SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > 研究者を検索 > 論文・分野で探す

論文・分野で探す

機構に所属する研究者の発表した論文を、タイトル・抄録・分野などから検索することができます。論文の分野はクラリベイト社のESI分類を参考に分類しています(Materials Science, Physics, Chemistry, Engineering, Biologyなど)。

最終更新日: 2023年09月23日

168件の論文が見つかりました。論文は出版年月日順に表示しています。(ヘルプ)
 • Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Jian-Xiang Qiu, Barun Ghosh, Thaís V. Trevisan, Yugo Onishi, Chaowei Hu, Tiema Qian, Hung-Ju Tien, Shao-Wen Chen, Mengqi Huang, Damien Bérubé, Houchen Li, Christian Tzschaschel, Thao Dinh, Zhe Sun, Sheng-Chin Ho, Shang-Wei Lien, Bahadur Singh, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, David C. Bell, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Chunhui Rita Du, Arun Bansil, Liang Fu, Ni Ni, Peter P. Orth, Qiong Ma, Su-Yang Xu, Anyuan Gao, Yu-Fei Liu, Jian-Xiang Qiu, Barun Ghosh, Thaís V. Trevisan, Yugo Onishi, Chaowei Hu, Tiema Qian, Hung-Ju Tien, Shao-Wen Chen, Mengqi Huang, Damien Bérubé, Houchen Li, Christian Tzschaschel, Thao Dinh, Zhe Sun, Sheng-Chin Ho, Shang-Wei Lien, Bahadur Singh, David C. Bell, Hsin Lin, Tay-Rong Chang, Chunhui Rita Du, Arun Bansil, Liang Fu, Ni Ni, Peter P. Orth, Qiong Ma, Su-Yang Xu. Quantum metric nonlinear Hall effect in a topological antiferromagnetic heterostructure. Science. 381 [6654] (2023) 181-186 10.1126/science.adf1506
 • Maëlle Kapfer, Bjarke S. Jessen, Megan E. Eisele, Matthew Fu, Dorte R. Danielsen, Thomas P. Darlington, Samuel L. Moore, Nathan R. Finney, Ariane Marchese, Valerie Hsieh, Paulina Majchrzak, Zhihao Jiang, Deepnarayan Biswas, Pavel Dudin, José Avila, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Søren Ulstrup, Peter Bøggild, P. J. Schuck, Dmitri N. Basov, James Hone, Cory R. Dean, Maëlle Kapfer, Bjarke S. Jessen, Megan E. Eisele, Matthew Fu, Dorte R. Danielsen, Thomas P. Darlington, Samuel L. Moore, Nathan R. Finney, Ariane Marchese, Valerie Hsieh, Paulina Majchrzak, Zhihao Jiang, Deepnarayan Biswas, Pavel Dudin, José Avila, Søren Ulstrup, Peter Bøggild, P. J. Schuck, Dmitri N. Basov, James Hone, Cory R. Dean. Programming twist angle and strain profiles in 2D materials. Science. 381 [6658] (2023) 677-681 10.1126/science.ade9995
 • Eric Anderson, Feng-Ren Fan, Jiaqi Cai, William Holtzmann, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu, Eric Anderson, Feng-Ren Fan, Jiaqi Cai, William Holtzmann, Di Xiao, Wang Yao, Xiaodong Xu. Programming correlated magnetic states with gate-controlled moiré geometry. Science. 381 [6655] (2023) 325-330 10.1126/science.adg4268
 • Qianying Hu, Zhen Zhan, Huiying Cui, Yalei Zhang, Feng Jin, Xuan Zhao, Mingjie Zhang, Zhichuan Wang, Qingming Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Xuewei Cao, Wu-Ming Liu, Fengcheng Wu, Shengjun Yuan, Yang Xu, Qianying Hu, Zhen Zhan, Huiying Cui, Yalei Zhang, Feng Jin, Xuan Zhao, Mingjie Zhang, Zhichuan Wang, Qingming Zhang, Xuewei Cao, Wu-Ming Liu, Fengcheng Wu, Shengjun Yuan, Yang Xu. Observation of Rydberg moiré excitons. Science. 380 [6652] (2023) 1367-1372 10.1126/science.adh1506
 • Chengyan Liu, Zhongwei Zhang, Ying Peng, Fucong Li, Lei Miao, Eiji Nishibori, Raju Chetty, Xiaobo Bai, Ruifan Si, Jie Gao, Xiaoyang Wang, Yanqiu Zhu, Nannan Wang, Haiqiao Wei, Takao Mori, Chengyan Liu, Zhongwei Zhang, Fucong Li, Lei Miao, Eiji Nishibori, Xiaobo Bai, Ruifan Si, Jie Gao, Xiaoyang Wang, Yanqiu Zhu, Nannan Wang, Haiqiao Wei. Charge transfer engineering to achieve extraordinary power generation in GeTe-based thermoelectric materials. Science Advances. 9 [17] (2023) 10.1126/sciadv.adh0713
 • Richen Xiong, Jacob H. Nie, Samuel L. Brantly, Patrick Hays, Renee Sailus, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Sefaattin Tongay, Chenhao Jin, Richen Xiong, Jacob H. Nie, Samuel L. Brantly, Patrick Hays, Renee Sailus, Sefaattin Tongay, Chenhao Jin. Correlated insulator of excitons in WSe 2 /WS 2 moiré superlattices. Science. 380 [6647] (2023) 860-864 10.1126/science.add5574
 • Alexis Coissard, Adolfo G. Grushin, Cécile Repellin, Louis Veyrat, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Frédéric Gay, Hervé Courtois, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé, Alexis Coissard, Adolfo G. Grushin, Cécile Repellin, Louis Veyrat, Frédéric Gay, Hervé Courtois, Hermann Sellier, Benjamin Sacépé. Absence of edge reconstruction for quantum Hall edge channels in graphene devices. Science Advances. 9 [19] (2023) 10.1126/sciadv.adf7220
 • Andrew Z. Barabas, Ian Sequeira, Yuhui Yang, Aaron H. Barajas-Aguilar, Takashi Taniguchi, Kenji Watanabe, Javier D. Sanchez-Yamagishi, Andrew Z. Barabas, Ian Sequeira, Yuhui Yang, Aaron H. Barajas-Aguilar, Javier D. Sanchez-Yamagishi. Mechanically reconfigurable van der Waals devices via low-friction gold sliding. Science Advances. 9 [14] (2023) 10.1126/sciadv.adf9558
 • Alon Loeffler, Adrian Diaz-Alvarez, Ruomin Zhu, Natesh Ganesh, Jaes M. Shine, Tomonobu Nakayama, Zdenka Kuncic, Alon Loeffler, Ruomin Zhu, Natesh Ganesh, James M. Shine, Zdenka Kuncic. Neuromorphic learning, working memory, and metaplasticity in nanowire networks. Science Advances. 9 [16] (2023) 10.1126/sciadv.adg3289
 • Brandi L. Wooten, Ryo Iguchi, Ping Tang, Joon Sang Kang, Ken-ichi Uchida, Gerrit E. W. Bauer, Joseph P. Heremans, Brandi L. Wooten, Ping Tang, Joon Sang Kang, Gerrit E. W. Bauer, Joseph P. Heremans. Electric field–dependent phonon spectrum and heat conduction in ferroelectrics. Science Advances. 9 [5] (2023) 10.1126/sciadv.add7194
 • ▲ページトップへ移動