5185 10.1038/s41467-022-32956-z
 11. Momoko Onodera, Yusai Wakafuji, Taketo Hashimoto, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Yijin Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. All-dry flip-over stacking of van der Waals junctions of 2D materials using polyvinyl chloride. Scientific Reports. 12 [1] (2022) 21963 10.1038/s41598-022-26193-z
 12. Yueshen Wu, Qi Wang, Xiang Zhou, Jinghui Wang, Peng Dong, Jiadian He, Yifan Ding, Bolun Teng, Yiwen Zhang, Yifei Li, Chenglong Zhao, Hongti Zhang, Jianpeng Liu, Yanpeng Qi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Li. Nonreciprocal charge transport in topological kagome superconductor CsV3Sb5. npj Quantum Materials. 7 [1] (2022) 105 10.1038/s41535-022-00516-9
 13. Kai-Qiang Lin, Jonas D. Ziegler, Marina A. Semina, Javid V. Mamedov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sebastian Bange, Alexey Chernikov, Mikhail M. Glazov, John M. Lupton. High-lying valley-polarized trions in 2D semiconductors. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6980 10.1038/s41467-022-33939-w
 14. Arjun Ashoka, Nicolas Gauriot, Aswathy V. Girija, Nipun Sawhney, Alexander J. Sneyd, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jooyoung Sung, Christoph Schnedermann, Akshay Rao. Direct observation of ultrafast singlet exciton fission in three dimensions. Nature Communications. 13 [1] (2022) 5963 10.1038/s41467-022-33647-5
 15. Dongxue Chen, Zhen Lian, Xiong Huang, Ying Su, Mina Rashetnia, Li Yan, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Zenghui Wang, Chuanwei Zhang, Yong-Tao Cui, Su-Fei Shi. Tuning moiré excitons and correlated electronic states through layer degree of freedom. Nature Communications. 13 [1] (2022) 4810 10.1038/s41467-022-32493-9
 16. Manabendra Kuiri, Christopher Coleman, Zhenxiang Gao, Aswin Vishnuradhan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jihang Zhu, Allan H. MacDonald, Joshua Folk. Spontaneous time-reversal symmetry breaking in twisted double bilayer graphene. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6468 10.1038/s41467-022-34192-x
 17. Simon Raiber, Paulo E. Faria Junior, Dennis Falter, Simon Feldl, Petter Marzena, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jaroslav Fabian, Christian Schüller. Ultrafast pseudospin quantum beats in multilayer WSe2 and MoSe2. Nature Communications. 13 [1] (2022) 4997 10.1038/s41467-022-32534-3
 18. David Barcons Ruiz, Hanan Herzig Sheinfux, Rebecca Hoffmann, Iacopo Torre, Hitesh Agarwal, Roshan Krishna Kumar, Lorenzo Vistoli, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Adrian Bachtold, Frank H. L. Koppens. Engineering high quality graphene superlattices via ion milled ultra-thin etching masks. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6926 10.1038/s41467-022-34734-3
 19. Zhaowei Zhang, Naizhou Wang, Ning Cao, Aifeng Wang, Xiaoyuan Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Binghai Yan, Wei-bo Gao. Controlled large non-reciprocal charge transport in an intrinsic magnetic topological insulator MnBi2Te4. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6191 10.1038/s41467-022-33705-y
 20. Dorri Halbertal, Simon Turkel, Christopher J. Ciccarino, Jonas B. Hauck, Nathan Finney, Valerie Hsieh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory Dean, Prineha Narang, Abhay N. Pasupathy, Dante M. Kennes, D. N. Basov. Unconventional non-local relaxation dynamics in a twisted trilayer graphene moiré superlattice. Nature Communications. 13 [1] (2022) 7587 10.1038/s41467-022-35213-5
 21. Priya Tiwari, Mohit Kumar Jat, Adithi Udupa, Deepa S. Narang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Diptiman Sen, Aveek Bid. Experimental observation of spin−split energy dispersion in high-mobility single-layer graphene/WSe2 heterostructures. npj 2D Materials and Applications. 6 [1] (2022) 68 10.1038/s41699-022-00348-y
 22. Fateme Mahdikhanysarvejahany, Daniel N. Shanks, Matthew Klein, Qian Wang, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Oliver L. A. Monti, Brian J. LeRoy, John R. Schaibley. Localized interlayer excitons in MoSe2–WSe2 heterostructures without a moiré potential. Nature Communications. 13 [1] (2022) 5354 10.1038/s41467-022-33082-6
 23. Xi Zhang, Wei Ren, Elliot Bell, Ziyan Zhu, Kan-Ting Tsai, Yujie Luo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras, Mitchell Luskin, Ke Wang. Gate-tunable Veselago interference in a bipolar graphene microcavity. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6711 10.1038/s41467-022-34347-w
 24. Mukul Bhatnagar, Tomasz Woźniak, Łucja Kipczak, Natalia Zawadzka, Katarzyna Olkowska-Pucko, Magdalena Grzeszczyk, Jan Pawłowski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Adam Babiński, Maciej R. Molas. Temperature induced modulation of resonant Raman scattering in bilayer 2H-MoS2. Scientific Reports. 12 [1] (2022) 14169 10.1038/s41598-022-18439-7
 25. Yang Liu, Song Liu, Zhiying Wang, Baichang Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Won Jong Yoo, James Hone. Low-resistance metal contacts to encapsulated semiconductor monolayers with long transfer length. Nature Electronics. 5 [9] (2022) 579-585 10.1038/s41928-022-00808-9
 26. Bo Han, Sven Stephan, Joshua J. P. Thompson, Martin Esmann, Carlos Antón-Solanas, Hangyong Shan, Nils Kunte, Samuel Brem, Sefaattin Tongay, Christoph Lienau, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Martin Silies, Ermin Malic, Christian Schneider. Angle- and polarization-resolved luminescence from suspended and hexagonal boron nitride encapsulated MoSe2 monolayers. Optica. 9 [10] (2022) 1190 10.1364/optica.464533
 27. Junxue Li, Mina Rashetnia, Mark Lohmann, Jahyun Koo, Youming Xu, Xiao Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shuang Jia, Xi Chen, Binghai Yan, Yong-Tao Cui, Jing Shi. Proximity-magnetized quantum spin Hall insulator: monolayer 1 T’ WTe2/Cr2Ge2Te6. Nature Communications. 13 [1] (2022) 5134 10.1038/s41467-022-32808-w
 28. Xuezhi Ma, Kaushik Kudtarkar, Yixin Chen, Preston Cunha, Yuan Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaofeng Qian, M. Cynthia Hipwell, Zi Jing Wong, Shoufeng Lan. Coherent momentum control of forbidden excitons. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6916 10.1038/s41467-022-34740-5
 29. Juan Francisco Gonzalez Marin, Dmitrii Unuchek, Zhe Sun, Cheol Yeon Cheon, Fedele Tagarelli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andras Kis. Room-temperature electrical control of polarization and emission angle in a cavity-integrated 2D pulsed LED. Nature Communications. 13 [1] (2022) 4884 10.1038/s41467-022-32292-2
 30. Ruirui Niu, Zhuoxian Li, Xiangyan Han, Zhuangzhuang Qu, Dongdong Ding, Zhiyu Wang, Qianling Liu, Tianyao Liu, Chunrui Han, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Menghao Wu, Qi Ren, Xueyun Wang, Jiawang Hong, Jinhai Mao, Zheng Han, Kaihui Liu, Zizhao Gan, Jianming Lu. Giant ferroelectric polarization in a bilayer graphene heterostructure. Nature Communications. 13 [1] (2022) 6241 10.1038/s41467-022-34104-z
 31. Muhammad Awais Aslam, Tuan Hoang Tran, Antonio Supina, Olivier Siri, Vincent Meunier, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marko Kralj, Christian Teichert, Evgeniya Sheremet, Raul D. Rodriguez, Aleksandar Matković. Single-crystalline nanoribbon network field effect transistors from arbitrary two-dimensional materials. npj 2D Materials and Applications. 6 [1] (2022) 76 10.1038/s41699-022-00356-y
 32. Ewa Żuberek, Martyna Majak, Jakub Lubczyński, Joerg Debus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching-Hwa Ho, Leszek Bryja, Joanna Jadczak. Upconversion photoluminescence excitation reveals exciton–trion and exciton–biexciton coupling in hBN/WS$$_{2}$$/hBN van der Waals heterostructures. Scientific Reports. 12 [1] (2022) 13699 10.1038/s41598-022-18104-z
 33. Yoseob Yoon, Zuocheng Zhang, Ruishi Qi, Andrew Y. Joe, Renee Sailus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Feng Wang. Charge Transfer Dynamics in MoSe2/hBN/WSe2 Heterostructures. Nano Letters. 22 [24] (2022) 10140-10146 10.1021/acs.nanolett.2c04030
 34. Nasir Ali, Myeongjin Lee, Fida Ali, Hoseong Shin, Tien Dat Ngo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Byungdu Oh, Won Jong Yoo. Gate-Controlled Metal to Insulator Transition in Black Phosphorus Nanosheet-Based Field Effect Transistors. ACS Applied Nano Materials. 5 [12] (2022) 18376-18384 10.1021/acsanm.2c04200
 35. Qiuhui V. Yu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lu Hua Li. Interfacial thermal conductance between atomically thin boron nitride and graphene. Nanoscale. 15 [1] (2022) 122-126 10.1039/d2nr05985a
 36. Jingda Wu, Dongyang Yang, Jing Liang, Max Werner, Evgeny Ostroumov, Yunhuan Xiao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jerry I. Dadap, David Jones, Ziliang Ye. Ultrafast response of spontaneous photovoltaic effect in 3R-MoS 2 –based heterostructures. Science Advances. 8 [50] (2022) 10.1126/sciadv.ade3759
 37. Sandhya Susarla, Mit H. Naik, Daria D. Blach, Jonas Zipfel, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Libai Huang, Ramamoorthy Ramesh, Felipe H. da Jornada, Steven G. Louie, Peter Ercius, Archana Raja. Hyperspectral imaging of exciton confinement within a moiré unit cell with a subnanometer electron probe. Science. 378 [6625] (2022) 1235-1239 10.1126/science.add9294
 38. Swarup Deb, Wei Cao, Noam Raab, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Moshe Goldstein, Leeor Kronik, Michael Urbakh, Oded Hod, Moshe Ben Shalom. Cumulative polarization in conductive interfacial ferroelectrics. Nature. 612 [7940] (2022) 465-469 10.1038/s41586-022-05341-5
 39. K. Parto, S. I. Azzam, N. Lewis, S. D. Patel, S. Umezawa, K. Watanabe, T. Taniguchi, G. Moody. Cavity-Enhanced 2D Material Quantum Emitters Deterministically Integrated with Silicon Nitride Microresonators. Nano Letters. 22 [23] (2022) 9748-9756 10.1021/acs.nanolett.2c03151
 40. Lingfei Zhao, Ethan G. Arnault, Trevyn F. Q. Larson, Zubair Iftikhar, Andrew Seredinski, Tate Fleming, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, François Amet, Gleb Finkelstein. Graphene-Based Quantum Hall Interferometer with Self-Aligned Side Gates. Nano Letters. 22 [23] (2022) 9645-9651 10.1021/acs.nanolett.2c03805
 41. Dongjing Lin, Ahmad Ranjbar, Xiaoxia Li, Xinyu Huang, Yuan Huang, Helmuth Berger, László Forró, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rodion V. Belosludov, Thomas D. Kühne, Haifeng Ding, Mohammad Saeed Bahramy, Xiaoxiang Xi. Axial-Bonding-Driven Dimensionality Effect on the Charge-Density Wave in NbSe2. Nano Letters. 22 [23] (2022) 9389-9395 10.1021/acs.nanolett.2c03280
 42. Zhujun Huang, Neda Lotfizadeh, Bassel H. Elfeky, Kim Kisslinger, Edoardo Cuniberto, Peng Yu, Mehdi Hatefipour, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Javad Shabani, Davood Shahrjerdi. The study of contact properties in edge-contacted graphene–aluminum Josephson junctions. Applied Physics Letters. 121 [24] (2022) 243503 10.1063/5.0135034
 43. Ming Lv, Xinzuo Sun, Yan Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Menghao Wu, Jianlu Wang, Jiamin Xue. Spatially Resolved Polarization Manipulation of Ferroelectricity in Twisted hBN. Advanced Materials. 34 [51] (2022) 2203990 10.1002/adma.202203990
 44. Nicholas Dale, Ryo Mori, M. Iqbal Bakti Utama, Jonathan D. Denlinger, Conrad Stansbury, Claudia G. Fatuzzo, Sihan Zhao, Kyunghoon Lee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Chris Jozwiak, Aaron Bostwick, Eli Rotenberg, Roland J. Koch, Feng Wang, Alessandra Lanzara. Correlation-driven electron-hole asymmetry in graphene field effect devices. npj Quantum Materials. 7 [1] (2022) 9 10.1038/s41535-021-00404-8
 45. Yaning Wang, Xiang Gao, Kaining Yang, Pingfan Gu, Xin Lu, Shihao Zhang, Yuchen Gao, Naijie Ren, Baojuan Dong, Yuhang Jiang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Kang, Wenkai Lou, Jinhai Mao, Jianpeng Liu, Yu Ye, Zheng Han, Kai Chang, Jing Zhang, Zhidong Zhang. Quantum Hall phase in graphene engineered by interfacial charge coupling. Nature Nanotechnology. 17 [12] (2022) 1272-1279 10.1038/s41565-022-01248-4
 46. Zhepeng Zhang, Haidong Liang, Leyi Loh, Yifeng Chen, Yuan Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Su Ying Quek, Michel Bosman, Andrew A. Bettiol, Goki Eda. Optically Active Chalcogen Vacancies in Monolayer Semiconductors. Advanced Optical Materials. 10 [23] (2022) 2201350 10.1002/adom.202201350
 47. L. Banszerus, K. Hecker, S. Möller, E. Icking, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Volk, C. Stampfer. Spin relaxation in a single-electron graphene quantum dot. Nature Communications. 13 [1] (2022) 3637 10.1038/s41467-022-31231-5
 48. Ruoming Peng, Adina Ripin, Yusen Ye, Jiayi Zhu, Changming Wu, Seokhyeong Lee, Huan Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ting Cao, Xiaodong Xu, Mo Li. Long-range transport of 2D excitons with acoustic waves. Nature Communications. 13 [1] (2022) 1334 10.1038/s41467-022-29042-9
 49. Jian Zhou, Chunchen Zhang, Li Shi, Xiaoqing Chen, Tae Soo Kim, Minseung Gyeon, Jian Chen, Jinlan Wang, Linwei Yu, Xinran Wang, Kibum Kang, Emanuele Orgiu, Paolo Samorì, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi, Peng Wang, Yi Shi, Songlin Li. Non-invasive digital etching of van der Waals semiconductors. Nature Communications. 13 [1] (2022) 1844 10.1038/s41467-022-29447-6
 50. F. Cadiz, S. Gerl, T. Taniguchi, K. Watanabe. Imaging the effect of high photoexcited densities on valley polarization and coherence in MoS2 monolayers. npj 2D Materials and Applications. 6 [1] (2022) 27 10.1038/s41699-022-00303-x
 51. Gyuho Myeong, Wongil Shin, Kyunghwan Sung, Seungho Kim, Hongsik Lim, Boram Kim, Taehyeok Jin, Jihoon Park, Taehun Lee, Michael S. Fuhrer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fei Liu, Sungjae Cho. Dirac-source diode with sub-unity ideality factor. Nature Communications. 13 [1] (2022) 4328 10.1038/s41467-022-31849-5
 52. Hangyong Shan, Ivan Iorsh, Bo Han, Christoph Rupprecht, Heiko Knopf, Falk Eilenberger, Martin Esmann, Kentaro Yumigeta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sebastian Klembt, Sven Höfling, Sefaattin Tongay, Carlos Antón-Solanas, Ivan A. Shelykh, Christian Schneider. Brightening of a dark monolayer semiconductor via strong light-matter coupling in a cavity. Nature Communications. 13 [1] (2022) 3001 10.1038/s41467-022-30645-5
 53. Si-yu Li, Zhengwen Wang, Yucheng Xue, Yingbo Wang, Shihao Zhang, Jianpeng Liu, Zheng Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hong-jun Gao, Yuhang Jiang, Jinhai Mao. Imaging topological and correlated insulating states in twisted monolayer-bilayer graphene. Nature Communications. 13 [1] (2022) 4225 10.1038/s41467-022-31851-x
 54. Ravi Kumar, Saurabh Kumar Srivastav, Christian Spånslätt, K. Watanabe, T. Taniguchi, Yuval Gefen, Alexander D. Mirlin, Anindya Das. Observation of ballistic upstream modes at fractional quantum Hall edges of graphene. Nature Communications. 13 [1] (2022) 213 10.1038/s41467-021-27805-4
 55. Ko-Fan Huang, Yuval Ronen, Régis Mélin, Denis Feinberg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim. Evidence for 4e charge of Cooper quartets in a biased multi-terminal graphene-based Josephson junction. Nature Communications. 13 [1] (2022) 3032 10.1038/s41467-022-30732-7
 56. Tongyao Zhang, Hanwen Wang, Xiuxin Xia, Ning Yan, Xuanzhe Sha, Jinqiang Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mengjian Zhu, Lei Wang, Jiantou Gao, Xilong Liang, Chengbing Qin, Liantuan Xiao, Dongming Sun, Jing Zhang, Zheng Han, Xiaoxi Li. A monolithically sculpted van der Waals nano-opto-electro-mechanical coupler. Light: Science & Applications. 11 [1] (2022) 48 10.1038/s41377-022-00734-7
 57. Sangjun Park, Steve Arscott, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Fausto Sirotti, Fabian Cadiz. Efficient valley polarization of charged excitons and resident carriers in Molybdenum disulfide monolayers by optical pumping. Communications Physics. 5 [1] (2022) 73 10.1038/s42005-022-00850-1
 58. J. Kutrowska-Girzycka, E. Zieba-Ostój, D. Biegańska, M. Florian, A. Steinhoff, E. Rogowicz, P. Mrowiński, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Gies, S. Tongay, C. Schneider, M. Syperek. Exploring the effect of dielectric screening on neutral and charged-exciton properties in monolayer and bilayer MoTe2. Applied Physics Reviews. 9 [4] (2022) 041410 10.1063/5.0089192
 59. Bhaskar Ghawri, Phanibhusan S. Mahapatra, Manjari Garg, Shinjan Mandal, Saisab Bhowmik, Aditya Jayaraman, Radhika Soni, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, H. R. Krishnamurthy, Manish Jain, Sumilan Banerjee, U. Chandni, Arindam Ghosh. Breakdown of semiclassical description of thermoelectricity in near-magic angle twisted bilayer graphene. Nature Communications. 13 [1] (2022) 1522 10.1038/s41467-022-29198-4
 60. Ryan J. Gelly, Dylan Renaud, Xing Liao, Benjamin Pingault, Stefan Bogdanovic, Giovanni Scuri, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernhard Urbaszek, Hongkun Park, Marko Lončar. Probing dark exciton navigation through a local strain landscape in a WSe2 monolayer. Nature Communications. 13 [1] (2022) 232 10.1038/s41467-021-27877-2
 61. Gan Liu, Xinran Ma, Kuanyu He, Qing Li, Hengxin Tan, Yizhou Liu, Jie Xu, Wenna Tang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Libo Gao, Yaomin Dai, Hai-Hu Wen, Binghai Yan, Xiaoxiang Xi. Observation of anomalous amplitude modes in the kagome metal CsV3Sb5. Nature Communications. 13 [1] (2022) 3461 10.1038/s41467-022-31162-1
 62. Hugo Henck, Diego Mauro, Daniil Domaretskiy, Marc Philippi, Shahriar Memaran, Wenkai Zheng, Zhengguang Lu, Dmitry Shcherbakov, Chun Ning Lau, Dmitry Smirnov, Luis Balicas, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vladimir I. Fal’ko, Ignacio Gutiérrez-Lezama, Nicolas Ubrig, Alberto F. Morpurgo. Light sources with bias tunable spectrum based on van der Waals interface transistors. Nature Communications. 13 [1] (2022) 3917 10.1038/s41467-022-31605-9
 63. Yanhao Tang, Jie Gu, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Kin Fai Mak, Jie Shan. Dielectric catastrophe at the Wigner-Mott transition in a moiré superlattice. Nature Communications. 13 [1] (2022) 4271 10.1038/s41467-022-32037-1
 64. Frédéric Joucken, John L. Davenport, Zhehao Ge, Eberth A. Quezada-Lopez, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jairo Velasco, Jérôme Lagoute, Robert A. Kaindl. Denoising scanning tunneling microscopy images of graphene with supervised machine learning. Physical Review Materials. 6 [12] (2022) 123802 10.1103/physrevmaterials.6.123802
 65. Le Liu, Shihao Zhang, Yanbang Chu, Cheng Shen, Yuan Huang, Yalong Yuan, Jinpeng Tian, Jian Tang, Yiru Ji, Rong Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi, Jianpeng Liu, Wei Yang, Guangyu Zhang. Isospin competitions and valley polarized correlated insulators in twisted double bilayer graphene. Nature Communications. 13 [1] (2022) 3292 10.1038/s41467-022-30998-x
 66. Jake Horder, Simon J.U. White, Angus Gale, Chi Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mehran Kianinia, Igor Aharonovich, Milos Toth. Coherence Properties of Electron-Beam-Activated Emitters in Hexagonal Boron Nitride Under Resonant Excitation. Physical Review Applied. 18 [6] (2022) 064021 10.1103/physrevapplied.18.064021
 67. Lorenz Bauriedl, Christian Bäuml, Lorenz Fuchs, Christian Baumgartner, Nicolas Paulik, Jonas M. Bauer, Kai-Qiang Lin, John M. Lupton, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Christoph Strunk, Nicola Paradiso. Supercurrent diode effect and magnetochiral anisotropy in few-layer NbSe2. Nature Communications. 13 [1] (2022) 4266 10.1038/s41467-022-31954-5
 68. Shiyuan Wang, Yao Wang, Shaohua Yan, Cong Wang, Bingke Xiang, Keyi Liang, Qiushi He, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shangjie Tian, Hechang Lei, Wei Ji, Yang Qi, Yihua Wang. Frustrated ferromagnetic transition in AB-stacked honeycomb bilayer. Science Bulletin. 67 [24] (2022) 2557-2563 10.1016/j.scib.2022.12.009
 69. Cheng Hu, Tongyao Wu, Xinyue Huang, Yulong Dong, Jiajun Chen, Zhichun Zhang, Bosai Lyu, Saiqun Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Guibai Xie, Xiaojun Li, Qi Liang, Zhiwen Shi. In-situ twistable bilayer graphene. Scientific Reports. 12 [1] (2022) 204 10.1038/s41598-021-04030-z
 70. Robin Huber, Max-Niklas Steffen, Martin Drienovsky, Andreas Sandner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Daniela Pfannkuche, Dieter Weiss, Jonathan Eroms. Band conductivity oscillations in a gate-tunable graphene superlattice. Nature Communications. 13 [1] (2022) 2856 10.1038/s41467-022-30334-3
 71. Yusai Wakafuji, Momoko Onodera, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Yijin Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Evaluation of polyvinyl chloride adhesion to 2D crystal flakes. npj 2D Materials and Applications. 6 [1] (2022) 44 10.1038/s41699-022-00323-7
 72. Trond I. Andersen, Ryan J. Gelly, Giovanni Scuri, Bo L. Dwyer, Dominik S. Wild, Rivka Bekenstein, Andrey Sushko, Jiho Sung, You Zhou, Alexander A. Zibrov, Xiaoling Liu, Andrew Y. Joe, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Susanne F. Yelin, Philip Kim, Hongkun Park, Mikhail D. Lukin. Beam steering at the nanosecond time scale with an atomically thin reflector. Nature Communications. 13 [1] (2022) 3431 10.1038/s41467-022-29976-0
 73. Satoru Masubuchi, Masato Sakano, Yuma Tanaka, Yusai Wakafuji, Takato Yamamoto, Shota Okazaki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jincai Li, Hirotaka Ejima, Takao Sasagawa, Kyoko Ishizaka, Tomoki Machida. Dry pick-and-flip assembly of van der Waals heterostructures for microfocus angle-resolved photoemission spectroscopy. Scientific Reports. 12 [1] (2022) 10936 10.1038/s41598-022-14845-z
 74. Qingrui Cao, Evan J. Telford, Avishai Benyamini, Ian Kennedy, Amirali Zangiabadi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cory R. Dean, Benjamin M. Hunt. Tunneling Spectroscopy of Two-Dimensional Materials Based on Via Contacts. Nano Letters. 22 [22] (2022) 8941-8948 10.1021/acs.nanolett.2c03081
 75. Gabriele Pasquale, Zhe Sun, Kristia̅ns Čerņevičs, Raul Perea-Causin, Fedele Tagarelli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ermin Malic, Oleg V. Yazyev, Andras Kis. Flat-Band-Induced Many-Body Interactions and Exciton Complexes in a Layered Semiconductor. Nano Letters. 22 [22] (2022) 8883-8891 10.1021/acs.nanolett.2c02965
 76. Bin Cao, Tobias Grass, Olivier Gazzano, Kishan Ashokbhai Patel, Jiuning Hu, Markus Müller, Tobias Huber-Loyola, Luca Anzi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David B. Newell, Michael Gullans, Roman Sordan, Mohammad Hafezi, Glenn S. Solomon. Chiral Transport of Hot Carriers in Graphene in the Quantum Hall Regime. ACS Nano. 16 [11] (2022) 18200-18209 10.1021/acsnano.2c05502
 77. Alfred J. H. Jones, Lene Gammelgaard, Mikkel O. Sauer, Deepnarayan Biswas, Roland J. Koch, Chris Jozwiak, Eli Rotenberg, Aaron Bostwick, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cory R. Dean, Antti-Pekka Jauho, Peter Bøggild, Thomas G. Pedersen, Bjarke S. Jessen, Søren Ulstrup. Nanoscale View of Engineered Massive Dirac Quasiparticles in Lithographic Superstructures. ACS Nano. 16 [11] (2022) 19354-19362 10.1021/acsnano.2c08929
 78. Yi-Hsun Chen, Kaijian Xing, Song Liu, Luke N. Holtzman, Daniel L. Creedon, Jeffrey C. McCallum, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Katayun Barmak, James Hone, Alexander R. Hamilton, Shao-Yu Chen, Michael S. Fuhrer. P-Type Ohmic Contact to Monolayer WSe2 Field-Effect Transistors Using High-Electron Affinity Amorphous MoO3. ACS Applied Electronic Materials. 4 [11] (2022) 5379-5386 10.1021/acsaelm.2c01053
 79. Jonas D. Ziegler, Kai-Qiang Lin, Barbara Meisinger, Xiangzhou Zhu, Manuel Kober-Czerny, Pabitra K. Nayak, Cecilia Vona, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Claudia Draxl, Henry J. Snaith, John M. Lupton, David A. Egger, Alexey Chernikov. Excitons at the Phase Transition of 2D Hybrid Perovskites. ACS Photonics. 9 [11] (2022) 3609-3616 10.1021/acsphotonics.2c01035
 80. Florian Sigger, Ines Amersdorffer, Alexander Hötger, Manuel Nutz, Jonas Kiemle, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael Förg, Jonathan Noe, Jonathan J. Finley, Alexander Högele, Alexander W. Holleitner, Thomas Hümmer, David Hunger, Christoph Kastl. Ultra-Sensitive Extinction Measurements of Optically Active Defects in Monolayer MoS2. The Journal of Physical Chemistry Letters. 13 [44] (2022) 10291-10296 10.1021/acs.jpclett.2c02386
 81. Chun-Chih Tseng, Tiancheng Song, Qianni Jiang, Zhong Lin, Chong Wang, Jaehyun Suh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael A. McGuire, Di Xiao, Jiun-Haw Chu, David H. Cobden, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz. Gate-Tunable Proximity Effects in Graphene on Layered Magnetic Insulators. Nano Letters. 22 [21] (2022) 8495-8501 10.1021/acs.nanolett.2c02931
 82. Makoto Takamura, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yoshitaka Taniyasu. Nanoscale infrared imaging and spectroscopy of few-layer hexagonal boron nitride. Journal of Applied Physics. 132 [17] (2022) 174301 10.1063/5.0107821
 83. Jonas M. Bauer, Lijue Chen, Philipp Wilhelm, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sebastian Bange, John M. Lupton, Kai-Qiang Lin. Excitonic resonances control the temporal dynamics of nonlinear optical wave mixing in monolayer semiconductors. Nature Photonics. 16 [11] (2022) 777-783 10.1038/s41566-022-01080-1
 84. Mingjie Zhang, Xuan Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zheng Zhu, Fengcheng Wu, Yongqing Li, Yang Xu. Tuning Quantum Phase Transitions at Half Filling in 3L−MoTe2/WSe2 Moiré Superlattices. Physical Review X. 12 [4] (2022) 041015 10.1103/physrevx.12.041015
 85. S. Hitesh, Pushkar Dasika, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Integration of 3-Level MoS Multibridge Channel FET With 2D Layered Contact and Gate Dielectric. IEEE Electron Device Letters. 43 [11] (2022) 1993-1996 10.1109/led.2022.3206866
 86. Hai Yen Le Thi, Tien Dat Ngo, Nhat Anh Nguyen Phan, Won Jong Yoo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nobuyuki Aoki, Jonathan P. Bird, Gil‐Ho Kim. Self‐Forming p–n Junction Diode Realized with WSe 2 Surface and Edge Dual Contacts. Small. 18 [46] (2022) 2204547 10.1002/smll.202204547
 87. Daniel N. Shanks, Fateme Mahdikhanysarvejahany, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Brian J. LeRoy, John R. Schaibley. Single-exciton trapping in an electrostatically defined two-dimensional semiconductor quantum dot. Physical Review B. 106 [20] (2022) L201401 10.1103/physrevb.106.l201401
 88. Guilliam Butseraen, Arpit Ranadive, Nicolas Aparicio, Kazi Rafsanjani Amin, Abhishek Juyal, Martina Esposito, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nicolas Roch, François Lefloch, Julien Renard. A gate-tunable graphene Josephson parametric amplifier. Nature Nanotechnology. 17 [11] (2022) 1153-1158 10.1038/s41565-022-01235-9
 89. Elías Portolés, Shuichi Iwakiri, Giulia Zheng, Peter Rickhaus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Folkert K. de Vries. A tunable monolithic SQUID in twisted bilayer graphene. Nature Nanotechnology. 17 [11] (2022) 1159-1164 10.1038/s41565-022-01222-0
 90. Eike Icking, Luca Banszerus, Frederike Wörtche, Frank Volmer, Philipp Schmidt, Corinne Steiner, Stephan Engels, Jonas Hesselmann, Matthias Goldsche, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Volk, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Transport Spectroscopy of Ultraclean Tunable Band Gaps in Bilayer Graphene. Advanced Electronic Materials. 8 [11] (2022) 2200510 10.1002/aelm.202200510
 91. Justin Boddison-Chouinard, Alex Bogan, Norman Fong, Pedro Barrios, Jean Lapointe, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Adina Luican-Mayer, Louis Gaudreau. Charge Detection Using a van der Waals Heterostructure Based on Monolayer WSe2. Physical Review Applied. 18 [5] (2022) 054017 10.1103/physrevapplied.18.054017
 92. D. A. Bandurin, A. Principi, I. Y. Phinney, T. Taniguchi, K. Watanabe, P. Jarillo-Herrero. Interlayer Electron-Hole Friction in Tunable Twisted Bilayer Graphene Semimetal. Physical Review Letters. 129 [20] (2022) 206802 10.1103/physrevlett.129.206802
 93. Joydip Sarkar, Kishor V. Salunkhe, Supriya Mandal, Subhamoy Ghatak, Alisha H. Marchawala, Ipsita Das, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, R. Vijay, Mandar M. Deshmukh. Quantum-noise-limited microwave amplification using a graphene Josephson junction. Nature Nanotechnology. 17 [11] (2022) 1147-1152 10.1038/s41565-022-01223-z
 94. Sébastien Roux, Clarisse Fournier, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jean-Pierre Hermier, Julien Barjon, Aymeric Delteil. Cathodoluminescence monitoring of quantum emitter activation in hexagonal boron nitride. Applied Physics Letters. 121 [18] (2022) 184002 10.1063/5.0126357
 95. A. Micevic, N. Pettinger, A. Hötger, L. Sigl, M. Florian, T. Taniguchi, K. Watanabe, K. Müller, J. J. Finley, C. Kastl, A. W. Holleitner. On-demand generation of optically active defects in monolayer WS2 by a focused helium ion beam. Applied Physics Letters. 121 [18] (2022) 183101 10.1063/5.0118697
 96. Eric Y. Ma, Jenny Hu, Lutz Waldecker, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fang Liu, Tony F. Heinz. The Reststrahlen Effect in the Optically Thin Limit: A Framework for Resonant Response in Thin Media. Nano Letters. 22 [20] (2022) 8389-8393 10.1021/acs.nanolett.2c02819
 97. Keisuke Shinokita, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazunari Matsuda. Valley Relaxation of the Moiré Excitons in a WSe2/MoSe2 Heterobilayer. ACS Nano. 16 [10] (2022) 16862-16868 10.1021/acsnano.2c06813
 98. Nadezda Varkentina, Yves Auad, Steffi Y. Woo, Alberto Zobelli, Laura Bocher, Jean-Denis Blazit, Xiaoyan Li, Marcel Tencé, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Odile Stéphan, Mathieu Kociak, Luiz H. G. Tizei. Cathodoluminescence excitation spectroscopy: Nanoscale imaging of excitation pathways. Science Advances. 8 [40] (2022) 10.1126/sciadv.abq4947
 99. Ming Xin, Wenze Lan, Qinghu Bai, Xin Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gang Wang, Changzhi Gu, Baoli Liu. The trilayer exciton emission in WSe2/WS2/MoS2 van der Waals heterostructures. Applied Physics Letters. 121 [14] (2022) 143101 10.1063/5.0108185
 100. Kenneth A. Lin, Nitin Prasad, G. William Burg, Bo Zou, Keiji Ueno, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, Emanuel Tutuc. Emergence of Interlayer Coherence in Twist-Controlled Graphene Double Layers. Physical Review Letters. 129 [18] (2022) 187701 10.1103/physrevlett.129.187701
 101. Huije Ryu, Dong‐Hyun Kim, Junyoung Kwon, Sang Kyu Park, Wanggon Lee, Hyungtak Seo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, SunPhil Kim, Arend M. van der Zande, Jangyup Son, Gwan‐Hyoung Lee. Fluorinated Graphene Contacts and Passivation Layer for MoS 2 Field Effect Transistors. Advanced Electronic Materials. 8 [10] (2022) 2101370 10.1002/aelm.202101370
 102. Dongxue Chen, Zhen Lian, Xiong Huang, Ying Su, Mina Rashetnia, Lei Ma, Li Yan, Mark Blei, Li Xiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Zenghui Wang, Chuanwei Zhang, Yong-Tao Cui, Su-Fei Shi. Excitonic insulator in a heterojunction moiré superlattice. Nature Physics. 18 [10] (2022) 1171-1176 10.1038/s41567-022-01703-y
 103. Youn Sung Na, June‐Chul Shin, Eunji Ji, Woong Huh, Inhyuk Im, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ho Won Jang, Chul‐Ho Lee, Gwan‐Hyoung Lee. Irreversible Conductive Filament Contacts for Passivated van der Waals Heterostructure Devices. Advanced Functional Materials. 32 [41] (2022) 2207351 10.1002/adfm.202207351
 104. Nan Fang, Daiki Yamashita, Shun Fujii, Keigo Otsuka, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio, Yuichiro K. Kato. Quantization of Mode Shifts in Nanocavities Integrated with Atomically Thin Sheets. Advanced Optical Materials. 10 [19] (2022) 10.1002/adom.202200538
 105. Jing Liang, Dongyang Yang, Jingda Wu, Jerry I. Dadap, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ziliang Ye. Optically Probing the Asymmetric Interlayer Coupling in Rhombohedral-Stacked MoS2 Bilayer. Physical Review X. 12 [4] (2022) 041005 10.1103/physrevx.12.041005
 106. Wei-Chen Chen, Chiashain Chuang, Tian-Hsin Wang, Ching-Chen Yeh, Sheng-Zong Chen, Kohei Sakanashi, Michio Kida, Li-Hung Lin, Po-Han Lee, Po-Chen Wu, Sheng-Wen Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ya-Ping Hsieh, Nobuyuki Aoki, Chi-Te Liang. Tuning weak localization in single-layer disordered SnSe2/graphene/h-BN field-effect device. 2D Materials. 9 [4] (2022) 045015 10.1088/2053-1583/ac70e1
 107. Yiwei Li, Shihao Zhang, Fanqiang Chen, Liyang Wei, Zonglin Zhang, Hanbo Xiao, Han Gao, Moyu Chen, Shijun Liang, Ding Pei, Lixuan Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lexian Yang, Feng Miao, Jianpeng Liu, Bin Cheng, Meixiao Wang, Yulin Chen, Zhongkai Liu. Observation of Coexisting Dirac Bands and Moiré Flat Bands in Magic‐Angle Twisted Trilayer Graphene. Advanced Materials. 34 [42] (2022) 2205996 10.1002/adma.202205996
 108. Keun-Hong Min, Duk Hyun Lee, Sang-Jun Choi, In-Ho Lee, Junho Seo, Dong Wook Kim, Kyung-Tae Ko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dong Han Ha, Changyoung Kim, Ji Hoon Shim, Jonghwa Eom, Jun Sung Kim, Suyong Jung. Tunable spin injection and detection across a van der Waals interface. Nature Materials. 21 [10] (2022) 1144-1149 10.1038/s41563-022-01320-3
 109. Illias Klanurak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sojiphong Chatraphorn, Thiti Taychatanapat. Magnetoconductance oscillations in electron-hole hybridization gaps and valley splittings in tetralayer graphene. Physical Review B. 106 [16] (2022) L161405 10.1103/physrevb.106.l161405
 110. Katsumasa Yoshioka, Taro Wakamura, Masayuki Hashisaka, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Norio Kumada. Ultrafast intrinsic optical-to-electrical conversion dynamics in a graphene photodetector. Nature Photonics. 16 [10] (2022) 718-723 10.1038/s41566-022-01058-z
 111. A Schäpers, J Sonntag, L Valerius, B Pestka, J Strasdas, K Watanabe, T Taniguchi, L Wirtz, M Morgenstern, B Beschoten, R J Dolleman, C Stampfer. Raman imaging of twist angle variations in twisted bilayer graphene at intermediate angles. 2D Materials. 9 [4] (2022) 045009 10.1088/2053-1583/ac7e59
 112. Zuocheng Zhang, Emma C. Regan, Danqing Wang, Wenyu Zhao, Shaoxin Wang, Mohammed Sayyad, Kentaro Yumigeta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Michael Crommie, Alex Zettl, Michael P. Zaletel, Feng Wang. Correlated interlayer exciton insulator in heterostructures of monolayer WSe2 and moiré WS2/WSe2. Nature Physics. 18 [10] (2022) 1214-1220 10.1038/s41567-022-01702-z
 113. Masaki Kashiwagi, Toshihiro Taen, Kazuhito Uchida, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Toshihito Osada. Weak localization on moiré superlattice in twisted double bilayer graphene. Japanese Journal of Applied Physics. 61 [10] (2022) 100907 10.35848/1347-4065/ac934a
 114. Takuya Iwasaki, Yoshifumi Morita, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Dual-gated hBN/bilayer-graphene superlattices and the transitions between the insulating phases at the charge neutrality point. Physical Review B. 106 [16] (2022) 165134 10.1103/physrevb.106.165134
 115. Andreij C Gadelha, Rafael Nadas, Tiago C Barbosa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonardo C Campos, Markus B Raschke, Ado Jorio. Observation of well-defined Kohn-anomaly in high-quality graphene devices at room temperature. 2D Materials. 9 [4] (2022) 045028 10.1088/2053-1583/ac8e7f
 116. Jiang-Xiazi Lin, Phum Siriviboon, Harley D. Scammell, Song Liu, Daniel Rhodes, K. Watanabe, T. Taniguchi, James Hone, Mathias S. Scheurer, J.I.A. Li. Zero-field superconducting diode effect in small-twist-angle trilayer graphene. Nature Physics. 18 [10] (2022) 1221-1227 10.1038/s41567-022-01700-1
 117. Yiran Zhang, Robert Polski, Cyprian Lewandowski, Alex Thomson, Yang Peng, Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Felix von Oppen, Gil Refael, Stevan Nadj-Perge. Promotion of superconductivity in magic-angle graphene multilayers. Science. 377 [6614] (2022) 1538-1543 10.1126/science.abn8585
 118. Alexander Popert, Yuya Shimazaki, Martin Kroner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ataç Imamoğlu, Tomasz Smoleński. Optical Sensing of Fractional Quantum Hall Effect in Graphene. Nano Letters. 22 [18] (2022) 7363-7369 10.1021/acs.nanolett.2c02000
 119. Erik J. Lenferink, Trevor LaMountain, Teodor K. Stanev, Ethan Garvey, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nathaniel P. Stern. Tunable Emission from Localized Excitons Deterministically Positioned in Monolayer p–n Junctions. ACS Photonics. 9 [9] (2022) 3067-3074 10.1021/acsphotonics.2c00811
 120. Qiao Li, Bin Cheng, Moyu Chen, Bo Xie, Yongqin Xie, Pengfei Wang, Fanqiang Chen, Zenglin Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shi-Jun Liang, Da Wang, Chenjie Wang, Qiang-Hua Wang, Jianpeng Liu, Feng Miao. Tunable quantum criticalities in an isospin extended Hubbard model simulator. Nature. 609 [7927] (2022) 479-484 10.1038/s41586-022-05106-0
 121. Ethan G. Arnault, Sara Idris, Aeron McConnell, Lingfei Zhao, Trevyn F.Q. Larson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gleb Finkelstein, François Amet. Dynamical Stabilization of Multiplet Supercurrents in Multiterminal Josephson Junctions. Nano Letters. 22 [17] (2022) 7073-7079 10.1021/acs.nanolett.2c01999
 122. C. Kumar, J. Birkbeck, J. A. Sulpizio, D. Perello, T. Taniguchi, K. Watanabe, O. Reuven, T. Scaffidi, Ady Stern, A. K. Geim, S. Ilani. Imaging hydrodynamic electrons flowing without Landauer–Sharvin resistance. Nature. 609 [7926] (2022) 276-281 10.1038/s41586-022-05002-7
 123. Xiujun Wang, Sannian Song, Haomin Wang, Tianqi Guo, Yuan Xue, Ruobing Wang, HuiShan Wang, Lingxiu Chen, Chengxin Jiang, Chen Chen, Zhiyuan Shi, Tianru Wu, Wenxiong Song, Sifan Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhitang Song, Xiaoming Xie. Minimizing the Programming Power of Phase Change Memory by Using Graphene Nanoribbon Edge‐Contact. Advanced Science. 9 [25] (2022) 2202222 10.1002/advs.202202222
 124. Xingyu Gao, Sumukh Vaidya, Kejun Li, Peng Ju, Boyang Jiang, Zhujing Xu, Andres E. Llacsahuanga Allcca, Kunhong Shen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sunil A. Bhave, Yong P. Chen, Yuan Ping, Tongcang Li. Nuclear spin polarization and control in hexagonal boron nitride. Nature Materials. 21 [9] (2022) 1024-1028 10.1038/s41563-022-01329-8
 125. M. M. Glazov, Florian Dirnberger, Vinod M. Menon, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dominique Bougeard, Jonas D. Ziegler, Alexey Chernikov. Exciton fine structure splitting and linearly polarized emission in strained transition-metal dichalcogenide monolayers. Physical Review B. 106 [12] (2022) 125303 10.1103/physrevb.106.125303
 126. Pushkar Dasika, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Electrically Self-Aligned, Reconfigurable Test Structure Using WSe2/SnSe2 Heterojunction for TFET and MOSFET. IEEE Transactions on Electron Devices. 69 [9] (2022) 5377-5381 10.1109/ted.2022.3191991
 127. Chun-Chih Tseng, Xuetao Ma, Zhaoyu Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jiun-Haw Chu, Matthew Yankowitz. Anomalous Hall effect at half filling in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 18 [9] (2022) 1038-1042 10.1038/s41567-022-01697-7
 128. Ziyang Gan, Ioannis Paradisanos, Ana Estrada‐Real, Julian Picker, Emad Najafidehaghani, Francis Davies, Christof Neumann, Cedric Robert, Peter Wiecha, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Xavier Marie, Johannes Biskupek, Manuel Mundszinger, Robert Leiter, Ute Kaiser, Arkady V. Krasheninnikov, Bernhard Urbaszek, Antony George, Andrey Turchanin, Ziyang Gan, Ioannis Paradisanos, Ana Estrada‐Real, Julian Picker, Emad Najafidehaghani, Francis Davies, Christof Neumann, Cedric Robert, Peter Wiecha, Xavier Marie, Johannes Biskupek, Manuel Mundszinger, Robert Leiter, Ute Kaiser, Arkady V. Krasheninnikov, Bernhard Urbaszek, Antony George, Andrey Turchanin. Chemical Vapor Deposition of High‐Optical‐Quality Large‐Area Monolayer Janus Transition Metal Dichalcogenides. Advanced Materials. 34 [38] (2022) 2205226
 129. Katharina Nisi, Jonas Kiemle, Lukas Powalla, Alessio Scavuzzo, Tuan Dung Nguyen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dinh Loc Duong, Marko Burghard, Alexander W. Holleitner, Christoph Kastl. Defect‐Engineered Magnetic Field Dependent Optoelectronics of Vanadium Doped Tungsten Diselenide Monolayers. Advanced Optical Materials. 10 [17] (2022) 2102711 10.1002/adom.202102711
 130. Yang Xu, Kaifei Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kin Fai Mak, Jie Shan. A tunable bilayer Hubbard model in twisted WSe2. Nature Nanotechnology. 17 [9] (2022) 934-939 10.1038/s41565-022-01180-7
 131. Mit H. Naik, Emma C. Regan, Zuocheng Zhang, Yang-Hao Chan, Zhenglu Li, Danqing Wang, Yoseob Yoon, Chin Shen Ong, Wenyu Zhao, Sihan Zhao, M. Iqbal Bakti Utama, Beini Gao, Xin Wei, Mohammed Sayyad, Kentaro Yumigeta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Felipe H. da Jornada, Feng Wang, Steven G. Louie. Intralayer charge-transfer moiré excitons in van der Waals superlattices. Nature. 609 [7925] (2022) 52-57 10.1038/s41586-022-04991-9
 132. Kang Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiamin Xue. Natural p–n Junctions at the MoS2 Flake Edges. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [34] (2022) 39039-39045 10.1021/acsami.2c09457
 133. Xin Yi, Qiyang Song, Qiao Chen, Chuanwen Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Qiao Chen, Chengyu Yan, Shun Wang. Quantum transport in CVD graphene synthesized with liquid carbon precursor. Nanotechnology. 33 [35] (2022) 355601 10.1088/1361-6528/ac72b1
 134. Giulia Tenasini, David Soler-Delgado, Zhe Wang, Fengrui Yao, Dumitru Dumcenco, Enrico Giannini, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Moulsdale, Aitor Garcia-Ruiz, Vladimir I. Fal’ko, Ignacio Gutiérrez-Lezama, Alberto F. Morpurgo. Band Gap Opening in Bilayer Graphene-CrCl3/CrBr3/CrI3 van der Waals Interfaces. Nano Letters. 22 [16] (2022) 6760-6766 10.1021/acs.nanolett.2c02369
 135. Daniel N. Shanks, Fateme Mahdikhanysarvejahany, Trevor G. Stanfill, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Brian J. LeRoy, John R. Schaibley. Interlayer Exciton Diode and Transistor. Nano Letters. 22 [16] (2022) 6599-6605 10.1021/acs.nanolett.2c01905
 136. Giorgio Di Battista, Paul Seifert, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kin Chung Fong, Alessandro Principi, Dmitri K. Efetov. Revealing the Thermal Properties of Superconducting Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 22 [16] (2022) 6465-6470 10.1021/acs.nanolett.1c04512
 137. Rachael Klaiss, Joshua Ziegler, David Miller, Kara Zappitelli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Benjamín Alemán. Uncovering the morphological effects of high-energy Ga+ focused ion beam milling on hBN single-photon emitter fabrication. The Journal of Chemical Physics. 157 [7] (2022) 074703 10.1063/5.0097581
 138. David Schmitt, Jan Philipp Bange, Wiebke Bennecke, AbdulAziz AlMutairi, Giuseppe Meneghini, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Daniel Steil, D. Russell Luke, R. Thomas Weitz, Sabine Steil, G. S. Matthijs Jansen, Samuel Brem, Ermin Malic, Stephan Hofmann, Marcel Reutzel, Stefan Mathias. Formation of moiré interlayer excitons in space and time. Nature. 608 [7923] (2022) 499-503 10.1038/s41586-022-04977-7
 139. Anna M. Seiler, Fabian R. Geisenhof, Felix Winterer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tianyi Xu, Fan Zhang, R. Thomas Weitz. Quantum cascade of correlated phases in trigonally warped bilayer graphene. Nature. 608 [7922] (2022) 298-302 10.1038/s41586-022-04937-1
 140. Shuichi Iwakiri, Folkert K. de Vries, Elías Portolés, Giulia Zheng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Gate-Defined Electron Interferometer in Bilayer Graphene. Nano Letters. 22 [15] (2022) 6292-6297 10.1021/acs.nanolett.2c01874
 141. Matthieu Fortin-Deschênes, Rui Pu, Yan-Feng Zhou, Chao Ma, Patrick Cheung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fan Zhang, Xu Du, Fengnian Xia. Uncovering Topological Edge States in Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 22 [15] (2022) 6186-6193 10.1021/acs.nanolett.2c01481
 142. Yuhao Li, Minmin Xue, Hua Fan, Cun-Fa Gao, Yan Shi, Yang Liu, Kenji Watanabe, Takashi Tanguchi, Yue Zhao, Fengcheng Wu, Xinran Wang, Yi Shi, Wanlin Guo, Zhuhua Zhang, Zaiyao Fei, Jiangyu Li. Symmetry Breaking and Anomalous Conductivity in a Double-Moiré Superlattice. Nano Letters. 22 [15] (2022) 6215-6222 10.1021/acs.nanolett.2c01710
 143. Niels C. H. Hesp, Mark Kamper Svendsen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kristian S. Thygesen, Iacopo Torre, Frank H. L. Koppens. WSe2 as Transparent Top Gate for Infrared Near-Field Microscopy. Nano Letters. 22 [15] (2022) 6200-6206 10.1021/acs.nanolett.2c01658
 144. Cong Su, Fang Zhang, Salman Kahn, Brian Shevitski, Jingwei Jiang, Chunhui Dai, Alex Ungar, Ji-Hoon Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Zikang Tang, Wenqing Zhang, Feng Wang, Michael Crommie, Steven G. Louie, Shaul Aloni, Alex Zettl. Tuning colour centres at a twisted hexagonal boron nitride interface. Nature Materials. 21 [8] (2022) 896-902 10.1038/s41563-022-01303-4
 145. Alec Jenkins, Susanne Baumann, Haoxin Zhou, Simon A. Meynell, Yang Daipeng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew Lucas, Andrea F. Young, Ania C. Bleszynski Jayich. Imaging the Breakdown of Ohmic Transport in Graphene. Physical Review Letters. 129 [8] (2022) 087701 10.1103/physrevlett.129.087701
 146. Jeong Min Park, Yuan Cao, Li-Qiao Xia, Shuwen Sun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Robust superconductivity in magic-angle multilayer graphene family. Nature Materials. 21 [8] (2022) 877-883 10.1038/s41563-022-01287-1
 147. Martin Endres, Artem Kononov, Michael Stiefel, Marcus Wyss, Hasitha Suriya Arachchige, Jiaqiang Yan, David Mandrus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger. Transparent Josephson junctions in higher-order topological insulator WTe2 via Pd diffusion. Physical Review Materials. 6 [8] (2022) L081201 10.1103/physrevmaterials.6.l081201
 148. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Masatoshi Kitamura. Enhancement of the contrast for a hexagonal boron nitride monolayer placed on a silicon nitride/silicon substrate. Applied Physics Express. 15 [8] (2022) 086502 10.35848/1882-0786/ac8270
 149. G. William Burg, Eslam Khalaf, Yimeng Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Emanuel Tutuc. Emergence of correlations in alternating twist quadrilayer graphene. Nature Materials. 21 [8] (2022) 884-889 10.1038/s41563-022-01286-2
 150. Sameer Grover, Matan Bocarsly, Aviram Uri, Petr Stepanov, Giorgio Di Battista, Indranil Roy, Jiewen Xiao, Alexander Y. Meltzer, Yuri Myasoedov, Keshav Pareek, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Binghai Yan, Ady Stern, Erez Berg, Dmitri K. Efetov, Eli Zeldov. Chern mosaic and Berry-curvature magnetism in magic-angle graphene. Nature Physics. 18 [8] (2022) 885-892 10.1038/s41567-022-01635-7
 151. Phanibhusan S. Mahapatra, Manjari Garg, Bhaskar Ghawri, Aditya Jayaraman, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Arindam Ghosh, U. Chandni. Quantum Hall Interferometry in Triangular Domains of Marginally Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 22 [14] (2022) 5708-5714 10.1021/acs.nanolett.2c00627
 152. Aniket Majumdar, Saloni Kakkar, Nivedith Kuttikunnummal Anil, Tathagata Paul, T. Phanindra Sai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Arindam Ghosh. Probing the charge and heat transfer channels in optically excited graphene — transition metal dichalcogenide hybrids using Johnson noise thermometry. Applied Physics Letters. 121 [4] (2022) 041103 10.1063/5.0099383
 153. Sergey G. Menabde, Sergejs Boroviks, Jongtae Ahn, Jacob T. Heiden, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tony Low, Do Kyung Hwang, N. Asger Mortensen, Min Seok Jang. Near-field probing of image phonon-polaritons in hexagonal boron nitride on gold crystals. Science Advances. 8 [28] (2022) 10.1126/sciadv.abn0627
 154. Giulia Piccinini, Vaidotas Mišeikis, Pietro Novelli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marco Polini, Camilla Coletti, Sergio Pezzini. Moiré-Induced Transport in CVD-Based Small-Angle Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 22 [13] (2022) 5252-5259 10.1021/acs.nanolett.2c01114
 155. Samra Husremović, Catherine K. Groschner, Katherine Inzani, Isaac M. Craig, Karen C. Bustillo, Peter Ercius, Nathanael P. Kazmierczak, Jacob Syndikus, Madeline Van Winkle, Shaul Aloni, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sinéad M. Griffin, D. Kwabena Bediako. Hard Ferromagnetism Down to the Thinnest Limit of Iron-Intercalated Tantalum Disulfide. Journal of the American Chemical Society. 144 [27] (2022) 12167-12176 10.1021/jacs.2c02885
 156. Kaifei Kang, Helmuth Berger, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, László Forró, Jie Shan, Kin Fai Mak. van der Waals π Josephson Junctions. Nano Letters. 22 [13] (2022) 5510-5515 10.1021/acs.nanolett.2c01640
 157. Tingting Wang, Zhihao Zang, Yuchen Gao, Chao Lyu, Pingfan Gu, Yige Yao, Kai Peng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaoze Liu, Yunan Gao, Wei Bao, Yu Ye. Electrically Pumped Polarized Exciton-Polaritons in a Halide Perovskite Microcavity. Nano Letters. 22 [13] (2022) 5175-5181 10.1021/acs.nanolett.2c00906
 158. Yujian Zhu, Yiwei Chen, Qingxin Li, Yongdao Chen, Yan Huang, Wang Zhu, Dongdong An, Junwei Song, Qikang Gan, Kaiyuan Wang, Lingnan Wei, Qijun Zong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Haolin Wang, Li Huang, Lede Xian, Liang Sun, Geliang Yu, Lei Wang. Tunable multi-bands in twisted double bilayer graphene. 2D Materials. 9 [3] (2022) 034001 10.1088/2053-1583/ac69bb
 159. Sergio C. de la Barrera, Samuel Aronson, Zhiren Zheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Qiong Ma, Pablo Jarillo-Herrero, Raymond Ashoori. Cascade of isospin phase transitions in Bernal-stacked bilayer graphene at zero magnetic field. Nature Physics. 18 [7] (2022) 771-775 10.1038/s41567-022-01616-w
 160. Zhijie Li, Jonathan Förste, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernhard Urbaszek, Anvar S. Baimuratov, Iann C. Gerber, Alexander Högele, Ismail Bilgin. Stacking-dependent exciton multiplicity in WSe2 bilayers. Physical Review B. 106 [4] (2022) 045411 10.1103/physrevb.106.045411
 161. Yongjun Shin, Junyoung Kwon, Yeonsu Jeong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Seongil Im, Gwan‐Hyoung Lee. Graphene Via Contact Architecture for Vertical Integration of vdW Heterostructure Devices. Small. 18 [28] (2022) 2200882 10.1002/smll.202200882
 162. G Ciampalini, C V Blaga, N Tappy, S Pezzini, K Watanabe, T Taniguchi, F Bianco, S Roddaro, A Fontcuberta I Morral, F Fabbri. Light emission properties of mechanical exfoliation induced extended defects in hexagonal boron nitride flakes. 2D Materials. 9 [3] (2022) 035018 10.1088/2053-1583/ac6f09
 163. Jiachen Yu, Benjamin A. Foutty, Zhaoyu Han, Mark E. Barber, Yoni Schattner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Phillips, Zhi-Xun Shen, Steven A. Kivelson, Benjamin E. Feldman. Correlated Hofstadter spectrum and flavour phase diagram in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Physics. 18 [7] (2022) 825-831 10.1038/s41567-022-01589-w
 164. Sotirios Papadopoulos, Tarun Agarwal, Achint Jain, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mathieu Luisier, Alexandros Emboras, Lukas Novotny. Ion Migration in Monolayer MoS2 Memristors. Physical Review Applied. 18 [1] (2022) 014018 10.1103/physrevapplied.18.014018
 165. Alisson R Cadore, Raphaela de Oliveira, Raphael Longuinhos, Verônica de C Teixeira, Danilo A Nagaoka, Vinicius T Alvarenga, Jenaina Ribeiro-Soares, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Roberto M Paniago, Angelo Malachias, Klaus Krambrock, Ingrid D Barcelos, Christiano J S de Matos. Exploring the structural and optoelectronic properties of natural insulating phlogopite in van der Waals heterostructures. 2D Materials. 9 [3] (2022) 035007 10.1088/2053-1583/ac6cf4
 166. Fuhui Shao, Steffi Y. Woo, Nianjheng Wu, Robert Schneider, Andrew J. Mayne, Steffen Michaelis de Vasconcellos, Ashish Arora, Benjamin J. Carey, Johann A. Preuß, Noémie Bonnet, Mauro Och, Cecilia Mattevi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhichuan Niu, Rudolf Bratschitsch, Luiz H. G. Tizei. Substrate influence on transition metal dichalcogenide monolayer exciton absorption linewidth broadening. Physical Review Materials. 6 [7] (2022) 074005 10.1103/physrevmaterials.6.074005
 167. D. Shcherbakov, Jiawei Yang, Shahriar Memaran, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitry Smirnov, Luis Balicas, Chun Ning Lau. Quantum Hall effect in a two-dimensional semiconductor with large spin-orbit coupling. Physical Review B. 106 [4] (2022) 045307 10.1103/physrevb.106.045307
 168. P. Huang, M. Grzeszczyk, K. Vaklinova, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. S. Novoselov, M. Koperski. Carbon and vacancy centers in hexagonal boron nitride. Physical Review B. 106 [1] (2022) 014107 10.1103/physrevb.106.014107
 169. Subhajit Sinha, Pratap Chandra Adak, Atasi Chakraborty, Kamal Das, Koyendrila Debnath, L. D. Varma Sangani, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Umesh V. Waghmare, Amit Agarwal, Mandar M. Deshmukh. Berry curvature dipole senses topological transition in a moiré superlattice. Nature Physics. 18 [7] (2022) 765-770 10.1038/s41567-022-01606-y
 170. L. Ren, L. Lombez, C. Robert, D. Beret, D. Lagarde, B. Urbaszek, P. Renucci, T. Taniguchi, K. Watanabe, S. A. Crooker, X. Marie. Optical Detection of Long Electron Spin Transport Lengths in a Monolayer Semiconductor. Physical Review Letters. 129 [2] (2022) 027402 10.1103/physrevlett.129.027402
 171. Petr Stepanov, Dmitry L. Shcherbakov, Shi Che, Marc W. Bockrath, Yafis Barlas, Dmitry Smirnov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Roger K. Lake, Chun Ning Lau. Tuning Spin Transport in a Graphene Antiferromagnetic Insulator. Physical Review Applied. 18 [1] (2022) 014031 10.1103/physrevapplied.18.014031
 172. Evan J. Telford, Avalon H. Dismukes, Raymond L. Dudley, Ren A. Wiscons, Kihong Lee, Daniel G. Chica, Michael E. Ziebel, Myung-Geun Han, Jessica Yu, Sara Shabani, Allen Scheie, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Di Xiao, Yimei Zhu, Abhay N. Pasupathy, Colin Nuckolls, Xiaoyang Zhu, Cory R. Dean, Xavier Roy. Coupling between magnetic order and charge transport in a two-dimensional magnetic semiconductor. Nature Materials. 21 [7] (2022) 754-760 10.1038/s41563-022-01245-x
 173. Ke Huang, Hailong Fu, Danielle Reifsnyder Hickey, Nasim Alem, Xi Lin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Zhu. Valley Isospin Controlled Fractional Quantum Hall States in Bilayer Graphene. Physical Review X. 12 [3] (2022) 031019 10.1103/physrevx.12.031019
 174. Tiancong Zhu, Wei Ruan, Yan-Qi Wang, Hsin-Zon Tsai, Shuopei Wang, Canxun Zhang, Tianye Wang, Franklin Liou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeffrey B. Neaton, Alexander Weber-Bargioni, Alex Zettl, Z. Q. Qiu, Guangyu Zhang, Feng Wang, Joel E. Moore, Michael F. Crommie. Imaging gate-tunable Tomonaga–Luttinger liquids in 1H-MoSe2 mirror twin boundaries. Nature Materials. 21 [7] (2022) 748-753 10.1038/s41563-022-01277-3
 175. Sarthak Das, Garima Gupta, Suman Chatterjee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Highly Nonlinear Biexcitonic Photocurrent from Ultrafast Interlayer Charge Transfer. ACS Nano. 16 [6] (2022) 9728-9735 10.1021/acsnano.2c03397
 176. Medha Dandu, Garima Gupta, Pushkar Dasika, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Electrically Tunable Localized versus Delocalized Intralayer Moiré Excitons and Trions in a Twisted MoS2 Bilayer. ACS Nano. 16 [6] (2022) 8983-8992 10.1021/acsnano.2c00145
 177. Kei Kinoshita, Rai Moriya, Shota Okazaki, Yijin Zhang, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takao Sasagawa, Tomoki Machida. Resonant Tunneling between Quantized Subbands in van der Waals Double Quantum Well Structure Based on Few-Layer WSe2. Nano Letters. 22 [12] (2022) 4640-4645 10.1021/acs.nanolett.2c00396
 178. Timo Bisswanger, Zachary Winter, Anne Schmidt, Frank Volmer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. CVD Bilayer Graphene Spin Valves with 26 μm Spin Diffusion Length at Room Temperature. Nano Letters. 22 [12] (2022) 4949-4955 10.1021/acs.nanolett.2c01119
 179. Viviane Z. Costa, Bryce Baker, Hon-Loen Sinn, Addison Miller, K. Watanabe, T. Taniguchi, Akm Newaz. Observation of photoluminescence from a natural van der Waals heterostructure. Applied Physics Letters. 120 [25] (2022) 253101 10.1063/5.0089439
 180. Hyunjin Kim, Youngjoon Choi, Cyprian Lewandowski, Alex Thomson, Yiran Zhang, Robert Polski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Stevan Nadj-Perge. Evidence for unconventional superconductivity in twisted trilayer graphene. Nature. 606 [7914] (2022) 494-500 10.1038/s41586-022-04715-z
 181. Angus Gale, Chi Li, Yongliang Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Igor Aharonovich, Milos Toth. Site-Specific Fabrication of Blue Quantum Emitters in Hexagonal Boron Nitride. ACS Photonics. 9 [6] (2022) 2170-2177 10.1021/acsphotonics.2c00631
 182. Wongil Shin, Gyuho Myeong, Kyunghwan Sung, Seungho Kim, Hongsik Lim, Boram Kim, Taehyeok Jin, Jihoon Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fei Liu, Sungjae Cho. Steep-slope Schottky diode with cold metal source. Applied Physics Letters. 120 [24] (2022) 243506 10.1063/5.0097408
 183. Deepankur Thureja, Atac Imamoglu, Tomasz Smoleński, Ivan Amelio, Alexander Popert, Thibault Chervy, Xiaobo Lu, Song Liu, Katayun Barmak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David J. Norris, Martin Kroner, Puneet A. Murthy. Electrically tunable quantum confinement of neutral excitons. Nature. 606 [7913] (2022) 298-304 10.1038/s41586-022-04634-z
 184. M. Karpińska, J. Jasiński, R. Kempt, J. D. Ziegler, H. Sansom, T. Taniguchi, K. Watanabe, H. J. Snaith, A. Surrente, M. Dyksik, D. K. Maude, Ł. Kłopotowski, A. Chernikov, A. Kuc, M. Baranowski, P. Plochocka. Interlayer excitons in MoSe2/2D perovskite hybrid heterostructures – the interplay between charge and energy transfer. Nanoscale. 14 [22] (2022) 8085-8095 10.1039/d2nr00877g
 185. Taro Sasaki, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tomonori Nishimura, Kosuke Nagashio. Ultrafast Operation of 2D Heterostructured Nonvolatile Memory Devices Provided by the Strong Short-Time Dielectric Breakdown Strength of h-BN. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [22] (2022) 25659-25669 10.1021/acsami.2c03198
 186. Supawan Ngamprapawat, Tomonori Nishimura, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kosuke Nagashio. Current Injection into Single-Crystalline Carbon-Doped h-BN toward Electronic and Optoelectronic Applications. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [22] (2022) 25731-25740 10.1021/acsami.2c04544
 187. A Pierret, D Mele, H Graef, J Palomo, T Taniguchi, K Watanabe, Y Li, B Toury, C Journet, P Steyer, V Garnier, A Loiseau, J-M Berroir, E Bocquillon, G Fève, C Voisin, E Baudin, M Rosticher, B Plaçais. Dielectric permittivity, conductivity and breakdown field of hexagonal boron nitride. Materials Research Express. 9 [6] (2022) 065901 10.1088/2053-1591/ac4fe1
 188. Arup Kumar Paul, Ayan Ghosh, Souvik Chakraborty, Ujjal Roy, Ranit Dutta, K. Watanabe, T. Taniguchi, Animesh Panda, Adhip Agarwala, Subroto Mukerjee, Sumilan Banerjee, Anindya Das. Interaction-driven giant thermopower in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Physics. 18 [6] (2022) 691-698 10.1038/s41567-022-01574-3
 189. Dongyang Yang, Jingda Wu, Benjamin T. Zhou, Jing Liang, Toshiya Ideue, Teri Siu, Kashif Masud Awan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yoshihiro Iwasa, Marcel Franz, Ziliang Ye. Spontaneous-polarization-induced photovoltaic effect in rhombohedrally stacked MoS2. Nature Photonics. 16 [6] (2022) 469-474 10.1038/s41566-022-01008-9
 190. Qianhui Shi, En-Min Shih, Daniel Rhodes, Bumho Kim, Katayun Barmak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zlatko Papić, Dmitry A. Abanin, James Hone, Cory R. Dean. Bilayer WSe2 as a natural platform for interlayer exciton condensates in the strong coupling limit. Nature Nanotechnology. 17 [6] (2022) 577-582 10.1038/s41565-022-01104-5
 191. J. Michl, C. C. Palekar, S. A. Tarasenko, F. Lohof, C. Gies, M. von Helversen, R. Sailus, S. Tongay, T. Taniguchi, K. Watanabe, T. Heindel, B. Rosa, M. Rödel, T. Shubina, S. Höfling, S. Reitzenstein, C. Anton-Solanas, C. Schneider. Intrinsic circularly polarized exciton emission in a twisted van der Waals heterostructure. Physical Review B. 105 [24] (2022) L241406 10.1103/physrevb.105.l241406
 192. Aparna Parappurath, Sreemanta Mitra, Gagandeep Singh, Navkiranjot Kaur Gill, Tanweer Ahmed, T. Phanindra Sai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Arindam Ghosh. Interlayer Charge Transfer and Photodetection Efficiency of Graphene–Transition-Metal-Dichalcogenide Heterostructures. Physical Review Applied. 17 [6] (2022) 064062 10.1103/physrevapplied.17.064062
 193. Masato Sakano, Yuma Tanaka, Satoru Masubuchi, Shota Okazaki, Takuya Nomoto, Atsushi Oshima, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryotaro Arita, Takao Sasagawa, Tomoki Machida, Kyoko Ishizaka. Odd-even layer-number effect of valence-band spin splitting in WTe2. Physical Review Research. 4 [2] (2022) 023247 10.1103/physrevresearch.4.023247
 194. J. Tang, M. T. Wei, A. Sharma, E. G. Arnault, A. Seredinski, Y. Mehta, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Amet, I. Borzenets. Overdamped phase diffusion in hBN encapsulated graphene Josephson junctions. Physical Review Research. 4 [2] (2022) 023203 10.1103/physrevresearch.4.023203
 195. Önder Gül, Yuval Ronen, Si Young Lee, Hassan Shapourian, Jonathan Zauberman, Young Hee Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ashvin Vishwanath, Amir Yacoby, Philip Kim. Andreev Reflection in the Fractional Quantum Hall State. Physical Review X. 12 [2] (2022) 021057 10.1103/physrevx.12.021057
 196. Alexandre Jaoui, Ipsita Das, Giorgio Di Battista, Jaime Díez-Mérida, Xiaobo Lu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hiroaki Ishizuka, Leonid Levitov, Dmitri K. Efetov. Quantum critical behaviour in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Physics. 18 [6] (2022) 633-638 10.1038/s41567-022-01556-5
 197. Saisab Bhowmik, Bhaskar Ghawri, Nicolas Leconte, Samudrala Appalakondaiah, Mrityunjay Pandey, Phanibhusan S. Mahapatra, Dongkyu Lee, K. Watanabe, T. Taniguchi, Jeil Jung, Arindam Ghosh, U. Chandni. Broken-symmetry states at half-integer band fillings in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 18 [6] (2022) 639-643 10.1038/s41567-022-01557-4
 198. Garrett Benson, Viviane Zurdo Costa, Neal Border, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Sefaattin Tongay, K. Watanabe, T. Taniguchi, Andrew Ichimura, Santosh KC, Taha Salavati-fard, Bin Wang, Akm Newaz. Giant Effects of Interlayer Interaction on Valence-Band Splitting in Transition Metal Dichalcogenides. The Journal of Physical Chemistry C. 126 [20] (2022) 8667-8675 10.1021/acs.jpcc.1c10631
 199. Luca Francaviglia, Jonas Zipfel, Johan Carlstroem, Sriram Sridhar, Fabrizio Riminucci, Daria Blach, Ed Wong, Edward Barnard, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alexander Weber-Bargioni, D. Frank Ogletree, Shaul Aloni, Archana Raja. Optimizing cathodoluminescence microscopy of buried interfaces through nanoscale heterostructure design. Nanoscale. 14 [20] (2022) 7569-7578 10.1039/d1nr08082b
 200. Teodor K. Stanev, Pufan Liu, Hongfei Zeng, Erik J. Lenferink, Akshay A. Murthy, Nathaniel Speiser, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vinayak P. Dravid, Nathaniel P. Stern. Direct Patterning of Optoelectronic Nanostructures Using Encapsulated Layered Transition Metal Dichalcogenides. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [20] (2022) 23775-23784 10.1021/acsami.2c03652
 201. Jesse Balgley, Jackson Butler, Sananda Biswas, Zhehao Ge, Samuel Lagasse, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Matthew Cothrine, David G. Mandrus, Jairo Velasco, Roser Valentí, Erik A. Henriksen. Ultrasharp Lateral p–n Junctions in Modulation-Doped Graphene. Nano Letters. 22 [10] (2022) 4124-4130 10.1021/acs.nanolett.2c00785
 202. Xinyun Wang, Yuzhou Zhao, Xiao Kong, Qi Zhang, Hong Kuan Ng, Sharon Xiaodai Lim, Yue Zheng, Xiao Wu, Kenji Watanabe, Qing-Hua Xu, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Kuan Eng Johnson Goh, Song Jin, Kian Ping Loh, Feng Ding, Wanxin Sun, Chorng Haur Sow. Dynamic Tuning of Moiré Superlattice Morphology by Laser Modification. ACS Nano. 16 [5] (2022) 8172-8180 10.1021/acsnano.2c01625
 203. Stefano Chiodini, James Kerfoot, Giacomo Venturi, Sandro Mignuzzi, Evgeny M. Alexeev, Bárbara Teixeira Rosa, Sefaattin Tongay, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andrea C. Ferrari, Antonio Ambrosio. Moiré Modulation of Van Der Waals Potential in Twisted Hexagonal Boron Nitride. ACS Nano. 16 [5] (2022) 7589-7604 10.1021/acsnano.1c11107
 204. Yuta Seo, Satoru Masubuchi, Momoko Onodera, Rai Moriya, Yijin Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Defect-assisted tunneling spectroscopy of electronic band structure in twisted bilayer graphene/hexagonal boron nitride moiré superlattices. Applied Physics Letters. 120 [20] (2022) 203103 10.1063/5.0084996
 205. L. D. Varma Sangani, Supriya Mandal, Sanat Ghosh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mandar M. Deshmukh. Dynamics of Interfacial Bubble Controls Adhesion Mechanics in Van der Waals Heterostructure. Nano Letters. 22 [9] (2022) 3612-3619 10.1021/acs.nanolett.1c04341
 206. Yifeng Xiong, Yushu Wang, Runze Zhu, Haotian Xu, Chenhui Wu, Jinhui Chen, Yang Ma, Yuan Liu, Ye Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mengzhu Shi, Xianhui Chen, Yanqing Lu, Peng Zhan, Yufeng Hao, Fei Xu. Twisted black phosphorus–based van der Waals stacks for fiber-integrated polarimeters. Science Advances. 8 [18] (2022) 10.1126/sciadv.abo0375
 207. Pengjie Wang, Guo Yu, Yves H. Kwan, Yanyu Jia, Shiming Lei, Sebastian Klemenz, F. Alexandre Cevallos, Ratnadwip Singha, Trithep Devakul, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shivaji L. Sondhi, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, Siddharth A. Parameswaran, Sanfeng Wu. One-dimensional Luttinger liquids in a two-dimensional moiré lattice. Nature. 605 [7908] (2022) 57-62 10.1038/s41586-022-04514-6
 208. Alexis Coissard, David Wander, Hadrien Vignaud, Adolfo G. Grushin, Cécile Repellin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frédéric Gay, Clemens B. Winkelmann, Hervé Courtois, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé. Imaging tunable quantum Hall broken-symmetry orders in graphene. Nature. 605 [7908] (2022) 51-56 10.1038/s41586-022-04513-7
 209. Yih-Ren Chang, Tomonori Nishimura, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Performance Enhancement of SnS/h-BN Heterostructure p-Type FET via the Thermodynamically Predicted Surface Oxide Conversion Method. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [17] (2022) 19928-19937 10.1021/acsami.2c05534
 210. Sungwon Lee, Hyungyu Choi, Inyong Moon, Hoseong Shin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Won Jong Yoo. Contact Resistivity in Edge‐Contacted Graphene Field Effect Transistors. Advanced Electronic Materials. 8 [5] (2022) 2101169 10.1002/aelm.202101169
 211. Jisu Jang, Hyun‐Soo Ra, Jongtae Ahn, Tae Wook Kim, Seung Ho Song, Soohyung Park, Takashi Taniguch, Kenji Watanabe, Kimoon Lee, Do Kyung Hwang. Fermi‐Level Pinning‐Free WSe 2 Transistors via 2D Van der Waals Metal Contacts and Their Circuits. Advanced Materials. 34 [19] (2022) 2109899 10.1002/adma.202109899
 212. Dohyun Kwak, Matthias Paur, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Mueller. High‐Speed Electroluminescence Modulation in Monolayer WS 2. Advanced Materials Technologies. 7 [5] (2022) 2100915 10.1002/admt.202100915
 213. M.L. Palm, W.S. Huxter, P. Welter, S. Ernst, P.J. Scheidegger, S. Diesch, K. Chang, P. Rickhaus, T. Taniguchi, K. Watanabe, K. Ensslin, C.L. Degen. Imaging of Submicroampere Currents in Bilayer Graphene Using a Scanning Diamond Magnetometer. Physical Review Applied. 17 [5] (2022) 054008 10.1103/physrevapplied.17.054008
 214. Ipsita Das, Cheng Shen, Alexandre Jaoui, Jonah Herzog-Arbeitman, Aaron Chew, Chang-Woo Cho, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Benjamin A. Piot, B. Andrei Bernevig, Dmitri K. Efetov. Observation of Reentrant Correlated Insulators and Interaction-Driven Fermi-Surface Reconstructions at One Magnetic Flux Quantum per Moiré Unit Cell in Magic-Angle Twisted Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 128 [21] (2022) 217701 10.1103/physrevlett.128.217701
 215. Yan Zhang, Heejun Kim, Wenjin Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yanlin Gao, Mina Maruyama, Susumu Okada, Keisuke Shinokita, Kazunari Matsuda. Magnon‐Coupled Intralayer Moiré Trion in Monolayer Semiconductor–Antiferromagnet Heterostructures. Advanced Materials. 34 [18] (2022) 2200301 10.1002/adma.202200301
 216. Xiaoxue Liu, Naiyuan James Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. I. A. Li. Isospin order in superconducting magic-angle twisted trilayer graphene. Nature Physics. 18 [5] (2022) 522-527 10.1038/s41567-022-01515-0
 217. Lisa Maria Gächter, Rebekka Garreis, Jonas Daniel Gerber, Max Josef Ruckriegel, Chuyao Tong, Benedikt Kratochwil, Folkert Kornelis de Vries, Annika Kurzmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Wister Wei Huang. Single-Shot Spin Readout in Graphene Quantum Dots. PRX Quantum. 3 [2] (2022) 020343 10.1103/prxquantum.3.020343
 218. Felix Winterer, Anna M. Seiler, Areg Ghazaryan, Fabian R. Geisenhof, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Maksym Serbyn, R. Thomas Weitz. Spontaneous Gully-Polarized Quantum Hall States in ABA Trilayer Graphene. Nano Letters. 22 [8] (2022) 3317-3322 10.1021/acs.nanolett.2c00435
 219. Binxi Liang, Anjian Wang, Jian Zhou, Shihao Ju, Jian Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yi Shi, Songlin Li. Clean BN-Encapsulated 2D FETs with Lithography-Compatible Contacts. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [16] (2022) 18697-18703 10.1021/acsami.2c02956
 220. Nithin Abraham, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. A High-Quality Entropy Source Using van der Waals Heterojunction for True Random Number Generation. ACS Nano. 16 [4] (2022) 5898-5908 10.1021/acsnano.1c11084
 221. Jacob Henshaw, Pauli Kehayias, Maziar Saleh Ziabari, Michael Titze, Erin Morissette, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, J. I. A. Li, Victor M. Acosta, Edward S. Bielejec, Michael P. Lilly, Andrew M. Mounce. Nanoscale solid-state nuclear quadrupole resonance spectroscopy using depth-optimized nitrogen-vacancy ensembles in diamond. Applied Physics Letters. 120 [17] (2022) 10.1063/5.0083774
