SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Presentation > Detail

Showing Presentation

AuthorGHOSH, Avijit, ISHIHARA, Shinsuke, Tsuyoshi Hyakutake, Tatsuya Mori, Akinori Saeki, Izuru Kawamura, NAKANISHI, Takashi.
TitleLiquid Metallo-porphyrins toward Gas Sensing
Event nameCEMSupra 2018
Year of publication2018
LanguageEnglish

▲ Go to the top of this page