SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年10月01日

195件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Ruben Canton-Vitoria, Kotaro Sato, Yashiro Motooka, Shinya Toyokuni, Zheng Liu, Ryo Kitaura, Ruben Canton-Vitoria, Kotaro Sato, Yashiro Motooka, Shinya Toyokuni, Zheng Liu. Field-effect transistor antigen/antibody-TMDs sensors for the detection of COVID-19 samples. Nanoscale. 15 [9] (2023) 4570-4580 10.1039/d2nr06630k
 • Shaochun Zhang, Mina Maruyama, Susumu Okada, Mengsong Xue, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Kazuki Hashimoto, Yasumitsu Miyata, Ruben Canton-Vitoria, Ryo Kitaura, Shaochun Zhang, Mina Maruyama, Susumu Okada, Mengsong Xue, Kazuki Hashimoto, Yasumitsu Miyata, Ruben Canton-Vitoria. Observation of the photovoltaic effect in a van der Waals heterostructure. Nanoscale. 15 [12] (2023) 5948-5953 10.1039/d2nr06616e
 • Alessandra Canetta, Sergio Gonzalez-Munoz, Viet-Hung Nguyen, Khushboo Agarwal, Pauline de Crombrugghe de Picquendaele, Yuanzhuo Hong, Sambit Mohapatra, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Bernard Nysten, Benoît Hackens, Rebeca Ribeiro-Palau, Jean-Christophe Charlier, Oleg Victor Kolosov, Jean Spièce, Pascal Gehring, Alessandra Canetta, Sergio Gonzalez-Munoz, Viet-Hung Nguyen, Khushboo Agarwal, Pauline de Crombrugghe de Picquendaele, Yuanzhuo Hong, Sambit Mohapatra, Bernard Nysten, Benoît Hackens, Rebeca Ribeiro-Palau, Jean-Christophe Charlier, Oleg Victor Kolosov, Jean Spièce, Pascal Gehring. Quantifying the local mechanical properties of twisted double bilayer graphene. Nanoscale. 15 [18] (2023) 8134-8140 10.1039/d3nr00388d
 • Karolina Ewa Połczyńska, Simon Le Denmat, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Marek Potemski, Piotr Kossacki, Wojciech Pacuski, Jacek Kasprzak, Karolina Ewa Połczyńska, Simon Le Denmat, Marek Potemski, Piotr Kossacki, Wojciech Pacuski, Jacek Kasprzak. Coherent imaging and dynamics of excitons in MoSe2 monolayers epitaxially grown on hexagonal boron nitride. Nanoscale. 15 [15] (2023) 6941-6946 10.1039/d2nr04844b
 • Mehdi Estili, Shoichi Matsuda, Lulu Jia, Nobuyuki Sakai, Renzhi Ma, Tohru S. Suzuki, Kohei Uosaki, Lulu Jia. CNT–MXene ultralight membranes: fabrication, surface nano/microstructure, 2D–3D stacking architecture, ion-transport mechanism, and potential application as interlayers for Li–O2 batteries. Nanoscale. 15 [18] (2023) 8289-8303 10.1039/d3nr00712j
 • Jin You Zheng, Qimeng Sun, Jiameizi Cui, Xiaomei Yu, Songjie Li, Lili Zhang, Suyu Jiang, Wei Ma, Renzhi Ma, Jin You Zheng, Qimeng Sun, Jiameizi Cui, Xiaomei Yu, Songjie Li, Lili Zhang, Suyu Jiang, Wei Ma. Review on recent progress in WO3-based electrochromic films: preparation methods and performance enhancement strategies. Nanoscale. 15 [1] (2022) 63-79 10.1039/d2nr04761f
 • Linglong Zhang, Yilin Tang, Han Yan, Tanju Yildirim, Shunshun Yang, Haizeng Song, Xiaowei Zhang, Fuguo Tian, Zhongzhong Luo, Jiajie Pei, Qi Yang, Yixin Xu, Xiaoying Song, Ahmed Raza Khan, Sihao Xia, Xueqian Sun, Bo Wen, Fei Zhou, Weiwei Li, Youwen Liu, Han Zhang. Direct observation of contact resistivity for monolayer TMD based junctions via PL spectroscopy. Nanoscale. 14 [23] (2022) 8260-8270 10.1039/d2nr01504h
 • Qiuhui V. Yu, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Lu Hua Li, Qiuhui V. Yu, Lu Hua Li. Interfacial thermal conductance between atomically thin boron nitride and graphene. Nanoscale. 15 [1] (2022) 122-126 10.1039/d2nr05985a
 • Yuxuan Meng, Guoping Liu, Guifu Zuo, Xianguang Meng, Tao Wang, Jinhua Ye, Yuxuan Meng, Guoping Liu, Guifu Zuo, Xianguang Meng, Tao Wang. A review on ZnS-based photocatalysts for CO2 reduction in all-inorganic aqueous medium. Nanoscale. 14 [39] (2022) 14455-14465 10.1039/d2nr03703c
 • Naoya Kawakami, Ryuichi Arafune, Emi Minamitani, Kazuaki Kawahara, Noriaki Takagi, Chun-Liang Lin, Naoya Kawakami, Emi Minamitani, Kazuaki Kawahara, Noriaki Takagi, Chun-Liang Lin. Anomalous dewetting growth of Si on Ag(111). Nanoscale. 14 [39] (2022) 14623-14629 10.1039/d2nr03409c
 • ▲ページトップへ移動