SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Ferrielectricity controlled widely-tunable magnetoelectric coupling in van der Waals multiferroics

Qifeng Hu, Yuqiang Huang, Yang Wang, Sujuan Ding, Minjie Zhang, Chenqiang Hua, Linjun Li, Xiangfan Xu, Jinbo Yang, Shengjun Yuan, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yunhao Lu, Chuanhong Jin, Dawei Wang, Yi Zheng.
Nature Communications 15 [1] 3029. 2024.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2024-06-12 03:12:23 +0900Updated at: 2024-07-14 04:30:16 +0900

    ▲ Go to the top of this page