 222. Elyse Barré, Ouri Karni, Erfu Liu, Aidan L. O’Beirne, Xueqi Chen, Henrique B. Ribeiro, Leo Yu, Bumho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Katayun Barmak, Chun Hung Lui, Sivan Refaely-Abramson, Felipe H. da Jornada, Tony F. Heinz. Optical absorption of interlayer excitons in transition-metal dichalcogenide heterostructures. Science. 376 [6591] (2022) 406-410 10.1126/science.abm8511
 223. Xi Wang, Chengxin Xiao, Heonjoon Park, Jiayi Zhu, Chong Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Di Xiao, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Xiaodong Xu. Light-induced ferromagnetism in moiré superlattices. Nature. 604 [7906] (2022) 468-473 10.1038/s41586-022-04472-z
 224. Joe Finney, Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Connie L. Hsueh, Daniel E. Parker, Matthew Yankowitz, Shaowen Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cory R. Dean, Ashvin Vishwanath, M. A. Kastner, David Goldhaber-Gordon. Unusual magnetotransport in twisted bilayer graphene. Proceedings of the National Academy of Sciences. 119 [16] (2022) 10.1073/pnas.2118482119
 225. Małgorzata Zinkiewicz, Magdalena Grzeszczyk, Łucja Kipczak, Tomasz Kazimierczuk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Piotr Kossacki, Adam Babiński, Maciej R. Molas. The effect of dielectric environment on the brightening of neutral and charged dark excitons in WSe2 monolayer. Applied Physics Letters. 120 [16] (2022) 163101 10.1063/5.0085950
 226. Cheng Tan, Derek Y. H. Ho, Lei Wang, Jia I. A. Li, Indra Yudhistira, Daniel A. Rhodes, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kenneth Shepard, Paul L. McEuen, Cory R. Dean, Shaffique Adam, James Hone. Dissipation-enabled hydrodynamic conductivity in a tunable bandgap semiconductor. Science Advances. 8 [15] (2022) 10.1126/sciadv.abi8481
 227. Chao Ma, Shaofan Yuan, Patrick Cheung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fan Zhang, Fengnian Xia. Intelligent infrared sensing enabled by tunable moiré quantum geometry. Nature. 604 [7905] (2022) 266-272 10.1038/s41586-022-04548-w
 228. Saroj B. Chand, John M. Woods, Enrique Mejia, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Gabriele Grosso. Visualization of Dark Excitons in Semiconductor Monolayers for High-Sensitivity Strain Sensing. Nano Letters. 22 [7] (2022) 3087-3094 10.1021/acs.nanolett.2c00436
 229. Haowen Su, Ding Xu, Shan-Wen Cheng, Baichang Li, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Timothy C. Berkelbach, James C. Hone, Milan Delor. Dark-Exciton Driven Energy Funneling into Dielectric Inhomogeneities in Two-Dimensional Semiconductors. Nano Letters. 22 [7] (2022) 2843-2850 10.1021/acs.nanolett.1c04997
 230. Simon Turkel, Joshua Swann, Ziyan Zhu, Maine Christos, K. Watanabe, T. Taniguchi, Subir Sachdev, Mathias S. Scheurer, Efthimios Kaxiras, Cory R. Dean, Abhay N. Pasupathy. Orderly disorder in magic-angle twisted trilayer graphene. Science. 376 [6589] (2022) 193-199 10.1126/science.abk1895
 231. Jie Gu, Liguo Ma, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Jie Shan, Kin Fai Mak. Dipolar excitonic insulator in a moiré lattice. Nature Physics. 18 [4] (2022) 395-400 10.1038/s41567-022-01532-z
 232. Nhat Anh Nguyen Phan, Hamin Noh, Jihoon Kim, Yewon Kim, Hanul Kim, Dongmok Whang, Nobuyuki Aoki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil‐Ho Kim. Enhanced Performance of WS 2 Field‐Effect Transistor through Mono and Bilayer h‐BN Tunneling Contacts. Small. 18 [13] (2022) 2105753 10.1002/smll.202105753
 233. Tiago C Barbosa, Andreij C Gadelha, Douglas A A Ohlberg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gilberto Medeiros-Ribeiro, Ado Jorio, Leonardo C Campos. Raman spectra of twisted bilayer graphene close to the magic angle. 2D Materials. 9 [2] (2022) 025007 10.1088/2053-1583/ac4af9
 234. Xirui Wang, Kenji Yasuda, Yang Zhang, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Liang Fu, Pablo Jarillo-Herrero. Interfacial ferroelectricity in rhombohedral-stacked bilayer transition metal dichalcogenides. Nature Nanotechnology. 17 [4] (2022) 367-371 10.1038/s41565-021-01059-z
 235. Joel I-J. Wang, Megan A. Yamoah, Qing Li, Amir H. Karamlou, Thao Dinh, Bharath Kannan, Jochen Braumüller, David Kim, Alexander J. Melville, Sarah E. Muschinske, Bethany M. Niedzielski, Kyle Serniak, Youngkyu Sung, Roni Winik, Jonilyn L. Yoder, Mollie E. Schwartz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Terry P. Orlando, Simon Gustavsson, Pablo Jarillo-Herrero, William D. Oliver. Hexagonal boron nitride as a low-loss dielectric for superconducting quantum circuits and qubits. Nature Materials. 21 [4] (2022) 398-403 10.1038/s41563-021-01187-w
 236. Lukas Renn, Lisa S. Walter, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, R. Thomas Weitz. All About the Interface: Do Residual Contaminants at A High‐Quality h‐BN Monolayer Perylene Diimide Interface Cause Charge Trapping?. Advanced Materials Interfaces. 9 [10] (2022) 2101701 10.1002/admi.202101701
 237. S. Candussio, S. Bernreuter, T. Rockinger, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Eroms, I. A. Dmitriev, D. Weiss, S. D. Ganichev. Terahertz radiation induced circular Hall effect in graphene. Physical Review B. 105 [15] (2022) 155416 10.1103/physrevb.105.155416
 238. Chen Chen, Li He, Chengxin Jiang, Lingxiu Chen, Hui Shan Wang, Xiujun Wang, Ziqiang Kong, Xiaojing Mu, Zhipeng Wei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tianru Wu, Daoli Zhang, Haomin Wang. Directional etching for high aspect ratio nano-trenches on hexagonal boron nitride by catalytic metal particles. 2D Materials. 9 [2] (2022) 025015 10.1088/2053-1583/ac5461
 239. T. Umeda, K. Watanabe, H. Hara, H. Sumiya, S. Onoda, A. Uedono, I. Chuprina, P. Siyushev, F. Jelezko, J. Wrachtrup, J. Isoya. Negatively charged boron vacancy center in diamond. Physical Review B. 105 [16] (2022) 165201 10.1103/physrevb.105.165201
 240. Jianbo Yin, Cheng Tan, David Barcons-Ruiz, Iacopo Torre, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Justin C. W. Song, James Hone, Frank H. L. Koppens. Tunable and giant valley-selective Hall effect in gapped bilayer graphene. Science. 375 [6587] (2022) 1398-1402 10.1126/science.abl4266
 241. Arka Karmakar, Abdullah Al-Mahboob, Christopher E. Petoukhoff, Oksana Kravchyna, Nicholas S. Chan, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Keshav M. Dani. Dominating Interlayer Resonant Energy Transfer in Type-II 2D Heterostructure. ACS Nano. 16 [3] (2022) 3861-3869 10.1021/acsnano.1c08798
 242. Evgenii Glushkov, Michal Macha, Esther Räth, Vytautas Navikas, Nathan Ronceray, Cheol Yeon Cheon, Aqeel Ahmed, Ahmet Avsar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ivan Shorubalko, Andras Kis, Georg Fantner, Aleksandra Radenovic. Engineering Optically Active Defects in Hexagonal Boron Nitride Using Focused Ion Beam and Water. ACS Nano. 16 [3] (2022) 3695-3703 10.1021/acsnano.1c07086
 243. Jixiang Yang, Guorui Chen, Tianyi Han, Qihang Zhang, Ya-Hui Zhang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, Todadri Senthil, Yuanbo Zhang, Feng Wang, Long Ju. Spectroscopy signatures of electron correlations in a trilayer graphene/hBN moiré superlattice. Science. 375 [6586] (2022) 1295-1299 10.1126/science.abg3036
 244. Sein Park, Wonjun Lee, Seong Jang, Yong-Bin Choi, Jinho Park, Woochan Jung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil Young Cho, Gil-Ho Lee. Steady Floquet–Andreev states in graphene Josephson junctions. Nature. 603 [7901] (2022) 421-426 10.1038/s41586-021-04364-8
 245. Yongjun Lee, Trang Thu Tran, Youngbum Kim, Shrawan Roy, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joon I. Jang, Jeongyong Kim. Enhanced Radiative Exciton Recombination in Monolayer WS2 on the hBN Substrate Competing with Nonradiative Exciton–Exciton Annihilation. ACS Photonics. 9 [3] (2022) 873-879 10.1021/acsphotonics.1c01584
 246. Ouri Karni, Elyse Barré, Vivek Pareek, Johnathan D. Georgaras, Michael K. L. Man, Chakradhar Sahoo, David R. Bacon, Xing Zhu, Henrique B. Ribeiro, Aidan L. O’Beirne, Jenny Hu, Abdullah Al-Mahboob, Mohamed M. M. Abdelrasoul, Nicholas S. Chan, Arka Karmakar, Andrew J. Winchester, Bumho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Katayun Barmak, Julien Madéo, Felipe H. da Jornada, Tony F. Heinz, Keshav M. Dani. Structure of the moiré exciton captured by imaging its electron and hole. Nature. 603 [7900] (2022) 247-252 10.1038/s41586-021-04360-y
 247. Mashael M. Altaiary, Erfu Liu, Ching-Tarng Liang, Fu-Chen Hsiao, Jeremiah van Baren, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Nathaniel M. Gabor, Yia-Chung Chang, Chun Hung Lui. Electrically Switchable Intervalley Excitons with Strong Two-Phonon Scattering in Bilayer WSe2. Nano Letters. 22 [5] (2022) 1829-1835 10.1021/acs.nanolett.1c01590
 248. T. Smoleński, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Kroner, A. Imamoğlu. Spin-Valley Relaxation and Exciton-Induced Depolarization Dynamics of Landau-Quantized Electrons in MoSe2 Monolayer. Physical Review Letters. 128 [12] (2022) 127402 10.1103/physrevlett.128.127402
 249. Rachel Nieken, Anna Roche, Fateme Mahdikhanysarvejahany, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, John Schaibley, Brian J. LeRoy. Direct STM measurements of R-type and H-type twisted MoSe2/WSe2. APL Materials. 10 [3] (2022) 031107 10.1063/5.0084358
 250. Naoki Ohashi, Yoshio Matsui, Hiroyo Segawa, Noboru Tanida, Satoshi Nagaso, Masaya Nishida, Ichitaro Okamura, Yuta Osawa, Alfian Noviyanto, Benjamin Soulie, Kenji Watanabe, Toshiyuki Nishimura, Takeo Ohsawa, Yoshifumi Ogiso, Suetake Omiya. Chemothermal pulverization: Crushing titanate crystals to obtain nanosized powders via high‐temperature treatment. Journal of the American Ceramic Society. 105 [3] (2022) 1913-1927 10.1111/jace.18200
 251. R. Haller, G. Fülöp, D. Indolese, J. Ridderbos, R. Kraft, L. Y. Cheung, J. H. Ungerer, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Beckmann, R. Danneau, P. Virtanen, C. Schönenberger. Phase-dependent microwave response of a graphene Josephson junction. Physical Review Research. 4 [1] (2022) 013198 10.1103/physrevresearch.4.013198
 252. Julia Amann, Tobias Völkl, Tobias Rockinger, Denis Kochan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jaroslav Fabian, Dieter Weiss, Jonathan Eroms. Counterintuitive gate dependence of weak antilocalization in bilayer graphene/WSe2 heterostructures. Physical Review B. 105 [11] (2022) 115425 10.1103/physrevb.105.115425
 253. Vrinda Narayanan P., Gokul M. A., Tamaghna Chowdhury, Chandan K. Singh, Shailendra Kumar Chaubey, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mukul Kabir, G. V. Pavan Kumar, Atikur Rahman. Giant Photoresponse Enhancement in Mixed‐Dimensional Van der Waals Heterostructure through Dielectric Engineering. Advanced Materials Interfaces. 9 [9] (2022) 2102054 10.1002/admi.202102054
 254. Yun Yu, Kaidi Zhang, Holden Parks, Mohammad Babar, Stephen Carr, Isaac M. Craig, Madeline Van Winkle, Artur Lyssenko, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Venkatasubramanian Viswanathan, D. Kwabena Bediako. Tunable angle-dependent electrochemistry at twisted bilayer graphene with moiré flat bands. Nature Chemistry. 14 [3] (2022) 267-273 10.1038/s41557-021-00865-1
 255. Suman Chatterjee, Garima Gupta, Sarthak Das, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Trion-trion annihilation in monolayer WS2. Physical Review B. 105 [12] (2022) L121409 10.1103/physrevb.105.l121409
 256. Kanak Datta, Zhengyang Lyu, Zidong Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Parag B. Deotare. Spatiotemporally controlled room-temperature exciton transport under dynamic strain. Nature Photonics. 16 [3] (2022) 242-247 10.1038/s41566-021-00951-3
 257. Qian Song, Connor A. Occhialini, Emre Ergeçen, Batyr Ilyas, Danila Amoroso, Paolo Barone, Jesse Kapeghian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Antia S. Botana, Silvia Picozzi, Nuh Gedik, Riccardo Comin. Evidence for a single-layer van der Waals multiferroic. Nature. 602 [7898] (2022) 601-605 10.1038/s41586-021-04337-x
 258. Hana Yoon, Mehdi Rezaee, Yeong A. Lee, Kanghoon Yim, Rizcky Tamarany, Chan-Woo Lee, Valerie S. McGraw, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Chung-Yul Yoo, D. Kwabena Bediako. Chloroaluminate Anion Intercalation in Graphene and Graphite: From Two-Dimensional Devices to Aluminum-Ion Batteries. Nano Letters. 22 [4] (2022) 1726-1733 10.1021/acs.nanolett.1c04832
 259. Li Zhu, Jing Tang, Baichang Li, Tianyu Hou, Yong Zhu, Jiadong Zhou, Zhi Wang, Xiaorong Zhu, Zhenpeng Yao, Xu Cui, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yafei Li, Zheng Vitto Han, Wu Zhou, Yuan Huang, Zheng Liu, James C. Hone, Yufeng Hao. Artificial Neuron Networks Enabled Identification and Characterizations of 2D Materials and van der Waals Heterostructures. ACS Nano. 16 [2] (2022) 2721-2729 10.1021/acsnano.1c09644
 260. Yuta Seo, Satoru Masubuchi, Momoko Onodera, Yijin Zhang, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Subband-resolved momentum-conserved resonant tunneling in monolayer graphene/h-BN/ABA-trilayer graphene small-twist-angle tunneling device. Applied Physics Letters. 120 [8] (2022) 083102 10.1063/5.0080215
 261. Haoxin Zhou, Ludwig Holleis, Yu Saito, Liam Cohen, William Huynh, Caitlin L. Patterson, Fangyuan Yang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andrea F. Young. Isospin magnetism and spin-polarized superconductivity in Bernal bilayer graphene. Science. 375 [6582] (2022) 774-778 10.1126/science.abm8386
 262. Guanzhong Wu, Dongying Wang, Nishchhal Verma, Rahul Rao, Yang Cheng, Side Guo, Guixin Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chun Ning Lau, Fengyuan Yang, Mohit Randeria, Marc Bockrath, P. Chris Hammel. Enhancing Perpendicular Magnetic Anisotropy in Garnet Ferrimagnet by Interfacing with Few-Layer WTe2. Nano Letters. 22 [3] (2022) 1115-1121 10.1021/acs.nanolett.1c04237
 263. Victor H. Guarochico-Moreira, Jose L. Sambricio, Khalid Omari, Christopher R. Anderson, Denis A. Bandurin, Jesus C. Toscano-Figueroa, Noel Natera-Cordero, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Irina V. Grigorieva, Ivan J. Vera-Marun. Tunable Spin Injection in High-Quality Graphene with One-Dimensional Contacts. Nano Letters. 22 [3] (2022) 935-941 10.1021/acs.nanolett.1c03625
 264. Pingfan Gu, Yujia Sun, Cong Wang, Yuxuan Peng, Yaozheng Zhu, Xing Cheng, Kai Yuan, Chao Lyu, Xuelu Liu, Qinghai Tan, Qinghua Zhang, Lin Gu, Zhi Wang, Hanwen Wang, Zheng Han, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jinbo Yang, Jun Zhang, Wei Ji, Ping-Heng Tan, Yu Ye. Magnetic Phase Transitions and Magnetoelastic Coupling in a Two-Dimensional Stripy Antiferromagnet. Nano Letters. 22 [3] (2022) 1233-1241 10.1021/acs.nanolett.1c04373
 265. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Masatoshi Kitamura. Visualization of a hexagonal boron nitride monolayer on an ultra-thin gold film via reflected light microscopy. Nanotechnology. 33 [6] (2022) 065702 10.1088/1361-6528/ac3357
 266. Wataru Nishiyama, Tomonori Nishimura, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Quantitative Determination of Contradictory Bandgap Values of Bulk PdSe 2 from Electrical Transport Properties. Advanced Functional Materials. 32 [9] (2022) 2108061 10.1002/adfm.202108061
 267. Daniele Vella, Marcelo B. Barbosa, Paolo E. Trevisanutto, Ivan Verzhbitskiy, Justin Yong Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kotaro Kajikawa, Goki Eda. In‐Plane Field‐Driven Excitonic Electro‐Optic Modulation in Monolayer Semiconductor. Advanced Optical Materials. 10 [4] (2022) 2102132 10.1002/adom.202102132
 268. Yang Xu, Ariana Ray, Yu-Tsun Shao, Shengwei Jiang, Kihong Lee, Daniel Weber, Joshua E. Goldberger, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David A. Muller, Kin Fai Mak, Jie Shan. Coexisting ferromagnetic–antiferromagnetic state in twisted bilayer CrI3. Nature Nanotechnology. 17 [2] (2022) 143-147 10.1038/s41565-021-01014-y
 269. Jonah Waissman, Laurel E. Anderson, Artem V. Talanov, Zhongying Yan, Young J. Shin, Danial H. Najafabadi, Mehdi Rezaee, Xiaowen Feng, Daniel G. Nocera, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Brian Skinner, Konstantin A. Matveev, Philip Kim. Electronic thermal transport measurement in low-dimensional materials with graphene non-local noise thermometry. Nature Nanotechnology. 17 [2] (2022) 166-173 10.1038/s41565-021-01015-x
 270. S. Hubmann, P. Soul, G. Di Battista, M. Hild, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. K. Efetov, S. D. Ganichev. Nonlinear intensity dependence of photogalvanics and photoconductance induced by terahertz laser radiation in twisted bilayer graphene close to magic angle. Physical Review Materials. 6 [2] (2022) 024003 10.1103/physrevmaterials.6.024003
 271. Hyun‐Soo Ra, Jongtae Ahn, Jisu Jang, Tae Wook Kim, Seung Ho Song, Min‐Hye Jeong, Sang‐Hyeon Lee, Taegeun Yoon, Tea Woong Yoon, Seungsoo Kim, Takashi Taniguch, Kenji Watanabe, Young Jae Song, Jong‐Soo Lee, Do Kyung Hwang. An Asymmetry Field‐Effect Phototransistor for Solving Large Exciton Binding Energy of 2D TMDCs. Advanced Materials. 34 [7] (2022) 2107468 10.1002/adma.202107468
 272. Ruiming Zhang, Wei Ruan, Junyao Yu, Libo Gao, Helmuth Berger, László Forró, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ahmad Ranjbar, Rodion V. Belosludov, Thomas D. Kühne, Mohammad Saeed Bahramy, Xiaoxiang Xi. Second-harmonic generation in atomically thin 1T−TiSe2 and its possible origin from charge density wave transitions. Physical Review B. 105 [8] (2022) 085409 10.1103/physrevb.105.085409
 273. M. Tanaka, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. Nomura, S. Tarucha, M. Yamamoto. Temperature-induced phase transitions in the correlated quantum Hall state of bilayer graphene. Physical Review B. 105 [7] (2022) 075427 10.1103/physrevb.105.075427
 274. Chuyao Tong, Annika Kurzmann, Rebekka Garreis, Wei Wister Huang, Samuel Jele, Marius Eich, Lev Ginzburg, Christopher Mittag, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. Pauli Blockade of Tunable Two-Electron Spin and Valley States in Graphene Quantum Dots. Physical Review Letters. 128 [6] (2022) 067702 10.1103/physrevlett.128.067702
 275. Donghai Li, Hangyong Shan, Christoph Rupprecht, Heiko Knopf, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ying Qin, Sefaattin Tongay, Matthias Nuß, Sven Schröder, Falk Eilenberger, Sven Höfling, Christian Schneider, Tobias Brixner. Hybridized Exciton-Photon-Phonon States in a Transition Metal Dichalcogenide van der Waals Heterostructure Microcavity. Physical Review Letters. 128 [8] (2022) 087401 10.1103/physrevlett.128.087401
 276. Eunah Kim, Geunwoo Hwang, Dohyun Kim, Dongyeun Won, Yanggeun Joo, Shoujun Zheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pilkyung Moon, Dong‐Wook Kim, Linfeng Sun, Heejun Yang. Orbital Gating Driven by Giant Stark Effect in Tunneling Phototransistors. Advanced Materials. 34 [6] (2022) 2106625 10.1002/adma.202106625
 277. June‐Chul Shin, Yeon Ho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chul‐Ho Lee, Gwan‐Hyoung Lee. Band Structure Engineering of WSe 2 Homo‐Junction Interfaces via Thickness Control. Advanced Materials Interfaces. 9 [4] (2022) 2101763 10.1002/admi.202101763
 278. Petar Tomić, Peter Rickhaus, Aitor Garcia-Ruiz, Giulia Zheng, Elías Portolés, Vladimir Fal’ko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Ensslin, Thomas Ihn, Folkert K. de Vries. Scattering between Minivalleys in Twisted Double Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 128 [5] (2022) 057702 10.1103/physrevlett.128.057702
 279. Jonas Zipfel, Koloman Wagner, Marina A. Semina, Jonas D. Ziegler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mikhail M. Glazov, Alexey Chernikov. Electron recoil effect in electrically tunable MoSe2 monolayers. Physical Review B. 105 [7] (2022) 075311 10.1103/physrevb.105.075311
 280. Simon Messelot, Elisa Riccardi, Sylvain Massabeau, Federico Valmorra, Michael Rosticher, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jérôme Tignon, Thomas Boulier, Vincent Dauvois, Matthieu Delbecq, Sukhdeep Dhillon, Sébastien Balibar, Takis Kontos, Juliette Mangeney. Large terahertz electric dipole of a single graphene quantum dot. Physical Review Research. 4 [1] (2022) L012018 10.1103/physrevresearch.4.l012018
 281. Carmen Rubio-Verdú, Simon Turkel, Yuan Song, Lennart Klebl, Rhine Samajdar, Mathias S. Scheurer, Jörn W. F. Venderbos, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Héctor Ochoa, Lede Xian, Dante M. Kennes, Rafael M. Fernandes, Ángel Rubio, Abhay N. Pasupathy. Moiré nematic phase in twisted double bilayer graphene. Nature Physics. 18 [2] (2022) 196-202 10.1038/s41567-021-01438-2
 282. Shingo Genchi, Mahito Yamamoto, Takuya Iwasaki, Shu Nakaharai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama, Hidekazu Tanaka. Step-like resistance changes in VO2 thin films grown on hexagonal boron nitride with in situ optically observable metallic domains. Applied Physics Letters. 120 [5] (2022) 053104 10.1063/5.0072746
 283. Alexey I. Berdyugin, Na Xin, Haoyang Gao, Sergey Slizovskiy, Zhiyu Dong, Shubhadeep Bhattacharjee, P. Kumaravadivel, Shuigang Xu, L. A. Ponomarenko, Matthew Holwill, D. A. Bandurin, Minsoo Kim, Yang Cao, M. T. Greenaway, K. S. Novoselov, I. V. Grigorieva, K. Watanabe, T. Taniguchi, V. I. Fal’ko, L. S. Levitov, Roshan Krishna Kumar, A. K. Geim. Out-of-equilibrium criticalities in graphene superlattices. Science. 375 [6579] (2022) 430-433 10.1126/science.abi8627
 284. Jiang-Xiazi Lin, Ya-Hui Zhang, Erin Morissette, Zhi Wang, Song Liu, Daniel Rhodes, K. Watanabe, T. Taniguchi, James Hone, J. I. A. Li. Spin-orbit–driven ferromagnetism at half moiré filling in magic-angle twisted bilayer graphene. Science. 375 [6579] (2022) 437-441 10.1126/science.abh2889
 285. Bumho Kim, Yue Luo, Daniel Rhodes, Yusong Bai, Jue Wang, Song Liu, Abraham Jordan, Baili Huang, Zhaochen Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jonathan Owen, Stefan Strauf, Katayun Barmak, Xiaoyang Zhu, James Hone. Free Trions with Near-Unity Quantum Yield in Monolayer MoSe2. ACS Nano. 16 [1] (2022) 140-147 10.1021/acsnano.1c04331
 286. Juan A. Delgado-Notario, Wojciech Knap, Vito Clericò, Juan Salvador-Sánchez, Jaime Calvo-Gallego, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Taiichi Otsuji, Vyacheslav V. Popov, Denis V. Fateev, Enrique Diez, Jesús E. Velázquez-Pérez, Yahya M. Meziani. Enhanced terahertz detection of multigate graphene nanostructures. Nanophotonics. 11 [3] (2022) 519-529 10.1515/nanoph-2021-0573
 287. Xiaomeng Liu, Gelareh Farahi, Cheng-Li Chiu, Zlatko Papic, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael P. Zaletel, Ali Yazdani. Visualizing broken symmetry and topological defects in a quantum Hall ferromagnet. Science. 375 [6578] (2022) 321-326 10.1126/science.abm3770
 288. Xiaomeng Liu, J. I. A. Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Bertrand I. Halperin, Philip Kim, Cory R. Dean. Crossover between strongly coupled and weakly coupled exciton superfluids. Science. 375 [6577] (2022) 205-209 10.1126/science.abg1110
 289. Guorui Chen, Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Shaoxin Wang, Bosai Lyu, Lili Jiang, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael F. Crommie, Marc A. Kastner, Zhiwen Shi, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang, Feng Wang. Tunable Orbital Ferromagnetism at Noninteger Filling of a Moiré Superlattice. Nano Letters. 22 [1] (2022) 238-245 10.1021/acs.nanolett.1c03699
 290. Xiang Hua, Theodor Axenie, Mateo Navarro Goldaraz, Kyungnam Kang, Eui-Hyeok Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Bumho Kim, Irving P. Herman. Improving the Optical Quality of MoSe2 and WS2 Monolayers with Complete h-BN Encapsulation by High-Temperature Annealing. ACS Applied Materials & Interfaces. 14 [1] (2022) 2255-2262 10.1021/acsami.1c18991
 291. Boris Brun, Viet-Hung Nguyen, Nicolas Moreau, Sowmya Somanchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jean-Christophe Charlier, Christoph Stampfer, Benoit Hackens. Graphene Whisperitronics: Transducing Whispering Gallery Modes into Electronic Transport. Nano Letters. 22 [1] (2022) 128-134 10.1021/acs.nanolett.1c03451
 292. Yijin Zhang, Rei Taniguchi, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takao Sasagawa, Tomoki Machida. Switchable out-of-plane shift current in ferroelectric two-dimensional material CuInP2S6. Applied Physics Letters. 120 [1] (2022) 013103 10.1063/5.0074371
 293. Yanchong Zhao, Luojun Du, Shiqi Yang, Jinpeng Tian, Xiaomei Li, Cheng Shen, Jian Tang, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Zhipei Sun, Yu Ye, Wei Yang, Guangyu Zhang. Interlayer exciton complexes in bilayer MoS2. Physical Review B. 105 [4] (2022) L041411 10.1103/physrevb.105.l041411
 294. Zhe Sun, Alberto Ciarrocchi, Fedele Tagarelli, Juan Francisco Gonzalez Marin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andras Kis. Excitonic transport driven by repulsive dipolar interaction in a van der Waals heterostructure. Nature Photonics. 16 [1] (2022) 79-85 10.1038/s41566-021-00908-6
 295. Andrew T. Pierce, Yonglong Xie, Seung Hwan Lee, Patrick R. Forrester, Di S. Wei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bertrand I. Halperin, Amir Yacoby. Thermodynamics of free and bound magnons in graphene. Nature Physics. 18 [1] (2022) 37-41 10.1038/s41567-021-01421-x
 296. Thilo Hahn, Diana Vaclavkova, Miroslav Bartos, Karol Nogajewski, Marek Potemski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Paweł Machnikowski, Tilmann Kuhn, Jacek Kasprzak, Daniel Wigger. Destructive Photon Echo Formation in Six‐Wave Mixing Signals of a MoSe 2 Monolayer. Advanced Science. 9 [1] (2022) 2103813 10.1002/advs.202103813
 297. H. Polshyn, Y. Zhang, M. A. Kumar, T. Soejima, P. Ledwith, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Vishwanath, M. P. Zaletel, A. F. Young. Topological charge density waves at half-integer filling of a moiré superlattice. Nature Physics. 18 [1] (2022) 42-47 10.1038/s41567-021-01418-6
 298. Elías Portolés, Giulia Zheng, Folkert K de Vries, Jihang Zhu, Petar Tomić, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Allan H MacDonald, Klaus Ensslin, Thomas Ihn, Peter Rickhaus. Fabry–Pérot cavities and quantum dot formation at gate-defined interfaces in twisted double bilayer graphene. 2D Materials. 9 [1] (2022) 014003 10.1088/2053-1583/ac33c2
 299. Mengzhou Liao, Paolo Nicolini, Luojun Du, Jiahao Yuan, Shuopei Wang, Hua Yu, Jian Tang, Peng Cheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lin Gu, Victor E. P. Claerbout, Andrea Silva, Denis Kramer, Tomas Polcar, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang. UItra-low friction and edge-pinning effect in large-lattice-mismatch van der Waals heterostructures. Nature Materials. 21 [1] (2022) 47-53 10.1038/s41563-021-01058-4
 300. Angelina Frank, Justin Zhou, James A. Grieve, Ivan Verzhbitskiy, José Viana‐Gomes, Leyi Loh, Michael Schmid, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda, Alexander Ling. Mode‐Center Placement of Monolayer WS 2 in a Photonic Polymer Waveguide. Advanced Optical Materials. 10 [2] (2022) 2101684 10.1002/adom.202101684
 301. Lukas Sigl, Mirco Troue, Manuel Katzer, Malte Selig, Florian Sigger, Jonas Kiemle, Mauro Brotons-Gisbert, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Brian D. Gerardot, Andreas Knorr, Ursula Wurstbauer, Alexander W. Holleitner. Optical dipole orientation of interlayer excitons in MoSe2−WSe2 heterostacks. Physical Review B. 105 [3] (2022) 035417 10.1103/physrevb.105.035417
 302. Yimeng Wang, Jonah Herzog-Arbeitman, G. William Burg, Jihang Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, B. Andrei Bernevig, Emanuel Tutuc. Bulk and edge properties of twisted double bilayer graphene. Nature Physics. 18 [1] (2022) 48-53 10.1038/s41567-021-01419-5
 303. E. Mönch, S. O. Potashin, K. Lindner, I. Yahniuk, L. E. Golub, V. Yu. Kachorovskii, V. V. Bel'kov, R. Huber, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Eroms, D. Weiss, S. D. Ganichev. Ratchet effect in spatially modulated bilayer graphene: Signature of hydrodynamic transport. Physical Review B. 105 [4] (2022) 045404 10.1103/physrevb.105.045404
 304. Yanyu Jia, Pengjie Wang, Cheng-Li Chiu, Zhida Song, Guo Yu, Berthold Jäck, Shiming Lei, Sebastian Klemenz, F. Alexandre Cevallos, Michael Onyszczak, Nadezhda Fishchenko, Xiaomeng Liu, Gelareh Farahi, Fang Xie, Yuanfeng Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, B. Andrei Bernevig, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, Ali Yazdani, Sanfeng Wu. Evidence for a monolayer excitonic insulator. Nature Physics. 18 [1] (2022) 87-93 10.1038/s41567-021-01422-w
 305. Alois Arrighi, Elena del Corro, Daniel Navarro Urrios, Marius V Costache, Juan F Sierra, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, J A Garrido, Sergio O Valenzuela, Clivia M Sotomayor Torres, Marianna Sledzinska. Heat dissipation in few-layer MoS2 and MoS2/hBN heterostructure. 2D Materials. 9 [1] (2022) 015005 10.1088/2053-1583/ac2e51
 306. Suman Chatterjee, Sarthak Das, Garima Gupta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Probing biexciton in monolayer WS2 through controlled many-body interaction. 2D Materials. 9 [1] (2022) 015023 10.1088/2053-1583/ac3b1c
 307. Maanwinder P Singh, Jonas Kiemle, Ilkay Ozdemir, Philipp Zimmermann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Marko Burghard, Olcay Üzengi Aktürk, Christoph Kastl, Alexander W Holleitner. Impact of domain disorder on optoelectronic properties of layered semimetal MoTe2. 2D Materials. 9 [1] (2022) 011002 10.1088/2053-1583/ac3e03
 308. Yosuke Sasama, Taisuke Kageura, Masataka Imura, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takashi Uchihashi, Yamaguchi Takahide. High-mobility p-channel wide-bandgap transistors based on hydrogen-terminated diamond/hexagonal boron nitride heterostructures. Nature Electronics. 5 [1] (2022) 37-44 10.1038/s41928-021-00689-4
 309. Paz Or, T. R. Devidas, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Iris Sabo-Napadesky, Sharon May-Tal Beck, Guy Ron, Hadar Steinberg. Positron charge sensing using a double-gated graphene field effect transistor. Review of Scientific Instruments. 93 [1] (2022) 015002 10.1063/5.0069481
 310. Alfred J H Jones, Ryan Muzzio, Sahar Pakdel, Deepnarayan Biswas, Davide Curcio, Nicola Lanatà, Philip Hofmann, Kathleen M McCreary, Berend T Jonker, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Simranjeet Singh, Roland J Koch, Chris Jozwiak, Eli Rotenberg, Aaron Bostwick, Jill A Miwa, Jyoti Katoch, Søren Ulstrup. Visualizing band structure hybridization and superlattice effects in twisted MoS2/WS2 heterobilayers. 2D Materials. 9 [1] (2022) 015032 10.1088/2053-1583/ac3feb
2021
 1. Luis Enrique Parra López, Loïc Moczko, Joanna Wolff, Aditya Singh, Etienne Lorchat, Michelangelo Romeo, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Stéphane Berciaud. Single- and narrow-line photoluminescence in a boron nitride-supported MoSe 2 /graphene heterostructure. Comptes Rendus. Physique. 22 [S4] (2021) 77-88 10.5802/crphys.58
 2. Andrey Sushko, Kristiaan De Greve, Madeleine Phillips, Bernhard Urbaszek, Andrew Y. Joe, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alexander L. Efros, C. Stephen Hellberg, Hongkun Park, Philip Kim, Mikhail D. Lukin. Asymmetric photoelectric effect: Auger-assisted hot hole photocurrents in transition metal dichalcogenides. Nanophotonics. 10 [1] (2021) 105-113 10.1515/nanoph-2020-0397
 3. Leonardo Viti, Alisson R. Cadore, Xinxin Yang, Andrei Vorobiev, Jakob E. Muench, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jan Stake, Andrea C. Ferrari, Miriam S. Vitiello. Thermoelectric graphene photodetectors with sub-nanosecond response times at terahertz frequencies. Nanophotonics. 10 [1] (2021) 89-98 10.1515/nanoph-2020-0255
 4. Yuya Murai, Shaochun Zhang, Takato Hotta, Zheng Liu, Takahiko Endo, Hiroshi Shimizu, Yasumitsu Miyata, Toshifumi Irisawa, Yanlin Gao, Mina Maruyama, Susumu Okada, Hiroyuki Mogi, Tomohiro Sato, Shoji Yoshida, Hidemi Shigekawa, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ruben Canton-Vitoria, Ryo Kitaura. Versatile Post-Doping toward Two-Dimensional Semiconductors. ACS Nano. 15 [12] (2021) 19225-19232 10.1021/acsnano.1c04584
 5. Bikash Das, Sujan Maity, Subrata Paul, Kapildeb Dolui, Subham Paramanik, Sanjib Naskar, Smruti Ranjan Mohanty, Supriya Chakraborty, Anudeepa Ghosh, Mainak Palit, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Krishnakumar S. R. Menon, Subhadeep Datta. Manipulating Edge Current in Hexagonal Boron Nitride via Doping and Friction. ACS Nano. 15 [12] (2021) 20203-20213 10.1021/acsnano.1c08212
 6. Joanna Jadczak, Mikhail Glazov, Joanna Kutrowska-Girzycka, Janina J. Schindler, Joerg Debus, Ching-Hwa Ho, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Manfred Bayer, Leszek Bryja. Upconversion of Light into Bright Intravalley Excitons via Dark Intervalley Excitons in hBN-Encapsulated WSe2 Monolayers. ACS Nano. 15 [12] (2021) 19165-19174 10.1021/acsnano.1c08286
 7. Shoujun Zheng, Yanggeun Joo, Mali Zhao, Kyungrok Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nojoon Myoung, Pilkyung Moon, Young-Woo Son, Heejun Yang. Robust Quantum Oscillation of Dirac Fermions in a Single-Defect Resonant Transistor. ACS Nano. 15 [12] (2021) 20013-20019 10.1021/acsnano.1c07613
 8. H. Tornatzky, C. Robert, P. Renucci, B. Han, T. Blon, B. Lassagne, G. Ballon, Y. Lu, K. Watanabe, T. Taniguchi, B. Urbaszek, J. M. J. Lopes, X. Marie. Spin dependent charge transfer in MoSe2/hBN/Ni hybrid structures. Applied Physics Letters. 119 [26] (2021) 263103 10.1063/5.0075554
 9. Tingxin Li, Shengwei Jiang, Bowen Shen, Yang Zhang, Lizhong Li, Zui Tao, Trithep Devakul, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Liang Fu, Jie Shan, Kin Fai Mak. Quantum anomalous Hall effect from intertwined moiré bands. Nature. 600 [7890] (2021) 641-646 10.1038/s41586-021-04171-1
 10. Yueh-Chun Wu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jun Yan. Negative valley polarization in doped monolayer MoSe2. Physical Chemistry Chemical Physics. 24 [1] (2021) 191-196 10.1039/d1cp03490a
 11. Noémie Bonnet, Hae Yeon Lee, Fuhui Shao, Steffi Y. Woo, Jean-Denis Blazit, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alberto Zobelli, Odile Stéphan, Mathieu Kociak, Silvija Gradečak, Luiz H. G. Tizei. Nanoscale Modification of WS2 Trion Emission by Its Local Electromagnetic Environment. Nano Letters. 21 [24] (2021) 10178-10185 10.1021/acs.nanolett.1c02600
 12. Yonglong Xie, Andrew T. Pierce, Jeong Min Park, Daniel E. Parker, Eslam Khalaf, Patrick Ledwith, Yuan Cao, Seung Hwan Lee, Shaowen Chen, Patrick R. Forrester, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ashvin Vishwanath, Pablo Jarillo-Herrero, Amir Yacoby. Fractional Chern insulators in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature. 600 [7889] (2021) 439-443 10.1038/s41586-021-04002-3
 13. Huije Ryu, Junyoung Kwon, Seunghoon Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Young Duck Kim, James Hone, Chul-Ho Lee, Gwan-Hyoung Lee. Electrical Modulation of Exciton Complexes in Light-Emitting Tunnel Transistors of a van der Waals Heterostructure. ACS Photonics. 8 [12] (2021) 3455-3461 10.1021/acsphotonics.1c01286
 14. Roberto Rosati, Koloman Wagner, Samuel Brem, Raül Perea-Causín, Jonas D. Ziegler, Jonas Zipfel, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexey Chernikov, Ermin Malic. Non-equilibrium diffusion of dark excitons in atomically thin semiconductors. Nanoscale. 13 [47] (2021) 19966-19972 10.1039/d1nr06230a
 15. J. Vallejo Bustamante, N. J. Wu, C. Fermon, M. Pannetier-Lecoeur, T. Wakamura, K. Watanabe, T. Taniguchi, T. Pellegrin, A. Bernard, S. Daddinounou, V. Bouchiat, S. Guéron, M. Ferrier, G. Montambaux, H. Bouchiat. Detection of graphene’s divergent orbital diamagnetism at the Dirac point. Science. 374 [6573] (2021) 1399-1402 10.1126/science.abf9396
 16. Myungchul Oh, Kevin P. Nuckolls, Dillon Wong, Ryan L. Lee, Xiaomeng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ali Yazdani. Evidence for unconventional superconductivity in twisted bilayer graphene. Nature. 600 [7888] (2021) 240-245 10.1038/s41586-021-04121-x
 17. Adrien Rousseau, Lei Ren, Alrik Durand, Pierre Valvin, Bernard Gil, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernhard Urbaszek, Xavier Marie, Cédric Robert, Guillaume Cassabois. Monolayer Boron Nitride: Hyperspectral Imaging in the Deep Ultraviolet. Nano Letters. 21 [23] (2021) 10133-10138 10.1021/acs.nanolett.1c02531
 18. Abhinandan Antony, Martin V. Gustafsson, Guilhem J. Ribeill, Matthew Ware, Anjaly Rajendran, Luke C. G. Govia, Thomas A. Ohki, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, James Hone, Kin Chung Fong. Miniaturizing Transmon Qubits Using van der Waals Materials. Nano Letters. 21 [23] (2021) 10122-10126 10.1021/acs.nanolett.1c04160
 19. Clarisse Fournier, Alexandre Plaud, Sébastien Roux, Aurélie Pierret, Michael Rosticher, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stéphanie Buil, Xavier Quélin, Julien Barjon, Jean-Pierre Hermier, Aymeric Delteil. Position-controlled quantum emitters with reproducible emission wavelength in hexagonal boron nitride. Nature Communications. 12 [1] (2021) 3779 10.1038/s41467-021-24019-6
 20. Mohammad T. Haque, Marco Will, Matti Tomi, Preeti Pandey, Manohar Kumar, Felix Schmidt, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Romain Danneau, Gary Steele, Pertti Hakonen. Critical current fluctuations in graphene Josephson junctions. Scientific Reports. 11 [1] (2021) 19900 10.1038/s41598-021-99398-3
 21. Hongyun Zhang, Shuopei Wang, Eryin Wang, Xiaobo Lu, Qian Li, Changhua Bao, Ke Deng, Haoxiong Zhang, Wei Yao, Guorui Chen, Alexei V. Fedorov, Jonathan D. Denlinger, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Guangyu Zhang, Shuyun Zhou. Experimental evidence of plasmarons and effective fine structure constant in electron-doped graphene/h-BN heterostructure. npj Quantum Materials. 6 [1] (2021) 83 10.1038/s41535-021-00386-7
 22. Huije Ryu, Yangjin Lee, Hyun‐Jung Kim, Seoung‐Hun Kang, Yoongu Kang, Kangwon Kim, Jungcheol Kim, Blanka E. Janicek, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pinshane Y. Huang, Hyeonsik Cheong, In‐Ho Jung, Kwanpyo Kim, Young‐Woo Son, Gwan‐Hyoung Lee. Anomalous Dimensionality‐Driven Phase Transition of MoTe 2 in Van der Waals Heterostructure. Advanced Functional Materials. 31 [51] (2021) 2107376 10.1002/adfm.202107376
 23. Shengnan Miao, Tianmeng Wang, Xiong Huang, Dongxue Chen, Zhen Lian, Chong Wang, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Zenghui Wang, Di Xiao, Yong-Tao Cui, Su-Fei Shi. Strong interaction between interlayer excitons and correlated electrons in WSe2/WS2 moiré superlattice. Nature Communications. 12 [1] (2021) 3608 10.1038/s41467-021-23732-6
 24. S. Möller, L. Banszerus, A. Knothe, C. Steiner, E. Icking, S. Trellenkamp, F. Lentz, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. I. Glazman, V. I. Fal’ko, C. Volk, C. Stampfer. Probing Two-Electron Multiplets in Bilayer Graphene Quantum Dots. Physical Review Letters. 127 [25] (2021) 256802 10.1103/physrevlett.127.256802
 25. A. Assouline, M. Jo, P. Brasseur, K. Watanabe, T. Taniguchi, Th. Jolicoeur, D. C. Glattli, N. Kumada, P. Roche, F. D. Parmentier, P. Roulleau. Excitonic nature of magnons in a quantum Hall ferromagnet. Nature Physics. 17 [12] (2021) 1369-1374 10.1038/s41567-021-01411-z
 26. Takuya Iwasaki, Satoshi Moriyama, Nurul Fariha Ahmad, Katsuyoshi Komatsu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama, Abdul Manaf Hashim, Yoshifumi Morita, Shu Nakaharai. Localization to delocalization probed by magnetotransport of hBN/graphene/hBN stacks in the ultra-clean regime. Scientific Reports. 11 [1] (2021) 18845 10.1038/s41598-021-98266-4
 27. Sheng Wang, SeokJae Yoo, Sihan Zhao, Wenyu Zhao, Salman Kahn, Dingzhou Cui, Fanqi Wu, Lili Jiang, M. Iqbal Bakti Utama, Hongyuan Li, Shaowei Li, Alexander Zibrov, Emma Regan, Danqing Wang, Zuocheng Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chongwu Zhou, Feng Wang. Gate-tunable plasmons in mixed-dimensional van der Waals heterostructures. Nature Communications. 12 [1] (2021) 5039 10.1038/s41467-021-25269-0
 28. Xingdan Sun, Shihao Zhang, Zhiyong Liu, Honglei Zhu, Jinqiang Huang, Kai Yuan, Zhenhua Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaoxi Li, Mengjian Zhu, Jinhai Mao, Teng Yang, Jun Kang, Jianpeng Liu, Yu Ye, Zheng Vitto Han, Zhidong Zhang. Correlated states in doubly-aligned hBN/graphene/hBN heterostructures. Nature Communications. 12 [1] (2021) 7196 10.1038/s41467-021-27514-y
 29. Erfu Liu, Jeremiah van Baren, Zhengguang Lu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitry Smirnov, Yia-Chung Chang, Chun Hung Lui. Exciton-polaron Rydberg states in monolayer MoSe2 and WSe2. Nature Communications. 12 [1] (2021) 6131 10.1038/s41467-021-26304-w
 30. Sungmin Kim, Johannes Schwenk, Daniel Walkup, Yihang Zeng, Fereshte Ghahari, Son T. Le, Marlou R. Slot, Julian Berwanger, Steven R. Blankenship, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Franz J. Giessibl, Nikolai B. Zhitenev, Cory R. Dean, Joseph A. Stroscio. Edge channels of broken-symmetry quantum Hall states in graphene visualized by atomic force microscopy. Nature Communications. 12 [1] (2021) 2852 10.1038/s41467-021-22886-7
 31. M. Grzeszczyk, J. Szpakowski, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, M. Bhatnagar, T. Taniguchi, K. Watanabe, P. Kossacki, M. Potemski, A. Babiński, M. R. Molas. The optical response of artificially twisted MoS$$_2$$ bilayers. Scientific Reports. 11 [1] (2021) 17037 10.1038/s41598-021-95700-5
 32. Jun-Ho Lee, Dong Hoon Shin, Heejun Yang, Nae Bong Jeong, Do-Hyun Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eunah Kim, Sang Wook Lee, Sung Ho Jhang, Bae Ho Park, Young Kuk, Hyun-Jong Chung. Semiconductor-less vertical transistor with ION/IOFF of 106. Nature Communications. 12 [1] (2021) 1000 10.1038/s41467-021-21138-y
 33. Fateme Mahdikhanysarvejahany, Daniel N. Shanks, Christine Muccianti, Bekele H. Badada, Ithwun Idi, Adam Alfrey, Sean Raglow, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Oliver L. A. Monti, Hongyi Yu, Brian J. LeRoy, John R. Schaibley. Temperature dependent moiré trapping of interlayer excitons in MoSe2-WSe2 heterostructures. npj 2D Materials and Applications. 5 [1] (2021) 67 10.1038/s41699-021-00248-7
 34. Niels C. H. Hesp, Iacopo Torre, David Barcons-Ruiz, Hanan Herzig Sheinfux, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Roshan Krishna Kumar, Frank H. L. Koppens. Nano-imaging photoresponse in a moiré unit cell of minimally twisted bilayer graphene. Nature Communications. 12 [1] (2021) 1640 10.1038/s41467-021-21862-5
 35. Rai Moriya, Sabin Park, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Probing many-body interactions in the cyclotron resonance of h -BN/bilayer graphene/ h -BN. Physical Review B. 104 [24] (2021) 245137 10.1103/physrevb.104.245137
 36. Bum-Kyu Kim, Tae-Hyung Kim, Dong-Hwan Choi, Hanul Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Heesuk Rho, Ju-Jin Kim, Yong-Hoon Kim, Myung-Ho Bae. Origins of genuine Ohmic van der Waals contact between indium and MoS2. npj 2D Materials and Applications. 5 [1] (2021) 9 10.1038/s41699-020-00191-z
 37. Xing Cheng, Zhixuan Cheng, Cong Wang, Minglai Li, Pingfan Gu, Shiqi Yang, Yanping Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wei Ji, Lun Dai. Light helicity detector based on 2D magnetic semiconductor CrI3. Nature Communications. 12 [1] (2021) 6874 10.1038/s41467-021-27218-3
 38. Pasqual Rivera, Minhao He, Bumho Kim, Song Liu, Carmen Rubio-Verdú, Hyowon Moon, Lukas Mennel, Daniel A. Rhodes, Hongyi Yu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Hanan Dery, Abhay Pasupathy, Dirk Englund, James Hone, Wang Yao, Xiaodong Xu. Intrinsic donor-bound excitons in ultraclean monolayer semiconductors. Nature Communications. 12 [1] (2021) 871 10.1038/s41467-021-21158-8
 39. I. Gayduchenko, S. G. Xu, G. Alymov, M. Moskotin, I. Tretyakov, T. Taniguchi, K. Watanabe, G. Goltsman, A. K. Geim, G. Fedorov, D. Svintsov, D. A. Bandurin. Tunnel field-effect transistors for sensitive terahertz detection. Nature Communications. 12 [1] (2021) 543 10.1038/s41467-020-20721-z
 40. Shilong Zhao, Erqing Wang, Ebru Alime Üzer, Shuaifei Guo, Ruishi Qi, Junyang Tan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tom Nilges, Peng Gao, Yuanbo Zhang, Hui-Ming Cheng, Bilu Liu, Xiaolong Zou, Feng Wang. Anisotropic moiré optical transitions in twisted monolayer/bilayer phosphorene heterostructures. Nature Communications. 12 [1] (2021) 3947 10.1038/s41467-021-24272-9
 41. Zhe Wang, Ignacio Gutiérrez-Lezama, Dumitru Dumcenco, Nicolas Ubrig, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Enrico Giannini, Marco Gibertini, Alberto F. Morpurgo. Magnetization dependent tunneling conductance of ferromagnetic barriers. Nature Communications. 12 [1] (2021) 6659 10.1038/s41467-021-26973-7
 42. Kai-Qiang Lin, Chin Shen Ong, Sebastian Bange, Paulo E. Faria Junior, Bo Peng, Jonas D. Ziegler, Jonas Zipfel, Christian Bäuml, Nicola Paradiso, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Strunk, Bartomeu Monserrat, Jaroslav Fabian, Alexey Chernikov, Diana Y. Qiu, Steven G. Louie, John M. Lupton. Narrow-band high-lying excitons with negative-mass electrons in monolayer WSe2. Nature Communications. 12 [1] (2021) 5500 10.1038/s41467-021-25499-2
 43. Bálint Fülöp, Albin Márffy, Simon Zihlmann, Martin Gmitra, Endre Tóvári, Bálint Szentpéteri, Máté Kedves, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jaroslav Fabian, Christian Schönenberger, Péter Makk, Szabolcs Csonka. Boosting proximity spin–orbit coupling in graphene/WSe2 heterostructures via hydrostatic pressure. npj 2D Materials and Applications. 5 [1] (2021) 82 10.1038/s41699-021-00262-9
 44. Shivangi Shree, Delphine Lagarde, Laurent Lombez, Cedric Robert, Andrea Balocchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xavier Marie, Iann C. Gerber, Mikhail M. Glazov, Leonid E. Golub, Bernhard Urbaszek, Ioannis Paradisanos. Interlayer exciton mediated second harmonic generation in bilayer MoS2. Nature Communications. 12 [1] (2021) 6894 10.1038/s41467-021-27213-8
 45. S. L. Moore, C. J. Ciccarino, D. Halbertal, L. J. McGilly, N. R. Finney, K. Yao, Y. Shao, G. Ni, A. Sternbach, E. J. Telford, B. S. Kim, S. E. Rossi, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. N. Pasupathy, C. R. Dean, J. Hone, P. J. Schuck, P. Narang, D. N. Basov. Nanoscale lattice dynamics in hexagonal boron nitride moiré superlattices. Nature Communications. 12 [1] (2021) 5741 10.1038/s41467-021-26072-7
 46. Dorri Halbertal, Nathan R. Finney, Sai S. Sunku, Alexander Kerelsky, Carmen Rubio-Verdú, Sara Shabani, Lede Xian, Stephen Carr, Shaowen Chen, Charles Zhang, Lei Wang, Derick Gonzalez-Acevedo, Alexander S. McLeod, Daniel Rhodes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras, Cory R. Dean, James C. Hone, Abhay N. Pasupathy, Dante M. Kennes, Angel Rubio, D. N. Basov. Moiré metrology of energy landscapes in van der Waals heterostructures. Nature Communications. 12 [1] (2021) 242 10.1038/s41467-020-20428-1
 47. Minhao He, Ya-Hui Zhang, Yuhao Li, Zaiyao Fei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz. Competing correlated states and abundant orbital magnetism in twisted monolayer-bilayer graphene. Nature Communications. 12 [1] (2021) 4727 10.1038/s41467-021-25044-1
 48. Lujun Wang, Andreas Baumgartner, Péter Makk, Simon Zihlmann, Blesson Sam Varghese, David I. Indolese, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger. Global strain-induced scalar potential in graphene devices. Communications Physics. 4 [1] (2021) 147 10.1038/s42005-021-00651-y
 49. Hitesh Agarwal, Bernat Terrés, Lorenzo Orsini, Alberto Montanaro, Vito Sorianello, Marianna Pantouvaki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dries Van Thourhout, Marco Romagnoli, Frank H. L. Koppens. 2D-3D integration of hexagonal boron nitride and a high-κ dielectric for ultrafast graphene-based electro-absorption modulators. Nature Communications. 12 [1] (2021) 1070 10.1038/s41467-021-20926-w
 50. Sungyu Park, So Young Kim, Hyoung Kug Kim, Min Jeong Kim, Taeho Kim, Hoon Kim, Gyu Seung Choi, C. J. Won, Sooran Kim, Kyoo Kim, Evgeny F. Talantsev, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sang-Wook Cheong, B. J. Kim, H. W. Yeom, Jonghwan Kim, Tae-Hwan Kim, Jun Sung Kim. Superconductivity emerging from a stripe charge order in IrTe2 nanoflakes. Nature Communications. 12 [1] (2021) 3157 10.1038/s41467-021-23310-w
 51. Vardan Kaladzhyan, Frédéric Joucken, Zhehao Ge, Eberth A. Quezada-Lopez, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jairo Velasco, Cristina Bena. Quasiparticle interference patterns in bilayer graphene with trigonal warping. Physical Review B. 104 [23] (2021) 235425 10.1103/physrevb.104.235425
 52. Annika Kurzmann, Yaakov Kleeorin, Chuyao Tong, Rebekka Garreis, Angelika Knothe, Marius Eich, Christopher Mittag, Carolin Gold, Folkert Kornelis de Vries, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vladimir Fal’ko, Yigal Meir, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Kondo effect and spin–orbit coupling in graphene quantum dots. Nature Communications. 12 [1] (2021) 6004 10.1038/s41467-021-26149-3
 53. Fumiya Mukai, Kota Horii, Ryoya Ebisuoka, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryuta Yagi. Unconventional satellite resistance peaks in moiré superlattice of h-BN/ AB-stacked tetralayer-graphene heterostructures. Communications Physics. 4 [1] (2021) 109 10.1038/s42005-021-00615-2
 54. Xiaomeng Liu, Cheng-Li Chiu, Jong Yeon Lee, Gelareh Farahi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ashvin Vishwanath, Ali Yazdani. Spectroscopy of a tunable moiré system with a correlated and topological flat band. Nature Communications. 12 [1] (2021) 2732 10.1038/s41467-021-23031-0
 55. Junho Seo, Eun Su An, Taesu Park, Soo-Yoon Hwang, Gi-Yeop Kim, Kyung Song, Woo-suk Noh, J. Y. Kim, Gyu Seung Choi, Minhyuk Choi, Eunseok Oh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, J. -H. Park, Youn Jung Jo, Han Woong Yeom, Si-Young Choi, Ji Hoon Shim, Jun Sung Kim. Tunable high-temperature itinerant antiferromagnetism in a van der Waals magnet. Nature Communications. 12 [1] (2021) 2844 10.1038/s41467-021-23122-y
 56. L. Lackner, M. Dusel, O. A. Egorov, B. Han, H. Knopf, F. Eilenberger, S. Schröder, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Tongay, C. Anton-Solanas, S. Höfling, C. Schneider. Tunable exciton-polaritons emerging from WS2 monolayer excitons in a photonic lattice at room temperature. Nature Communications. 12 [1] (2021) 4933 10.1038/s41467-021-24925-9
 57. Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, Cyprian Lewandowski, Yang Peng, Alex Thomson, Robert Polski, Yiran Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Stevan Nadj-Perge. Interaction-driven band flattening and correlated phases in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 17 [12] (2021) 1375-1381 10.1038/s41567-021-01359-0
 58. Canxun Zhang, Tiancong Zhu, Salman Kahn, Shaowei Li, Birui Yang, Charlotte Herbig, Xuehao Wu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stefano Cabrini, Alex Zettl, Michael P. Zaletel, Feng Wang, Michael F. Crommie. Visualizing delocalized correlated electronic states in twisted double bilayer graphene. Nature Communications. 12 [1] (2021) 2516 10.1038/s41467-021-22711-1
 59. Elmar Mitterreiter, Bruno Schuler, Ana Micevic, Daniel Hernangómez-Pérez, Katja Barthelmi, Katherine A. Cochrane, Jonas Kiemle, Florian Sigger, Julian Klein, Edward Wong, Edward S. Barnard, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael Lorke, Frank Jahnke, Johnathan J. Finley, Adam M. Schwartzberg, Diana Y. Qiu, Sivan Refaely-Abramson, Alexander W. Holleitner, Alexander Weber-Bargioni, Christoph Kastl. The role of chalcogen vacancies for atomic defect emission in MoS2. Nature Communications. 12 [1] (2021) 3822 10.1038/s41467-021-24102-y
 60. Douglas A. A. Ohlberg, Diego Tami, Andreij C. Gadelha, Eliel G. S. Neto, Fabiano C. Santana, Daniel Miranda, Wellington Avelino, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonardo C. Campos, Jhonattan C. Ramirez, Cássio Gonçalves do Rego, Ado Jorio, Gilberto Medeiros-Ribeiro. The limits of near field immersion microwave microscopy evaluated by imaging bilayer graphene moiré patterns. Nature Communications. 12 [1] (2021) 2980 10.1038/s41467-021-23253-2
 61. Laurel Anderson, Austin Cheng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim. Coulomb Drag between a Carbon Nanotube and Monolayer Graphene. Physical Review Letters. 127 [25] (2021) 257701 10.1103/physrevlett.127.257701
 62. Yongjun Lee, Johnathas D’arf Severo Forte, Andrey Chaves, Anshuman Kumar, Trang Thu Tran, Youngbum Kim, Shrawan Roy, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexey Chernikov, Joon I. Jang, Tony Low, Jeongyong Kim. Boosting quantum yields in two-dimensional semiconductors via proximal metal plates. Nature Communications. 12 [1] (2021) 7095 10.1038/s41467-021-27418-x
 63. L. Banszerus, S. Möller, C. Steiner, E. Icking, S. Trellenkamp, F. Lentz, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Volk, C. Stampfer. Spin-valley coupling in single-electron bilayer graphene quantum dots. Nature Communications. 12 [1] (2021) 5250 10.1038/s41467-021-25498-3
 64. Qi-Chao Sun, Tiancheng Song, Eric Anderson, Andreas Brunner, Johannes Förster, Tetyana Shalomayeva, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joachim Gräfe, Rainer Stöhr, Xiaodong Xu, Jörg Wrachtrup. Magnetic domains and domain wall pinning in atomically thin CrBr3 revealed by nanoscale imaging. Nature Communications. 12 [1] (2021) 1989 10.1038/s41467-021-22239-4
 65. Keigo Otsuka, Nan Fang, Daiki Yamashita, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yuichiro K. Kato. Deterministic transfer of optical-quality carbon nanotubes for atomically defined technology. Nature Communications. 12 [1] (2021) 3138 10.1038/s41467-021-23413-4
 66. Hangyong Shan, Lukas Lackner, Bo Han, Evgeny Sedov, Christoph Rupprecht, Heiko Knopf, Falk Eilenberger, Johannes Beierlein, Nils Kunte, Martin Esmann, Kentaro Yumigeta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sebastian Klembt, Sven Höfling, Alexey V. Kavokin, Sefaattin Tongay, Christian Schneider, Carlos Antón-Solanas. Spatial coherence of room-temperature monolayer WSe2 exciton-polaritons in a trap. Nature Communications. 12 [1] (2021) 6406 10.1038/s41467-021-26715-9
 67. Michael Förg, Anvar S. Baimuratov, Stanislav Yu. Kruchinin, Ilia A. Vovk, Johannes Scherzer, Jonathan Förste, Victor Funk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alexander Högele. Moiré excitons in MoSe2-WSe2 heterobilayers and heterotrilayers. Nature Communications. 12 [1] (2021) 1656 10.1038/s41467-021-21822-z
 68. Su-Beom Song, Sangho Yoon, So Young Kim, Sera Yang, Seung-Young Seo, Soonyoung Cha, Hyeon-Woo Jeong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Lee, Jun Sung Kim, Moon-Ho Jo, Jonghwan Kim. Deep-ultraviolet electroluminescence and photocurrent generation in graphene/hBN/graphene heterostructures. Nature Communications. 12 [1] (2021) 7134 10.1038/s41467-021-27524-w
 69. Daniel Erkensten, Samuel Brem, Koloman Wagner, Roland Gillen, Raül Perea-Causín, Jonas D. Ziegler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Janina Maultzsch, Alexey Chernikov, Ermin Malic. Dark exciton-exciton annihilation in monolayer WSe2. Physical Review B. 104 [24] (2021) L241406 10.1103/physrevb.104.l241406
 70. Cedric Robert, Sangjun Park, Fabian Cadiz, Laurent Lombez, Lei Ren, Hans Tornatzky, Alistair Rowe, Daniel Paget, Fausto Sirotti, Min Yang, Dinh Van Tuan, Takashi Taniguchi, Bernhard Urbaszek, Kenji Watanabe, Thierry Amand, Hanan Dery, Xavier Marie. Spin/valley pumping of resident electrons in WSe2 and WS2 monolayers. Nature Communications. 12 [1] (2021) 5455 10.1038/s41467-021-25747-5
 71. N. Moreau, B. Brun, S. Somanchi, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Stampfer, B. Hackens. Upstream modes and antidots poison graphene quantum Hall effect. Nature Communications. 12 [1] (2021) 4265 10.1038/s41467-021-24481-2
 72. S. Schuler, J. E. Muench, A. Ruocco, O. Balci, D. van Thourhout, V. Sorianello, M. Romagnoli, K. Watanabe, T. Taniguchi, I. Goykhman, A. C. Ferrari, T. Mueller. High-responsivity graphene photodetectors integrated on silicon microring resonators. Nature Communications. 12 [1] (2021) 3733 10.1038/s41467-021-23436-x
 73. Piotr Kapuściński, Alex Delhomme, Diana Vaclavkova, Artur O. Slobodeniuk, Magdalena Grzeszczyk, Miroslav Bartos, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Clément Faugeras, Marek Potemski. Rydberg series of dark excitons and the conduction band spin-orbit splitting in monolayer WSe2. Communications Physics. 4 [1] (2021) 186 10.1038/s42005-021-00692-3
 74. Jekwan Lee, Wonhyeok Heo, Myungjun Cha, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jehyun Kim, Soonyoung Cha, Dohun Kim, Moon-Ho Jo, Hyunyong Choi. Ultrafast non-excitonic valley Hall effect in MoS2/WTe2 heterobilayers. Nature Communications. 12 [1] (2021) 1635 10.1038/s41467-021-21013-w
 75. Sang-Hoo Cho, Hanbyeol Jang, Heungsoon Im, Donghyeon Lee, Je-Ho Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Maeng-Je Seong, Byoung Hun Lee, Kayoung Lee. Bias-controlled multi-functional transport properties of InSe/BP van der Waals heterostructures. Scientific Reports. 11 [1] (2021) 7843 10.1038/s41598-021-87442-1
 76. Tiancheng Song, Qi-Chao Sun, Eric Anderson, Chong Wang, Jimin Qian, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, Rainer Stöhr, Di Xiao, Ting Cao, Jörg Wrachtrup, Xiaodong Xu. Direct visualization of magnetic domains and moiré magnetism in twisted 2D magnets. Science. 374 [6571] (2021) 1140-1144 10.1126/science.abj7478
 77. Tosson Elalaily, Olivér Kürtössy, Zoltán Scherübl, Martin Berke, Gergö Fülöp, István Endre Lukács, Thomas Kanne, Jesper Nygård, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Péter Makk, Szabolcs Csonka. Gate-Controlled Supercurrent in Epitaxial Al/InAs Nanowires. Nano Letters. 21 [22] (2021) 9684-9690 10.1021/acs.nanolett.1c03493
 78. Ethan G. Arnault, Trevyn F. Q. Larson, Andrew Seredinski, Lingfei Zhao, Sara Idris, Aeron McConnell, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ivan Borzenets, François Amet, Gleb Finkelstein. Multiterminal Inverse AC Josephson Effect. Nano Letters. 21 [22] (2021) 9668-9674 10.1021/acs.nanolett.1c03474
 79. Shingo Genchi, Ai I. Osaka, Azusa N. Hattori, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hidekazu Tanaka. Prominent Verway Transition of Fe3O4 Thin Films Grown on Transferable Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Electronic Materials. 3 [11] (2021) 5031-5036 10.1021/acsaelm.1c00803
 80. Magdalena Grzeszczyk, Katarzyna Olkowska-Pucko, Karol Nogajewski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Piotr Kossacki, Adam Babiński, Maciej R. Molas. Exposing the trion's fine structure by controlling the carrier concentration in hBN-encapsulated MoS2. Nanoscale. 13 [44] (2021) 18726-18733 10.1039/d1nr03855a
 81. Mingze He, Lucas Lindsay, Thomas E. Beechem, Thomas Folland, Joseph Matson, Kenji Watanabe, Andrey Zavalin, Akira Ueda, Warren. E. Collins, Takashi Taniguchi, Joshua D. Caldwell. Phonon engineering of boron nitride via isotopic enrichment. Journal of Materials Research. 36 [21] (2021) 4394-4403 10.1557/s43578-021-00426-9
 82. Zhehao Ge, Dillon Wong, Juwon Lee, Frederic Joucken, Eberth A. Quezada-Lopez, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Feng Wang, Alex Zettl, Michael F. Crommie, Jairo Velasco. Imaging Quantum Interference in Stadium-Shaped Monolayer and Bilayer Graphene Quantum Dots. Nano Letters. 21 [21] (2021) 8993-8998 10.1021/acs.nanolett.1c02271
 83. Haruki Kusaka, Ryota Ishibiki, Masayuki Toyoda, Takeshi Fujita, Tomoharu Tokunaga, Akiyasu Yamamoto, Masashi Miyakawa, Kyosuke Matsushita, Keisuke Miyazaki, Linghui Li, Satish Laxman Shinde, Mariana S. L. Lima, Takeaki Sakurai, Eiji Nishibori, Takuya Masuda, Koji Horiba, Kenji Watanabe, Susumu Saito, Masahiro Miyauchi, Takashi Taniguchi, Hideo Hosono, Takahiro Kondo. Crystalline boron monosulfide nanosheets with tunable bandgaps. Journal of Materials Chemistry A. 9 [43] (2021) 24631-24640 10.1039/d1ta03307g
 84. N. Moreau, B. Brun, S. Somanchi, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Stampfer, B. Hackens. Contacts and upstream modes explain the electron-hole asymmetry in the graphene quantum Hall regime. Physical Review B. 104 [20] (2021) L201406 10.1103/physrevb.104.l201406
 85. Xi Wang, Jiayi Zhu, Kyle L. Seyler, Pasqual Rivera, Huiyuan Zheng, Yingqi Wang, Minhao He, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Daniel R. Gamelin, Wang Yao, Xiaodong Xu. Moiré trions in MoSe2/WSe2 heterobilayers. Nature Nanotechnology. 16 [11] (2021) 1208-1213 10.1038/s41565-021-00969-2
 86. Victor Funk, Koloman Wagner, Edith Wietek, Jonas D. Ziegler, Jonathan Förste, Jessica Lindlau, Michael Förg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alexey Chernikov, Alexander Högele. Spectral asymmetry of phonon sideband luminescence in monolayer and bilayer WSe2. Physical Review Research. 3 [4] (2021) L042019 10.1103/physrevresearch.3.l042019
 87. Andrew T. Pierce, Yonglong Xie, Jeong Min Park, Eslam Khalaf, Seung Hwan Lee, Yuan Cao, Daniel E. Parker, Patrick R. Forrester, Shaowen Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ashvin Vishwanath, Pablo Jarillo-Herrero, Amir Yacoby. Unconventional sequence of correlated Chern insulators in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Physics. 17 [11] (2021) 1210-1215 10.1038/s41567-021-01347-4
 88. Hyeonjun Baek, Mauro Brotons-Gisbert, Aidan Campbell, Valerio Vitale, Johannes Lischner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Brian D. Gerardot. Optical read-out of Coulomb staircases in a moiré superlattice via trapped interlayer trions. Nature Nanotechnology. 16 [11] (2021) 1237-1243 10.1038/s41565-021-00970-9
 89. Petr Stepanov, Ming Xie, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Xiaobo Lu, Allan H. MacDonald, B. Andrei Bernevig, Dmitri K. Efetov. Competing Zero-Field Chern Insulators in Superconducting Twisted Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 127 [19] (2021) 197701 10.1103/physrevlett.127.197701
 90. Dongying Wang, Mohammed Karaki, Nicholas Mazzucca, Haidong Tian, Guixin Cao, ChunNing Lau, Yuan-Ming Lu, Marc Bockrath, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Spin-orbit coupling and interactions in quantum Hall states of graphene/ WSe2 heterobilayers. Physical Review B. 104 [20] (2021) L201301 10.1103/physrevb.104.l201301
 91. Alexander Block, Alessandro Principi, Niels C. H. Hesp, Aron W. Cummings, Matz Liebel, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stephan Roche, Frank H. L. Koppens, Niek F. van Hulst, Klaas-Jan Tielrooij. Observation of giant and tunable thermal diffusivity of a Dirac fluid at room temperature. Nature Nanotechnology. 16 [11] (2021) 1195-1200 10.1038/s41565-021-00957-6
 92. Florian Dirnberger, Jonas D. Ziegler, Paulo E. Faria Junior, Rezlind Bushati, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jaroslav Fabian, Dominique Bougeard, Alexey Chernikov, Vinod M. Menon. Quasi-1D exciton channels in strain-engineered 2D materials. Science Advances. 7 [44] (2021) 10.1126/sciadv.abj3066
 93. Liguo Ma, Phuong X. Nguyen, Zefang Wang, Yongxin Zeng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, Kin Fai Mak, Jie Shan. Strongly correlated excitonic insulator in atomic double layers. Nature. 598 [7882] (2021) 585-589 10.1038/s41586-021-03947-9
 94. Bálint Szentpéteri, Peter Rickhaus, Folkert K. de Vries, Albin Márffy, Bálint Fülöp, Endre Tóvári, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andor Kormányos, Szabolcs Csonka, Péter Makk. Tailoring the Band Structure of Twisted Double Bilayer Graphene with Pressure. Nano Letters. 21 [20] (2021) 8777-8784 10.1021/acs.nanolett.1c03066
 95. Franklin Liou, Hsin-Zon Tsai, Andrew S. Aikawa, Kyler C. Natividad, Eric Tang, Ethan Ha, Alexander Riss, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Johannes Lischner, Alex Zettl, Michael F. Crommie. Imaging Reconfigurable Molecular Concentration on a Graphene Field-Effect Transistor. Nano Letters. 21 [20] (2021) 8770-8776 10.1021/acs.nanolett.1c03039
 96. Xinzuo Sun, Yan Chen, Zhiwei Li, Yu Han, Qin Zhou, Binbin Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Aidi Zhao, Jianlu Wang, Yuan Liu, Jiamin Xue. Visualizing Band Profiles of Gate-Tunable Junctions in MoS2/WSe2 Heterostructure Transistors. ACS Nano. 15 [10] (2021) 16314-16321 10.1021/acsnano.1c05491
 97. Souvik Biswas, Meir Y. Grajower, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Harry A. Atwater. Broadband electro-optic polarization conversion with atomically thin black phosphorus. Science. 374 [6566] (2021) 448-453 10.1126/science.abj7053
 98. Jae-Pil So, Ha-Reem Kim, Hyeonjun Baek, Kwang-Yong Jeong, Hoo-Cheol Lee, Woong Huh, Yoon Seok Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jungkil Kim, Chul-Ho Lee, Hong-Gyu Park. Electrically driven strain-induced deterministic single-photon emitters in a van der Waals heterostructure. Science Advances. 7 [43] (2021) 10.1126/sciadv.abj3176
 99. Haoxin Zhou, Tian Xie, Areg Ghazaryan, Tobias Holder, James R. Ehrets, Eric M. Spanton, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Erez Berg, Maksym Serbyn, Andrea F. Young. Half- and quarter-metals in rhombohedral trilayer graphene. Nature. 598 [7881] (2021) 429-433 10.1038/s41586-021-03938-w
 100. Haoxin Zhou, Tian Xie, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andrea F. Young. Superconductivity in rhombohedral trilayer graphene. Nature. 598 [7881] (2021) 434-438 10.1038/s41586-021-03926-0
 101. Ido Schwartz, Yuya Shimazaki, Clemens Kuhlenkamp, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Martin Kroner, Ataç Imamoğlu. Electrically tunable Feshbach resonances in twisted bilayer semiconductors. Science. 374 [6565] (2021) 336-340 10.1126/science.abj3831
 102. Da Wang, Evan J. Telford, Avishai Benyamini, John Jesudasan, Pratap Raychaudhuri, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory R. Dean, Abhay N. Pasupathy. Andreev Reflections in NbN/Graphene Junctions under Large Magnetic Fields. Nano Letters. 21 [19] (2021) 8229-8235 10.1021/acs.nanolett.1c02020
 103. Zidong Li, Darwin F. Cordovilla Leon, Woncheol Lee, Kanak Datta, Zhengyang Lyu, Jize Hou, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Emmanouil Kioupakis, Parag B. Deotare. Dielectric Engineering for Manipulating Exciton Transport in Semiconductor Monolayers. Nano Letters. 21 [19] (2021) 8409-8417 10.1021/acs.nanolett.1c02990
 104. Xiaohui Xu, Zachariah O. Martin, Demid Sychev, Alexei S. Lagutchev, Yong P. Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Vladimir M. Shalaev, Alexandra Boltasseva. Creating Quantum Emitters in Hexagonal Boron Nitride Deterministically on Chip-Compatible Substrates. Nano Letters. 21 [19] (2021) 8182-8189 10.1021/acs.nanolett.1c02640
 105. Yongliang Chen, Chi Li, Simon White, Milad Nonahal, Zai-Quan Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Milos Toth, Toan Trong Tran, Igor Aharonovich. Generation of High-Density Quantum Emitters in High-Quality, Exfoliated Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Materials & Interfaces. 13 [39] (2021) 47283-47292 10.1021/acsami.1c14863
 106. Jonathan M. Polfus, Marta Benthem Muñiz, Ayaz Ali, Daniel A. Barragan‐Yani, Per Erik Vullum, Martin F. Sunding, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Branson D. Belle. Temperature‐Dependent Adhesion in van der Waals Heterostructures. Advanced Materials Interfaces. 8 [20] (2021) 2100838 10.1002/admi.202100838
 107. Sangjun Park, Bo Han, Caroline Boule, Daniel Paget, Alistair C H Rowe, Fausto Sirotti, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Cedric Robert, Laurent Lombez, Bernhard Urbaszek, Xavier Marie, Fabian Cadiz. Imaging Seebeck drift of excitons and trions in MoSe2 monolayers. 2D Materials. 8 [4] (2021) 045014 10.1088/2053-1583/ac171f
 108. Youn Sung Na, Jong Hun Kim, Sojung Kang, Jae Hwan Jeong, Sunho Park, Dae Hyun Kim, Kyuwook Ihm, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Young-Kyun Kwon, Young Duck Kim, Gwan-Hyoung Lee. Modulation of optical and electrical properties in hexagonal boron nitride by defects induced via oxygen plasma treatment. 2D Materials. 8 [4] (2021) 045041 10.1088/2053-1583/ac2c10
 109. S. Candussio, L. E. Golub, S. Bernreuter, T. Jötten, T. Rockinger, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Eroms, D. Weiss, S. D. Ganichev. Nonlinear intensity dependence of edge photocurrents in graphene induced by terahertz radiation. Physical Review B. 104 [15] (2021) 155404 10.1103/physrevb.104.155404
 110. Hongyuan Li, Shaowei Li, Mit H. Naik, Jingxu Xie, Xinyu Li, Emma Regan, Danqing Wang, Wenyu Zhao, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Steven G. Louie, Michael F. Crommie, Feng Wang. Imaging local discharge cascades for correlated electrons in WS2/WSe2 moiré superlattices. Nature Physics. 17 [10] (2021) 1114-1119 10.1038/s41567-021-01324-x
 111. Samarth Vadia, Johannes Scherzer, Holger Thierschmann, Clemens Schäfermeier, Claudio Dal Savio, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, David Hunger, Khaled Karraï, Alexander Högele. Open-Cavity in Closed-Cycle Cryostat as a Quantum Optics Platform. PRX Quantum. 2 [4] (2021) 040318 10.1103/prxquantum.2.040318
 112. Sébastien Roux, Christophe Arnold, Fulvio Paleari, Lorenzo Sponza, Eli Janzen, James H. Edgar, Bérangère Toury, Catherine Journet, Vincent Garnier, Philippe Steyer, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, François Ducastelle, Annick Loiseau, Julien Barjon. Radiative lifetime of free excitons in hexagonal boron nitride. Physical Review B. 104 [16] (2021) L161203 10.1103/physrevb.104.l161203
 113. Niels C. H. Hesp, Iacopo Torre, Daniel Rodan-Legrain, Pietro Novelli, Yuan Cao, Stephen Carr, Shiang Fang, Petr Stepanov, David Barcons-Ruiz, Hanan Herzig Sheinfux, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitri K. Efetov, Efthimios Kaxiras, Pablo Jarillo-Herrero, Marco Polini, Frank H. L. Koppens. Observation of interband collective excitations in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 17 [10] (2021) 1162-1168 10.1038/s41567-021-01327-8
 114. Tingxin Li, Jiacheng Zhu, Yanhao Tang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Veit Elser, Jie Shan, Kin Fai Mak. Charge-order-enhanced capacitance in semiconductor moiré superlattices. Nature Nanotechnology. 16 [10] (2021) 1068-1072 10.1038/s41565-021-00955-8
 115. Yuki Okigawa, Tomoaki Masuzawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takatoshi Yamada. Temperature dependence of carrier mobility in chemical vapor deposited graphene on high-pressure, high-temperature hexagonal boron nitride. Applied Surface Science. 562 (2021) 150146 10.1016/j.apsusc.2021.150146
