SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS一般公開2024

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野から探す

論文・分野から探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2024年05月23日

592件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Dahlia R. Klein, Li-Qiao Xia, David MacNeill, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Pablo Jarillo-Herrero. Electrical switching of a bistable moiré superconductor. Nature Nanotechnology. 18 [4] (2023) 331-335 10.1038/s41565-022-01314-x
 • Yue Luo, Nannan Mao, Dapeng Ding, Ming-Hui Chiu, Xiang Ji, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Vincent Tung, Hongkun Park, Philip Kim, Jing Kong, William L. Wilson. Electrically switchable anisotropic polariton propagation in a ferroelectric van der Waals semiconductor. Nature Nanotechnology. 18 [4] (2023) 350-356 10.1038/s41565-022-01312-z
 • Sheng-Kuei Chiu, Ming-Chi Li, Ji-Wei Ci, Yuan-Chih Hung, Dung-Sheng Tsai, Chien-Han Chen, Li-Hung Lin, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nobuyuki Aoki, Ya-Ping Hsieh, Chiashain Chuang. Enhancing optical characteristics of mediator-assisted wafer-scale MoS2 and WS2 on h-BN. Nanotechnology. 34 [25] (2023) 255703 10.1088/1361-6528/acc5f1
 • Katsuhiko Ariga. Molecular nanoarchitectonics: unification of nanotechnology and molecular/materials science. Beilstein Journal of Nanotechnology. 14 (2023) 434-453 10.3762/bjnano.14.35 Open Access
 • Yanhao Tang, Kaixiang Su, Lizhong Li, Yang Xu, Song Liu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Chao-Ming Jian, Cenke Xu, Kin Fai Mak, Jie Shan. Evidence of frustrated magnetic interactions in a Wigner–Mott insulator. Nature Nanotechnology. 18 [3] (2023) 233-237 10.1038/s41565-022-01309-8
 • Zhehao Ge, Sergey Slizovskiy, Peter Polizogopoulos, Toyanath Joshi, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, David Lederman, Vladimir I. Fal’ko, Jairo Velasco. Giant orbital magnetic moments and paramagnetic shift in artificial relativistic atoms and molecules. Nature Nanotechnology. 18 [3] (2023) 250-256 10.1038/s41565-023-01327-0
 • Aditya Sood, Jonah B. Haber, Johan Carlström, Elizabeth A. Peterson, Elyse Barre, Johnathan D. Georgaras, Alexander H. M. Reid, Xiaozhe Shen, Marc E. Zajac, Emma C. Regan, Jie Yang, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Feng Wang, Xijie Wang, Jeffrey B. Neaton, Tony F. Heinz, Aaron M. Lindenberg, Felipe H. da Jornada, Archana Raja. Bidirectional phonon emission in two-dimensional heterostructures triggered by ultrafast charge transfer. Nature Nanotechnology. 18 [1] (2023) 29-35 10.1038/s41565-022-01253-7
 • Shuji Kobayashi, Satoshi Kaneko, Kazuhito Tsukagoshi, Tomoaki Nishino. Conductance Modulation in an α-Terthiophene Molecular Junction Characterized by Surface-Enhanced Raman Scattering. e-Journal of Surface Science and Nanotechnology. 21 [1] (2022) 2023-004 10.1380/ejssnt.2023-004 Open Access
 • Nobuyuki Ishida. Utilizing the surface potential of a solid electrolyte region as the potential reference in Kelvin probe force microscopy. Beilstein Journal of Nanotechnology. 13 (2022) 1558-1563 10.3762/bjnano.13.129 Open Access
 • Yaning Wang, Xiang Gao, Kaining Yang, Pingfan Gu, Xin Lu, Shihao Zhang, Yuchen Gao, Naijie Ren, Baojuan Dong, Yuhang Jiang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Jun Kang, Wenkai Lou, Jinhai Mao, Jianpeng Liu, Yu Ye, Zheng Han, Kai Chang, Jing Zhang, Zhidong Zhang. Quantum Hall phase in graphene engineered by interfacial charge coupling. Nature Nanotechnology. 17 [12] (2022) 1272-1279 10.1038/s41565-022-01248-4 Open Access
 • ▲ページトップへ移動