SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Search researchers > Search by article

Search by article

You can search NIMS articles by Clarivate ESI category (Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology and etc.), title and terms from abstract.

Last updated: July 16, 2024

181 article(s) found. Sorted by publication dates. (Help)
 • Di Xing, Mu‐Hsin Chen, Zhiyu Wang, Chih‐Zong Deng, Ya‐Lun Ho, Bo‐Wei Lin, Cheng‐Chieh Lin, Chun‐Wei Chen, Jean‐Jacques Delaunay. Solution‐Processed Perovskite Quantum Dot Quasi‐BIC Laser from Miniaturized Low‐Lateral‐Loss Cavity. Advanced Functional Materials. 34 [26] (2024) 2314953 10.1002/adfm.202314953 Open Access
 • Masafumi Yoshio, Che‐Hao Wu, Chengyang Liu. Mechanically Tough Micellar Cubic Liquid‐Crystalline Polymer Electrolytes for Electromechanical Actuators. Advanced Functional Materials. 34 [21] (2024) 2314087 10.1002/adfm.202314087 Open Access
 • Nagendra Singh Chauhan, Shivalingam Goud Sara, Amrita Bhattacharya, Takao Mori, Yuzuru Miyazaki. Odd‐Stoichiometry and Secondary Phase Relations in Higher Manganese Silicides. Advanced Functional Materials. 34 [17] (2024) 2313948 10.1002/adfm.202313948
 • Jaysri Das, Subhankar Mandal, Angana Borbora, Sonam Rani, Mizuki Tenjimbayashi, Uttam Manna. Modulating Force of Nucleated Hydrogen Bubble Adhesion to Boost Electrochemical Water Splitting. Advanced Functional Materials. 34 [6] (2024) 2311648 10.1002/adfm.202311648
 • Iago López‐Fernández, Donato Valli, Chun‐Yun Wang, Subarna Samanta, Takuya Okamoto, Yi‐Teng Huang, Kun Sun, Yang Liu, Vladimir S. Chirvony, Avijit Patra, Juliette Zito, Luca De Trizio, Deepika Gaur, Hong‐Tao Sun, Zhiguo Xia, Xiaoming Li, Haibo Zeng, Iván Mora‐Seró, Narayan Pradhan, Juan P. Martínez‐Pastor, Peter Müller‐Buschbaum, Vasudevanpillai Biju, Tushar Debnath, Michael Saliba, Elke Debroye, Robert L. Z. Hoye, Ivan Infante, Liberato Manna, Lakshminarayana Polavarapu. Lead‐Free Halide Perovskite Materials and Optoelectronic Devices: Progress and Prospective. Advanced Functional Materials. 34 [6] (2024) 2307896 10.1002/adfm.202307896 Open Access
 • Siqian Wang, Wei Hsun Hu, Yasuyuki Nakamura, Nanami Fujisawa, Ane Eline Herlyng, Mitsuhiro Ebara, Masanobu Naito. Bio‐Inspired Adhesive with Reset‐On Demand, Reuse‐Many (RORM) Modes. Advanced Functional Materials. 33 [36] (2023) 2215064 10.1002/adfm.202215064 Open Access
 • Yu Zhao, Kaiming Xue, Denis Y. W. Yu. Tuning Electrolyte Solvation Structure and CEI Film to Enable Long Lasting FSI−‐Based Dual‐Ion Battery. Advanced Functional Materials. 33 [44] (2023) 2300305 10.1002/adfm.202300305
 • Zhihui Jiang, Pei Wang, Guijie Liang, Xinling Wen, Guimei Huang, Hui Song, Bo Jiang, Shangbin Jin, Feiyan Xu, Xing Ding, Tae Kyu Kim, Hao Chen, Jiaguo Yu, Jinhua Ye, Shengyao Wang. Homogeneous–Heterogeneous Hybrid Artificial Photosynthesis Induced by Organic Semiconductors with Controlled Surface Architectures. Advanced Functional Materials. 33 [34] (2023) 2303335 10.1002/adfm.202303335
 • Junyan Wang, Chen Yang, Liang Mao, Xiaoyan Cai, Zikang Geng, Haoyu Zhang, Junying Zhang, Xin Tan, Jinhua Ye, Tao Yu. Regulating the Metallic Cu–Ga Bond by S Vacancy for Improved Photocatalytic CO2 Reduction to C2H4. Advanced Functional Materials. 33 [28] (2023) 2213901 10.1002/adfm.202213901
 • Zhongyi Huang, Xiaoyang Zheng, Haoxuan Liu, Jiawen Huang, Yi Xu, Xun Xu, Yuhai Dou, Ding Yuan, Zhen Li, Shi‐Xue Dou, Hua‐Kun Liu, Shulei Chou, Chao Wu. Long Cycle Life and High‐Rate Sodium Metal Batteries Enabled by an Active/Inactive Co‐Sn alloy Interface. Advanced Functional Materials. (2023) 10.1002/adfm.202302062
 • ▲ Go to the top of this page