SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Twisted black phosphorus–based van der Waals stacks for fiber-integrated polarimeters

Author(s)Yifeng Xiong, Yushu Wang, Runze Zhu, Haotian Xu, Chenhui Wu, Jinhui Chen, Yang Ma, Yuan Liu, Ye Chen, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Mengzhu Shi, Xianhui Chen, Yanqing Lu, Peng Zhan, Yufeng Hao, Fei Xu.
Journal titleScience Advances 8 [18]
ISSN: 23752548
ESI category: Multidisciplinary
PublisherAmerican Association for the Advancement of Science (AAAS)
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1126/sciadv.abo0375
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page