SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

A monolithically sculpted van der Waals nano-opto-electro-mechanical coupler

Tongyao Zhang, Hanwen Wang, Xiuxin Xia, Ning Yan, Xuanzhe Sha, Jinqiang Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mengjian Zhu, Lei Wang, Jiantou Gao, Xilong Liang, Chengbing Qin, Liantuan Xiao, Dongming Sun, Jing Zhang, Zheng Han, Xiaoxi Li.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2022-05-01 03:27:42 +0900Updated at: 2024-06-02 08:18:29 +0900

    ▲ Go to the top of this page