SAMURAI - NIMS Researchers Database

HOME > Article > Detail

Symmetry Breaking and Anomalous Conductivity in a Double-Moiré Superlattice

Author(s)Yuhao Li, Minmin Xue, Hua Fan, Cun-Fa Gao, Yan Shi, Yang Liu, Kenji Watanabe, Takashi Tanguchi, Yue Zhao, Fengcheng Wu, Xinran Wang, Yi Shi, Wanlin Guo, Zhuhua Zhang, Zaiyao Fei, Jiangyu Li.
Journal titleNano Letters 22 [15] 6215-6222
ISSN: 15306984
ESI category: PHYSICS
PublisherAmerican Chemical Society (ACS)
Year of publication2022
LanguageEnglish
DOIhttps://doi.org/10.1021/acs.nanolett.2c01710
Import this reference to MendeleyMendeley

▲ Go to the top of this page