 116. Meng Yu Tsai, Ko Chun Lee, Che Yi Lin, Yuan Ming Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching Hwa Ho, Chen Hsin Lien, Po Wen Chiu, Yen Fu Lin. Photoactive Electro‐Controlled Visual Perception Memory for Emulating Synaptic Metaplasticity and Hebbian Learning. Advanced Functional Materials. 31 [40] (2021) 2105345 10.1002/adfm.202105345
 117. Min Sup Choi, Ankur Nipane, Brian S. Y. Kim, Mark E. Ziffer, Ipshita Datta, Abhinandan Borah, Younghun Jung, Bumho Kim, Daniel Rhodes, Apoorv Jindal, Zachary A. Lamport, Myeongjin Lee, Amirali Zangiabadi, Maya N. Nair, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ioannis Kymissis, Abhay N. Pasupathy, Michal Lipson, Xiaoyang Zhu, Won Jong Yoo, James Hone, James T. Teherani. High carrier mobility in graphene doped using a monolayer of tungsten oxyselenide. Nature Electronics. 4 [10] (2021) 731-739 10.1038/s41928-021-00657-y
 118. Manh Hong Nguyen, Soo Yeon Lim, Takashi Taniguchi, Kenji Wantanabe, Hyeonsik Cheong. Interlayer interaction in 2H-MoTe2/hBN heterostructures. 2D Materials. 8 [4] (2021) 045004 10.1088/2053-1583/ac1254
 119. Hao-Wei Tu, Che-Chi Shih, Chin-Lung Lin, Meng-Zhe Yu, Jian-Jhong Lai, Ji-Chang Luo, Geng-Li Lin, Wen-Bin Jian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chenming Hu. High field-effect performance and intrinsic scattering in the two-dimensional MoS2 semiconductors. Applied Surface Science. 564 (2021) 150422 10.1016/j.apsusc.2021.150422
 120. Jean Comtet, Archith Rayabharam, Evgenii Glushkov, Miao Zhang, Ahmet Avsar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Narayana R. Aluru, Aleksandra Radenovic. Anomalous interfacial dynamics of single proton charges in binary aqueous solutions. Science Advances. 7 [40] (2021) 10.1126/sciadv.abg8568
 121. Tamaghna Chowdhury, Diptabrata Paul, Divya Nechiyil, Gokul M A, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, G V Pavan Kumar, Atikur Rahman. Modulation of trion and exciton formation in monolayer WS2 by dielectric and substrate engineering. 2D Materials. 8 [4] (2021) 045032 10.1088/2053-1583/ac234f
 122. Hongyuan Li, Shaowei Li, Emma C. Regan, Danqing Wang, Wenyu Zhao, Salman Kahn, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Michael F. Crommie, Feng Wang. Imaging two-dimensional generalized Wigner crystals. Nature. 597 [7878] (2021) 650-654 10.1038/s41586-021-03874-9
 123. Aroop K. Behera, Charles Thomas Harris, Douglas V. Pete, Collin J. Delker, Per Erik Vullum, Marta B. Muniz, Ozhan Koybasi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Branson D. Belle, Suprem R. Das. High-Performance and Ultralow-Noise Two-Dimensional Heterostructure Field-Effect Transistors with One-Dimensional Electrical Contacts. ACS Applied Electronic Materials. 3 [9] (2021) 4126-4134 10.1021/acsaelm.1c00595
 124. Justin Boddison-Chouinard, Alex Bogan, Norman Fong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sergei Studenikin, Andrew Sachrajda, Marek Korkusinski, Abdulmenaf Altintas, Maciej Bieniek, Pawel Hawrylak, Adina Luican-Mayer, Louis Gaudreau. Gate-controlled quantum dots in monolayer WSe2. Applied Physics Letters. 119 [13] (2021) 133104 10.1063/5.0062838
 125. Zheng Sun, Jonathan Beaumariage, Qiaochu Wan, Hassan Alnatah, Nicholas Hougland, Jessica Chisholm, Qingrui Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Benjamin Matthew Hunt, Igor V. Bondarev, David Snoke. Charged Bosons Made of Fermions in Bilayer Structures with Strong Metallic Screening. Nano Letters. 21 [18] (2021) 7669-7675 10.1021/acs.nanolett.1c02422
 126. Kohei Sakanashi, Peter Krüger, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Kim, David K. Ferry, Jonathan P. Bird, Nobuyuki Aoki. Signature of Spin-Resolved Quantum Point Contact in p-Type Trilayer WSe2 van der Waals Heterostructure. Nano Letters. 21 [18] (2021) 7534-7541 10.1021/acs.nanolett.1c01828
 127. Cheng Hu, Aolin Deng, Peiyue Shen, Xingdong Luo, Xianliang Zhou, Tongyao Wu, Xinyue Huang, Yulong Dong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Guibai Xie, Xiaojun Li, Qi Liang, Zhiwen Shi. Direct imaging of interlayer-coupled symmetric and antisymmetric plasmon modes in graphene/hBN/graphene heterostructures. Nanoscale. 13 [35] (2021) 14628-14635 10.1039/d1nr03210k
 128. Tingxin Li, Shengwei Jiang, Lizhong Li, Yang Zhang, Kaifei Kang, Jiacheng Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Debanjan Chowdhury, Liang Fu, Jie Shan, Kin Fai Mak. Continuous Mott transition in semiconductor moiré superlattices. Nature. 597 [7876] (2021) 350-354 10.1038/s41586-021-03853-0
 129. Augusto Ghiotto, En-Min Shih, Giancarlo S. S. G. Pereira, Daniel A. Rhodes, Bumho Kim, Jiawei Zang, Andrew J. Millis, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Lei Wang, Cory R. Dean, Abhay N. Pasupathy. Quantum criticality in twisted transition metal dichalcogenides. Nature. 597 [7876] (2021) 345-349 10.1038/s41586-021-03815-6
 130. Conrad H. Stansbury, M. Iqbal Bakti Utama, Claudia G. Fatuzzo, Emma C. Regan, Danqing Wang, Ziyu Xiang, Mingchao Ding, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mark Blei, Yuxia Shen, Stéphane Lorcy, Aaron Bostwick, Chris Jozwiak, Roland Koch, Sefaattin Tongay, José Avila, Eli Rotenberg, Feng Wang, Alessandra Lanzara. Visualizing electron localization of WS 2 /WSe 2 moiré superlattices in momentum space. Science Advances. 7 [37] (2021) 10.1126/sciadv.abf4387
 131. Peter Rickhaus, Folkert K. de Vries, Jihang Zhu, Elías Portoles, Giulia Zheng, Michele Masseroni, Annika Kurzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Allan H. MacDonald, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Correlated electron-hole state in twisted double-bilayer graphene. Science. 373 [6560] (2021) 1257-1260 10.1126/science.abc3534
 132. Frédéric Joucken, Cristina Bena, Zhehao Ge, Eberth Quezada-Lopez, Sarah Pinon, Vardan Kaladzhyan, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Aires Ferreira, Jairo Velasco. Direct Visualization of Native Defects in Graphite and Their Effect on the Electronic Properties of Bernal-Stacked Bilayer Graphene. Nano Letters. 21 [17] (2021) 7100-7108 10.1021/acs.nanolett.1c01442
 133. Tiancheng Song, Eric Anderson, Matisse Wei-Yuan Tu, Kyle Seyler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, Xiaosong Li, Ting Cao, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu. Spin photovoltaic effect in magnetic van der Waals heterostructures. Science Advances. 7 [36] (2021) 10.1126/sciadv.abg8094
 134. Carlos Anton-Solanas, Maximilian Waldherr, Martin Klaas, Holger Suchomel, Tristan H. Harder, Hui Cai, Evgeny Sedov, Sebastian Klembt, Alexey V. Kavokin, Sefaattin Tongay, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sven Höfling, Christian Schneider. Bosonic condensation of exciton–polaritons in an atomically thin crystal. Nature Materials. 20 [9] (2021) 1233-1239 10.1038/s41563-021-01000-8
 135. Mátyás Kocsis, Oleksandr Zheliuk, Péter Makk, Endre Tóvári, Péter Kun, Oleg Evgenevich Tereshchenko, Konstantin Aleksandrovich Kokh, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jianting Ye, Szabolcs Csonka. In situ tuning of symmetry-breaking-induced nonreciprocity in the giant-Rashba semiconductor BiTeBr. Physical Review Research. 3 [3] (2021) 033253 10.1103/physrevresearch.3.033253
 136. Zhehao Ge, Sergey Slizovskiy, Frédéric Joucken, Eberth A. Quezada, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Vladimir I. Fal’ko, Jairo Velasco. Control of Giant Topological Magnetic Moment and Valley Splitting in Trilayer Graphene. Physical Review Letters. 127 [13] (2021) 136402 10.1103/physrevlett.127.136402
 137. Nitin Prasad, G. William Burg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonard F. Register, Emanuel Tutuc. Quantum Lifetime Spectroscopy and Magnetotunneling in Double Bilayer Graphene Heterostructures. Physical Review Letters. 127 [11] (2021) 117701 10.1103/physrevlett.127.117701
 138. Yueh-Chun Wu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jun Yan. Enhancement of exciton valley polarization in monolayer MoS2 induced by scattering. Physical Review B. 104 [12] (2021) L121408 10.1103/physrevb.104.l121408
 139. Zhiyong Wang, Lisa S. Walter, Mao Wang, Petko St. Petkov, Baokun Liang, Haoyuan Qi, Nguyen Ngan Nguyen, Mike Hambsch, Haixia Zhong, Mingchao Wang, SangWook Park, Lukas Renn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stefan C. B. Mannsfeld, Thomas Heine, Ute Kaiser, Shengqiang Zhou, Ralf Thomas Weitz, Xinliang Feng, Renhao Dong. Interfacial Synthesis of Layer-Oriented 2D Conjugated Metal–Organic Framework Films toward Directional Charge Transport. Journal of the American Chemical Society. 143 [34] (2021) 13624-13632 10.1021/jacs.1c05051
 140. Satoshi Kusaba, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhiro Yanagi, Koichiro Tanaka. Role of dark exciton states in the relaxation dynamics of bright 1s excitons in monolayer WSe2. Applied Physics Letters. 119 [9] (2021) 093101 10.1063/5.0064795
 141. Richa Mitra, Manas Ranjan Sahu, Aditya Sood, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hadas Shtrikman, Subroto Mukerjee, A K Sood, Anindya Das. Anomalous thermopower oscillations in graphene-nanowire vertical heterostructures. Nanotechnology. 32 [34] (2021) 345201 10.1088/1361-6528/ac0191
 142. Aleksander Rodek, Thilo Hahn, Jacek Kasprzak, Tomasz Kazimierczuk, Karol Nogajewski, Karolina Ewa Połczyńska, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tilmann Kuhn, Paweł Machnikowski, Marek Potemski, Daniel Wigger, Piotr Kossacki. Local field effects in ultrafast light–matter interaction measured by pump-probe spectroscopy of monolayer MoSe2. Nanophotonics. 10 [10] (2021) 2717-2728 10.1515/nanoph-2021-0194
 143. Bálint Fülöp, Albin Márffy, Endre Tóvári, Máté Kedves, Simon Zihlmann, David Indolese, Zoltán Kovács-Krausz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger, István Kézsmárki, Péter Makk, Szabolcs Csonka. New method of transport measurements on van der Waals heterostructures under pressure. Journal of Applied Physics. 130 [6] (2021) 064303 10.1063/5.0058583
 144. Seonghyun Koo, Ina Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji Hoon Shim, Sunmin Ryu. Extraordinary Photostability and Davydov Splitting in BN-Sandwiched Single-Layer Tetracene Molecular Crystals. Nano Letters. 21 [15] (2021) 6600-6608 10.1021/acs.nanolett.1c02009
 145. Vilas Patil, Jihyun Kim, Khushabu Agrawal, Tuson Park, Junsin Yi, Nobuyuki Aoki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Kim. High mobility field-effect transistors based on MoS2 crystals grown by the flux method. Nanotechnology. 32 [32] (2021) 325603 10.1088/1361-6528/abf6f1
 146. Nathan Chejanovsky, Amlan Mukherjee, Jianpei Geng, Yu-Chen Chen, Youngwook Kim, Andrej Denisenko, Amit Finkler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Durga Bhaktavatsala Rao Dasari, Philipp Auburger, Adam Gali, Jurgen H. Smet, Jörg Wrachtrup. Single-spin resonance in a van der Waals embedded paramagnetic defect. Nature Materials. 20 [8] (2021) 1079-1084 10.1038/s41563-021-00979-4
 147. Koloman Wagner, Jonas Zipfel, Roberto Rosati, Edith Wietek, Jonas D. Ziegler, Samuel Brem, Raül Perea-Causín, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mikhail M. Glazov, Ermin Malic, Alexey Chernikov. Nonclassical Exciton Diffusion in Monolayer WSe2. Physical Review Letters. 127 [7] (2021) 076801 10.1103/physrevlett.127.076801
 148. Mauro Brotons-Gisbert, Hyeonjun Baek, Aidan Campbell, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Brian D. Gerardot. Moiré-Trapped Interlayer Trions in a Charge-Tunable WSe2/MoSe2 Heterobilayer. Physical Review X. 11 [3] (2021) 031033 10.1103/physrevx.11.031033
 149. Frédéric Joucken, Cristina Bena, Zhehao Ge, Eberth Arturo Quezada-Lopez, François Ducastelle, Takashi Tanagushi, Kenji Watanabe, Jairo Velasco. Sublattice Dependence and Gate Tunability of Midgap and Resonant States Induced by Native Dopants in Bernal-Stacked Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 127 [10] (2021) 106401 10.1103/physrevlett.127.106401
 150. Jiamin Quan, Lukas Linhart, Miao-Ling Lin, Daehun Lee, Jihang Zhu, Chun-Yuan Wang, Wei-Ting Hsu, Junho Choi, Jacob Embley, Carter Young, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Chih-Kang Shih, Keji Lai, Allan H. MacDonald, Ping-Heng Tan, Florian Libisch, Xiaoqin Li. Phonon renormalization in reconstructed MoS2 moiré superlattices. Nature Materials. 20 [8] (2021) 1100-1105 10.1038/s41563-021-00960-1
 151. Namphung Peimyoo, Thorsten Deilmann, Freddie Withers, Janire Escolar, Darren Nutting, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alireza Taghizadeh, Monica Felicia Craciun, Kristian Sommer Thygesen, Saverio Russo. Electrical tuning of optically active interlayer excitons in bilayer MoS2. Nature Nanotechnology. 16 [8] (2021) 888-893 10.1038/s41565-021-00916-1
 152. Shaofan Yuan, Doron Naveh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fengnian Xia. A wavelength-scale black phosphorus spectrometer. Nature Photonics. 15 [8] (2021) 601-607 10.1038/s41566-021-00787-x
 153. Keisuke Shinokita, Yuhei Miyauchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazunari Matsuda. Resonant Coupling of a Moiré Exciton to a Phonon in a WSe2/MoSe2 Heterobilayer. Nano Letters. 21 [14] (2021) 5938-5944 10.1021/acs.nanolett.1c00733
 154. Xiaobo Lu, Biao Lian, Gaurav Chaudhary, Benjamin A. Piot, Giulio Romagnoli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Martino Poggio, Allan H. MacDonald, B. Andrei Bernevig, Dmitri K. Efetov. Multiple flat bands and topological Hofstadter butterfly in twisted bilayer graphene close to the second magic angle. Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 [30] (2021) 10.1073/pnas.2100006118
 155. Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Chaowei Hu, Jian-Xiang Qiu, Christian Tzschaschel, Barun Ghosh, Sheng-Chin Ho, Damien Bérubé, Rui Chen, Haipeng Sun, Zhaowei Zhang, Xin-Yue Zhang, Yu-Xuan Wang, Naizhou Wang, Zumeng Huang, Claudia Felser, Amit Agarwal, Thomas Ding, Hung-Ju Tien, Austin Akey, Jules Gardener, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kenneth S. Burch, David C. Bell, Brian B. Zhou, Weibo Gao, Hai-Zhou Lu, Arun Bansil, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Liang Fu, Qiong Ma, Ni Ni, Su-Yang Xu. Layer Hall effect in a 2D topological axion antiferromagnet. Nature. 595 [7868] (2021) 521-525 10.1038/s41586-021-03679-w
 156. Yuan Cao, Jeong Min Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Pauli-limit violation and re-entrant superconductivity in moiré graphene. Nature. 595 [7868] (2021) 526-531 10.1038/s41586-021-03685-y
 157. Satoshi Kusaba, Yoshiki Katagiri, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhiro Yanagi, Nobuko Naka, Koichiro Tanaka. Broadband sum frequency generation spectroscopy of dark exciton states in hBN-encapsulated monolayer WSe2. Optics Express. 29 [16] (2021) 24629 10.1364/oe.431148
 158. Daniel N. Shanks, Fateme Mahdikhanysarvejahany, Christine Muccianti, Adam Alfrey, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hongyi Yu, Brian J. LeRoy, John R. Schaibley. Nanoscale Trapping of Interlayer Excitons in a 2D Semiconductor Heterostructure. Nano Letters. 21 [13] (2021) 5641-5647 10.1021/acs.nanolett.1c01215
 159. Mehdi Ramezani, Ian Correa Sampaio, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger, Andreas Baumgartner. Superconducting Contacts to a Monolayer Semiconductor. Nano Letters. 21 [13] (2021) 5614-5619 10.1021/acs.nanolett.1c00615
 160. Xiang Hua, Datong Zhang, Bumho Kim, Dongjea Seo, Kyungnam Kang, Eui-Hyeok Yang, Jiayang Hu, Xianda Chen, Haoran Liang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Young Duck Kim, Irving P. Herman. Stabilization of Chemical-Vapor-Deposition-Grown WS2 Monolayers at Elevated Temperature with Hexagonal Boron Nitride Encapsulation. ACS Applied Materials & Interfaces. 13 [26] (2021) 31271-31278 10.1021/acsami.1c06348
 161. Matthew C. DeCapua, Yueh-Chun Wu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jun Yan. Probing the bright exciton state in twisted bilayer graphene via resonant Raman scattering. Applied Physics Letters. 119 [1] (2021) 013103 10.1063/5.0049458
 162. Fida Ali, Faisal Ahmed, Muhammad Taqi, Sekhar Babu Mitta, Tien Dat Ngo, Deok Joon Eom, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hyoungsub Kim, Euyheon Hwang, Won Jong Yoo. Traps at the hBN/WSe2 interface and their impact on polarity transition in WSe2. 2D Materials. 8 [3] (2021) 035027 10.1088/2053-1583/abf98d
 163. Ziwei Dou, Taro Wakamura, Pauli Virtanen, Nian-Jheng Wu, Richard Deblock, Sandrine Autier-Laurent, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sophie Guéron, Hélène Bouchiat, Meydi Ferrier. Microwave photoassisted dissipation and supercurrent of a phase-biased graphene-superconductor ring. Physical Review Research. 3 [3] (2021) L032009 10.1103/physrevresearch.3.l032009
 164. Young Jae Shin, Wheemyung Shin, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Sung-Ho Bae. Fast and accurate robotic optical detection of exfoliated graphene and hexagonal boron nitride by deep neural networks. 2D Materials. 8 [3] (2021) 035017 10.1088/2053-1583/abd72c
 165. You Zhou, Jiho Sung, Elise Brutschea, Ilya Esterlis, Yao Wang, Giovanni Scuri, Ryan J. Gelly, Hoseok Heo, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Gergely Zaránd, Mikhail D. Lukin, Philip Kim, Eugene Demler, Hongkun Park. Bilayer Wigner crystals in a transition metal dichalcogenide heterostructure. Nature. 595 [7865] (2021) 48-52 10.1038/s41586-021-03560-w
 166. Tomasz Smoleński, Pavel E. Dolgirev, Clemens Kuhlenkamp, Alexander Popert, Yuya Shimazaki, Patrick Back, Xiaobo Lu, Martin Kroner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ilya Esterlis, Eugene Demler, Ataç Imamoğlu. Signatures of Wigner crystal of electrons in a monolayer semiconductor. Nature. 595 [7865] (2021) 53-57 10.1038/s41586-021-03590-4
 167. Folkert K. de Vries, Elías Portolés, Giulia Zheng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Peter Rickhaus. Gate-defined Josephson junctions in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Nanotechnology. 16 [7] (2021) 760-763 10.1038/s41565-021-00896-2
 168. Hongyuan Li, Shaowei Li, Mit H. Naik, Jingxu Xie, Xinyu Li, Jiayin Wang, Emma Regan, Danqing Wang, Wenyu Zhao, Sihan Zhao, Salman Kahn, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Steven G. Louie, Feng Wang, Michael F. Crommie. Imaging moiré flat bands in three-dimensional reconstructed WSe2/WS2 superlattices. Nature Materials. 20 [7] (2021) 945-950 10.1038/s41563-021-00923-6
 169. Nathanael P. Kazmierczak, Madeline Van Winkle, Colin Ophus, Karen C. Bustillo, Stephen Carr, Hamish G. Brown, Jim Ciston, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, D. Kwabena Bediako. Strain fields in twisted bilayer graphene. Nature Materials. 20 [7] (2021) 956-963 10.1038/s41563-021-00973-w
 170. Erfu Liu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Nathaniel M. Gabor, Yong-Tao Cui, Chun Hung Lui. Excitonic and Valley-Polarization Signatures of Fractional Correlated Electronic Phases in a WSe2/WS2 Moiré Superlattice. Physical Review Letters. 127 [3] (2021) 037402 10.1103/physrevlett.127.037402
 171. Lavinia Ghirardini, Eva A A Pogna, Giancarlo Soavi, Andrea Tomadin, Paolo Biagioni, Stefano Dal Conte, Sandro Mignuzzi, Domenico De Fazio, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Lamberto Duò, Marco Finazzi, Marco Polini, Andrea C Ferrari, Giulio Cerullo, Michele Celebrano. Tunable broadband light emission from graphene. 2D Materials. 8 [3] (2021) 035026 10.1088/2053-1583/abf08d
 172. Jian Tang, Congli He, Jianshi Tang, Kun Yue, Qingtian Zhang, Yizhou Liu, Qinqin Wang, Shuopei Wang, Na Li, Cheng Shen, Yanchong Zhao, Jieying Liu, Jiahao Yuan, Zheng Wei, Jiawei Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dashan Shang, Shouguo Wang, Wei Yang, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang. A Reliable All‐2D Materials Artificial Synapse for High Energy‐Efficient Neuromorphic Computing. Advanced Functional Materials. 31 [27] (2021) 2011083 10.1002/adfm.202011083
 173. Daniel Rodan-Legrain, Yuan Cao, Jeong Min Park, Sergio C. de la Barrera, Mallika T. Randeria, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Highly tunable junctions and non-local Josephson effect in magic-angle graphene tunnelling devices. Nature Nanotechnology. 16 [7] (2021) 769-775 10.1038/s41565-021-00894-4
 174. Carolin Gold, Angelika Knothe, Annika Kurzmann, Aitor Garcia-Ruiz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vladimir Fal’ko, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. Coherent Jetting from a Gate-Defined Channel in Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 127 [4] (2021) 046801 10.1103/physrevlett.127.046801
 175. Paul Seifert, José Ramón Durán Retamal, Rafael Luque Merino, Hanan Herzig Sheinfux, John N Moore, Mohammed Ali Aamir, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kazuo Kadowaki, Massimo Artiglia, Marco Romagnoli, Dmitri K Efetov. A high-T c van der Waals superconductor based photodetector with ultra-high responsivity and nanosecond relaxation time. 2D Materials. 8 [3] (2021) 035053 10.1088/2053-1583/ac072f
 176. Chenhao Jin, Zui Tao, Tingxin Li, Yang Xu, Yanhao Tang, Jiacheng Zhu, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Liang Fu, Jie Shan, Kin Fai Mak. Stripe phases in WSe2/WS2 moiré superlattices. Nature Materials. 20 [7] (2021) 940-944 10.1038/s41563-021-00959-8
 177. R Le Goff, M Rosticher, Y Peng, Z Liu, T Taniguchi, K Watanabe, J-M Berroir, E Bocquillon, G Fève, C Voisin, J Chazelas, B Plaçais, E Baudin. Microwave surface transport in narrow-bandgap PdSe2 -MOSFETs. 2D Materials. 8 [3] (2021) 035035 10.1088/2053-1583/abfe9f
 178. M. Vizner Stern, Y. Waschitz, W. Cao, I. Nevo, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. Sela, M. Urbakh, O. Hod, M. Ben Shalom. Interfacial ferroelectricity by van der Waals sliding. Science. 372 [6549] (2021) 1462-1466 10.1126/science.abe8177
 179. Kenji Yasuda, Xirui Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Stacking-engineered ferroelectricity in bilayer boron nitride. Science. 372 [6549] (2021) 1458-1462 10.1126/science.abd3230
 180. Wenyu Zhao, Sihan Zhao, Hongyuan Li, Sheng Wang, Shaoxin Wang, M. Iqbal Bakti Utama, Salman Kahn, Yue Jiang, Xiao Xiao, SeokJae Yoo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Feng Wang. Efficient Fizeau drag from Dirac electrons in monolayer graphene. Nature. 594 [7864] (2021) 517-521 10.1038/s41586-021-03574-4
 181. Jakob Genser, Daniele Nazzari, Viktoria Ritter, Ole Bethge, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Emmerich Bertagnolli, Friedhelm Bechstedt, Alois Lugstein. Optical Signatures of Dirac Electrodynamics for hBN-Passivated Silicene on Au(111). Nano Letters. 21 [12] (2021) 5301-5307 10.1021/acs.nanolett.1c01440
 182. Shaopeng Feng, Yutian Yang, Lei Gao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhenliang Hu, Junpeng Lu, Zhenhua Ni. Tunable self-trapped excitons in 2D layered rubrene. Applied Physics Letters. 118 [25] (2021) 253103 10.1063/5.0049942
 183. C. L. Tschirhart, M. Serlin, H. Polshyn, A. Shragai, Z. Xia, J. Zhu, Y. Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. E. Huber, A. F. Young. Imaging orbital ferromagnetism in a moiré Chern insulator. Science. 372 [6548] (2021) 1323-1327 10.1126/science.abd3190
 184. Alfredo Segura, Ramon Cuscó, Claudio Attaccalite, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Luis Artús. Tuning the Direct and Indirect Excitonic Transitions of h-BN by Hydrostatic Pressure. The Journal of Physical Chemistry C. 125 [23] (2021) 12880-12885 10.1021/acs.jpcc.1c02082
 185. Kristine L. Haley, Jeffrey A. Cloninger, Kayla Cerminara, Randy M. Sterbentz, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joshua O. Island. Heated Assembly and Transfer of Van der Waals Heterostructures with Common Nail Polish. Nanomanufacturing. 1 [1] (2021) 49-56 10.3390/nanomanufacturing1010005
 186. Erfu Liu, Elyse Barré, Jeremiah van Baren, Matthew Wilson, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yong-Tao Cui, Nathaniel M. Gabor, Tony F. Heinz, Yia-Chung Chang, Chun Hung Lui. Signatures of moiré trions in WSe2/MoSe2 heterobilayers. Nature. 594 [7861] (2021) 46-50 10.1038/s41586-021-03541-z
 187. Xiong Huang, Tianmeng Wang, Shengnan Miao, Chong Wang, Zhipeng Li, Zhen Lian, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Satoshi Okamoto, Di Xiao, Su-Fei Shi, Yong-Tao Cui. Correlated insulating states at fractional fillings of the WS2/WSe2 moiré lattice. Nature Physics. 17 [6] (2021) 715-719 10.1038/s41567-021-01171-w
 188. Paulina Majchrzak, Ryan Muzzio, Alfred J. H. Jones, Davide Curcio, Klara Volckaert, Deepnarayan Biswas, Jacob Gobbo, Simranjeet Singh, Jeremy T. Robinson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Timur K. Kim, Cephise Cacho, Jill A. Miwa, Philip Hofmann, Jyoti Katoch, Søren Ulstrup. In Operando Angle‐Resolved Photoemission Spectroscopy with Nanoscale Spatial Resolution: Spatial Mapping of the Electronic Structure of Twisted Bilayer Graphene. Small Science. 1 [6] (2021) 2000075 10.1002/smsc.202000075
 189. Yuto Kajino, Kohei Sakanashi, Nobuyuki Aoki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kenichi Oto, Yasuhiro Yamada. Quantized exciton-exciton annihilation in monolayer WS2 on SrTiO3 substrate with atomically flat terraces. Physical Review B. 103 [24] (2021) L241410 10.1103/physrevb.103.l241410
 190. Yunjo Jeong, Ossie Douglas, Utkarsh Misra, Md Rubayat‐E Tanjil, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael Cai Wang. Mitigation of Electromigration in Metal Interconnects via Hexagonal Boron Nitride as an Ångström‐Thin Passivation Layer. Advanced Electronic Materials. 7 [6] (2021) 2100002 10.1002/aelm.202100002
 191. Ipsita Das, Xiaobo Lu, Jonah Herzog-Arbeitman, Zhi-Da Song, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, B. Andrei Bernevig, Dmitri K. Efetov. Symmetry-broken Chern insulators and Rashba-like Landau-level crossings in magic-angle bilayer graphene. Nature Physics. 17 [6] (2021) 710-714 10.1038/s41567-021-01186-3
 192. Youngwook Kim, Pilkyung Moon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jurgen H. Smet. Odd Integer Quantum Hall States with Interlayer Coherence in Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 21 [10] (2021) 4249-4254 10.1021/acs.nanolett.1c00360
 193. Jakob Lenz, Anna Monika Seiler, Fabian Rudolf Geisenhof, Felix Winterer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ralf Thomas Weitz. High-Performance Vertical Organic Transistors of Sub-5 nm Channel Length. Nano Letters. 21 [10] (2021) 4430-4436 10.1021/acs.nanolett.1c01144
 194. Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Arthur W. Barnard, Joe Finney, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marc A. Kastner, David Goldhaber-Gordon. Evidence of Orbital Ferromagnetism in Twisted Bilayer Graphene Aligned to Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 21 [10] (2021) 4299-4304 10.1021/acs.nanolett.1c00696
 195. Elizabeth Marcellina, Xue Liu, Zehua Hu, Antonio Fieramosca, Yuqing Huang, Wei Du, Sheng Liu, Jiaxin Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Qihua Xiong. Evidence for Moiré Trions in Twisted MoSe2 Homobilayers. Nano Letters. 21 [10] (2021) 4461-4468 10.1021/acs.nanolett.1c01207
 196. Jiong Yang, Zeb E. Krix, Sejeong Kim, Jianbo Tang, Mohannad Mayyas, Yifang Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lu Hua Li, Alex R. Hamilton, Igor Aharonovich, Oleg P. Sushkov, Kourosh Kalantar-Zadeh. Near-Field Excited Archimedean-like Tiling Patterns in Phonon-Polaritonic Crystals. ACS Nano. 15 [5] (2021) 9134-9142 10.1021/acsnano.1c02507
 197. Hai Yen Le Thi, Muhammad Atif Khan, A Venkatesan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Kim. High-performance ambipolar MoS2 transistor enabled by indium edge contacts. Nanotechnology. 32 [21] (2021) 215701 10.1088/1361-6528/abe438
 198. Daniele Nazzari, Jakob Genser, Viktoria Ritter, Ole Bethge, Emmerich Bertagnolli, Georg Ramer, Bernhard Lendl, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Riccardo Rurali, Miroslav Kolíbal, Alois Lugstein. Highly Biaxially Strained Silicene on Au(111). The Journal of Physical Chemistry C. 125 [18] (2021) 9973-9980 10.1021/acs.jpcc.0c11033
 199. Kei Takeyama, Rai Moriya, Shota Okazaki, Yijin Zhang, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takao Sasagawa, Tomoki Machida. Resonant Tunneling Due to van der Waals Quantum-Well States of Few-Layer WSe2 in WSe2/h-BN/p+-MoS2 Junction. Nano Letters. 21 [9] (2021) 3929-3934 10.1021/acs.nanolett.1c00555
 200. Bum-Kyu Kim, Dong-Hwan Choi, Byung-Sung Yu, Minsoo Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ju-Jin Kim, Myung-Ho Bae. Gate-tunable quantum dot formation between localized-resonant states in a few-layer MoS2. Nanotechnology. 32 [19] (2021) 195207 10.1088/1361-6528/abe262
 201. Lin Xiong, Yutao Li, Minwoo Jung, Carlos Forsythe, Shuai Zhang, Alexander S. McLeod, Yinan Dong, Song Liu, Frank L. Ruta, Casey Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael M. Fogler, James H. Edgar, Gennady Shvets, Cory R. Dean, D. N. Basov. Programmable Bloch polaritons in graphene. Science Advances. 7 [19] (2021) 10.1126/sciadv.abe8087
 202. Feng Sheng, Chenqiang Hua, Man Cheng, Jie Hu, Xikang Sun, Qian Tao, Hengzhe Lu, Yunhao Lu, Mianzeng Zhong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Qinglin Xia, Zhu-An Xu, Yi Zheng. Rashba valleys and quantum Hall states in few-layer black arsenic. Nature. 593 [7857] (2021) 56-60 10.1038/s41586-021-03449-8
 203. Davit A. Ghazaryan, Abhishek Misra, Evgenii E. Vdovin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sergei V. Morozov, Artem Mishchenko, Kostya S. Novoselov. Twisted monolayer and bilayer graphene for vertical tunneling transistors. Applied Physics Letters. 118 [18] (2021) 183106 10.1063/5.0048191
 204. Cheng Shen, Jianghua Ying, Le Liu, Jianpeng Liu, Na Li, Shuopei Wang, Jian Tang, Yanchong Zhao, Yanbang Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Fanming Qu, Li Lu, Wei Yang, Guangyu Zhang. Emergence of Chern Insulating States in Non-Magic Angle Twisted Bilayer Graphene. Chinese Physics Letters. 38 [4] (2021) 047301 10.1088/0256-307x/38/4/047301
 205. Yuval Ronen, Thomas Werkmeister, Danial Haie Najafabadi, Andrew T. Pierce, Laurel E. Anderson, Young Jae Shin, Si Young Lee, Young Hee Lee, Bobae Johnson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Amir Yacoby, Philip Kim. Aharonov–Bohm effect in graphene-based Fabry–Pérot quantum Hall interferometers. Nature Nanotechnology. 16 [5] (2021) 563-569 10.1038/s41565-021-00861-z
 206. Yanchong Zhao, Tao Bo, Luojun Du, Jinpeng Tian, Xiaomei Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Sheng Meng, Wei Yang, Guangyu Zhang. Thermally induced band hybridization in bilayer-bilayer MoS2/WS2 heterostructure*. Chinese Physics B. 30 [5] (2021) 057801 10.1088/1674-1056/abeee3
 207. Corentin Déprez, Louis Veyrat, Hadrien Vignaud, Goutham Nayak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frédéric Gay, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé. A tunable Fabry–Pérot quantum Hall interferometer in graphene. Nature Nanotechnology. 16 [5] (2021) 555-562 10.1038/s41565-021-00847-x
 208. Krishna Murali, Medha Dandu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Accurate Extraction of Schottky Barrier Height and Universality of Fermi Level De‐Pinning of van der Waals Contacts. Advanced Functional Materials. 31 [18] (2021) 2010513 10.1002/adfm.202010513
 209. Shuigang Xu, Mohammed M. Al Ezzi, Nilanthy Balakrishnan, Aitor Garcia-Ruiz, Bonnie Tsim, Ciaran Mullan, Julien Barrier, Na Xin, Benjamin A. Piot, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexandra Carvalho, Artem Mishchenko, A. K. Geim, Vladimir I. Fal’ko, Shaffique Adam, Antonio Helio Castro Neto, Kostya S. Novoselov, Yanmeng Shi. Tunable van Hove singularities and correlated states in twisted monolayer–bilayer graphene. Nature Physics. 17 [5] (2021) 619-626 10.1038/s41567-021-01172-9
 210. Tien Dat Ngo, Zheng Yang, Myeongjin Lee, Fida Ali, Inyong Moon, Dong Gyu Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kang‐Yoon Lee, Won Jong Yoo. Fermi‐Level Pinning Free High‐Performance 2D CMOS Inverter Fabricated with Van Der Waals Bottom Contacts. Advanced Electronic Materials. 7 [5] (2021) 2001212 10.1002/aelm.202001212
 211. Yuya Shimazaki, Clemens Kuhlenkamp, Ido Schwartz, Tomasz Smoleński, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Martin Kroner, Richard Schmidt, Michael Knap, Ataç Imamoğlu. Optical Signatures of Periodic Charge Distribution in a Mott-like Correlated Insulator State. Physical Review X. 11 [2] (2021) 021027 10.1103/physrevx.11.021027
 212. Yutao Li, Scott Dietrich, Carlos Forsythe, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Pilkyung Moon, Cory R. Dean. Anisotropic band flattening in graphene with one-dimensional superlattices. Nature Nanotechnology. 16 [5] (2021) 525-530 10.1038/s41565-021-00849-9
 213. Yang Xu, Connor Horn, Jiacheng Zhu, Yanhao Tang, Liguo Ma, Lizhong Li, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Jie Shan, Kin Fai Mak. Creation of moiré bands in a monolayer semiconductor by spatially periodic dielectric screening. Nature Materials. 20 [5] (2021) 645-649 10.1038/s41563-020-00888-y
 214. Ko-Chun Lee, Shun-Yong Huang, Meng-Yu Tsai, Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin, Mengjiao Li, Yuan-Ming Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ying-Chih Lai, Shu-Ping Lin, Po-Wen Chiu, Yen-Fu Lin. Artificial mechanoreceptor based on van der Waals stacking structure. Matter. 4 [5] (2021) 1598-1610 10.1016/j.matt.2021.02.010
 215. Saurabh Kumar Srivastav, Ravi Kumar, Christian Spånslätt, K. Watanabe, T. Taniguchi, Alexander D. Mirlin, Yuval Gefen, Anindya Das. Vanishing Thermal Equilibration for Hole-Conjugate Fractional Quantum Hall States in Graphene. Physical Review Letters. 126 [21] (2021) 216803 10.1103/physrevlett.126.216803
 216. Taro Sasaki, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tomonori Nishimura, Kosuke Nagashio. Material and Device Structure Designs for 2D Memory Devices Based on the Floating Gate Voltage Trajectory. ACS Nano. 15 [4] (2021) 6658-6668 10.1021/acsnano.0c10005
 217. Evan D. Walsh, Woochan Jung, Gil-Ho Lee, Dmitri K. Efetov, Bae-Ian Wu, K.-F. Huang, Thomas A. Ohki, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Dirk Englund, Kin Chung Fong. Josephson junction infrared single-photon detector. Science. 372 [6540] (2021) 409-412 10.1126/science.abf5539
 218. Ingvild J. T. Jensen, Ayaz Ali, Patrick Zeller, Matteo Amati, Matthias Schrade, Per Erik Vullum, Marta Benthem Muñiz, Prashant Bisht, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Bodh Raj Mehta, Luca Gregoratti, Branson D. Belle. Direct Observation of Charge Transfer between NOx and Monolayer MoS2 by Operando Scanning Photoelectron Microscopy. ACS Applied Nano Materials. 4 [4] (2021) 3319-3324 10.1021/acsanm.1c00137
 219. Yuan Cao, Daniel Rodan-Legrain, Jeong Min Park, Noah F. Q. Yuan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rafael M. Fernandes, Liang Fu, Pablo Jarillo-Herrero. Nematicity and competing orders in superconducting magic-angle graphene. Science. 372 [6539] (2021) 264-271 10.1126/science.abc2836
 220. Hae Yeon Lee, Mohammed M. Al Ezzi, Nimisha Raghuvanshi, Jing Yang Chung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Slaven Garaj, Shaffique Adam, Silvija Gradečak. Tunable Optical Properties of Thin Films Controlled by the Interface Twist Angle. Nano Letters. 21 [7] (2021) 2832-2839 10.1021/acs.nanolett.0c04924
 221. Wenyu Zhao, Hongyuan Li, Xiao Xiao, Yue Jiang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Feng Wang. Nanoimaging of Low-Loss Plasmonic Waveguide Modes in a Graphene Nanoribbon. Nano Letters. 21 [7] (2021) 3106-3111 10.1021/acs.nanolett.1c00276
 222. Yu Saito, Fangyuan Yang, Jingyuan Ge, Xiaoxue Liu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, J. I. A. Li, Erez Berg, Andrea F. Young. Isospin Pomeranchuk effect in twisted bilayer graphene. Nature. 592 [7853] (2021) 220-224 10.1038/s41586-021-03409-2
 223. Asaf Rozen, Jeong Min Park, Uri Zondiner, Yuan Cao, Daniel Rodan-Legrain, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yuval Oreg, Ady Stern, Erez Berg, Pablo Jarillo-Herrero, Shahal Ilani. Entropic evidence for a Pomeranchuk effect in magic-angle graphene. Nature. 592 [7853] (2021) 214-219 10.1038/s41586-021-03319-3
 224. Takatoshi Akamatsu, Toshiya Ideue, Ling Zhou, Yu Dong, Sota Kitamura, Mao Yoshii, Dongyang Yang, Masaru Onga, Yuji Nakagawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Joseph Laurienzo, Junwei Huang, Ziliang Ye, Takahiro Morimoto, Hongtao Yuan, Yoshihiro Iwasa. A van der Waals interface that creates in-plane polarization and a spontaneous photovoltaic effect. Science. 372 [6537] (2021) 68-72 10.1126/science.aaz9146
 225. J Jadczak, J Kutrowska-Girzycka, M Bieniek, T Kazimierczuk, P Kossacki, J J Schindler, J Debus, K Watanabe, T Taniguchi, C H Ho, A Wójs, P Hawrylak, L Bryja. Probing negatively charged and neutral excitons in MoS2/hBN and hBN/MoS2/hBN van der Waals heterostructures. Nanotechnology. 32 [14] (2021) 145717 10.1088/1361-6528/abd507
 226. Hailong Fu, Ke Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Zhu. Gapless Spin Wave Transport through a Quantum Canted Antiferromagnet. Physical Review X. 11 [2] (2021) 021012 10.1103/physrevx.11.021012
 227. Michele Masseroni, Tim Davatz, Riccardo Pisoni, Folkert K. de Vries, Peter Rickhaus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Vladimir Fal'ko, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Electron transport in dual-gated three-layer MoS2. Physical Review Research. 3 [2] (2021) 023047 10.1103/physrevresearch.3.023047
 228. Jeong Min Park, Yuan Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Flavour Hund’s coupling, Chern gaps and charge diffusivity in moiré graphene. Nature. 592 [7852] (2021) 43-48 10.1038/s41586-021-03366-w
 229. Lingxiu Chen, Kenan Elibol, Haifang Cai, Chengxin Jiang, Wenhao Shi, Chen Chen, Hui Shan Wang, Xiujun Wang, Xiaojing Mu, Chen Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yufeng Guo, Jannik C Meyer, Haomin Wang. Direct observation of layer-stacking and oriented wrinkles in multilayer hexagonal boron nitride. 2D Materials. 8 [2] (2021) 024001 10.1088/2053-1583/abd41e
 230. M. Jo, P. Brasseur, A. Assouline, G. Fleury, H.-S. Sim, K. Watanabe, T. Taniguchi, W. Dumnernpanich, P. Roche, D. C. Glattli, N. Kumada, F. D. Parmentier, P. Roulleau. Quantum Hall Valley Splitters and a Tunable Mach-Zehnder Interferometer in Graphene. Physical Review Letters. 126 [14] (2021) 146803 10.1103/physrevlett.126.146803
 231. Tianyi Han, Jixiang Yang, Qihang Zhang, Lei Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Paul L. McEuen, Long Ju. Accurate Measurement of the Gap of Graphene/h−BN Moiré Superlattice through Photocurrent Spectroscopy. Physical Review Letters. 126 [14] (2021) 146402 10.1103/physrevlett.126.146402
 232. J. Klein, A. Hötger, M. Florian, A. Steinhoff, A. Delhomme, T. Taniguchi, K. Watanabe, F. Jahnke, A. W. Holleitner, M. Potemski, C. Faugeras, J. J. Finley, A. V. Stier. Controlling exciton many-body states by the electric-field effect in monolayer MoS2. Physical Review Research. 3 [2] (2021) L022009 10.1103/physrevresearch.3.l022009
 233. Fangyuan Yang, Alexander A. Zibrov, Ruiheng Bai, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael P. Zaletel, Andrea F. Young. Experimental Determination of the Energy per Particle in Partially Filled Landau Levels. Physical Review Letters. 126 [15] (2021) 156802 10.1103/physrevlett.126.156802
 234. A. Seredinski, E. G. Arnault, V. Z. Costa, L. Zhao, T. F. Q. Larson, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Amet, A. K. M. Newaz, G. Finkelstein. One-dimensional edge contact to encapsulated MoS2 with a superconductor. AIP Advances. 11 [4] (2021) 045312 10.1063/5.0045009
 235. R. Garreis, A. Knothe, C. Tong, M. Eich, C. Gold, K. Watanabe, T. Taniguchi, V. Fal’ko, T. Ihn, K. Ensslin, A. Kurzmann. Shell Filling and Trigonal Warping in Graphene Quantum Dots. Physical Review Letters. 126 [14] (2021) 147703 10.1103/physrevlett.126.147703
 236. Trond I. Andersen, Giovanni Scuri, Andrey Sushko, Kristiaan De Greve, Jiho Sung, You Zhou, Dominik S. Wild, Ryan J. Gelly, Hoseok Heo, Damien Bérubé, Andrew Y. Joe, Luis A. Jauregui, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Hongkun Park, Mikhail D. Lukin. Excitons in a reconstructed moiré potential in twisted WSe2/WSe2 homobilayers. Nature Materials. 20 [4] (2021) 480-487 10.1038/s41563-020-00873-5
 237. Shuang Wu, Zhenyuan Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, Eva Y. Andrei. Chern insulators, van Hove singularities and topological flat bands in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Materials. 20 [4] (2021) 488-494 10.1038/s41563-020-00911-2
 238. Yu Saito, Jingyuan Ge, Louk Rademaker, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitry A. Abanin, Andrea F. Young. Hofstadter subband ferromagnetism and symmetry-broken Chern insulators in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 17 [4] (2021) 478-481 10.1038/s41567-020-01129-4
 239. Andrew Y. Joe, Luis A. Jauregui, Kateryna Pistunova, Andrés M. Mier Valdivia, Zhengguang Lu, Dominik S. Wild, Giovanni Scuri, Kristiaan De Greve, Ryan J. Gelly, You Zhou, Jiho Sung, Andrey Sushko, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitry Smirnov, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park, Philip Kim. Electrically controlled emission from singlet and triplet exciton species in atomically thin light-emitting diodes. Physical Review B. 103 [16] (2021) L161411 10.1103/physrevb.103.l161411
 240. Sanghyun Kim, Donghyeon Lee, Binbin Wang, Shang-Jie Yu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jonathan A. Fan, Jiamin Xue, Kayoung Lee. Raman spectroscopic study of artificially twisted and non-twisted trilayer graphene. Applied Physics Letters. 118 [13] (2021) 133101 10.1063/5.0040716
 241. Daniel A. Rhodes, Apoorv Jindal, Noah F. Q. Yuan, Younghun Jung, Abhinandan Antony, Hua Wang, Bumho Kim, Yu-che Chiu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Katayun Barmak, Luis Balicas, Cory R. Dean, Xiaofeng Qian, Liang Fu, Abhay N. Pasupathy, James Hone. Enhanced Superconductivity in Monolayer Td-MoTe2. Nano Letters. 21 [6] (2021) 2505-2511 10.1021/acs.nanolett.0c04935
 242. Małgorzata Zinkiewicz, Tomasz Woźniak, Tomasz Kazimierczuk, Piotr Kapuscinski, Kacper Oreszczuk, Magdalena Grzeszczyk, Miroslav Bartoš, Karol Nogajewski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Clement Faugeras, Piotr Kossacki, Marek Potemski, Adam Babiński, Maciej R. Molas. Excitonic Complexes in n-Doped WS2 Monolayer. Nano Letters. 21 [6] (2021) 2519-2525 10.1021/acs.nanolett.0c05021
 243. Artem Kononov, Martin Endres, Gulibusitan Abulizi, Kejian Qu, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger. Superconductivity in type-II Weyl-semimetal WTe2 induced by a normal metal contact. Journal of Applied Physics. 129 [11] (2021) 113903 10.1063/5.0021350
 244. Xiaoxue Liu, Zhi Wang, K. Watanabe, T. Taniguchi, Oskar Vafek, J. I. A. Li. Tuning electron correlation in magic-angle twisted bilayer graphene using Coulomb screening. Science. 371 [6535] (2021) 1261-1265 10.1126/science.abb8754
 245. Zeyu Hao, A. M. Zimmerman, Patrick Ledwith, Eslam Khalaf, Danial Haie Najafabadi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ashvin Vishwanath, Philip Kim. Electric field–tunable superconductivity in alternating-twist magic-angle trilayer graphene. Science. 371 [6534] (2021) 1133-1138 10.1126/science.abg0399
 246. Fatemeh Barati, Josh P. Thompson, Matthieu C. Dartiailh, Kasra Sardashti, William Mayer, Joseph Yuan, Kaushini Wickramasinghe, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hugh Churchill, Javad Shabani. Tuning Supercurrent in Josephson Field-Effect Transistors Using h-BN Dielectric. Nano Letters. 21 [5] (2021) 1915-1920 10.1021/acs.nanolett.0c03183
 247. Y. Wang, T. Sohier, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. J. Verstraete, E. Tutuc. Electron mobility in monolayer WS2 encapsulated in hexagonal boron-nitride. Applied Physics Letters. 118 [10] (2021) 102105 10.1063/5.0039766
 248. L. Banszerus, A. Rothstein, E. Icking, S. Möller, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Stampfer, C. Volk. Tunable interdot coupling in few-electron bilayer graphene double quantum dots. Applied Physics Letters. 118 [10] (2021) 103101 10.1063/5.0035300
 249. Kaiyuan Yao, Nathan R. Finney, Jin Zhang, Samuel L. Moore, Lede Xian, Nicolas Tancogne-Dejean, Fang Liu, Jenny Ardelean, Xinyi Xu, Dorri Halbertal, K. Watanabe, T. Taniguchi, Hector Ochoa, Ana Asenjo-Garcia, Xiaoyang Zhu, D. N. Basov, Angel Rubio, Cory R. Dean, James Hone, P. James Schuck. Enhanced tunable second harmonic generation from twistable interfaces and vertical superlattices in boron nitride homostructures. Science Advances. 7 [10] (2021) 10.1126/sciadv.abe8691
 250. Long Zhang, Fengcheng Wu, Shaocong Hou, Zhe Zhang, Yu-Hsun Chou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stephen R. Forrest, Hui Deng. Van der Waals heterostructure polaritons with moiré-induced nonlinearity. Nature. 591 [7848] (2021) 61-65 10.1038/s41586-021-03228-5
 251. Tom Dvir, Ayelet Zalic, Eirik Holm Fyhn, Morten Amundsen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jacob Linder, Hadar Steinberg. Planar graphene- NbSe2 Josephson junctions in a parallel magnetic field. Physical Review B. 103 [11] (2021) 115401 10.1103/physrevb.103.115401
 252. Manabendra Kuiri, Saurabh Kumar Srivastav, Sujay Ray, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tanmoy Das, Anindya Das. Enhanced electron-phonon coupling in doubly aligned hexagonal boron nitride bilayer graphene heterostructure. Physical Review B. 103 [11] (2021) 115419 10.1103/physrevb.103.115419
 253. Jaehyung Yu, Edmund Han, M. Abir Hossain, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Elif Ertekin, Arend M. Zande, Pinshane Y. Huang. Designing the Bending Stiffness of 2D Material Heterostructures. Advanced Materials. 33 [9] (2021) 2007269 10.1002/adma.202007269
 254. Pushkar Dasika, Debadarshini Samantaray, Krishna Murali, Nithin Abraham, Kenji Watanbe, Takashi Taniguchi, N Ravishankar, Kausik Majumdar. Contact‐Barrier Free, High Mobility, Dual‐Gated Junctionless Transistor Using Tellurium Nanowire. Advanced Functional Materials. 31 [13] (2021) 2006278 10.1002/adfm.202006278
 255. Shaowen Chen, Minhao He, Ya-Hui Zhang, Valerie Hsieh, Zaiyao Fei, K. Watanabe, T. Taniguchi, David H. Cobden, Xiaodong Xu, Cory R. Dean, Matthew Yankowitz. Electrically tunable correlated and topological states in twisted monolayer–bilayer graphene. Nature Physics. 17 [3] (2021) 374-380 10.1038/s41567-020-01062-6
 256. L. Banszerus, S. Möller, E. Icking, C. Steiner, D. Neumaier, M. Otto, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Volk, C. Stampfer. Dispersive sensing of charge states in a bilayer graphene quantum dot. Applied Physics Letters. 118 [9] (2021) 093104 10.1063/5.0040234
 257. Andreij C. Gadelha, Douglas A. A. Ohlberg, Fabiano C. Santana, Gomes S. N. Eliel, Jessica S. Lemos, Vinícius Ornelas, Daniel Miranda, Rafael Battistella Nadas, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cassiano Rabelo, Pedro Paulo de Mello Venezuela, Gilberto Medeiros-Ribeiro, Ado Jorio, Luiz Gustavo Cançado, Leonardo C. Campos. Twisted Bilayer Graphene: A Versatile Fabrication Method and the Detection of Variable Nanometric Strain Caused by Twist-Angle Disorder. ACS Applied Nano Materials. 4 [2] (2021) 1858-1866 10.1021/acsanm.0c03230
 258. Baekwon Park, Gyouil Jeong, Eunhak Lim, Yeonjoon Suh, Boogeon Choi, Hyeon-Woo Jeong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Lee, Jiyoung Heo, Byung Hee Hong, Zee Hwan Kim. Stacking-Specific Reversible Oxidation of Bilayer Graphene. Chemistry of Materials. 33 [4] (2021) 1249-1256 10.1021/acs.chemmater.0c04026
 259. Andreij C. Gadelha, Douglas A. A. Ohlberg, Cassiano Rabelo, Eliel G. S. Neto, Thiago L. Vasconcelos, João L. Campos, Jessica S. Lemos, Vinícius Ornelas, Daniel Miranda, Rafael Nadas, Fabiano C. Santana, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Benoit van Troeye, Michael Lamparski, Vincent Meunier, Viet-Hung Nguyen, Dawid Paszko, Jean-Christophe Charlier, Leonardo C. Campos, Luiz G. Cançado, Gilberto Medeiros-Ribeiro, Ado Jorio. Localization of lattice dynamics in low-angle twisted bilayer graphene. Nature. 590 [7846] (2021) 405-409 10.1038/s41586-021-03252-5
 260. Tae Wook Kim, Hyun Soo Ra, Jongtae Ahn, Jisu Jang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jae Won Shim, Young Tack Lee, Do Kyung Hwang. Frequency Doubler and Universal Logic Gate Based on Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenide Transistors with Low Power Consumption. ACS Applied Materials & Interfaces. 13 [6] (2021) 7470-7475 10.1021/acsami.0c21222
 261. Julian Klein, Lukas Sigl, Samuel Gyger, Katja Barthelmi, Matthias Florian, Sergio Rey, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Frank Jahnke, Christoph Kastl, Val Zwiller, Klaus D. Jöns, Kai Müller, Ursula Wurstbauer, Jonathan J. Finley, Alexander W. Holleitner. Engineering the Luminescence and Generation of Individual Defect Emitters in Atomically Thin MoS2. ACS Photonics. 8 [2] (2021) 669-677 10.1021/acsphotonics.0c01907
 262. Jeong Min Park, Yuan Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Tunable strongly coupled superconductivity in magic-angle twisted trilayer graphene. Nature. 590 [7845] (2021) 249-255 10.1038/s41586-021-03192-0
 263. Shuang Wang, Chen-Yu Wang, Pengfei Wang, Cong Wang, Zhu-An Li, Chen Pan, Yitong Dai, Anyuan Gao, Chuan Liu, Jian Liu, Huafeng Yang, Xiaowei Liu, Bin Cheng, Kunji Chen, Zhenlin Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shi-Jun Liang, Feng Miao. Networking retinomorphic sensor with memristive crossbar for brain-inspired visual perception. National Science Review. 8 [2] (2021) 10.1093/nsr/nwaa172
 264. Aditya Jayaraman, Kimberly Hsieh, Bhaskar Ghawri, Phanibhusan S. Mahapatra, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Arindam Ghosh. Evidence of Lifshitz Transition in the Thermoelectric Power of Ultrahigh-Mobility Bilayer Graphene. Nano Letters. 21 [3] (2021) 1221-1227 10.1021/acs.nanolett.0c03586
 265. Sihan Chen, Jangyup Son, Siyuan Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rashid Bashir, Arend M. van der Zande, William P. King. Tip-Based Cleaning and Smoothing Improves Performance in Monolayer MoS2 Devices. ACS Omega. 6 [5] (2021) 4013-4021 10.1021/acsomega.0c05934
 266. L. Banszerus, K. Hecker, E. Icking, S. Trellenkamp, F. Lentz, D. Neumaier, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Volk, C. Stampfer. Pulsed-gate spectroscopy of single-electron spin states in bilayer graphene quantum dots. Physical Review B. 103 [8] (2021) L081404 10.1103/physrevb.103.l081404
 267. M. Iqbal Bakti Utama, Roland J. Koch, Kyunghoon Lee, Nicolas Leconte, Hongyuan Li, Sihan Zhao, Lili Jiang, Jiayi Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Paul D. Ashby, Alexander Weber-Bargioni, Alex Zettl, Chris Jozwiak, Jeil Jung, Eli Rotenberg, Aaron Bostwick, Feng Wang. Visualization of the flat electronic band in twisted bilayer graphene near the magic angle twist. Nature Physics. 17 [2] (2021) 184-188 10.1038/s41567-020-0974-x
 268. Theresia Knobloch, Yury Yu. Illarionov, Fabian Ducry, Christian Schleich, Stefan Wachter, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Mueller, Michael Waltl, Mario Lanza, Mikhail I. Vexler, Mathieu Luisier, Tibor Grasser. The performance limits of hexagonal boron nitride as an insulator for scaled CMOS devices based on two-dimensional materials. Nature Electronics. 4 [2] (2021) 98-108 10.1038/s41928-020-00529-x
 269. Simone Lisi, Xiaobo Lu, Tjerk Benschop, Tobias A. de Jong, Petr Stepanov, Jose R. Duran, Florian Margot, Irène Cucchi, Edoardo Cappelli, Andrew Hunter, Anna Tamai, Viktor Kandyba, Alessio Giampietri, Alexei Barinov, Johannes Jobst, Vincent Stalman, Maarten Leeuwenhoek, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Louk Rademaker, Sense Jan van der Molen, Milan P. Allan, Dmitri K. Efetov, Felix Baumberger. Observation of flat bands in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 17 [2] (2021) 189-193 10.1038/s41567-020-01041-x
 270. Hui Shan Wang, Lingxiu Chen, Kenan Elibol, Li He, Haomin Wang, Chen Chen, Chengxin Jiang, Chen Li, Tianru Wu, Chun Xiao Cong, Timothy J. Pennycook, Giacomo Argentero, Daoli Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wenya Wei, Qinghong Yuan, Jannik C. Meyer, Xiaoming Xie. Towards chirality control of graphene nanoribbons embedded in hexagonal boron nitride. Nature Materials. 20 [2] (2021) 202-207 10.1038/s41563-020-00806-2
 271. Nithin Abraham, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Anomalous Stark shift of excitonic complexes in monolayer WS2. Physical Review B. 103 [7] (2021) 075430 10.1103/physrevb.103.075430
 272. C. Robert, H. Dery, L. Ren, D. Van Tuan, E. Courtade, M. Yang, B. Urbaszek, D. Lagarde, K. Watanabe, T. Taniguchi, T. Amand, X. Marie. Measurement of Conduction and Valence Bands g -Factors in a Transition Metal Dichalcogenide Monolayer. Physical Review Letters. 126 [6] (2021) 067403 10.1103/physrevlett.126.067403
 273. Dmitry Shcherbakov, Petr Stepanov, Shahriar Memaran, Yaxian Wang, Yan Xin, Jiawei Yang, Kaya Wei, Ryan Baumbach, Wenkai Zheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marc Bockrath, Dmitry Smirnov, Theo Siegrist, Wolfgang Windl, Luis Balicas, Chun Ning Lau. Layer- and gate-tunable spin-orbit coupling in a high-mobility few-layer semiconductor. Science Advances. 7 [5] (2021) 10.1126/sciadv.abe2892
 274. Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, Yang Peng, Alex Thomson, Cyprian Lewandowski, Robert Polski, Yiran Zhang, Harpreet Singh Arora, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Stevan Nadj-Perge. Correlation-driven topological phases in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature. 589 [7843] (2021) 536-541 10.1038/s41586-020-03159-7
 275. Jangyup Son, Huije Ryu, Junyoung Kwon, Siyuan Huang, Jaehyung Yu, Jingwei Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eunji Ji, Sol Lee, Yongjun Shin, Jong Hun Kim, Kwanpyo Kim, Arend M. van der Zande, Gwan-Hyoung Lee. Tailoring Single- and Double-Sided Fluorination of Bilayer Graphene via Substrate Interactions. Nano Letters. 21 [2] (2021) 891-898 10.1021/acs.nanolett.0c03237
 276. Chuyao Tong, Rebekka Garreis, Angelika Knothe, Marius Eich, Agnese Sacchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vladimir Fal’ko, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Annika Kurzmann. Tunable Valley Splitting and Bipolar Operation in Graphene Quantum Dots. Nano Letters. 21 [2] (2021) 1068-1073 10.1021/acs.nanolett.0c04343
 277. Alexander Hötger, Julian Klein, Katja Barthelmi, Lukas Sigl, Florian Sigger, Wolfgang Männer, Samuel Gyger, Matthias Florian, Michael Lorke, Frank Jahnke, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Klaus D. Jöns, Ursula Wurstbauer, Christoph Kastl, Kai Müller, Jonathan J. Finley, Alexander W. Holleitner. Gate-Switchable Arrays of Quantum Light Emitters in Contacted Monolayer MoS2 van der Waals Heterodevices. Nano Letters. 21 [2] (2021) 1040-1046 10.1021/acs.nanolett.0c04222
 278. Alexander Kerelsky, Carmen Rubio-Verdú, Lede Xian, Dante M. Kennes, Dorri Halbertal, Nathan Finney, Larry Song, Simon Turkel, Lei Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory Dean, Dmitri N. Basov, Angel Rubio, Abhay N. Pasupathy. Moiréless correlations in ABCA graphene. Proceedings of the National Academy of Sciences. 118 [4] (2021) 10.1073/pnas.2017366118
 279. Zidong Li, Xiaobo Lu, Darwin F. Cordovilla Leon, Zhengyang Lyu, Hongchao Xie, Jize Hou, Yanzhao Lu, Xiaoyu Guo, Austin Kaczmarek, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Liuyan Zhao, Li Yang, Parag B. Deotare. Interlayer Exciton Transport in MoSe2/WSe2 Heterostructures. ACS Nano. 15 [1] (2021) 1539-1547 10.1021/acsnano.0c08981
 280. YiTaek Choi, Yongwook Seok, Hanbyeol Jang, Arvind Shankar Kumar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xuan P. A. Gao, Kayoung Lee. Multiterminal Transport Measurements of Multilayer InSe Encapsulated by hBN. ACS Applied Electronic Materials. 3 [1] (2021) 163-169 10.1021/acsaelm.0c00771
 281. Takato Hotta, Akihiko Ueda, Shohei Higuchi, Mitsuhiro Okada, Tetsuo Shimizu, Toshitaka Kubo, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ryo Kitaura. Enhanced Exciton–Exciton Collisions in an Ultraflat Monolayer MoSe2 Prepared through Deterministic Flattening. ACS Nano. 15 [1] (2021) 1370-1377 10.1021/acsnano.0c08642
 282. L. Hamidouche, A. Montanaro, M. Rosticher, E. Grimaldi, B. Poupet, T. Taniguchi, K. Watanabe, B. Plaçais, E. Baudin, P. Legagneux. Optoelectronic Mixing in High-Mobility Graphene. ACS Photonics. 8 [1] (2021) 369-375 10.1021/acsphotonics.0c01679
 283. Myeongwon Lee, Seong Jang, Woochan Jung, Yuhan Lee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ha-Reem Kim, Hong-Gyu Park, Gil-Ho Lee, Donghun Lee. Mapping current profiles of point-contacted graphene devices using single-spin scanning magnetometer. Applied Physics Letters. 118 [3] (2021) 033101 10.1063/5.0037899
 284. Joanna Jadczak, Joanna Kutrowska-Girzycka, Janina J. Schindler, Joerg Debus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching-Hwa Ho, Leszek Bryja. Investigations of Electron-Electron and Interlayer Electron-Phonon Coupling in van der Waals hBN/WSe2/hBN Heterostructures by Photoluminescence Excitation Experiments. Materials. 14 [2] (2021) 399 10.3390/ma14020399
 285. Pengjie Wang, Guo Yu, Yanyu Jia, Michael Onyszczak, F. Alexandre Cevallos, Shiming Lei, Sebastian Klemenz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, Sanfeng Wu. Landau quantization and highly mobile fermions in an insulator. Nature. 589 [7841] (2021) 225-229 10.1038/s41586-020-03084-9
 286. Samuel H. Amsterdam, Trevor LaMountain, Teodor K. Stanev, Vinod K. Sangwan, Rafael López-Arteaga, Suyog Padgaonkar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Emily A. Weiss, Tobin J. Marks, Mark C. Hersam, Nathaniel P. Stern. Tailoring the Optical Response of Pentacene Thin Films via Templated Growth on Hexagonal Boron Nitride. The Journal of Physical Chemistry Letters. 12 [1] (2021) 26-31 10.1021/acs.jpclett.0c03132
 287. Michael E. Berkowitz, Brian S. Y. Kim, Guangxin Ni, Alexander S. McLeod, Chiu Fan Bowen Lo, Zhiyuan Sun, Genda Gu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew J. Millis, James C. Hone, Michael M. Fogler, Richard D. Averitt, D. N. Basov. Hyperbolic Cooper-Pair Polaritons in Planar Graphene/Cuprate Plasmonic Cavities. Nano Letters. 21 [1] (2021) 308-316 10.1021/acs.nanolett.0c03684
 288. Avishai Benyamini, Dante M. Kennes, Evan J. Telford, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrew J. Millis, James Hone, Cory R. Dean, Abhay N. Pasupathy. Nonmonotonic Temperature-Dependent Dissipation at Nonequilibrium in Atomically Thin Clean-Limit Superconductors. Nano Letters. 21 [1] (2021) 583-589 10.1021/acs.nanolett.0c04024
 289. Souvik Biswas, William S. Whitney, Meir Y. Grajower, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hans A. Bechtel, George R. Rossman, Harry A. Atwater. Tunable intraband optical conductivity and polarization-dependent epsilon-near-zero behavior in black phosphorus. Science Advances. 7 [2] (2021) 10.1126/sciadv.abd4623
 290. Chen Chen, Xiaolong Chen, Bingchen Deng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shengxi Huang, Fengnian Xia. Probing interlayer interaction via chiral phonons in layered honeycomb materials. Physical Review B. 103 [3] (2021) 035405 10.1103/physrevb.103.035405
 291. Simon A. Svatek, Carlos Bueno-Blanco, Der-Yuh Lin, James Kerfoot, Carlos Macías, Marius H. Zehender, Ignacio Tobías, Pablo García-Linares, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Peter Beton, Elisa Antolín. High open-circuit voltage in transition metal dichalcogenide solar cells. Nano Energy. 79 (2021) 105427 10.1016/j.nanoen.2020.105427
 292. Miuko Tanaka, Yuya Shimazaki, Ivan Valerievich Borzenets, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Seigo Tarucha, Michihisa Yamamoto. Charge Neutral Current Generation in a Spontaneous Quantum Hall Antiferromagnet. Physical Review Letters. 126 [1] (2021) 016801 10.1103/physrevlett.126.016801
 293. John Cenker, Bevin Huang, Nishchay Suri, Pearl Thijssen, Aaron Miller, Tiancheng Song, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, Di Xiao, Xiaodong Xu. Direct observation of two-dimensional magnons in atomically thin CrI3. Nature Physics. 17 [1] (2021) 20-25 10.1038/s41567-020-0999-1
 294. Bablu Mukherjee, Ryoma Hayakawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shu Nakaharai, Yutaka Wakayama. ReS 2 /h‐BN/Graphene Heterostructure Based Multifunctional Devices: Tunneling Diodes, FETs, Logic Gates, and Memory. Advanced Electronic Materials. 7 [1] (2021) 2000925 10.1002/aelm.202000925
 295. A. V. Talanov, J. Waissman, T. Taniguchi, K. Watanabe, P. Kim. High-bandwidth, variable-resistance differential noise thermometry. Review of Scientific Instruments. 92 [1] (2021) 014904 10.1063/5.0026488
 296. Seiya Suzuki, Takuya Iwasaki, K. Kanishka H. De Silva, Shigeru Suehara, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoshi Moriyama, Masamichi Yoshimura, Takashi Aizawa, Tomonobu Nakayama. Direct Growth of Germanene at Interfaces between Van der Waals Materials and Ag(111). Advanced Functional Materials. 31 [5] (2021) 2007038 10.1002/adfm.202007038
 297. Caifang Gao, Mu‐Pai Lee, Mengjiao Li, Ko‐Chun Lee, Feng‐Shou Yang, Che‐Yi Lin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Po‐Wen Chiu, Chen‐Hsin Lien, Wen‐Wei Wu, Shu‐Ping Lin, Wenwu Li, Yen‐Fu Lin, Junhao Chu. Mimic Drug Dosage Modulation for Neuroplasticity Based on Charge‐Trap Layered Electronics. Advanced Functional Materials. 31 [5] (2021) 2005182 10.1002/adfm.202005182
 298. Junho Choi, Matthias Florian, Alexander Steinhoff, Daniel Erben, Kha Tran, Dong Seob Kim, Liuyang Sun, Jiamin Quan, Robert Claassen, Somak Majumder, Jennifer A. Hollingsworth, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Keiji Ueno, Akshay Singh, Galan Moody, Frank Jahnke, Xiaoqin Li. Twist Angle-Dependent Interlayer Exciton Lifetimes in van der Waals Heterostructures. Physical Review Letters. 126 [4] (2021) 047401 10.1103/physrevlett.126.047401
 299. Hanbyeol Jang, Yongwook Seok, YiTaek Choi, Sang‐Hoo Cho, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kayoung Lee. High‐Performance Near‐Infrared Photodetectors Based on Surface‐Doped InSe. Advanced Functional Materials. 31 [3] (2021) 2006788 10.1002/adfm.202006788
 300. Yan Zhang, Keisuke Shinokita, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuhei Miyauchi, Kazunari Matsuda. Magnetic Field Induced Inter‐Valley Trion Dynamics in Monolayer 2D Semiconductor. Advanced Functional Materials. 31 [4] (2021) 2006064 10.1002/adfm.202006064
 301. Minhao He, Yuhao Li, Jiaqi Cai, Yang Liu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Xiaodong Xu, Matthew Yankowitz. Symmetry breaking in twisted double bilayer graphene. Nature Physics. 17 [1] (2021) 26-30 10.1038/s41567-020-1030-6
 302. Yanhao Tang, Jie Gu, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Kin Fai Mak, Jie Shan. Tuning layer-hybridized moiré excitons by the quantum-confined Stark effect. Nature Nanotechnology. 16 [1] (2021) 52-57 10.1038/s41565-020-00783-2
 303. Sangho Yoon, Taeho Kim, Seung-Young Seo, Seung-Hyun Shin, Su-Beom Song, B. J. Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Lee, Moon-Ho Jo, Diana Y. Qiu, Jonghwan Kim. Electrical control of anisotropic and tightly bound excitons in bilayer phosphorene. Physical Review B. 103 [4] (2021) L041407 10.1103/physrevb.103.l041407
 304. Michael R. Sinko, Sergio C. de la Barrera, Olivia Lanes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Susheng Tan, David Pekker, Michael Hatridge, Benjamin M. Hunt. Superconducting contact and quantum interference between two-dimensional van der Waals and three-dimensional conventional superconductors. Physical Review Materials. 5 [1] (2021) 014001 10.1103/physrevmaterials.5.014001
 305. Shaham Jafarpisheh, An Ju, Kevin Janßen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. Reducing the Impact of Bulk Doping on Transport Properties of Bi‐Based 3D Topological Insulators. physica status solidi (b). 258 [1] (2021) 2000021 10.1002/pssb.202000021
2020
 1. Georg Ramer, Mohit Tuteja, Joseph R. Matson, Marcelo Davanco, Thomas G. Folland, Andrey Kretinin, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kostya S. Novoselov, Joshua D. Caldwell, Andrea Centrone. High-Q dark hyperbolic phonon-polaritons in hexagonal boron nitride nanostructures. Nanophotonics. 9 [6] (2020) 1457-1467 10.1515/nanoph-2020-0048
 2. Kevin P. Nuckolls, Myungchul Oh, Dillon Wong, Biao Lian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, B. Andrei Bernevig, Ali Yazdani. Strongly correlated Chern insulators in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature. 588 [7839] (2020) 610-615 10.1038/s41586-020-3028-8
 3. Sarthak Das, Medha Dandu, Garima Gupta, Krishna Murali, Nithin Abraham, Sangeeth Kallatt, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Highly Tunable Layered Exciton in Bilayer WS2: Linear Quantum Confined Stark Effect versus Electrostatic Doping. ACS Photonics. 7 [12] (2020) 3386-3393 10.1021/acsphotonics.0c01159
 4. Mitsuhiro Okada, Mina Maruyama, Susumu Okada, Jamie H. Warner, Yusuke Kureishi, Yosuke Uchiyama, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tetsuo Shimizu, Toshitaka Kubo, Masatou Ishihara, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. Microscopic Mechanism of Van der Waals Heteroepitaxy in the Formation of MoS2/hBN Vertical Heterostructures. ACS Omega. 5 [49] (2020) 31692-31699 10.1021/acsomega.0c04168
 5. Yuta Seo, Satoru Masubuchi, Eisuke Watanabe, Momoko Onodera, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Selective etching of hexagonal boron nitride by high-pressure CF4 plasma for individual one-dimensional ohmic contacts to graphene layers. Applied Physics Letters. 117 [24] (2020) 243101 10.1063/5.0022557
 6. Chao Lyu, Yaozheng Zhu, Pingfan Gu, Jiandong Qiao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye. Single-photon emission from two-dimensional hexagonal boron nitride annealed in a carbon-rich environment. Applied Physics Letters. 117 [24] (2020) 244002 10.1063/5.0025792
 7. Yiping Wang, Jesse Balgley, Eli Gerber, Mason Gray, Narendra Kumar, Xiaobo Lu, Jia-Qiang Yan, Arash Fereidouni, Rabindra Basnet, Seok Joon Yun, Dhavala Suri, Hikari Kitadai, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Xi Ling, Jagadeesh Moodera, Young Hee Lee, Hugh O. H. Churchill, Jin Hu, Li Yang, Eun-Ah Kim, David G. Mandrus, Erik A. Henriksen, Kenneth S. Burch. Modulation Doping via a Two-Dimensional Atomic Crystalline Acceptor. Nano Letters. 20 [12] (2020) 8446-8452 10.1021/acs.nanolett.0c03493
 8. Daniel J. Rizzo, Bjarke S. Jessen, Zhiyuan Sun, Francesco L. Ruta, Jin Zhang, Jia-Qiang Yan, Lede Xian, Alexander S. McLeod, Michael E. Berkowitz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stephen E. Nagler, David G. Mandrus, Angel Rubio, Michael M. Fogler, Andrew J. Millis, James C. Hone, Cory R. Dean, D. N. Basov. Charge-Transfer Plasmon Polaritons at Graphene/α-RuCl3 Interfaces. Nano Letters. 20 [12] (2020) 8438-8445 10.1021/acs.nanolett.0c03466
 9. Zhehao Ge, Frederic Joucken, Eberth Quezada, Diego R. da Costa, John Davenport, Brian Giraldo, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Nobuhiko P. Kobayashi, Tony Low, Jairo Velasco. Visualization and Manipulation of Bilayer Graphene Quantum Dots with Broken Rotational Symmetry and Nontrivial Topology. Nano Letters. 20 [12] (2020) 8682-8688 10.1021/acs.nanolett.0c03453
 10. Yaping Yang, Jidong Li, Jun Yin, Shuigang Xu, Ciaran Mullan, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andre K. Geim, Konstantin S. Novoselov, Artem Mishchenko. In situ manipulation of van der Waals heterostructures for twistronics. Science Advances. 6 [49] (2020) 10.1126/sciadv.abd3655
 11. David Feldstein, Raül Perea-Causín, Shuli Wang, Mateusz Dyksik, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Paulina Plochocka, Ermin Malic. Microscopic Picture of Electron–Phonon Interaction in Two-Dimensional Halide Perovskites. The Journal of Physical Chemistry Letters. 11 [23] (2020) 9975-9982 10.1021/acs.jpclett.0c02661
 12. Zhiren Zheng, Qiong Ma, Zhen Bi, Sergio de la Barrera, Ming-Hao Liu, Nannan Mao, Yang Zhang, Natasha Kiper, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, William A. Tisdale, Ray Ashoori, Nuh Gedik, Liang Fu, Su-Yang Xu, Pablo Jarillo-Herrero. Unconventional ferroelectricity in moiré heterostructures. Nature. 588 [7836] (2020) 71-76 10.1038/s41586-020-2970-9
 13. H. Polshyn, J. Zhu, M. A. Kumar, Y. Zhang, F. Yang, C. L. Tschirhart, M. Serlin, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. H. MacDonald, A. F. Young. Electrical switching of magnetic order in an orbital Chern insulator. Nature. 588 [7836] (2020) 66-70 10.1038/s41586-020-2963-8
 14. Yue Luo, Rebecca Engelke, Marios Mattheakis, Michele Tamagnone, Stephen Carr, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras, Philip Kim, William L. Wilson. In situ nanoscale imaging of moiré superlattices in twisted van der Waals heterostructures. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-18109-0
 15. Edoardo Cuniberto, Abdullah Alharbi, Ting Wu, Zhujun Huang, Kasra Sardashti, Kae-Dyi You, Kim Kisslinger, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Roozbeh Kiani, Davood Shahrjerdi. Nano-engineering the material structure of preferentially oriented nano-graphitic carbon for making high-performance electrochemical micro-sensors. Scientific Reports. 10 [1] (2020) 10.1038/s41598-020-66408-9
 16. Shi Che, Petr Stepanov, Supeng Ge, Menglin Zhu, Dongying Wang, Yongjin Lee, Kevin Myhro, Yanmeng Shi, Ruoyu Chen, Ziqi Pi, Cheng Pan, Bin Cheng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yafis Barlas, Roger K. Lake, Marc Bockrath, Jinwoo Hwang, Chun Ning Lau. Substrate-Dependent Band Structures in Trilayer Graphene/h−BN Heterostructures. Physical Review Letters. 125 [24] (2020) 246401 10.1103/physrevlett.125.246401
 17. Jian Tang, Qinqin Wang, Zheng Wei, Cheng Shen, Xiaobo Lu, Shuopei Wang, Yanchong Zhao, Jieying Liu, Na Li, Yanbang Chu, Jinpeng Tian, Fanfan Wu, Wei Yang, Congli He, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Guangyu Zhang. Vertical Integration of 2D Building Blocks for All‐2D Electronics. Advanced Electronic Materials. 6 [12] (2020) 2000550 10.1002/aelm.202000550
 18. Brian T. Schaefer, Lei Wang, Alexander Jarjour, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Paul L. McEuen, Katja C. Nowack. Magnetic field detection limits for ultraclean graphene Hall sensors. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-18007-5
 19. T. P. Lyons, D. Gillard, A. Molina-Sánchez, A. Misra, F. Withers, P. S. Keatley, A. Kozikov, T. Taniguchi, K. Watanabe, K. S. Novoselov, J. Fernández-Rossier, A. I. Tartakovskii. Interplay between spin proximity effect and charge-dependent exciton dynamics in MoSe2/CrBr3 van der Waals heterostructures. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-19816-4
