SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Showing Article

AuthorYou-Gui Huang, Shu-Qi Wu, Wei-Hua Deng, Gang Xu, Fa-Lu Hu, Jonathan P. Hill, Wei Wei, Sheng-Qun Su, Lok Kumar Shrestha, Osamu Sato, Ming-Yan Wu, Mao-Chun Hong, Katsuhiko Ariga.
TitleSelective CO2 Capture and High Proton Conductivity of a Functional Star-of-David Catenane Metal-Organic Framework
Journal titleAdvanced Materials 29 [42] 1703301
ISSN: 09359648
Year of publication2017
LanguageEnglish
ESI category
DOIhttps://doi.org/10.1002/adma.201703301
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page