SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年09月28日

81件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Xiao Deng, Akihiro Okamoto. Direct extracellular electron transfer to an indium tin doped oxide electrode via heme redox reactions in Desulfovibrio ferrophilus IS5. Electrochimica Acta. 453 (2023) 142293 10.1016/j.electacta.2023.142293
 • Chia-Chun Wei, Tung-Han Wu, Jun-Wei Huang, Ben-Li Young, Wen-Bin Jian, Yu-Liang Lin, Jiun-Tai Chen, Chain-Shu Hsu, Yuan-Ron Ma, Kazuhito Tsukagoshi. Nanoparticulate films of WO3 and MoO3 composites for enhancing UV light electrochromic transmittance variation and energy storage applications. Electrochimica Acta. 442 (2023) 141897 10.1016/j.electacta.2023.141897
 • Bizhe Su, Hanqin Liang, Xiaohui Zhao, Tao Zhang, Yu Zhou, Denis Y.W. Yu. Structural evolution of Na-rich spinel oxides involving anionic redox reaction for Na-ion batteries. Electrochimica Acta. 440 (2023) 141746 10.1016/j.electacta.2022.141746
 • Runsheng Gao, Jie Tang, Shuai Tang, Kun Zhang, Kiyoshi Ozawa, Lu-Chang Qin. Tin-cobalt bimetals in 2D leaf-like MOF-derived carbon for advanced lithium storage applications. Electrochimica Acta. 410 (2022) 140036 10.1016/j.electacta.2022.140036
 • Shih-Chieh Hsu, Han-Hsin Chiang, Tzu-Yen Huang, Szu-Han Chao, Rudder T. Wu, Cheng-Zhang Lu, Jen-Hsien Huang, Cai-Wan Chang-Jian, Huei Chu Weng, Hsiao-Chien Chen. Morphology evolution and electrochemical behavior of NixMn1-x(OH)2 mixed hydroxides as high-performance electrode for supercapacitor. Electrochimica Acta. 403 (2022) 139692 10.1016/j.electacta.2021.139692
 • Xiao Deng, Dan Luo, Akihiro Okamoto. Electrode hydrophilicity enhanced the rate of extracellular electron uptake in Desulfovibrio ferrophilus IS5. Electrochimica Acta. 421 (2022) 140504 10.1016/j.electacta.2022.140504
 • Huimin Wang, Kaiming Xue, Bizhe Su, Denis Y.W. Yu. Achieving reversible Cu–Al batteries by reducing self-discharge and side reactions. Electrochimica Acta. 388 (2021) 138595 10.1016/j.electacta.2021.138595
 • Akihiro Nomura, Emiko Mizuki, Kimihiko Ito, Yoshimi Kubo, Tomoko Yamagishi, Mitsugu Uejima. Highly-porous Super-Growth carbon nanotube sheet cathode develops high-power Lithium-Air Batteries. Electrochimica Acta. 400 (2021) 139415 10.1016/j.electacta.2021.139415
 • Runsheng Gao, Jie Tang, Xiaoliang Yu, Kun Zhang, Kiyoshi Ozawa, Lu-Chang Qin. A highly stable SiOx-based anode enabled by self-assembly with polyelectrolyte. Electrochimica Acta. 360 (2020) 136958 10.1016/j.electacta.2020.136958
 • Jiade Li, Min Gao, Shengfu Tong, Cuiping Luo, Huaiyong Zhu, Tetsuya Taketsugu, Kohei Uosaki, Mingmei Wu. Effect of O2 adsorption on the termination of Li–O2 batteries discharge. Electrochimica Acta. 340 (2020) 135977 10.1016/j.electacta.2020.135977
 • ▲ページトップへ移動