 20. S. Omar, M. Gurram, K. Watanabe, T. Taniguchi, M.H.D. Guimarães, B.J. van Wees. Nonlinear Analog Spintronics with van der Waals Heterostructures. Physical Review Applied. 14 [6] (2020) 064053 10.1103/physrevapplied.14.064053
 21. Yingying Wu, Senfu Zhang, Junwei Zhang, Wei Wang, Yang Lin Zhu, Jin Hu, Gen Yin, Kin Wong, Chi Fang, Caihua Wan, Xiufeng Han, Qiming Shao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiadong Zang, Zhiqiang Mao, Xixiang Zhang, Kang L. Wang. Néel-type skyrmion in WTe2/Fe3GeTe2 van der Waals heterostructure. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-17566-x
 22. Rai Moriya, Kei Kinoshita, J. A. Crosse, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoru Masubuchi, Pilkyung Moon, Mikito Koshino, Tomoki Machida. Emergence of orbital angular moment at van Hove singularity in graphene/h-BN moiré superlattice. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-19043-x
 23. Yan Zhang, Keisuke Shinokita, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Masato Goto, Daisuke Kan, Yuichi Shimakawa, Yutaka Moritomo, Taishi Nishihara, Yuhei Miyauchi, Kazunari Matsuda. Controllable Magnetic Proximity Effect and Charge Transfer in 2D Semiconductor and Double‐Layered Perovskite Manganese Oxide van der Waals Heterostructure. Advanced Materials. 32 [50] (2020) 2003501 10.1002/adma.202003501
 24. Long Ju, Lei Wang, Xiao Li, Seongphill Moon, Mike Ozerov, Zhengguang Lu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Erich Mueller, Fan Zhang, Dmitry Smirnov, Farhan Rana, Paul L. McEuen. Unconventional valley-dependent optical selection rules and landau level mixing in bilayer graphene. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-16844-y
 25. Chenhao Jin, Zui Tao, Kaifei Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kin Fai Mak, Jie Shan. Imaging and control of critical fluctuations in two-dimensional magnets. Nature Materials. 19 [12] (2020) 1290-1294 10.1038/s41563-020-0706-8
 26. Yuze Meng, Tianmeng Wang, Chenhao Jin, Zhipeng Li, Shengnan Miao, Zhen Lian, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Fengqi Song, Su-Fei Shi. Electrical switching between exciton dissociation to exciton funneling in MoSe2/WS2 heterostructure. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-16419-x
 27. M. Kim, S. G. Xu, A. I. Berdyugin, A. Principi, S. Slizovskiy, N. Xin, P. Kumaravadivel, W. Kuang, M. Hamer, R. Krishna Kumar, R. V. Gorbachev, K. Watanabe, T. Taniguchi, I. V. Grigorieva, V. I. Fal’ko, M. Polini, A. K. Geim. Control of electron-electron interaction in graphene by proximity screenings. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-15829-1
 28. Dongjing Lin, Shichao Li, Jinsheng Wen, Helmuth Berger, László Forró, Huibin Zhou, Shuang Jia, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Xiaoxiang Xi, Mohammad Saeed Bahramy. Patterns and driving forces of dimensionality-dependent charge density waves in 2H-type transition metal dichalcogenides. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-15715-w
 29. Zhujun Huang, Abdullah Alharbi, William Mayer, Edoardo Cuniberto, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Javad Shabani, Davood Shahrjerdi. Versatile construction of van der Waals heterostructures using a dual-function polymeric film. Nature Communications. 11 [1] (2020) 3029 10.1038/s41467-020-16817-1
 30. Ioannis Paradisanos, Shivangi Shree, Antony George, Nadine Leisgang, Cedric Robert, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Richard J. Warburton, Andrey Turchanin, Xavier Marie, Iann C. Gerber, Bernhard Urbaszek. Controlling interlayer excitons in MoS2 layers grown by chemical vapor deposition. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-16023-z
 31. Julien Barrier, Piranavan Kumaravadivel, Roshan Krishna Kumar, L. A. Ponomarenko, Na Xin, Matthew Holwill, Ciaran Mullan, Minsoo Kim, R. V. Gorbachev, M. D. Thompson, J. R. Prance, T. Taniguchi, K. Watanabe, I. V. Grigorieva, K. S. Novoselov, A. Mishchenko, V. I. Fal’ko, A. K. Geim, A. I. Berdyugin. Long-range ballistic transport of Brown-Zak fermions in graphene superlattices. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-19604-0
 32. P. Huang, E. Riccardi, S. Messelot, H. Graef, F. Valmorra, J. Tignon, T. Taniguchi, K. Watanabe, S. Dhillon, B. Plaçais, R. Ferreira, J. Mangeney. Ultra-long carrier lifetime in neutral graphene-hBN van der Waals heterostructures under mid-infrared illumination. Nature Communications. 11 [1] (2020) 863 10.1038/s41467-020-14714-1
 33. Itai Keren, Tom Dvir, Ayelet Zalic, Amir Iluz, David LeBoeuf, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hadar Steinberg. Quantum-dot assisted spectroscopy of degeneracy-lifted Landau levels in graphene. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-17225-1
 34. Jonathan Förste, Nikita V. Tepliakov, Stanislav Yu. Kruchinin, Jessica Lindlau, Victor Funk, Michael Förg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Anvar S. Baimuratov, Alexander Högele. Exciton g-factors in monolayer and bilayer WSe2 from experiment and theory. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-18019-1
 35. Amber McCreary, Thuc T. Mai, Franz G. Utermohlen, Jeffrey R. Simpson, Kevin F. Garrity, Xiaozhou Feng, Dmitry Shcherbakov, Yanglin Zhu, Jin Hu, Daniel Weber, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Joshua E. Goldberger, Zhiqiang Mao, Chun Ning Lau, Yuanming Lu, Nandini Trivedi, Rolando Valdés Aguilar, Angela R. Hight Walker. Distinct magneto-Raman signatures of spin-flip phase transitions in CrI3. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-17320-3
 36. Luca Banszerus, Thomas Fabian, Samuel Möller, Eike Icking, Henning Heiming, Stefan Trellenkamp, Florian Lentz, Daniel Neumaier, Martin Otto, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Florian Libisch, Christian Volk, Christoph Stampfer. Electrostatic Detection of Shubnikov–de Haas Oscillations in Bilayer Graphene by Coulomb Resonances in Gate‐Defined Quantum Dots. physica status solidi (b). 257 [12] (2020) 2000333 10.1002/pssb.202000333
 37. Carolin Gold, Annika Kurzmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. Scanning gate microscopy of localized states in a gate-defined bilayer graphene channel. Physical Review Research. 2 [4] (2020) 043380 10.1103/physrevresearch.2.043380
 38. Minhao He, Pasqual Rivera, Dinh Van Tuan, Nathan P. Wilson, Min Yang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Hongyi Yu, Hanan Dery, Wang Yao, Xiaodong Xu. Valley phonons and exciton complexes in a monolayer semiconductor. Nature Communications. 11 [1] (2020) 618 10.1038/s41467-020-14472-0
 39. Sebastián Castilla, Ioannis Vangelidis, Varun-Varma Pusapati, Jordan Goldstein, Marta Autore, Tetiana Slipchenko, Khannan Rajendran, Seyoon Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Luis Martín-Moreno, Dirk Englund, Klaas-Jan Tielrooij, Rainer Hillenbrand, Elefterios Lidorikis, Frank H. L. Koppens. Plasmonic antenna coupling to hyperbolic phonon-polaritons for sensitive and fast mid-infrared photodetection with graphene. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-18544-z
 40. Satoru Masubuchi, Eisuke Watanabe, Yuta Seo, Shota Okazaki, Takao Sasagawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Deep-learning-based image segmentation integrated with optical microscopy for automatically searching for two-dimensional materials. npj 2D Materials and Applications. 4 [1] (2020) 10.1038/s41699-020-0137-z
 41. Aleksander Bogucki, Łukasz Zinkiewicz, Magdalena Grzeszczyk, Wojciech Pacuski, Karol Nogajewski, Tomasz Kazimierczuk, Aleksander Rodek, Jan Suffczyński, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Piotr Wasylczyk, Marek Potemski, Piotr Kossacki. Ultra-long-working-distance spectroscopy of single nanostructures with aspherical solid immersion microlenses. Light: Science & Applications. 9 [1] (2020) 10.1038/s41377-020-0284-1
 42. Subhajit Sinha, Pratap Chandra Adak, R. S. Surya Kanthi, Bheema Lingam Chittari, L. D. Varma Sangani, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeil Jung, Mandar M. Deshmukh. Bulk valley transport and Berry curvature spreading at the edge of flat bands. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-19284-w
 43. Lukas Sigl, Florian Sigger, Fabian Kronowetter, Jonas Kiemle, Julian Klein, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jonathan J. Finley, Ursula Wurstbauer, Alexander W. Holleitner. Signatures of a degenerate many-body state of interlayer excitons in a van der Waals heterostack. Physical Review Research. 2 [4] (2020) 042044 10.1103/physrevresearch.2.042044
 44. Yashar Mayamei, Jae Cheol Shin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Myung-Ho Bae. Landscape of Charge Puddles in Graphene Nanoribbons on Hexagonal Boron Nitride. physica status solidi (b). 257 [12] (2020) 2000317 10.1002/pssb.202000317
 45. Koloman Wagner, Edith Wietek, Jonas D. Ziegler, Marina A. Semina, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jonas Zipfel, Mikhail M. Glazov, Alexey Chernikov. Autoionization and Dressing of Excited Excitons by Free Carriers in Monolayer WSe2. Physical Review Letters. 125 [26] (2020) 267401 10.1103/physrevlett.125.267401
 46. T. Wakamura, N. J. Wu, A. D. Chepelianskii, S. Guéron, M. Och, M. Ferrier, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. Mattevi, H. Bouchiat. Spin-Orbit-Enhanced Robustness of Supercurrent in Graphene/WS2 Josephson Junctions. Physical Review Letters. 125 [26] (2020) 266801 10.1103/physrevlett.125.266801
 47. C. Robert, B. Han, P. Kapuscinski, A. Delhomme, C. Faugeras, T. Amand, M. R. Molas, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, B. Urbaszek, M. Potemski, X. Marie. Measurement of the spin-forbidden dark excitons in MoS2 and MoSe2 monolayers. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-17608-4
 48. Kyunghoon Lee, M. Iqbal Bakti Utama, Salman Kahn, Appalakondaiah Samudrala, Nicolas Leconte, Birui Yang, Shuopei Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, M. Virginia P. Altoé, Guangyu Zhang, Alexander Weber-Bargioni, Michael Crommie, Paul D. Ashby, Jeil Jung, Feng Wang, Alex Zettl. Ultrahigh-resolution scanning microwave impedance microscopy of moiré lattices and superstructures. Science Advances. 6 [50] (2020) eabd1919 10.1126/sciadv.abd1919
 49. Davide Curcio, Alfred J. H. Jones, Ryan Muzzio, Klara Volckaert, Deepnarayan Biswas, Charlotte E. Sanders, Pavel Dudin, Cephise Cacho, Simranjeet Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jill A. Miwa, Jyoti Katoch, Søren Ulstrup, Philip Hofmann. Accessing the Spectral Function in a Current-Carrying Device. Physical Review Letters. 125 [23] (2020) 236403 10.1103/physrevlett.125.236403
 50. Zhipeng Li, Tianmeng Wang, Shengnan Miao, Yunmei Li, Zhenguang Lu, Chenhao Jin, Zhen Lian, Yuze Meng, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Wang Yao, Dmitry Smirnov, Chuanwei Zhang, Su-Fei Shi. Phonon-exciton Interactions in WSe2 under a quantizing magnetic field. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-16934-x
 51. Arup Kumar Paul, Manas Ranjan Sahu, Chandan Kumar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Anindya Das. Interplay of filling fraction and coherence in symmetry broken graphene p-n junction. Communications Physics. 3 [1] (2020) 10.1038/s42005-020-00434-x
 52. Long Zhang, Zhe Zhang, Fengcheng Wu, Danqing Wang, Rahul Gogna, Shaocong Hou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Krishnamurthy Kulkarni, Thomas Kuo, Stephen R. Forrest, Hui Deng. Twist-angle dependence of moiré excitons in WS2/MoSe2 heterobilayers. Nature Communications. 11 [1] (2020) 10.1038/s41467-020-19466-6
 53. Nithin Abraham, Krishna Murali, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kausik Majumdar. Astability versus Bistability in van der Waals Tunnel Diode for Voltage Controlled Oscillator and Memory Applications. ACS Nano. 14 [11] (2020) 15678-15687 10.1021/acsnano.0c06630
 54. Seungho Kim, Gyuho Myeong, Jeehoon Park, Taehyuk Jin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chulho Lee, Sungjae Cho. Complementary Trilayer–Bulk Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistor with Subthermionic Subthreshold Swing. ACS Applied Electronic Materials. 2 [11] (2020) 3491-3496 10.1021/acsaelm.0c00603
 55. Jean-Marie Poumirol, Ioannis Paradisanos, Shivangi Shree, Gonzague Agez, Xavier Marie, Cédric Robert, Nicolas Mallet, Peter R. Wiecha, Guilhem Larrieu, Vincent Larrey, Frank Fournel, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Aurélien Cuche, Vincent Paillard, Bernhard Urbaszek. Unveiling the Optical Emission Channels of Monolayer Semiconductors Coupled to Silicon Nanoantennas. ACS Photonics. 7 [11] (2020) 3106-3115 10.1021/acsphotonics.0c01175
 56. Keigo Nakamura, Naoka Nagamura, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. All 2D Heterostructure Tunnel Field-Effect Transistors: Impact of Band Alignment and Heterointerface Quality. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [46] (2020) 51598-51606 10.1021/acsami.0c13233
 57. Yang Xu, Song Liu, Daniel A. Rhodes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Veit Elser, Kin Fai Mak, Jie Shan. Correlated insulating states at fractional fillings of moiré superlattices. Nature. 587 [7833] (2020) 214-218 10.1038/s41586-020-2868-6
 58. Robin Huber, Ming-Hao Liu, Szu-Chao Chen, Martin Drienovsky, Andreas Sandner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Richter, Dieter Weiss, Jonathan Eroms. Gate-Tunable Two-Dimensional Superlattices in Graphene. Nano Letters. 20 [11] (2020) 8046-8052 10.1021/acs.nanolett.0c03021
 59. Rohit Kumar, Deric W. Session, Ryuichi Tsuchikawa, Mario Homer, Harrison Paas, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vikram V. Deshpande. Circular electromechanical resonators based on hexagonal-boron nitride-graphene heterostructures. Applied Physics Letters. 117 [18] (2020) 183103 10.1063/5.0024583
 60. Ayaz Ali, Ozhan Koybasi, Wen Xing, Daniel N. Wright, Deepak Varandani, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Bodh R. Mehta, Branson D. Belle. Single digit parts-per-billion NOx detection using MoS2/hBN transistors. Sensors and Actuators A: Physical. 315 (2020) 112247 10.1016/j.sna.2020.112247
 61. Ko-Chun Lee, Mengjiao Li, Yu-Hsiang Chang, Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin, Yuan-Ming Chang, Feng-Shou Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching-Hwa Ho, Chen-Hsin Lien, Shu-Ping Lin, Po-Wen Chiu, Yen-Fu Lin. Inverse paired-pulse facilitation in neuroplasticity based on interface-boosted charge trapping layered electronics. Nano Energy. 77 (2020) 105258 10.1016/j.nanoen.2020.105258
 62. Takashi Kuroda, Yusuke Hoshi, Satoru Masubuchi, Mitsuhiro Okada, Ryo Kitaura, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Dark-state impact on the exciton recombination of WS2 monolayers as revealed by multi-timescale pump-probe spectroscopy. Physical Review B. 102 [19] (2020) 195407 10.1103/physrevb.102.195407
 63. Yang Gao, Xianqing Lin, Thomas Smart, Penghong Ci, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Raymond Jeanloz, Jun Ni, Junqiao Wu. Band Engineering of Large-Twist-Angle Graphene/h−BN Moiré Superlattices with Pressure. Physical Review Letters. 125 [22] (2020) 226403 10.1103/physrevlett.125.226403
 64. Simon Zihlmann, Péter Makk, Mirko K. Rehmann, Lujun Wang, Máté Kedves, David I. Indolese, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dominik M. Zumbühl, Christian Schönenberger. Out-of-plane corrugations in graphene based van der Waals heterostructures. Physical Review B. 102 [19] (2020) 195404 10.1103/physrevb.102.195404
 65. Phanibhusan S. Mahapatra, Bhaskar Ghawri, Manjari Garg, Shinjan Mandal, K. Watanabe, T. Taniguchi, Manish Jain, Subroto Mukerjee, Arindam Ghosh. Misorientation-Controlled Cross-Plane Thermoelectricity in Twisted Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 125 [22] (2020) 226802 10.1103/physrevlett.125.226802
 66. Taro Sasaki, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tomonori Nishimura, Kosuke Nagashio. Understanding the Memory Window Overestimation of 2D Materials Based Floating Gate Type Memory Devices by Measuring Floating Gate Voltage. Small. 16 [47] (2020) 2004907 10.1002/smll.202004907
 67. Nadine Leisgang, Shivangi Shree, Ioannis Paradisanos, Lukas Sponfeldner, Cedric Robert, Delphine Lagarde, Andrea Balocchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xavier Marie, Richard J. Warburton, Iann C. Gerber, Bernhard Urbaszek. Giant Stark splitting of an exciton in bilayer MoS2. Nature Nanotechnology. 15 [11] (2020) 901-907 10.1038/s41565-020-0750-1
 68. Zhiming Zhang, Yimeng Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Keiji Ueno, Emanuel Tutuc, Brian J. LeRoy. Flat bands in twisted bilayer transition metal dichalcogenides. Nature Physics. 16 [11] (2020) 1093-1096 10.1038/s41567-020-0958-x
 69. Jonathan Schirmer, Ravi Kumar, Vivas Bagwe, Pratap Raychaudhuri, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, C.-X. Liu, Anindya Das, J. K. Jain. Hall effect for Dirac electrons in graphene exposed to an Abrikosov flux lattice. Europhysics Letters. 132 [3] (2020) 37002 10.1209/0295-5075/132/37002
 70. Jiawei Yang, Kangyu Wang, Shi Che, Zachary J. Tuchfeld, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitry Shcherbakov, Seongphil Moon, Dmitry Smirnov, Ruoyu Chen, Marc Bockrath, Chun Ning Lau. Equilibration and filtering of quantum Hall edge states in few-layer black phosphorus. Physical Review Materials. 4 [11] (2020) 114008 10.1103/physrevmaterials.4.114008
 71. Nicola Poccia, Shu Yang Frank Zhao, Hyobin Yoo, Xiaojing Huang, Hanfei Yan, Yong S. Chu, Ruidan Zhong, Genda Gu, Claudio Mazzoli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gaetano Campi, Valerii M. Vinokur, Philip Kim. Spatially correlated incommensurate lattice modulations in an atomically thin high-temperature Bi2.1Sr1.9CaCu2.0O8+y superconductor. Physical Review Materials. 4 [11] (2020) 114007 10.1103/physrevmaterials.4.114007
 72. Zehua Hu, Pedro Ludwig Hernández-Martínez, Xue Liu, Mohamed-Raouf Amara, Weijie Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hilmi Volkan Demir, Qihua Xiong. Trion-Mediated Förster Resonance Energy Transfer and Optical Gating Effect in WS2/hBN/MoSe2 Heterojunction. ACS Nano. 14 [10] (2020) 13470-13477 10.1021/acsnano.0c05447
 73. James Kerfoot, Simon A. Svatek, Vladimir V. Korolkov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Elisa Antolin, Peter H. Beton. Fluorescence and Electroluminescence of J-Aggregated Polythiophene Monolayers on Hexagonal Boron Nitride. ACS Nano. 14 [10] (2020) 13886-13893 10.1021/acsnano.0c06280
 74. Roberto Rosati, Koloman Wagner, Samuel Brem, Raül Perea-Causín, Edith Wietek, Jonas Zipfel, Jonas D. Ziegler, Malte Selig, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andreas Knorr, Alexey Chernikov, Ermin Malic. Temporal Evolution of Low-Temperature Phonon Sidebands in Transition Metal Dichalcogenides. ACS Photonics. 7 [10] (2020) 2756-2764 10.1021/acsphotonics.0c00866
 75. Maximilian Otteneder, Stefan Hubmann, Xiaobo Lu, Dmitry A. Kozlov, Leonid E. Golub, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitri K. Efetov, Sergey D. Ganichev. Terahertz Photogalvanics in Twisted Bilayer Graphene Close to the Second Magic Angle. Nano Letters. 20 [10] (2020) 7152-7158 10.1021/acs.nanolett.0c02474
 76. Fanrong Lin, Jiabin Qiao, Junye Huang, Jiawei Liu, Deyi Fu, Alexander S. Mayorov, Hao Chen, Paromita Mukherjee, Tingyu Qu, Chorng-Haur Sow, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Barbaros Özyilmaz. Heteromoiré Engineering on Magnetic Bloch Transport in Twisted Graphene Superlattices. Nano Letters. 20 [10] (2020) 7572-7579 10.1021/acs.nanolett.0c03062
 77. David I. Indolese, Paritosh Karnatak, Artem Kononov, Raphaëlle Delagrange, Roy Haller, Lujun Wang, Péter Makk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger. Compact SQUID Realized in a Double-Layer Graphene Heterostructure. Nano Letters. 20 [10] (2020) 7129-7135 10.1021/acs.nanolett.0c02412
 78. Trevyn F. Q. Larson, Lingfei Zhao, Ethan G. Arnault, Ming-Tso Wei, Andrew Seredinski, Henming Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, François Amet, Gleb Finkelstein. Zero Crossing Steps and Anomalous Shapiro Maps in Graphene Josephson Junctions. Nano Letters. 20 [10] (2020) 6998-7003 10.1021/acs.nanolett.0c01598
 79. L. Banszerus, A. Rothstein, T. Fabian, S. Möller, E. Icking, S. Trellenkamp, F. Lentz, D. Neumaier, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Libisch, C. Volk, C. Stampfer. Electron–Hole Crossover in Gate-Controlled Bilayer Graphene Quantum Dots. Nano Letters. 20 [10] (2020) 7709-7715 10.1021/acs.nanolett.0c03227
 80. Tianmeng Wang, Zhipeng Li, Yunmei Li, Zhengguang Lu, Shengnan Miao, Zhen Lian, Yuze Meng, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Chuanwei Zhang, Su-Fei Shi. Giant Valley-Polarized Rydberg Excitons in Monolayer WSe2 Revealed by Magneto-photocurrent Spectroscopy. Nano Letters. 20 [10] (2020) 7635-7641 10.1021/acs.nanolett.0c03167
 81. Kei Takeyama, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Satoru Masubuchi, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Low-temperature p-type ohmic contact to WSe2 using p+-MoS2/WSe2 van der Waals interface. Applied Physics Letters. 117 [15] (2020) 153101 10.1063/5.0016468
 82. Folkert K. de Vries, Jihang Zhu, Elías Portolés, Giulia Zheng, Michele Masseroni, Annika Kurzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Allan H. MacDonald, Klaus Ensslin, Thomas Ihn, Peter Rickhaus. Combined Minivalley and Layer Control in Twisted Double Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 125 [17] (2020) 176801 10.1103/physrevlett.125.176801
 83. Momoko Onodera, Miyako Isayama, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Taishi Haga, Yoshitaka Fujimoto, Susumu Saito, Tomoki Machida. Carbon annealed HPHT-hexagonal boron nitride: Exploring defect levels using 2D materials combined through van der Waals interface. Carbon. 167 (2020) 785-791 10.1016/j.carbon.2020.05.032
 84. Ji-Yun Moon, Minsoo Kim, Seung-Il Kim, Shuigang Xu, Jun-Hui Choi, Dongmok Whang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dong Seop Park, Juyeon Seo, Sung Ho Cho, Seok-Kyun Son, Jae-Hyun Lee. Layer-engineered large-area exfoliation of graphene. Science Advances. 6 [44] (2020) eabc6601 10.1126/sciadv.abc6601
 85. Bablu Mukherjee, Amir Zulkefli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama, Shu Nakaharai. Laser‐Assisted Multilevel Non‐Volatile Memory Device Based on 2D van‐der‐Waals Few‐Layer‐ReS 2 /h‐BN/Graphene Heterostructures. Advanced Functional Materials. 30 [42] (2020) 2001688 10.1002/adfm.202001688
 86. Thomas P. Darlington, Christian Carmesin, Matthias Florian, Emanuil Yanev, Obafunso Ajayi, Jenny Ardelean, Daniel A. Rhodes, Augusto Ghiotto, Andrey Krayev, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeffrey W. Kysar, Abhay N. Pasupathy, James C. Hone, Frank Jahnke, Nicholas J. Borys, P. James Schuck. Imaging strain-localized excitons in nanoscale bubbles of monolayer WSe2 at room temperature. Nature Nanotechnology. 15 [10] (2020) 854-860 10.1038/s41565-020-0730-5
 87. Yanchong Zhao, Luojun Du, Wei Yang, Cheng Shen, Jian Tang, Xiaomei Li, Yanbang Chu, Jinpeng Tian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Zhipei Sun, Guangyu Zhang. Observation of logarithmic Kohn anomaly in monolayer graphene. Physical Review B. 102 [16] (2020) 165415 10.1103/physrevb.102.165415
 88. Lizhong Li, Shengwei Jiang, Zefang Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jie Shan, Kin Fai Mak. Electrical switching of valley polarization in monolayer semiconductors. Physical Review Materials. 4 [10] (2020) 104005 10.1103/physrevmaterials.4.104005
 89. Zhaodong Chu, Emma C. Regan, Xuejian Ma, Danqing Wang, Zifan Xu, M. Iqbal Bakti Utama, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Feng Wang, Keji Lai. Nanoscale Conductivity Imaging of Correlated Electronic States in WSe2/WS2 Moiré Superlattices. Physical Review Letters. 125 [18] (2020) 186803 10.1103/physrevlett.125.186803
 90. Frank Volmer, Manfred Ersfeld, Lars Rathmann, Maximilian Heithoff, Luca Kotewitz, Mark Lohmann, Bowen Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ludwig Bartels, Jing Shi, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. How Photoinduced Gate Screening and Leakage Currents Dynamically Change the Fermi Level in 2D Materials. physica status solidi (RRL) – Rapid Research Letters. 14 [10] (2020) 2000298 10.1002/pssr.202000298
 91. Jordan Pack, B. Jordan Russell, Yashika Kapoor, Jesse Balgley, Jeffrey Ahlers, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Erik A. Henriksen. Broken Symmetries and Kohn’s Theorem in Graphene Cyclotron Resonance. Physical Review X. 10 [4] (2020) 041006 10.1103/physrevx.10.041006
 92. Gil-Ho Lee, Dmitri K. Efetov, Woochan Jung, Leonardo Ranzani, Evan D. Walsh, Thomas A. Ohki, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Dirk Englund, Kin Chung Fong. Graphene-based Josephson junction microwave bolometer. Nature. 586 [7827] (2020) 42-46 10.1038/s41586-020-2752-4
 93. Hsin-Zon Tsai, Johannes Lischner, Arash A. Omrani, Franklin Liou, Andrew S. Aikawa, Christoph Karrasch, Sebastian Wickenburg, Alexander Riss, Kyler C. Natividad, Jin Chen, Won-Woo Choi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chenliang Su, Steven G. Louie, Alex Zettl, Jiong Lu, Michael F. Crommie. A molecular shift register made using tunable charge patterns in one-dimensional molecular arrays on graphene. Nature Electronics. 3 [10] (2020) 598-603 10.1038/s41928-020-00479-4
 94. Junyoung Kwon, June‐Chul Shin, Huije Ryu, Jae Yoon Lee, Dongjea Seo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Young Duck Kim, James Hone, Chul‐Ho Lee, Gwan‐Hyoung Lee. Multioperation‐Mode Light‐Emitting Field‐Effect Transistors Based on van der Waals Heterostructure. Advanced Materials. 32 [43] (2020) 2003567 10.1002/adma.202003567
 95. Shunya Hayashida, Risa Saitoh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kentarou Sawano, Yusuke Hoshi. Reduced Inhomogeneous Broadening in Hexagonal Boron Nitride-Encapsulated MoTe2 Monolayers by Thermal Treatment. ACS Applied Electronic Materials. 2 [9] (2020) 2739-2744 10.1021/acsaelm.0c00452
 96. M. Zinkiewicz, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, P. Kapuściński, K. Oreszczuk, M. Grzeszczyk, M. Bartos, K. Nogajewski, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, M. Potemski, A. Babiński, M. R. Molas. Neutral and charged dark excitons in monolayer WS2. Nanoscale. 12 [35] (2020) 18153-18159 10.1039/d0nr04243a
 97. M Schmitz, T Ouaj, Z Winter, K Rubi, K Watanabe, T Taniguchi, U Zeitler, B Beschoten, C Stampfer. Fractional quantum Hall effect in CVD-grown graphene. 2D Materials. 7 [4] (2020) 041007 10.1088/2053-1583/abae7b
 98. Jonas D. Ziegler, Jonas Zipfel, Barbara Meisinger, Matan Menahem, Xiangzhou Zhu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Omer Yaffe, David A. Egger, Alexey Chernikov. Fast and Anomalous Exciton Diffusion in Two-Dimensional Hybrid Perovskites. Nano Letters. 20 [9] (2020) 6674-6681 10.1021/acs.nanolett.0c02472
 99. Sihan Zhao, SeokJae Yoo, Sheng Wang, Bosai Lyu, Salman Kahn, Fanqi Wu, Zhiyuan Zhao, Dingzhou Cui, Wenyu Zhao, Yoseob Yoon, M. Iqbal Bakti Utama, Wu Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael F. Crommie, Zhiwen Shi, Chongwu Zhou, Feng Wang. Tunneling Spectroscopy in Carbon Nanotube-Hexagonal Boron Nitride-Carbon Nanotube Heterojunctions. Nano Letters. 20 [9] (2020) 6712-6718 10.1021/acs.nanolett.0c02585
 100. Hyowon Moon, Gabriele Grosso, Chitraleema Chakraborty, Cheng Peng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dirk Englund. Dynamic Exciton Funneling by Local Strain Control in a Monolayer Semiconductor. Nano Letters. 20 [9] (2020) 6791-6797 10.1021/acs.nanolett.0c02757
 101. Piotr Kapuściński, Diana Vaclavkova, Magda Grzeszczyk, Artur O. Slobodeniuk, Karol Nogajewski, Miroslav Bartos, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Clément Faugeras, Adam Babiński, Marek Potemski, Maciej R. Molas. Valley polarization of singlet and triplet trions in a WS2 monolayer in magnetic fields. Physical Chemistry Chemical Physics. 22 [34] (2020) 19155-19161 10.1039/d0cp02737e
 102. Saloni Kakkar, Paritosh Karnatak, Md. Ali Aamir, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Arindam Ghosh. Optimal architecture for ultralow noise graphene transistors at room temperature. Nanoscale. 12 [34] (2020) 17762-17768 10.1039/d0nr03448g
 103. H. Baek, M. Brotons-Gisbert, Z. X. Koong, A. Campbell, M. Rambach, K. Watanabe, T. Taniguchi, B. D. Gerardot. Highly energy-tunable quantum light from moiré-trapped excitons. Science Advances. 6 [37] (2020) eaba8526 10.1126/sciadv.aba8526
 104. Sagar Bhandari, Mary Kreidel, Alexander Kelser, Gil-Ho Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Robert M Westervelt. Imaging the flow of holes from a collimating contact in graphene. Semiconductor Science and Technology. 35 [9] (2020) 09LT02 10.1088/1361-6641/aba08d
 105. Yu Saito, Jingyuan Ge, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrea F. Young. Independent superconductors and correlated insulators in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 16 [9] (2020) 926-930 10.1038/s41567-020-0928-3
 106. Takato Hotta, Shohei Higuchi, Akihiro Ueda, Keisuke Shinokita, Yuhei Miyauchi, Kazunari Matsuda, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ryo Kitaura. Exciton diffusion in hBN -encapsulated monolayer MoSe2. Physical Review B. 102 [11] (2020) 115424 10.1103/physrevb.102.115424
 107. Alessandra Leonhardt, César Javier Lockhart Rosa, Thomas Nuytten, Luca Banszerus, Stefanie Sergeant, Vivek K. Mootheri, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Christoph Stampfer, Cedric Huyghebaert, Stefan De Gendt. Use of the Indirect Photoluminescence Peak as an Optical Probe of Interface Defectivity in MoS 2. Advanced Materials Interfaces. 7 [18] (2020) 2000413 10.1002/admi.202000413
 108. Yong-Bin Choi, Yingming Xie, Chui-Zhen Chen, Jinho Park, Su-Beom Song, Jiho Yoon, B. J. Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jonghwan Kim, Kin Chung Fong, Mazhar N. Ali, Kam Tuen Law, Gil-Ho Lee. Evidence of higher-order topology in multilayer WTe2 from Josephson coupling through anisotropic hinge states. Nature Materials. 19 [9] (2020) 974-979 10.1038/s41563-020-0721-9
 109. Jiho Sung, You Zhou, Giovanni Scuri, Viktor Zólyomi, Trond I. Andersen, Hyobin Yoo, Dominik S. Wild, Andrew Y. Joe, Ryan J. Gelly, Hoseok Heo, Samuel J. Magorrian, Damien Bérubé, Andrés M. Mier Valdivia, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mikhail D. Lukin, Philip Kim, Vladimir I. Fal’ko, Hongkun Park. Broken mirror symmetry in excitonic response of reconstructed domains in twisted MoSe2/MoSe2 bilayers. Nature Nanotechnology. 15 [9] (2020) 750-754 10.1038/s41565-020-0728-z
 110. Sheng Wang, Sihan Zhao, Zhiwen Shi, Fanqi Wu, Zhiyuan Zhao, Lili Jiang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Chongwu Zhou, Feng Wang. Nonlinear Luttinger liquid plasmons in semiconducting single-walled carbon nanotubes. Nature Materials. 19 [9] (2020) 986-991 10.1038/s41563-020-0652-5
 111. Junho Choi, Wei-Ting Hsu, Li-Syuan Lu, Liuyang Sun, Hui-Yu Cheng, Ming-Hao Lee, Jiamin Quan, Kha Tran, Chun-Yuan Wang, Matthew Staab, Kayleigh Jones, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ming-Wen Chu, Shangjr Gwo, Suenne Kim, Chih-Kang Shih, Xiaoqin Li, Wen-Hao Chang. Moiré potential impedes interlayer exciton diffusion in van der Waals heterostructures. Science Advances. 6 [39] (2020) eaba8866 10.1126/sciadv.aba8866
 112. Darius Günder, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gregor Witte. Van der Waals Bound Organic/2D Insulator Hybrid Structures: Epitaxial Growth of Acene Films on hBN(001) and the Influence of Surface Defects. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [34] (2020) 38757-38767 10.1021/acsami.0c09527
 113. Yueh-Chun Wu, Sarath Samudrala, Andrew McClung, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Amir Arbabi, Jun Yan. Up- and Down-Conversion between Intra- and Intervalley Excitons in Waveguide Coupled Monolayer WSe2. ACS Nano. 14 [8] (2020) 10503-10509 10.1021/acsnano.0c04397
 114. Thomas Goldstein, Yueh-Chun Wu, Shao-Yu Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kalman Varga, Jun Yan. Ground and excited state exciton polarons in monolayer MoSe2. The Journal of Chemical Physics. 153 [7] (2020) 071101 10.1063/5.0013092
 115. Manfred Ersfeld, Frank Volmer, Lars Rathmann, Luca Kotewitz, Maximilian Heithoff, Mark Lohmann, Bowen Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ludwig Bartels, Jing Shi, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. Valley lifetimes of conduction band electrons in monolayer WSe2. Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering. (2020) 14702M 10.1117/12.2567652
 116. K. Barthelmi, J. Klein, A. Hötger, L. Sigl, F. Sigger, E. Mitterreiter, S. Rey, S. Gyger, M. Lorke, M. Florian, F. Jahnke, T. Taniguchi, K. Watanabe, V. Zwiller, K. D. Jöns, U. Wurstbauer, C. Kastl, A. Weber-Bargioni, J. J. Finley, K. Müller, A. W. Holleitner. Atomistic defects as single-photon emitters in atomically thin MoS2. Applied Physics Letters. 117 [7] (2020) 070501 10.1063/5.0018557
 117. A Delhomme, D Vaclavkova, A Slobodeniuk, M Orlita, M Potemski, D M Basko, K Watanabe, T Taniguchi, D Mauro, C Barreteau, E Giannini, A F Morpurgo, N Ubrig, C Faugeras. Flipping exciton angular momentum with chiral phonons in MoSe2/WSe2 heterobilayers. 2D Materials. 7 [4] (2020) 041002 10.1088/2053-1583/aba567
 118. Sergio Pezzini, Vaidotas Mišeikis, Simona Pace, Francesco Rossella, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Camilla Coletti. High-quality electrical transport using scalable CVD graphene. 2D Materials. 7 [4] (2020) 041003 10.1088/2053-1583/aba645
 119. M. H. Doha, J. I. Santos Batista, A. F. Rawwagah, J. P. Thompson, A. Fereidouni, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. El-Shenawee, H. O. H. Churchill. Integration of multi-layer black phosphorus into photoconductive antennas for THz emission. Journal of Applied Physics. 128 [6] (2020) 063104 10.1063/5.0016370
 120. Jinhai Mao, Slaviša P. Milovanović, Miša Anđelković, Xinyuan Lai, Yang Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lucian Covaci, Francois M. Peeters, Andre K. Geim, Yuhang Jiang, Eva Y. Andrei. Evidence of flat bands and correlated states in buckled graphene superlattices. Nature. 584 [7820] (2020) 215-220 10.1038/s41586-020-2567-3
 121. Yanmeng Shi, Shuigang Xu, Yaping Yang, Sergey Slizovskiy, Sergey V. Morozov, Seok-Kyun Son, Servet Ozdemir, Ciaran Mullan, Julien Barrier, Jun Yin, Alexey I. Berdyugin, Benjamin A. Piot, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Vladimir I. Fal’ko, Kostya S. Novoselov, A. K. Geim, Artem Mishchenko. Electronic phase separation in multilayer rhombohedral graphite. Nature. 584 [7820] (2020) 210-214 10.1038/s41586-020-2568-2
 122. Erwin Mönch, Denis A. Bandurin, Ivan A. Dmitriev, Isabelle Y. Phinney, Ivan Yahniuk, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Pablo Jarillo-Herrero, Sergey D. Ganichev. Observation of Terahertz-Induced Magnetooscillations in Graphene. Nano Letters. 20 [8] (2020) 5943-5950 10.1021/acs.nanolett.0c01918
 123. Chao Ma, Qiyue Wang, Scott Mills, Xiaolong Chen, Bingchen Deng, Shaofan Yuan, Cheng Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xu Du, Fan Zhang, Fengnian Xia. Moiré Band Topology in Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 20 [8] (2020) 6076-6083 10.1021/acs.nanolett.0c02131
 124. Ronja Khelifa, Patrick Back, Nikolaus Flöry, Shadi Nashashibi, Konstantin Malchow, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Achint Jain, Lukas Novotny. Coupling Interlayer Excitons to Whispering Gallery Modes in van der Waals Heterostructures. Nano Letters. 20 [8] (2020) 6155-6161 10.1021/acs.nanolett.0c02432
 125. L D Varma Sangani, R S Surya Kanthi, Pratap Chandra Adak, Subhajit Sinha, Alisha H Marchawala, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mandar M Deshmukh. Facile deterministic cutting of 2D materials for twistronics using a tapered fibre scalpel. Nanotechnology. 31 [32] (2020) 32LT02 10.1088/1361-6528/ab8b93
 126. Zhiming Zhang, Rachel Myers, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Brian J. LeRoy. Probing the wave functions of correlated states in magic angle graphene. Physical Review Research. 2 [3] (2020) 033181 10.1103/physrevresearch.2.033181
 127. Alfred J. H. Jones, Ryan Muzzio, Paulina Majchrzak, Sahar Pakdel, Davide Curcio, Klara Volckaert, Deepnarayan Biswas, Jacob Gobbo, Simranjeet Singh, Jeremy T. Robinson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Timur K. Kim, Cephise Cacho, Nicola Lanata, Jill A. Miwa, Philip Hofmann, Jyoti Katoch, Søren Ulstrup. Observation of Electrically Tunable van Hove Singularities in Twisted Bilayer Graphene from NanoARPES. Advanced Materials. 32 [31] (2020) 2001656 10.1002/adma.202001656
 128. Junyong Wang, Yong Justin Zhou, Du Xiang, Shiuan Jun Ng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda. Polarized Light‐Emitting Diodes Based on Anisotropic Excitons in Few‐Layer ReS 2. Advanced Materials. 32 [32] (2020) 2001890 10.1002/adma.202001890
 129. Lei Wang, En-Min Shih, Augusto Ghiotto, Lede Xian, Daniel A. Rhodes, Cheng Tan, Martin Claassen, Dante M. Kennes, Yusong Bai, Bumho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaoyang Zhu, James Hone, Angel Rubio, Abhay N. Pasupathy, Cory R. Dean. Correlated electronic phases in twisted bilayer transition metal dichalcogenides. Nature Materials. 19 [8] (2020) 861-866 10.1038/s41563-020-0708-6
 130. Takatoshi Yamada, Yuki Okigawa, Masataka Hasegawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Relationship between mobility and strain in CVD graphene on h-BN. AIP Advances. 10 [8] (2020) 085309 10.1063/5.0019621
 131. Zhiming Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Brian J. LeRoy. Local characterization and engineering of proximitized correlated states in graphene/NbSe2 vertical heterostructures. Physical Review B. 102 [8] (2020) 085429 10.1103/physrevb.102.085429
 132. Lingfei Zhao, Ethan G. Arnault, Alexey Bondarev, Andrew Seredinski, Trevyn F. Q. Larson, Anne W. Draelos, Hengming Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, François Amet, Harold U. Baranger, Gleb Finkelstein. Interference of chiral Andreev edge states. Nature Physics. 16 [8] (2020) 862-867 10.1038/s41567-020-0898-5
 133. Jonas Zipfel, Koloman Wagner, Jonas D. Ziegler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Marina A. Semina, Alexey Chernikov. Light–matter coupling and non-equilibrium dynamics of exchange-split trions in monolayer WS2. The Journal of Chemical Physics. 153 [3] (2020) 034706 10.1063/5.0012721
 134. Tang Su, Mark Lohmann, Junxue Li, Yadong Xu, Ben Niu, Mohammed Alghamdi, Haidong Zhou, Yongtao Cui, Ran Cheng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jing Shi. Current-induced CrI3 surface spin-flop transition probed by proximity magnetoresistance in Pt. 2D Materials. 7 [4] (2020) 045006 10.1088/2053-1583/ab9dd5
 135. N. Fang, K. Otsuka, A. Ishii, T. Taniguchi, K. Watanabe, K. Nagashio, Y. K. Kato. Hexagonal Boron Nitride As an Ideal Substrate for Carbon Nanotube Photonics. ACS Photonics. 7 [7] (2020) 1773-1779 10.1021/acsphotonics.0c00406
 136. Zheng Sun, Jonathan Beaumariage, Qingrui Cao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Benjamin Matthew Hunt, David Snoke. Observation of the Interlayer Exciton Gases in WSe2 -p:WSe2 Heterostructures. ACS Photonics. 7 [7] (2020) 1622-1627 10.1021/acsphotonics.0c00476
 137. Qiang Gao, Jiajun Chen, Bosai Lyu, Aolin Deng, Lele Wang, Tongyao Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi. Detection of chirality of single-walled carbon nanotubes on hexagonal boron nitride. Applied Physics Letters. 117 [2] (2020) 023101 10.1063/5.0005831
 138. Xue Liu, Jiajie Pei, Zehua Hu, Weijie Zhao, Sheng Liu, Mohamed-Raouf Amara, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Han Zhang, Qihua Xiong. Manipulating Charge and Energy Transfer between 2D Atomic Layers via Heterostructure Engineering. Nano Letters. 20 [7] (2020) 5359-5366 10.1021/acs.nanolett.0c01722
 139. Sagar Bhandari, Gil-Ho Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Robert M. Westervelt. Imaging Andreev Reflection in Graphene. Nano Letters. 20 [7] (2020) 4890-4894 10.1021/acs.nanolett.0c00903
 140. Colin Ming Earn Chow, Hongyi Yu, John R. Schaibley, Pasqual Rivera, Joseph Finney, Jiaqiang Yan, David Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Wang Yao, David Henry Cobden, Xiaodong Xu. Monolayer Semiconductor Auger Detector. Nano Letters. 20 [7] (2020) 5538-5543 10.1021/acs.nanolett.0c02190
 141. Zoltán Kovács-Krausz, Anamul Md Hoque, Péter Makk, Bálint Szentpéteri, Mátyás Kocsis, Bálint Fülöp, Michael Vasilievich Yakushev, Tatyana Vladimirovna Kuznetsova, Oleg Evgenevich Tereshchenko, Konstantin Aleksandrovich Kokh, István Endre Lukács, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Saroj Prasad Dash, Szabolcs Csonka. Electrically Controlled Spin Injection from Giant Rashba Spin–Orbit Conductor BiTeBr. Nano Letters. 20 [7] (2020) 4782-4791 10.1021/acs.nanolett.0c00458
 142. Sabina Caneva, Matthijs Hermans, Martin Lee, Amador García-Fuente, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cees Dekker, Jaime Ferrer, Herre S. J. van der Zant, Pascal Gehring. A Mechanically Tunable Quantum Dot in a Graphene Break Junction. Nano Letters. 20 [7] (2020) 4924-4931 10.1021/acs.nanolett.0c00984
 143. Elisa Riccardi, Sylvain Massabeau, Federico Valmorra, Simon Messelot, Michael Rosticher, Jérôme Tignon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Matthieu Delbecq, Sukhdeep Dhillon, Robson Ferreira, Sébastien Balibar, Takis Kontos, Juliette Mangeney. Ultrasensitive Photoresponse of Graphene Quantum Dots in the Coulomb Blockade Regime to THz Radiation. Nano Letters. 20 [7] (2020) 5408-5414 10.1021/acs.nanolett.0c01800
 144. Johannes Holler, Sebastian Meier, Michael Kempf, Philipp Nagler, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tobias Korn, Christian Schüller. Low-frequency Raman scattering in WSe 2 − MoSe 2 heterobilayers: Evidence for atomic reconstruction. Applied Physics Letters. 117 [1] (2020) 013104 10.1063/5.0012249
 145. Harpreet Singh Arora, Robert Polski, Yiran Zhang, Alex Thomson, Youngjoon Choi, Hyunjin Kim, Zhong Lin, Ilham Zaky Wilson, Xiaodong Xu, Jiun-Haw Chu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jason Alicea, Stevan Nadj-Perge. Superconductivity in metallic twisted bilayer graphene stabilized by WSe2. Nature. 583 [7816] (2020) 379-384 10.1038/s41586-020-2473-8
 146. Yuan Cao, Daniel Rodan-Legrain, Oriol Rubies-Bigorda, Jeong Min Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Tunable correlated states and spin-polarized phases in twisted bilayer–bilayer graphene. Nature. 583 [7815] (2020) 215-220 10.1038/s41586-020-2260-6
 147. Qianhui Shi, En-Min Shih, Martin V. Gustafsson, Daniel A. Rhodes, Bumho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zlatko Papić, James Hone, Cory R. Dean. Odd- and even-denominator fractional quantum Hall states in monolayer WSe2. Nature Nanotechnology. 15 [7] (2020) 569-573 10.1038/s41565-020-0685-6
 148. Chen Pan, Chen-Yu Wang, Shi-Jun Liang, Yu Wang, Tianjun Cao, Pengfei Wang, Cong Wang, Shuang Wang, Bin Cheng, Anyuan Gao, Erfu Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Feng Miao. Reconfigurable logic and neuromorphic circuits based on electrically tunable two-dimensional homojunctions. Nature Electronics. 3 [7] (2020) 383-390 10.1038/s41928-020-0433-9
 149. Shi Che, Yanmeng Shi, Jiawei Yang, Haidong Tian, Ruoyu Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitry Smirnov, Chun Ning Lau, Efrat Shimshoni, Ganpathy Murthy, Herbert A. Fertig. Helical Edge States and Quantum Phase Transitions in Tetralayer Graphene. Physical Review Letters. 125 [3] (2020) 036803 10.1103/physrevlett.125.036803
 150. Mark J. H. Ku, Tony X. Zhou, Qing Li, Young J. Shin, Jing K. Shi, Claire Burch, Laurel E. Anderson, Andrew T. Pierce, Yonglong Xie, Assaf Hamo, Uri Vool, Huiliang Zhang, Francesco Casola, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael M. Fogler, Philip Kim, Amir Yacoby, Ronald L. Walsworth. Imaging viscous flow of the Dirac fluid in graphene. Nature. 583 [7817] (2020) 537-541 10.1038/s41586-020-2507-2
 151. Petr Stepanov, Ipsita Das, Xiaobo Lu, Ali Fahimniya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frank H. L. Koppens, Johannes Lischner, Leonid Levitov, Dmitri K. Efetov. Untying the insulating and superconducting orders in magic-angle graphene. Nature. 583 [7816] (2020) 375-378 10.1038/s41586-020-2459-6
 152. Eric Yue Ma, Lutz Waldecker, Daniel Rhodes, James Hone, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tony F. Heinz. High-resolution optical micro-spectroscopy extending from the near-infrared to the vacuum-ultraviolet. Review of Scientific Instruments. 91 [7] (2020) 073107 10.1063/5.0010487
 153. Ranran Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiamin Xue. Detecting band profiles of devices with conductive atomic force microscopy. Review of Scientific Instruments. 91 [7] (2020) 073702 10.1063/5.0008412
 154. Eric Linardy, Maxim Trushin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda. Electro‐Optic Upconversion in van der Waals Heterostructures via Nonequilibrium Photocarrier Tunneling. Advanced Materials. 32 [29] (2020) 2001543 10.1002/adma.202001543
 155. Leo J. McGilly, Alexander Kerelsky, Nathan R. Finney, Konstantin Shapovalov, En-Min Shih, Augusto Ghiotto, Yihang Zeng, Samuel L. Moore, Wenjing Wu, Yusong Bai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Massimiliano Stengel, Lin Zhou, James Hone, Xiaoyang Zhu, Dmitri N. Basov, Cory Dean, Cyrus E. Dreyer, Abhay N. Pasupathy. Visualization of moiré superlattices. Nature Nanotechnology. 15 [7] (2020) 580-584 10.1038/s41565-020-0708-3
 156. Xiaobo Lu, Jian Tang, John R. Wallbank, Shuopei Wang, Cheng Shen, Shuang Wu, Peng Chen, Wei Yang, Jing Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Dmitri K. Efetov, Vladimir I. Fal'ko, Guangyu Zhang. High-order minibands and interband Landau level reconstruction in graphene moiré superlattices. Physical Review B. 102 [4] (2020) 045409 10.1103/physrevb.102.045409
 157. Jean Comtet, Benoit Grosjean, Evgenii Glushkov, Ahmet Avsar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rodolphe Vuilleumier, Marie-Laure Bocquet, Aleksandra Radenovic. Direct observation of water-mediated single-proton transport between hBN surface defects. Nature Nanotechnology. 15 [7] (2020) 598-604 10.1038/s41565-020-0695-4
 158. Yuxuan Peng, Xing Cheng, Pingfan Gu, Fanggui Wang, Jie Yang, Mingzhu Xue, Wenyun Yang, Changsheng Wang, Shunquan Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye, Jinbo Yang. A Quaternary van der Waals Ferromagnetic Semiconductor AgVP 2 Se 6. Advanced Functional Materials. (2020) 1910036 10.1002/adfm.201910036
 159. Hyunwoo Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Lee, Hu-Jong Lee. Robust subgap edge conduction in bilayer graphene with disordered edge termination. Physical Review B. 102 [3] (2020) 035448 10.1103/physrevb.102.035448
 160. Xiaomeng Liu, Zeyu Hao, Eslam Khalaf, Jong Yeon Lee, Yuval Ronen, Hyobin Yoo, Danial Haei Najafabadi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ashvin Vishwanath, Philip Kim. Tunable spin-polarized correlated states in twisted double bilayer graphene. Nature. 583 [7815] (2020) 221-225 10.1038/s41586-020-2458-7
 161. Xing Cheng, Zhihao Zang, Kai Yuan, Tingting Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lun Dai, Yu Ye. A hybrid structure light-emitting device based on a CsPbBr3 nanoplate and two-dimensional materials. Applied Physics Letters. 116 [26] (2020) 263103 10.1063/5.0014497
 162. Itai Epstein, André J Chaves, Daniel A Rhodes, Bettina Frank, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Harald Giessen, James C Hone, Nuno M R Peres, Frank H L Koppens. Highly confined in-plane propagating exciton-polaritons on monolayer semiconductors. 2D Materials. 7 [3] (2020) 035031 10.1088/2053-1583/ab8dd4
 163. Jing Wu, Yanpeng Liu, Yi Liu, Yongqing Cai, Yunshan Zhao, Hong Kuan Ng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gang Zhang, Cheng-Wei Qiu, Dongzhi Chi, A. H. Castro Neto, John T. L. Thong, Kian Ping Loh, Kedar Hippalgaonkar. Large enhancement of thermoelectric performance in MoS2/h-BN heterostructure due to vacancy-induced band hybridization. Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 [25] (2020) 13929-13936 10.1073/pnas.2007495117
 164. Christoph Rupprecht, Evgeny Sedov, Martin Klaas, Heiko Knopf, Mark Blei, Nils Lundt, Sefaattin Tongay, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ulrike Schulz, Alexey Kavokin, Falk Eilenberger, Sven Höfling, Christian Schneider. Manipulation of room-temperature valley-coherent exciton-polaritons in atomically thin crystals by real and artificial magnetic fields. 2D Materials. 7 [3] (2020) 035025 10.1088/2053-1583/ab8e90
 165. Maciej Koperski, Diana Vaclavkova, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kostya S. Novoselov, Marek Potemski. Midgap radiative centers in carbon-enriched hexagonal boron nitride. Proceedings of the National Academy of Sciences. 117 [24] (2020) 13214-13219 10.1073/pnas.2003895117
 166. Eberth A. Quezada-López, Zhehao Ge, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Frédéric Joucken, Jairo Velasco. Comprehensive Electrostatic Modeling of Exposed Quantum Dots in Graphene/Hexagonal Boron Nitride Heterostructures. Nanomaterials. 10 [6] (2020) 1154 10.3390/nano10061154
 167. Momoko Onodera, Kei Kinoshita, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Cyclotron Resonance Study of Monolayer Graphene under Double Moiré Potentials. Nano Letters. 20 [6] (2020) 4566-4572 10.1021/acs.nanolett.0c01427
 168. Artem Kononov, Gulibusitan Abulizi, Kejian Qu, Jiaqiang Yan, David Mandrus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger. One-Dimensional Edge Transport in Few-Layer WTe2. Nano Letters. 20 [6] (2020) 4228-4233 10.1021/acs.nanolett.0c00658
 169. C. Rupprecht, M. Klaas, H. Knopf, T. Taniguchi, K. Watanabe, Y. Qin, S. Tongay, S. Schröder, F. Eilenberger, S. Höfling, C. Schneider. Demonstration of a polariton step potential by local variation of light-matter coupling in a van-der-Waals heterostructure. Optics Express. 28 [13] (2020) 18649 10.1364/oe.392821
 170. O Del Pozo-Zamudio, A Genco, S Schwarz, F Withers, P M Walker, T Godde, R C Schofield, A P Rooney, E Prestat, K Watanabe, T Taniguchi, C Clark, S J Haigh, D N Krizhanovskii, K S Novoselov, A I Tartakovskii. Electrically pumped WSe2-based light-emitting van der Waals heterostructures embedded in monolithic dielectric microcavities. 2D Materials. 7 [3] (2020) 031006 10.1088/2053-1583/ab8542
 171. Marta De Luca, Xavier Cartoixà, David I Indolese, Javier Martín-Sánchez, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger, Rinaldo Trotta, Riccardo Rurali, Ilaria Zardo. Experimental demonstration of the suppression of optical phonon splitting in 2D materials by Raman spectroscopy. 2D Materials. 7 [3] (2020) 035017 10.1088/2053-1583/ab81b1
 172. Dillon Wong, Kevin P. Nuckolls, Myungchul Oh, Biao Lian, Yonglong Xie, Sangjun Jeon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, B. Andrei Bernevig, Ali Yazdani. Cascade of electronic transitions in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature. 582 [7811] (2020) 198-202 10.1038/s41586-020-2339-0
 173. J. A. Delgado-Notario, V. Clericò, E. Diez, J. E. Velázquez-Pérez, T. Taniguchi, K. Watanabe, T. Otsuji, Y. M. Meziani. Asymmetric dual-grating gates graphene FET for detection of terahertz radiations. APL Photonics. 5 [6] (2020) 066102 10.1063/5.0007249
 174. Chen-Yu Wang, Shi-Jun Liang, Shuang Wang, Pengfei Wang, Zhu’an Li, Zhongrui Wang, Anyuan Gao, Chen Pan, Chuan Liu, Jian Liu, Huafeng Yang, Xiaowei Liu, Wenhao Song, Cong Wang, Bin Cheng, Xiaomu Wang, Kunji Chen, Zhenlin Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, J. Joshua Yang, Feng Miao. Gate-tunable van der Waals heterostructure for reconfigurable neural network vision sensor. Science Advances. 6 [26] (2020) eaba6173 10.1126/sciadv.aba6173
 175. Alfredo Segura, Ramon Cuscó, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Luis Artús. Long lifetime of the E1u in-plane infrared-active modes of h -BN. Physical Review B. 101 [23] (2020) 235203 10.1103/physrevb.101.235203
 176. Bingchen Deng, Chao Ma, Qiyue Wang, Shaofan Yuan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fan Zhang, Fengnian Xia. Strong mid-infrared photoresponse in small-twist-angle bilayer graphene. Nature Photonics. (2020) 10.1038/s41566-020-0644-7
 177. U. Zondiner, A. Rozen, D. Rodan-Legrain, Y. Cao, R. Queiroz, T. Taniguchi, K. Watanabe, Y. Oreg, F. von Oppen, Ady Stern, E. Berg, P. Jarillo-Herrero, S. Ilani. Cascade of phase transitions and Dirac revivals in magic-angle graphene. Nature. 582 [7811] (2020) 203-208 10.1038/s41586-020-2373-y
 178. Mauro Brotons-Gisbert, Hyeonjun Baek, Alejandro Molina-Sánchez, Aidan Campbell, Eleanor Scerri, Daniel White, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cristian Bonato, Brian D. Gerardot. Spin–layer locking of interlayer excitons trapped in moiré potentials. Nature Materials. 19 [6] (2020) 630-636 10.1038/s41563-020-0687-7
 179. Shaofan Yuan, Renwen Yu, Chao Ma, Bingchen Deng, Qiushi Guo, Xiaolong Chen, Cheng Li, Chen Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, F. Javier García de Abajo, Fengnian Xia. Room Temperature Graphene Mid-Infrared Bolometer with a Broad Operational Wavelength Range. ACS Photonics. 7 [5] (2020) 1206-1215 10.1021/acsphotonics.0c00028
 180. Kohei Sakanashi, Hidemitsu Ouchi, Kota Kamiya, Peter Krüger, Katsuhiko Miyamoto, Takashige Omatsu, Keiji Ueno, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jonathan P Bird, Nobuyuki Aoki. Investigation of laser-induced-metal phase of MoTe2 and its contact property via scanning gate microscopy. Nanotechnology. 31 [20] (2020) 205205 10.1088/1361-6528/ab71b8
 181. Yosuke Sasama, Taisuke Kageura, Katsuyoshi Komatsu, Satoshi Moriyama, Jun-ichi Inoue, Masataka Imura, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takashi Uchihashi, Yamaguchi Takahide. Charge-carrier mobility in hydrogen-terminated diamond field-effect transistors. Journal of Applied Physics. 127 [18] (2020) 185707 10.1063/5.0001868
 182. Sai S. Sunku, Alexander S. McLeod, Tobias Stauber, Hyobin Yoo, Dorri Halbertal, Guangxin Ni, Aaron Sternbach, Bor-Yuan Jiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Michael M. Fogler, D. N. Basov. Nano-photocurrent Mapping of Local Electronic Structure in Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 20 [5] (2020) 2958-2964 10.1021/acs.nanolett.9b04637
 183. Hongyuan Li, M. Iqbal Bakti Utama, Sheng Wang, Wenyu Zhao, Sihan Zhao, Xiao Xiao, Yue Jiang, Lili Jiang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexander Weber-Bargioni, Alex Zettl, Feng Wang. Global Control of Stacking-Order Phase Transition by Doping and Electric Field in Few-Layer Graphene. Nano Letters. 20 [5] (2020) 3106-3112 10.1021/acs.nanolett.9b05092
 184. Seungho Kim, Gyuho Myeong, Jihoon Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sungjae Cho. Monolayer Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barrier Contact for Low-Power Black Phosphorus Heterojunction Tunnel Field-Effect Transistors. Nano Letters. 20 [5] (2020) 3963-3969 10.1021/acs.nanolett.0c01115
 185. Itai Epstein, Bernat Terrés, André J. Chaves, Varun-Varma Pusapati, Daniel A. Rhodes, Bettina Frank, Valentin Zimmermann, Ying Qin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Harald Giessen, Sefaattin Tongay, James C. Hone, Nuno M. R. Peres, Frank H. L. Koppens. Near-Unity Light Absorption in a Monolayer WS2 Van der Waals Heterostructure Cavity. Nano Letters. 20 [5] (2020) 3545-3552 10.1021/acs.nanolett.0c00492
 186. Wojciech Pacuski, Magdalena Grzeszczyk, Karol Nogajewski, Aleksander Bogucki, Kacper Oreszczuk, Julia Kucharek, Karolina E. Połczyńska, Bartłomiej Seredyński, Aleksander Rodek, Rafał Bożek, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Slawomir Kret, Janusz Sadowski, Tomasz Kazimierczuk, Marek Potemski, Piotr Kossacki. Narrow Excitonic Lines and Large-Scale Homogeneity of Transition-Metal Dichalcogenide Monolayers Grown by Molecular Beam Epitaxy on Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 20 [5] (2020) 3058-3066 10.1021/acs.nanolett.9b04998
 187. Luiz H. G. Tizei, Vahagn Mkhitaryan, Hugo Lourenço-Martins, Leonardo Scarabelli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marcel Tencé, Jean-Denis Blazit, Xiaoyan Li, Alexandre Gloter, Alberto Zobelli, Franz-Philipp Schmidt, Luis M. Liz-Marzán, F. Javier García de Abajo, Odile Stéphan, Mathieu Kociak. Tailored Nanoscale Plasmon-Enhanced Vibrational Electron Spectroscopy. Nano Letters. 20 [5] (2020) 2973-2979 10.1021/acs.nanolett.9b04659
 188. Manfred Ersfeld, Frank Volmer, Lars Rathmann, Luca Kotewitz, Maximilian Heithoff, Mark Lohmann, Bowen Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ludwig Bartels, Jing Shi, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. Unveiling Valley Lifetimes of Free Charge Carriers in Monolayer WSe2. Nano Letters. 20 [5] (2020) 3147-3154 10.1021/acs.nanolett.9b05138
 189. Qiran Cai, Wei Gan, Alexey Falin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jincheng Zhuang, Weichang Hao, Shaoming Huang, Tao Tao, Ying Chen, Lu Hua Li. Two-Dimensional Van der Waals Heterostructures for Synergistically Improved Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [19] (2020) 21985-21991 10.1021/acsami.0c01157
 190. Sergio Pezzini, Vaidotas Mišeikis, Giulia Piccinini, Stiven Forti, Simona Pace, Rebecca Engelke, Francesco Rossella, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Camilla Coletti. 30°-Twisted Bilayer Graphene Quasicrystals from Chemical Vapor Deposition. Nano Letters. 20 [5] (2020) 3313-3319 10.1021/acs.nanolett.0c00172
 191. Renan Cunha, Alisson Cadore, Sérgio L L M Ramos, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sejeong Kim, Alexander S Solntsev, Igor Aharonovich, Leandro M Malard. Second harmonic generation in defective hexagonal boron nitride. Journal of Physics: Condensed Matter. 32 [19] (2020) 19LT01 10.1088/1361-648x/ab6cbf
 192. Cheng Shen, Yanbang Chu, QuanSheng Wu, Na Li, Shuopei Wang, Yanchong Zhao, Jian Tang, Jieying Liu, Jinpeng Tian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Zi Yang Meng, Dongxia Shi, Oleg V. Yazyev, Guangyu Zhang. Correlated states in twisted double bilayer graphene. Nature Physics. 16 [5] (2020) 520-525 10.1038/s41567-020-0825-9
 193. L. Banszerus, B. Frohn, T. Fabian, S. Somanchi, A. Epping, M. Müller, D. Neumaier, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Libisch, B. Beschoten, F. Hassler, C. Stampfer. Observation of the Spin-Orbit Gap in Bilayer Graphene by One-Dimensional Ballistic Transport. Physical Review Letters. 124 [17] (2020) 177701 10.1103/physrevlett.124.177701
 194. Jonas G. Roch, Dmitry Miserev, Guillaume Froehlicher, Nadine Leisgang, Lukas Sponfeldner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jelena Klinovaja, Daniel Loss, Richard J. Warburton. First-Order Magnetic Phase Transition of Mobile Electrons in Monolayer MoS2. Physical Review Letters. 124 [18] (2020) 187602 10.1103/physrevlett.124.187602
 195. S. Davari, J. Stacy, A.M. Mercado, J.D. Tull, R. Basnet, K. Pandey, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Hu, H.O.H. Churchill. Gate-Defined Accumulation-Mode Quantum Dots in Monolayer and Bilayer WSe2. Physical Review Applied. 13 [5] (2020) 054058 10.1103/physrevapplied.13.054058
 196. Jing Li, Han-Bing Leng, Hailong Fu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xin Liu, Chao-Xing Liu, Jun Zhu. Superconducting proximity effect in a transparent van der Waals superconductor-metal junction. Physical Review B. 101 [19] (2020) 195405 10.1103/physrevb.101.195405
 197. Livio Ciorciaro, Martin Kroner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Atac Imamoglu. Observation of Magnetic Proximity Effect Using Resonant Optical Spectroscopy of an Electrically Tunable MoSe2/CrBr3 Heterostructure. Physical Review Letters. 124 [19] (2020) 197401 10.1103/physrevlett.124.197401
 198. Erfu Liu, Jeremiah van Baren, Ching-Tarng Liang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Nathaniel M. Gabor, Yia-Chung Chang, Chun Hung Lui. Multipath Optical Recombination of Intervalley Dark Excitons and Trions in Monolayer WSe2. Physical Review Letters. 124 [19] (2020) 196802 10.1103/physrevlett.124.196802
 199. Marius Eich, Riccardo Pisoni, Chuyao Tong, Rebekka Garreis, Peter Rickhaus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Annika Kurzmann. Coulomb dominated cavities in bilayer graphene. Physical Review Research. 2 [2] (2020) 022038 10.1103/physrevresearch.2.022038
 200. Ryan Muzzio, Alfred J. H. Jones, Davide Curcio, Deepnarayan Biswas, Jill A. Miwa, Philip Hofmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Simranjeet Singh, Chris Jozwiak, Eli Rotenberg, Aaron Bostwick, Roland J. Koch, Søren Ulstrup, Jyoti Katoch. Momentum-resolved view of highly tunable many-body effects in a graphene/hBN field-effect device. Physical Review B. 101 [20] (2020) 201409 10.1103/physrevb.101.201409
 201. Giovanni Scuri, Trond I. Andersen, You Zhou, Dominik S. Wild, Jiho Sung, Ryan J. Gelly, Damien Bérubé, Hoseok Heo, Linbo Shao, Andrew Y. Joe, Andrés M. Mier Valdivia, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Marko Lončar, Philip Kim, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park. Electrically Tunable Valley Dynamics in Twisted WSe2/WSe2 Bilayers. Physical Review Letters. 124 [21] (2020) 217403 10.1103/physrevlett.124.217403
 202. A. Uri, S. Grover, Y. Cao, J. A. Crosse, K. Bagani, D. Rodan-Legrain, Y. Myasoedov, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Moon, M. Koshino, P. Jarillo-Herrero, E. Zeldov. Mapping the twist-angle disorder and Landau levels in magic-angle graphene. Nature. 581 [7806] (2020) 47-52 10.1038/s41586-020-2255-3
 203. Sven Borghardt, Jens Sonntag, Jhih-Sian Tu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer, Beata Ewa Kardynał. Radially polarized light beams from spin-forbidden dark excitons and trions in monolayer WSe2. Optical Materials Express. 10 [5] (2020) 1273 10.1364/ome.388913
 204. Joshua O. Island, Peter Kissin, Jacob Schalch, Xiaomeng Cui, Sheikh Rubaiat Ul Haque, Alex Potts, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Richard D. Averitt, Andrea F. Young. On-chip terahertz modulation and emission with integrated graphene junctions. Applied Physics Letters. 116 [16] (2020) 161104 10.1063/5.0005870
 205. Stefan Wakolbinger, Fabian R Geisenhof, Felix Winterer, Samuel Palmer, Juri G Crimmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frank Trixler, R Thomas Weitz. Locally-triggered hydrophobic collapse induces global interface self-cleaning in van-der-Waals heterostructures at room-temperature. 2D Materials. 7 [3] (2020) 035002 10.1088/2053-1583/ab7bfc
 206. Yi Wei Ho, Henrique G. Rosa, Ivan Verzhbitskiy, Manuel J. L. F. Rodrigues, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Goki Eda, Vitor M. Pereira, José C. Viana-Gomes. Measuring Valley Polarization in Two-Dimensional Materials with Second-Harmonic Spectroscopy. ACS Photonics. 7 [4] (2020) 925-931 10.1021/acsphotonics.0c00174
 207. Shingo Tajima, Ryoya Ebisuoka, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryuta Yagi. Multiband Ballistic Transport and Anisotropic Commensurability Magnetoresistance in Antidot Lattices of AB-stacked Trilayer Graphene. Journal of the Physical Society of Japan. 89 [4] (2020) 044703 10.7566/jpsj.89.044703
 208. Foad Ghasemi, Riccardo Frisenda, Eduardo Flores, Nikos Papadopoulos, Robert Biele, David Perez de Lara, Herre S. J. van der Zant, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Roberto D’Agosta, Jose R. Ares, Carlos Sánchez, Isabel J. Ferrer, Andres Castellanos-Gomez. Tunable Photodetectors via In Situ Thermal Conversion of TiS3 to TiO2. Nanomaterials. 10 [4] (2020) 711 10.3390/nano10040711
 209. Yusai Wakafuji, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. 3D Manipulation of 2D Materials Using Microdome Polymer. Nano Letters. 20 [4] (2020) 2486-2492 10.1021/acs.nanolett.9b05228
 210. Takuya Iwasaki, Shu Nakaharai, Yutaka Wakayama, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yoshifumi Morita, Satoshi Moriyama. Single-Carrier Transport in Graphene/hBN Superlattices. Nano Letters. 20 [4] (2020) 2551-2557 10.1021/acs.nanolett.9b05332
 211. Sheng Wang, Fanqi Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chongwu Zhou, Feng Wang. Metallic Carbon Nanotube Nanocavities as Ultracompact and Low-loss Fabry–Perot Plasmonic Resonators. Nano Letters. 20 [4] (2020) 2695-2702 10.1021/acs.nanolett.0c00315
 212. Gen Long, Hugo Henck, Marco Gibertini, Dumitru Dumcenco, Zhe Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Enrico Giannini, Alberto F. Morpurgo. Persistence of Magnetism in Atomically Thin MnPS3 Crystals. Nano Letters. 20 [4] (2020) 2452-2459 10.1021/acs.nanolett.9b05165
 213. Yiran Zhang, Cheng Hu, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Zhe Ying, Lele Wang, Aolin Deng, Xingdong Luo, Qiang Gao, Jiajun Chen, Jing Du, Peiyue Shen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji-Hun Kang, Feng Wang, Yueheng Zhang, Zhiwen Shi. Tunable Cherenkov Radiation of Phonon Polaritons in Silver Nanowire/Hexagonal Boron Nitride Heterostructures. Nano Letters. 20 [4] (2020) 2770-2777 10.1021/acs.nanolett.0c00419
 214. Nikos Papadopoulos, Pascal Gehring, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Herre S. J. van der Zant, Gary A. Steele. Tunneling spectroscopy of localized states of WS2 barriers in vertical van der Waals heterostructures. Physical Review B. 101 [16] (2020) 165303 10.1103/physrevb.101.165303
 215. Sven Borghardt, Beata E. Kardynał, Jhih-Sian Tu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe. Interplay of excitonic complexes in p -doped WSe2 monolayers. Physical Review B. 101 [16] (2020) 161402 10.1103/physrevb.101.161402
 216. Tianmeng Wang, Zhipeng Li, Zhengguang Lu, Yunmei Li, Shengnan Miao, Zhen Lian, Yuze Meng, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Wang Yao, Dmitry Smirnov, Chuanwei Zhang, Su-Fei Shi. Observation of Quantized Exciton Energies in Monolayer WSe2 under a Strong Magnetic Field. Physical Review X. 10 [2] (2020) 021024 10.1103/physrevx.10.021024
 217. Frédéric Joucken, Zhehao Ge, Eberth A. Quezada-López, John L. Davenport, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jairo Velasco. Determination of the trigonal warping orientation in Bernal-stacked bilayer graphene via scanning tunneling microscopy. Physical Review B. 101 [16] (2020) 161103 10.1103/physrevb.101.161103
 218. Lujun Wang, Péter Makk, Simon Zihlmann, Andreas Baumgartner, David I. Indolese, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger. Mobility Enhancement in Graphene by in situ Reduction of Random Strain Fluctuations. Physical Review Letters. 124 [15] (2020) 157701 10.1103/physrevlett.124.157701
 219. Etienne Lorchat, Luis E. Parra López, Cédric Robert, Delphine Lagarde, Guillaume Froehlicher, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Xavier Marie, Stéphane Berciaud. Filtering the photoluminescence spectra of atomically thin semiconductors with graphene. Nature Nanotechnology. 15 [4] (2020) 283-288 10.1038/s41565-020-0644-2
 220. S. S. Kalantre, F. Yu, M. T. Wei, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Hernandez-Rivera, F. Amet, J. R. Williams. Anomalous phase dynamics of driven graphene Josephson junctions. Physical Review Research. 2 [2] (2020) 023093 10.1103/physrevresearch.2.023093
 221. Tommaso Venanzi, Himani Arora, Stephan Winnerl, Alexej Pashkin, Phanish Chava, Amalia Patanè, Zakhar D. Kovalyuk, Zakhar R. Kudrynskyi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Artur Erbe, Manfred Helm, Harald Schneider. Photoluminescence dynamics in few-layer InSe. Physical Review Materials. 4 [4] (2020) 044001 10.1103/physrevmaterials.4.044001
 222. Yuya Shimazaki, Ido Schwartz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Martin Kroner, Ataç Imamoğlu. Strongly correlated electrons and hybrid excitons in a moiré heterostructure. Nature. 580 [7804] (2020) 472-477 10.1038/s41586-020-2191-2
 223. A. I. Berdyugin, B. Tsim, P. Kumaravadivel, S. G. Xu, A. Ceferino, A. Knothe, R. Krishna Kumar, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. K. Geim, I. V. Grigorieva, V. I. Fal’ko. Minibands in twisted bilayer graphene probed by magnetic focusing. Science Advances. 6 [16] (2020) eaay7838 10.1126/sciadv.aay7838
 224. Eric Linardy, Dinesh Yadav, Daniele Vella, Ivan A. Verzhbitskiy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fabian Pauly, Maxim Trushin, Goki Eda. Harnessing Exciton–Exciton Annihilation in Two-Dimensional Semiconductors. Nano Letters. 20 [3] (2020) 1647-1653 10.1021/acs.nanolett.9b04756
 225. Luca Banszerus, Samuel Möller, Eike Icking, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Volk, Christoph Stampfer. Single-Electron Double Quantum Dots in Bilayer Graphene. Nano Letters. 20 [3] (2020) 2005-2011 10.1021/acs.nanolett.9b05295
 226. Nicola Palombo Blascetta, Matz Liebel, Xiaobo Lu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitri K. Efetov, Niek F. van Hulst. Nanoscale Imaging and Control of Hexagonal Boron Nitride Single Photon Emitters by a Resonant Nanoantenna. Nano Letters. 20 [3] (2020) 1992-1999 10.1021/acs.nanolett.9b05268
 227. Evan J. Telford, Jake C. Russell, Joshua R. Swann, Brandon Fowler, Xiaoman Wang, Kihong Lee, Amirali Zangiabadi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Colin Nuckolls, Patrick Batail, Xiaoyang Zhu, Jonathan A. Malen, Cory R. Dean, Xavier Roy. Doping-Induced Superconductivity in the van der Waals Superatomic Crystal Re6Se8Cl2. Nano Letters. 20 [3] (2020) 1718-1724 10.1021/acs.nanolett.9b04891
 228. B Brun, N Moreau, S Somanchi, V-H Nguyen, A Mreńca-Kolasińska, K Watanabe, T Taniguchi, J-C Charlier, C Stampfer, B Hackens. Optimizing Dirac fermions quasi-confinement by potential smoothness engineering. 2D Materials. 7 [2] (2020) 025037 10.1088/2053-1583/ab734e
 229. Bevin Huang, John Cenker, Xiaoou Zhang, Essance L. Ray, Tiancheng Song, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, Di Xiao, Xiaodong Xu. Tuning inelastic light scattering via symmetry control in the two-dimensional magnet CrI3. Nature Nanotechnology. 15 [3] (2020) 212-216 10.1038/s41565-019-0598-4
 230. Emma C. Regan, Danqing Wang, Chenhao Jin, M. Iqbal Bakti Utama, Beini Gao, Xin Wei, Sihan Zhao, Wenyu Zhao, Zuocheng Zhang, Kentaro Yumigeta, Mark Blei, Johan D. Carlström, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Michael Crommie, Alex Zettl, Feng Wang. Mott and generalized Wigner crystal states in WSe2/WS2 moiré superlattices. Nature. 579 [7799] (2020) 359-363 10.1038/s41586-020-2092-4
