SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS一般公開2024

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野から探す

論文・分野から探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2024年05月29日

84件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Shota Azuma, Mitsuki Sano, Itsuki Moro, Fumisato Ozawa, Morihiro Saito, Akihiro Nomura. Improving the cycling performance of lithium-air batteries using a nitrite salt electrolyte. Electrochimica Acta. 489 (2024) 144261 10.1016/j.electacta.2024.144261
 • Wenyuan Huang, Xizi Long, Akihiro Okamoto. Enhancement of microbial current production by riboflavin requires the reduced heme centers in outer membrane cytochromes in Shewanella oneidensis MR-1. Electrochimica Acta. 464 (2023) 142860 10.1016/j.electacta.2023.142860
 • Xiao Deng, Akihiro Okamoto. Direct extracellular electron transfer to an indium tin doped oxide electrode via heme redox reactions in Desulfovibrio ferrophilus IS5. Electrochimica Acta. 453 (2023) 142293 10.1016/j.electacta.2023.142293
 • Chia-Chun Wei, Tung-Han Wu, Jun-Wei Huang, Ben-Li Young, Wen-Bin Jian, Yu-Liang Lin, Jiun-Tai Chen, Chain-Shu Hsu, Yuan-Ron Ma, Kazuhito Tsukagoshi. Nanoparticulate films of WO3 and MoO3 composites for enhancing UV light electrochromic transmittance variation and energy storage applications. Electrochimica Acta. 442 (2023) 141897 10.1016/j.electacta.2023.141897
 • Bizhe Su, Hanqin Liang, Xiaohui Zhao, Tao Zhang, Yu Zhou, Denis Y.W. Yu. Structural evolution of Na-rich spinel oxides involving anionic redox reaction for Na-ion batteries. Electrochimica Acta. 440 (2023) 141746 10.1016/j.electacta.2022.141746
 • Runsheng Gao, Jie Tang, Shuai Tang, Kun Zhang, Kiyoshi Ozawa, Lu-Chang Qin. Tin-cobalt bimetals in 2D leaf-like MOF-derived carbon for advanced lithium storage applications. Electrochimica Acta. 410 (2022) 140036 10.1016/j.electacta.2022.140036
 • Shih-Chieh Hsu, Han-Hsin Chiang, Tzu-Yen Huang, Szu-Han Chao, Rudder T. Wu, Cheng-Zhang Lu, Jen-Hsien Huang, Cai-Wan Chang-Jian, Huei Chu Weng, Hsiao-Chien Chen. Morphology evolution and electrochemical behavior of NixMn1-x(OH)2 mixed hydroxides as high-performance electrode for supercapacitor. Electrochimica Acta. 403 (2022) 139692 10.1016/j.electacta.2021.139692
 • Xiao Deng, Dan Luo, Akihiro Okamoto. Electrode hydrophilicity enhanced the rate of extracellular electron uptake in Desulfovibrio ferrophilus IS5. Electrochimica Acta. 421 (2022) 140504 10.1016/j.electacta.2022.140504
 • Huimin Wang, Kaiming Xue, Bizhe Su, Denis Y.W. Yu. Achieving reversible Cu–Al batteries by reducing self-discharge and side reactions. Electrochimica Acta. 388 (2021) 138595 10.1016/j.electacta.2021.138595
 • Akihiro Nomura, Emiko Mizuki, Kimihiko Ito, Yoshimi Kubo, Tomoko Yamagishi, Mitsugu Uejima. Highly-porous Super-Growth carbon nanotube sheet cathode develops high-power Lithium-Air Batteries. Electrochimica Acta. 400 (2021) 139415 10.1016/j.electacta.2021.139415 Open Access
 • ▲ページトップへ移動