SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Artificial Neuron Networks Enabled Identification and Characterizations of 2D Materials and van der Waals Heterostructures

Author(s)Li Zhu, Jing Tang, Baichang Li, Tianyu Hou, Yong Zhu, Jiadong Zhou, Zhi Wang, Xiaorong Zhu, Zhenpeng Yao, Xu Cui, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Yafei Li, Zheng Vitto Han, Wu Zhou, Yuan Huang, Zheng Liu, James C. Hone, Yufeng Hao.
Journal titleACS Nano 16 [2] 2721-2729
ISSN: 1936086X, 19360851
ESI category: MATERIALS SCIENCE
PublisherAmerican Chemical Society (ACS)
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1021/acsnano.1c09644
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page