 231. Jonas Zipfel, Marvin Kulig, Raül Perea-Causín, Samuel Brem, Jonas D. Ziegler, Roberto Rosati, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mikhail M. Glazov, Ermin Malic, Alexey Chernikov. Exciton diffusion in monolayer semiconductors with suppressed disorder. Physical Review B. 101 [11] (2020) 115430 10.1103/physrevb.101.115430
 232. Linfeng Sun, Genuwoo Hwang, Wooseon Choi, Gyeongtak Han, Yishu Zhang, Jinbao Jiang, Shoujun Zheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mali Zhao, Rong Zhao, Young-Min Kim, Heejun Yang. Ultralow switching voltage slope based on two-dimensional materials for integrated memory and neuromorphic applications. Nano Energy. 69 (2020) 104472 10.1016/j.nanoen.2020.104472
 233. Richa Mitra, Manas Ranjan Sahu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hadas Shtrikman, A. K. Sood, Anindya Das. Anomalous Coulomb Drag between InAs Nanowire and Graphene Heterostructures. Physical Review Letters. 124 [11] (2020) 116803 10.1103/physrevlett.124.116803
 234. Erfu Liu, Jeremiah van Baren, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yia-Chung Chang, Chun Hung Lui. Landau-Quantized Excitonic Absorption and Luminescence in a Monolayer Valley Semiconductor. Physical Review Letters. 124 [9] (2020) 097401 10.1103/physrevlett.124.097401
 235. Jonas Kiemle, Florian Sigger, Michael Lorke, Bastian Miller, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alexander Holleitner, Ursula Wurstbauer. Control of the orbital character of indirect excitons in MoS2/WS2 heterobilayers. Physical Review B. 101 [12] (2020) 121404 10.1103/physrevb.101.121404
 236. Shoujun Zheng, Sanghyun Jo, Kyungrok Kang, Linfeng Sun, Mali Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pilkyung Moon, Nojoon Myoung, Heejun Yang. Resonant Tunneling Spectroscopy to Probe the Giant Stark Effect in Atomically Thin Materials. Advanced Materials. 32 [12] (2020) 1906942 10.1002/adma.201906942
 237. Nicolas Ubrig, Evgeniy Ponomarev, Johanna Zultak, Daniil Domaretskiy, Viktor Zólyomi, Daniel Terry, James Howarth, Ignacio Gutiérrez-Lezama, Alexander Zhukov, Zakhar R. Kudrynskyi, Zakhar D. Kovalyuk, Amalia Patané, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Roman V. Gorbachev, Vladimir I. Fal’ko, Alberto F. Morpurgo. Design of van der Waals interfaces for broad-spectrum optoelectronics. Nature Materials. 19 [3] (2020) 299-304 10.1038/s41563-019-0601-3
 238. A. Casalis de Pury, X. Zheng, O. S. Ojambati, A. Trifonov, C. Grosse, M-E. Kleemann, V. Babenko, D. Purdie, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Lombardo, G. A. E. Vandenbosch, S. Hofmann, J. J. Baumberg. Localized Nanoresonator Mode in Plasmonic Microcavities. Physical Review Letters. 124 [9] (2020) 093901 10.1103/physrevlett.124.093901
 239. Pratap Chandra Adak, Subhajit Sinha, Unmesh Ghorai, L. D. Varma Sangani, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rajdeep Sensarma, Mandar M. Deshmukh. Tunable bandwidths and gaps in twisted double bilayer graphene on the verge of correlations. Physical Review B. 101 [12] (2020) 125428 10.1103/physrevb.101.125428
 240. Yanhao Tang, Lizhong Li, Tingxin Li, Yang Xu, Song Liu, Katayun Barmak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, Jie Shan, Kin Fai Mak. Simulation of Hubbard model physics in WSe2/WS2 moiré superlattices. Nature. 579 [7799] (2020) 353-358 10.1038/s41586-020-2085-3
 241. Yongjin Lee, Angelika Knothe, Hiske Overweg, Marius Eich, Carolin Gold, Annika Kurzmann, Veronika Klasovika, Takashi Taniguchi, Kenji Wantanabe, Vladimir Fal’ko, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Peter Rickhaus. Tunable Valley Splitting due to Topological Orbital Magnetic Moment in Bilayer Graphene Quantum Point Contacts. Physical Review Letters. 124 [12] (2020) 126802 10.1103/physrevlett.124.126802
 242. Seungho Kim, Gyuho Myeong, Wongil Shin, Hongsik Lim, Boram Kim, Taehyeok Jin, Sungjin Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sungjae Cho. Thickness-controlled black phosphorus tunnel field-effect transistor for low-power switches. Nature Nanotechnology. 15 [3] (2020) 203-206 10.1038/s41565-019-0623-7
 243. Edmund Han, Jaehyung Yu, Emil Annevelink, Jangyup Son, Dongyun A. Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Elif Ertekin, Pinshane Y. Huang, Arend M. van der Zande. Ultrasoft slip-mediated bending in few-layer graphene. Nature Materials. 19 [3] (2020) 305-309 10.1038/s41563-019-0529-7
 244. Takuya Iwasaki, Yoshifumi Morita, Shu Nakaharai, Yutaka Wakayama, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoshi Moriyama. Fabrication of folded bilayer-bilayer graphene/hexagonal boron nitride superlattices. Applied Physics Express. 13 [3] (2020) 035003 10.35848/1882-0786/ab790d
 245. Peter Rickhaus, Ming-Hao Liu, Marcin Kurpas, Annika Kurzmann, Yongjin Lee, Hiske Overweg, Marius Eich, Riccardo Pisoni, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Klaus Richter, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. The electronic thickness of graphene. Science Advances. 6 [11] (2020) eaay8409 10.1126/sciadv.aay8409
 246. Ding Zhong, Kyle L. Seyler, Xiayu Linpeng, Nathan P. Wilson, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, Kai-Mei C. Fu, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu. Layer-resolved magnetic proximity effect in van der Waals heterostructures. Nature Nanotechnology. 15 [3] (2020) 187-191 10.1038/s41565-019-0629-1
 247. Guorui Chen, Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Ya-Hui Zhang, Shaoxin Wang, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, T. Senthil, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang, Feng Wang. Tunable correlated Chern insulator and ferromagnetism in a moiré superlattice. Nature. 579 [7797] (2020) 56-61 10.1038/s41586-020-2049-7
 248. Cheng Li, Kuanchen Xiong, Lei Li, Qiushi Guo, Xiaolong Chen, Asher Madjar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. M. Hwang, Fengnian Xia. Black Phosphorus High-Frequency Transistors with Local Contact Bias. ACS Nano. 14 [2] (2020) 2118-2125 10.1021/acsnano.9b08834
 249. M. Serlin, C. L. Tschirhart, H. Polshyn, Y. Zhang, J. Zhu, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. Balents, A. F. Young. Intrinsic quantized anomalous Hall effect in a moiré heterostructure. Science. 367 [6480] (2020) 900-903 10.1126/science.aay5533
 250. Medha Dandu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ajay K. Sood, Kausik Majumdar. Spectrally Tunable, Large Raman Enhancement from Nonradiative Energy Transfer in the van der Waals Heterostructure. ACS Photonics. 7 [2] (2020) 519-527 10.1021/acsphotonics.9b01648
 251. Takuya Iwasaki, Kosuke Endo, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Yoshifumi Morita, Shu Nakaharai, Yutaka Noguchi, Yutaka Wakayama, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoshi Moriyama. Bubble-Free Transfer Technique for High-Quality Graphene/Hexagonal Boron Nitride van der Waals Heterostructures. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [7] (2020) 8533-8538 10.1021/acsami.9b19191
 252. Louis Veyrat, Corentin Déprez, Alexis Coissard, Xiaoxi Li, Frédéric Gay, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zheng Han, Benjamin A. Piot, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé. Helical quantum Hall phase in graphene on SrTiO3. Science. 367 [6479] (2020) 781-786 10.1126/science.aax8201
 253. Isabella Gasparutti, Seung Hyun Song, Michael Neumann, Xu Wei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Young Hee Lee. How Clean Is Clean? Recipes for van der Waals Heterostructure Cleanliness Assessment. ACS Applied Materials & Interfaces. 12 [6] (2020) 7701-7709 10.1021/acsami.9b18821
 254. Bowen Zhou, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. A. Henriksen. Extraordinary magnetoresistance in encapsulated monolayer graphene devices. Applied Physics Letters. 116 [5] (2020) 053102 10.1063/1.5142021
 255. Wu Shi, Salman Kahn, Lili Jiang, Sheng-Yu Wang, Hsin-Zon Tsai, Dillon Wong, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Feng Wang, Michael F. Crommie, Alex Zettl. Reversible writing of high-mobility and high-carrier-density doping patterns in two-dimensional van der Waals heterostructures. Nature Electronics. 3 [2] (2020) 99-105 10.1038/s41928-019-0351-x
 256. Su-Yang Xu, Qiong Ma, Yang Gao, Anshul Kogar, Alfred Zong, Andrés M. Mier Valdivia, Thao H. Dinh, Shin-Ming Huang, Bahadur Singh, Chuang-Han Hsu, Tay-Rong Chang, Jacob P. C. Ruff, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Goran Karapetrov, Di Xiao, Pablo Jarillo-Herrero, Nuh Gedik. Spontaneous gyrotropic electronic order in a transition-metal dichalcogenide. Nature. 578 [7796] (2020) 545-549 10.1038/s41586-020-2011-8
 257. Yuan Cao, Debanjan Chowdhury, Daniel Rodan-Legrain, Oriol Rubies-Bigorda, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, T. Senthil, Pablo Jarillo-Herrero. Strange Metal in Magic-Angle Graphene with near Planckian Dissipation. Physical Review Letters. 124 [7] (2020) 076801 10.1103/physrevlett.124.076801
 258. Chen Chen, Xiaobo Lu, Bingchen Deng, Xiaolong Chen, Qiushi Guo, Cheng Li, Chao Ma, Shaofan Yuan, Eric Sung, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Li Yang, Fengnian Xia. Widely tunable mid-infrared light emission in thin-film black phosphorus. Science Advances. 6 [7] (2020) eaay6134 10.1126/sciadv.aay6134
 259. Hakan Salihoglu, Vasudevan Iyer, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Peide D. Ye, Xianfan Xu. Energy Transport by Radiation in Hyperbolic Material Comparable to Conduction. Advanced Functional Materials. 30 [6] (2020) 1905830 10.1002/adfm.201905830
 260. Aviram Uri, Youngwook Kim, Kousik Bagani, Cyprian K. Lewandowski, Sameer Grover, Nadav Auerbach, Ella O. Lachman, Yuri Myasoedov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jurgen Smet, Eli Zeldov. Nanoscale imaging of equilibrium quantum Hall edge currents and of the magnetic monopole response in graphene. Nature Physics. 16 [2] (2020) 164-170 10.1038/s41567-019-0713-3
 261. H. Zhou, H. Polshyn, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. F. Young. Solids of quantum Hall skyrmions in graphene. Nature Physics. 16 [2] (2020) 154-158 10.1038/s41567-019-0729-8
 262. Siqi Wang, Mervin Zhao, Changjian Zhang, Sui Yang, Yuan Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Xiang Zhang. Electron-hole hybridization in bilayer graphene. National Science Review. 7 [2] (2020) 248-253 10.1093/nsr/nwz212
 263. Nikolaus Flöry, Ping Ma, Yannick Salamin, Alexandros Emboras, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Juerg Leuthold, Lukas Novotny. Waveguide-integrated van der Waals heterostructure photodetector at telecom wavelengths with high speed and high responsivity. Nature Nanotechnology. 15 [2] (2020) 118-124 10.1038/s41565-019-0602-z
 264. Leonel M. Meireles, Eliel G. S. Neto, Gustavo A. Ferrari, Paulo A. A. Neves, Andreij C. Gadelha, Ive Silvestre, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Helio Chacham, Bernardo R. A. Neves, Leonardo C. Campos, Rodrigo G. Lacerda. Graphene Electromechanical Water Sensor: The Wetristor. Advanced Electronic Materials. 6 [2] (2020) 1901167 10.1002/aelm.201901167
 265. E. A. Quezada-Lopez, F. Joucken, H. Chen, A. Lara, J. L. Davenport, K. Hellier, T. Taniguchi, K. Watanabe, S. Carter, A. P. Ramirez, J. Velasco. Persistent and reversible electrostatic control of doping in graphene/hexagonal boron nitride heterostructures. Journal of Applied Physics. 127 [4] (2020) 044303 10.1063/1.5127770
 266. Ke Chen, Bai Song, Navaneetha K. Ravichandran, Qiye Zheng, Xi Chen, Hwijong Lee, Haoran Sun, Sheng Li, Geethal Amila Gamage Udalamatta Gamage, Fei Tian, Zhiwei Ding, Qichen Song, Akash Rai, Hanlin Wu, Pawan Koirala, Aaron J. Schmidt, Kenji Watanabe, Bing Lv, Zhifeng Ren, Li Shi, David G. Cahill, Takashi Taniguchi, David Broido, Gang Chen. Ultrahigh thermal conductivity in isotope-enriched cubic boron nitride. Science. 367 [6477] (2020) 555-559 10.1126/science.aaz6149
 267. Kaiyuan Yao, Emanuil Yanev, Hsun-Jen Chuang, Matthew R. Rosenberger, Xinyi Xu, Thomas Darlington, Kathleen M. McCreary, Aubrey T. Hanbicki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Berend T. Jonker, Xiaoyang Zhu, D. N. Basov, James C. Hone, P. James Schuck. Continuous Wave Sum Frequency Generation and Imaging of Monolayer and Heterobilayer Two-Dimensional Semiconductors. ACS Nano. 14 [1] (2020) 708-714 10.1021/acsnano.9b07555
 268. Jiong Yang, Mohannad Mayyas, Jianbo Tang, Mohammad B. Ghasemian, Honghua Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Qingdong Ou, Lu Hua Li, Qiaoliang Bao, Kourosh Kalantar-Zadeh. Boundary-Induced Auxiliary Features in Scattering-Type Near-Field Fourier Transform Infrared Spectroscopy. ACS Nano. 14 [1] (2020) 1123-1132 10.1021/acsnano.9b08895
 269. Bi-Yi Wu, Yanfei Yang, Albert F. Rigosi, Jiuning Hu, Hsin-Yen Lee, Guangjun Cheng, Vishal Panchal, Mattias Kruskopf, Hanbyul Jin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David B. Newell, Randolph E. Elmquist, Chi-Te Liang. A Self-Assembled Graphene Ribbon Device on SiC. ACS Applied Electronic Materials. 2 [1] (2020) 204-212 10.1021/acsaelm.9b00696
 270. Ben Niu, Tang Su, Brian A. Francisco, Subhajit Ghosh, Fariborz Kargar, Xiong Huang, Mark Lohmann, Junxue Li, Yadong Xu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Di Wu, Alexander Balandin, Jing Shi, Yong-Tao Cui. Coexistence of Magnetic Orders in Two-Dimensional Magnet CrI3. Nano Letters. 20 [1] (2020) 553-558 10.1021/acs.nanolett.9b04282
 271. Tianmeng Wang, Shengnan Miao, Zhipeng Li, Yuze Meng, Zhengguang Lu, Zhen Lian, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Su-Fei Shi. Giant Valley-Zeeman Splitting from Spin-Singlet and Spin-Triplet Interlayer Excitons in WSe2/MoSe2 Heterostructure. Nano Letters. 20 [1] (2020) 694-700 10.1021/acs.nanolett.9b04528
 272. Quentin Wilmart, Mohamed Boukhicha, Holger Graef, David Mele, Jose Palomo, Michael Rosticher, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Vincent Bouchiat, Emmanuel Baudin, Jean-Marc Berroir, Erwann Bocquillon, Gwendal Fève, Emiliano Pallecchi, Bernard Plaçais. High-Frequency Limits of Graphene Field-Effect Transistors with Velocity Saturation. Applied Sciences. 10 [2] (2020) 446 10.3390/app10020446
 273. Momoko Onodera, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Miyako Isayama, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Tomoki Machida. Hexagonal Boron Nitride Synthesized at Atmospheric Pressure Using Metal Alloy Solvents: Evaluation as a Substrate for 2D Materials. Nano Letters. 20 [1] (2020) 735-740 10.1021/acs.nanolett.9b04641
 274. Simon A. Svatek, James Kerfoot, Alex Summerfield, Anton S. Nizovtsev, Vladimir V. Korolkov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Elisa Antolín, Elena Besley, Peter H. Beton. Triplet Excitation and Electroluminescence from a Supramolecular Monolayer Embedded in a Boron Nitride Tunnel Barrier. Nano Letters. 20 [1] (2020) 278-283 10.1021/acs.nanolett.9b03787
 275. Yujun Zhang, Xiaohua Wu, BingBing Lyu, Minghui Wu, Shixuan Zhao, Junyang Chen, Mengyuan Jia, Chusheng Zhang, Le Wang, Xinwei Wang, Yuanzhen Chen, Jiawei Mei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hugen Yan, Qihang Liu, Li Huang, Yue Zhao, Mingyuan Huang. Magnetic Order-Induced Polarization Anomaly of Raman Scattering in 2D Magnet CrI3. Nano Letters. 20 [1] (2020) 729-734 10.1021/acs.nanolett.9b04634
 276. Christopher Rogers, Dodd Gray, Nathan Bogdanowicz, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hideo Mabuchi. Coherent feedback control of two-dimensional excitons. Physical Review Research. 2 [1] (2020) 012029 10.1103/physrevresearch.2.012029
 277. Rongjie Li, Xiaoni Zhang, Lin Miao, Luca Stewart, Erica Kotta, Dong Qian, Konstantine Kaznatcheev, Jerzy T. Sadowski, Elio Vescovo, Abdullah Alharbi, Ting Wu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Davood Shahrjerdi, L. Andrew Wray. Second derivative analysis and alternative data filters for multi-dimensional spectroscopies: A Fourier-space perspective. Journal of Electron Spectroscopy and Related Phenomena. 238 (2020) 146852 10.1016/j.elspec.2019.05.001
 278. Daniel Walkup, Fereshte Ghahari, Christopher Gutiérrez, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nikolai B. Zhitenev, Joseph A. Stroscio. Tuning single-electron charging and interactions between compressible Landau level islands in graphene. Physical Review B. 101 [3] (2020) 035428 10.1103/physrevb.101.035428
 279. You Zhou, Giovanni Scuri, Jiho Sung, Ryan J. Gelly, Dominik S. Wild, Kristiaan De Greve, Andrew Y. Joe, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park. Controlling Excitons in an Atomically Thin Membrane with a Mirror. Physical Review Letters. 124 [2] (2020) 027401 10.1103/physrevlett.124.027401
 280. Junho Seo, Duck Young Kim, Eun Su An, Kyoo Kim, Gi-Yeop Kim, Soo-Yoon Hwang, Dong Wook Kim, Bo Gyu Jang, Heejung Kim, Gyeongsik Eom, Seung Young Seo, Roland Stania, Matthias Muntwiler, Jinwon Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Youn Jung Jo, Jieun Lee, Byung Il Min, Moon Ho Jo, Han Woong Yeom, Si-Young Choi, Ji Hoon Shim, Jun Sung Kim. Nearly room temperature ferromagnetism in a magnetic metal-rich van der Waals metal. Science Advances. 6 [3] (2020) eaay8912 10.1126/sciadv.aay8912
 281. Tomoaki Nakasuga, Taiki Hirahara, Kota Horii, Ryoya Ebisuoka, Shingo Tajima, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryuta Yagi. Intrinsic resistance peaks in AB-stacked multilayer graphene with odd number of layers. Physical Review B. 101 [3] (2020) 035419 10.1103/physrevb.101.035419
 282. Johannes Holler, Lorenz Bauriedl, Tobias Korn, Andrea Seitz, Furkan Özyigit, Michaela Eichinger, Christian Schüller, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Strunk, Nicola Paradiso. Air tightness of hBN encapsulation and its impact on Raman spectroscopy of van der Waals materials. 2D Materials. 7 [1] (2020) 015012 10.1088/2053-1583/ab4723
 283. Nikos Papadopoulos, Eduardo Flores, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jose R Ares, Carlos Sanchez, Isabel J Ferrer, Andres Castellanos-Gomez, Gary A Steele, Herre S J van der Zant. Multi-terminal electronic transport in boron nitride encapsulated TiS3 nanosheets. 2D Materials. 7 [1] (2020) 015009 10.1088/2053-1583/ab4ef3
 284. Nicolas Ubrig, Zhe Wang, Jérémie Teyssier, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Enrico Giannini, Alberto F Morpurgo, Marco Gibertini. Low-temperature monoclinic layer stacking in atomically thin CrI3 crystals. 2D Materials. 7 [1] (2020) 015007 10.1088/2053-1583/ab4c64
 285. Shivangi Shree, Antony George, Tibor Lehnert, Christof Neumann, Meryem Benelajla, Cedric Robert, Xavier Marie, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ute Kaiser, Bernhard Urbaszek, Andrey Turchanin. High optical quality of MoS2 monolayers grown by chemical vapor deposition. 2D Materials. 7 [1] (2020) 015011 10.1088/2053-1583/ab4f1f
 286. Mateusz Król, Katarzyna Rechcińska, Karol Nogajewski, Magdalena Grzeszczyk, Karolina Łempicka, Rafał Mirek, Sara Piotrowska, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Maciej R Molas, Marek Potemski, Jacek Szczytko, Barbara Piętka. Exciton-polaritons in multilayer WSe2 in a planar microcavity. 2D Materials. 7 [1] (2020) 015006 10.1088/2053-1583/ab4b14
2019
 1. Momoko Onodera, Kei Kinoshita, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Mid-infrared Photodetection Using Cyclotron Resonance in Graphene/h-BN van der Waals Heterostructures. Sensors and Materials. 31 [7] (2019) 2281 10.18494/sam.2019.2445
 2. Tiancheng Song, Matisse Wei-Yuan Tu, Caitlin Carnahan, WATANABE, Kenji, Xinghan Cai, TANIGUCHI, Takashi, Michael A. McGuire, David H. Cobden, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu. Voltage Control of a van der Waals Spin-Filter Magnetic Tunnel Junction. NANO LETTERS. (2019) 915-920
 3. Abdullah Alharbi, Zhujun Huang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Davood Shahrjerdi. Effect of Substrate Coupling on the Performance and Variability of Monolayer MoS2 Transistors. IEEE Electron Device Letters. 40 [1] (2019) 135-138 10.1109/led.2018.2883808
 4. Takuya Iwasaki, Taku Kato, Hirohito Ito, Kenji WATANABE, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama, Tsuyoshi Hatano, Satoshi Moriyama. Fabrication and characterization of quantum dot devices based on tetralayer graphene/hexagonal boron nitride heterostructures. Japanese Journal of Applied Physics. (2019) 10.7567/1347-4065/ab65a8
 5. Zhipeng Li, Tianmeng Wang, Chenhao Jin, Zhengguang Lu, Zhen Lian, Yuze Meng, Mark Blei, Mengnan Gao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tianhui Ren, Ting Cao, Sefaattin Tongay, Dmitry Smirnov, Lifa Zhang, Su-Fei Shi. Momentum-Dark Intervalley Exciton in Monolayer Tungsten Diselenide Brightened via Chiral Phonon. ACS Nano. 13 [12] (2019) 14107-14113 10.1021/acsnano.9b06682
 6. Youngwook Kim, Patrick Herlinger, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jurgen H. Smet. Reliable Postprocessing Improvement of van der Waals Heterostructures. ACS Nano. 13 [12] (2019) 14182-14190 10.1021/acsnano.9b06992
 7. J. Klein, A. Kerelsky, M. Lorke, M. Florian, F. Sigger, J. Kiemle, M. C. Reuter, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. J. Finley, A. N. Pasupathy, A. W. Holleitner, F. M. Ross, U. Wurstbauer. Impact of substrate induced band tail states on the electronic and optical properties of MoS2. Applied Physics Letters. 115 [26] (2019) 261603 10.1063/1.5131270
 8. Zihao Wang, Yi Bo Wang, J. Yin, E. Tóvári, Y. Yang, L. Lin, M. Holwill, J. Birkbeck, D. J. Perello, Shuigang Xu, J. Zultak, R. V. Gorbachev, A. V. Kretinin, T. Taniguchi, K. Watanabe, S. V. Morozov, M. Anđelković, S. P. Milovanović, L. Covaci, F. M. Peeters, A. Mishchenko, A. K. Geim, K. S. Novoselov, Vladimir I. Fal’ko, Angelika Knothe, C. R. Woods. Composite super-moiré lattices in double-aligned graphene heterostructures. Science Advances. 5 [12] (2019) eaay8897 10.1126/sciadv.aay8897
 9. Shih-Hsien Yang, Che-Yi Lin, Yuan-Ming Chang, Mengjiao Li, Ko-Chun Lee, Ciao-Fen Chen, Feng-Shou Yang, Chen-Hsin Lien, Keiji Ueno, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi, Yen-Fu Lin. Oxygen-Sensitive Layered MoTe2 Channels for Environmental Detection. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [50] (2019) 47047-47053 10.1021/acsami.9b15036
 10. Peter Rickhaus, Giulia Zheng, Jose L. Lado, Yongjin Lee, Annika Kurzmann, Marius Eich, Riccardo Pisoni, Chuyao Tong, Rebekka Garreis, Carolin Gold, Michele Masseroni, Takashi Taniguchi, Kenji Wantanabe, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Gap Opening in Twisted Double Bilayer Graphene by Crystal Fields. Nano Letters. 19 [12] (2019) 8821-8828 10.1021/acs.nanolett.9b03660
 11. Yaping Yang, Yi-Chao Zou, Colin R. Woods, Yanmeng Shi, Jun Yin, Shuigang Xu, Servet Ozdemir, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andre K. Geim, Kostya S. Novoselov, Sarah J. Haigh, Artem Mishchenko. Stacking Order in Graphite Films Controlled by van der Waals Technology. Nano Letters. 19 [12] (2019) 8526-8532 10.1021/acs.nanolett.9b03014
 12. Geon-Hyoung Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Lee, Hu-Jong Lee. Engineering Crossed Andreev Reflection in Double-Bilayer Graphene. Nano Letters. 19 [12] (2019) 9002-9007 10.1021/acs.nanolett.9b03981
 13. Justin Boddison-Chouinard, Samantha Scarfe, K. Watanabe, T. Taniguchi, Adina Luican-Mayer. Flattening van der Waals heterostructure interfaces by local thermal treatment. Applied Physics Letters. 115 [23] (2019) 231603 10.1063/1.5131022
 14. T. P. Lyons, S. Dufferwiel, M. Brooks, F. Withers, T. Taniguchi, K. Watanabe, K. S. Novoselov, G. Burkard, A. I. Tartakovskii. The valley Zeeman effect in inter- and intra-valley trions in monolayer WSe2. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-10228-7
 15. Ouri Karni, Elyse Barré, Sze Cheung Lau, Roland Gillen, Eric Yue Ma, Bumho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Janina Maultzsch, Katayun Barmak, Ralph H. Page, Tony F. Heinz. Infrared Interlayer Exciton Emission in MoS2/WSe2 Heterostructures. Physical Review Letters. 123 [24] (2019) 247402 10.1103/physrevlett.123.247402
 16. Zhe Wang, Marco Gibertini, Dumitru Dumcenco, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Enrico Giannini, Alberto F. Morpurgo. Determining the phase diagram of atomically thin layered antiferromagnet CrCl3. Nature Nanotechnology. 14 [12] (2019) 1116-1122 10.1038/s41565-019-0565-0
 17. Zhipeng Li, Tianmeng Wang, Chenhao Jin, Zhengguang Lu, Zhen Lian, Yuze Meng, Mark Blei, Shiyuan Gao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tianhui Ren, Sefaattin Tongay, Li Yang, Dmitry Smirnov, Ting Cao, Su-Fei Shi. Emerging photoluminescence from the dark-exciton phonon replica in monolayer WSe2. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-10477-6
 18. Nan Fang, Satoshi Toyoda, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Full Energy Spectra of Interface State Densities for n ‐ and p ‐type MoS 2 Field‐Effect Transistors. Advanced Functional Materials. 29 [49] (2019) 1904465 10.1002/adfm.201904465
 19. Nurul Fariha Ahmad, Katsuyoshi Komatsu, Takuya Iwasaki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hiroshi Mizuta, Yutaka Wakayama, Abdul Manaf Hashim, Yoshifumi Morita, Satoshi Moriyama, Shu Nakaharai. Fabry–Pérot resonances and a crossover to the quantum Hall regime in ballistic graphene quantum point contacts. Scientific Reports. 9 [1] (2019) 10.1038/s41598-019-39909-5
 20. Matthias Paur, Aday J. Molina-Mendoza, Rudolf Bratschitsch, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Mueller. Electroluminescence from multi-particle exciton complexes in transition metal dichalcogenide semiconductors. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-09781-y
 21. Vladimir V. Korolkov, Alex Summerfield, Alanna Murphy, David B. Amabilino, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Peter H. Beton. Ultra-high resolution imaging of thin films and single strands of polythiophene using atomic force microscopy. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-09571-6
 22. Joseph A. Sulpizio, Lior Ella, Asaf Rozen, John Birkbeck, David J. Perello, Debarghya Dutta, Moshe Ben-Shalom, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tobias Holder, Raquel Queiroz, Alessandro Principi, Ady Stern, Thomas Scaffidi, Andre K. Geim, Shahal Ilani. Visualizing Poiseuille flow of hydrodynamic electrons. Nature. 576 [7785] (2019) 75-79 10.1038/s41586-019-1788-9
 23. Linfeng Sun, Yishu Zhang, Gyeongtak Han, Geunwoo Hwang, Jinbao Jiang, Bomin Joo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Young-Min Kim, Woo Jong Yu, Bai-Sun Kong, Rong Zhao, Heejun Yang. Self-selective van der Waals heterostructures for large scale memory array. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-11187-9
 24. Alexander Epping, Christian Volk, Frederic Buckstegge, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer. Insulating State in Low‐Disorder Graphene Nanoribbons. physica status solidi (b). 256 [12] (2019) 1900269 10.1002/pssb.201900269
 25. Kota Horii, Tomoaki Nakasuga, Taiki Hirahara, Shingo Tajima, Ryoya Ebisuoka, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryuta Yagi. Magnetotransport study of the mini-Dirac cone in AB-stacked four- to six-layer graphene under perpendicular electric field. Physical Review B. 100 [24] (2019) 245420 10.1103/physrevb.100.245420
 26. J. Binder, J. Howarth, F. Withers, M. R. Molas, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. Faugeras, A. Wysmolek, M. Danovich, V. I. Fal’ko, A. K. Geim, K. S. Novoselov, M. Potemski, A. Kozikov. Upconverted electroluminescence via Auger scattering of interlayer excitons in van der Waals heterostructures. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-10323-9
 27. Chiashain Chuang, Masaaki Mineharu, Masahiro Matsunaga, Chieh-Wen Liu, Bi-Yi Wu, Gil-Ho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chi-Te Liang, Nobuyuki Aoki. Electron-beam-resist-free interference-type hexagonal boron nitride/chemical vapor deposition graphene/hexagonal boron nitride electronic devices. Carbon. 154 (2019) 238-243 10.1016/j.carbon.2019.07.057
 28. Kundan Chaudhary, Michele Tamagnone, Xinghui Yin, Christina M. Spägele, Stefano L. Oscurato, Jiahan Li, Christoph Persch, Ruoping Li, Noah A. Rubin, Luis A. Jauregui, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Matthias Wuttig, James H. Edgar, Antonio Ambrosio, Federico Capasso. Polariton nanophotonics using phase-change materials. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-12439-4
 29. Matthew Klein, Bekele H. Badada, Rolf Binder, Adam Alfrey, Max McKie, Michael R. Koehler, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Brian J. LeRoy, John R. Schaibley. 2D semiconductor nonlinear plasmonic modulators. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-11186-w
 30. Kei Kinoshita, Rai Moriya, Momoko Onodera, Yusai Wakafuji, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Dry release transfer of graphene and few-layer h-BN by utilizing thermoplasticity of polypropylene carbonate. npj 2D Materials and Applications. 3 [1] (2019) 10.1038/s41699-019-0104-8
 31. Li He, Huishan Wang, Lingxiu Chen, Xiujun Wang, Hong Xie, Chengxin Jiang, Chen Li, Kenan Elibol, Jannik Meyer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhangting Wu, Wenhui Wang, Zhenhua Ni, Xiangshui Miao, Chi Zhang, Daoli Zhang, Haomin Wang, Xiaoming Xie. Isolating hydrogen in hexagonal boron nitride bubbles by a plasma treatment. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-10660-9
 32. Juan Francisco Gonzalez Marin, Dmitrii Unuchek, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andras Kis. MoS2 photodetectors integrated with photonic circuits. npj 2D Materials and Applications. 3 [1] (2019) 10.1038/s41699-019-0096-4
 33. Shingo Genchi, Mahito Yamamoto, Koji Shigematsu, Shodai Aritomi, Ryo Nouchi, Teruo Kanki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yasukazu Murakami, Hidekazu Tanaka. Growth of vanadium dioxide thin films on hexagonal boron nitride flakes as transferrable substrates. Scientific Reports. 9 [1] (2019) 10.1038/s41598-019-39091-8
 34. Yosuke Uchiyama, Alex Kutana, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kana Kojima, Takahiko Endo, Yasumitsu Miyata, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. Momentum-forbidden dark excitons in hBN-encapsulated monolayer MoS2. npj 2D Materials and Applications. 3 [1] (2019) 26 10.1038/s41699-019-0108-4
 35. E. Mania, A. R. Cadore, T. Taniguchi, K. Watanabe, L. C. Campos. Topological valley transport at the curved boundary of a folded bilayer graphene. Communications Physics. 2 [1] (2019) 10.1038/s42005-018-0106-4
 36. H. Graef, Q. Wilmart, M. Rosticher, D. Mele, L. Banszerus, C. Stampfer, T. Taniguchi, K. Watanabe, J.-M. Berroir, E. Bocquillon, G. Fève, E. H. T. Teo, B. Plaçais. A corner reflector of graphene Dirac fermions as a phonon-scattering sensor. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-10326-6
 37. Manas Ranjan Sahu, Arup Kumar Paul, Abhiram Soori, K. Watanabe, T. Taniguchi, Subroto Mukerjee, Anindya Das. Enhanced shot noise at bilayer graphene–superconductor junction. Physical Review B. 100 [23] (2019) 235414 10.1103/physrevb.100.235414
 38. Tiancheng Song, Zaiyao Fei, Matthew Yankowitz, Zhong Lin, Qianni Jiang, Kyle Hwangbo, Qi Zhang, Bosong Sun, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, David Graf, Ting Cao, Jiun-Haw Chu, David H. Cobden, Cory R. Dean, Di Xiao, Xiaodong Xu. Switching 2D magnetic states via pressure tuning of layer stacking. Nature Materials. 18 [12] (2019) 1298-1302 10.1038/s41563-019-0505-2
 39. Scott M. Mills, Anna Gura, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Matthew Dawber, Dmitri V. Averin, Xu Du. Dirac fermion quantum Hall antidot in graphene. Physical Review B. 100 [24] (2019) 245130 10.1103/physrevb.100.245130
 40. Dmitrii Unuchek, Alberto Ciarrocchi, Ahmet Avsar, Zhe Sun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andras Kis. Valley-polarized exciton currents in a van der Waals heterostructure. Nature Nanotechnology. 14 [12] (2019) 1104-1109 10.1038/s41565-019-0559-y
 41. Tae Young Jeong, Hakseong Kim, Sang-Jun Choi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ki Ju Yee, Yong-Sung Kim, Suyong Jung. Spectroscopic studies of atomic defects and bandgap renormalization in semiconducting monolayer transition metal dichalcogenides. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-11751-3
 42. Shih-Hsien Yang, Ko-Chun Lee, Meng-Yu Tsai, Yuan-Ming Chang, Che-Yi Lin, Feng-Shou Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chen-Hsin Lien, Ching-Hwa Ho, Mengjiao Li, Yen-Fu Lin, Ying-Chih Lai. Multifunctional full-visible-spectrum optoelectronics based on a van der Waals heterostructure. Nano Energy. 66 (2019) 104107 10.1016/j.nanoen.2019.104107
 43. Yosuke Sasama, Katsuyoshi Komatsu, Satoshi Moriyama, Masataka Imura, Shiori Sugiura, Taichi Terashima, Shinya Uji, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takashi Uchihashi, Yamaguchi Takahide. Quantum oscillations in diamond field-effect transistors with a h -BN gate dielectric. Physical Review Materials. 3 [12] (2019) 121601 10.1103/physrevmaterials.3.121601
 44. M. Goryca, J. Li, A. V. Stier, T. Taniguchi, K. Watanabe, E. Courtade, S. Shree, C. Robert, B. Urbaszek, X. Marie, S. A. Crooker. Revealing exciton masses and dielectric properties of monolayer semiconductors with high magnetic fields. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-12180-y
 45. Tingxin Li, Shengwei Jiang, Nikhil Sivadas, Zefang Wang, Yang Xu, Daniel Weber, Joshua E. Goldberger, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Craig J. Fennie, Kin Fai Mak, Jie Shan. Pressure-controlled interlayer magnetism in atomically thin CrI3. Nature Materials. 18 [12] (2019) 1303-1308 10.1038/s41563-019-0506-1
 46. Jiong Lu, Hsin-Zon Tsai, Alpin N. Tatan, Sebastian Wickenburg, Arash A. Omrani, Dillon Wong, Alexander Riss, Erik Piatti, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Vitor M. Pereira, Michael F. Crommie. Frustrated supercritical collapse in tunable charge arrays on graphene. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-08371-2
 47. Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Far-UV photoluminescence microscope for impurity domain in hexagonal-boron-nitride single crystals by high-pressure, high-temperature synthesis. npj 2D Materials and Applications. 3 [1] (2019) 10.1038/s41699-019-0124-4
 48. Markus Parzefall, Áron Szabó, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mathieu Luisier, Lukas Novotny. Light from van der Waals quantum tunneling devices. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-018-08266-8
 49. J. Klein, M. Lorke, M. Florian, F. Sigger, L. Sigl, S. Rey, J. Wierzbowski, J. Cerne, K. Müller, E. Mitterreiter, P. Zimmermann, T. Taniguchi, K. Watanabe, U. Wurstbauer, M. Kaniber, M. Knap, R. Schmidt, J. J. Finley, A. W. Holleitner. Site-selectively generated photon emitters in monolayer MoS2 via local helium ion irradiation. Nature Communications. 10 [1] (2019) 10.1038/s41467-019-10632-z
 50. Yi-Hsun Chen, Chih-Yi Cheng, Shao-Yu Chen, Jan Sebastian Dominic Rodriguez, Han-Ting Liao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chun-Wei Chen, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Hsiang-Chih Chiu, Wei-Hua Wang. Oxidized-monolayer tunneling barrier for strong Fermi-level depinning in layered InSe transistors. npj 2D Materials and Applications. 3 [1] (2019) 49 10.1038/s41699-019-0133-3
 51. Junyoung Kwon, Yongjun Shin, Hyeokjae Kwon, Jae Yoon Lee, Hyunik Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jihyun Kim, Chul-Ho Lee, Seongil Im, Gwan-Hyoung Lee. All-2D ReS2 transistors with split gates for logic circuitry. Scientific Reports. 9 [1] (2019) 10.1038/s41598-019-46730-7
 52. Zoltán Scherübl, András Pályi, György Frank, István Endre Lukács, Gergő Fülöp, Bálint Fülöp, Jesper Nygård, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gergely Zaránd, Szabolcs Csonka. Observation of spin–orbit coupling induced Weyl points in a two-electron double quantum dot. Communications Physics. 2 [1] (2019) 10.1038/s42005-019-0200-2
 53. Zhenping Wang, Qirong Yao, Yalei Hu, Chuan Li, Marleen Hußmann, Ben Weintrub, Jan N. Kirchhof, Kirill Bolotin, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Siegfried Eigler. Influence of SiO2 or h-BN substrate on the room-temperature electronic transport in chemically derived single layer graphene. RSC Advances. 9 [65] (2019) 38011-38016 10.1039/c9ra09197a
 54. Himani Arora, Younghun Jung, Tommaso Venanzi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, René Hübner, Harald Schneider, Manfred Helm, James C. Hone, Artur Erbe. Effective Hexagonal Boron Nitride Passivation of Few-Layered InSe and GaSe to Enhance Their Electronic and Optical Properties. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [46] (2019) 43480-43487 10.1021/acsami.9b13442
 55. Luis A. Jauregui, Andrew Y. Joe, Kateryna Pistunova, Dominik S. Wild, Alexander A. High, You Zhou, Giovanni Scuri, Kristiaan De Greve, Andrey Sushko, Che-Hang Yu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Daniel J. Needleman, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park, Philip Kim. Electrical control of interlayer exciton dynamics in atomically thin heterostructures. Science. 366 [6467] (2019) 870-875 10.1126/science.aaw4194
 56. Momoko Onodera, Miho Arai, Satoru Masubuchi, Kei Kinoshita, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Electrical Control of Cyclotron Resonance in Dual-Gated Trilayer Graphene. Nano Letters. 19 [11] (2019) 8097-8102 10.1021/acs.nanolett.9b03280
 57. Shili Yan, Hai Huang, Zhijian Xie, Guojun Ye, Xiao-Xi Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Zheng Han, Xianhui Chen, Jianlu Wang, Jian-Hao Chen. Reliable Nonvolatile Memory Black Phosphorus Ferroelectric Field-Effect Transistors with van der Waals Buffer. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [45] (2019) 42358-42364 10.1021/acsami.9b15457
 58. Takehiro Shimaoka, Kimiyoshi Ichikawa, Satoshi Koizumi, Kenji Watanabe, Tokuyuki Teraji. Detection of Defects in Diamond by Etch‐Pit Formation. physica status solidi (a). 216 [21] (2019) 1900247 10.1002/pssa.201900247
 59. Youngjoon Choi, Jeannette Kemmer, Yang Peng, Alex Thomson, Harpreet Arora, Robert Polski, Yiran Zhang, Hechen Ren, Jason Alicea, Gil Refael, Felix von Oppen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stevan Nadj-Perge. Electronic correlations in twisted bilayer graphene near the magic angle. Nature Physics. 15 [11] (2019) 1174-1180 10.1038/s41567-019-0606-5
 60. G. William Burg, Jihang Zhu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Allan H. MacDonald, Emanuel Tutuc. Correlated Insulating States in Twisted Double Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 123 [19] (2019) 197702 10.1103/physrevlett.123.197702
 61. Lutz Waldecker, Archana Raja, Malte Rösner, Christina Steinke, Aaron Bostwick, Roland J. Koch, Chris Jozwiak, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Eli Rotenberg, Tim O. Wehling, Tony F. Heinz. Rigid Band Shifts in Two-Dimensional Semiconductors through External Dielectric Screening. Physical Review Letters. 123 [20] (2019) 206403 10.1103/physrevlett.123.206403
 62. Luojun Du, Jian Tang, Yanchong Zhao, Xiaomei Li, Rong Yang, Xuerong Hu, Xueyin Bai, Xiao Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi, Guoqiang Yu, Xuedong Bai, Tawfique Hasan, Guangyu Zhang, Zhipei Sun. Lattice Dynamics, Phonon Chirality, and Spin–Phonon Coupling in 2D Itinerant Ferromagnet Fe 3 GeTe 2. Advanced Functional Materials. 29 [48] (2019) 1904734 10.1002/adfm.201904734
 63. Austin Cheng, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Jean-Damien Pillet. Guiding Dirac Fermions in Graphene with a Carbon Nanotube. Physical Review Letters. 123 [21] (2019) 216804 10.1103/physrevlett.123.216804
 64. Ya-Wen Chuang, Jing Li, Hailong Fu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Zhu. Landau levels of bilayer graphene in a WSe2 /bilayer graphene van der Waals heterostructure. Physical Review B. 100 [19] (2019) 195402 10.1103/physrevb.100.195402
 65. C. T. Ke, A. W. Draelos, A. Seredinski, M. T. Wei, H. Li, M. Hernandez-Rivera, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Yamamoto, S. Tarucha, Y. Bomze, I. V. Borzenets, F. Amet, G. Finkelstein. Anomalous periodicity of magnetic interference patterns in encapsulated graphene Josephson junctions. Physical Review Research. 1 [3] (2019) 033084 10.1103/physrevresearch.1.033084
 66. G. Nayak, S. Lisi, W. L. Liu, T. Jakubczyk, P. Stepanov, F. Donatini, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Bid, J. Kasprzak, M. Richard, V. Bouchiat, J. Coraux, L. Marty, N. Bendiab, J. Renard. Cathodoluminescence enhancement and quenching in type-I van der Waals heterostructures: Cleanliness of the interfaces and defect creation. Physical Review Materials. 3 [11] (2019) 114001 10.1103/physrevmaterials.3.114001
 67. Nathan R. Finney, Matthew Yankowitz, Lithurshanaa Muraleetharan, K. Watanabe, T. Taniguchi, Cory R. Dean, James Hone. Tunable crystal symmetry in graphene–boron nitride heterostructures with coexisting moiré superlattices. Nature Nanotechnology. 14 [11] (2019) 1029-1034 10.1038/s41565-019-0547-2
 68. Chenhao Jin, Emma C. Regan, Danqing Wang, M. Iqbal Bakti Utama, Chan-Shan Yang, Jeffrey Cain, Ying Qin, Yuxia Shen, Zhiren Zheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Feng Wang. Identification of spin, valley and moiré quasi-angular momentum of interlayer excitons. Nature Physics. 15 [11] (2019) 1140-1144 10.1038/s41567-019-0631-4
 69. Pan Li, Kai Yuan, Der-Yuh Lin, Tingting Wang, Wanying Du, Zhongming Wei, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye, Lun Dai. p-MoS2/n-InSe van der Waals heterojunctions and their applications in all-2D optoelectronic devices. RSC Advances. 9 [60] (2019) 35039-35044 10.1039/c9ra06667e
 70. Gregory R. Holdman, Zachary J. Krebs, Wyatt A. Behn, Keenan J. Smith, K. Watanabe, T. Taniguchi, Victor W. Brar. Dynamic band structure and capacitance effects in scanning tunneling spectroscopy of bilayer graphene. Applied Physics Letters. 115 [18] (2019) 181601 10.1063/1.5127078
 71. Wei Gan, Christos Tserkezis, Qiran Cai, Alexey Falin, Srikanth Mateti, Minh Nguyen, Igor Aharonovich, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fumin Huang, Li Song, Lingxue Kong, Ying Chen, Lu Hua Li. Atomically Thin Boron Nitride as an Ideal Spacer for Metal-Enhanced Fluorescence. ACS Nano. 13 [10] (2019) 12184-12191 10.1021/acsnano.9b06858
 72. Takaaki Taniguchi, Shisheng Li, Leanddas Nurdiwijayanto, Yu Kobayashi, Tetsuki Saito, Yasumitsu Miyata, Seiji Obata, Koichiro Saiki, Hiroyuki Yokoi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi, Yasuo Ebina, Takayoshi Sasaki, Minoru Osada. Tunable Chemical Coupling in Two-Dimensional van der Waals Electrostatic Heterostructures. ACS Nano. 13 [10] (2019) 11214-11223 10.1021/acsnano.9b04256
 73. Masatomo Sumiya, Kiyotaka Fukuda, Hajime Fujikura, Taichiro Konno, Takayuki Suzuki, Tetsuji Fujimoto, Takehiro Yoshida, Shigenori Ueda, Kenji Watanabe, Tsuyoshi Ohnishi, Tohru Honda. Growth of InGaN films on hardness-controlled bulk GaN substrates. Applied Physics Letters. 115 [17] (2019) 172102 10.1063/1.5110224
 74. John L. Davenport, Zhehao Ge, Junyan Liu, Carlos Nuñez-Lobato, Seongphill Moon, Zhengguang Lu, Eberth A. Quezada-Lopez, Kaitlin Hellier, Patrick G. LaBarre, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sue Carter, Arthur P. Ramirez, Dmitry Smirnov, Jairo Velasco. Probing the electronic structure of graphene near and far from the Fermi level via planar tunneling spectroscopy. Applied Physics Letters. 115 [16] (2019) 163504 10.1063/1.5118422
 75. Momoko Onodera, Kenji Watanabe, Miyako Isayama, Miho Arai, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Carbon-Rich Domain in Hexagonal Boron Nitride: Carrier Mobility Degradation and Anomalous Bending of the Landau Fan Diagram in Adjacent Graphene. Nano Letters. 19 [10] (2019) 7282-7286 10.1021/acs.nanolett.9b02879
 76. Mahito Yamamoto, Ryo Nouchi, Teruo Kanki, Shu Nakaharai, Azusa N. Hattori, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Wakayama, Keiji Ueno, Hidekazu Tanaka. Barrier Formation at the Contacts of Vanadium Dioxide and Transition-Metal Dichalcogenides. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [40] (2019) 36871-36879 10.1021/acsami.9b13763
 77. Achint Jain, Áron Szabó, Markus Parzefall, Eric Bonvin, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Palash Bharadwaj, Mathieu Luisier, Lukas Novotny. One-Dimensional Edge Contacts to a Monolayer Semiconductor. Nano Letters. 19 [10] (2019) 6914-6923 10.1021/acs.nanolett.9b02166
 78. Zhipeng Li, Tianmeng Wang, Zhengguang Lu, Mandeep Khatoniar, Zhen Lian, Yuze Meng, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Stephen A. McGill, Sefaattin Tongay, Vinod M. Menon, Dmitry Smirnov, Su-Fei Shi. Direct Observation of Gate-Tunable Dark Trions in Monolayer WSe2. Nano Letters. 19 [10] (2019) 6886-6893 10.1021/acs.nanolett.9b02132
 79. Dongying Wang, Shi Che, Guixin Cao, Rui Lyu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chun Ning Lau, Marc Bockrath. Quantum Hall Effect Measurement of Spin–Orbit Coupling Strengths in Ultraclean Bilayer Graphene/WSe2 Heterostructures. Nano Letters. 19 [10] (2019) 7028-7034 10.1021/acs.nanolett.9b02445
 80. Junyong Wang, Fanrong Lin, Ivan Verzhbitskiy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jens Martin, Goki Eda. Polarity Tunable Trionic Electroluminescence in Monolayer WSe2. Nano Letters. 19 [10] (2019) 7470-7475 10.1021/acs.nanolett.9b03215
 81. Kei Kinoshita, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Photo-Nernst detection of cyclotron resonance in partially irradiated graphene. Applied Physics Letters. 115 [15] (2019) 153102 10.1063/1.5119722
 82. F. Alex Cevallos, Shu Guo, Hoseok Heo, Giovanni Scuri, You Zhou, Jiho Sung, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Hongkun Park, Robert J. Cava. Liquid Salt Transport Growth of Single Crystals of the Layered Dichalcogenides MoS2 and WS2. Crystal Growth & Design. 19 [10] (2019) 5762-5767 10.1021/acs.cgd.9b00785
 83. Brian Shevitski. Blue-light-emitting color centers in high-quality hexagonal boron nitride. Physical Review B. 100 [15] (2019) 155419 10.1103/physrevb.100.155419
 84. Brian Shevitski, S. Matt Gilbert, Christopher T. Chen, Christoph Kastl, Edward S. Barnard, Ed Wong, D. Frank Ogletree, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Shaul Aloni. Blue-light-emitting color centers in high-quality hexagonal boron nitride. Physical Review B. 100 [15] (2019) 155419
 85. Kai Yuan, Ruoyu Yin, Xinqi Li, Yimo Han, Meng Wu, Shulin Chen, Shuai Liu, Xiaolong Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David A. Muller, Junjie Shi, Peng Gao, Xiaosong Wu, Yu Ye, Lun Dai. Realization of Quantum Hall Effect in Chemically Synthesized InSe. Advanced Functional Materials. 29 [40] (2019) 1904032 10.1002/adfm.201904032
 86. Keisuke Shinokita, Xiaofan Wang, Yuhei Miyauchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoru Konabe, Kazunari Matsuda. Phonon-mediated intervalley relaxation of positive trions in monolayer WSe2. Physical Review B. 100 [16] (2019) 161304 10.1103/physrevb.100.161304
 87. Chaw-Keong Yong, M. Iqbal Bakti Utama, Chin Shen Ong, Ting Cao, Emma C. Regan, Jason Horng, Yuxia Shen, Hui Cai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Hui Deng, Alex Zettl, Steven G. Louie, Feng Wang. Valley-dependent exciton fine structure and Autler–Townes doublets from Berry phases in monolayer MoSe2. Nature Materials. 18 [10] (2019) 1065-1070 10.1038/s41563-019-0447-8
 88. Hryhoriy Polshyn, Matthew Yankowitz, Shaowen Chen, Yuxuan Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, Cory R. Dean, Andrea F. Young. Large linear-in-temperature resistivity in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 15 [10] (2019) 1011-1016 10.1038/s41567-019-0596-3
 89. Xuanhan Zhao, Panpan Zhou, Liyang Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Douglas Natelson. Tunneling noise and defects in exfoliated hexagonal boron nitride. AIP Advances. 9 [10] (2019) 105218 10.1063/1.5126129
 90. Xiaobo Lu, Petr Stepanov, Wei Yang, Ming Xie, Mohammed Ali Aamir, Ipsita Das, Carles Urgell, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Guangyu Zhang, Adrian Bachtold, Allan H. MacDonald, Dmitri K. Efetov. Superconductors, orbital magnets and correlated states in magic-angle bilayer graphene. Nature. 574 [7780] (2019) 653-657 10.1038/s41586-019-1695-0
 91. Momoko Onodera, Fumio Kawamura, Nguyen Thanh Cuong, Kenji Watanabe, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, Takashi Taniguchi, Susumu Okada, Tomoki Machida. Rhenium dinitride: Carrier transport in a novel transition metal dinitride layered crystal. APL Materials. 7 [10] (2019) 101103 10.1063/1.5118713
 92. Biswajit Datta, Pratap Chandra Adak, Li-kun Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Justin C. W. Song, Mandar M. Deshmukh. Nontrivial quantum oscillation geometric phase shift in a trivial band. Science Advances. 5 [10] (2019) eaax6550 10.1126/sciadv.aax6550
 93. M. Zinkiewicz, K. Nogajewski, M. Bartos, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Potemski, A. Babiński, M.R. Molas. Emission Excitation Spectroscopy in WS2 Monolayer Encapsulated in Hexagonal BN. Acta Physica Polonica A. 136 [4] (2019) 624-627 10.12693/aphyspola.136.624
 94. Kai Yuan, Xiaohan Yao, Hailong Wang, Bo Han, Peng Gao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lun Dai, Jianhua Zhao, Yu Ye. Peeling off Nanometer‐Thick Ferromagnetic Layers and Their van der Waals Heterostructures. Advanced Electronic Materials. 5 [10] (2019) 1900345 10.1002/aelm.201900345
 95. Zefang Wang, Daniel A. Rhodes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James C. Hone, Jie Shan, Kin Fai Mak. Evidence of high-temperature exciton condensation in two-dimensional atomic double layers. Nature. 574 [7776] (2019) 76-80 10.1038/s41586-019-1591-7
 96. Yusai Wakafuji, Rai Moriya, Sabin Park, Kei Kinoshita, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Detection of cyclotron resonance using photo-induced thermionic emission at graphene/MoS2 van der Waals interface. Applied Physics Letters. 115 [14] (2019) 143101 10.1063/1.5119932
 97. Fabian R. Geisenhof, Felix Winterer, Stefan Wakolbinger, Tobias D. Gokus, Yasin C. Durmaz, Daniela Priesack, Jakob Lenz, Fritz Keilmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Raúl Guerrero-Avilés, Marta Pelc, Andres Ayuela, R. Thomas Weitz. Anisotropic Strain-Induced Soliton Movement Changes Stacking Order and Band Structure of Graphene Multilayers: Implications for Charge Transport. ACS Applied Nano Materials. 2 [9] (2019) 6067-6075 10.1021/acsanm.9b01603
 98. A Inhofer, T Wilde, J Duffy, M Boukhicha, J Palomo, K Watanabe, T Taniguchi, J M Berroir, G Fève, E Bocquillon, B Plaçais, B A Assaf. RF compressibility of topological surface and interface states in metal–hBN–Bi2Se3 capacitors. Journal of Physics: Materials. 2 [4] (2019) 044003 10.1088/2515-7639/ab383c
 99. Emilio Codecido, Qiyue Wang, Ryan Koester, Shi Che, Haidong Tian, Rui Lv, Son Tran, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fan Zhang, Marc Bockrath, Chun Ning Lau. Correlated insulating and superconducting states in twisted bilayer graphene below the magic angle. Science Advances. 5 [9] (2019) eaaw9770 10.1126/sciadv.aaw9770
 100. M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, K. Nogajewski, M. Bartos, Ł. Bala, A. Babiński, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, M. Potemski. Energy Spectrum of Two-Dimensional Excitons in a Nonuniform Dielectric Medium. Physical Review Letters. 123 [13] (2019) 136801 10.1103/physrevlett.123.136801
 101. J. I. A. Li, Q. Shi, Y. Zeng, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Hone, C. R. Dean. Pairing states of composite fermions in double-layer graphene. Nature Physics. 15 [9] (2019) 898-903 10.1038/s41567-019-0547-z
 102. Jangyup Son, Nikita Buzov, Sihan Chen, Dongchul Sung, Huije Ryu, Junyoung Kwon, SunPhil Kim, Shunya Namiki, Jingwei Xu, Suklyun Hong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, William P. King, Gwan‐Hyoung Lee, Arend M. Zande. Tailoring Surface Properties via Functionalized Hydrofluorinated Graphene Compounds. Advanced Materials. 31 [39] (2019) 1903424 10.1002/adma.201903424
 103. Archana Raja, Lutz Waldecker, Jonas Zipfel, Yeongsu Cho, Samuel Brem, Jonas D. Ziegler, Marvin Kulig, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ermin Malic, Tony F. Heinz, Timothy C. Berkelbach, Alexey Chernikov. Dielectric disorder in two-dimensional materials. Nature Nanotechnology. 14 [9] (2019) 832-837 10.1038/s41565-019-0520-0
 104. A. Benyamini, E. J. Telford, D. M. Kennes, D. Wang, A. Williams, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Shahar, J. Hone, C. R. Dean, A. J. Millis, A. N. Pasupathy. Fragility of the dissipationless state in clean two-dimensional superconductors. Nature Physics. 15 [9] (2019) 947-953 10.1038/s41567-019-0571-z
 105. Xiaomeng Liu, Zeyu Hao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bertrand I. Halperin, Philip Kim. Interlayer fractional quantum Hall effect in a coupled graphene double layer. Nature Physics. 15 [9] (2019) 893-897 10.1038/s41567-019-0546-0
 106. Riccardo Pisoni, Tim Davatz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Absence of Interlayer Tunnel Coupling of K -Valley Electrons in Bilayer MoS2. Physical Review Letters. 123 [11] (2019) 117702 10.1103/physrevlett.123.117702
 107. Yuhang Jiang, Xinyuan Lai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kristjan Haule, Jinhai Mao, Eva Y. Andrei. Charge order and broken rotational symmetry in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature. 573 [7772] (2019) 91-95 10.1038/s41586-019-1460-4
 108. Mirko K. Rehmann, Yemliha B. Kalyoncu, Marcin Kisiel, Nikola Pascher, Franz J. Giessibl, Fabian Müller, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ernst Meyer, Ming-Hao Liu, Dominik M. Zumbühl. Characterization of hydrogen plasma defined graphene edges. Carbon. 150 (2019) 417-424 10.1016/j.carbon.2019.05.015
 109. M. T. Wei, A. W. Draelos, A. Seredinski, C. T. Ke, H. Li, Y. Mehta, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Yamamoto, S. Tarucha, G. Finkelstein, F. Amet, I. V. Borzenets. Chiral quasiparticle tunneling between quantum Hall edges in proximity with a superconductor. Physical Review B. 100 [12] (2019) 121403 10.1103/physrevb.100.121403
 110. Andrew Seredinski, Anne W. Draelos, Ethan G. Arnault, Ming-Tso Wei, Hengming Li, Tate Fleming, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, François Amet, Gleb Finkelstein. Quantum Hall–based superconducting interference device. Science Advances. 5 [9] (2019) eaaw8693 10.1126/sciadv.aaw8693
 111. N. Lundt, M. Klaas, E. Sedov, M. Waldherr, H. Knopf, M. Blei, S. Tongay, S. Klembt, T. Taniguchi, K. Watanabe, U. Schulz, A. Kavokin, S. Höfling, F. Eilenberger, C. Schneider. Magnetic-field-induced splitting and polarization of monolayer-based valley exciton polaritons. Physical Review B. 100 [12] (2019) 121303 10.1103/physrevb.100.121303
 112. Michael A Altvater, Shuang Wu, Zhenyuan Zhang, Tianhui Zhu, Guohong Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eva Y Andrei. Electrostatic imaging of encapsulated graphene. 2D Materials. 6 [4] (2019) 045034 10.1088/2053-1583/ab254e
 113. Domenico De Fazio, David G. Purdie, Anna K. Ott, Philipp Braeuninger-Weimer, Timofiy Khodkov, Stijn Goossens, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Patrizia Livreri, Frank H. L. Koppens, Stephan Hofmann, Ilya Goykhman, Andrea C. Ferrari, Antonio Lombardo. High-Mobility, Wet-Transferred Graphene Grown by Chemical Vapor Deposition. ACS Nano. 13 [8] (2019) 8926-8935 10.1021/acsnano.9b02621
 114. A. Segura, R. Cuscó, T. Taniguchi, K. Watanabe, G. Cassabois, B. Gil, L. Artús. Nonreversible Transition from the Hexagonal to Wurtzite Phase of Boron Nitride under High Pressure: Optical Properties of the Wurtzite Phase. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [33] (2019) 20167-20173 10.1021/acs.jpcc.9b06163
 115. Peng Chen, Cai Cheng, Cheng Shen, Jing Zhang, Shuang Wu, Xiaobo Lu, Shuopei Wang, Luojun Du, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jiatao Sun, Rong Yang, Dongxia Shi, Kaihui Liu, Sheng Meng, Guangyu Zhang. Band evolution of two-dimensional transition metal dichalcogenides under electric fields. Applied Physics Letters. 115 [8] (2019) 083104 10.1063/1.5093055
 116. Annika Kurzmann, Hiske Overweg, Marius Eich, Alessia Pally, Peter Rickhaus, Riccardo Pisoni, Yongjin Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Charge Detection in Gate-Defined Bilayer Graphene Quantum Dots. Nano Letters. 19 [8] (2019) 5216-5221 10.1021/acs.nanolett.9b01617
 117. Mason J. Gray, Josef Freudenstein, Shu Yang F. Zhao, Ryan O’Connor, Samuel Jenkins, Narendra Kumar, Marcel Hoek, Abigail Kopec, Soonsang Huh, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ruidan Zhong, Changyoung Kim, G. D. Gu, K. S. Burch. Evidence for Helical Hinge Zero Modes in an Fe-Based Superconductor. Nano Letters. 19 [8] (2019) 4890-4896 10.1021/acs.nanolett.9b00844
 118. Aaron L. Sharpe, Eli J. Fox, Arthur W. Barnard, Joe Finney, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, M. A. Kastner, David Goldhaber-Gordon. Emergent ferromagnetism near three-quarters filling in twisted bilayer graphene. Science. 365 [6453] (2019) 605-608 10.1126/science.aaw3780
 119. H. H. Fang, B. Han, C. Robert, M. A. Semina, D. Lagarde, E. Courtade, T. Taniguchi, K. Watanabe, T. Amand, B. Urbaszek, M. M. Glazov, X. Marie. Control of the Exciton Radiative Lifetime in van der Waals Heterostructures. Physical Review Letters. 123 [6] (2019) 067401 10.1103/physrevlett.123.067401
 120. Guorui Chen, Aaron L. Sharpe, Patrick Gallagher, Ilan T. Rosen, Eli J. Fox, Lili Jiang, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeil Jung, Zhiwen Shi, David Goldhaber-Gordon, Yuanbo Zhang, Feng Wang. Signatures of tunable superconductivity in a trilayer graphene moiré superlattice. Nature. 572 [7768] (2019) 215-219 10.1038/s41586-019-1393-y
 121. T. Smoleński, O. Cotlet, A. Popert, P. Back, Y. Shimazaki, P. Knüppel, N. Dietler, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. Kroner, A. Imamoglu. Interaction-Induced Shubnikov–de Haas Oscillations in Optical Conductivity of Monolayer MoSe2. Physical Review Letters. 123 [9] (2019) 097403 10.1103/physrevlett.123.097403
 122. Yonglong Xie, Biao Lian, Berthold Jäck, Xiaomeng Liu, Cheng-Li Chiu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, B. Andrei Bernevig, Ali Yazdani. Spectroscopic signatures of many-body correlations in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature. 572 [7767] (2019) 101-105 10.1038/s41586-019-1422-x
 123. M. R. Molas, A. O. Slobodeniuk, T. Kazimierczuk, K. Nogajewski, M. Bartos, P. Kapuściński, K. Oreszczuk, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Faugeras, P. Kossacki, D. M. Basko, M. Potemski. Probing and Manipulating Valley Coherence of Dark Excitons in Monolayer WSe2. Physical Review Letters. 123 [9] (2019) 096803 10.1103/physrevlett.123.096803
 124. G. J. Verbiest, H. Janssen, D. Xu, X. Ge, M. Goldsche, J. Sonntag, T. Khodkov, L. Banszerus, N. von den Driesch, D. Buca, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Stampfer. Integrated impedance bridge for absolute capacitance measurements at cryogenic temperatures and finite magnetic fields. Review of Scientific Instruments. 90 [8] (2019) 084706 10.1063/1.5089207
 125. Alexander Kerelsky, Leo J. McGilly, Dante M. Kennes, Lede Xian, Matthew Yankowitz, Shaowen Chen, K. Watanabe, T. Taniguchi, James Hone, Cory Dean, Angel Rubio, Abhay N. Pasupathy. Maximized electron interactions at the magic angle in twisted bilayer graphene. Nature. 572 [7767] (2019) 95-100 10.1038/s41586-019-1431-9
 126. A. Segura, R. Cuscó, T. Taniguchi, K. Watanabe, G. Cassabois, B. Gil, L. Artús. High-Pressure Softening of the Out-of-Plane A2u(Transverse-Optic) Mode of Hexagonal Boron Nitride Induced by Dynamical Buckling. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [28] (2019) 17491-17497 10.1021/acs.jpcc.9b04582
 127. Kana Kojima, Hong En Lim, Zheng Liu, Wenjin Zhang, Tetsuki Saito, Yusuke Nakanishi, Takahiko Endo, Yu Kobayashi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazunari Matsuda, Yutaka Maniwa, Yuhei Miyauchi, Yasumitsu Miyata. Restoring the intrinsic optical properties of CVD-grown MoS2 monolayers and their heterostructures. Nanoscale. 11 [27] (2019) 12798-12803 10.1039/c9nr01481k
 128. Bin Cheng, Cheng Pan, Shi Che, Peng Wang, Yong Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Supeng Ge, Roger Lake, Dmitry Smirnov, Chun Ning Lau, Marc Bockrath. Fractional and Symmetry-Broken Chern Insulators in Tunable Moiré Superlattices. Nano Letters. 19 [7] (2019) 4321-4326 10.1021/acs.nanolett.9b00811
 129. Soudabeh Mashhadi, Youngwook Kim, Jeongwoo Kim, Daniel Weber, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Noejung Park, Bettina Lotsch, Jurgen H. Smet, Marko Burghard, Klaus Kern. Spin-Split Band Hybridization in Graphene Proximitized with α-RuCl3 Nanosheets. Nano Letters. 19 [7] (2019) 4659-4665 10.1021/acs.nanolett.9b01691
 130. Jaemyung Kim, Okkyun Seo, Atsushi Tanaka, Jun Chen, Kenji Watanabe, Yoshio Katsuya, Toshihide Nabatame, Yoshihiro Irokawa, Yasuo Koide, Osami Sakata. Anisotropic mosaicity and lattice-plane twisting of an m-plane GaN homoepitaxial layer. CrystEngComm. 21 [27] (2019) 4036-4041 10.1039/c9ce00463g
 131. S. L. Tomarken, Y. Cao, A. Demir, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Jarillo-Herrero, R. C. Ashoori. Electronic Compressibility of Magic-Angle Graphene Superlattices. Physical Review Letters. 123 [4] (2019) 046601 10.1103/physrevlett.123.046601
 132. J. O. Island, X. Cui, C. Lewandowski, J. Y. Khoo, E. M. Spanton, H. Zhou, D. Rhodes, J. C. Hone, T. Taniguchi, K. Watanabe, L. S. Levitov, M. P. Zaletel, A. F. Young. Spin–orbit-driven band inversion in bilayer graphene by the van der Waals proximity effect. Nature. 571 [7763] (2019) 85-89 10.1038/s41586-019-1304-2
 133. A. Kurzmann, M. Eich, H. Overweg, M. Mangold, F. Herman, P. Rickhaus, R. Pisoni, Y. Lee, R. Garreis, C. Tong, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. Ensslin, T. Ihn. Excited States in Bilayer Graphene Quantum Dots. Physical Review Letters. 123 [2] (2019) 026803 10.1103/physrevlett.123.026803
 134. Erfu Liu, Jeremiah van Baren, Zhengguang Lu, Mashael M. Altaiary, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitry Smirnov, Chun Hung Lui. Gate Tunable Dark Trions in Monolayer WSe2. Physical Review Letters. 123 [2] (2019) 027401 10.1103/physrevlett.123.027401
 135. Zhizhan Qiu, Maxim Trushin, Hanyan Fang, Ivan Verzhbitskiy, Shiyuan Gao, Evan Laksono, Ming Yang, Pin Lyu, Jing Li, Jie Su, Mykola Telychko, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jishan Wu, A. H. Castro Neto, Li Yang, Goki Eda, Shaffique Adam, Jiong Lu. Giant gate-tunable bandgap renormalization and excitonic effects in a 2D semiconductor. Science Advances. 5 [7] (2019) eaaw2347 10.1126/sciadv.aaw2347
 136. Dongjea Seo, Dong Yun Lee, Junyoung Kwon, Jea Jung Lee, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Gwan-Hyoung Lee, Keun Soo Kim, James Hone, Young Duck Kim, Heon-Jin Choi. High-performance monolayer MoS2 field-effect transistor with large-scale nitrogen-doped graphene electrodes for Ohmic contact. Applied Physics Letters. 115 [1] (2019) 012104 10.1063/1.5094682
 137. B. Brun, N. Moreau, S. Somanchi, V.-H. Nguyen, K. Watanabe, T. Taniguchi, J.-C. Charlier, C. Stampfer, B. Hackens. Imaging Dirac fermions flow through a circular Veselago lens. Physical Review B. 100 [4] (2019) 041401 10.1103/physrevb.100.041401
 138. Saurabh Kumar Srivastav, Manas Ranjan Sahu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Sumilan Banerjee, Anindya Das. Universal quantized thermal conductance in graphene. Science Advances. 5 [7] (2019) eaaw5798 10.1126/sciadv.aaw5798
 139. Samuel Brem, Jonas Zipfel, Malte Selig, Archana Raja, Lutz Waldecker, Jonas D. Ziegler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexey Chernikov, Ermin Malic. Intrinsic lifetime of higher excitonic states in tungsten diselenide monolayers. Nanoscale. 11 [25] (2019) 12381-12387 10.1039/c9nr04211c
 140. G. J. Orchin, D. De Fazio, A. Di Bernardo, M. Hamer, D. Yoon, A. R. Cadore, I. Goykhman, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. W. A. Robinson, R. V. Gorbachev, A. C. Ferrari, R. H. Hadfield. Niobium diselenide superconducting photodetectors. Applied Physics Letters. 114 [25] (2019) 251103 10.1063/1.5097389
 141. Kosuke Endo, Katsuyoshi Komatsu, Takuya Iwasaki, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yutaka Noguchi, Yutaka Wakayama, Yoshifumi Morita, Satoshi Moriyama. Topological valley currents in bilayer graphene/hexagonal boron nitride superlattices. Applied Physics Letters. 114 [24] (2019) 243105 10.1063/1.5094456
 142. Linjun Li, Chuan Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yi Zheng, Zhuan Xu, Vitor M. Pereira, Kian Ping Loh, Antonio H. Castro Neto. Anomalous Quantum Metal in a 2D Crystalline Superconductor with Electronic Phase Nonuniformity. Nano Letters. 19 [6] (2019) 4126-4133 10.1021/acs.nanolett.9b01574
 143. Yaojia Wang, Lizheng Wang, Xiaowei Liu, Heng Wu, Pengfei Wang, Dayu Yan, Bin Cheng, Youguo Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shi-Jun Liang, Feng Miao. Direct Evidence for Charge Compensation-Induced Large Magnetoresistance in Thin WTe2. Nano Letters. 19 [6] (2019) 3969-3975 10.1021/acs.nanolett.9b01275
 144. Lujun Wang, Simon Zihlmann, Andreas Baumgartner, Jan Overbeck, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Péter Makk, Christian Schönenberger. In Situ Strain Tuning in hBN-Encapsulated Graphene Electronic Devices. Nano Letters. 19 [6] (2019) 4097-4102 10.1021/acs.nanolett.9b01491
 145. Alan M. Dibos, You Zhou, Luis A. Jauregui, Giovanni Scuri, Dominik S. Wild, Alexander A. High, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mikhail D. Lukin, Philip Kim, Hongkun Park. Electrically Tunable Exciton–Plasmon Coupling in a WSe2 Monolayer Embedded in a Plasmonic Crystal Cavity. Nano Letters. 19 [6] (2019) 3543-3547 10.1021/acs.nanolett.9b00484
 146. Xinghan Cai, Tiancheng Song, Nathan P. Wilson, Genevieve Clark, Minhao He, Xiaoou Zhang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Wang Yao, Di Xiao, Michael A. McGuire, David H. Cobden, Xiaodong Xu. Atomically Thin CrCl3: An In-Plane Layered Antiferromagnetic Insulator. Nano Letters. 19 [6] (2019) 3993-3998 10.1021/acs.nanolett.9b01317
 147. A. Plaud, L. Schué, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Fossard, F. Ducastelle, A. Loiseau, J. Barjon. Exciton-exciton annihilation in hBN. Applied Physics Letters. 114 [23] (2019) 232103 10.1063/1.5090218
 148. A. Delhomme, G. Butseraen, B. Zheng, L. Marty, V. Bouchiat, M. R. Molas, A. Pan, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Ouerghi, J. Renard, C. Faugeras. Magneto-spectroscopy of exciton Rydberg states in a CVD grown WSe2 monolayer. Applied Physics Letters. 114 [23] (2019) 232104 10.1063/1.5095573
 149. Scott Mills, Naomi Mizuno, Peng Wang, Jian Lyu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fernando Camino, Liyuan Zhang, Xu Du. Contact transparency in mechanically assembled 2D material devices. Journal of Physics: Materials. 2 [3] (2019) 035003 10.1088/2515-7639/ab1863
 150. Chunlin Chen, Deqiang Yin, Takeharu Kato, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Xiuliang Ma, Hengqiang Ye, Yuichi Ikuhara. Stabilizing the metastable superhard material wurtzite boron nitride by three-dimensional networks of planar defects. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 [23] (2019) 11181-11186 10.1073/pnas.1902820116
 151. Keisuke Shinokita, Xiaofan Wang, Yuhei Miyauchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazunari Matsuda. Continuous Control and Enhancement of Excitonic Valley Polarization in Monolayer WSe 2 by Electrostatic Doping. Advanced Functional Materials. 29 [26] (2019) 1900260 10.1002/adfm.201900260
 152. Eric Ou, Xun Li, Sangyeop Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Li Shi. Four-Probe Measurement of Thermal Transport in Suspended Few-Layer Graphene With Polymer Residue. Journal of Heat Transfer. 141 [6] (2019) 061601 10.1115/1.4043167
 153. Qiran Cai, Declan Scullion, Wei Gan, Alexey Falin, Shunying Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ying Chen, Elton J. G. Santos, Lu Hua Li. High thermal conductivity of high-quality monolayer boron nitride and its thermal expansion. Science Advances. 5 [6] (2019) eaav0129 10.1126/sciadv.aav0129
 154. S. Y. Frank Zhao, Nicola Poccia, Margaret G. Panetta, Cyndia Yu, Jedediah W. Johnson, Hyobin Yoo, Ruidan Zhong, G. D. Gu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Svetlana V. Postolova, Valerii M. Vinokur, Philip Kim. Sign-Reversing Hall Effect in Atomically Thin High-Temperature Bi2.1Sr1.9CaCu2.0O8+δ Superconductors. Physical Review Letters. 122 [24] (2019) 247001 10.1103/physrevlett.122.247001
 155. Samuel W. LaGasse, Prathamesh Dhakras, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji Ung Lee. Gate‐Tunable Graphene–WSe 2 Heterojunctions at the Schottky–Mott Limit. Advanced Materials. 31 [24] (2019) 1901392 10.1002/adma.201901392
 156. Keisuke Shinokita, Xiaofan Wang, Yuhei Miyauchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoru Konabe, Kazunari Matsuda. Ultrafast dynamics of bright and dark positive trions for valley polarization in monolayer WSe2. Physical Review B. 99 [24] (2019) 245307 10.1103/physrevb.99.245307
 157. Fabien Vialla, Mark Danovich, David A Ruiz-Tijerina, Mathieu Massicotte, Peter Schmidt, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ryan J Hunt, Marcin Szyniszewski, Neil D Drummond, Thomas G Pedersen, Vladimir I Fal’ko, Frank H L Koppens. Tuning of impurity-bound interlayer complexes in a van der Waals heterobilayer. 2D Materials. 6 [3] (2019) 035032 10.1088/2053-1583/ab168d
 158. Petr Stepanov, Yafis Barlas, Shi Che, Kevin Myhro, Greyson Voigt, Ziqi Pi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitry Smirnov, Fan Zhang, Roger K. Lake, Allan H. MacDonald, Chun Ning Lau. Quantum parity Hall effect in Bernal-stacked trilayer graphene. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 [21] (2019) 10286-10290 10.1073/pnas.1820835116
 159. James Kerfoot, Vladimir V. Korolkov, Simon A. Svatek, Manal Alkhamisi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Patrick W. Parkinson, Peter H. Beton. Two-Dimensional Diffusion of Excitons in a Perylene Diimide Monolayer Quenched by a Fullerene Heterojunction. The Journal of Physical Chemistry C. 123 [19] (2019) 12249-12254 10.1021/acs.jpcc.9b01413
 160. Sebastián Castilla, Bernat Terrés, Marta Autore, Leonardo Viti, Jian Li, Alexey Y. Nikitin, Ioannis Vangelidis, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Elefterios Lidorikis, Miriam S. Vitiello, Rainer Hillenbrand, Klaas-Jan Tielrooij, Frank H.L. Koppens. Fast and Sensitive Terahertz Detection Using an Antenna-Integrated Graphene pn Junction. Nano Letters. 19 [5] (2019) 2765-2773 10.1021/acs.nanolett.8b04171
