SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Search researchers > Search by article

Search by article

You can search NIMS articles by Clarivate ESI category (Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology and etc.), title and terms from abstract.

Last updated: April 15, 2024

104 article(s) found. Sorted by publication dates. (Help)
 • Rebekka Garreis, Chuyao Tong, Jocelyn Terle, Max Josef Ruckriegel, Jonas Daniel Gerber, Lisa Maria Gächter, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Thomas Ihn, Klaus Ensslin, Wei Wister Huang. Long-lived valley states in bilayer graphene quantum dots. Nature Physics. 20 [3] (2024) 428-434 10.1038/s41567-023-02334-7 Open Access
 • Tiancheng Song, Yanyu Jia, Guo Yu, Yue Tang, Pengjie Wang, Ratnadwip Singha, Xin Gui, Ayelet J. Uzan-Narovlansky, Michael Onyszczak, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Robert J. Cava, Leslie M. Schoop, N. P. Ong, Sanfeng Wu. Unconventional superconducting quantum criticality in monolayer WTe2. Nature Physics. 20 [2] (2024) 269-274 10.1038/s41567-023-02291-1
 • Wenjin Zhao, Kaifei Kang, Yichi Zhang, Patrick Knüppel, Zui Tao, Lizhong Li, Charles L. Tschirhart, Evgeny Redekop, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Andrea F. Young, Jie Shan, Kin Fai Mak. Realization of the Haldane Chern insulator in a moiré lattice. Nature Physics. 20 [2] (2024) 275-280 10.1038/s41567-023-02284-0
 • Shun Noguchi, Kohei Fujiwara, Yuki Yanagi, Michi-To Suzuki, Takamasa Hirai, Takeshi Seki, Ken-ichi Uchida, Atsushi Tsukazaki. Bipolarity of large anomalous Nernst effect in Weyl magnet-based alloy films. Nature Physics. 20 [2] (2024) 254-260 10.1038/s41567-023-02293-z
 • Zhen Lian, Yuze Meng, Lei Ma, Indrajit Maity, Li Yan, Qiran Wu, Xiong Huang, Dongxue Chen, Xiaotong Chen, Xinyue Chen, Mark Blei, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sefaattin Tongay, Johannes Lischner, Yong-Tao Cui, Su-Fei Shi. Valley-polarized excitonic Mott insulator in WS2/WSe2 moiré superlattice. Nature Physics. 20 [1] (2024) 34-39 10.1038/s41567-023-02266-2
 • Carlos R. Kometter, Jiachen Yu, Trithep Devakul, Aidan P. Reddy, Yang Zhang, Benjamin A. Foutty, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Liang Fu, Benjamin E. Feldman. Hofstadter states and re-entrant charge order in a semiconductor moiré lattice. Nature Physics. 19 [12] (2023) 1861-1867 10.1038/s41567-023-02195-0
 • Heonjoon Park, Jiayi Zhu, Xi Wang, Yingqi Wang, William Holtzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Jiaqiang Yan, Liang Fu, Ting Cao, Di Xiao, Daniel R. Gamelin, Hongyi Yu, Wang Yao, Xiaodong Xu. Dipole ladders with large Hubbard interaction in a moiré exciton lattice. Nature Physics. 19 [9] (2023) 1286-1292 10.1038/s41567-023-02077-5
 • Liam A. Cohen, Noah L. Samuelson, Taige Wang, Kai Klocke, Cian C. Reeves, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Sagar Vijay, Michael P. Zaletel, Andrea F. Young. Nanoscale electrostatic control in ultraclean van der Waals heterostructures by local anodic oxidation of graphite gates. Nature Physics. 19 [10] (2023) 1502-1508 10.1038/s41567-023-02114-3
 • Gelareh Farahi, Cheng-Li Chiu, Xiaomeng Liu, Zlatko Papic, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Michael P. Zaletel, Ali Yazdani. Broken symmetries and excitation spectra of interacting electrons in partially filled Landau levels. Nature Physics. 19 [10] (2023) 1482-1488 10.1038/s41567-023-02126-z
 • Erin Morissette, Jiang-Xiazi Lin, Dihao Sun, Liangji Zhang, Song Liu, Daniel Rhodes, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, James Hone, Johannes Pollanen, Mathias S. Scheurer, Michael Lilly, Andrew Mounce, J. I. A. Li. Dirac revivals drive a resonance response in twisted bilayer graphene. Nature Physics. 19 [8] (2023) 1156-1162 10.1038/s41567-023-02060-0
 • ▲ Go to the top of this page