SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Proceedings > Detail

Showing Proceeding

AuthorShigemi Kohiki, Masakuni Sasaki, Yusuke Murakawa, Kyoko Hori, Koichi Okada, Hirokazu Shimooka, Takayuki Tajiri, Hiroyuki Deguchi, Shigenori Matsushima, Masaomi Oku, Toetsu Shishido, ARAI, Masao, MITOME, Masanori, BANDO, Yoshio.
TitleDoping of Fe in In2O3
(In2O3へのFeドーピング)
Proceedings titleTHIN SOLID FILMS
Year of publication2006
LanguageEnglish

▲ Go to the top of this page