 161. Zheng Yang, Changsik Kim, Kwang Young Lee, Myeongjin Lee, Samudrala Appalakondaiah, Chang‐Ho Ra, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kyeongjae Cho, Euyheon Hwang, James Hone, Won Jong Yoo. A Fermi‐Level‐Pinning‐Free 1D Electrical Contact at the Intrinsic 2D MoS 2 –Metal Junction. Advanced Materials. (2019) 1808231 10.1002/adma.201808231
 162. Jun Yin, Sergey Slizovskiy, Yang Cao, Sheng Hu, Yaping Yang, Inna Lobanova, Benjamin A. Piot, Seok-Kyun Son, Servet Ozdemir, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kostya S. Novoselov, Francisco Guinea, A. K. Geim, Vladimir Fal’ko, Artem Mishchenko. Dimensional reduction, quantum Hall effect and layer parity in graphite films. Nature Physics. 15 [5] (2019) 437-442 10.1038/s41567-019-0427-6
 163. Siyuan Dai, Jiawei Zhang, Qiong Ma, Salinporn Kittiwatanakul, Alex McLeod, Xinzhong Chen, Stephanie Gilbert Corder, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jiwei Lu, Qing Dai, Pablo Jarillo‐Herrero, Mengkun Liu, D. N. Basov. Phase‐Change Hyperbolic Heterostructures for Nanopolaritonics: A Case Study of hBN/VO 2. Advanced Materials. 31 [18] (2019) 1900251 10.1002/adma.201900251
 164. Lior Ella, Asaf Rozen, John Birkbeck, Moshe Ben-Shalom, David Perello, Johanna Zultak, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andre K. Geim, Shahal Ilani, Joseph A. Sulpizio. Simultaneous voltage and current density imaging of flowing electrons in two dimensions. Nature Nanotechnology. 14 [5] (2019) 480-487 10.1038/s41565-019-0398-x
 165. Jonas Gaël Roch, Guillaume Froehlicher, Nadine Leisgang, Peter Makk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Richard John Warburton. Spin-polarized electrons in monolayer MoS2. Nature Nanotechnology. 14 [5] (2019) 432-436 10.1038/s41565-019-0397-y
 166. Satoshi Toyoda, Teerayut Uwanno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Pinpoint pick-up and bubble-free assembly of 2D materials using PDMS/PMMA polymers with lens shapes. Applied Physics Express. 12 [5] (2019) 055008 10.7567/1882-0786/ab176b
 167. Yuto Anzai, Mahito Yamamoto, Shingo Genchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shuhei Ichikawa, Yasufumi Fujiwara, Hidekazu Tanaka. Broad range thickness identification of hexagonal boron nitride by colors. Applied Physics Express. 12 [5] (2019) 055007 10.7567/1882-0786/ab0e45
 168. Jouri D. S. Bommer, Hao Zhang, Önder Gül, Bas Nijholt, Michael Wimmer, Filipp N. Rybakov, Julien Garaud, Donjan Rodic, Egor Babaev, Matthias Troyer, Diana Car, Sébastien R. Plissard, Erik P. A. M. Bakkers, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leo P. Kouwenhoven. Spin-Orbit Protection of Induced Superconductivity in Majorana Nanowires. Physical Review Letters. 122 [18] (2019) 187702 10.1103/physrevlett.122.187702
 169. Erfu Liu, Jeremiah van Baren, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yia-Chung Chang, Chun Hung Lui. Magnetophotoluminescence of exciton Rydberg states in monolayer WSe2. Physical Review B. 99 [20] (2019) 205420 10.1103/physrevb.99.205420
 170. Mauro Brotons-Gisbert, Artur Branny, Santosh Kumar, Raphaël Picard, Raphaël Proux, Mason Gray, Kenneth S. Burch, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Brian D. Gerardot. Coulomb blockade in an atomically thin quantum dot coupled to a tunable Fermi reservoir. Nature Nanotechnology. 14 [5] (2019) 442-446 10.1038/s41565-019-0402-5
 171. Ko‐Chun Lee, Shih‐Hsien Yang, Yung‐Shang Sung, Yuan‐Ming Chang, Che‐Yi Lin, Feng‐Shou Yang, Mengjiao Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ching‐Hwa Ho, Chen‐Hsin Lien, Yen‐Fu Lin. Analog Circuit Applications Based on All‐2D Ambipolar ReSe 2 Field‐Effect Transistors. Advanced Functional Materials. 29 [22] (2019) 1809011 10.1002/adfm.201809011
 172. Younghun Jung, Min Sup Choi, Ankur Nipane, Abhinandan Borah, Bumho Kim, Amirali Zangiabadi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Won Jong Yoo, James Hone, James T. Teherani. Transferred via contacts as a platform for ideal two-dimensional transistors. Nature Electronics. 2 [5] (2019) 187-194 10.1038/s41928-019-0245-y
 173. Hyobin Yoo, Rebecca Engelke, Stephen Carr, Shiang Fang, Kuan Zhang, Paul Cazeaux, Suk Hyun Sung, Robert Hovden, Adam W. Tsen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Gyu-Chul Yi, Miyoung Kim, Mitchell Luskin, Ellad B. Tadmor, Efthimios Kaxiras, Philip Kim. Atomic and electronic reconstruction at the van der Waals interface in twisted bilayer graphene. Nature Materials. 18 [5] (2019) 448-453 10.1038/s41563-019-0346-z
 174. Luojun Du, Yanchong Zhao, Zhiyan Jia, Mengzhou Liao, Qinqin Wang, Xiangdong Guo, Zhiwen Shi, Rong Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jianyong Xiang, Dongxia Shi, Qing Dai, Zhipei Sun, Guangyu Zhang. Strong and tunable interlayer coupling of infrared-active phonons to excitons in van der Waals heterostructures. Physical Review B. 99 [20] (2019) 205410 10.1103/physrevb.99.205410
 175. Tobias Preis, Christian Kick, Andreas Lex, Dieter Weiss, Jonathan Eroms, Akimitsu Narita, Yunbin Hu, Klaus Müllen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Graphene nanoribbons on hexagonal boron nitride: Deposition and transport characterization. Applied Physics Letters. 114 [17] (2019) 173101 10.1063/1.5065568
 176. Terunobu Nakanishi, Shoji Yoshida, Kota Murase, Osamu Takeuchi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hidemi Shigekawa, Yu Kobayashi, Yasumitsu Miyata, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. The Atomic and Electronic Structure of 0° and 60° Grain Boundaries in MoS2. Frontiers in Physics. 7 (2019) 10.3389/fphy.2019.00059
 177. Trond I. Andersen, Bo L. Dwyer, Javier D. Sanchez-Yamagishi, Joaquin F. Rodriguez-Nieva, Kartiek Agarwal, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eugene A. Demler, Philip Kim, Hongkun Park, Mikhail D. Lukin. Electron-phonon instability in graphene revealed by global and local noise probes. Science. 364 [6436] (2019) 154-157 10.1126/science.aaw2104
 178. Frédéric Joucken, Jose Avila, Zhehao Ge, Eberth A. Quezada-Lopez, Hemian Yi, Romaric Le Goff, Emmanuel Baudin, John L. Davenport, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Maria Carmen Asensio, Jairo Velasco. Visualizing the Effect of an Electrostatic Gate with Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy. Nano Letters. 19 [4] (2019) 2682-2687 10.1021/acs.nanolett.9b00649
 179. Rebeca Ribeiro-Palau, Shaowen Chen, Yihang Zeng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory R. Dean. High-Quality Electrostatically Defined Hall Bars in Monolayer Graphene. Nano Letters. 19 [4] (2019) 2583-2587 10.1021/acs.nanolett.9b00351
 180. Sheng Wang, Fanqi Wu, Sihan Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chongwu Zhou, Feng Wang. Logarithm Diameter Scaling and Carrier Density Independence of One-Dimensional Luttinger Liquid Plasmon. Nano Letters. 19 [4] (2019) 2360-2365 10.1021/acs.nanolett.8b05031
 181. Jean Comtet, Evgenii Glushkov, Vytautas Navikas, Jiandong Feng, Vitaliy Babenko, Stephan Hofmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Aleksandra Radenovic. Wide-Field Spectral Super-Resolution Mapping of Optically Active Defects in Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 19 [4] (2019) 2516-2523 10.1021/acs.nanolett.9b00178
 182. Lujun Wang, Simon Zihlmann, Ming-Hao Liu, Péter Makk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andreas Baumgartner, Christian Schönenberger. New Generation of Moiré Superlattices in Doubly Aligned hBN/Graphene/hBN Heterostructures. Nano Letters. 19 [4] (2019) 2371-2376 10.1021/acs.nanolett.8b05061
 183. Shao-Yu Chen, Zhengguang Lu, Thomas Goldstein, Jiayue Tong, Andrey Chaves, Jens Kunstmann, L. S. R. Cavalcante, Tomasz Woźniak, Gotthard Seifert, D. R. Reichman, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitry Smirnov, Jun Yan. Luminescent Emission of Excited Rydberg Excitons from Monolayer WSe2. Nano Letters. 19 [4] (2019) 2464-2471 10.1021/acs.nanolett.9b00029
 184. Ke Wang, Mirza M. Elahi, Lei Wang, K. M. Masum Habib, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, James Hone, Avik W. Ghosh, Gil-Ho Lee, Philip Kim. Graphene transistor based on tunable Dirac fermion optics. Proceedings of the National Academy of Sciences. 116 [14] (2019) 6575-6579 10.1073/pnas.1816119116
 185. Ke Wang, Achim Harzheim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabei, Ji Ung Lee, Philip Kim. Tunneling Spectroscopy of Quantum Hall States in Bilayer Graphene p−n Junctions. Physical Review Letters. 122 [14] (2019) 146801 10.1103/physrevlett.122.146801
 186. Bjarke S. Jessen, Lene Gammelgaard, Morten R. Thomsen, David M. A. Mackenzie, Joachim D. Thomsen, José M. Caridad, Emil Duegaard, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Timothy J. Booth, Thomas G. Pedersen, Antti-Pekka Jauho, Peter Bøggild. Lithographic band structure engineering of graphene. Nature Nanotechnology. 14 [4] (2019) 340-346 10.1038/s41565-019-0376-3
 187. Frédéric Joucken, Eberth A. Quezada-López, Jose Avila, Chaoyu Chen, John L. Davenport, Hechin Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Maria Carmen Asensio, Jairo Velasco. Nanospot angle-resolved photoemission study of Bernal-stacked bilayer graphene on hexagonal boron nitride: Band structure and local variation of lattice alignment. Physical Review B. 99 [16] (2019) 161406 10.1103/physrevb.99.161406
 188. Paul Seifert, Florian Sigger, Jonas Kiemle, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Kastl, Ursula Wurstbauer, Alexander Holleitner. In-plane anisotropy of the photon-helicity induced linear Hall effect in few-layer WTe2. Physical Review B. 99 [16] (2019) 161403 10.1103/physrevb.99.161403
 189. Ivan Verzhbitskiy, Daniele Vella, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Goki Eda. Suppressed Out-of-Plane Polarizability of Free Excitons in Monolayer WSe2. ACS Nano. 13 [3] (2019) 3218-3224 10.1021/acsnano.8b08905
 190. Tomasz Jakubczyk, Goutham Nayak, Lorenzo Scarpelli, Wei-Lai Liu, Sudipta Dubey, Nedjma Bendiab, Laëtitia Marty, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Francesco Masia, Gilles Nogues, Johann Coraux, Wolfgang Langbein, Julien Renard, Vincent Bouchiat, Jacek Kasprzak. Coherence and Density Dynamics of Excitons in a Single-Layer MoS2 Reaching the Homogeneous Limit. ACS Nano. 13 [3] (2019) 3500-3511 10.1021/acsnano.8b09732
 191. Makars Šiškins, Ciaran Mullan, Seok-Kyun Son, Jun Yin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Davit Ghazaryan, Kostya S. Novoselov, Artem Mishchenko. High-temperature electronic devices enabled by hBN-encapsulated graphene. Applied Physics Letters. 114 [12] (2019) 123104 10.1063/1.5088587
 192. Andreij C Gadelha, Alisson R Cadore, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ana M de Paula, Leandro M Malard, Rodrigo G Lacerda, Leonardo C Campos. Gate-tunable non-volatile photomemory effect in MoS2 transistors. 2D Materials. 6 [2] (2019) 025036 10.1088/2053-1583/ab0af1
 193. Bosai Lyu, Hongyuan Li, Lili Jiang, Wanfei Shan, Cheng Hu, Aolin Deng, Zhe Ying, Lele Wang, Yiran Zhang, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Weidong Luo, Feng Wang, Zhiwen Shi. Phonon Polariton-assisted Infrared Nanoimaging of Local Strain in Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 19 [3] (2019) 1982-1989 10.1021/acs.nanolett.8b05166
 194. Chen Chen, Feng Chen, Xiaolong Chen, Bingchen Deng, Brendan Eng, Daehwan Jung, Qiushi Guo, Shaofan Yuan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Minjoo L. Lee, Fengnian Xia. Bright Mid-Infrared Photoluminescence from Thin-Film Black Phosphorus. Nano Letters. 19 [3] (2019) 1488-1493 10.1021/acs.nanolett.8b04041
 195. Matthew Yankowitz, Shaowen Chen, Hryhoriy Polshyn, Yuxuan Zhang, K. Watanabe, T. Taniguchi, David Graf, Andrea F. Young, Cory R. Dean. Tuning superconductivity in twisted bilayer graphene. Science. 363 [6431] (2019) 1059-1064 10.1126/science.aav1910
 196. Jongyun Lee, Minsoo Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Lee, Hu-Jong Lee. Planar graphene Josephson coupling via van der Waals superconducting contacts. Current Applied Physics. 19 [3] (2019) 251-255 10.1016/j.cap.2018.06.016
 197. I. Tamir, A. Benyamini, E. J. Telford, F. Gorniaczyk, A. Doron, T. Levinson, D. Wang, F. Gay, B. Sacépé, J. Hone, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. R. Dean, A. N. Pasupathy, D. Shahar. Sensitivity of the superconducting state in thin films. Science Advances. 5 [3] (2019) eaau3826 10.1126/sciadv.aau3826
 198. Kha Tran, Galan Moody, Fengcheng Wu, Xiaobo Lu, Junho Choi, Kyounghwan Kim, Amritesh Rai, Daniel A. Sanchez, Jiamin Quan, Akshay Singh, Jacob Embley, André Zepeda, Marshall Campbell, Travis Autry, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Nanshu Lu, Sanjay K. Banerjee, Kevin L. Silverman, Suenne Kim, Emanuel Tutuc, Li Yang, Allan H. MacDonald, Xiaoqin Li. Evidence for moiré excitons in van der Waals heterostructures. Nature. 567 [7746] (2019) 71-75 10.1038/s41586-019-0975-z
 199. Guorui Chen, Lili Jiang, Shuang Wu, Bosai Lyu, Hongyuan Li, Bheema Lingam Chittari, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiwen Shi, Jeil Jung, Yuanbo Zhang, Feng Wang. Evidence of a gate-tunable Mott insulator in a trilayer graphene moiré superlattice. Nature Physics. 15 [3] (2019) 237-241 10.1038/s41567-018-0387-2
 200. Evgeny M. Alexeev, David A. Ruiz-Tijerina, Mark Danovich, Matthew J. Hamer, Daniel J. Terry, Pramoda K. Nayak, Seongjoon Ahn, Sangyeon Pak, Juwon Lee, Jung Inn Sohn, Maciej R. Molas, Maciej Koperski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kostya S. Novoselov, Roman V. Gorbachev, Hyeon Suk Shin, Vladimir I. Fal’ko, Alexander I. Tartakovskii. Resonantly hybridized excitons in moiré superlattices in van der Waals heterostructures. Nature. 567 [7746] (2019) 81-86 10.1038/s41586-019-0986-9
 201. Jing Li, Hailong Fu, Zhenxi Yin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Zhu. Metallic Phase and Temperature Dependence of the ν=0 Quantum Hall State in Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 122 [9] (2019) 097701 10.1103/physrevlett.122.097701
 202. Nikos Papadopoulos, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Herre S. J. van der Zant, Gary A. Steele. Weak localization in boron nitride encapsulated bilayer MoS2. Physical Review B. 99 [11] (2019) 115414 10.1103/physrevb.99.115414
 203. Xiao-Xiao Zhang, You Lai, Emma Dohner, Seongphill Moon, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitry Smirnov, Tony F. Heinz. Zeeman-Induced Valley-Sensitive Photocurrent in Monolayer MoS2. Physical Review Letters. 122 [12] (2019) 127401 10.1103/physrevlett.122.127401
 204. Chenhao Jin, Emma C. Regan, Aiming Yan, M. Iqbal Bakti Utama, Danqing Wang, Sihan Zhao, Ying Qin, Sijie Yang, Zhiren Zheng, Shenyang Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Feng Wang. Observation of moiré excitons in WSe2/WS2 heterostructure superlattices. Nature. 567 [7746] (2019) 76-80 10.1038/s41586-019-0976-y
 205. A. I. Berdyugin, S. G. Xu, F. M. D. Pellegrino, R. Krishna Kumar, A. Principi, I. Torre, M. Ben Shalom, T. Taniguchi, K. Watanabe, I. V. Grigorieva, M. Polini, A. K. Geim, D. A. Bandurin. Measuring Hall viscosity of graphene’s electron fluid. Science. (2019) eaau0685 10.1126/science.aau0685
 206. A O Slobodeniuk, Ł Bala, M Koperski, M R Molas, P Kossacki, K Nogajewski, M Bartos, K Watanabe, T Taniguchi, C Faugeras, M Potemski. Fine structure of K-excitons in multilayers of transition metal dichalcogenides. 2D Materials. 6 [2] (2019) 025026 10.1088/2053-1583/ab0776
 207. Jubin Nathawat, Miao Zhao, Chun-Pui Kwan, Shenchu Yin, Nargess Arabchigavkani, Michael Randle, Harihara Ramamoorthy, Guanchen He, Ratchanok Somphonsane, Naoki Matsumoto, Kohei Sakanashi, Michio Kida, Nobuyuki Aoki, Zhi Jin, Yunseob Kim, Gil-Ho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jonathan P. Bird. Transient Response of h-BN-Encapsulated Graphene Transistors: Signatures of Self-Heating and Hot-Carrier Trapping. ACS Omega. 4 [2] (2019) 4082-4090 10.1021/acsomega.8b03259
 208. Patrick Gallagher, Chan-Shan Yang, Tairu Lyu, Fanglin Tian, Rai Kou, Hai Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Feng Wang. Quantum-critical conductivity of the Dirac fluid in graphene. Science. (2019) eaat8687 10.1126/science.aat8687
 209. Francisco C. B. Maia, Brian T. O’Callahan, Alisson R. Cadore, Ingrid D. Barcelos, Leonardo C. Campos, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Deneke, Alexey Belyanin, Markus B. Raschke, Raul O. Freitas. Anisotropic Flow Control and Gate Modulation of Hybrid Phonon-Polaritons. Nano Letters. 19 [2] (2019) 708-715 10.1021/acs.nanolett.8b03732
 210. Louis Veyrat, Anna Jordan, Katrin Zimmermann, Frédéric Gay, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé. Low-Magnetic-Field Regime of a Gate-Defined Constriction in High-Mobility Graphene. Nano Letters. 19 [2] (2019) 635-642 10.1021/acs.nanolett.8b02584
 211. Tiancheng Song, Matisse Wei-Yuan Tu, Caitlin Carnahan, Xinghan Cai, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, David H. Cobden, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu. Voltage Control of a van der Waals Spin-Filter Magnetic Tunnel Junction. Nano Letters. 19 [2] (2019) 915-920 10.1021/acs.nanolett.8b04160
 212. Anne W. Draelos, Ming-Tso Wei, Andrew Seredinski, Hengming Li, Yash Mehta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ivan V. Borzenets, François Amet, Gleb Finkelstein. Supercurrent Flow in Multiterminal Graphene Josephson Junctions. Nano Letters. 19 [2] (2019) 1039-1043 10.1021/acs.nanolett.8b04330
 213. Youngwook Kim, Ajit C. Balram, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jainendra K. Jain, Jurgen H. Smet. Even denominator fractional quantum Hall states in higher Landau levels of graphene. Nature Physics. 15 [2] (2019) 154-158 10.1038/s41567-018-0355-x
 214. Tomoaki Nakasuga, Shingo Tajima, Taiki Hirahara, Ryoya Ebisuoka, Takushi Oka, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryuta Yagi. Low-energy band structure in Bernal stacked six-layer graphene: Landau fan diagram and resistance ridge. Physical Review B. 99 [8] (2019) 085404 10.1103/physrevb.99.085404
 215. Natália P. Rezende, Alisson R. Cadore, Andreij C. Gadelha, Cíntia L. Pereira, Vinícius Ornelas, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, André S. Ferlauto, Angelo Malachias, Leonardo C. Campos, Rodrigo G. Lacerda. Probing the Electronic Properties of Monolayer MoS2 via Interaction with Molecular Hydrogen. Advanced Electronic Materials. 5 [2] (2019) 1800591 10.1002/aelm.201800591
 216. Léonard Schué, Lorenzo Sponza, Alexandre Plaud, Hakima Bensalah, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, François Ducastelle, Annick Loiseau, Julien Barjon. Bright Luminescence from Indirect and Strongly Bound Excitons in h-BN. Physical Review Letters. 122 [6] (2019) 067401 10.1103/physrevlett.122.067401
 217. Qiong Ma, Chun Hung Lui, Justin C. W. Song, Yuxuan Lin, Jian Feng Kong, Yuan Cao, Thao H. Dinh, Nityan L. Nair, Wenjing Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Su-Yang Xu, Jing Kong, Tomás Palacios, Nuh Gedik, Nathaniel M. Gabor, Pablo Jarillo-Herrero. Giant intrinsic photoresponse in pristine graphene. Nature Nanotechnology. 14 [2] (2019) 145-150 10.1038/s41565-018-0323-8
 218. Zhe Ying, Aolin Deng, Bosai Lyu, Lele Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Zhiwen Shi. Superlubricity enabled dry transfer of non-encapsulated graphene. Chinese Physics B. 28 [2] (2019) 028102 10.1088/1674-1056/28/2/028102
 219. Shuai Liu, Kai Yuan, Xiaolong Xu, Ruoyu Yin, Der-Yuh Lin, Yanping Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yongqiang Meng, Lun Dai, Yu Ye. Hysteresis-Free Hexagonal Boron Nitride Encapsulated 2D Semiconductor Transistors, NMOS and CMOS Inverters. Advanced Electronic Materials. 5 [2] (2019) 1800419 10.1002/aelm.201800419
 220. Alberto Ciarrocchi, Dmitrii Unuchek, Ahmet Avsar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andras Kis. Polarization switching and electrical control of interlayer excitons in two-dimensional van der Waals heterostructures. Nature Photonics. 13 [2] (2019) 131-136 10.1038/s41566-018-0325-y
 221. M. Iqbal Bakti Utama, Hans Kleemann, Wenyu Zhao, Chin Shen Ong, Felipe H. da Jornada, Diana Y. Qiu, Hui Cai, Han Li, Rai Kou, Sihan Zhao, Sheng Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Steven G. Louie, Feng Wang. A dielectric-defined lateral heterojunction in a monolayer semiconductor. Nature Electronics. 2 [2] (2019) 60-65 10.1038/s41928-019-0207-4
 222. Joel I-Jan Wang, Daniel Rodan-Legrain, Landry Bretheau, Daniel L. Campbell, Bharath Kannan, David Kim, Morten Kjaergaard, Philip Krantz, Gabriel O. Samach, Fei Yan, Jonilyn L. Yoder, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Terry P. Orlando, Simon Gustavsson, Pablo Jarillo-Herrero, William D. Oliver. Coherent control of a hybrid superconducting circuit made with graphene-based van der Waals heterostructures. Nature Nanotechnology. 14 [2] (2019) 120-125 10.1038/s41565-018-0329-2
 223. Mahito Yamamoto, Ryo Nouchi, Teruo Kanki, Azusa N. Hattori, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Keiji Ueno, Hidekazu Tanaka. Gate-Tunable Thermal Metal–Insulator Transition in VO2 Monolithically Integrated into a WSe2 Field-Effect Transistor. ACS Applied Materials & Interfaces. 11 [3] (2019) 3224-3230 10.1021/acsami.8b18745
 224. Chen Chen, Xiaolong Chen, Hongyi Yu, Yuchuan Shao, Qiushi Guo, Bingchen Deng, Sungmin Lee, Chao Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Je-Geun Park, Shengxi Huang, Wang Yao, Fengnian Xia. Symmetry-Controlled Electron–Phonon Interactions in van der Waals Heterostructures. ACS Nano. 13 [1] (2019) 552-559 10.1021/acsnano.8b07290
 225. Heiko Knopf, Nils Lundt, Tobias Bucher, Sven Höfling, Sefaattin Tongay, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Isabelle Staude, Ulrike Schulz, Christian Schneider, Falk Eilenberger. Integration of atomically thin layers of transition metal dichalcogenides into high-Q, monolithic Bragg-cavities: an experimental platform for the enhancement of the optical interaction in 2D-materials. Optical Materials Express. 9 [2] (2019) 598 10.1364/ome.9.000598
 226. Nurul Fariha Ahmad, Takuya Iwasaki, Katsuyoshi Komatsu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hiroshi Mizuta, Yutaka Wakayama, Abdul Manaf Hashim, Yoshifumi Morita, Satoshi Moriyama, Shu Nakaharai. Effect of gap width on electron transport through quantum point contact in hBN/graphene/hBN in the quantum Hall regime. Applied Physics Letters. 114 [2] (2019) 023101 10.1063/1.5067296
 227. Yuze Meng, Tianmeng Wang, Zhipeng Li, Ying Qin, Zhen Lian, Yanwen Chen, Michael C. Lucking, Kory Beach, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Fengqi Song, Humberto Terrones, Su-Fei Shi. Excitonic Complexes and Emerging Interlayer Electron–Phonon Coupling in BN Encapsulated Monolayer Semiconductor Alloy: WS0.6Se1.4. Nano Letters. 19 [1] (2019) 299-307 10.1021/acs.nanolett.8b03918
 228. Iann C. Gerber, Emmanuel Courtade, Shivangi Shree, Cedric Robert, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Andrea Balocchi, Pierre Renucci, Delphine Lagarde, Xavier Marie, Bernhard Urbaszek. Interlayer excitons in bilayer MoS2 with strong oscillator strength up to room temperature. Physical Review B. 99 [3] (2019) 035443 10.1103/physrevb.99.035443
 229. J. R. Wallbank, R. Krishna Kumar, M. Holwill, Z. Wang, G. H. Auton, J. Birkbeck, A. Mishchenko, L. A. Ponomarenko, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. S. Novoselov, I. L. Aleiner, A. K. Geim, V. I. Fal’ko. Excess resistivity in graphene superlattices caused by umklapp electron–electron scattering. Nature Physics. 15 [1] (2019) 32-36 10.1038/s41567-018-0278-6
 230. Xiaorui Zheng, Annalisa Calò, Edoardo Albisetti, Xiangyu Liu, Abdullah Sanad M. Alharbi, Ghidewon Arefe, Xiaochi Liu, Martin Spieser, Won Jong Yoo, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Carmela Aruta, Alberto Ciarrocchi, Andras Kis, Brian S. Lee, Michal Lipson, James Hone, Davood Shahrjerdi, Elisa Riedo. Patterning metal contacts on monolayer MoS2 with vanishing Schottky barriers using thermal nanolithography. Nature Electronics. 2 [1] (2019) 17-25 10.1038/s41928-018-0191-0
 231. Takushi Oka, Shingo Tajima, Ryoya Ebisuoka, Taiki Hirahara, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryuta Yagi. Ballistic transport experiment detects Fermi surface anisotropy of graphene. Physical Review B. 99 [3] (2019) 035440 10.1103/physrevb.99.035440
 232. Qiong Ma, Su-Yang Xu, Huitao Shen, David MacNeill, Valla Fatemi, Tay-Rong Chang, Andrés M. Mier Valdivia, Sanfeng Wu, Zongzheng Du, Chuang-Han Hsu, Shiang Fang, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Efthimios Kaxiras, Hai-Zhou Lu, Hsin Lin, Liang Fu, Nuh Gedik, Pablo Jarillo-Herrero. Observation of the nonlinear Hall effect under time-reversal-symmetric conditions. Nature. 565 [7739] (2019) 337-342 10.1038/s41586-018-0807-6
 233. Shaowen Chen, Rebeca Ribeiro-Palau, Kang Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Mark O. Goerbig, Cory R. Dean. Competing Fractional Quantum Hall and Electron Solid Phases in Graphene. Physical Review Letters. 122 [2] (2019) 026802 10.1103/physrevlett.122.026802
2018
 1. Yusuke Hoshi, Mitsuhiro Okada, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Ryo Kitaura, Tomoki Machida. Effect of a pick-and-drop process on optical properties of a CVD-grown monolayer tungsten disulfide. PHYSICAL REVIEW MATERIALS. 2 [6] (2018)
 2. J. G. Kroll, W. Uilhoorn, K. L. van der Enden, D. de Jong, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, S. Goswami, M. C. Cassidy, L. P. Kouwenhoven. Magnetic field compatible circuit quantum electrodynamics with graphene Josephson junctions. NATURE COMMUNICATIONS. 9 (2018) 4615-1-4615-5
 3. Bo Han, Cedric Robert, Emmanuel Courtade, Thierry Amand, Pierre Renucci, TANIGUCHI, Takashi, Marco Manca, Shalini Shree, WATANABE, Kenji, Xavier Marie, Leonid E. Golub, Mikhai M. Glazov, Bernhard Urbaszek. Exciton States in Monolayer MoSe2 and MoTe2 Probed by Upconversion Spectroscopy. PHYSICAL REVIEW X. 8 [3] (2018)
 4. Martin V. Gustafsson, TANIGUCHI, Takashi, WATANABE, Kenji, Daniel Rhodes, Matthew Yankowitz, Carlos Forsythe, James Hone, Xiaoyang Zhu, Cory R. Dean. Ambipolar Landau levels and strong band-selective carrier interactions in monolayer WSe2. NATURE MATERIALS. 17 [5] (2018)
 5. Ziliang Ye, Lutz Waldecker, Xiaoxiao Zhang, Daniel Rhodes, Eric Yue Ma, Minda Deng, Abhinandan Antony, Yuxuan Jiang, Bumho Kim, Zhengguang Lu, Dmitry Smirnov, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, James C. Hone, Tony F. Heinz. Efficient generation of neutral and charged biexcitons in encapsulated WSe2 monolayers. NATURE COMMUNICATIONS. 9 [1] (2018)
 6. Matteo Barbone, Dhiren M. Kara, Alejandro R.-P. Montblanch, Carmen Palacios-Berraquero, Domenico De Fazio, Benjamin Pingault, Alisson R. Cadore, Elaheh Mostaani, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Han Li, Bin Chen, Sefaattin Tongay, Gang Wang, Andrea C. Ferrari, Mete Atatüre. Charge-tuneable biexciton complexes in monolayer WSe2. NATURE COMMUNICATIONS. 9 (2018)
 7. Kei Kinoshita, Rai Moriya, Miho Arai, Satoru Masubuchi, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Tomoki Machida. Photo-thermoelectric detection of cyclotron resonance in asymmetrically carrier-doped graphene two-terminal device. APPLIED PHYSICS LETTERS. 113 [10] (2018)
 8. Biswajit Datta, Abhisek Samanta, Hitesh Agarwal, Amulya Ratnakar, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Rajdeep Sensarma, Mandar M. Deshmukh. Landau level diagram and the continuous rotational symmetry breaking in trilayer graphene. PHYSICAL REVIEW LETTERS. 121 [5] (2018)
 9. Di. S. Wei, Seung Hwan Lee, Toeno van der Sar, WATANABE, Kenji, Bertrand I. Halperin, TANIGUCHI, Takashi, Amir Yacoby. Electrical generation and detection of spin waves in a quantum Hall ferromagnet. SCIENCE. 362 [6411] (2018)
 10. Yafang Yang, Shiang Fang, Valla Fatemi, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Jonathan Ruhman, Efrén Navarro-Moratalla, Efthimios Kaxiras, Pablo Jarillo-Herrero. Enhanced superconductivity upon weakening of charge density wave transport in 2H-TaS2 in the two-dimensional limit. PHYSICAL REVIEW B. 98 [3] (2018)
 11. Jangyup Son, Jong-Young Lee, Junyoung Kwon, SunPhil Kim, Yinchuan Lv, Jaehyung Yu, Huije Ryu, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Rita Garrido-Menacho, Nadya Mason, Elif Ertekin, Pinshane Y. Huang, Gwan-Hyoung Lee, Arend van der Zande. Atomically precise graphene etch stops for three dimensional integrated systems from two dimensional material heterostructures. NATURE COMMUNICATIONS. 9 (2018)
 12. Taiki Hirahara, Takushi Oka, Ryoya Ebisuoka, Tomoaki Nakasuga, Shingo Tajima, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Ryuta Yagi. Multilayer graphene shows intrinsic resistance peaks in the carrier density dependence. SCIENTIFIC REPORTS. 8 (2018)
 13. Felix E. Schmidt, Mark D. Jenkins, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi, Gary A. Steele. A ballistic graphene superconducting microwave circuit. NATURE COMMUNICATIONS. 9 (2018) 4069-1-4069-7
 14. Ryuta Yagi, Taiki Hirahara, Ryoya Ebisuoka, Tomoaki Nakasuga, Shingo Tajima, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi. Low-energy band structure and even-odd layer number effect in AB-stacked multilayer graphene. SCIENTIFIC REPORTS. 8 (2018)
 15. Teerayut Uwanno, TANIGUCHI, Takashi, WATANABE, Kenji, Kosuke Nagashio. Electrically Inert h-BN/Bilayer Graphene Interface in All-Two-Dimensional Heterostructure Field Effect Transistors. ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES. 10 [34] (2018)
 16. Etienne Lorchat, Stefano Azzini, Thibault Chervy, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Thomas W. Ebbesen, Cyriaque Genet, Stéphane Berciaud. Room-Temperature Valley Polarization and Coherence in Transition Metal Dichalcogenide–Graphene van der Waals Heterostructures. ACS Photonics. 5 [12] (2018) 5047-5054 10.1021/acsphotonics.8b01306
 17. Simone Schuler, Daniel Schall, Daniel Neumaier, Benedikt Schwarz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Mueller. Graphene Photodetector Integrated on a Photonic Crystal Defect Waveguide. ACS Photonics. 5 [12] (2018) 4758-4763 10.1021/acsphotonics.8b01128
 18. Junwen Zeng, Xin He, Shi-Jun Liang, Erfu Liu, Yuanhui Sun, Chen Pan, Yu Wang, Tianjun Cao, Xiaowei Liu, Chenyu Wang, Lili Zhang, Shengnan Yan, Guangxu Su, Zhenlin Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David J. Singh, Lijun Zhang, Feng Miao. Experimental Identification of Critical Condition for Drastically Enhancing Thermoelectric Power Factor of Two-Dimensional Layered Materials. Nano Letters. 18 [12] (2018) 7538-7545 10.1021/acs.nanolett.8b03026
 19. Hongyuan Li, Zhe Ying, Bosai Lyu, Aolin Deng, Lele Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Zhiwen Shi. Electrode-Free Anodic Oxidation Nanolithography of Low-Dimensional Materials. Nano Letters. 18 [12] (2018) 8011-8015 10.1021/acs.nanolett.8b04166
 20. Qiao Li, Chaocheng He, Yaojia Wang, Erfu Liu, Miao Wang, Yu Wang, Junwen Zeng, Zecheng Ma, Tianjun Cao, Changjiang Yi, Naizhou Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lubing Shao, Youguo Shi, Xianhui Chen, Shi-Jun Liang, Qiang-Hua Wang, Feng Miao. Proximity-Induced Superconductivity with Subgap Anomaly in Type II Weyl Semi-Metal WTe2. Nano Letters. 18 [12] (2018) 7962-7968 10.1021/acs.nanolett.8b03924
 21. Hakseong Kim, Nicolas Leconte, Bheema L. Chittari, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, Jeil Jung, Suyong Jung. Accurate Gap Determination in Monolayer and Bilayer Graphene/h-BN Moiré Superlattices. Nano Letters. 18 [12] (2018) 7732-7741 10.1021/acs.nanolett.8b03423
 22. S. S. Sunku, G. X. Ni, B. Y. Jiang, H. Yoo, A. Sternbach, A. S. McLeod, T. Stauber, L. Xiong, T. Taniguchi, K. Watanabe, P. Kim, M. M. Fogler, D. N. Basov. Photonic crystals for nano-light in moiré graphene superlattices. Science. 362 [6419] (2018) 1153-1156 10.1126/science.aau5144
 23. Jing Li, Rui-Xing Zhang, Zhenxi Yin, Jianxiao Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chaoxing Liu, Jun Zhu. A valley valve and electron beam splitter. Science. 362 [6419] (2018) 1149-1152 10.1126/science.aao5989
 24. Juan D. Albar, Vladimir V. Korolkov, Matteo Baldoni, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Elena Besley, Peter H. Beton. Adsorption of Hexacontane on Hexagonal Boron Nitride. The Journal of Physical Chemistry C. 122 [48] (2018) 27575-27581 10.1021/acs.jpcc.8b10167
 25. Kayoung Lee, En-Shao Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Junghyo Nah. Interface States in Bilayer Graphene Encapsulated by Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Materials & Interfaces. 10 [48] (2018) 40985-40989 10.1021/acsami.8b16625
 26. Luiz Henrique Galvão Tizei, Hugo Lourenço-Martins, Pabitra Das, Steffi Y. Woo, Leonardo Scarabelli, Christoph Hanske, Luis M. Liz-Marzán, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mathieu Kociak. Monolayer and thin h–BN as substrates for electron spectro-microscopy analysis of plasmonic nanoparticles. Applied Physics Letters. 113 [23] (2018) 231108 10.1063/1.5054751
 27. Hwansoo Jeon, Tokuyuki Teraji, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sunmin Ryu. Lattice vibrations of single and multi-layer isotopologic graphene. Carbon. 140 (2018) 449-457 10.1016/j.carbon.2018.08.054
 28. Zhe Wang, Ignacio Gutiérrez-Lezama, Nicolas Ubrig, Martin Kroner, Marco Gibertini, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ataç Imamoğlu, Enrico Giannini, Alberto F. Morpurgo. Very large tunneling magnetoresistance in layered magnetic semiconductor CrI3. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-04953-8
 29. S. Jafarpisheh, A. W. Cummings, K. Watanabe, T. Taniguchi, B. Beschoten, C. Stampfer. Proximity-induced spin-orbit coupling in graphene/ Bi1.5Sb0.5Te1.7Se1.3 heterostructures. Physical Review B. 98 [24] (2018) 241402 10.1103/physrevb.98.241402
 30. Sejeong Kim, Johannes E. Fröch, Joe Christian, Marcus Straw, James Bishop, Daniel Totonjian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Milos Toth, Igor Aharonovich. Photonic crystal cavities from hexagonal boron nitride. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-05117-4
 31. Haruki Watanabe, Ling Lu. Space Group Theory of Photonic Bands. Physical Review Letters. 121 [26] (2018) 263903 10.1103/physrevlett.121.263903
 32. Hiske Overweg, Angelika Knothe, Thomas Fabian, Lukas Linhart, Peter Rickhaus, Lucien Wernli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David Sánchez, Joachim Burgdörfer, Florian Libisch, Vladimir I. Fal’ko, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. Topologically Nontrivial Valley States in Bilayer Graphene Quantum Point Contacts. Physical Review Letters. 121 [25] (2018) 257702 10.1103/physrevlett.121.257702
 33. Riccardo Pisoni, Andor Kormányos, Matthew Brooks, Zijin Lei, Patrick Back, Marius Eich, Hiske Overweg, Yongjin Lee, Peter Rickhaus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Atac Imamoglu, Guido Burkard, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Interactions and Magnetotransport through Spin-Valley Coupled Landau Levels in Monolayer MoS2. Physical Review Letters. 121 [24] (2018) 247701 10.1103/physrevlett.121.247701
 34. Sergio C. de la Barrera, Michael R. Sinko, Devashish P. Gopalan, Nikhil Sivadas, Kyle L. Seyler, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Adam W. Tsen, Xiaodong Xu, Di Xiao, Benjamin M. Hunt. Tuning Ising superconductivity with layer and spin–orbit coupling in two-dimensional transition-metal dichalcogenides. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-03888-4
 35. Yilun Wang, Xing Cheng, Kai Yuan, Yi Wan, Pan Li, Yuhao Deng, Haoran Yu, Xiaolong Xu, Yi Zeng, Wanjin Xu, Yanping Li, Renmin Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yu Ye, Lun Dai. Direct synthesis of high-quality perovskite nanocrystals on a flexible substrate and deterministic transfer. Science Bulletin. 63 [23] (2018) 1576-1582 10.1016/j.scib.2018.11.014
 36. G. S. N. Eliel, M. V. O. Moutinho, A. C. Gadelha, A. Righi, L. C. Campos, H. B. Ribeiro, Po-Wen Chiu, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Puech, M. Paillet, T. Michel, P. Venezuela, M. A. Pimenta. Intralayer and interlayer electron–phonon interactions in twisted graphene heterostructures. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-03479-3
 37. J. G. Kroll, W. Uilhoorn, K. L. van der Enden, D. de Jong, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Goswami, M. C. Cassidy, L. P. Kouwenhoven. Magnetic field compatible circuit quantum electrodynamics with graphene Josephson junctions. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-07124-x
 38. D. G. Purdie, N. M. Pugno, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. C. Ferrari, A. Lombardo. Cleaning interfaces in layered materials heterostructures. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-07558-3
 39. Hidetaka Taniguchi, Hiroshi Sato, Tomohiro Shirakawa. A machine learning model with human cognitive biases capable of learning from small and biased datasets. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-018-25679-z
 40. Henrique G. Rosa, Yi Wei Ho, Ivan Verzhbitskiy, Manuel J. F. L. Rodrigues, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Goki Eda, Vitor M. Pereira, José C. V. Gomes. Characterization of the second- and third-harmonic optical susceptibilities of atomically thin tungsten diselenide. Scientific Reports. 8 [1] (2018) 10.1038/s41598-018-28374-1
 41. M. T. Greenaway, E. E. Vdovin, D. Ghazaryan, A. Misra, A. Mishchenko, Y. Cao, Z. Wang, J. R. Wallbank, M. Holwill, Yu.N. Khanin, S. V. Morozov, K. Watanabe, T. Taniguchi, O. Makarovsky, T. M. Fromhold, A. Patanè, A. K. Geim, V. I. Fal’ko, K. S. Novoselov, L. Eaves. Tunnel spectroscopy of localised electronic states in hexagonal boron nitride. Communications Physics. 1 [1] (2018) 10.1038/s42005-018-0097-1
 42. Jessica Lindlau, Malte Selig, Andre Neumann, Léo Colombier, Jonathan Förste, Victor Funk, Michael Förg, Jonghwan Kim, Gunnar Berghäuser, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Feng Wang, Ermin Malic, Alexander Högele. The role of momentum-dark excitons in the elementary optical response of bilayer WSe2. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-04877-3
 43. Mathieu Massicotte, Fabien Vialla, Peter Schmidt, Mark B. Lundeberg, Simone Latini, Sten Haastrup, Mark Danovich, Diana Davydovskaya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vladimir I. Fal’ko, Kristian S. Thygesen, Thomas G. Pedersen, Frank H. L. Koppens. Dissociation of two-dimensional excitons in monolayer WSe2. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-03864-y
 44. Denis A. Bandurin, Dmitry Svintsov, Igor Gayduchenko, Shuigang G. Xu, Alessandro Principi, Maxim Moskotin, Ivan Tretyakov, Denis Yagodkin, Sergey Zhukov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Irina V. Grigorieva, Marco Polini, Gregory N. Goltsman, Andre K. Geim, Georgy Fedorov. Resonant terahertz detection using graphene plasmons. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-07848-w
 45. Zhipeng Li, Tianmeng Wang, Zhengguang Lu, Chenhao Jin, Yanwen Chen, Yuze Meng, Zhen Lian, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Shengbai Zhang, Dmitry Smirnov, Su-Fei Shi. Revealing the biexciton and trion-exciton complexes in BN encapsulated WSe2. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-05863-5
 46. Satoru Masubuchi, Masataka Morimoto, Sei Morikawa, Momoko Onodera, Yuta Asakawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Autonomous robotic searching and assembly of two-dimensional crystals to build van der Waals superlattices. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-03723-w
 47. Takuya Taniguchi, Haruki Sugiyama, Hidehiro Uekusa, Motoo Shiro, Toru Asahi, Hideko Koshima. Walking and rolling of crystals induced thermally by phase transition. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-017-02549-2
 48. Thomas G. Folland, Tobias W. W. Maß, Joseph R. Matson, J. Ryan Nolen, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James H. Edgar, Thomas Taubner, Joshua D. Caldwell. Probing hyperbolic polaritons using infrared attenuated total reflectance micro-spectroscopy. MRS Communications. 8 [04] (2018) 1418-1425 10.1557/mrc.2018.205
 49. Yuhang Jiang, Po-Wei Lo, Daniel May, Guohong Li, Guang-Yu Guo, Frithjof B. Anders, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jinhai Mao, Eva Y. Andrei. Inducing Kondo screening of vacancy magnetic moments in graphene with gating and local curvature. Nature Communications. 9 [1] (2018) 10.1038/s41467-018-04812-6
 50. Valla Fatemi, Sanfeng Wu, Yuan Cao, Landry Bretheau, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Pablo Jarillo-Herrero. Electrically tunable low-density superconductivity in a monolayer topological insulator. Science. 362 [6417] (2018) 926-929 10.1126/science.aar4642
 51. Haoran Yu, Xing Cheng, Yilun Wang, Yang Liu, Kexiu Rong, Ziling Li, Yi Wan, Wenting Gong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shufeng Wang, Jianjun Chen, Yu Ye, Lun Dai. Waterproof Perovskite-Hexagonal Boron Nitride Hybrid Nanolasers with Low Lasing Thresholds and High Operating Temperature. ACS Photonics. 5 [11] (2018) 4520-4528 10.1021/acsphotonics.8b00977
 52. Pablo U. Asshoff, Jose L. Sambricio, Sergey Slizovskiy, Aidan P. Rooney, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sarah J. Haigh, Vladimir Fal’ko, Irina V. Grigorieva, Ivan J. Vera-Marun. Magnetoresistance in Co-hBN-NiFe Tunnel Junctions Enhanced by Resonant Tunneling through Single Defects in Ultrathin hBN Barriers. Nano Letters. 18 [11] (2018) 6954-6960 10.1021/acs.nanolett.8b02866
 53. Peter Rickhaus, John Wallbank, Sergey Slizovskiy, Riccardo Pisoni, Hiske Overweg, Yongjin Lee, Marius Eich, Ming-Hao Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Transport Through a Network of Topological Channels in Twisted Bilayer Graphene. Nano Letters. 18 [11] (2018) 6725-6730 10.1021/acs.nanolett.8b02387
 54. Kohei Hirose, Toshihito Osada, Kazuhito Uchida, Toshihiro Taen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuichi Akahama. Double carrier transport in electron-doped region in black phosphorus FET. Applied Physics Letters. 113 [19] (2018) 193101 10.1063/1.5048233
 55. Chaw-Keong Yong, Jason Horng, Yuxia Shen, Hui Cai, Alex Wang, Chan-Shan Yang, Chung-Kuan Lin, Shilong Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Feng Wang. Biexcitonic optical Stark effects in monolayer molybdenum diselenide. Nature Physics. 14 [11] (2018) 1092-1096 10.1038/s41567-018-0216-7
 56. Yosuke Sasama, Katsuyoshi Komatsu, Satoshi Moriyama, Masataka Imura, Tokuyuki Teraji, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takashi Uchihashi, Yamaguchi Takahide. High-mobility diamond field effect transistor with a monocrystalline h-BN gate dielectric. APL Materials. 6 [11] (2018) 111105 10.1063/1.5055812
 57. H. Polshyn, H. Zhou, E. M. Spanton, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. F. Young. Quantitative Transport Measurements of Fractional Quantum Hall Energy Gaps in Edgeless Graphene Devices. Physical Review Letters. 121 [22] (2018) 226801 10.1103/physrevlett.121.226801
 58. R. Watanabe, R. Yoshimi, M. Shirai, T. Tanigaki, M. Kawamura, A. Tsukazaki, K. S. Takahashi, R. Arita, M. Kawasaki, Y. Tokura. Emergence of interfacial conduction and ferromagnetism in MnTe/InP. Applied Physics Letters. 113 [18] (2018) 181602 10.1063/1.5050446
 59. Manal Alkhamisi, Vladimir V. Korolkov, Anton S. Nizovtsev, James Kerfoot, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Nicholas A. Besley, Elena Besley, Peter H. Beton. The growth and fluorescence of phthalocyanine monolayers, thin films and multilayers on hexagonal boron nitride. Chemical Communications. 54 [85] (2018) 12021-12024 10.1039/c8cc06304d
 60. S Bhandari, K Wang, K Watanabe, T Taniguchi, P Kim, R M Westervelt. Imaging quantum dot formation in MoS2 nanostructures. Nanotechnology. 29 [42] (2018) 42LT03 10.1088/1361-6528/aad79f
 61. Fangyuan Yang, Zuocheng Zhang, Nai Zhou Wang, Guo Jun Ye, Wenkai Lou, Xiaoying Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kai Chang, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang. Quantum Hall Effect in Electron-Doped Black Phosphorus Field-Effect Transistors. Nano Letters. 18 [10] (2018) 6611-6616 10.1021/acs.nanolett.8b03267
 62. Yu-Ting Huang, Yi-Hsun Chen, Yi-Ju Ho, Shih-Wei Huang, Yih-Ren Chang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsiang-Chih Chiu, Chi-Te Liang, Raman Sankar, Fang-Cheng Chou, Chun-Wei Chen, Wei-Hua Wang. High-Performance InSe Transistors with Ohmic Contact Enabled by Nonrectifying Barrier-Type Indium Electrodes. ACS Applied Materials & Interfaces. 10 [39] (2018) 33450-33456 10.1021/acsami.8b10576
 63. A. A. Zibrov, P. Rao, C. Kometter, E. M. Spanton, J. I. A. Li, Cory R. Dean, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. Serbyn, A. F. Young. Emergent Dirac Gullies and Gully-Symmetry-Breaking Quantum Hall States in ABA Trilayer Graphene. Physical Review Letters. 121 [16] (2018) 167601 10.1103/physrevlett.121.167601
 64. Muhammad Atif Khan, Servin Rathi, Changhee Lee, Yunseob Kim, Hanul Kim, Dongmok Whang, Sun Jin Yun, Doo-Hyeb Youn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Kim. High performance self-gating graphene/MoS2 diode enabled by asymmetric contacts. Nanotechnology. 29 [39] (2018) 395201 10.1088/1361-6528/aad0af
 65. Koki Taniguchi, Nan Fang, Kosuke Nagashio. Direct observation of electron capture and emission processes by the time domain charge pumping measurement of MoS2 FET. Applied Physics Letters. 113 [13] (2018) 133505 10.1063/1.5048099
 66. Hadi Arjmandi-Tash, Dipankar Kalita, Zheng Han, Riadh Othmen, Goutham Nayak, Cecile Berne, John Landers, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Laëtitia Marty, Johann Coraux, Nedjma Bendiab, Vincent Bouchiat. Large scale graphene/h-BN heterostructures obtained by direct CVD growth of graphene using high-yield proximity-catalytic process. Journal of Physics: Materials. 1 [1] (2018) 015003 10.1088/2515-7639/aac66e
 67. H Graef, D Mele, M Rosticher, L Banszerus, C Stampfer, T Taniguchi, K Watanabe, E Bocquillon, G Fève, J-M Berroir, E H T Teo, B Plaçais. Ultra-long wavelength Dirac plasmons in graphene capacitors. Journal of Physics: Materials. 1 [1] (2018) 01LT02 10.1088/2515-7639/aadd8c
 68. Kyounghwan Kim, Nitin Prasad, Hema C. P. Movva, G. William Burg, Yimeng Wang, Stefano Larentis, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Leonard F. Register, Emanuel Tutuc. Spin-Conserving Resonant Tunneling in Twist-Controlled WSe2-hBN-WSe2 Heterostructures. Nano Letters. 18 [9] (2018) 5967-5973 10.1021/acs.nanolett.8b02770
 69. Hyunwoo Lee, Geon-Hyoung Park, Jinho Park, Gil-Ho Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hu-Jong Lee. Edge-Limited Valley-Preserved Transport in Quasi-1D Constriction of Bilayer Graphene. Nano Letters. 18 [9] (2018) 5961-5966 10.1021/acs.nanolett.8b02750
 70. D. I. Indolese, R. Delagrange, P. Makk, J. R. Wallbank, K. Wanatabe, T. Taniguchi, C. Schönenberger. Signatures of van Hove Singularities Probed by the Supercurrent in a Graphene-hBN Superlattice. Physical Review Letters. 121 [13] (2018) 137701 10.1103/physrevlett.121.137701
 71. Su-Yang Xu, Qiong Ma, Huitao Shen, Valla Fatemi, Sanfeng Wu, Tay-Rong Chang, Guoqing Chang, Andrés M. Mier Valdivia, Ching-Kit Chan, Quinn D. Gibson, Jiadong Zhou, Zheng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hsin Lin, Robert J. Cava, Liang Fu, Nuh Gedik, Pablo Jarillo-Herrero. Electrically switchable Berry curvature dipole in the monolayer topological insulator WTe2. Nature Physics. 14 [9] (2018) 900-906 10.1038/s41567-018-0189-6
 72. Tomohiro Taniguchi. Spin-current driven spontaneous coupling of ferromagnets. Physical Review B. 98 [10] (2018) 104417 10.1103/physrevb.98.104417
 73. Chiashain Chuang, C.-T. Liang, Gil-Ho Kim, R.E. Elmquist, Y. Yang, Y.P. Hsieh, Dinesh K. Patel, K. Watanabe, T. Taniguchi, N. Aoki. Large, non-saturating magnetoresistance in single layer chemical vapor deposition graphene with an h-BN capping layer. Carbon. 136 (2018) 211-216 10.1016/j.carbon.2018.04.067
 74. Petr Stepanov, Shi Che, Dmitry Shcherbakov, Jiawei Yang, Ruoyu Chen, Kevin Thilahar, Greyson Voigt, Marc W. Bockrath, Dmitry Smirnov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Roger K. Lake, Yafis Barlas, Allan H. MacDonald, Chun Ning Lau. Long-distance spin transport through a graphene quantum Hall antiferromagnet. Nature Physics. 14 [9] (2018) 907-911 10.1038/s41567-018-0161-5
 75. W. Yang, H. Graef, X. Lu, G. Zhang, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. Bachtold, E. H. T. Teo, E. Baudin, E. Bocquillon, G. Fève, J-M. Berroir, D. Carpentier, M. O. Goerbig, B. Plaçais. Landau Velocity for Collective Quantum Hall Breakdown in Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 121 [13] (2018) 136804 10.1103/physrevlett.121.136804
 76. Anna Tararan, Stefano di Sabatino, Matteo Gatti, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Lucia Reining, Luiz H. G. Tizei, Mathieu Kociak, Alberto Zobelli. Optical gap and optically active intragap defects in cubic BN. Physical Review B. 98 [9] (2018) 094106 10.1103/physrevb.98.094106
 77. A. A. Zibrov, E. M. Spanton, H. Zhou, C. Kometter, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. F. Young. Even-denominator fractional quantum Hall states at an isospin transition in monolayer graphene. Nature Physics. 14 [9] (2018) 930-935 10.1038/s41567-018-0190-0
 78. Joel I-Jan Wang, Landry Bretheau, Daniel Rodan-Legrain, Riccardo Pisoni, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Tunneling spectroscopy of graphene nanodevices coupled to large-gap superconductors. Physical Review B. 98 [12] (2018) 121411 10.1103/physrevb.98.121411
 79. Christopher Gutiérrez, Daniel Walkup, Fereshte Ghahari, Cyprian Lewandowski, Joaquin F. Rodriguez-Nieva, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonid S. Levitov, Nikolai B. Zhitenev, Joseph A. Stroscio. Interaction-driven quantum Hall wedding cake–like structures in graphene quantum dots. Science. 361 [6404] (2018) 789-794 10.1126/science.aar2014
 80. Rebeca Ribeiro-Palau, Changjian Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory R. Dean. Twistable electronics with dynamically rotatable heterostructures. Science. 361 [6403] (2018) 690-693 10.1126/science.aat6981
 81. Changhee Lee, Servin Rathi, Muhammad Atif Khan, Dongsuk Lim, Yunseob Kim, Sun Jin Yun, Doo-Hyeb Youn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Kim. Comparison of trapped charges and hysteresis behavior in hBN encapsulated single MoS2 flake based field effect transistors on SiO2 and hBN substrates. Nanotechnology. 29 [33] (2018) 335202 10.1088/1361-6528/aac6b0
 82. Marius Eich, Riccardo Pisoni, Alessia Pally, Hiske Overweg, Annika Kurzmann, Yongjin Lee, Peter Rickhaus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. Coupled Quantum Dots in Bilayer Graphene. Nano Letters. 18 [8] (2018) 5042-5048 10.1021/acs.nanolett.8b01859
 83. Siyuan Dai, Mykhailo Tymchenko, Zai-Quan Xu, Toan Trong Tran, Yafang Yang, Qiong Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Igor Aharonovich, D. N. Basov, Tiger H. Tao, Andrea Alù. Internal Nanostructure Diagnosis with Hyperbolic Phonon Polaritons in Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 18 [8] (2018) 5205-5210 10.1021/acs.nanolett.8b02162
 84. Jairo Velasco, Juwon Lee, Dillon Wong, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Joseph Costello, Torben Umeda, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang, Michael F. Crommie. Visualization and Control of Single-Electron Charging in Bilayer Graphene Quantum Dots. Nano Letters. 18 [8] (2018) 5104-5110 10.1021/acs.nanolett.8b01972
 85. L. Banszerus, B. Frohn, A. Epping, D. Neumaier, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Stampfer. Gate-Defined Electron–Hole Double Dots in Bilayer Graphene. Nano Letters. 18 [8] (2018) 4785-4790 10.1021/acs.nanolett.8b01303
 86. James Kerfoot, Vladimir V. Korolkov, Anton S. Nizovtsev, Ryan Jones, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Igor Lesanovsky, Beatriz Olmos, Nicholas A. Besley, Elena Besley, Peter H. Beton. Substrate-induced shifts and screening in the fluorescence spectra of supramolecular adsorbed organic monolayers. The Journal of Chemical Physics. 149 [5] (2018) 054701 10.1063/1.5041418
 87. Jonas Zipfel, Johannes Holler, Anatolie A. Mitioglu, Mariana V. Ballottin, Philipp Nagler, Andreas V. Stier, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Scott A. Crooker, Peter C. M. Christianen, Tobias Korn, Alexey Chernikov. Spatial extent of the excited exciton states in WS2 monolayers from diamagnetic shifts. Physical Review B. 98 [7] (2018) 075438 10.1103/physrevb.98.075438
 88. Philipp Nagler, Mariana V. Ballottin, Anatolie A. Mitioglu, Mikhail V. Durnev, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexey Chernikov, Christian Schüller, Mikhail M. Glazov, Peter C. M. Christianen, Tobias Korn. Zeeman Splitting and Inverted Polarization of Biexciton Emission in Monolayer WS2. Physical Review Letters. 121 [5] (2018) 057402 10.1103/physrevlett.121.057402
 89. Dmitrii Unuchek, Alberto Ciarrocchi, Ahmet Avsar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andras Kis. Room-temperature electrical control of exciton flux in a van der Waals heterostructure. Nature. 560 [7718] (2018) 340-344 10.1038/s41586-018-0357-y
 90. A.R. Cadore, E. Mania, A.B. Alencar, N.P. Rezende, S. de Oliveira, K. Watanabe, T. Taniguchi, H. Chacham, L.C. Campos, R.G. Lacerda. Enhancing the response of NH3 graphene-sensors by using devices with different graphene-substrate distances. Sensors and Actuators B: Chemical. 266 (2018) 438-446 10.1016/j.snb.2018.03.164
 91. J. D. G. Greener, A. V. Akimov, V. E. Gusev, Z. R. Kudrynskyi, P. H. Beton, Z. D. Kovalyuk, T. Taniguchi, K. Watanabe, A. J. Kent, A. Patanè. Coherent acoustic phonons in van der Waals nanolayers and heterostructures. Physical Review B. 98 [7] (2018) 075408 10.1103/physrevb.98.075408
 92. Hanh Ngoc My Duong, Minh Anh Phan Nguyen, Mehran Kianinia, Takeshi Ohshima, Hiroshi Abe, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James H. Edgar, Igor Aharonovich, Milos Toth. Effects of High-Energy Electron Irradiation on Quantum Emitters in Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Materials & Interfaces. 10 [29] (2018) 24886-24891 10.1021/acsami.8b07506
 93. E. Courtade, B. Han, S. Nakhaie, C. Robert, X. Marie, P. Renucci, T. Taniguchi, K. Watanabe, L. Geelhaar, J. M. J. Lopes, B. Urbaszek. Spectrally narrow exciton luminescence from monolayer MoS2 and MoSe2 exfoliated onto epitaxially grown hexagonal BN. Applied Physics Letters. 113 [3] (2018) 032106 10.1063/1.5033554
 94. Zhe Wang, Deepak Sapkota, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, David Mandrus, Alberto F. Morpurgo. Tunneling Spin Valves Based on Fe3GeTe2/hBN/Fe3GeTe2 van der Waals Heterostructures. Nano Letters. 18 [7] (2018) 4303-4308 10.1021/acs.nanolett.8b01278
 95. Dmitry Shcherbakov, Petr Stepanov, Daniel Weber, Yaxian Wang, Jin Hu, Yanglin Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhiqiang Mao, Wolfgang Windl, Joshua Goldberger, Marc Bockrath, Chun Ning Lau. Raman Spectroscopy, Photocatalytic Degradation, and Stabilization of Atomically Thin Chromium Tri-iodide. Nano Letters. 18 [7] (2018) 4214-4219 10.1021/acs.nanolett.8b01131
 96. Alex Summerfield, Aleksey Kozikov, Tin S. Cheng, Andrew Davies, Yong-Jin Cho, Andrei N. Khlobystov, Christopher J. Mellor, C. Thomas Foxon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Laurence Eaves, Kostya S. Novoselov, Sergei V. Novikov, Peter H. Beton. Moiré-Modulated Conductance of Hexagonal Boron Nitride Tunnel Barriers. Nano Letters. 18 [7] (2018) 4241-4246 10.1021/acs.nanolett.8b01223
 97. Jonathan C. Noé, Manuel Nutz, Jonathan Reschauer, Nicolas Morell, Ioannis Tsioutsios, Antoine Reserbat-Plantey, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Adrian Bachtold, Alexander Högele. Environmental Electrometry with Luminescent Carbon Nanotubes. Nano Letters. 18 [7] (2018) 4136-4140 10.1021/acs.nanolett.8b00871
 98. S. Shree, M. Semina, C. Robert, B. Han, T. Amand, A. Balocchi, M. Manca, E. Courtade, X. Marie, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. M. Glazov, B. Urbaszek. Observation of exciton-phonon coupling in MoSe2 monolayers. Physical Review B. 98 [3] (2018) 035302 10.1103/physrevb.98.035302
 99. Marius Eich, František Herman, Riccardo Pisoni, Hiske Overweg, Annika Kurzmann, Yongjin Lee, Peter Rickhaus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Manfred Sigrist, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Spin and Valley States in Gate-Defined Bilayer Graphene Quantum Dots. Physical Review X. 8 [3] (2018) 031023 10.1103/physrevx.8.031023
 100. Sihan Zhao, Sheng Wang, Fanqi Wu, Wu Shi, Iqbal Bakti Utama, Tairu Lyu, Lili Jiang, Yudan Su, Siqi Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Xiang Zhang, Chongwu Zhou, Feng Wang. Correlation of Electron Tunneling and Plasmon Propagation in a Luttinger Liquid. Physical Review Letters. 121 [4] (2018) 047702 10.1103/physrevlett.121.047702
 101. Junyang He, Nan Fang, Keigo Nakamura, Keiji Ueno, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. 2D Tunnel Field Effect Transistors (FETs) with a Stable Charge-Transfer-Type p+ -WSe2 Source. Advanced Electronic Materials. 4 [7] (2018) 1800207 10.1002/aelm.201800207
 102. Péter Makk, Clevin Handschin, Endre Tóvári, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Richter, Ming-Hao Liu, Christian Schönenberger. Coexistence of classical snake states and Aharonov-Bohm oscillations along graphene p−n junctions. Physical Review B. 98 [3] (2018) 035413 10.1103/physrevb.98.035413
 103. Carlos Forsythe, Xiaodong Zhou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Abhay Pasupathy, Pilkyung Moon, Mikito Koshino, Philip Kim, Cory R. Dean. Band structure engineering of 2D materials using patterned dielectric superlattices. Nature Nanotechnology. 13 [7] (2018) 566-571 10.1038/s41565-018-0138-7
 104. Martin Drienovsky, Jonas Joachimsmeyer, Andreas Sandner, Ming-Hao Liu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Klaus Richter, Dieter Weiss, Jonathan Eroms. Commensurability Oscillations in One-Dimensional Graphene Superlattices. Physical Review Letters. 121 [2] (2018) 026806 10.1103/physrevlett.121.026806
 105. Achint Jain, Palash Bharadwaj, Sebastian Heeg, Markus Parzefall, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Lukas Novotny. Minimizing residues and strain in 2D materials transferred from PDMS. Nanotechnology. 29 [26] (2018) 265203 10.1088/1361-6528/aabd90
 106. L. Fumagalli, A. Esfandiar, R. Fabregas, S. Hu, P. Ares, A. Janardanan, Q. Yang, B. Radha, T. Taniguchi, K. Watanabe, G. Gomila, K. S. Novoselov, A. K. Geim. Anomalously low dielectric constant of confined water. Science. 360 [6395] (2018) 1339-1342 10.1126/science.aat4191
 107. Yongjin Lee, Riccardo Pisoni, Hiske Overweg, Marius Eich, Peter Rickhaus, Amalia Patanè, Zakhar R Kudrynskyi, Zakhar D Kovalyuk, Roman Gorbachev, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Magnetotransport and lateral confinement in an InSe van der Waals Heterostructure. 2D Materials. 5 [3] (2018) 035040 10.1088/2053-1583/aacb49
 108. Tiancheng Song, Xinghan Cai, Matisse Wei-Yuan Tu, Xiaoou Zhang, Bevin Huang, Nathan P. Wilson, Kyle L. Seyler, Lin Zhu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, David H. Cobden, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu. Giant tunneling magnetoresistance in spin-filter van der Waals heterostructures. Science. 360 [6394] (2018) 1214-1218 10.1126/science.aar4851
 109. D. R. Klein, D. MacNeill, J. L. Lado, D. Soriano, E. Navarro-Moratalla, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Manni, P. Canfield, J. Fernández-Rossier, P. Jarillo-Herrero. Probing magnetism in 2D van der Waals crystalline insulators via electron tunneling. Science. 360 [6394] (2018) 1218-1222 10.1126/science.aar3617
 110. Bowen Yang, Everardo Molina, Jeongwoo Kim, David Barroso, Mark Lohmann, Yawen Liu, Yadong Xu, Ruqian Wu, Ludwig Bartels, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Shi. Effect of Distance on Photoluminescence Quenching and Proximity-Induced Spin–Orbit Coupling in Graphene/WSe2 Heterostructures. Nano Letters. 18 [6] (2018) 3580-3585 10.1021/acs.nanolett.8b00691
 111. Kyle L. Seyler, Ding Zhong, Bevin Huang, Xiayu Linpeng, Nathan P. Wilson, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Wang Yao, Di Xiao, Michael A. McGuire, Kai-Mei C. Fu, Xiaodong Xu. Valley Manipulation by Optically Tuning the Magnetic Proximity Effect in WSe2/CrI3 Heterostructures. Nano Letters. 18 [6] (2018) 3823-3828 10.1021/acs.nanolett.8b01105
 112. Anne W. Draelos, Ming Tso Wei, Andrew Seredinski, Chung Ting Ke, Yash Mehta, Russell Chamberlain, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michihisa Yamamoto, Seigo Tarucha, Ivan V. Borzenets, François Amet, Gleb Finkelstein. Investigation of Supercurrent in the Quantum Hall Regime in Graphene Josephson Junctions. Journal of Low Temperature Physics. 191 [5-6] (2018) 288-300 10.1007/s10909-018-1872-9
 113. Luojun Du, Mengzhou Liao, Jian Tang, Qian Zhang, Hua Yu, Rong Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi, Qingming Zhang, Guangyu Zhang. Strongly enhanced exciton-phonon coupling in two-dimensional WSe2. Physical Review B. 97 [23] (2018) 235145 10.1103/physrevb.97.235145
 114. D. Kwabena Bediako, Mehdi Rezaee, Hyobin Yoo, Daniel T. Larson, S. Y. Frank Zhao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tina L. Brower-Thomas, Efthimios Kaxiras, Philip Kim. Heterointerface effects in the electrointercalation of van der Waals heterostructures. Nature. 558 [7710] (2018) 425-429 10.1038/s41586-018-0205-0
 115. Andrew Seredinski, Anne Draelos, Ming-Tso Wei, Chung-Ting Ke, Tate Fleming, Yash Mehta, Ethan Mancil, Hengming Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Seigo Tarucha, Michihisa Yamamoto, Ivan V. Borzenets, François Amet, Gleb Finkelstein. Supercurrent in Graphene Josephson Junctions with Narrow Trenches in the Quantum Hall Regime. MRS Advances. 3 [47-48] (2018) 2855-2864 10.1557/adv.2018.469
 116. Chenhao Jin, Jonghwan Kim, M. Iqbal Bakti Utama, Emma C. Regan, Hans Kleemann, Hui Cai, Yuxia Shen, Matthew James Shinner, Arjun Sengupta, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Feng Wang. Imaging of pure spin-valley diffusion current in WS2-WSe2heterostructures. Science. 360 [6391] (2018) 893-896 10.1126/science.aao3503
 117. Alexander Epping, Luca Banszerus, Johannes Güttinger, Luisa Krückeberg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fabian Hassler, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Quantum transport through MoS2 constrictions defined by photodoping. Journal of Physics: Condensed Matter. 30 [20] (2018) 205001 10.1088/1361-648x/aabbb8
 118. Xiaolong Chen, Chen Chen, Adi Levi, Lothar Houben, Bingchen Deng, Shaofan Yuan, Chao Ma, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Doron Naveh, Xu Du, Fengnian Xia. Large-Velocity Saturation in Thin-Film Black Phosphorus Transistors. ACS Nano. 12 [5] (2018) 5003-5010 10.1021/acsnano.8b02295
 119. P. Ma, N. Flöry, Y. Salamin, B. Baeuerle, A. Emboras, A. Josten, T. Taniguchi, K. Watanabe, L. Novotny, J. Leuthold. Fast MoTe2 Waveguide Photodetector with High Sensitivity at Telecommunication Wavelengths. ACS Photonics. 5 [5] (2018) 1846-1852 10.1021/acsphotonics.8b00068
 120. C. Chuang, M. Mineharu, N. Matsumoto, M. Matsunaga, C.-W. Liu, B.-Y. Wu, Gil-Ho Kim, L.-H. Lin, Y. Ochiai, K. Watanabe, T. Taniguchi, C.-T. Liang, N. Aoki. Hot Carriers in CVD-Grown Graphene Device with a Top h-BN Layer. Journal of Nanomaterials. 2018 (2018) 1-7 10.1155/2018/5174103
 121. Akshay A. Murthy, Teodor K. Stanev, Jeffrey D. Cain, Shiqiang Hao, Trevor LaMountain, Sungkyu Kim, Nathaniel Speiser, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chris Wolverton, Nathaniel P. Stern, Vinayak P. Dravid. Intrinsic Transport in 2D Heterostructures Mediated through h-BN Tunneling Contacts. Nano Letters. 18 [5] (2018) 2990-2998 10.1021/acs.nanolett.8b00444
 122. Shaofan Yuan, Chenfei Shen, Bingchen Deng, Xiaolong Chen, Qiushi Guo, Yuqiang Ma, Ahmad Abbas, Bilu Liu, Ralf Haiges, Claudia Ott, Tom Nilges, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ofer Sinai, Doron Naveh, Chongwu Zhou, Fengnian Xia. Air-Stable Room-Temperature Mid-Infrared Photodetectors Based on hBN/Black Arsenic Phosphorus/hBN Heterostructures. Nano Letters. 18 [5] (2018) 3172-3179 10.1021/acs.nanolett.8b00835
 123. Shuang Wu, Bing Liu, Cheng Shen, Si Li, Xiaochun Huang, Xiaobo Lu, Peng Chen, Guole Wang, Duoming Wang, Mengzhou Liao, Jing Zhang, Tingting Zhang, Shuopei Wang, Wei Yang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yugui Yao, Weihua Wang, Guangyu Zhang. Magnetotransport Properties of Graphene Nanoribbons with Zigzag Edges. Physical Review Letters. 120 [21] (2018) 216601 10.1103/physrevlett.120.216601
 124. Ahmet Avsar, Kolyo Marinov, Enrique Gonzalez Marin, Giuseppe Iannaccone, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gianluca Fiori, Andras Kis. Reconfigurable Diodes Based on Vertical WSe2 Transistors with van der Waals Bonded Contacts. Advanced Materials. 30 [18] (2018) 1707200 10.1002/adma.201707200
 125. Katsuyosih Komatsu, Yoshifumi Morita, Eiichiro Watanabe, Daiju Tsuya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoshi Moriyama. Observation of the quantum valley Hall state in ballistic graphene superlattices. Science Advances. 4 [5] (2018) eaaq0194 10.1126/sciadv.aaq0194
 126. Matthew Yankowitz, Jeil Jung, Evan Laksono, Nicolas Leconte, Bheema L. Chittari, K. Watanabe, T. Taniguchi, Shaffique Adam, David Graf, Cory R. Dean. Dynamic band-structure tuning of graphene moiré superlattices with pressure. Nature. 557 [7705] (2018) 404-408 10.1038/s41586-018-0107-1
 127. Josué J. López, Antonio Ambrosio, Siyuan Dai, Chuong Huynh, David C. Bell, Xiao Lin, Nicholas Rivera, Shengxi Huang, Qiong Ma, Soeren Eyhusen, Ido E. Kaminer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Dimitri N. Basov, Pablo Jarillo-Herrero, Marin Soljačić. Large Photothermal Effect in Sub-40 nm h-BN Nanostructures Patterned Via High-Resolution Ion Beam. Small. 14 [22] (2018) 1800072 10.1002/smll.201800072
 128. Daniel Wintz, Kundan Chaudhary, Ke Wang, Luis A. Jauregui, Antonio Ambrosio, Michele Tamagnone, Alexander Y. Zhu, Robert C. Devlin, Jesse D. Crossno, Kateryna Pistunova, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Federico Capasso. Guided Modes of Anisotropic van der Waals Materials Investigated by near-Field Scanning Optical Microscopy. ACS Photonics. 5 [4] (2018) 1196-1201 10.1021/acsphotonics.7b01518
 129. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Determination of Carrier Polarity in Fowler–Nordheim Tunneling and Evidence of Fermi Level Pinning at the Hexagonal Boron Nitride/Metal Interface. ACS Applied Materials & Interfaces. 10 [14] (2018) 11732-11738 10.1021/acsami.7b18454
 130. Patrick Gallagher, Yilei Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tony F. Heinz, David Goldhaber-Gordon. Optical Imaging and Spectroscopic Characterization of Self-Assembled Environmental Adsorbates on Graphene. Nano Letters. 18 [4] (2018) 2603-2608 10.1021/acs.nanolett.8b00348
 131. E. Khestanova, J. Birkbeck, M. Zhu, Y. Cao, G. L. Yu, D. Ghazaryan, J. Yin, H. Berger, L. Forró, T. Taniguchi, K. Watanabe, R. V. Gorbachev, A. Mishchenko, A. K. Geim, I. V. Grigorieva. Unusual Suppression of the Superconducting Energy Gap and Critical Temperature in Atomically Thin NbSe2. Nano Letters. 18 [4] (2018) 2623-2629 10.1021/acs.nanolett.8b00443
 132. Ziwei Dou, Sei Morikawa, Alessandro Cresti, Shu-Wei Wang, Charles G. Smith, Christos Melios, Olga Kazakova, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoru Masubuchi, Tomoki Machida, Malcolm R. Connolly. Imaging Bulk and Edge Transport near the Dirac Point in Graphene Moiré Superlattices. Nano Letters. 18 [4] (2018) 2530-2537 10.1021/acs.nanolett.8b00228
 133. F. Cadiz, C. Robert, E. Courtade, M. Manca, L. Martinelli, T. Taniguchi, K. Watanabe, T. Amand, A. C. H. Rowe, D. Paget, B. Urbaszek, X. Marie. Exciton diffusion in WSe2 monolayers embedded in a van der Waals heterostructure. Applied Physics Letters. 112 [15] (2018) 152106 10.1063/1.5026478
 134. Ho-Jong Kim, Daehee Kim, Suyong Jung, Myung-Ho Bae, Sam Nyung Yi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Soo Kyung Chang, Dong Han Ha. Homogeneity and tolerance to heat of monolayer MoS2 on SiO2 and h-BN. RSC Advances. 8 [23] (2018) 12900-12906 10.1039/c8ra01849a
 135. Eric M. Spanton, Alexander A. Zibrov, Haoxin Zhou, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael P. Zaletel, Andrea F. Young. Observation of fractional Chern insulators in a van der Waals heterostructure. Science. 360 [6384] (2018) 62-66 10.1126/science.aan8458
 136. David Choi, Nirakar Poudel, Saungeun Park, Deji Akinwande, Stephen B. Cronin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhen Yao, Li Shi. Large Reduction of Hot Spot Temperature in Graphene Electronic Devices with Heat-Spreading Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Materials & Interfaces. 10 [13] (2018) 11101-11107 10.1021/acsami.7b16634
 137. Siyuan Dai, Mykhailo Tymchenko, Yafang Yang, Qiong Ma, Marta Pita-Vidal, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Michael M. Fogler, Andrea Alù, Dimitri N. Basov. Manipulation and Steering of Hyperbolic Surface Polaritons in Hexagonal Boron Nitride. Advanced Materials. 30 [16] (2018) 1706358 10.1002/adma.201706358
 138. Haruki Watanabe. Lieb-Schultz-Mattis-type filling constraints in the 1651 magnetic space groups. Physical Review B. 97 [16] (2018) 165117 10.1103/physrevb.97.165117
 139. G. William Burg, Nitin Prasad, Kyounghwan Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Allan H. MacDonald, Leonard F. Register, Emanuel Tutuc. Strongly Enhanced Tunneling at Total Charge Neutrality in Double-Bilayer Graphene- WSe2 Heterostructures. Physical Review Letters. 120 [17] (2018) 177702 10.1103/physrevlett.120.177702
 140. Mitsuhiro Okada, Alex Kutana, Yusuke Kureishi, Yu Kobayashi, Yuika Saito, Tetsuki Saito, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sunny Gupta, Yasumitsu Miyata, Boris I. Yakobson, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. Direct and Indirect Interlayer Excitons in a van der Waals Heterostructure of hBN/WS2/MoS2/hBN. ACS Nano. 12 [3] (2018) 2498-2505 10.1021/acsnano.7b08253
 141. S Bhandari, G H Lee, K Watanabe, T Taniguchi, P Kim, R M Westervelt. Imaging electron flow from collimating contacts in graphene. 2D Materials. 5 [2] (2018) 021003 10.1088/2053-1583/aab38a
 142. Riccardo Pisoni, Zijin Lei, Patrick Back, Marius Eich, Hiske Overweg, Yongjin Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Gate-tunable quantum dot in a high quality single layer MoS2 van der Waals heterostructure. Applied Physics Letters. 112 [12] (2018) 123101 10.1063/1.5021113
