SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Presentation > Detail

Showing Presentation

AuthorTERASHIMA, Taichi, KURITA, Nobuyuki, TOMITA, Megumi, Kunihiro Kihou, Chul-Ho Lee, Yasuhide Tomioka, Toshimitsu Ito, Akira Iyo, Hiroshi Eisaki, Tian Liang, Masamichi Nakajima, Shigeyuki Ishida, Shin-ichi Uchida, Hisatomo Harima, UJI, Shinya.
TitleFermi surface in BaFe2 As2 via SdH measurements on detwinned crystals
Event nameAPS March Meeting 2012
Year of publication2012
LanguageEnglish
External references

▲ Go to the top of this page