SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS一般公開2024

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野から探す

論文・分野から探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2024年05月25日

97件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Kai-Qiang Lin, Paulo E. Faria Junior, Ruven Hübner, Jonas D. Ziegler, Jonas M. Bauer, Fabian Buchner, Matthias Florian, Felix Hofmann, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jaroslav Fabian, Alexander Steinhoff, Alexey Chernikov, Sebastian Bange, John M. Lupton. Ultraviolet interlayer excitons in bilayer WSe2. Nature Nanotechnology. 19 [2] (2024) 196-201 10.1038/s41565-023-01544-7
 • Kai Liu, Jian Zheng, Yating Sha, Bosai Lyu, Fengping Li, Youngju Park, Yulu Ren, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jinfeng Jia, Weidong Luo, Zhiwen Shi, Jeil Jung, Guorui Chen. Spontaneous broken-symmetry insulator and metals in tetralayer rhombohedral graphene. Nature Nanotechnology. 19 [2] (2024) 188-195 10.1038/s41565-023-01558-1
 • Zui Tao, Bowen Shen, Wenjin Zhao, Nai Chao Hu, Tingxin Li, Shengwei Jiang, Lizhong Li, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, Jie Shan, Kin Fai Mak. Giant spin Hall effect in AB-stacked MoTe2/WSe2 bilayers. Nature Nanotechnology. 19 [1] (2024) 28-33 10.1038/s41565-023-01492-2
 • Tonghang Han, Zhengguang Lu, Giovanni Scuri, Jiho Sung, Jue Wang, Tianyi Han, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Hongkun Park, Long Ju. Correlated insulator and Chern insulators in pentalayer rhombohedral-stacked graphene. Nature Nanotechnology. (2023) 10.1038/s41565-023-01520-1
 • Gabriele Pasquale, Edoardo Lopriore, Zhe Sun, Kristiāns Čerņevičs, Fedele Tagarelli, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Oleg V. Yazyev, Andras Kis. Electrical detection of the flat-band dispersion in van der Waals field-effect structures. Nature Nanotechnology. 18 [12] (2023) 1416-1422 10.1038/s41565-023-01489-x Open Access
 • Ying-Chi Chen, Yi-Ting Li, Chin-Lai Lee, Yen-Ting Kuo, Chia-Lun Ho, Wei-Che Lin, Ming-Chien Hsu, Xizi Long, Jia-Sin Chen, Wei-Peng Li, Chia-Hao Su, Akihiro Okamoto, Chen-Sheng Yeh. Electroactive membrane fusion-liposome for increased electron transfer to enhance radiodynamic therapy. Nature Nanotechnology. 18 [12] (2023) 1492-1501 10.1038/s41565-023-01476-2
 • Takao Mori. A flexible feature for the long-reigning thermoelectric champion bismuth telluride. Nature Nanotechnology. 18 [11] (2023) 1255-1256 10.1038/s41565-023-01464-6
 • Andrés Granados del Águila, Yi Ren Wong, Indrajit Wadgaonkar, Antonio Fieramosca, Xue Liu, Kristina Vaklinova, Stefano Dal Forno, T. Thu Ha Do, Ho Yi Wei, K. Watanabe, T. Taniguchi, Kostya S. Novoselov, Maciej Koperski, Marco Battiato, Qihua Xiong. Ultrafast exciton fluid flow in an atomically thin MoS2 semiconductor. Nature Nanotechnology. 18 [9] (2023) 1012-1019 10.1038/s41565-023-01438-8
 • Gan Liu, Tianyu Qiu, Kuanyu He, Yizhou Liu, Dongjing Lin, Zhen Ma, Zhentao Huang, Wenna Tang, Jie Xu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Libo Gao, Jinsheng Wen, Jun-Ming Liu, Binghai Yan, Xiaoxiang Xi. Electrical switching of ferro-rotational order in nanometre-thick 1T-TaS2 crystals. Nature Nanotechnology. 18 [8] (2023) 854-860 10.1038/s41565-023-01403-5
 • Kaifei Kang, Wenjin Zhao, Yihang Zeng, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jie Shan, Kin Fai Mak. Switchable moiré potentials in ferroelectric WTe2/WSe2 superlattices. Nature Nanotechnology. 18 [8] (2023) 861-866 10.1038/s41565-023-01376-5
 • ▲ページトップへ移動