 143. Lisa V. Brown, Marcelo Davanco, Zhiyuan Sun, Andrey Kretinin, Yiguo Chen, Joseph R. Matson, Igor Vurgaftman, Nicholas Sharac, Alexander J. Giles, Michael M. Fogler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kostya S. Novoselov, Stefan A. Maier, Andrea Centrone, Joshua D. Caldwell. Nanoscale Mapping and Spectroscopy of Nonradiative Hyperbolic Modes in Hexagonal Boron Nitride Nanostructures. Nano Letters. 18 [3] (2018) 1628-1636 10.1021/acs.nanolett.7b04476
 144. Yuan Cao, Valla Fatemi, Ahmet Demir, Shiang Fang, Spencer L. Tomarken, Jason Y. Luo, Javier D. Sanchez-Yamagishi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras, Ray C. Ashoori, Pablo Jarillo-Herrero. Correlated insulator behaviour at half-filling in magic-angle graphene superlattices. Nature. 556 [7699] (2018) 80-84 10.1038/nature26154
 145. Yuan Cao, Valla Fatemi, Shiang Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Efthimios Kaxiras, Pablo Jarillo-Herrero. Unconventional superconductivity in magic-angle graphene superlattices. Nature. 556 [7699] (2018) 43-50 10.1038/nature26160
 146. Önder Gül, Hao Zhang, Jouri D. S. Bommer, Michiel W. A. de Moor, Diana Car, Sébastien R. Plissard, Erik P. A. M. Bakkers, Attila Geresdi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leo P. Kouwenhoven. Ballistic Majorana nanowire devices. Nature Nanotechnology. 13 [3] (2018) 192-197 10.1038/s41565-017-0032-8
 147. Hema C. P. Movva, Timothy Lovorn, Babak Fallahazad, Stefano Larentis, Kyounghwan Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sanjay K. Banerjee, Allan H. MacDonald, Emanuel Tutuc. Tunable Γ−K Valley Populations in Hole-Doped Trilayer WSe2. Physical Review Letters. 120 [10] (2018) 107703 10.1103/physrevlett.120.107703
 148. Katsuhide Yarimizu, Hikari Tomori, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Akinobu Kanda. Electron transport in a bilayer graphene/layered superconductor NbSe2junction: effect of work function difference. Journal of Physics: Conference Series. (2018) 012147 10.1088/1742-6596/969/1/012147
 149. Elisseos Verveniotis, Yuji Okawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takaaki Taniguchi, Minoru Osada, Christian Joachim, Masakazu Aono. Self-Sensitization and Photo-Polymerization of Diacetylene Molecules Self-Assembled on a Hexagonal-Boron Nitride Nanosheet. Polymers. 10 [2] (2018) 206 10.3390/polym10020206
 150. Jonas G. Roch, Nadine Leisgang, Guillaume Froehlicher, Peter Makk, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger, Richard J. Warburton. Quantum-Confined Stark Effect in a MoS2 Monolayer van der Waals Heterostructure. Nano Letters. 18 [2] (2018) 1070-1074 10.1021/acs.nanolett.7b04553
 151. Philipp Steinleitner, Philipp Merkl, Alexander Graf, Philipp Nagler, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jonas Zipfel, Christian Schüller, Tobias Korn, Alexey Chernikov, Samuel Brem, Malte Selig, Gunnar Berghäuser, Ermin Malic, Rupert Huber. Dielectric Engineering of Electronic Correlations in a van der Waals Heterostructure. Nano Letters. 18 [2] (2018) 1402-1409 10.1021/acs.nanolett.7b05132
 152. Evan J. Telford, Avishai Benyamini, Daniel Rhodes, Da Wang, Younghun Jung, Amirali Zangiabadi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shuang Jia, Katayun Barmak, Abhay N. Pasupathy, Cory R. Dean, James Hone. Via Method for Lithography Free Contact and Preservation of 2D Materials. Nano Letters. 18 [2] (2018) 1416-1420 10.1021/acs.nanolett.7b05161
 153. Young Duck Kim, Yuanda Gao, Ren-Jye Shiue, Lei Wang, Ozgur Burak Aslan, Myung-Ho Bae, Hyungsik Kim, Dongjea Seo, Heon-Jin Choi, Suk Hyun Kim, Andrei Nemilentsau, Tony Low, Cheng Tan, Dmitri K. Efetov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kenneth L. Shepard, Tony F. Heinz, Dirk Englund, James Hone. Ultrafast Graphene Light Emitters. Nano Letters. 18 [2] (2018) 934-940 10.1021/acs.nanolett.7b04324
 154. Muhammad Atif Khan, Servin Rathi, Dongsuk Lim, Sun Jin Yun, Doo-Hyeb Youn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gil-Ho Kim. Gate Tunable Self-Biased Diode Based on Few Layered MoS2 and WSe2. Chemistry of Materials. 30 [3] (2018) 1011-1016 10.1021/acs.chemmater.7b04865
 155. Daehee Kim, Hanul Kim, Wan Soo Yun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Heesuk Rho, Myung-Ho Bae. Energy dissipation mechanism revealed by spatially resolved Raman thermometry of graphene/hexagonal boron nitride heterostructure devices. 2D Materials. 5 [2] (2018) 025009 10.1088/2053-1583/aaab14
 156. Simon Zihlmann, Aron W. Cummings, Jose H. Garcia, Máté Kedves, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Schönenberger, Péter Makk. Large spin relaxation anisotropy and valley-Zeeman spin-orbit coupling in WSe2 /graphene/ h -BN heterostructures. Physical Review B. 97 [7] (2018) 075434 10.1103/physrevb.97.075434
 157. Cheng Li, Ye Wu, Bingchen Deng, Yujun Xie, Qiushi Guo, Shaofan Yuan, Xiaolong Chen, Maruf Bhuiyan, Zishan Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hailiang Wang, Judy J. Cha, Michael Snure, Yingwei Fei, Fengnian Xia. Synthesis of Crystalline Black Phosphorus Thin Film on Sapphire. Advanced Materials. 30 [6] (2018) 1703748 10.1002/adma.201703748
 158. A. Inhofer, J. Duffy, M. Boukhicha, E. Bocquillon, J. Palomo, K. Watanabe, T. Taniguchi, I. Estève, J. M. Berroir, G. Fève, B. Plaçais, B. A. Assaf. rf Quantum Capacitance of the Topological Insulator Bi2Se3 in the Bulk Depleted Regime for Field-Effect Transistors. Physical Review Applied. 9 [2] (2018) 024022 10.1103/physrevapplied.9.024022
 159. Jinho Park, Jae Hyeong Lee, Gil-Ho Lee, Yositake Takane, Ken-Ichiro Imura, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hu-Jong Lee. Short Ballistic Josephson Coupling in Planar Graphene Junctions with Inhomogeneous Carrier Doping. Physical Review Letters. 120 [7] (2018) 077701 10.1103/physrevlett.120.077701
 160. Yanmeng Shi, Shi Che, Kuan Zhou, Supeng Ge, Ziqi Pi, Timothy Espiritu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yafis Barlas, Roger Lake, Chun Ning Lau. Tunable Lifshitz Transitions and Multiband Transport in Tetralayer Graphene. Physical Review Letters. 120 [9] (2018) 096802 10.1103/physrevlett.120.096802
 161. Ke Wang, Kristiaan De Greve, Luis A. Jauregui, Andrey Sushko, Alexander High, You Zhou, Giovanni Scuri, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park, Philip Kim. Electrical control of charged carriers and excitons in atomically thin materials. Nature Nanotechnology. 13 [2] (2018) 128-132 10.1038/s41565-017-0030-x
 162. Chi Tang, Bin Cheng, Mohammed Aldosary, Zhiyong Wang, Zilong Jiang, K. Watanabe, T. Taniguchi, Marc Bockrath, Jing Shi. Approaching quantum anomalous Hall effect in proximity-coupled YIG/graphene/h-BN sandwich structure. APL Materials. 6 [2] (2018) 026401 10.1063/1.5001318
 163. Andrew Davies, Juan D. Albar, Alex Summerfield, James C. Thomas, Tin S. Cheng, Vladimir V. Korolkov, Emily Stapleton, James Wrigley, Nathan L. Goodey, Christopher J. Mellor, Andrei N. Khlobystov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, C. Thomas Foxon, Laurence Eaves, Sergei V. Novikov, Peter H. Beton. Lattice-Matched Epitaxial Graphene Grown on Boron Nitride. Nano Letters. 18 [1] (2018) 498-504 10.1021/acs.nanolett.7b04453
 164. Hiske Overweg, Peter Rickhaus, Marius Eich, Yongjin Lee, Riccardo Pisoni, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Edge channel confinement in a bilayer graphene n–p–n quantum dot. New Journal of Physics. 20 [1] (2018) 013013 10.1088/1367-2630/aa9cd3
 165. Y. Wu, D. Zhai, C. Pan, B. Cheng, T. Taniguchi, K. Watanabe, N. Sandler, M. Bockrath. Quantum Wires and Waveguides Formed in Graphene by Strain. Nano Letters. 18 [1] (2018) 64-69 10.1021/acs.nanolett.7b03167
 166. Jiawei Yang, Son Tran, Jason Wu, Shi Che, Petr Stepanov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hongwoo Baek, Dmitry Smirnov, Ruoyu Chen, Chun Ning Lau. Integer and Fractional Quantum Hall effect in Ultrahigh Quality Few-layer Black Phosphorus Transistors. Nano Letters. 18 [1] (2018) 229-234 10.1021/acs.nanolett.7b03954
 167. S. Y. Frank Zhao, Giselle A. Elbaz, D. Kwabena Bediako, Cyndia Yu, Dmitri K. Efetov, Yinsheng Guo, Jayakanth Ravichandran, Kyung-Ah Min, Suklyun Hong, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Louis E. Brus, Xavier Roy, Philip Kim. Controlled Electrochemical Intercalation of Graphene/h-BN van der Waals Heterostructures. Nano Letters. 18 [1] (2018) 460-466 10.1021/acs.nanolett.7b04396
 168. Hiske Overweg, Hannah Eggimann, Xi Chen, Sergey Slizovskiy, Marius Eich, Riccardo Pisoni, Yongjin Lee, Peter Rickhaus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vladimir Fal’ko, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Electrostatically Induced Quantum Point Contacts in Bilayer Graphene. Nano Letters. 18 [1] (2018) 553-559 10.1021/acs.nanolett.7b04666
 169. Sanfeng Wu, Valla Fatemi, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Pablo Jarillo-Herrero. Observation of the quantum spin Hall effect up to 100 kelvin in a monolayer crystal. Science. 359 [6371] (2018) 76-79 10.1126/science.aan6003
 170. Giovanni Scuri, You Zhou, Alexander A. High, Dominik S. Wild, Chi Shu, Kristiaan De Greve, Luis A. Jauregui, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park. Large Excitonic Reflectivity of Monolayer MoSe2 Encapsulated in Hexagonal Boron Nitride. Physical Review Letters. 120 [3] (2018) 037402 10.1103/physrevlett.120.037402
 171. B. Jordan Russell, Boyi Zhou, T. Taniguchi, K. Watanabe, Erik A. Henriksen. Many-Particle Effects in the Cyclotron Resonance of Encapsulated Monolayer Graphene. Physical Review Letters. 120 [4] (2018) 047401 10.1103/physrevlett.120.047401
 172. Klaas-Jan Tielrooij, Niels C. H. Hesp, Alessandro Principi, Mark B. Lundeberg, Eva A. A. Pogna, Luca Banszerus, Zoltán Mics, Mathieu Massicotte, Peter Schmidt, Diana Davydovskaya, David G. Purdie, Ilya Goykhman, Giancarlo Soavi, Antonio Lombardo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mischa Bonn, Dmitry Turchinovich, Christoph Stampfer, Andrea C. Ferrari, Giulio Cerullo, Marco Polini, Frank H. L. Koppens. Out-of-plane heat transfer in van der Waals stacks through electron–hyperbolic phonon coupling. Nature Nanotechnology. 13 [1] (2018) 41-46 10.1038/s41565-017-0008-8
 173. Wei Yang, Simon Berthou, Xiaobo Lu, Quentin Wilmart, Anne Denis, Michael Rosticher, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Gwendal Fève, Jean-Marc Berroir, Guangyu Zhang, Christophe Voisin, Emmanuel Baudin, Bernard Plaçais. A graphene Zener–Klein transistor cooled by a hyperbolic substrate. Nature Nanotechnology. 13 [1] (2018) 47-52 10.1038/s41565-017-0007-9
 174. Shao-Yu Chen, Thomas Goldstein, Jiayue Tong, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jun Yan. Superior Valley Polarization and Coherence of 2s Excitons in Monolayer WSe2. Physical Review Letters. 120 [4] (2018) 046402 10.1103/physrevlett.120.046402
 175. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Impact ionization and transport properties of hexagonal boron nitride in a constant-voltage measurement. Physical Review B. 97 [4] (2018) 045425 10.1103/physrevb.97.045425
 176. Jing Li, Yevhen Tupikov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Zhu. Effective Landau Level Diagram of Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 120 [4] (2018) 047701 10.1103/physrevlett.120.047701
 177. Jing Li, Hua Wen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Zhu. Gate-Controlled Transmission of Quantum Hall Edge States in Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 120 [5] (2018) 057701 10.1103/physrevlett.120.057701
 178. C. Robert, M. A. Semina, F. Cadiz, M. Manca, E. Courtade, T. Taniguchi, K. Watanabe, H. Cai, S. Tongay, B. Lassagne, P. Renucci, T. Amand, X. Marie, M. M. Glazov, B. Urbaszek. Optical spectroscopy of excited exciton states in MoS2 monolayers in van der Waals heterostructures. Physical Review Materials. 2 [1] (2018) 011001 10.1103/physrevmaterials.2.011001
2017
 1. Qiran Cai, Declan Scullion, Aleksey Falin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ying Chen, Elton J. G. Santos, Lu Hua Li. Raman signature and phonon dispersion of atomically thin boron nitride. Nanoscale. 9 [9] (2017) 3059-3067 10.1039/c6nr09312d
 2. Omar B. Mohammed, Hema C. P. Movva, Nitin Prasad, Amithraj Valsaraj, Sangwoo Kang, Chris M. Corbet, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Leonard F. Register, Emanuel Tutuc, Sanjay K. Banerjee. ReS2-based interlayer tunnel field effect transistor. Journal of Applied Physics. 122 [24] (2017) 245701 10.1063/1.5004038
 3. Achim Woessner, Abhishek Misra, Yang Cao, Iacopo Torre, Artem Mishchenko, Mark B. Lundeberg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marco Polini, Kostya S. Novoselov, Frank H. L. Koppens. Propagating Plasmons in a Charge-Neutral Quantum Tunneling Transistor. ACS Photonics. 4 [12] (2017) 3012-3017 10.1021/acsphotonics.7b01020
 4. Monica T. Allen, Oles Shtanko, Ion C. Fulga, Joel I.-J. Wang, Daniyar Nurgaliev, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Anton R. Akhmerov, Pablo Jarillo-Herrero, Leonid S. Levitov, Amir Yacoby. Observation of Electron Coherence and Fabry–Perot Standing Waves at a Graphene Edge. Nano Letters. 17 [12] (2017) 7380-7386 10.1021/acs.nanolett.7b03156
 5. Yuchuan Shao, Ye Liu, Xiaolong Chen, Chen Chen, Ibrahim Sarpkaya, Zhaolai Chen, Yanjun Fang, Jaemin Kong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, André Taylor, Jinsong Huang, Fengnian Xia. Stable Graphene-Two-Dimensional Multiphase Perovskite Heterostructure Phototransistors with High Gain. Nano Letters. 17 [12] (2017) 7330-7338 10.1021/acs.nanolett.7b02980
 6. Yejin Ryu, Wontaek Kim, Seonghyun Koo, Haneul Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sunmin Ryu. Interface-Confined Doubly Anisotropic Oxidation of Two-Dimensional MoS2. Nano Letters. 17 [12] (2017) 7267-7273 10.1021/acs.nanolett.7b02621
 7. Mitsuhiro Okada, Yuhei Miyauchi, Kazunari Matsuda, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. Observation of biexcitonic emission at extremely low power density in tungsten disulfide atomic layers grown on hexagonal boron nitride. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 322 10.1038/s41598-017-00068-0
 8. Janghee Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hu-Jong Lee. Realisation of topological zero-energy mode in bilayer graphene in zero magnetic field. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 6466 10.1038/s41598-017-06902-9
 9. Geon-Hyoung Park, Minsoo Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hu-Jong Lee. Propagation of superconducting coherence via chiral quantum-Hall edge channels. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 10953 10.1038/s41598-017-11209-w
 10. Nathan Chejanovsky, Youngwook Kim, Andrea Zappe, Benjamin Stuhlhofer, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Durga Dasari, Amit Finkler, Jurgen H. Smet, Jörg Wrachtrup. Quantum Light in Curved Low Dimensional Hexagonal Boron Nitride Systems. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 10.1038/s41598-017-15398-2
 11. B. M. Hunt, J. I. A. Li, A. A. Zibrov, L. Wang, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, C. R. Dean, M. Zaletel, R. C. Ashoori, A. F. Young. Direct measurement of discrete valley and orbital quantum numbers in bilayer graphene. Nature Communications. 8 [1] (2017) 10.1038/s41467-017-00824-w
 12. J. D. Albar, A. Summerfield, T. S. Cheng, A. Davies, E. F. Smith, A. N. Khlobystov, C. J. Mellor, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. T. Foxon, L. Eaves, P. H. Beton, S. V. Novikov. An atomic carbon source for high temperature molecular beam epitaxy of graphene. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 6598 10.1038/s41598-017-07021-1
 13. Xiaolong Chen, Xiaobo Lu, Bingchen Deng, Ofer Sinai, Yuchuan Shao, Cheng Li, Shaofan Yuan, Vy Tran, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Doron Naveh, Li Yang, Fengnian Xia. Widely tunable black phosphorus mid-infrared photodetector. Nature Communications. 8 [1] (2017) 10.1038/s41467-017-01978-3
 14. Kolyo Marinov, Ahmet Avsar, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andras Kis. Resolving the spin splitting in the conduction band of monolayer MoS2 . Nature Communications. 8 [1] (2017) 10.1038/s41467-017-02047-5
 15. Jakob Wierzbowski, Julian Klein, Florian Sigger, Christian Straubinger, Malte Kremser, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Ursula Wurstbauer, Alexander W. Holleitner, Michael Kaniber, Kai Müller, Jonathan J. Finley. Direct exciton emission from atomically thin transition metal dichalcogenide heterostructures near the lifetime limit. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 12383 10.1038/s41598-017-09739-4
 16. Yi Liu, Zhun-Yong Ong, Jing Wu, Yunshan Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongzhi Chi, Gang Zhang, John T. L. Thong, Cheng-Wei Qiu, Kedar Hippalgaonkar. Thermal Conductance of the 2D MoS2/h-BN and graphene/h-BN Interfaces. Scientific Reports. 7 [1] (2017) 43886 10.1038/srep43886
 17. D. Hug, S. Zihlmann, M. K. Rehmann, Y. B. Kalyoncu, T. N. Camenzind, L. Marot, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. M. Zumbühl. Anisotropic etching of graphite and graphene in a remote hydrogen plasma. npj 2D Materials and Applications. 1 [1] (2017) 21 10.1038/s41699-017-0021-7
 18. Achim Woessner, Romain Parret, Diana Davydovskaya, Yuanda Gao, Jhih-Sheng Wu, Mark B. Lundeberg, Sébastien Nanot, Pablo Alonso-González, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rainer Hillenbrand, Michael M. Fogler, James Hone, Frank H. L. Koppens. Electrical detection of hyperbolic phonon-polaritons in heterostructures of graphene and boron nitride. npj 2D Materials and Applications. 1 [1] (2017) 10.1038/s41699-017-0031-5
 19. Ahmet Avsar, Dmitrii Unuchek, Jiawei Liu, Oriol Lopez Sanchez, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Barbaros Özyilmaz, Andras Kis. Optospintronics in Graphene via Proximity Coupling. ACS Nano. 11 [11] (2017) 11678-11686 10.1021/acsnano.7b06800
 20. Sudipta Dubey, Simone Lisi, Goutham Nayak, Felix Herziger, Van-Dung Nguyen, Toai Le Quang, Vladimir Cherkez, César González, Yannick J. Dappe, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Laurence Magaud, Pierre Mallet, Jean-Yves Veuillen, Raul Arenal, Laëtitia Marty, Julien Renard, Nedjma Bendiab, Johann Coraux, Vincent Bouchiat. Weakly Trapped, Charged, and Free Excitons in Single-Layer MoS2 in the Presence of Defects, Strain, and Charged Impurities. ACS Nano. 11 [11] (2017) 11206-11216 10.1021/acsnano.7b05520
 21. Long Ju, Lei Wang, Ting Cao, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Steven G. Louie, Farhan Rana, Jiwoong Park, James Hone, Feng Wang, Paul L. McEuen. Tunable excitons in bilayer graphene. Science. 358 [6365] (2017) 907-910 10.1126/science.aam9175
 22. Seok-Kyun Son, Makars Šiškins, Ciaran Mullan, Jun Yin, Vasyl G Kravets, Aleksey Kozikov, Servet Ozdemir, Manal Alhazmi, Matthew Holwill, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Davit Ghazaryan, Kostya S Novoselov, Vladimir I Fal’ko, Artem Mishchenko. Graphene hot-electron light bulb: incandescence from hBN-encapsulated graphene in air. 2D Materials. 5 [1] (2017) 011006 10.1088/2053-1583/aa97b5
 23. Stefan Mastel, Mark B. Lundeberg, Pablo Alonso-González, Yuanda Gao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Frank H. L. Koppens, Alexey Y. Nikitin, Rainer Hillenbrand. Terahertz Nanofocusing with Cantilevered Terahertz-Resonant Antenna Tips. Nano Letters. 17 [11] (2017) 6526-6533 10.1021/acs.nanolett.7b01924
 24. J. I. A. Li, C. Tan, S. Chen, Y. Zeng, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, C. R. Dean. Even-denominator fractional quantum Hall states in bilayer graphene. Science. 358 [6363] (2017) 648-652 10.1126/science.aao2521
 25. Takehiro Shimaoka, Tokuyuki Teraji, Kenji Watanabe, Satoshi Koizumi. Characteristic Luminescence Correlated with Leaky Diamond Schottky Barrier Diodes. physica status solidi (a). 214 [11] (2017) 1700180 10.1002/pssa.201700180
 26. Jan Dauber, Martin Oellers, Florian Venn, Alexander Epping, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Fabian Hassler, Christoph Stampfer. Aharonov-Bohm oscillations and magnetic focusing in ballistic graphene rings. Physical Review B. 96 [20] (2017) 205407 10.1103/physrevb.96.205407
 27. Yuta Asakawa, Satoru Masubuchi, Naoko Inoue, Sei Morikawa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Intersubband Landau Level Couplings Induced by In-Plane Magnetic Fields in Trilayer Graphene. Physical Review Letters. 119 [18] (2017) 186802 10.1103/physrevlett.119.186802
 28. Sowmya Somanchi, Bernat Terrés, Julian Peiro, Maximilian Staggenborg, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. From Diffusive to Ballistic Transport in Etched Graphene Constrictions and Nanoribbons. Annalen der Physik. 529 [11] (2017) 1700082 10.1002/andp.201700082
 29. T. Teraji, J. Isoya, K. Watanabe, S. Koizumi, Y. Koide. Homoepitaxial diamond chemical vapor deposition for ultra-light doping. Materials Science in Semiconductor Processing. 70 (2017) 197-202 10.1016/j.mssp.2016.11.012
 30. Ya-Qing Bie, Gabriele Grosso, Mikkel Heuck, Marco M. Furchi, Yuan Cao, Jiabao Zheng, Darius Bunandar, Efren Navarro-Moratalla, Lin Zhou, Dmitri K. Efetov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jing Kong, Dirk Englund, Pablo Jarillo-Herrero. A MoTe2-based light-emitting diode and photodetector for silicon photonic integrated circuits. Nature Nanotechnology. 12 [12] (2017) 1124-1129 10.1038/nnano.2017.209
 31. Zuocheng Zhang, Likai Li, Jason Horng, Nai Zhou Wang, Fangyuan Yang, Yijun Yu, Yu Zhang, Guorui Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xian Hui Chen, Feng Wang, Yuanbo Zhang. Strain-Modulated Bandgap and Piezo-Resistive Effect in Black Phosphorus Field-Effect Transistors. Nano Letters. 17 [10] (2017) 6097-6103 10.1021/acs.nanolett.7b02624
 32. Marc Drögeler, Luca Banszerus, Frank Volmer, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Dry-transferred CVD graphene for inverted spin valve devices. Applied Physics Letters. 111 [15] (2017) 152402 10.1063/1.5000545
 33. Ali Mohsin, Nicholas G Cross, Lei Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gerd Duscher, Gong Gu. Mapping the layer count of few-layer hexagonal boron nitride at high lateral spatial resolutions. 2D Materials. 5 [1] (2017) 015007 10.1088/2053-1583/aa8d8b
 34. Zhuo-Zhi Zhang, Xiang-Xiang Song, Gang Luo, Guang-Wei Deng, Vahid Mosallanejad, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hai-Ou Li, Gang Cao, Guang-Can Guo, Franco Nori, Guo-Ping Guo. Electrotunable artificial molecules based on van der Waals heterostructures. Science Advances. 3 [10] (2017) e1701699 10.1126/sciadv.1701699
 35. C. Robert, T. Amand, F. Cadiz, D. Lagarde, E. Courtade, M. Manca, T. Taniguchi, K. Watanabe, B. Urbaszek, X. Marie. Fine structure and lifetime of dark excitons in transition metal dichalcogenide monolayers. Physical Review B. 96 [15] (2017) 155423 10.1103/physrevb.96.155423
 36. A. A. Zibrov, C. Kometter, H. Zhou, E. M. Spanton, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. P. Zaletel, A. F. Young. Tunable interacting composite fermion phases in a half-filled bilayer-graphene Landau level. Nature. 549 [7672] (2017) 360-364 10.1038/nature23893
 37. Yuhang Jiang, Jinhai Mao, Dean Moldovan, Massoud Ramezani Masir, Guohong Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Francois M. Peeters, Eva Y. Andrei. Tuning a circular p–n junction in graphene from quantum confinement to optical guiding. Nature Nanotechnology. 12 [11] (2017) 1045-1049 10.1038/nnano.2017.181
 38. Ahmet Avsar, Jun Y. Tan, Xin Luo, Khoong Hong Khoo, Yuting Yeo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Su Ying Quek, Barbaros Özyilmaz. van der Waals Bonded Co/h-BN Contacts to Ultrathin Black Phosphorus Devices. Nano Letters. 17 [9] (2017) 5361-5367 10.1021/acs.nanolett.7b01817
 39. Siyuan Dai, Qiong Ma, Yafang Yang, Jeremy Rosenfeld, Michael D. Goldflam, Alex McLeod, Zhiyuan Sun, Trond I. Andersen, Zhe Fei, Mengkun Liu, Yinming Shao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mark Thiemens, Fritz Keilmann, Pablo Jarillo-Herrero, Michael M. Fogler, D. N. Basov. Efficiency of Launching Highly Confined Polaritons by Infrared Light Incident on a Hyperbolic Material. Nano Letters. 17 [9] (2017) 5285-5290 10.1021/acs.nanolett.7b01587
 40. Tobias Völkl, Tobias Rockinger, Martin Drienovsky, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dieter Weiss, Jonathan Eroms. Magnetotransport in heterostructures of transition metal dichalcogenides and graphene. Physical Review B. 96 [12] (2017) 125405 10.1103/physrevb.96.125405
 41. Trevor A. Petach, Konstantin V. Reich, Xiao Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Boris I. Shklovskii, David Goldhaber-Gordon. Disorder from the Bulk Ionic Liquid in Electric Double Layer Transistors. ACS Nano. 11 [8] (2017) 8395-8400 10.1021/acsnano.7b03864
 42. R. Krishna Kumar, D. A. Bandurin, F. M. D. Pellegrino, Y. Cao, A. Principi, H. Guo, G. H. Auton, M. Ben Shalom, L. A. Ponomarenko, G. Falkovich, K. Watanabe, T. Taniguchi, I. V. Grigorieva, L. S. Levitov, M. Polini, A. K. Geim. Superballistic flow of viscous electron fluid through graphene constrictions. Nature Physics. 13 [12] (2017) 1182-1185 10.1038/nphys4240
 43. Xu Cui, En-Min Shih, Luis A. Jauregui, Sang Hoon Chae, Young Duck Kim, Baichang Li, Dongjea Seo, Kateryna Pistunova, Jun Yin, Ji-Hoon Park, Heon-Jin Choi, Young Hee Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, Cory R. Dean, James C. Hone. Low-Temperature Ohmic Contact to Monolayer MoS2 by van der Waals Bonded Co/h-BN Electrodes. Nano Letters. 17 [8] (2017) 4781-4786 10.1021/acs.nanolett.7b01536
 44. Riccardo Pisoni, Yongjin Lee, Hiske Overweg, Marius Eich, Pauline Simonet, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Roman Gorbachev, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Gate-Defined One-Dimensional Channel and Broken Symmetry States in MoS2 van der Waals Heterostructures. Nano Letters. 17 [8] (2017) 5008-5011 10.1021/acs.nanolett.7b02186
 45. Gaurav Nanda, Gregor Hlawacek, Srijit Goswami, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Paul F.A. Alkemade. Electronic transport in helium-ion-beam etched encapsulated graphene nanoribbons. Carbon. 119 (2017) 419-425 10.1016/j.carbon.2017.04.062
 46. Di S. Wei, Toeno van der Sar, Javier D. Sanchez-Yamagishi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Bertrand I. Halperin, Amir Yacoby. Mach-Zehnder interferometry using spin- and valley-polarized quantum Hall edge states in graphene. Science Advances. 3 [8] (2017) e1700600 10.1126/sciadv.1700600
 47. Xiaomeng Liu, Lei Wang, Kin Chung Fong, Yuanda Gao, Patrick Maher, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Cory Dean, Philip Kim. Frictional Magneto-Coulomb Drag in Graphene Double-Layer Heterostructures. Physical Review Letters. 119 [5] (2017) 056802 10.1103/physrevlett.119.056802
 48. E. Courtade, M. Semina, M. Manca, M. M. Glazov, C. Robert, F. Cadiz, G. Wang, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. Pierre, W. Escoffier, E. L. Ivchenko, P. Renucci, X. Marie, T. Amand, B. Urbaszek. Charged excitons in monolayer WSe2 : Experiment and theory. Physical Review B. 96 [8] (2017) 085302 10.1103/physrevb.96.085302
 49. Obafunso A Ajayi, Jenny V Ardelean, Gabriella D Shepard, Jue Wang, Abhinandan Antony, Takeshi Taniguchi, Kenji Watanabe, Tony F Heinz, Stefan Strauf, X-Y Zhu, James C Hone. Approaching the intrinsic photoluminescence linewidth in transition metal dichalcogenide monolayers. 2D Materials. 4 [3] (2017) 031011 10.1088/2053-1583/aa6aa1
 50. Vladimir V. Korolkov, Matteo Baldoni, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Elena Besley, Peter H. Beton. Supramolecular heterostructures formed by sequential epitaxial deposition of two-dimensional hydrogen-bonded arrays. Nature Chemistry. 9 [12] (2017) 1191-1197 10.1038/nchem.2824
 51. E Mania, A B Alencar, A R Cadore, B R Carvalho, K Watanabe, T Taniguchi, B R A Neves, H Chacham, L C Campos. Spontaneous doping on high quality talc-graphene-hBN van der Waals heterostructures. 2D Materials. 4 [3] (2017) 031008 10.1088/2053-1583/aa76f4
 52. Mark B. Lundeberg, Yuanda Gao, Reza Asgari, Cheng Tan, Ben Van Duppen, Marta Autore, Pablo Alonso-González, Achim Woessner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rainer Hillenbrand, James Hone, Marco Polini, Frank H. L. Koppens. Tuning quantum nonlocal effects in graphene plasmonics. Science. 357 [6347] (2017) 187-191 10.1126/science.aan2735
 53. Hao Zhang, Önder Gül, Sonia Conesa-Boj, Michał P. Nowak, Michael Wimmer, Kun Zuo, Vincent Mourik, Folkert K. de Vries, Jasper van Veen, Michiel W. A. de Moor, Jouri D. S. Bommer, David J. van Woerkom, Diana Car, Sébastien R Plissard, Erik P.A.M. Bakkers, Marina Quintero-Pérez, Maja C. Cassidy, Sebastian Koelling, Srijit Goswami, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leo P. Kouwenhoven. Ballistic superconductivity in semiconductor nanowires. Nature Communications. 8 (2017) 16025 10.1038/ncomms16025
 54. Jonghwan Kim, Chenhao Jin, Bin Chen, Hui Cai, Tao Zhao, Puiyee Lee, Salman Kahn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Michael F. Crommie, Feng Wang. Observation of ultralong valley lifetime in WSe 2 /MoS 2 heterostructures . Science Advances. 3 [7] (2017) e1700518 10.1126/sciadv.1700518
 55. Joachim Dahl Thomsen, Tue Gunst, Søren Schou Gregersen, Lene Gammelgaard, Bjarke Sørensen Jessen, David M. A. Mackenzie, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Peter Bøggild, Timothy J. Booth. Suppression of intrinsic roughness in encapsulated graphene. Physical Review B. 96 [1] (2017) 014101 10.1103/physrevb.96.014101
 56. Bowen Yang, Mark Lohmann, David Barroso, Ingrid Liao, Zhisheng Lin, Yawen Liu, Ludwig Bartels, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Shi. Strong electron-hole symmetric Rashba spin-orbit coupling in graphene/monolayer transition metal dichalcogenide heterostructures. Physical Review B. 96 [4] (2017) 041409 10.1103/physrevb.96.041409
 57. Kha Tran, Akshay Singh, Joe Seifert, Yiping Wang, Kai Hao, Jing-Kai Huang, Lain-Jong Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Xiaoqin Li. Disorder-dependent valley properties in monolayer WSe2. Physical Review B. 96 [4] (2017) 041302 10.1103/physrevb.96.041302
 58. Luca Banszerus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Dry transfer of CVD graphene using MoS2 -based stamps. physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters. 11 [7] (2017) 1700136 10.1002/pssr.201700136
 59. G. Wang, C. Robert, M. M. Glazov, F. Cadiz, E. Courtade, T. Amand, D. Lagarde, T. Taniguchi, K. Watanabe, B. Urbaszek, X. Marie. In-Plane Propagation of Light in Transition Metal Dichalcogenide Monolayers: Optical Selection Rules. Physical Review Letters. 119 [4] (2017) 047401 10.1103/physrevlett.119.047401
 60. Achim Woessner, Yuanda Gao, Iacopo Torre, Mark B. Lundeberg, Cheng Tan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rainer Hillenbrand, James Hone, Marco Polini, Frank H. L. Koppens. Electrical 2π phase control of infrared light in a 350-nm footprint using graphene plasmons. Nature Photonics. 11 [7] (2017) 421-424 10.1038/nphoton.2017.98
 61. You Zhou, Giovanni Scuri, Dominik S. Wild, Alexander A. High, Alan Dibos, Luis A. Jauregui, Chi Shu, Kristiaan De Greve, Kateryna Pistunova, Andrew Y. Joe, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park. Probing dark excitons in atomically thin semiconductors via near-field coupling to surface plasmon polaritons. Nature Nanotechnology. 12 [9] (2017) 856-860 10.1038/nnano.2017.106
 62. Michael Schmitz, Stephan Engels, Luca Banszerus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. High mobility dry-transferred CVD bilayer graphene. Applied Physics Letters. 110 [26] (2017) 263110 10.1063/1.4990390
 63. Aleksey Falin, Qiran Cai, Elton J.G. Santos, Declan Scullion, Dong Qian, Rui Zhang, Zhi Yang, Shaoming Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Matthew R. Barnett, Ying Chen, Rodney S. Ruoff, Lu Hua Li. Mechanical properties of atomically thin boron nitride and the role of interlayer interactions. Nature Communications. 8 (2017) 15815 10.1038/ncomms15815
 64. Guorui Chen, Mengqiao Sui, Duoming Wang, Shuopei Wang, Jeil Jung, Pilkyung Moon, Shaffique Adam, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shuyun Zhou, Mikito Koshino, Guangyu Zhang, Yuanbo Zhang. Emergence of Tertiary Dirac Points in Graphene Moiré Superlattices. Nano Letters. 17 [6] (2017) 3576-3581 10.1021/acs.nanolett.7b00735
 65. Lucas Lafetá, Alisson R. Cadore, Thiago G. Mendes-de-Sa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonardo C. Campos, Ado Jorio, Leandro M. Malard. Anomalous Nonlinear Optical Response of Graphene Near Phonon Resonances. Nano Letters. 17 [6] (2017) 3447-3451 10.1021/acs.nanolett.7b00329
 66. G. Nanda, J. L. Aguilera-Servin, P. Rakyta, A. Kormányos, R. Kleiner, D. Koelle, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. M. K. Vandersypen, S. Goswami. Current-Phase Relation of Ballistic Graphene Josephson Junctions. Nano Letters. 17 [6] (2017) 3396-3401 10.1021/acs.nanolett.7b00097
 67. C. Pan, Y. Wu, B. Cheng, S. Che, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. N. Lau, M. Bockrath. Layer Polarizability and Easy-Axis Quantum Hall Ferromagnetism in Bilayer Graphene. Nano Letters. 17 [6] (2017) 3416-3420 10.1021/acs.nanolett.7b00197
 68. G. William Burg, Nitin Prasad, Babak Fallahazad, Amithraj Valsaraj, Kyounghwan Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Qingxiao Wang, Moon J. Kim, Leonard F. Register, Emanuel Tutuc. Coherent Interlayer Tunneling and Negative Differential Resistance with High Current Density in Double Bilayer Graphene–WSe2 Heterostructures. Nano Letters. 17 [6] (2017) 3919-3925 10.1021/acs.nanolett.7b01505
 69. Naoki Matsumoto, Masaaki Mineharu, Masahiro Matsunaga, Chiashain Chuang, Yuichi Ochiai, Kenichi Oto, Gil-Ho Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David K Ferry, Carlo R da Cunha, Nobuyuki Aoki. Shubnikov–de Haas measurements on a high mobility monolayer graphene flake sandwiched between boron nitride sheets. Journal of Physics: Condensed Matter. 29 [22] (2017) 225301 10.1088/1361-648x/aa6d36
 70. Hema C. P. Movva, Babak Fallahazad, Kyounghwan Kim, Stefano Larentis, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sanjay K. Banerjee, Emanuel Tutuc. Density-Dependent Quantum Hall States and Zeeman Splitting in Monolayer and Bilayer WSe2. Physical Review Letters. 118 [24] (2017) 247701 10.1103/physrevlett.118.247701
 71. Yusuke Hoshi, Takashi Kuroda, Mitsuhiro Okada, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ryo Kitaura, Tomoki Machida. Suppression of exciton-exciton annihilation in tungsten disulfide monolayers encapsulated by hexagonal boron nitrides. Physical Review B. 95 [24] (2017) 241403 10.1103/physrevb.95.241403
 72. Son Tran, Jiawei Yang, Nathaniel Gillgren, Timothy Espiritu, Yanmeng Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Seongphill Moon, Hongwoo Baek, Dmitry Smirnov, Marc Bockrath, Ruoyu Chen, Chun Ning Lau. Surface transport and quantum Hall effect in ambipolar black phosphorus double quantum wells. Science Advances. 3 [6] (2017) e1603179 10.1126/sciadv.1603179
 73. Ahmet Avsar, Jun Y. Tan, Marcin Kurpas, Martin Gmitra, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jaroslav Fabian, Barbaros Özyilmaz. Gate-tunable black phosphorus spin valve with nanosecond spin lifetimes. Nature Physics. 13 [9] (2017) 888-893 10.1038/nphys4141
 74. Fereshte Ghahari, Daniel Walkup, Christopher Gutiérrez, Joaquin F. Rodriguez-Nieva, Yue Zhao, Jonathan Wyrick, Fabian D. Natterer, William G. Cullen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonid S. Levitov, Nikolai B. Zhitenev, Joseph A. Stroscio. An on/off Berry phase switch in circular graphene resonators. Science. 356 [6340] (2017) 845-849 10.1126/science.aal0212
 75. Stefano Larentis, Babak Fallahazad, Hema C. P. Movva, Kyounghwan Kim, Amritesh Rai, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sanjay K. Banerjee, Emanuel Tutuc. Reconfigurable Complementary Monolayer MoTe2 Field-Effect Transistors for Integrated Circuits. ACS Nano. 11 [5] (2017) 4832-4839 10.1021/acsnano.7b01306
 76. Claudia Ojeda-Aristizabal, Elton J. G. Santos, Seita Onishi, Aiming Yan, Haider I. Rasool, Salman Kahn, Yinchuan Lv, Drew W. Latzke, Jairo Velasco, Michael F. Crommie, Matthew Sorensen, Kenneth Gotlieb, Chiu-Yun Lin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alessandra Lanzara, Alex Zettl. Molecular Arrangement and Charge Transfer in C60/Graphene Heterostructures. ACS Nano. 11 [5] (2017) 4686-4693 10.1021/acsnano.7b00551
 77. Xiaomeng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bertrand I. Halperin, Philip Kim. Quantum Hall drag of exciton condensate in graphene. Nature Physics. 13 [8] (2017) 746-750 10.1038/nphys4116
 78. J. I. A. Li, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, C. R. Dean. Excitonic superfluid phase in double bilayer graphene. Nature Physics. 13 [8] (2017) 751-755 10.1038/nphys4140
 79. Arthur W. Barnard, Alex Hughes, Aaron L. Sharpe, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David Goldhaber-Gordon. Absorptive pinhole collimators for ballistic Dirac fermions in graphene. Nature Communications. 8 (2017) 15418 10.1038/ncomms15418
 80. Hiske Overweg, Hannah Eggimann, Ming-Hao Liu, Anastasia Varlet, Marius Eich, Pauline Simonet, Yongjin Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Richter, Vladimir I. Fal’ko, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. Oscillating Magnetoresistance in Graphene p–n Junctions at Intermediate Magnetic Fields. Nano Letters. 17 [5] (2017) 2852-2857 10.1021/acs.nanolett.6b05318
 81. Yuhang Jiang, Jinhai Mao, Junxi Duan, Xinyuan Lai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eva Y. Andrei. Visualizing Strain-Induced Pseudomagnetic Fields in Graphene through an hBN Magnifying Glass. Nano Letters. 17 [5] (2017) 2839-2843 10.1021/acs.nanolett.6b05228
 82. F. Cadiz, E. Courtade, C. Robert, G. Wang, Y. Shen, H. Cai, T. Taniguchi, K. Watanabe, H. Carrere, D. Lagarde, M. Manca, T. Amand, P. Renucci, S. Tongay, X. Marie, B. Urbaszek. Excitonic Linewidth Approaching the Homogeneous Limit in MoS2 -Based van der Waals Heterostructures. Physical Review X. 7 [2] (2017) 021026 10.1103/physrevx.7.021026
 83. Landry Bretheau, Joel I-Jan Wang, Riccardo Pisoni, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Tunnelling spectroscopy of Andreev states in graphene. Nature Physics. 13 [8] (2017) 756-760 10.1038/nphys4110
 84. Miho Fujihara, Shun Ogawa, Shintaro Yoshimura, Ryosuke Inoue, Yutaka Maniwa, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hisanori Shinohara, Yasumitsu Miyata. Clean and polymer-free transfer of CVD-grown graphene films on hexagonal boron nitride substrates. Japanese Journal of Applied Physics. 56 [5] (2017) 055102 10.7567/jjap.56.055102
 85. Kosuke Nagashio, Yoshiaki Hattori, Nobuaki Takahashi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jianfeng Bao, Wataru Norimatsu, Michiko Kusunoki. (Invited) Electrical Integrity and Anisotropy in Dielectric Breakdown of Layered h -BN Insulator . ECS Transactions. 79 [1] (2017) 91-97 10.1149/07901.0091ecst
 86. V. Ranjan, S. Zihlmann, P. Makk, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Schönenberger. Contactless Microwave Characterization of Encapsulated Graphene p−n Junctions. Physical Review Applied. 7 [5] (2017) 054015 10.1103/physrevapplied.7.054015
 87. Ding Zhong, Kyle L. Seyler, Xiayu Linpeng, Ran Cheng, Nikhil Sivadas, Bevin Huang, Emma Schmidgall, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael A. McGuire, Wang Yao, Di Xiao, Kai-Mei C. Fu, Xiaodong Xu. Van der Waals engineering of ferromagnetic semiconductor heterostructures for spin and valleytronics. Science Advances. 3 [5] (2017) e1603113 10.1126/sciadv.1603113
 88. Katrin Zimmermann, Anna Jordan, Frédéric Gay, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zheng Han, Vincent Bouchiat, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé. Tunable transmission of quantum Hall edge channels with full degeneracy lifting in split-gated graphene devices. Nature Communications. 8 (2017) 14983 10.1038/ncomms14983
 89. Nicolas Leconte, Hakseong Kim, Ho-Jong Kim, Dong Han Ha, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jeil Jung, Suyong Jung. Graphene bubbles and their role in graphene quantum transport. Nanoscale. 9 [18] (2017) 6041-6047 10.1039/c7nr00339k
 90. M. Manca, M. M. Glazov, C. Robert, F. Cadiz, T. Taniguchi, K. Watanabe, E. Courtade, T. Amand, P. Renucci, X. Marie, G. Wang, B. Urbaszek. Enabling valley selective exciton scattering in monolayer WSe2 through upconversion. Nature Communications. 8 (2017) 14927 10.1038/ncomms14927
 91. Gil-Ho Lee, Ko-Fan Huang, Dmitri K. Efetov, Di S. Wei, Sean Hart, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Amir Yacoby, Philip Kim. Inducing superconducting correlation in quantum Hall edge states. Nature Physics. 13 [7] (2017) 693-698 10.1038/nphys4084
 92. Yu Kobayashi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yutaka Maniwa, Yasumitsu Miyata. Slidable atomic layers in van der Waals heterostructures. Applied Physics Express. 10 [4] (2017) 045201 10.7567/apex.10.045201
 93. Yohta Sata, Rai Moriya, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. N- and p-type carrier injections into WSe2with van der Waals contacts of two-dimensional materials. Japanese Journal of Applied Physics. 56 [4S] (2017) 04CK09 10.7567/jjap.56.04ck09
 94. Sei Morikawa, Quentin Wilmart, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernard Plaçais, Tomoki Machida. Dirac fermion reflector by ballistic graphene sawtooth-shaped npn junctions. Semiconductor Science and Technology. 32 [4] (2017) 045010 10.1088/1361-6641/aa6102
 95. Annette S. Plaut, Ulrich Wurstbauer, Sheng Wang, Antonio L. Levy, Lara Fernandes dos Santos, Lei Wang, Loren N. Pfeiffer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Cory R. Dean, James Hone, Aron Pinczuk, Jorge M. Garcia. Exceptionally large migration length of carbon and topographically-facilitated self-limiting molecular beam epitaxial growth of graphene on hexagonal boron nitride. Carbon. 114 (2017) 579-584 10.1016/j.carbon.2016.12.031
 96. Kyounghwan Kim, Ashley DaSilva, Shengqiang Huang, Babak Fallahazad, Stefano Larentis, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Brian J. LeRoy, Allan H. MacDonald, Emanuel Tutuc. Tunable moiré bands and strong correlations in small-twist-angle bilayer graphene. Proceedings of the National Academy of Sciences. 114 [13] (2017) 3364-3369 10.1073/pnas.1620140114
 97. Panpan Zhou, Will J. Hardy, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Douglas Natelson. Shot noise detection in hBN-based tunnel junctions. Applied Physics Letters. 110 [13] (2017) 133106 10.1063/1.4978693
 98. Johannes Binder, Freddie Withers, Maciej R. Molas, Clement Faugeras, Karol Nogajewski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Aleksey Kozikov, Andre K. Geim, Kostya S. Novoselov, Marek Potemski. Sub-bandgap Voltage Electroluminescence and Magneto-oscillations in a WSe2 Light-Emitting van der Waals Heterostructure. Nano Letters. 17 [3] (2017) 1425-1430 10.1021/acs.nanolett.6b04374
 99. Xin Liu, Zhiran Zhang, Chaoyi Cai, Shibing Tian, Satya Kushwaha, Hong Lu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Robert J Cava, Shuang Jia, Jian-Hao Chen. Gate tunable magneto-resistance of ultra-thin W Te2devices. 2D Materials. 4 [2] (2017) 021018 10.1088/2053-1583/aa613b
 100. Shi-Li Yan, Zhi-Jian Xie, Jian-Hao Chen, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe. Electrically Tunable Energy Bandgap in Dual-Gated Ultra-Thin Black Phosphorus Field Effect Transistors. Chinese Physics Letters. 34 [4] (2017) 047304 10.1088/0256-307x/34/4/047304
 101. Biswajit Datta, Santanu Dey, Abhisek Samanta, Hitesh Agarwal, Abhinandan Borah, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rajdeep Sensarma, Mandar M. Deshmukh. Strong electronic interaction and multiple quantum Hall ferromagnetic phases in trilayer graphene. Nature Communications. 8 (2017) 14518 10.1038/ncomms14518
 102. M. J. Zhu, A. V. Kretinin, M. D. Thompson, D. A. Bandurin, S. Hu, G. L. Yu, J. Birkbeck, A. Mishchenko, I. J. Vera-Marun, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Polini, J. R. Prance, K. S. Novoselov, A. K. Geim, M. Ben Shalom. Edge currents shunt the insulating bulk in gapped graphene. Nature Communications. 8 (2017) 14552 10.1038/ncomms14552
 103. Jason S. Ross, Pasqual Rivera, John Schaibley, Eric Lee-Wong, Hongyi Yu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, David Mandrus, David Cobden, Wang Yao, Xiaodong Xu. Interlayer Exciton Optoelectronics in a 2D Heterostructure p–n Junction. Nano Letters. 17 [2] (2017) 638-643 10.1021/acs.nanolett.6b03398
 104. L Banszerus, H Janssen, M Otto, A Epping, T Taniguchi, K Watanabe, B Beschoten, D Neumaier, C Stampfer. Identifying suitable substrates for high-quality graphene-based heterostructures. 2D Materials. 4 [2] (2017) 025030 10.1088/2053-1583/aa5b0f
 105. Diana Car, Sonia Conesa-Boj, Hao Zhang, Roy L. M. Op het Veld, Michiel W. A. de Moor, Elham M. T. Fadaly, Önder Gül, Sebastian Kölling, Sebastien R. Plissard, Vigdis Toresen, Michael T. Wimmer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leo P. Kouwenhoven, Erik P. A. M. Bakkers. InSb Nanowires with Built-In GaxIn1–xSb Tunnel Barriers for Majorana Devices. Nano Letters. 17 [2] (2017) 721-727 10.1021/acs.nanolett.6b03835
 106. Colin M. Chow, Hongyi Yu, Aaron M. Jones, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Wang Yao, Xiaodong Xu. Unusual Exciton–Phonon Interactions at van der Waals Engineered Interfaces. Nano Letters. 17 [2] (2017) 1194-1199 10.1021/acs.nanolett.6b04944
 107. I. Lovchinsky, J. D. Sanchez-Yamagishi, E. K. Urbach, S. Choi, S. Fang, T. I. Andersen, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Bylinskii, E. Kaxiras, P. Kim, H. Park, M. D. Lukin. Magnetic resonance spectroscopy of an atomically thin material using a single-spin qubit. Science. 355 [6324] (2017) 503-507 10.1126/science.aal2538
 108. Chenhao Jin, Jonghwan Kim, Joonki Suh, Zhiwen Shi, Bin Chen, Xi Fan, Matthew Kam, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Alex Zettl, Junqiao Wu, Feng Wang. Interlayer electron–phonon coupling in WSe2/hBN heterostructures. Nature Physics. 13 [2] (2017) 127-131 10.1038/nphys3928
 109. Mark B. Lundeberg, Yuanda Gao, Achim Woessner, Cheng Tan, Pablo Alonso-González, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Rainer Hillenbrand, Frank H. L. Koppens. Thermoelectric detection and imaging of propagating graphene plasmons. Nature Materials. 16 [2] (2017) 204-207 10.1038/nmat4755
 110. Hoseok Heo, Ji Ho Sung, Ji-Hoon Ahn, Fereshte Ghahari, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Philip Kim, Moon-Ho Jo. Frank-van der Merwe Growth versus Volmer-Weber Growth in Successive Stacking of a Few-Layer Bi2 Te3 /Sb2 Te3 by van der Waals Heteroepitaxy: The Critical Roles of Finite Lattice-Mismatch with Seed Substrates. Advanced Electronic Materials. 3 [2] (2017) 1600375 10.1002/aelm.201600375
 111. Clevin Handschin, Péter Makk, Peter Rickhaus, Ming-Hao Liu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Klaus Richter, Christian Schönenberger. Fabry-Pérot Resonances in a Graphene/hBN Moiré Superlattice. Nano Letters. 17 [1] (2017) 328-333 10.1021/acs.nanolett.6b04137
 112. Suyong Jung, Nojoon Myoung, Jaesung Park, Tae Young Jeong, Hakseong Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dong Han Ha, Chanyong Hwang, Hee Chul Park. Direct Probing of the Electronic Structures of Single-Layer and Bilayer Graphene with a Hexagonal Boron Nitride Tunneling Barrier. Nano Letters. 17 [1] (2017) 206-213 10.1021/acs.nanolett.6b03821
 113. Valla Fatemi, Quinn D. Gibson, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Pablo Jarillo-Herrero. Magnetoresistance and quantum oscillations of an electrostatically tuned semimetal-to-metal transition in ultrathinWTe2. Physical Review B. 95 [4] (2017) 041410 10.1103/physrevb.95.041410
 114. Mengjian Zhu, Davit Ghazaryan, Seok-Kyun Son, Colin R Woods, Abhishek Misra, Lin He, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kostya S Novoselov, Yang Cao, Artem Mishchenko. Stacking transition in bilayer graphene caused by thermally activated rotation. 2D Materials. 4 [1] (2017) 011013 10.1088/2053-1583/aa5176
 115. T Q P Vuong, G Cassabois, P Valvin, V Jacques, A Van Der Lee, A Zobelli, K Watanabe, T Taniguchi, B Gil. Phonon symmetries in hexagonal boron nitride probed by incoherent light emission. 2D Materials. 4 [1] (2017) 011004 10.1088/2053-1583/4/1/011004
 116. Shibing Tian, Pengjie Wang, Xin Liu, Junbo Zhu, Hailong Fu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jian-Hao Chen, Xi Lin. Nonlinear transport of graphene in the quantum Hall regime. 2D Materials. 4 [1] (2017) 015003 10.1088/2053-1583/4/1/015003
2016
 1. Jonathan Wyrick, Fabian D. Natterer, Yue Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, William G. Cullen, Nikolai B. Zhitenev, Joseph A. Stroscio. Tomography of a Probe Potential Using Atomic Sensors on Graphene. ACS Nano. 10 [12] (2016) 10698-10705 10.1021/acsnano.6b05823
 2. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Comparison of device structures for the dielectric breakdown measurement of hexagonal boron nitride. Applied Physics Letters. 109 [25] (2016) 253111 10.1063/1.4972555
 3. U. Chandni, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. P. Eisenstein. Signatures of Phonon and Defect-Assisted Tunneling in Planar Metal–Hexagonal Boron Nitride–Graphene Junctions. Nano Letters. 16 [12] (2016) 7982-7987 10.1021/acs.nanolett.6b04369
 4. Junxi Duan, Xiaoming Wang, Xinyuan Lai, Guohong Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mona Zebarjadi, Eva Y. Andrei. High thermoelectricpower factor in graphene/hBN devices. Proceedings of the National Academy of Sciences. 113 [50] (2016) 14272-14276 10.1073/pnas.1615913113
 5. I. V. Borzenets, F. Amet, C. T. Ke, A. W. Draelos, M. T. Wei, A. Seredinski, K. Watanabe, T. Taniguchi, Y. Bomze, M. Yamamoto, S. Tarucha, G. Finkelstein. Ballistic Graphene Josephson Junctions from the Short to the Long Junction Regimes. Physical Review Letters. 117 [23] (2016) 237002 10.1103/physrevlett.117.237002
 6. Carmen Palacios-Berraquero, Matteo Barbone, Dhiren M. Kara, Xiaolong Chen, Ilya Goykhman, Duhee Yoon, Anna K. Ott, Jan Beitner, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrea C. Ferrari, Mete Atatüre. Atomically thin quantum light-emitting diodes. Nature Communications. 7 [1] (2016) 12978 10.1038/ncomms12978
 7. Youngwook Kim, Jaesung Park, Intek Song, Jong Mok Ok, Younjung Jo, Kenji Watanabe, Takashi Taniquchi, Hee Cheul Choi, Dong Su Lee, Suyong Jung, Jun Sung Kim. Broken-Symmetry Quantum Hall States in Twisted Bilayer Graphene. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 38068 10.1038/srep38068
 8. M. Mehdi Jadidi, Ryan J. Suess, Cheng Tan, Xinghan Cai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrei B. Sushkov, Martin Mittendorff, James Hone, H. Dennis Drew, Michael S. Fuhrer, Thomas E. Murphy. Tunable Ultrafast Thermal Relaxation in Graphene Measured by Continuous-Wave Photomixing. Physical Review Letters. 117 [25] (2016) 257401 10.1103/physrevlett.117.257401
 9. Zhenxing Wang, Luca Banszerus, Martin Otto, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer, Daniel Neumaier. Encapsulated graphene-based Hall sensors on foil with increased sensitivity. physica status solidi (b). 253 [12] (2016) 2316-2320 10.1002/pssb.201600224
 10. Jing Li, Ke Wang, Kenton J. McFaul, Zachary Zern, Yafei Ren, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhenhua Qiao, Jun Zhu. Gate-controlled topological conducting channels in bilayer graphene. Nature Nanotechnology. 11 [12] (2016) 1060-1065 10.1038/nnano.2016.158
 11. John R. Schaibley, Pasqual Rivera, Hongyi Yu, Kyle L. Seyler, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Wang Yao, Xiaodong Xu. Directional interlayer spin-valley transfer in two-dimensional heterostructures. Nature Communications. 7 [1] (2016) 13747 10.1038/ncomms13747
 12. Georgi Diankov, Chi-Te Liang, François Amet, Patrick Gallagher, Menyoung Lee, Andrew J. Bestwick, Kevin Tharratt, William Coniglio, Jan Jaroszynski, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David Goldhaber-Gordon. Robust fractional quantum Hall effect in the N=2 Landau level in bilayer graphene. Nature Communications. 7 [1] (2016) 13908 10.1038/ncomms13908
 13. Matthew Yankowitz, K. Watanabe, T. Taniguchi, Pablo San-Jose, Brian J. LeRoy. Pressure-induced commensurate stacking of graphene on boron nitride. Nature Communications. 7 [1] (2016) 13168 10.1038/ncomms13168
 14. Sebastian Wickenburg, Jiong Lu, Johannes Lischner, Hsin-Zon Tsai, Arash A. Omrani, Alexander Riss, Christoph Karrasch, Aaron Bradley, Han Sae Jung, Ramin Khajeh, Dillon Wong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, A.H. Castro Neto, Steven G. Louie, Michael F. Crommie. Tuning charge and correlation effects for a single molecule on a graphene device. Nature Communications. 7 [1] (2016) 13553 10.1038/ncomms13553
 15. Christoph Neumann, Luca Banszerus, Michael Schmitz, Sven Reichardt, Jens Sonntag, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Line shape of the Raman 2D peak of graphene in van der Waals heterostructures. physica status solidi (b). 253 [12] (2016) 2326-2330 10.1002/pssb.201600283
 16. M. Massicotte, P. Schmidt, F. Vialla, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. J. Tielrooij, F. H. L. Koppens. Photo-thermionic effect in vertical graphene heterostructures. Nature Communications. 7 [1] (2016)
 17. Minsoo Kim, Ji-Hae Choi, Sang-Hoon Lee, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Seung-Hoon Jhi, Hu-Jong Lee. Valley-symmetry-preserved transport in ballistic graphene with gate-defined carrier guiding. Nature Physics. 12 [11] (2016) 1022-1026 10.1038/nphys3804
 18. Yu Kobayashi, Shoji Yoshida, Ryuji Sakurada, Kengo Takashima, Takahiro Yamamoto, Tetsuki Saito, Satoru Konabe, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yutaka Maniwa, Osamu Takeuchi, Hidemi Shigekawa, Yasumitsu Miyata. Modulation of electrical potential and conductivity in an atomic-layer semiconductor heterojunction. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 31223 10.1038/srep31223
 19. Juwon Lee, Dillon Wong, Jairo Velasco Jr, Joaquin F. Rodriguez-Nieva, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang, Leonid S. Levitov, Michael F. Crommie. Imaging electrostatically confined Dirac fermions in graphene quantum dots. Nature Physics. 12 [11] (2016) 1032-1036 10.1038/nphys3805
 20. Javier D. Sanchez-Yamagishi, Jason Y. Luo, Andrea F. Young, Benjamin M. Hunt, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Raymond C. Ashoori, Pablo Jarillo-Herrero. Helical edge states and fractional quantum Hall effect in a graphene electron–hole bilayer. Nature Nanotechnology. 12 [2] (2016) 118-122 10.1038/nnano.2016.214
 21. Elisseos Verveniotis, Yuji Okawa, Marina V. Makarova, Yasuo Koide, Jiangwei Liu, Břetislav Šmíd, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Katsuyoshi Komatsu, Takeo Minari, Xuying Liu, Christian Joachim, Masakazu Aono. Self-assembling diacetylene molecules on atomically flat insulators. Physical Chemistry Chemical Physics. 18 [46] (2016) 31600-31605 10.1039/c6cp06749b
 22. Pablo Alonso-González, Alexey Y. Nikitin, Yuanda Gao, Achim Woessner, Mark B. Lundeberg, Alessandro Principi, Nicolò Forcellini, Wenjing Yan, Saül Vélez, Andreas. J. Huber, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Félix Casanova, Luis E. Hueso, Marco Polini, James Hone, Frank H. L. Koppens, Rainer Hillenbrand. Acoustic terahertz graphene plasmons revealed by photocurrent nanoscopy. Nature Nanotechnology. 12 [1] (2016) 31-35 10.1038/nnano.2016.185
 23. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Anisotropic Dielectric Breakdown Strength of Single Crystal Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Materials & Interfaces. 8 [41] (2016) 27877-27884 10.1021/acsami.6b06425
 24. Fabian Cadiz, Cedric Robert, Gang Wang, Wilson Kong, Xi Fan, Mark Blei, Delphine Lagarde, Maxime Gay, Marco Manca, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Thierry Amand, Xavier Marie, Pierre Renucci, Sefaattin Tongay, Bernhard Urbaszek. Ultra-low power threshold for laser induced changes in optical properties of 2D molybdenum dichalcogenides. 2D Materials. 3 [4] (2016) 045008 10.1088/2053-1583/3/4/045008
 25. J. Li, L. Z. Tan, K. Zou, A. A. Stabile, D. J. Seiwell, K. Watanabe, T. Taniguchi, Steven G. Louie, J. Zhu. Effective mass in bilayer graphene at low carrier densities: The role of potential disorder and electron-electron interaction. Physical Review B. 94 [16] (2016) 161406 10.1103/physrevb.94.161406
 26. Sei Morikawa, Satroru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Comparison of magnetoresistances of triangular and rectangular ballistic graphene npn junctions. Japanese Journal of Applied Physics. 55 [10] (2016) 100305 10.7567/jjap.55.100305
 27. Yong-Tao Cui, Bo Wen, Eric Y. Ma, Georgi Diankov, Zheng Han, Francois Amet, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, David Goldhaber-Gordon, Cory R. Dean, Zhi-Xun Shen. Unconventional Correlation between Quantum Hall Transport Quantization and Bulk State Filling in Gated Graphene Devices. Physical Review Letters. 117 [18] (2016) 186601 10.1103/physrevlett.117.186601
 28. M. Lee, J. R. Wallbank, P. Gallagher, K. Watanabe, T. Taniguchi, V. I. Falko, D. Goldhaber-Gordon. Ballistic miniband conduction in a graphene superlattice. Science. 353 [6307] (2016) 1526-1529 10.1126/science.aaf1095
 29. S. Chen, Z. Han, M. M. Elahi, K. M. M. Habib, L. Wang, B. Wen, Y. Gao, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, A. W. Ghosh, C. R. Dean. Electron optics with p-n junctions in ballistic graphene. Science. 353 [6307] (2016) 1522-1525 10.1126/science.aaf5481
 30. Marina V Makarova, Yuji Okawa, Elisseos Verveniotis, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christian Joachim, Masakazu Aono. Self-assembled diacetylene molecular wire polymerization on an insulating hexagonal boron nitride (0001) surface. Nanotechnology. 27 [39] (2016) 395303 10.1088/0957-4484/27/39/395303
 31. Takato Hotta, Takuto Tokuda, Sihan Zhao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. Molecular beam epitaxy growth of monolayer niobium diselenide flakes. Applied Physics Letters. 109 [13] (2016) 133101 10.1063/1.4963178
 32. Joon Young Park, Gil-Ho Lee, Janghyun Jo, Austin K Cheng, Hosang Yoon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Miyoung Kim, Philip Kim, Gyu-Chul Yi. Molecular beam epitaxial growth and electronic transport properties of high quality topological insulator Bi2Se3thin films on hexagonal boron nitride. 2D Materials. 3 [3] (2016) 035029 10.1088/2053-1583/3/3/035029
 33. Likai Li, Jonghwan Kim, Chenhao Jin, Guo Jun Ye, Diana Y. Qiu, Felipe H. da Jornada, Zhiwen Shi, Long Chen, Zuocheng Zhang, Fangyuan Yang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Wencai Ren, Steven G. Louie, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang, Feng Wang. Direct observation of the layer-dependent electronic structure in phosphorene. Nature Nanotechnology. 12 [1] (2016) 21-25 10.1038/nnano.2016.171
 34. Christopher Elbadawi, Trong Toan Tran, Miroslav Kolíbal, Tomáš Šikola, John Scott, Qiran Cai, Lu Hua Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Milos Toth, Igor Aharonovich, Charlene Lobo. Electron beam directed etching of hexagonal boron nitride. Nanoscale. 8 [36] (2016) 16182-16186 10.1039/c6nr04959a
 35. Y. Cao, J. Y. Luo, V. Fatemi, S. Fang, J. D. Sanchez-Yamagishi, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. Kaxiras, P. Jarillo-Herrero. Superlattice-Induced Insulating States and Valley-Protected Orbits in Twisted Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 117 [11] (2016) 116804 10.1103/physrevlett.117.116804
 36. Youngwook Kim, Patrick Herlinger, Pilkyung Moon, Mikito Koshino, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jurgen H. Smet. Charge Inversion and Topological Phase Transition at a Twist Angle Induced van Hove Singularity of Bilayer Graphene. Nano Letters. 16 [8] (2016) 5053-5059 10.1021/acs.nanolett.6b01906
 37. Sangwoo Kang, Nitin Prasad, Hema C. P. Movva, Amritesh Rai, Kyounghwan Kim, Xuehao Mou, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Leonard F. Register, Emanuel Tutuc, Sanjay K. Banerjee. Effects of Electrode Layer Band Structure on the Performance of Multilayer Graphene–hBN–Graphene Interlayer Tunnel Field Effect Transistors. Nano Letters. 16 [8] (2016) 4975-4981 10.1021/acs.nanolett.6b01646
 38. Yanmeng Shi, Nathaniel Gillgren, Timothy Espiritu, Son Tran, Jiawei Yang, Kenji Watanabe, Takahashi Taniguchi, Chun Ning Lau. Weak localization and electron–electron interactions in few layer black phosphorus devices. 2D Materials. 3 [3] (2016) 034003 10.1088/2053-1583/3/3/034003
 39. E. C. T. O’Farrell, J. Y. Tan, Y. Yeo, G. K. W. Koon, B. Özyilmaz, K. Watanabe, T. Taniguchi. Rashba Interaction and Local Magnetic Moments in a Graphene-BN Heterostructure Intercalated with Au. Physical Review Letters. 117 [7] (2016) 076603 10.1103/physrevlett.117.076603
 40. Guole Wang, Shuang Wu, Tingting Zhang, Peng Chen, Xiaobo Lu, Shuopei Wang, Duoming Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dongxia Shi, Rong Yang, Guangyu Zhang. Patterning monolayer graphene with zigzag edges on hexagonal boron nitride by anisotropic etching. Applied Physics Letters. 109 [5] (2016) 053101 10.1063/1.4959963
 41. Petr Stepanov, Yafis Barlas, Tim Espiritu, Shi Che, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitry Smirnov, Chun Ning Lau. Tunable Symmetries of Integer and Fractional Quantum Hall Phases in Heterostructures with Multiple Dirac Bands. Physical Review Letters. 117 [7] (2016) 076807 10.1103/physrevlett.117.076807
 42. Leonardo C. Campos, Thiti Taychatanapat, Maksym Serbyn, Kawin Surakitbovorn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dmitry A. Abanin, Pablo Jarillo-Herrero. Landau Level Splittings, Phase Transitions, and Nonuniform Charge Distribution in Trilayer Graphene. Physical Review Letters. 117 [6] (2016) 066601 10.1103/physrevlett.117.066601
 43. A. R. Cadore, E. Mania, E. A. de Morais, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. G. Lacerda, L. C. Campos. Metal-graphene heterojunction modulation via H2 interaction. Applied Physics Letters. 109 [3] (2016) 033109 10.1063/1.4959560
 44. Qiran Cai, Srikanth Mateti, Wenrong Yang, Rob Jones, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shaoming Huang, Ying Chen, Lu Hua Li. Boron Nitride Nanosheets Improve Sensitivity and Reusability of Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Angewandte Chemie International Edition. 55 [29] (2016) 8405-8409 10.1002/anie.201600517
 45. Bin Cheng, Yong Wu, Peng Wang, Cheng Pan, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. Bockrath. Gate-Tunable Landau Level Filling and Spectroscopy in Coupled Massive and Massless Electron Systems. Physical Review Letters. 117 [2] (2016) 026601 10.1103/physrevlett.117.026601
 46. Likai Li, Fangyuan Yang, Guo Jun Ye, Zuocheng Zhang, Zengwei Zhu, Wenkai Lou, Xiaoying Zhou, Liang Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kai Chang, Yayu Wang, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang. Quantum Hall effect in black phosphorus two-dimensional electron system. Nature Nanotechnology. 11 [7] (2016) 593-597 10.1038/nnano.2016.42
 47. J. I. A. Li, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, A. Levchenko, C. R. Dean. Negative Coulomb Drag in Double Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 117 [4] (2016) 046802 10.1103/physrevlett.117.046802
 48. C. R. da Cunha, M. Mineharu, M. Matsunaga, N. Matsumoto, C. Chuang, Y. Ochiai, G.-H. Kim, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. K. Ferry, N. Aoki. Kaempferol stimulates gene expression of low-density lipoprotein receptor through activation of Sp1 in cultured hepatocytes. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 24940 10.1038/srep33118
 49. Kayoung Lee, Jiamin Xue, David C. Dillen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Emanuel Tutuc. Giant Frictional Drag in Double Bilayer Graphene Heterostructures. Physical Review Letters. 117 [4] (2016) 046803 10.1103/physrevlett.117.046803
 50. Qiran Cai, Srikanth Mateti, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shaoming Huang, Ying Chen, Lu Hua Li. Boron Nitride Nanosheet-Veiled Gold Nanoparticles for Surface-Enhanced Raman Scattering. ACS Applied Materials & Interfaces. 8 [24] (2016) 15630-15636 10.1021/acsami.6b04320
 51. Chih-Pin Lu, Martin Rodriguez-Vega, Guohong Li, Adina Luican-Mayer, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Enrico Rossi, Eva Y. Andrei. Local, global, and nonlinear screening in twisted double-layer graphene. Proceedings of the National Academy of Sciences. 113 [24] (2016) 6623-6628 10.1073/pnas.1606278113
 52. Alexander J. Giles, Siyuan Dai, Orest J. Glembocki, Andrey V. Kretinin, Zhiyuan Sun, Chase T. Ellis, Joseph G. Tischler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Michael M. Fogler, Kostya S. Novoselov, Dimitri. N. Basov, Joshua D. Caldwell. Imaging of Anomalous Internal Reflections of Hyperbolic Phonon-Polaritons in Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 16 [6] (2016) 3858-3865 10.1021/acs.nanolett.6b01341
 53. Marc Drögeler, Christopher Franzen, Frank Volmer, Tobias Pohlmann, Luca Banszerus, Maik Wolter, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. Spin Lifetimes Exceeding 12 ns in Graphene Nonlocal Spin Valve Devices. Nano Letters. 16 [6] (2016) 3533-3539 10.1021/acs.nanolett.6b00497
 54. Genevieve Clark, John R. Schaibley, Jason Ross, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Joshua R. Hendrickson, Shin Mou, Wang Yao, Xiaodong Xu. Single Defect Light-Emitting Diode in a van der Waals Heterostructure. Nano Letters. 16 [6] (2016) 3944-3948 10.1021/acs.nanolett.6b01580
 55. Jakob Kammhuber, Maja C. Cassidy, Hao Zhang, Önder Gül, Fei Pei, Michiel W. A. de Moor, Bas Nijholt, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Diana Car, Sébastien R. Plissard, Erik P. A. M. Bakkers, Leo P. Kouwenhoven. Conductance Quantization at Zero Magnetic Field in InSb Nanowires. Nano Letters. 16 [6] (2016) 3482-3486 10.1021/acs.nanolett.6b00051
 56. A. R. Cadore, E. Mania, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. G. Lacerda, L. C. Campos. Thermally activated hysteresis in high quality graphene/h-BN devices. Applied Physics Letters. 108 [23] (2016) 233101 10.1063/1.4953162
 57. Ahmet Avsar, Ivan Jesus Vera-Marun, Jun You Tan, Gavin Kok Wai Koon, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Shaffique Adam, Barbaros Özyilmaz. Electronic spin transport in dual-gated bilayer graphene. NPG Asia Materials. 8 [6] (2016) e274-e274 10.1038/am.2016.65
 58. Jinhai Mao, Yuhang Jiang, Dean Moldovan, Guohong Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Massoud Ramezani Masir, Francois M. Peeters, Eva Y. Andrei. Realization of a tunable artificial atom at a supercritically charged vacancy in graphene. Nature Physics. 12 [6] (2016) 545-549 10.1038/nphys3665
 59. Feipeng Zheng, Chaoyi Cai, Shaofeng Ge, Xuefeng Zhang, Xin Liu, Hong Lu, Yudao Zhang, Jun Qiu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Shuang Jia, Jingshan Qi, Jian-Hao Chen, Dong Sun, Ji Feng. On the Quantum Spin Hall Gap of Monolayer 1T′-WTe2. Advanced Materials. 28 [24] (2016) 4845-4851 10.1002/adma.201600100
 60. Junji Nozaki, Yu Kobayashi, Yasumitsu Miyata, Yutaka Maniwa, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhiro Yanagi. Surface fluorination of rutile-TiO2thin films deposited by reactive sputtering for accelerating response of optically driven capillary effect. Japanese Journal of Applied Physics. 55 [6S1] (2016) 06GP03 10.7567/jjap.55.06gb01
 61. F. Amet, C. T. Ke, I. V. Borzenets, J. Wang, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. S. Deacon, M. Yamamoto, Y. Bomze, S. Tarucha, G. Finkelstein. Supercurrent in the quantum Hall regime. Science. 352 [6288] (2016) 966-969 10.1126/science.aad6203
 62. B. Terrés, L. A. Chizhova, F. Libisch, J. Peiro, D. Jörger, S. Engels, A. Girschik, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. V. Rotkin, J. Burgdörfer, C. Stampfer. Size quantization of Dirac fermions in graphene constrictions. Nature Communications. 7 (2016) 11528 10.1038/ncomms11528
 63. Sihan Zhao, Takato Hotta, Takashi Koretsune, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Katsuaki Sugawara, Takashi Takahashi, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. Two-dimensional metallic NbS2: growth, optical identification and transport properties. 2D Materials. 3 [2] (2016) 025027 10.1088/2053-1583/3/2/025027
 64. Sanfeng Wu, Lei Wang, You Lai, Wen-Yu Shan, Grant Aivazian, Xian Zhang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Di Xiao, Cory Dean, James Hone, Zhiqiang Li, Xiaodong Xu. Multiple hot-carrier collection in photo-excited graphene Moiré superlattices. Science Advances. 2 [5] (2016) e1600002 10.1126/sciadv.1600002
 65. Christoph Neumann, Leo Rizzi, Sven Reichardt, Bernat Terrés, Timofiy Khodkov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Spatial Control of Laser-Induced Doping Profiles in Graphene on Hexagonal Boron Nitride. ACS Applied Materials & Interfaces. 8 [14] (2016) 9377-9383 10.1021/acsami.6b01727
 66. Wei Yang, Xiaobo Lu, Guorui Chen, Shuang Wu, Guibai Xie, Meng Cheng, Duoming Wang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christophe Voisin, Bernard Plaçais, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang. Hofstadter Butterfly and Many-Body Effects in Epitaxial Graphene Superlattice. Nano Letters. 16 [4] (2016) 2387-2392 10.1021/acs.nanolett.5b05161
 67. Steven P. Koenig, Rostislav A. Doganov, Leandro Seixas, Alexandra Carvalho, Jun You Tan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nikolai Yakovlev, Antonio H. Castro Neto, Barbaros Özyilmaz. Electron Doping of Ultrathin Black Phosphorus with Cu Adatoms. Nano Letters. 16 [4] (2016) 2145-2151 10.1021/acs.nanolett.5b03278
 68. Alex Summerfield, Andrew Davies, Tin S. Cheng, Vladimir V. Korolkov, YongJin Cho, Christopher J. Mellor, C. Thomas Foxon, Andrei N. Khlobystov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Laurence Eaves, Sergei V. Novikov, Peter H. Beton. Strain-Engineered Graphene Grown on Hexagonal Boron Nitride by Molecular Beam Epitaxy. Scientific Reports. 6 [1] (2016) 22440 10.1038/srep22440
 69. D. K. Efetov, L. Wang, C. Handschin, K. B. Efetov, J. Shuang, R. Cava, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. Hone, C. R. Dean, P. Kim. Specular interband Andreev reflections at van der Waals interfaces between graphene and NbSe 2 . Nature Physics. 12 [4] (2016) 328-332 10.1038/nphys3583
 70. M. Ben Shalom, M. J. Zhu, V. I. Fal’ko, A. Mishchenko, A. V. Kretinin, K. S. Novoselov, C. R. Woods, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. K. Geim, J. R. Prance. Quantum oscillations of the critical current and high-field superconducting proximity in ballistic graphene. Nature Physics. 12 [4] (2016) 318-322 10.1038/nphys3592
