SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Profile > MURAKAWA, Kensaku

MURAKAWA, Kensaku
Address
305-0047 1-2-1 Sengen Tsukuba Ibaraki JAPAN [Access]

[Research papers] | [Books] | [Proceedings] | [Presentations] | [Misc] | [Patents]

Research papers TSV

Books TSV

Proceedings TSV

Presentations TSV

Misc TSV

2016
 1. MUROMACHI, Eiji, FUJITA, Takahiro, FUJITA, Daisuke, MURAKAWA, Kensaku, YAMAUCHI, Yasushi, MITSUISHI, Kazutaka, KAWAKITA, Mamiko, IWAI, Hideo, OHKUBO, Tadakatsu, KAWAKITA, Jin, KITAZAWA, Hideaki, KIMOTO, Koji, CUSTANCE, Oscar, KURAHASHI, Mitsunori, GOTO, Atsushi, SAKAGUCHI, Isao, SAKATA, Osami, SAKURAI, Kenji, ZHANG, Han, SHINOHARA, Tadashi, SHIMIZU, Tadashi, SHIMIZU, Tomoko, SHIWA, Mitsuharu, SUZUKI, Taku, SEKIGUCHI, Takashi, TANSHO, Masataka, CHIKYOW, Toyohiro, NAGATA, Takahiro, NOGUCHI, Hidenori, HASHI, Kenjiro, HONO, Kazuhiro, YAGYU, Shinjiro, YAMASHITA, Yoshiyuki, YOSHIKAWA, Genki, YOSHIKAWA, Hideki, WATANABE, Ken, WATANABE, Makoto. 材料イノベーションを加速する先進計測テクノロジーの現状と動向. 調査分析室レポート. (2016) 73-89
 2. MUROMACHI, Eiji, FUJITA, Takahiro, FUJITA, Daisuke, MURAKAWA, Kensaku, YAMAUCHI, Yasushi, MITSUISHI, Kazutaka, KAWAKITA, Mamiko, IWAI, Hideo, OHKUBO, Tadakatsu, KAWAKITA, Jin, KITAZAWA, Hideaki, KIMOTO, Koji, CUSTANCE, Oscar, KURAHASHI, Mitsunori, GOTO, Atsushi, SAKAGUCHI, Isao, SAKATA, Osami, SAKURAI, Kenji, ZHANG, Han, SHINOHARA, Tadashi, SHIMIZU, Tadashi, SHIMIZU, Tomoko, SHIWA, Mitsuharu, SUZUKI, Taku, SEKIGUCHI, Takashi, TANSHO, Masataka, CHIKYOW, Toyohiro, NAGATA, Takahiro, NOGUCHI, Hidenori, HASHI, Kenjiro, HONO, Kazuhiro, YAGYU, Shinjiro, YAMASHITA, Yoshiyuki, YOSHIKAWA, Genki, YOSHIKAWA, Hideki, YOSHITAKE, Michiko, WATANABE, Ken, WATANABE, Makoto. 材料イノベーションを加速する先進計測テクノロジーの現状と動向 物質・材料研究のための先進計測テクノロジー. 調査分析室レポートNIMS-RAO-FY2016-3 [ISBN] 978-4-9900563-7-7. 1 (2016) 42-51
2015
 1. SONE, Junichi, KAWAKITA, Mamiko, MURAKAWA, Kensaku, KAWASHIMA, Yoshiya, HANEDA, Hajime, ISODA, Yukihiro, SHINOHARA, Yoshikazu, TSUJII, Naohito, MORI, Takao, TAKEUCHI, Masayuki, HIGUCHI, Masayoshi, KAWAKAMI, Hiroshi, YOSHITAKE, Michiko. 熱電. 調査分析室レポートNIMS-RAO-2014-2 [ISBN]978-4-990056360. 1冊分 (2015) 9999-9-9999-9

Patents TSV

Registered patents
  Patent applications
   International patents

    ▲ Go to the top of this page