SAMURAI - NIMS Researchers Database

NIMS open house 2024

HOME > Article > Detail

Thermally Induced Graphene Rotation on Hexagonal Boron Nitride

Duoming Wang, Guorui Chen, Chaokai Li, Meng Cheng, Wei Yang, Shuang Wu, Guibai Xie, Jing Zhang, Jing Zhao, Xiaobo Lu, Peng Chen, Guole Wang, Jianling Meng, Jian Tang, Rong Yang, Congli He, Donghua Liu, Dongxia Shi, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Ji Feng, Yuanbo Zhang, Guangyu Zhang.
Physical Review Letters 116 [12] 126101. 2016.

NIMS author(s)


Fulltext and dataset(s) on Materials Data Repository (MDR)


    Created at: 2016-05-24 18:09:42 +0900Updated at: 2024-05-02 10:10:43 +0900

    ▲ Go to the top of this page