SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Search researchers > Search by subject

Search by subject

You can search NIMS articles by Clarivate ESI category (Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biology and etc.), title and terms from abstract.

Last updated: October 01, 2023

174 article(s) found. Sorted by publication dates. (Help)
 • Zhihui Jiang, Pei Wang, Guijie Liang, Xinling Wen, Guimei Huang, Hui Song, Bo Jiang, Shangbin Jin, Feiyan Xu, Xing Ding, Tae Kyu Kim, Hao Chen, Jiaguo Yu, Jinhua Ye, Shengyao Wang. Homogeneous–Heterogeneous Hybrid Artificial Photosynthesis Induced by Organic Semiconductors with Controlled Surface Architectures. Advanced Functional Materials. 33 [34] (2023) 10.1002/adfm.202303335
 • Junyan Wang, Chen Yang, Liang Mao, Xiaoyan Cai, Zikang Geng, Haoyu Zhang, Junying Zhang, Xin Tan, Jinhua Ye, Tao Yu. Regulating the Metallic Cu–Ga Bond by S Vacancy for Improved Photocatalytic CO2 Reduction to C2H4. Advanced Functional Materials. 33 [28] (2023) 10.1002/adfm.202213901
 • Zhongyi Huang, Xiaoyang Zheng, Haoxuan Liu, Jiawen Huang, Yi Xu, Xun Xu, Yuhai Dou, Ding Yuan, Zhen Li, Shi‐Xue Dou, Hua‐Kun Liu, Shulei Chou, Chao Wu. Long Cycle Life and High‐Rate Sodium Metal Batteries Enabled by an Active/Inactive Co‐Sn alloy Interface. Advanced Functional Materials. (2023) 10.1002/adfm.202302062
 • Xinyi He, Seiya Nomoto, Takehito Komatsu, Takayoshi Katase, Terumasa Tadano, Suguru Kitani, Hideto Yoshida, Takafumi Yamamoto, Hiroshi Mizoguchi, Keisuke Ide, Hidenori Hiramatsu, Hitoshi Kawaji, Hideo Hosono, Toshio Kamiya. Hydride Anion Substitution Boosts Thermoelectric Performance of Polycrystalline SrTiO3 via Simultaneous Realization of Reduced Thermal Conductivity and High Electronic Conductivity. Advanced Functional Materials. 33 [28] (2023) 10.1002/adfm.202213144
 • Zilong Zhang, Wen Zhao, Guo Chen, Masaya Toda, Satoshi Koizumi, Yasuo Koide, Meiyong Liao. On‐chip Diamond MEMS Magnetic Sensing through Multifunctionalized Magnetostrictive Thin Film. Advanced Functional Materials. 33 [27] (2023) 10.1002/adfm.202300805
 • Debdatta Panigrahi, Ryoma Hayakawa, Yutaka Wakayama. Antiambipolar Transistor with Double Negative Differential Transconductances for Organic Quaternary Logic Circuits. Advanced Functional Materials. 33 [20] (2023) 10.1002/adfm.202213899
 • Nishanta Barman, Arpita Shome, Saurav Kumar, Priyam Mondal, Karan Jain, Mizuki Tenjimbayashi, Uttam Manna. Preprogramming Floating Time of Liquid Marble. Advanced Functional Materials. 33 [22] (2023) 10.1002/adfm.202214840
 • Chengyang Liu, Siyu Cao, Masafumi Yoshio. Ion‐Conducting Non‐Flammable Liquid Crystal–Polymer Composites for High‐Frequency Soft Actuators. Advanced Functional Materials. 33 [25] (2023) 10.1002/adfm.202300538
 • Huiyun Xiao, Shengbin Li, Zidong He, Yuanzhao Wu, Zhiyi Gao, Chao Hu, Siqi Hu, Shengding Wang, Chao Liu, Jie Shang, Meiyong Liao, Denys Makarov, Yiwei Liu, Run‐Wei Li. Dual Mode Strain–Temperature Sensor with High Stimuli Discriminability and Resolution for Smart Wearables. Advanced Functional Materials. 33 [16] (2023) 10.1002/adfm.202214907
 • Dmitry Lebedev, Jonathan Tyler Gish, Ethan Skyler Garvey, Teodor Kosev Stanev, Junhwan Choi, Leonidas Georgopoulos, Thomas Wei Song, Hong Youl Park, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Nathaniel Patrick Stern, Vinod Kumar Sangwan, Mark Christopher Hersam. Electrical Interrogation of Thickness‐Dependent Multiferroic Phase Transitions in the 2D Antiferromagnetic Semiconductor NiI 2. Advanced Functional Materials. 33 [12] (2023) 2212568 10.1002/adfm.202212568
 • ▲ Go to the top of this page