SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年09月23日

831件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Yue Luo, Nannan Mao, Dapeng Ding, Ming-Hui Chiu, Xiang Ji, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vincent Tung, Hongkun Park, Philip Kim, Jing Kong, William L. Wilson, Yue Luo, Nannan Mao, Dapeng Ding, Ming-Hui Chiu, Xiang Ji, Vincent Tung, Hongkun Park, Philip Kim, Jing Kong, William L. Wilson. Electrically switchable anisotropic polariton propagation in a ferroelectric van der Waals semiconductor. Nature Nanotechnology. 18 [4] (2023) 350-356 10.1038/s41565-022-01312-z
 • M. Iqbal Bakti Utama, Hongfei Zeng, Tumpa Sadhukhan, Anushka Dasgupta, S. Carin Gavin, Riddhi Ananth, Dmitry Lebedev, Wei Wang, Jia-Shiang Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Tobin J. Marks, Xuedan Ma, Emily A. Weiss, George C. Schatz, Nathaniel P. Stern, Mark C. Hersam, M. Iqbal Bakti Utama, Hongfei Zeng, Tumpa Sadhukhan, Anushka Dasgupta, S. Carin Gavin, Riddhi Ananth, Dmitry Lebedev, Wei Wang, Jia-Shiang Chen, Tobin J. Marks, Xuedan Ma, Emily A. Weiss, George C. Schatz, Nathaniel P. Stern, Mark C. Hersam. Chemomechanical modification of quantum emission in monolayer WSe2. Nature Communications. 14 [1] (2023) 2193 10.1038/s41467-023-37892-0
 • Roberto Rosati, Ioannis Paradisanos, Libai Huang, Ziyang Gan, Antony George, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Laurent Lombez, Pierre Renucci, Andrey Turchanin, Bernhard Urbaszek, Ermin Malic, Roberto Rosati, Ioannis Paradisanos, Libai Huang, Ziyang Gan, Antony George, Laurent Lombez, Pierre Renucci, Andrey Turchanin, Bernhard Urbaszek, Ermin Malic. Interface engineering of charge-transfer excitons in 2D lateral heterostructures. Nature Communications. 14 [1] (2023) 2438 10.1038/s41467-023-37889-9
 • J. Díez-Mérida, A. Díez-Carlón, S. Y. Yang, Y.-M. Xie, X.-J. Gao, J. Senior, K. Watanabe, T. Taniguchi, X. Lu, A. P. Higginbotham, K. T. Law, Dmitri K. Efetov, J. Díez-Mérida, A. Díez-Carlón, S. Y. Yang, Y.-M. Xie, X.-J. Gao, J. Senior, X. Lu, A. P. Higginbotham, K. T. Law, Dmitri K. Efetov. Symmetry-broken Josephson junctions and superconducting diodes in magic-angle twisted bilayer graphene. Nature Communications. 14 [1] (2023) 2396 10.1038/s41467-023-38005-7
 • Kaining Yang, Xiang Gao, Yaning Wang, Tongyao Zhang, Yuchen Gao, Xin Lu, Shihao Zhang, Jianpeng Liu, Pingfan Gu, Zhaoping Luo, Runjie Zheng, Shimin Cao, Hanwen Wang, Xingdan Sun, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xiuyan Li, Jing Zhang, Xi Dai, Jian-Hao Chen, Yu Ye, Zheng Han, Kaining Yang, Xiang Gao, Yaning Wang, Tongyao Zhang, Yuchen Gao, Xin Lu, Shihao Zhang, Jianpeng Liu, Pingfan Gu, Zhaoping Luo, Runjie Zheng, Shimin Cao, Hanwen Wang, Xingdan Sun, Xiuyan Li, Jing Zhang, Xi Dai, Jian-Hao Chen, Yu Ye, Zheng Han. Unconventional correlated insulator in CrOCl-interfaced Bernal bilayer graphene. Nature Communications. 14 [1] (2023) 2136 10.1038/s41467-023-37769-2
 • Qinghai Tan, Abdullah Rasmita, Zhaowei Zhang, Hongbing Cai, Xiangbin Cai, Xuran Dai, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Allan H. MacDonald, Weibo Gao, Qinghai Tan, Abdullah Rasmita, Zhaowei Zhang, Hongbing Cai, Xiangbin Cai, Xuran Dai, Allan H. MacDonald, Weibo Gao. Layer-dependent correlated phases in WSe2/MoS2 moiré superlattice. Nature Materials. 22 [5] (2023) 605-611 10.1038/s41563-023-01521-4
 • Yuta Yasui, Masataka Tansho, Kotaro Fujii, Yuichi Sakuda, Atsushi Goto, Shinobu Ohki, Yuuki Mogami, Takahiro Iijima, Shintaro Kobayashi, Shogo Kawaguchi, Keiichi Osaka, Kazutaka Ikeda, Toshiya Otomo, Masatomo Yashima, Yuta Yasui, Kotaro Fujii, Yuichi Sakuda, Takahiro Iijima, Shintaro Kobayashi, Shogo Kawaguchi, Keiichi Osaka, Kazutaka Ikeda, Toshiya Otomo, Masatomo Yashima. Hidden chemical order in disordered Ba7Nb4MoO20 revealed by resonant X-ray diffraction and solid-state NMR. Nature Communications. 14 [1] (2023) 2337 10.1038/s41467-023-37802-4
 • Jekwan Lee, Jaehyeon Kwon, Eunho Lee, Jiwon Park, Soonyoung Cha, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Moon-Ho Jo, Hyunyong Choi, Jekwan Lee, Jaehyeon Kwon, Eunho Lee, Jiwon Park, Soonyoung Cha, Moon-Ho Jo, Hyunyong Choi. Spinful hinge states in the higher-order topological insulators WTe2. Nature Communications. 14 [1] (2023) 1801 10.1038/s41467-023-37482-0
 • Wenjin Zhao, Bowen Shen, Zui Tao, Zhongdong Han, Kaifei Kang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kin Fai Mak, Jie Shan, Wenjin Zhao, Bowen Shen, Zui Tao, Zhongdong Han, Kaifei Kang, Kin Fai Mak, Jie Shan. Gate-tunable heavy fermions in a moiré Kondo lattice. Nature. 616 [7955] (2023) 61-65 10.1038/s41586-023-05800-7
 • Cheng Shen, Patrick J. Ledwith, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Eslam Khalaf, Ashvin Vishwanath, Dmitri K. Efetov, Cheng Shen, Patrick J. Ledwith, Eslam Khalaf, Ashvin Vishwanath, Dmitri K. Efetov. Dirac spectroscopy of strongly correlated phases in twisted trilayer graphene. Nature Materials. 22 [3] (2023) 316-321 10.1038/s41563-022-01428-6
 • ▲ページトップへ移動