 71. Aaron M. Jones, Hongyi Yu, John R. Schaibley, Jiaqiang Yan, David G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hanan Dery, Wang Yao, Xiaodong Xu. Excitonic luminescence upconversion in a two-dimensional semiconductor. Nature Physics. 12 [4] (2016) 323-327 10.1038/nphys3604
 72. Xiaobo Lu, Wei Yang, Shuopei Wang, Shuang Wu, Peng Chen, Jing Zhang, Jing Zhao, Jianling Meng, Guibai Xie, Duoming Wang, Guole Wang, Ting Ting Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang. Graphene nanoribbons epitaxy on boron nitride. Applied Physics Letters. 108 [11] (2016) 113103 10.1063/1.4943940
 73. C. R. Woods, F. Withers, M. J. Zhu, Y. Cao, G. Yu, A. Kozikov, M. Ben Shalom, S. V. Morozov, M. M. van Wijk, A. Fasolino, M. I. Katsnelson, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. K. Geim, A. Mishchenko, K. S. Novoselov. Macroscopic self-reorientation of interacting two-dimensional crystals. Nature Communications. 7 (2016) 10800 10.1038/ncomms10800
 74. Kyounghwan Kim, Matthew Yankowitz, Babak Fallahazad, Sangwoo Kang, Hema C. P. Movva, Shengqiang Huang, Stefano Larentis, Chris M. Corbet, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sanjay K. Banerjee, Brian J. LeRoy, Emanuel Tutuc. van der Waals Heterostructures with High Accuracy Rotational Alignment. Nano Letters. 16 [3] (2016) 1989-1995 10.1021/acs.nanolett.5b05263
 75. Jairo Velasco, Long Ju, Dillon Wong, Salman Kahn, Juwon Lee, Hsin-Zon Tsai, Chad Germany, Sebastian Wickenburg, Jiong Lu, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang, Michael F. Crommie. Nanoscale Control of Rewriteable Doping Patterns in Pristine Graphene/Boron Nitride Heterostructures. Nano Letters. 16 [3] (2016) 1620-1625 10.1021/acs.nanolett.5b04441
 76. Sagar Bhandari, Gil-Ho Lee, Anna Klales, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eric Heller, Philip Kim, Robert M. Westervelt. Imaging Cyclotron Orbits of Electrons in Graphene. Nano Letters. 16 [3] (2016) 1690-1694 10.1021/acs.nanolett.5b04609
 77. J. Crossno, J. K. Shi, K. Wang, X. Liu, A. Harzheim, A. Lucas, S. Sachdev, P. Kim, T. Taniguchi, K. Watanabe, T. A. Ohki, K. C. Fong. Observation of the Dirac fluid and the breakdown of the Wiedemann-Franz law in graphene. Science. 351 [6277] (2016) 1058-1061 10.1126/science.aad0343
 78. Tin S. Cheng, Andrew Davies, Alex Summerfield, YongJin Cho, Izabela Cebula, Richard J. A. Hill, Christopher J. Mellor, Andrei N. Khlobystov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Peter H. Beton, C. Thomas Foxon, Laurence Eaves, Sergei V. Novikov. High temperature MBE of graphene on sapphire and hexagonal boron nitride flakes on sapphire. Journal of Vacuum Science & Technology B, Nanotechnology and Microelectronics: Materials, Processing, Measurement, and Phenomena. 34 [2] (2016) 02L101 10.1116/1.4938157
 79. Erfu Liu, Mingsheng Long, Junwen Zeng, Wei Luo, Yaojia Wang, Yiming Pan, Wei Zhou, Baigeng Wang, Weida Hu, Zhenhua Ni, Yumeng You, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, Yi Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hongtao Yuan, Harold Y. Hwang, Yi Cui, Feng Miao, Dingyu Xing. High Responsivity Phototransistors Based on Few-Layer ReS2for Weak Signal Detection. Advanced Functional Materials. 26 [12] (2016) 1938-1944 10.1002/adfm.201504408
 80. Duoming Wang, Guorui Chen, Chaokai Li, Meng Cheng, Wei Yang, Shuang Wu, Guibai Xie, Jing Zhang, Jing Zhao, Xiaobo Lu, Peng Chen, Guole Wang, Jianling Meng, Jian Tang, Rong Yang, Congli He, Donghua Liu, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji Feng, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang. Thermally Induced Graphene Rotation on Hexagonal Boron Nitride. Physical Review Letters. 116 [12] (2016) 126101 10.1103/physrevlett.116.126101
 81. Fereshte Ghahari, Hong-Yi Xie, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Matthew S. Foster, Philip Kim. Enhanced Thermoelectric Power in Graphene: Violation of the Mott Relation by Inelastic Scattering. Physical Review Letters. 116 [13] (2016) 136802 10.1103/physrevlett.116.136802
 82. Toan Trong Tran, Cameron Zachreson, Amanuel Michael Berhane, Kerem Bray, Russell Guy Sandstrom, Lu Hua Li, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Igor Aharonovich, Milos Toth. Quantum Emission from Defects in Single-Crystalline Hexagonal Boron Nitride. Physical Review Applied. 5 [3] (2016) 034005 10.1103/physrevapplied.5.034005
 83. Achim Woessner, Pablo Alonso-González, Mark B. Lundeberg, Yuanda Gao, Jose E. Barrios-Vargas, Gabriele Navickaite, Qiong Ma, Davide Janner, Kenji Watanabe, Aron W. Cummings, Takashi Taniguchi, Valerio Pruneri, Stephan Roche, Pablo Jarillo-Herrero, James Hone, Rainer Hillenbrand, Frank H. L. Koppens. Near-field photocurrent nanoscopy on bare and encapsulated graphene. Nature Communications. 7 (2016) 10783 10.1038/ncomms10783
 84. Patrick Gallagher, Menyoung Lee, Francois Amet, Petro Maksymovych, Jun Wang, Shuopei Wang, Xiaobo Lu, Guangyu Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David Goldhaber-Gordon. Switchable friction enabled by nanoscale self-assembly on graphene. Nature Communications. 7 (2016) 10745 10.1038/ncomms10745
 85. Dung Hoang Tien, Jun-Young Park, Ki Buem Kim, Naesung Lee, Taekjib Choi, Philip Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Yongho Seo. Study of Graphene-based 2D-Heterostructure Device Fabricated by All-Dry Transfer Process. ACS Applied Materials & Interfaces. 8 [5] (2016) 3072-3078 10.1021/acsami.5b10370
 86. Luca Banszerus, Michael Schmitz, Stephan Engels, Matthias Goldsche, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Ballistic Transport Exceeding 28 μm in CVD Grown Graphene. Nano Letters. 16 [2] (2016) 1387-1391 10.1021/acs.nanolett.5b04840
 87. Babak Fallahazad, Hema C. P. Movva, Kyounghwan Kim, Stefano Larentis, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sanjay K. Banerjee, Emanuel Tutuc. Shubnikov–de Haas Oscillations of High-Mobility Holes in Monolayer and BilayerWSe2: Landau Level Degeneracy, Effective Mass, and Negative Compressibility. Physical Review Letters. 116 [8] (2016) 086601 10.1103/physrevlett.116.086601
 88. M. T. Allen, O. Shtanko, I. C. Fulga, A. R. Akhmerov, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Jarillo-Herrero, L. S. Levitov, A. Yacoby. Spatially resolved edge currents and guided-wave electronic states in graphene. Nature Physics. 12 [2] (2016) 128-133 10.1038/nphys3534
 89. Qiong Ma, Trond I. Andersen, Nityan L. Nair, Nathaniel M. Gabor, Mathieu Massicotte, Chun Hung Lui, Andrea F. Young, Wenjing Fang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Nuh Gedik, Frank H. L. Koppens, Pablo Jarillo-Herrero. Tuning ultrafast electron thermalization pathways in a van der Waals heterostructure. Nature Physics. 12 [5] (2016) 455-459 10.1038/nphys3620
 90. Anastasia Varlet, Ming-Hao Liu, Dominik Bischoff, Pauline Simonet, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Klaus Richter, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Band gap and broken chirality in single-layer and bilayer graphene. physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters. 10 [1] (2016) 46-57 10.1002/pssr.201510180
 91. M. Massicotte, P. Schmidt, F. Vialla, K. G. Schädler, A. Reserbat-Plantey, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. J. Tielrooij, F. H. L. Koppens. Picosecond photoresponse in van der Waals heterostructures. Nature Nanotechnology. 11 [1] (2016) 42-46 10.1038/nnano.2015.227
2015
 1. Hsin-Zon Tsai, Arash A. Omrani, Sinisa Coh, Hyungju Oh, Sebastian Wickenburg, Young-Woo Son, Dillon Wong, Alexander Riss, Han Sae Jung, Giang D. Nguyen, Griffin F. Rodgers, Andrew S. Aikawa, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Steven G. Louie, Jiong Lu, Marvin L. Cohen, Michael F. Crommie. Molecular Self-Assembly in a Poorly Screened Environment: F4TCNQ on Graphene/BN. ACS Nano. 9 [12] (2015) 12168-12173 10.1021/acsnano.5b05322
 2. Tomoki Machida, Sei Morikawa, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Miho Arai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Edge-Channel Transport of Dirac Fermions in Graphene Quantum Hall Junctions. Journal of the Physical Society of Japan. 84 [12] (2015) 121007 10.7566/jpsj.84.121007
 3. Sei Morikawa, Ziwei Dou, Shu-Wei Wang, Charles G. Smith, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Satoru Masubuchi, Tomoki Machida, Malcolm R. Connolly. Imaging ballistic carrier trajectories in graphene using scanning gate microscopy. Applied Physics Letters. 107 [24] (2015) 243102 10.1063/1.4937473
 4. Andreas Sandner, Tobias Preis, Christian Schell, Paula Giudici, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dieter Weiss, Jonathan Eroms. Ballistic Transport in Graphene Antidot Lattices. Nano Letters. 15 [12] (2015) 8402-8406 10.1021/acs.nanolett.5b04414
 5. F. Withers, O. Del Pozo-Zamudio, S. Schwarz, S. Dufferwiel, P. M. Walker, T. Godde, A. P. Rooney, A. Gholinia, C. R. Woods, P. Blake, S. J. Haigh, K. Watanabe, T. Taniguchi, I. L. Aleiner, A. K. Geim, V. I. Fal’ko, A. I. Tartakovskii, K. S. Novoselov. WSe2 Light-Emitting Tunneling Transistors with Enhanced Brightness at Room Temperature. Nano Letters. 15 [12] (2015) 8223-8228 10.1021/acs.nanolett.5b03740
 6. Christoph Neumann, Donatus Halpaap, Sven Reichardt, Luca Banszerus, Michael Schmitz, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Probing electronic lifetimes and phonon anharmonicities in high-quality chemical vapor deposited graphene by magneto-Raman spectroscopy. Applied Physics Letters. 107 [23] (2015) 233105 10.1063/1.4936995
 7. L. Wang, Y. Gao, B. Wen, Z. Han, T. Taniguchi, K. Watanabe, M. Koshino, J. Hone, C. R. Dean. Evidence for a fractional fractal quantum Hall effect in graphene superlattices. Science. 350 [6265] (2015) 1231-1234 10.1126/science.aad2102
 8. Suyong Jung, Minkyu Park, Jaesung Park, Tae-Young Jeong, Ho-Jong Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Dong Han Ha, Chanyong Hwang, Yong-Sung Kim. Vibrational Properties of h-BN and h-BN-Graphene Heterostructures Probed by Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy. Scientific Reports. 5 [1] (2015) 16642 10.1038/srep16642
 9. Anastasia Varlet, Marcin Mucha-Kruczyński, Dominik Bischoff, Pauline Simonet, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Vladimir Fal’ko, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Tunable Fermi surface topology and Lifshitz transition in bilayer graphene. Synthetic Metals. 210 (2015) 19-31 10.1016/j.synthmet.2015.07.006
 10. M. Parzefall, P. Bharadwaj, A. Jain, T. Taniguchi, K. Watanabe, L. Novotny. Heterogeneous sub-continuum ionic transport in statistically isolated graphene nanopores. Nature Nanotechnology. 10 [12] (2015) 1053-1057 10.1038/nnano.2015.203
 11. Y. Shimazaki, M. Yamamoto, I. V. Borzenets, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Tarucha. Generation and detection of pure valley current by electrically induced Berry curvature in bilayer graphene. Nature Physics. 11 [12] (2015) 1032-1036 10.1038/nphys3551
 12. C. Neumann, S. Reichardt, P. Venezuela, M. Drögeler, L. Banszerus, M. Schmitz, K. Watanabe, T. Taniguchi, F. Mauri, B. Beschoten, S. V. Rotkin, C. Stampfer. Raman spectroscopy as probe of nanometre-scale strain variations in graphene. Nature Communications. 6 [1] (2015) 8429 10.1038/ncomms9429
 13. H. Steinberg, L. A. Orona, V. Fatemi, J. D. Sanchez-Yamagishi, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Jarillo-Herrero. Tunneling in graphene–topological insulator hybrid devices. Physical Review B. 92 [24] (2015) 241409 10.1103/physrevb.92.241409
 14. Rostislav A. Doganov, Eoin C. T. O’Farrell, Steven P. Koenig, Yuting Yeo, Angelo Ziletti, Alexandra Carvalho, David K. Campbell, David F. Coker, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Antonio H. Castro Neto, Barbaros Özyilmaz. Transport properties of pristine few-layer black phosphorus by van der Waals passivation in an inert atmosphere. Nature Communications. 6 [1] (2015) 6647 10.1038/ncomms7647
 15. F. Amet, A. J. Bestwick, J. R. Williams, L. Balicas, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Goldhaber-Gordon. Composite fermions and broken symmetries in graphene. Nature Communications. 6 [1] (2015) 5838 10.1038/ncomms6838
 16. S. Dai, Q. Ma, T. Andersen, A. S. Mcleod, Z. Fei, M. K. Liu, M. Wagner, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Thiemens, F. Keilmann, P. Jarillo-Herrero, M. M. Fogler, D. N. Basov. Subdiffractional focusing and guiding of polaritonic rays in a natural hyperbolic material. Nature Communications. 6 [1] (2015) 6963 10.1038/ncomms7963
 17. Patrick Gallagher, Menyoung Lee, Trevor A. Petach, Sam W. Stanwyck, James R. Williams, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David Goldhaber-Gordon. A high-mobility electronic system at an electrolyte-gated oxide surface. Nature Communications. 6 [1] (2015) 6437 10.1038/ncomms7437
 18. Peining Li, Martin Lewin, Andrey V. Kretinin, Joshua D. Caldwell, Kostya S. Novoselov, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Fabian Gaussmann, Thomas Taubner. Hyperbolic phonon-polaritons in boron nitride for near-field optical imaging and focusing. Nature Communications. 6 [1] (2015) 7507 10.1038/ncomms8507
 19. Mengqiao Sui, Guorui Chen, Liguo Ma, Wen-Yu Shan, Dai Tian, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiaofeng Jin, Wang Yao, Di Xiao, Yuanbo Zhang. Gate-tunable topological valley transport in bilayer graphene. Nature Physics. 11 [12] (2015) 1027-1031 10.1038/nphys3485
 20. T Uwanno, Y Hattori, T Taniguchi, K Watanabe, K Nagashio. Fully dry PMMA transfer of graphene onh-BN using a heating/cooling system. 2D Materials. 2 [4] (2015) 041002 10.1088/2053-1583/2/4/041002
 21. U. Chandni, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. P. Eisenstein. Evidence for Defect-Mediated Tunneling in Hexagonal Boron Nitride-Based Junctions. Nano Letters. 15 [11] (2015) 7329-7333 10.1021/acs.nanolett.5b02625
 22. Youngwook Kim, Dong Su Lee, Suyong Jung, Viera Skákalová, T. Taniguchi, K. Watanabe, Jun Sung Kim, Jurgen H. Smet. Fractional Quantum Hall States in Bilayer Graphene Probed by Transconductance Fluctuations. Nano Letters. 15 [11] (2015) 7445-7451 10.1021/acs.nanolett.5b02876
 23. Clevin Handschin, Bálint Fülöp, Péter Makk, Sofya Blanter, Markus Weiss, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Szabolcs Csonka, Christian Schönenberger. Point contacts in encapsulated graphene. Applied Physics Letters. 107 [18] (2015) 183108 10.1063/1.4935032
 24. Tokuyuki Teraji, Takashi Yamamoto, Kenji Watanabe, Yasuo Koide, Junichi Isoya, Shinobu Onoda, Takeshi Ohshima, Lachlan J. Rogers, Fedor Jelezko, Philipp Neumann, Jörg Wrachtrup, Satoshi Koizumi. Homoepitaxial diamond film growth: High purity, high crystalline quality, isotopic enrichment, and single color center formation. physica status solidi (a). 212 [11] (2015) 2365-2384 10.1002/pssa.201532449
 25. Marc Drögeler, Frank Volmer, Maik Wolter, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Daniel Neumaier, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. Nanosecond spin lifetimes in bottom-up fabricated bilayer graphene spin-valves with atomic layer deposited Al2O3 spin injection and detection barriers. physica status solidi (b). 252 [11] (2015) 2395-2400 10.1002/pssb.201552418
 26. Ryuta Yagi, Ryoji Sakakibara, Ryoya Ebisuoka, Jumpei Onishi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yasuhiro Iye. Ballistic transport in graphene antidot lattices. Physical Review B. 92 [19] (2015) 195406 10.1103/physrevb.92.195406
 27. Dillon Wong, Jairo Velasco, Long Ju, Juwon Lee, Salman Kahn, Hsin-Zon Tsai, Chad Germany, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alex Zettl, Feng Wang, Michael F. Crommie. Characterization and manipulation of individual defects in insulating hexagonal boron nitride using scanning tunnelling microscopy. Nature Nanotechnology. 10 [11] (2015) 949-953 10.1038/nnano.2015.188
 28. Hema C. P. Movva, Amritesh Rai, Sangwoo Kang, Kyounghwan Kim, Babak Fallahazad, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Emanuel Tutuc, Sanjay K. Banerjee. High-Mobility Holes in Dual-Gated WSe2 Field-Effect Transistors. ACS Nano. 9 [10] (2015) 10402-10410 10.1021/acsnano.5b04611
 29. Vladimir V. Korolkov, Simon A. Svatek, Alex Summerfield, James Kerfoot, Lixu Yang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Neil R. Champness, Nicholas A. Besley, Peter H. Beton. van der Waals-Induced Chromatic Shifts in Hydrogen-Bonded Two-Dimensional Porphyrin Arrays on Boron Nitride. ACS Nano. 9 [10] (2015) 10347-10355 10.1021/acsnano.5b04443
 30. Peng Wang, Bin Cheng, Oleg Martynov, Tengfei Miao, Lei Jing, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Vivek Aji, Chun Ning Lau, Marc Bockrath. Topological Winding Number Change and Broken Inversion Symmetry in a Hofstadter’s Butterfly. Nano Letters. 15 [10] (2015) 6395-6399 10.1021/acs.nanolett.5b01568
 31. Jhao-Wun Huang, Cheng Pan, Son Tran, Bin Cheng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Chun Ning Lau, Marc Bockrath. Superior Current Carrying Capacity of Boron Nitride Encapsulated Carbon Nanotubes with Zero-Dimensional Contacts. Nano Letters. 15 [10] (2015) 6836-6840 10.1021/acs.nanolett.5b02716
 32. Aiming Yan, Jairo Velasco, Salman Kahn, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Feng Wang, Michael F. Crommie, Alex Zettl. Direct Growth of Single- and Few-Layer MoS2 on h-BN with Preferred Relative Rotation Angles. Nano Letters. 15 [10] (2015) 6324-6331 10.1021/acs.nanolett.5b01311
 33. Dillon Wong, Yang Wang, Jeil Jung, Sergio Pezzini, Ashley M. DaSilva, Hsin-Zon Tsai, Han Sae Jung, Ramin Khajeh, Youngkyou Kim, Juwon Lee, Salman Kahn, Sajjad Tollabimazraehno, Haider Rasool, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Shaffique Adam, Allan H. MacDonald, Michael F. Crommie. Local spectroscopy of moiré-induced electronic structure in gate-tunable twisted bilayer graphene. Physical Review B. 92 [15] (2015) 155409 10.1103/physrevb.92.155409
 34. Giorgia Fugallo, Matteo Aramini, Jaakko Koskelo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mikko Hakala, Simo Huotari, Matteo Gatti, Francesco Sottile. Exciton energy-momentum map of hexagonal boron nitride. Physical Review B. 92 [16] (2015) 165122 10.1103/physrevb.92.165122
 35. Nikolaus Flöry, Achint Jain, Palash Bharadwaj, Markus Parzefall, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Lukas Novotny. A WSe2/MoSe2 heterostructure photovoltaic device. Applied Physics Letters. 107 [12] (2015) 123106 10.1063/1.4931621
 36. V. E. Calado, S. Goswami, G. Nanda, M. Diez, A. R. Akhmerov, K. Watanabe, T. Taniguchi, T. M. Klapwijk, L. M. K. Vandersypen. Ballistic Josephson junctions in edge-contacted graphene. Nature Nanotechnology. 10 [9] (2015) 761-764 10.1038/nnano.2015.156
 37. Hiroyo SEGAWA, Satoru INOUE, Kenji WATANABE, Ryutaro OHASHI, Hiroaki NITANI, Masaharu NOMURA. A study of photoreactions in photosensitive TiO2 hybrid gel films induced by UV irradiation. Journal of the Ceramic Society of Japan. 123 [1441] (2015) 793-799 10.2109/jcersj2.123.793
 38. Y. Cao, A. Mishchenko, G. L. Yu, E. Khestanova, A. P. Rooney, E. Prestat, A. V. Kretinin, P. Blake, M. B. Shalom, C. Woods, J. Chapman, G. Balakrishnan, I. V. Grigorieva, K. S. Novoselov, B. A. Piot, M. Potemski, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. J. Haigh, A. K. Geim, R. V. Gorbachev. Quality Heterostructures from Two-Dimensional Crystals Unstable in Air by Their Assembly in Inert Atmosphere. Nano Letters. 15 [8] (2015) 4914-4921 10.1021/acs.nanolett.5b00648
 39. Servin Rathi, Inyeal Lee, Dongsuk Lim, Jianwei Wang, Yuichi Ochiai, Nobuyuki Aoki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gwan-Hyoung Lee, Young-Jun Yu, Philip Kim, Gil-Ho Kim. Tunable Electrical and Optical Characteristics in Monolayer Graphene and Few-Layer MoS2 Heterostructure Devices. Nano Letters. 15 [8] (2015) 5017-5024 10.1021/acs.nanolett.5b01030
 40. S. Dai, Q. Ma, M. K. Liu, T. Andersen, Z. Fei, M. D. Goldflam, M. Wagner, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Thiemens, F. Keilmann, G. C. A. M. Janssen, S-E. Zhu, P. Jarillo-Herrero, M. M. Fogler, D. N. Basov. Graphene on hexagonal boron nitride as a tunable hyperbolic metamaterial. Nature Nanotechnology. 10 [8] (2015) 682-686 10.1038/nnano.2015.131
 41. Zhiwen Shi, Xiaoping Hong, Hans A. Bechtel, Bo Zeng, Michael C. Martin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuen-Ron Shen, Feng Wang. Observation of a Luttinger-liquid plasmon in metallic single-walled carbon nanotubes. Nature Photonics. 9 [8] (2015) 515-519 10.1038/nphoton.2015.123
 42. Gwan-Hyoung Lee, Xu Cui, Young Duck Kim, Ghidewon Arefe, Xian Zhang, Chul-Ho Lee, Fan Ye, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Philip Kim, James Hone. Highly Stable, Dual-Gated MoS2 Transistors Encapsulated by Hexagonal Boron Nitride with Gate-Controllable Contact, Resistance, and Threshold Voltage. ACS Nano. 9 [7] (2015) 7019-7026 10.1021/acsnano.5b01341
 43. Han Sae Jung, Hsin-Zon Tsai, Dillon Wong, Chad Germany, Salman Kahn, Youngkyou Kim, Andrew S. Aikawa, Dhruv K. Desai, Griffin F. Rodgers, Aaron J. Bradley, Jairo Velasco, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Feng Wang, Alex Zettl, Michael F. Crommie. Fabrication of Gate-tunable Graphene Devices for Scanning Tunneling Microscopy Studies with Coulomb Impurities. Journal of Visualized Experiments. [101] (2015) 10.3791/52711
 44. Lijun Li, Inyeal Lee, Dongsuk Lim, Moonshik Kang, Gil-Ho Kim, Nobuyuki Aoki, Yuichi Ochiai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Raman shift and electrical properties of MoS2bilayer on boron nitride substrate. Nanotechnology. 26 [29] (2015) 295702 10.1088/0957-4484/26/29/295702
 45. Bin Cheng, Peng Wang, Cheng Pan, Tengfei Miao, Yong Wu, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. N. Lau, M. Bockrath. Raman spectroscopy measurement of bilayer graphene's twist angle to boron nitride. Applied Physics Letters. 107 [3] (2015) 033101 10.1063/1.4926918
 46. Likai Li, Guo Jun Ye, Vy Tran, Ruixiang Fei, Guorui Chen, Huichao Wang, Jian Wang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Li Yang, Xian Hui Chen, Yuanbo Zhang. Quantum oscillations in a two-dimensional electron gas in black phosphorus thin films. Nature Nanotechnology. 10 [7] (2015) 608-613 10.1038/nnano.2015.91
 47. Luca Banszerus, Michael Schmitz, Stephan Engels, Jan Dauber, Martin Oellers, Federica Haupt, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Christoph Stampfer. Ultrahigh-mobility graphene devices from chemical vapor deposition on reusable copper. Science Advances. 1 [6] (2015) e1500222 10.1126/sciadv.1500222
 48. Gaurav Nanda, Srijit Goswami, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Paul F. A. Alkemade. Defect Control and n-Doping of Encapsulated Graphene by Helium-Ion-Beam Irradiation. Nano Letters. 15 [6] (2015) 4006-4012 10.1021/acs.nanolett.5b00939
 49. Fabian D. Natterer, Yue Zhao, Jonathan Wyrick, Yang-Hao Chan, Wen-Ying Ruan, Mei-Yin Chou, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nikolai B. Zhitenev, Joseph A. Stroscio. Strong Asymmetric Charge Carrier Dependence in Inelastic Electron Tunneling Spectroscopy of Graphene Phonons. Physical Review Letters. 114 [24] (2015) 245502 10.1103/physrevlett.114.245502
 50. Xu Cui, Gwan-Hyoung Lee, Young Duck Kim, Ghidewon Arefe, Pinshane Y. Huang, Chul-Ho Lee, Daniel A. Chenet, Xian Zhang, Lei Wang, Fan Ye, Filippo Pizzocchero, Bjarke S. Jessen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David A. Muller, Tony Low, Philip Kim, James Hone. Multi-terminal transport measurements of MoS2 using a van der Waals heterostructure device platform. Nature Nanotechnology. 10 [6] (2015) 534-540 10.1038/nnano.2015.70
 51. Ingrid D. Barcelos, Alisson R. Cadore, Leonardo C. Campos, Angelo Malachias, K. Watanabe, T. Taniguchi, Francisco C. B. Maia, Raul Freitas, Christoph Deneke. Graphene/h-BN plasmon–phonon coupling and plasmon delocalization observed by infrared nano-spectroscopy. Nanoscale. 7 [27] (2015) 11620-11625 10.1039/c5nr01056j
 52. Changxi Zheng, Zai-Quan Xu, Qianhui Zhang, Mark T. Edmonds, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Qiaoliang Bao, Michael S. Fuhrer. Profound Effect of Substrate Hydroxylation and Hydration on Electronic and Optical Properties of Monolayer MoS2. Nano Letters. 15 [5] (2015) 3096-3102 10.1021/acs.nanolett.5b00098
 53. Jan Dauber, Abhay A. Sagade, Martin Oellers, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Daniel Neumaier, Christoph Stampfer. Ultra-sensitive Hall sensors based on graphene encapsulated in hexagonal boron nitride. Applied Physics Letters. 106 [19] (2015) 193501 10.1063/1.4919897
 54. Y. Zhao, J. Wyrick, F. D. Natterer, J. F. Rodriguez-Nieva, C. Lewandowski, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. S. Levitov, N. B. Zhitenev, J. A. Stroscio. Creating and probing electron whispering-gallery modes in graphene. Science. 348 [6235] (2015) 672-675 10.1126/science.aaa7469
 55. Sei Morikawa, Satoru Masubuchi, Rai Moriya, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Edge-channel interferometer at the graphene quantum Hall pn junction. Applied Physics Letters. 106 [18] (2015) 183101 10.1063/1.4919380
 56. Masatomo Sumiya, Tohru Honda, Liwen Sang, Yoshitaka Nakano, Kenji Watanabe, Fumio Hasegawa. Improvement of strained InGaN solar cell performance with a heavily doped n+-GaN substrate. physica status solidi (a). 212 [5] (2015) 1033-1038 10.1002/pssa.201431732
 57. Ryo Ishikawa, Andrew R. Lupini, Fumiyasu Oba, Scott D. Findlay, Naoya Shibata, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Hiroyuki Hayashi, Toshifumi Sakai, Isao Tanaka, Yuichi Ikuhara, Stephen J. Pennycook. Atomic Structure of Luminescent Centers in High-Efficiency Ce-doped w-AlN Single Crystal. Scientific Reports. 4 [1] (2015) 3778 10.1038/srep03778
 58. Thiti Taychatanapat, Jun You Tan, Yuting Yeo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Barbaros Özyilmaz. Conductance oscillations induced by ballistic snake states in a graphene heterojunction. Nature Communications. 6 [1] (2015) 6093 10.1038/ncomms7093
 59. N Takahashi, K Watanabe, T Taniguchi, K Nagashio. Atomic layer deposition of Y2O3onh-BN for a gate stack in graphene FETs. Nanotechnology. 26 [17] (2015) 175708 10.1088/0957-4484/26/17/175708
 60. Yu Kobayashi, Shogo Sasaki, Shohei Mori, Hiroki Hibino, Zheng Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazu Suenaga, Yutaka Maniwa, Yasumitsu Miyata. Growth and Optical Properties of High-Quality Monolayer WS2 on Graphite. ACS Nano. 9 [4] (2015) 4056-4063 10.1021/acsnano.5b00103
 61. Ahmet Avsar, Ivan J. Vera-Marun, Jun You Tan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Antonio H. Castro Neto, Barbaros Özyilmaz. Air-Stable Transport in Graphene-Contacted, Fully Encapsulated Ultrathin Black Phosphorus-Based Field-Effect Transistors. ACS Nano. 9 [4] (2015) 4138-4145 10.1021/acsnano.5b00289
 62. Junjie Wang, Daniel Rhodes, Simin Feng, Minh An T. Nguyen, K. Watanabe, T. Taniguchi, Thomas E. Mallouk, Mauricio Terrones, Luis Balicas, J. Zhu. Gate-modulated conductance of few-layer WSe2 field-effect transistors in the subgap regime: Schottky barrier transistor and subgap impurity states. Applied Physics Letters. 106 [15] (2015) 152104 10.1063/1.4918282
 63. Achim Woessner, Mark B. Lundeberg, Yuanda Gao, Alessandro Principi, Pablo Alonso-González, Matteo Carrega, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Giovanni Vignale, Marco Polini, James Hone, Rainer Hillenbrand, Frank H. L. Koppens. Highly confined low-loss plasmons in graphene–boron nitride heterostructures. Nature Materials. 14 [4] (2015) 421-425 10.1038/nmat4169
 64. Sangwoo Kang, Babak Fallahazad, Kayoung Lee, Hema Movva, Kyounghwan Kim, Chris M. Corbet, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Luigi Colombo, Leonard F. Register, Emanuel Tutuc, Sanjay K. Banerjee. Bilayer Graphene-Hexagonal Boron Nitride Heterostructure Negative Differential Resistance Interlayer Tunnel FET. IEEE Electron Device Letters. 36 [4] (2015) 405-407 10.1109/led.2015.2398737
 65. Christoph Neumann, Sven Reichardt, Marc Drögeler, Bernat Terrés, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernd Beschoten, Slava V. Rotkin, Christoph Stampfer. Low B Field Magneto-Phonon Resonances in Single-Layer and Bilayer Graphene. Nano Letters. 15 [3] (2015) 1547-1552 10.1021/nl5038825
 66. Joel I-Jan Wang, Yafang Yang, Yu-An Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hugh O. H. Churchill, Pablo Jarillo-Herrero. Electronic Transport of Encapsulated Graphene and WSe2 Devices Fabricated by Pick-up of Prepatterned hBN. Nano Letters. 15 [3] (2015) 1898-1903 10.1021/nl504750f
 67. C. Faugeras, S. Berciaud, P. Leszczynski, Y. Henni, K. Nogajewski, M. Orlita, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. Forsythe, P. Kim, R. Jalil, A. K. Geim, D. M. Basko, M. Potemski. Landau Level Spectroscopy of Electron-Electron Interactions in Graphene. Physical Review Letters. 114 [12] (2015) 126804 10.1103/physrevlett.114.126804
 68. F. Withers, O. Del Pozo-Zamudio, A. Mishchenko, A. P. Rooney, A. Gholinia, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. J. Haigh, A. K. Geim, A. I. Tartakovskii, K. S. Novoselov. Light-emitting diodes by band-structure engineering in van der Waals heterostructures. Nature Materials. 14 [3] (2015) 301-306 10.1038/nmat4205
 69. Rostislav A. Doganov, Steven P. Koenig, Yuting Yeo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Barbaros Özyilmaz. Transport properties of ultrathin black phosphorus on hexagonal boron nitride. Applied Physics Letters. 106 [8] (2015) 083505 10.1063/1.4913419
 70. Qiran Cai, Lu Hua Li, Yuanlie Yu, Yun Liu, Shaoming Huang, Ying Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Boron nitride nanosheets as improved and reusable substrates for gold nanoparticles enabled surface enhanced Raman spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics. 17 [12] (2015) 7761-7766 10.1039/c5cp00532a
 71. Yoshiaki Hattori, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kosuke Nagashio. Layer-by-Layer Dielectric Breakdown of Hexagonal Boron Nitride. ACS Nano. 9 [1] (2015) 916-921 10.1021/nn506645q
 72. Babak Fallahazad, Kayoung Lee, Sangwoo Kang, Jiamin Xue, Stefano Larentis, Christopher Corbet, Kyounghwan Kim, Hema C. P. Movva, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Leonard F. Register, Sanjay K. Banerjee, Emanuel Tutuc. Gate-Tunable Resonant Tunneling in Double Bilayer Graphene Heterostructures. Nano Letters. 15 [1] (2015) 428-433 10.1021/nl503756y
 73. Simon A. Svatek, Oliver R. Scott, Jasmine P.H. Rivett, Katherine Wright, Matteo Baldoni, Elena Bichoutskaia, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Alexander J. Marsden, Neil R. Wilson, Peter H. Beton. Adsorbate-Induced Curvature and Stiffening of Graphene. Nano Letters. 15 [1] (2015) 159-164 10.1021/nl503308c
 74. Lu Hua Li, Elton J. G. Santos, Tan Xing, Emmanuele Cappelluti, Rafael Roldán, Ying Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Dielectric Screening in Atomically Thin Boron Nitride Nanosheets. Nano Letters. 15 [1] (2015) 218-223 10.1021/nl503411a
 75. Jong Hak Lee, Ahmet Avsar, Jeil Jung, Jun You Tan, K. Watanabe, T. Taniguchi, Srinivasan Natarajan, Goki Eda, Shaffique Adam, Antonio H. Castro Neto, Barbaros Özyilmaz. van der Waals Force: A Dominant Factor for Reactivity of Graphene. Nano Letters. 15 [1] (2015) 319-325 10.1021/nl5036012
 76. Jens Mohrmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Romain Danneau. Persistent hysteresis in graphene-mica van der Waals heterostructures. Nanotechnology. 26 [1] (2015) 015202 10.1088/0957-4484/26/1/015202
 77. Nathaniel Gillgren, Darshana Wickramaratne, Yanmeng Shi, Tim Espiritu, Jiawei Yang, Jin Hu, Jiang Wei, Xue Liu, Zhiqiang Mao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Marc Bockrath, Yafis Barlas, Roger K Lake, Chun Ning Lau. Gate tunable quantum oscillations in air-stable and high mobility few-layer phosphorene heterostructures. 2D Materials. 2 [1] (2015) 011001 10.1088/2053-1583/2/1/011001
2014
 1. Joshua D. Caldwell, Andrey V. Kretinin, Yiguo Chen, Vincenzo Giannini, Michael M. Fogler, Yan Francescato, Chase T. Ellis, Joseph G. Tischler, Colin R. Woods, Alexander J. Giles, Minghui Hong, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Stefan A. Maier, Kostya S. Novoselov. Sub-diffractional volume-confined polaritons in the natural hyperbolic material hexagonal boron nitride. Nature Communications. 5 [1] (2014) 5221 10.1038/ncomms6221
 2. Bernat Terrés, Sven Reichardt, Christoph Neumann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer. Raman spectroscopy on mechanically exfoliated pristine graphene ribbons. physica status solidi (b). 251 [12] (2014) 2551-2555 10.1002/pssb.201451398
 3. Daowei He, Yuhan Zhang, Qisheng Wu, Rui Xu, Haiyan Nan, Junfang Liu, Jianjun Yao, Zilu Wang, Shijun Yuan, Yun Li, Yi Shi, Jinlan Wang, Zhenhua Ni, Lin He, Feng Miao, Fengqi Song, Hangxun Xu, K. Watanabe, T. Taniguchi, Jian-Bin Xu, Xinran Wang. Two-dimensional quasi-freestanding molecular crystals for high-performance organic field-effect transistors. Nature Communications. 5 [1] (2014) 5162 10.1038/ncomms6162
 4. Stephan Engels, Bernat Terrés, Felix Klein, Sven Reichardt, Matthias Goldsche, Sebastian Kuhlen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer. Impact of thermal annealing on graphene devices encapsulated in hexagonal boron nitride. physica status solidi (b). 251 [12] (2014) 2545-2550 10.1002/pssb.201451384
 5. Takehiro Yamaguchi, Rai Moriya, Yoshihisa Inoue, Sei Morikawa, Satoru Masubuchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Tunneling transport in a few monolayer-thick WS2/graphene heterojunction. Applied Physics Letters. 105 [22] (2014) 223109 10.1063/1.4903190
 6. Marc Drögeler, Frank Volmer, Maik Wolter, Bernat Terrés, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Gernot Güntherodt, Christoph Stampfer, Bernd Beschoten. Nanosecond Spin Lifetimes in Single- and Few-Layer Graphene–hBN Heterostructures at Room Temperature. Nano Letters. 14 [11] (2014) 6050-6055 10.1021/nl501278c
 7. Valla Fatemi, Benjamin Hunt, Hadar Steinberg, Stephen L. Eltinge, Fahad Mahmood, Nicholas P. Butch, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nuh Gedik, Raymond C. Ashoori, Pablo Jarillo-Herrero. Electrostatic Coupling between Two Surfaces of a Topological Insulator Nanodevice. Physical Review Letters. 113 [20] (2014) 206801 10.1103/physrevlett.113.206801
 8. A. Mishchenko, J. S. Tu, Y. Cao, R. V. Gorbachev, J. R. Wallbank, M. T. Greenaway, V. E. Morozov, S. V. Morozov, M. J. Zhu, S. L. Wong, F. Withers, C. R. Woods, Y-J. Kim, K. Watanabe, T. Taniguchi, E. E. Vdovin, O. Makarovsky, T. M. Fromhold, V. I. Fal'ko, A. K. Geim, L. Eaves, K. S. Novoselov. Twist-controlled resonant tunnelling in graphene/boron nitride/graphene heterostructures. Nature Nanotechnology. 9 [10] (2014) 808-813 10.1038/nnano.2014.187
 9. Zhiwen Shi, Chenhao Jin, Wei Yang, Long Ju, Jason Horng, Xiaobo Lu, Hans A. Bechtel, Michael C. Martin, Deyi Fu, Junqiao Wu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yuanbo Zhang, Xuedong Bai, Enge Wang, Guangyu Zhang, Feng Wang. Gate-dependent pseudospin mixing in graphene/boron nitride moiré superlattices. Nature Physics. 10 [10] (2014) 743-747 10.1038/nphys3075
 10. Chih-Pin Lu, Guohong Li, K. Watanabe, T. Taniguchi, Eva Y. Andrei. MoS2: Choice Substrate for Accessing and Tuning the Electronic Properties of Graphene. Physical Review Letters. 113 [15] (2014) 156804 10.1103/physrevlett.113.156804
 11. Nuno J. G. Couto, Davide Costanzo, Stephan Engels, Dong-Keun Ki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Christoph Stampfer, Francisco Guinea, Alberto F. Morpurgo. Random Strain Fluctuations as Dominant Disorder Source for High-Quality On-Substrate Graphene Devices. Physical Review X. 4 [4] (2014) 041019 10.1103/physrevx.4.041019
 12. Min Sup Choi, Deshun Qu, Daeyeong Lee, Xiaochi Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Won Jong Yoo. Lateral MoS2 p–n Junction Formed by Chemical Doping for Use in High-Performance Optoelectronics. ACS Nano. 8 [9] (2014) 9332-9340 10.1021/nn503284n
 13. Anastasia Varlet, Ming-Hao Liu, Viktor Krueckl, Dominik Bischoff, Pauline Simonet, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Klaus Richter, Klaus Ensslin, Thomas Ihn. Fabry-Pérot Interference in Gapped Bilayer Graphene with Broken Anti-Klein Tunneling. Physical Review Letters. 113 [11] (2014) 116601 10.1103/physrevlett.113.116601
 14. Matthew Yankowitz, Joel I-Jan Wang, Suchun Li, A. Glen Birdwell, Yu-An Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Su Ying Quek, Pablo Jarillo-Herrero, Brian J. LeRoy. Band structure mapping of bilayer graphene via quasiparticle scattering. APL Materials. 2 [9] (2014) 092503 10.1063/1.4890543
 15. S. Engels, B. Terrés, A. Epping, T. Khodkov, K. Watanabe, T. Taniguchi, B. Beschoten, C. Stampfer. Limitations to Carrier Mobility and Phase-Coherent Transport in Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 113 [12] (2014) 126801 10.1103/physrevlett.113.126801
 16. Anastasia Varlet, Dominik Bischoff, Pauline Simonet, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Marcin Mucha-Kruczyński, Vladimir I. Fal’ko. Anomalous Sequence of Quantum Hall Liquids Revealing a Tunable Lifshitz Transition in Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 113 [11] (2014) 116602 10.1103/physrevlett.113.116602
 17. Mitsuhiro Okada, Takumi Sawazaki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguch, Hiroki Hibino, Hisanori Shinohara, Ryo Kitaura. Direct Chemical Vapor Deposition Growth of WS2 Atomic Layers on Hexagonal Boron Nitride. ACS Nano. 8 [8] (2014) 8273-8277 10.1021/nn503093k
 18. C. Barraud, T. Choi, P. Butti, I. Shorubalko, T. Taniguchi, K. Watanabe, T. Ihn, K. Ensslin. Field effect in the quantum Hall regime of a high mobility graphene wire. Journal of Applied Physics. 116 [7] (2014) 073705 10.1063/1.4893468
 19. Matthew Yankowitz, Joel I-Jan Wang, A. Glen Birdwell, Yu-An Chen, K. Watanabe, T. Taniguchi, Philippe Jacquod, Pablo San-Jose, Pablo Jarillo-Herrero, Brian J. LeRoy. Electric field control of soliton motion and stacking in trilayer graphene. Nature Materials. 13 [8] (2014) 786-789 10.1038/nmat3965
 20. Hosang Yoon, Carlos Forsythe, Lei Wang, Nikolaos Tombros, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Philip Kim, Donhee Ham. Measurement of collective dynamical mass of Dirac fermions in graphene. Nature Nanotechnology. 9 [8] (2014) 594-599 10.1038/nnano.2014.112
 21. Seok Ju Kang, Gwan-Hyoung Lee, Young-Jun Yu, Yue Zhao, Bumjung Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Philip Kim, Colin Nuckolls. Organic Field Effect Transistors Based on Graphene and Hexagonal Boron Nitride Heterostructures. Advanced Functional Materials. 24 [32] (2014) 5157-5163 10.1002/adfm.201400348
 22. T. Yamamoto, S. Onoda, T. Ohshima, T. Teraji, K. Watanabe, S. Koizumi, T. Umeda, L. P. McGuinness, C. Müller, B. Naydenov, F. Dolde, H. Fedder, J. Honert, M. L. Markham, D. J. Twitchen, J. Wrachtrup, F. Jelezko, J. Isoya. Isotopic identification of engineered nitrogen-vacancy spin qubits in ultrapure diamond. Physical Review B. 90 [8] (2014) 081117 10.1103/physrevb.90.081117
 23. A. Baumgartner, G. Abulizi, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Gramich, C. Schönenberger. Carbon nanotube quantum dots on hexagonal boron nitride. Applied Physics Letters. 105 [2] (2014) 023111 10.1063/1.4890600
 24. Kayoung Lee, Babak Fallahazad, Jiamin Xue, David C. Dillen, Kyounghwan Kim, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Emanuel Tutuc. Chemical potential and quantum Hall ferromagnetism in bilayer graphene. Science. 345 [6192] (2014) 58-61 10.1126/science.1251003
 25. A. Kou, B. E. Feldman, A. J. Levin, B. I. Halperin, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Yacoby. Electron-hole asymmetric integer and fractional quantum Hall effect in bilayer graphene. Science. 345 [6192] (2014) 55-57 10.1126/science.1250270
 26. Patrick Maher, Lei Wang, Yuanda Gao, Carlos Forsythe, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Dmitry Abanin, Zlatko Papić, Paul Cadden-Zimansky, James Hone, Philip Kim, Cory R. Dean. Tunable fractional quantum Hall phases in bilayer graphene. Science. 345 [6192] (2014) 61-64 10.1126/science.1252875
 27. G. L. Yu, R. V. Gorbachev, J. S. Tu, A. V. Kretinin, Y. Cao, R. Jalil, F. Withers, L. A. Ponomarenko, B. A. Piot, M. Potemski, D. C. Elias, X. Chen, K. Watanabe, T. Taniguchi, I. V. Grigorieva, K. S. Novoselov, V. I. Fal’ko, A. K. Geim, A. Mishchenko. Hierarchy of Hofstadter states and replica quantum Hall ferromagnetism in graphene superlattices. Nature Physics. 10 [7] (2014) 525-529 10.1038/nphys2979
 28. Alexander Riss, Sebastian Wickenburg, Liang Z. Tan, Hsin-Zon Tsai, Youngkyou Kim, Jiong Lu, Aaron J. Bradley, Miguel M. Ugeda, Kacey L. Meaker, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Alex Zettl, Felix R. Fischer, Steven G. Louie, Michael F. Crommie. Imaging and Tuning Molecular Levels at the Surface of a Gated Graphene Device. ACS Nano. 8 [6] (2014) 5395-5401 10.1021/nn501459v
 29. Vladimir V. Korolkov, Simon A. Svatek, Stephanie Allen, Clive J. Roberts, Saul J. B. Tendler, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Neil R. Champness, Peter H. Beton. Bimolecular porous supramolecular networks deposited from solution on layered materials: graphite, boron nitride and molybdenum disulphide. Chem. Commun.. 50 [64] (2014) 8882-8885 10.1039/c4cc03720k
 30. A. V. Kretinin, Y. Cao, J. S. Tu, G. L. Yu, R. Jalil, K. S. Novoselov, S. J. Haigh, A. Gholinia, A. Mishchenko, M. Lozada, T. Georgiou, C. R. Woods, F. Withers, P. Blake, G. Eda, A. Wirsig, C. Hucho, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. K. Geim, R. V. Gorbachev. Electronic Properties of Graphene Encapsulated with Different Two-Dimensional Atomic Crystals. Nano Letters. 14 [6] (2014) 3270-3276 10.1021/nl5006542
 31. C. R. Woods, L. Britnell, A. Eckmann, R. S. Ma, J. C. Lu, H. M. Guo, X. Lin, G. L. Yu, Y. Cao, R. V. Gorbachev, A. V. Kretinin, J. Park, L. A. Ponomarenko, M. I. Katsnelson, Yu. N. Gornostyrev, K. Watanabe, T. Taniguchi, C. Casiraghi, H-J. Gao, A. K. Geim, K. S. Novoselov. Commensurate–incommensurate transition in graphene on hexagonal boron nitride. Nature Physics. 10 [6] (2014) 451-456 10.1038/nphys2954
 32. Qiong Ma, Nathaniel M. Gabor, Trond I. Andersen, Nityan L. Nair, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Competing Channels for Hot-Electron Cooling in Graphene. Physical Review Letters. 112 [24] (2014) 247401 10.1103/physrevlett.112.247401
 33. J. Y. Tan, A. Avsar, J. Balakrishnan, G. K. W. Koon, T. Taychatanapat, E. C. T. O'Farrell, K. Watanabe, T. Taniguchi, G. Eda, A. H. Castro Neto, B. Özyilmaz. Electronic transport in graphene-based heterostructures. Applied Physics Letters. 104 [18] (2014) 183504 10.1063/1.4872178
 34. F. Amet, J. R. Williams, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Goldhaber-Gordon. Selective Equilibration of Spin-Polarized Quantum Hall Edge States in Graphene. Physical Review Letters. 112 [19] (2014) 196601 10.1103/physrevlett.112.196601
 35. Chul-Ho Lee, Theanne Schiros, Elton J. G. Santos, Bumjung Kim, Kevin G. Yager, Seok Ju Kang, Sunwoo Lee, Jaeeun Yu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Efthimios Kaxiras, Colin Nuckolls, Philip Kim. Epitaxial Growth of Molecular Crystals on van der Waals Substrates for High-Performance Organic Electronics. Advanced Materials. 26 [18] (2014) 2812-2817 10.1002/adma.201304973
 36. L. Ju, J. Velasco, E. Huang, S. Kahn, C. Nosiglia, Hsin-Zon Tsai, W. Yang, T. Taniguchi, K. Watanabe, Y. Zhang, G. Zhang, M. Crommie, A. Zettl, F. Wang. Photoinduced doping in heterostructures of graphene and boron nitride. Nature Nanotechnology. 9 [5] (2014) 348-352 10.1038/nnano.2014.60
 37. Jason S. Ross, Philip Klement, Aaron M. Jones, Nirmal J. Ghimire, Jiaqiang Yan, D. G. Mandrus, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Kenji Kitamura, Wang Yao, David H. Cobden, Xiaodong Xu. Electrically tunable excitonic light-emitting diodes based on monolayer WSe2 p–n junctions. Nature Nanotechnology. 9 [4] (2014) 268-272 10.1038/nnano.2014.26
 38. Zheyuan Chen, Pierre Darancet, Lei Wang, Andrew C. Crowther, Yuanda Gao, Cory R. Dean, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, James Hone, Chris A. Marianetti, Louis E. Brus. Physical Adsorption and Charge Transfer of Molecular Br2 on Graphene. ACS Nano. 8 [3] (2014) 2943-2950 10.1021/nn500265f
 39. Surajit Sutar, Pratik Agnihotri, Everett Comfort, T. Taniguchi, K. Watanabe, Ji Ung Lee. Reconfigurable p-n junction diodes and the photovoltaic effect in exfoliated MoS2 films. Applied Physics Letters. 104 [12] (2014) 122104 10.1063/1.4870067
 40. S. Dai, Z. Fei, Q. Ma, A. S. Rodin, M. Wagner, A. S. McLeod, M. K. Liu, W. Gannett, W. Regan, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. Thiemens, G. Dominguez, A. H. Castro Neto, A. Zettl, F. Keilmann, P. Jarillo-Herrero, M. M. Fogler, D. N. Basov. Tunable Phonon Polaritons in Atomically Thin van der Waals Crystals of Boron Nitride. Science. 343 [6175] (2014) 1125-1129 10.1126/science.1246833
 41. Lu Hua Li, Jiri Cervenka, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ying Chen. Strong Oxidation Resistance of Atomically Thin Boron Nitride Nanosheets. ACS Nano. 8 [2] (2014) 1457-1462 10.1021/nn500059s
 42. V. E. Calado, Shou-En Zhu, S. Goswami, Q. Xu, K. Watanabe, T. Taniguchi, G. C. A. M. Janssen, L. M. K. Vandersypen. Ballistic transport in graphene grown by chemical vapor deposition. Applied Physics Letters. 104 [2] (2014) 023103 10.1063/1.4861627
 43. Adina Luican-Mayer, Maxim Kharitonov, Guohong Li, Chih-Pin Lu, Ivan Skachko, Alem-Mar B. Gonçalves, K. Watanabe, T. Taniguchi, Eva Y. Andrei. Screening Charged Impurities and Lifting the Orbital Degeneracy in Graphene by Populating Landau Levels. Physical Review Letters. 112 [3] (2014) 036804 10.1103/physrevlett.112.036804
 44. A. F. Young, J. D. Sanchez-Yamagishi, B. Hunt, S. H. Choi, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. C. Ashoori, P. Jarillo-Herrero. Tunable symmetry breaking and helical edge transport in a graphene quantum spin Hall state. Nature. 505 [7484] (2014) 528-532 10.1038/nature12800
2013
 1. Kanokporn Chattrakun, Shengqiang Huang, K Watanabe, T Taniguchi, A Sandhu, B J LeRoy. Gate dependent Raman spectroscopy of graphene on hexagonal boron nitride. Journal of Physics: Condensed Matter. 25 [50] (2013) 505304 10.1088/0953-8984/25/50/505304
 2. A. Epping, S. Engels, C. Volk, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Trellenkamp, C. Stampfer. Etched graphene single electron transistors on hexagonal boron nitride in high magnetic fields. physica status solidi (b). 250 [12] (2013) 2692-2696 10.1002/pssb.201300295
 3. TANIGUCHI, Takashi, WATANABE, Kenji. 脚光を浴びる高純度hBN. OYO BUTURI(応用物理). 82 [12] (2013) 1060-1061
 4. L. Wang, I. Meric, P. Y. Huang, Q. Gao, Y. Gao, H. Tran, T. Taniguchi, K. Watanabe, L. M. Campos, D. A. Muller, J. Guo, P. Kim, J. Hone, K. L. Shepard, C. R. Dean. One-Dimensional Electrical Contact to a Two-Dimensional Material. Science. 342 [6158] (2013) 614-617 10.1126/science.1244358
 5. Satoru Masubuchi, Sei Morikawa, Masahiro Onuki, Kazuyuki Iguchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Fabrication and Characterization of High-Mobility Graphene p–n–p Junctions Encapsulated by Hexagonal Boron Nitride. Japanese Journal of Applied Physics. 52 [11R] (2013) 110105 10.7567/jjap.52.110105
 6. Panneerselvam Mohanapriya, Hiroyo Segawa, Ken Watanabe, Kenji Watanabe, Sadaki Samitsu, T.S. Natarajan, N. Victor Jaya, Naoki Ohashi. Enhanced ethanol-gas sensing performance of Ce-doped SnO2 hollow nanofibers prepared by electrospinning. Sensors and Actuators B: Chemical. 188 (2013) 872-878 10.1016/j.snb.2013.07.016
 7. Gwan-Hyoung Lee, Young-Jun Yu, Xu Cui, Nicholas Petrone, Chul-Ho Lee, Min Sup Choi, Dae-Yeong Lee, Changgu Lee, Won Jong Yoo, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Colin Nuckolls, Philip Kim, James Hone. Flexible and Transparent MoS2 Field-Effect Transistors on Hexagonal Boron Nitride-Graphene Heterostructures. ACS Nano. 7 [9] (2013) 7931-7936 10.1021/nn402954e
 8. Wei Yang, Guorui Chen, Zhiwen Shi, Cheng-Cheng Liu, Lianchang Zhang, Guibai Xie, Meng Cheng, Duoming Wang, Rong Yang, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yugui Yao, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang. Epitaxial growth of single-domain graphene on hexagonal boron nitride. Nature Materials. 12 [9] (2013) 792-797 10.1038/nmat3695
 9. Satoru Masubuchi, Masahiro Onuki, Miho Arai, Takehiro Yamaguchi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Photovoltaic infrared photoresponse of the high-mobility graphene quantum Hall system due to cyclotron resonance. Physical Review B. 88 [12] (2013) 121402 10.1103/physrevb.88.121402
 10. Kristen M. Burson, William G. Cullen, Shaffique Adam, Cory R. Dean, K. Watanabe, T. Taniguchi, Philip Kim, Michael S. Fuhrer. Direct Imaging of Charged Impurity Density in Common Graphene Substrates. Nano Letters. 13 [8] (2013) 3576-3580 10.1021/nl4012529
 11. S. Engels, A. Epping, C. Volk, S. Korte, B. Voigtländer, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Trellenkamp, C. Stampfer. Etched graphene quantum dots on hexagonal boron nitride. Applied Physics Letters. 103 [7] (2013) 073113 10.1063/1.4818627
 12. Mei Yin Chan, Katsuyoshi Komatsu, Song-Lin Li, Yong Xu, Peter Darmawan, Hiromi Kuramochi, Shu Nakaharai, Alex Aparecido-Ferreira, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuhito Tsukagoshi. Suppression of thermally activated carrier transport in atomically thin MoS2 on crystalline hexagonal boron nitride substrates. Nanoscale. 5 [20] (2013) 9572 10.1039/c3nr03220e
 13. P. Mohanapriya, Clastin I. Sathish, R. Pradeepkumar, Hiroyo Segawa, Kazunari Yamaura, Kenji Watanabe, T. S. Natarajan, N. Victor Jaya. Optical and Magnetic Studies of Electrospun Mn-Doped SnO2 Hollow Nanofiber Dilute Magnetic Semiconductor. Journal of Nanoscience and Nanotechnology. 13 [8] (2013) 5391-5400 10.1166/jnn.2013.7541
 14. F. Forster, A. Molina-Sanchez, S. Engels, A. Epping, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. Wirtz, C. Stampfer. Dielectric screening of the Kohn anomaly of graphene on hexagonal boron nitride. Physical Review B. 88 [8] (2013) 085419 10.1103/physrevb.88.085419
 15. T. Yamamoto, T. Umeda, K. Watanabe, S. Onoda, M. L. Markham, D. J. Twitchen, B. Naydenov, L. P. McGuinness, T. Teraji, S. Koizumi, F. Dolde, H. Fedder, J. Honert, J. Wrachtrup, T. Ohshima, F. Jelezko, J. Isoya. Extending spin coherence times of diamond qubits by high-temperature annealing. Physical Review B. 88 [7] (2013) 075206 10.1103/physrevb.88.075206
 16. Takehiro Yamaguchi, Yoshihisa Inoue, Satoru Masubuchi, Sei Morikawa, Masahiro Onuki, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rai Moriya, Tomoki Machida. Electrical Spin Injection into Graphene through Monolayer Hexagonal Boron Nitride. Applied Physics Express. 6 [7] (2013) 073001 10.7567/apex.6.073001
 17. B. Hunt, J. D. Sanchez-Yamagishi, A. F. Young, M. Yankowitz, B. J. LeRoy, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Moon, M. Koshino, P. Jarillo-Herrero, R. C. Ashoori. Massive Dirac Fermions and Hofstadter Butterfly in a van der Waals Heterostructure. Science. 340 [6139] (2013) 1427-1430 10.1126/science.1237240
 18. C. R. Dean, L. Wang, P. Maher, C. Forsythe, F. Ghahari, Y. Gao, J. Katoch, M. Ishigami, P. Moon, M. Koshino, T. Taniguchi, K. Watanabe, K. L. Shepard, J. Hone, P. Kim. Hofstadter’s butterfly and the fractal quantum Hall effect in moiré superlattices. Nature. 497 [7451] (2013) 598-602 10.1038/nature12186
 19. F. Amet, J. R. Williams, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Goldhaber-Gordon. Insulating Behavior at the Neutrality Point in Single-Layer Graphene. Physical Review Letters. 110 [21] (2013) 216601 10.1103/physrevlett.110.216601
 20. Li Liu, Zheyuan Chen, Lei Wang, Elena Polyakova (Stolyarova), Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, James Hone, George W. Flynn, Louis E. Brus. Slow Gold Adatom Diffusion on Graphene: Effect of Silicon Dioxide and Hexagonal Boron Nitride Substrates. The Journal of Physical Chemistry B. 117 [16] (2013) 4305-4312 10.1021/jp305521g
 21. Dheeraj Golla, Kanokporn Chattrakun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Brian J. LeRoy, Arvinder Sandhu. Optical thickness determination of hexagonal boron nitride flakes. Applied Physics Letters. 102 [16] (2013) 161906 10.1063/1.4803041
 22. Thiti Taychatanapat, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Electrically tunable transverse magnetic focusing in graphene. Nature Physics. 9 [4] (2013) 225-229 10.1038/nphys2549
 23. P. Maher, C. R. Dean, A. F. Young, T. Taniguchi, K. Watanabe, K. L. Shepard, J. Hone, P. Kim. Evidence for a spin phase transition at charge neutrality in bilayer graphene. Nature Physics. 9 [3] (2013) 154-158 10.1038/nphys2528
 24. Gwanghyun Ahn, Hye Ri Kim, Taeg Yeoung Ko, Kyoungjun Choi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Byung Hee Hong, Sunmin Ryu. Optical Probing of the Electronic Interaction between Graphene and Hexagonal Boron Nitride. ACS Nano. 7 [2] (2013) 1533-1541 10.1021/nn305306n
 25. Insun Jo, Michael Thompson Pettes, Jaehyun Kim, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Zhen Yao, Li Shi. Thermal Conductivity and Phonon Transport in Suspended Few-Layer Hexagonal Boron Nitride. Nano Letters. 13 [2] (2013) 550-554 10.1021/nl304060g
 26. C. Benz, M. Thürmer, F. Wu, Z. Ben Aziza, J. Mohrmann, H. v. Löhneysen, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. Danneau. Graphene on boron nitride microwave transistors driven by graphene nanoribbon back-gates. Applied Physics Letters. 102 [3] (2013) 033505 10.1063/1.4788818
2012
 1. Wei Pan, Jianliang Xiao, Junwei Zhu, Chenxi Yu, Gang Zhang, Zhenhua Ni, K. Watanabe, T. Taniguchi, Yi Shi, Xinran Wang. Biaxial Compressive Strain Engineering in Graphene/Boron Nitride Heterostructures. Scientific Reports. 2 [1] (2012) 893 10.1038/srep00893
 2. R. V. Gorbachev, A. K. Geim, M. I. Katsnelson, K. S. Novoselov, T. Tudorovskiy, I. V. Grigorieva, A. H. MacDonald, S. V. Morozov, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. A. Ponomarenko. Strong Coulomb drag and broken symmetry in double-layer graphene. Nature Physics. 8 [12] (2012) 896-901 10.1038/nphys2441
 3. Lei Wang, Zheyuan Chen, Cory R. Dean, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Louis E. Brus, James Hone. Negligible Environmental Sensitivity of Graphene in a Hexagonal Boron Nitride/Graphene/h-BN Sandwich Structure. ACS Nano. 6 [10] (2012) 9314-9319 10.1021/nn304004s
 4. Susanne Dröscher, Clément Barraud, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin. Electron flow in split-gated bilayer graphene. New Journal of Physics. 14 [10] (2012) 103007 10.1088/1367-2630/14/10/103007
 5. Andrei G. F. Garcia, Michael Neumann, François Amet, James R. Williams, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David Goldhaber-Gordon. Effective Cleaning of Hexagonal Boron Nitride for Graphene Devices. Nano Letters. 12 [9] (2012) 4449-4454 10.1021/nl3011726
 6. S. Sutar, E. S. Comfort, J. Liu, T. Taniguchi, K. Watanabe, J. U. Lee. Angle-Dependent Carrier Transmission in Graphene p–n Junctions. Nano Letters. 12 [9] (2012) 4460-4464 10.1021/nl3011897
 7. Augustinus (Stijn) M. Goossens, Stefanie C. M. Driessen, Tim A. Baart, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lieven M. K. Vandersypen. Gate-Defined Confinement in Bilayer Graphene-Hexagonal Boron Nitride Hybrid Devices. Nano Letters. 12 [9] (2012) 4656-4660 10.1021/nl301986q
 8. Jungseok Chae, Suyong Jung, Andrea F. Young, Cory R. Dean, Lei Wang, Yuanda Gao, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Kenneth L. Shepard, Phillip Kim, Nikolai B. Zhitenev, Joseph A. Stroscio. Renormalization of the Graphene Dispersion Velocity Determined from Scanning Tunneling Spectroscopy. Physical Review Letters. 109 [11] (2012) 116802 10.1103/physrevlett.109.116802
 9. Qing Hua Wang, Zhong Jin, Ki Kang Kim, Andrew J. Hilmer, Geraldine L. C. Paulus, Chih-Jen Shih, Moon-Ho Ham, Javier D. Sanchez-Yamagishi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jing Kong, Pablo Jarillo-Herrero, Michael S. Strano. Understanding and controlling the substrate effect on graphene electron-transfer chemistry via reactivity imprint lithography. Nature Chemistry. 4 [9] (2012) 724-732 10.1038/nchem.1421
 10. Tokuyuki Teraji, Takashi Taniguchi, Satoshi Koizumi, Kenji Watanabe, Meiyong Liao, Yasuo Koide, Junichi Isoya. Chemical Vapor Deposition of $^{12}$C Isotopically Enriched Polycrystalline Diamond. Japanese Journal of Applied Physics. 51 (2012) 090104 10.1143/jjap.51.090104
 11. C. Dean, A.F. Young, L. Wang, I. Meric, G.-H. Lee, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. Shepard, P. Kim, J. Hone. Graphene based heterostructures. Solid State Communications. 152 [15] (2012) 1275-1282 10.1016/j.ssc.2012.04.021
 12. A. F. Young, C. R. Dean, L. Wang, H. Ren, P. Cadden-Zimansky, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Hone, K. L. Shepard, P. Kim. Spin and valley quantum Hall ferromagnetism in graphene. Nature Physics. 8 [7] (2012) 550-556 10.1038/nphys2307
 13. Satoru Masubuchi, Kazuyuki Iguchi, Takehiro Yamaguchi, Masahiro Onuki, Miho Arai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tomoki Machida. Boundary Scattering in Ballistic Graphene. Physical Review Letters. 109 [3] (2012) 036601 10.1103/physrevlett.109.036601
 14. A. F. Young, C. R. Dean, I. Meric, S. Sorgenfrei, H. Ren, K. Watanabe, T. Taniguchi, J. Hone, K. L. Shepard, P. Kim. Electronic compressibility of layer-polarized bilayer graphene. Physical Review B. 85 [23] (2012) 235458 10.1103/physrevb.85.235458
 15. Jorge M. Garcia, Ulrich Wurstbauer, Antonio Levy, Loren N. Pfeiffer, Aron Pinczuk, Annette S. Plaut, Lei Wang, Cory R. Dean, Roberto Buizza, Arend M. Van Der Zande, James Hone, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Graphene growth on h-BN by molecular beam epitaxy. Solid State Communications. 152 [12] (2012) 975-978 10.1016/j.ssc.2012.04.005
 16. Matthew Yankowitz, Jiamin Xue, Daniel Cormode, Javier D. Sanchez-Yamagishi, K. Watanabe, T. Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Philippe Jacquod, Brian J. LeRoy. Emergence of superlattice Dirac points in graphene on hexagonal boron nitride. Nature Physics. 8 [5] (2012) 382-386 10.1038/nphys2272
 17. Martin Kalbac, Otakar Frank, Jing Kong, Javier Sanchez-Yamagishi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Mildred S. Dresselhaus. Large Variations of the Raman Signal in the Spectra of Twisted Bilayer Graphene on a BN Substrate. The Journal of Physical Chemistry Letters. 3 [6] (2012) 796-799 10.1021/jz300176a
 18. A. M. Goossens, V. E. Calado, A. Barreiro, K. Watanabe, T. Taniguchi, L. M. K. Vandersypen. Mechanical cleaning of graphene. Applied Physics Letters. 100 [7] (2012) 073110 10.1063/1.3685504
 19. Javier D. Sanchez-Yamagishi, Thiti Taychatanapat, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Amir Yacoby, Pablo Jarillo-Herrero. Quantum Hall Effect, Screening, and Layer-Polarized Insulating States in Twisted Bilayer Graphene. Physical Review Letters. 108 [7] (2012) 076601 10.1103/physrevlett.108.076601
 20. F. Amet, J. R. Williams, A. G. F. Garcia, M. Yankowitz, K. Watanabe, T. Taniguchi, D. Goldhaber-Gordon. Tunneling spectroscopy of graphene-boron-nitride heterostructures. Physical Review B. 85 [7] (2012) 073405 10.1103/physrevb.85.073405
 21. Jiamin Xue, Javier Sanchez-Yamagishi, K. Watanabe, T. Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Brian J. LeRoy. Long-Wavelength Local Density of States Oscillations Near Graphene Step Edges. Physical Review Letters. 108 [1] (2012) 016801 10.1103/physrevlett.108.016801
 22. WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi. グラフェンの特性を活かす六方晶窒化ホウ素基板〜六方晶窒化ホウ素応用の新展開〜. NEW DIAMOND. 104(28) [1] (2012) 37-39
 23. L.C. Campos, A.F. Young, K. Surakitbovorn, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Jarillo-Herrero. Quantum and classical confinement of resonant states in a trilayer graphene Fabry-Pérot interferometer. Nature Communications. 3 [1] (2012) 1239 10.1038/ncomms2243
2011
 1. L. A. Ponomarenko, A. K. Geim, A. A. Zhukov, R. Jalil, S. V. Morozov, K. S. Novoselov, I. V. Grigorieva, E. H. Hill, V. V. Cheianov, V. I. Fal’ko, K. Watanabe, T. Taniguchi, R. V. Gorbachev. Tunable metal–insulator transition in double-layer graphene heterostructures. Nature Physics. 7 [12] (2011) 958-961 10.1038/nphys2114
 2. Nathaniel M. Gabor, Justin C. W. Song, Qiong Ma, Nityan L. Nair, Thiti Taychatanapat, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Leonid S. Levitov, Pablo Jarillo-Herrero. Hot Carrier–Assisted Intrinsic Photoresponse in Graphene. Science. 334 [6056] (2011) 648-652 10.1126/science.1211384
 3. C. R. Dean, A. F. Young, P. Cadden-Zimansky, L. Wang, H. Ren, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Kim, J. Hone, K. L. Shepard. Multicomponent fractional quantum Hall effect in graphene. Nature Physics. 7 [9] (2011) 693-696 10.1038/nphys2007
 4. Han Wang, Thiti Taychatanapat, Allen Hsu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Tomas Palacios. BN/Graphene/BN Transistors for RF Applications. IEEE Electron Device Letters. 32 [9] (2011) 1209-1211 10.1109/led.2011.2160611
 5. Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Hexagonal Boron Nitride as a New Ultraviolet Luminescent Material and Its Application. International Journal of Applied Ceramic Technology. 8 [5] (2011) 977-989 10.1111/j.1744-7402.2011.02626.x
 6. Thiti Taychatanapat, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Quantum Hall effect and Landau-level crossing of Dirac fermions in trilayer graphene. Nature Physics. 7 [8] (2011) 621-625 10.1038/nphys2008
 7. W. Gannett, W. Regan, K. Watanabe, T. Taniguchi, M. F. Crommie, A. Zettl. Boron nitride substrates for high mobility chemical vapor deposited graphene. Applied Physics Letters. 98 [24] (2011) 242105 10.1063/1.3599708
 8. Alexander S. Mayorov, Roman V. Gorbachev, Sergey V. Morozov, Liam Britnell, Rashid Jalil, Leonid A. Ponomarenko, Peter Blake, Kostya S. Novoselov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, A. K. Geim. Micrometer-Scale Ballistic Transport in Encapsulated Graphene at Room Temperature. Nano Letters. 11 [6] (2011) 2396-2399 10.1021/nl200758b
 9. L. Museur, G. Brasse, A. Pierret, S. Maine, B. Attal-Tretout, F. Ducastelle, A. Loiseau, J. Barjon, K. Watanabe, T. Taniguchi, A. Kanaev. Exciton optical transitions in a hexagonal boron nitride single crystal. physica status solidi (RRL) - Rapid Research Letters. 5 [5-6] (2011) 214-216 10.1002/pssr.201105190
 10. D. A. Abanin, S. V. Morozov, L. A. Ponomarenko, R. V. Gorbachev, A. S. Mayorov, M. I. Katsnelson, K. Watanabe, T. Taniguchi, K. S. Novoselov, L. S. Levitov, A. K. Geim. Giant Nonlocality Near the Dirac Point in Graphene. Science. 332 [6027] (2011) 328-330 10.1126/science.1199595
 11. Jiamin Xue, Javier Sanchez-Yamagishi, Danny Bulmash, Philippe Jacquod, Aparna Deshpande, K. Watanabe, T. Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero, Brian J. LeRoy. Scanning tunnelling microscopy and spectroscopy of ultra-flat graphene on hexagonal boron nitride. Nature Materials. 10 [4] (2011) 282-285 10.1038/nmat2968
 12. Keiko Masumoto, Akitoshi Semba, Chiharu Kimura, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Takao Sakata, Hidemitsu Aoki. Luminescence Characteristics and Annealing Effect of Tb-Doped AlBNO Films for Inorganic Electroluminescence Devices. Japanese Journal of Applied Physics. 50 [4] (2011) 04DH01 10.1143/jjap.50.04dh01
 13. Fumio Kawamura, Kenji Watanabe, Takashi Takeda, Takashi Taniguchi. Synthesis of high-crystallinity cubic-GaN nanoparticles using the Na flux method—A proposed new usage for a belt-type high-pressure apparatus. Journal of Crystal Growth. 321 [1] (2011) 100-105 10.1016/j.jcrysgro.2011.02.044
 14. Roman V. Gorbachev, Ibtsam Riaz, Rahul R. Nair, Rashid Jalil, Liam Britnell, Branson D. Belle, Ernie W. Hill, Kostya S. Novoselov, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andre K. Geim, Peter Blake. Hunting for Monolayer Boron Nitride: Optical and Raman Signatures. Small. 7 [4] (2011) 465-468 10.1002/smll.201001628
 15. S. Galambosi, L. Wirtz, J. A. Soininen, J. Serrano, A. Marini, K. Watanabe, T. Taniguchi, S. Huotari, A. Rubio, K. Hämäläinen. Anisotropic excitonic effects in the energy loss function of hexagonal boron nitride. Physical Review B. 83 [8] (2011) 081413 10.1103/physrevb.83.081413
2010
 1. C. R. Dean, A. F. Young, I. Meric, C. Lee, L. Wang, S. Sorgenfrei, K. Watanabe, T. Taniguchi, P. Kim, K. L. Shepard, J. Hone. Boron nitride substrates for high-quality graphene electronics. Nature Nanotechnology. 5 [10] (2010) 722-726 10.1038/nnano.2010.172
 2. Eiji Fujimoto, Kenji Watanabe, Yuji. Matsumoto, Hideomi Koinuma, Masatomo Sumiya. Reduction of nonradiative recombination center for ZnO films grown under Zn-rich conditions by metal organic chemical vapor deposition. Applied Physics Letters. 97 [13] (2010) 131913 10.1063/1.3492855
 3. Fumiyasu Oba, Atsushi Togo, Isao Tanaka, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Doping of hexagonal boron nitride via intercalation: A theoretical prediction. Physical Review B. 81 [7] (2010) 075125 10.1103/physrevb.81.075125
 4. Osamu Tsuda, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Crystallization of hexagonal boron nitride exhibiting excitonic luminescence in the deep ultraviolet region at room temperature via thermal chemical vapor phase deposition. Diamond and Related Materials. 19 [1] (2010) 83-90 10.1016/j.diamond.2009.11.010
 5. Keiji Kuroda, Tsutomu Sawada, Takashi Kuroda, Kenji Watanabe, Kazuaki Sakoda. Enhanced spontaneous emission observed at one-dimensional photonic band edges. Journal of the Optical Society of America B. 27 [1] (2010) 45 10.1364/josab.27.000045
2009
 1. Takashi Kuroda, Peter A. Zhokhov, Kenji Watanabe, Aleksey M. Zheltikov, Kazuaki Sakoda. Coherent anti-Stokes Raman scattering of two-phonon complexes in diamond. Optics Express. 17 [23] (2009) 20794 10.1364/oe.17.020794
 2. WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi. 六方晶窒化ホウ素単結晶におけるヤーン・テラー効果の励起子準位への影響. NEW DIAMOND. 25 [4] (2009) 37-39
 3. Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Takahiro Niiyama, Kenta Miya, Masateru Taniguchi. Far-ultraviolet plane-emission handheld device based on hexagonal boron nitride. Nature Photonics. 3 [10] (2009) 591-594 10.1038/nphoton.2009.167
 4. Keiji Kuroda, Tsutomu Sawada, Takashi Kuroda, Kenji Watanabe, Kazuaki Sakoda. Doubly enhanced spontaneous emission due to increased photon density of states at photonic band edge frequencies. Optics Express. 17 [15] (2009) 13168 10.1364/oe.17.013168
 5. TANIGUCHI, Takashi, WATANABE, Kenji, Nakayama Atsuko, Oba Fumiyasu, Tanaka Isao. 超高圧プロセスによる反応性溶媒を用いた機能性III属窒化物結晶の創製. まてりあ. 48 [6] (2009) 311-316
 6. Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Jahn-Teller effect on exciton states in hexagonal boron nitride single crystal. Physical Review B. 79 [19] (2009) 193104 10.1103/physrevb.79.193104
 7. Eiji Fujimoto, Masatomo Sumiya, Tsuyoshi Ohnishi, Kenji Watanabe, Mikk Lippmaa, Yuji Matsumoto, Hideomi Koinuma. Hetero-Epitaxial Growth of ZnO Film by Temperature-Modulated Metalorganic Chemical Vapor Deposition. Applied Physics Express. 2 (2009) 045502 10.1143/apex.2.045502
 8. K. Kuroda, T. Sawada, T. Ochiai, T. Kuroda, K. Watanabe, K. Sakoda. Enhanced Raman scattering in a colloidal crystal observed by a tunable laser light source. Thin Solid Films. 517 [5] (2009) 1727-1730 10.1016/j.tsf.2008.09.067
2008
 1. Wei-Qiang Han, Lijun Wu, Yimei Zhu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Structure of chemically derived mono- and few-atomic-layer boron nitride sheets. Applied Physics Letters. 93 [22] (2008) 223103 10.1063/1.3041639
 2. KURODA, Takashi, ABBARCHI, Marco, MANO, Takaaki, WATANABE, Kenji, YAMAGIWA, MASAKAZU, KURODA, Keiji, SAKODA, Kazuaki, KIDO, Giyuu, KOGUCHI, Nobuyuki, CarmineMastrandrea, LuciaCavigli, MassimoGurioli, OGAWAYoshihiro, MINAMIFujio. Photon Correlation in GaAs Self-assembled Quantum Dots. APPLIED PHYSICS EXPRESS. 1 [4] (2008) 042001-1-042001-3
 3. Yoichi Kubota, Kenji Watanabe, Osamu Tsuda, Takashi Taniguchi. Hexagonal Boron Nitride Single Crystal Growth at Atmospheric Pressure Using Ni-Cr Solvent. Chemistry of Materials. 20 [5] (2008) 1661-1663 10.1021/cm7028382
2007
 1. Kazuaki Kobayashi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. First-Principles Study of Various Hexagonal BN Phases. Journal of the Physical Society of Japan. 76 [10] (2007) 104707 10.1143/jpsj.76.104707
 2. Y. Kubota, K. Watanabe, O. Tsuda, T. Taniguchi. Deep Ultraviolet Light–Emitting Hexagonal Boron Nitride Synthesized at Atmospheric Pressure. Science. 317 [5840] (2007) 932-934 10.1126/science.1144216
 3. WATANABE, Kenji, KURODA, Takashi, TSUDA, Osamu, TANIGUCHI, Takashi, KANDA, Hisao. 高純度六方晶窒化ホウ素粉末のバンド端発光特性. NEW DIAMOND. 23 [3] (2007) 24-25
 4. T. Taniguchi, K. Watanabe. Synthesis of high purity boron nitride single crystals under high pressure by using Ba-BN solvent. Journal of Crystal Growth. 303 [2] (2007) 525-529 10.1016/j.jcrysgro.2006.12.061
 5. J. Serrano, A. Bosak, R. Arenal, M. Krisch, K. Watanabe, T. Taniguchi, H. Kanda, A. Rubio, L. Wirtz. Vibrational properties of hexagonal boron nitride: Inelastic and Ab Initio Calculations. Physical Review Letters. 98 [9] (2007) 095503 10.1103/physrevlett.98.095503
 6. TSUDA, Osamu, WATANABE, Kenji, TANIGUCHI, Takashi. Band-Edge Luminescence at Room Temperature of Boron Nitride Synthesized by Thermal Chemical Vapor Phase Deposition . JAPANESE JOURNAL OF APPLIED PHYSICS. 46 [13] (2007) L287-L290
 7. Yoichi Kubota, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi. Synthesis of Cubic and Hexagonal Boron Nitrides by Using Ni Solvent under High Pressure. Japanese Journal of Applied Physics. 46 [1] (2007) 311-314 10.1143/jjap.46.311
2005
 1. TANIGUCHI, Takashi, WATANABE, Kenji, NAKAYAMA, Atsuko. 窒化ホウ素単結晶の高圧合成. 高圧力の科学と技術. 15 [4] (2005) 284-291
 2. Atsuko Nakayama, Takashi Taniguchi, Yoichi Kubota, Kenji Watanabe, Shunichi Hishita, Hisao Kanda. Characterization of luminous-cubic boron-nitride single-crystals doped with Eu3+ and Tb3+ ions. Applied Physics Letters. 87 [21] (2005) 211913 10.1063/1.2135886
 3. J. B. MacNaughton, A. Moewes, R. G. Wilks, X. T. Zhou, T. K. Sham, T. Taniguchi, K. Watanabe, C. Y. Chan, W. J. Zhang, I. Bello, S. T. Lee, H. Hofsäss. Electronic structure of boron nitride single crystals and films. Physical Review B. 72 [19] (2005) 195113 10.1103/physrevb.72.195113
 4. Z. Remes, M. Nesladek, K. Haenen, K. Watanabe, T. Taniguchi. The optical absorption and photoconductivity spectra of hexagonal boron nitride single crystals. physica status solidi (a). 202 [11] (2005) 2229-2233 10.1002/pssa.200561902
 5. KANDA, Hisao, WATANABE, Kenji, KOIZUMI, Satoshi. Change of cathodoluminescence spectra of diamond with continuous irradiation of low energy electron beam of 20 kV. DIAMOND AND RELATED MATERIALS. (2005) 561-565