SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年09月21日

89件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Gan Liu, Tianyu Qiu, Kuanyu He, Yizhou Liu, Dongjing Lin, Zhen Ma, Zhentao Huang, Wenna Tang, Jie Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Libo Gao, Jinsheng Wen, Jun-Ming Liu, Binghai Yan, Xiaoxiang Xi. Electrical switching of ferro-rotational order in nanometre-thick 1T-TaS2 crystals. Nature Nanotechnology. 18 [8] (2023) 854-860 10.1038/s41565-023-01403-5
 • Kaifei Kang, Wenjin Zhao, Yihang Zeng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jie Shan, Kin Fai Mak. Switchable moiré potentials in ferroelectric WTe2/WSe2 superlattices. Nature Nanotechnology. 18 [8] (2023) 861-866 10.1038/s41565-023-01376-5
 • Shen Zhao, Zhijie Li, Xin Huang, Anna Rupp, Jonas Göser, Ilia A. Vovk, Stanislav Yu. Kruchinin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ismail Bilgin, Anvar S. Baimuratov, Alexander Högele. Excitons in mesoscopically reconstructed moiré heterostructures. Nature Nanotechnology. 18 [6] (2023) 572-579 10.1038/s41565-023-01356-9
 • Yinong Zhang, Chengxin Xiao, Dmitry Ovchinnikov, Jiayi Zhu, Xi Wang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Wang Yao, Xiaodong Xu. Every-other-layer dipolar excitons in a spin-valley locked superlattice. Nature Nanotechnology. 18 [5] (2023) 501-506 10.1038/s41565-023-01350-1
 • I. Charaev, D. A. Bandurin, A. T. Bollinger, I. Y. Phinney, I. Drozdov, M. Colangelo, B. A. Butters, T. Taniguchi, K. Watanabe, X. He, O. Medeiros, I. Božović, P. Jarillo-Herrero, K. K. Berggren. Single-photon detection using high-temperature superconductors. Nature Nanotechnology. 18 [4] (2023) 343-349 10.1038/s41565-023-01325-2
 • Dahlia R. Klein, Li-Qiao Xia, David MacNeill, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Electrical switching of a bistable moiré superconductor. Nature Nanotechnology. 18 [4] (2023) 331-335 10.1038/s41565-022-01314-x
 • Yue Luo, Nannan Mao, Dapeng Ding, Ming-Hui Chiu, Xiang Ji, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vincent Tung, Hongkun Park, Philip Kim, Jing Kong, William L. Wilson. Electrically switchable anisotropic polariton propagation in a ferroelectric van der Waals semiconductor. Nature Nanotechnology. 18 [4] (2023) 350-356 10.1038/s41565-022-01312-z
 • Yanhao Tang, Kaixiang Su, Lizhong Li, Yang Xu, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Chao-Ming Jian, Cenke Xu, Kin Fai Mak, Jie Shan. Evidence of frustrated magnetic interactions in a Wigner–Mott insulator. Nature Nanotechnology. 18 [3] (2023) 233-237 10.1038/s41565-022-01309-8
 • Zhehao Ge, Sergey Slizovskiy, Peter Polizogopoulos, Toyanath Joshi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, David Lederman, Vladimir I. Fal’ko, Jairo Velasco. Giant orbital magnetic moments and paramagnetic shift in artificial relativistic atoms and molecules. Nature Nanotechnology. 18 [3] (2023) 250-256 10.1038/s41565-023-01327-0
 • Aditya Sood, Jonah B. Haber, Johan Carlström, Elizabeth A. Peterson, Elyse Barre, Johnathan D. Georgaras, Alexander H. M. Reid, Xiaozhe Shen, Marc E. Zajac, Emma C. Regan, Jie Yang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Feng Wang, Xijie Wang, Jeffrey B. Neaton, Tony F. Heinz, Aaron M. Lindenberg, Felipe H. da Jornada, Archana Raja. Bidirectional phonon emission in two-dimensional heterostructures triggered by ultrafast charge transfer. Nature Nanotechnology. 18 [1] (2023) 29-35 10.1038/s41565-022-01253-7
 • ▲ページトップへ移動