SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

A monolithically sculpted van der Waals nano-opto-electro-mechanical coupler

Author(s)Tongyao Zhang, Hanwen Wang, Xiuxin Xia, Ning Yan, Xuanzhe Sha, Jinqiang Huang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mengjian Zhu, Lei Wang, Jiantou Gao, Xilong Liang, Chengbing Qin, Liantuan Xiao, Dongming Sun, Jing Zhang, Zheng Han, Xiaoxi Li, Tongyao Zhang, Hanwen Wang, Xiuxin Xia, Ning Yan, Xuanzhe Sha, Jinqiang Huang, Mengjian Zhu, Lei Wang, Jiantou Gao, Xilong Liang, Chengbing Qin, Liantuan Xiao, Dongming Sun, Jing Zhang, Zheng Han, Xiaoxi Li.
Journal titleLight: Science & Applications 11 [1] 48
ISSN: 20477538
ESI category: PHYSICS
PublisherSpringer Science and Business Media LLC
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1038/s41377-022-00734-7
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page