SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Artificial Neuron Networks Enabled Identification and Characterizations of 2D Materials and van der Waals Heterostructures

Li Zhu, Jing Tang, Baichang Li, Tianyu Hou, Yong Zhu, Jiadong Zhou, Zhi Wang, Xiaorong Zhu, Zhenpeng Yao, Xu Cui, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yafei Li, Zheng Vitto Han, Wu Zhou, Yuan Huang, Zheng Liu, James C. Hone, Yufeng Hao.
ACS Nano 16 [2] 2721-2729. 2022.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2022-05-31 03:12:34 +0900Updated at: 2024-06-04 09:44:18 +0900

    ▲ Go to the top of this page